close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Клітина. Історія відкриття

код для вставкиСкачать
«
ПОДИВИТИСЬ
В
МІКРОСКОП ЗДАТЕН КОЖНИЙ, ОДНАК ТІЛЬКИ ДЕЯКІ МОЖУТЬ СУДИТИ ПРО ПОБАЧЕНЕ“
(
Ф.ФОНТЕН
)
Мета:
-
розширити уявлення про історію вивчення клітини; ряд мікроскопів; -
порівняти основні положення клітинної теорії Шлейдена і Шванна та сучасної;
-
розглянути основні методи цитологічних
-
досліджень.
НАРОДНА МУДРІСТЬ ГОВОРИТЬ:
“НІХТО НЕ ЗНАЄ ТАК БАГАТО, ЯК МИ УСІ РАЗОМ”
ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ: Хімічний склад клітин
вода
білки
ліпіди
САМОПЕРЕВІРКА ЗАВДАННЯ
Хімічний склад клітин
Неорганічні
сполуки
вода
Мінеральні
солі
Органічні
сполуки
вуглеводи
білки
Нуклеїнові
кислоти
ліпіди
ПОРІВНЯЙТЕ ЗА БУДОВОЮ
РОСЛИННА КЛІТИНА
ТВАРИННА КЛІТИНА
ГРА “ МІКРОФОН
”
РОБОТА В ГРУПАХ: Група 1
: Порівняти одноклітинні організми,зробити висновки
Група 2
: Порівняти одноклітинні та багатоклітинні організми.
Група 3
: Форми клітин організму людини і тварин.
КЛІТИНА –
ОСНОВНА СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ЖИВОГО
ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
:
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ КЛІТИНИ
Учений
Дата
Внесок у дослідження Клітини
Роберт Гук
1665
Ввів
поняття «клітина»
Марчелло
Мальпігі
1667
Тканини складаються з клітин
Антоні ван
Левенгук
1675
Вперше описав мікроскопічну будову інфузорій,удосконалив мікроскоп
Жан Батист Ламарк
1808
Поширив
ідею про клітинну будову рослин на тваринні організми
Ян Пуркіне
1825
Відкрив ядро,назвав клітинний вміст протоплазмою
Карл Бер
1827
Багатоклітинні починають розвиток з заплідненого яйця
Маттіас
Шлейден
, Теодор Шванн
Рудольф Вірхов
1839
1859
Автори клітинної
теорії
Закон Вірхова
«кожна клітина з клітини»
ОДИН З ПЕРШИХ ТВОРЦІВ МІКРОСКОПА
Роберт Гук –
природодослідник
фізик, біолог, інженер, метеоролог,
архітектор
ВЧЕНІ
-
ДОСЛІДНИКИ КЛІТИНИ
Найпершим представником вивчення клітини став Роберт Гук. У 1665 р. Роберт Гук створив перший мікроскоп та розглянув під ним мертві клітини корку бузини. Цей вчений вважав, що клітини є порожніми, а живою тканиною є клітинні стінки. Марчелло Мальпігі (1675р) та Н.Грю (1682р) поглибили знання про анатомічну будову рослин.
Послідовником Гука став Антоні ван Левенгук, який у 1675 році вперше спостерігав живі клітини, такі як еритроцити та найпростіші.
В 1808 році Жан –
Батіст Ламарк поширив ідею про клітинну будову рослин на тваринні організми.
В 1831 -
1833 роках англійський ботанік Роберт Броун описав ядра в клітинах рослин, а в 1838
-
1839 роках німецький зоолог Теодор Шванн описав ядра і в клітинах тварин.
З 1838 по 1839 ботанік Матіас Шлейден та зоолог Теодор Шванн створили КЛІТИННУ ТЕОРІЮ, згідно якої клітина являється основною структурною та функціональною одиницею живих організмів.
У 1840 р. Пуркіне дав назву клітинному вмісту, назвавши його протоплазмою. Адже саме ця речовина в клітині була живою, а не клітинні стінки, як гадав Р.Гук.
У 1859 р. –
Рудольф Вірхов довів, що всі клітини утворюються шляхом поділу. .
ЦИТОЛОГІЯ –
НАУКА
ПРО КЛІТИНУ
Предмет цитології
Зміст вивчення й
експериментального дослідження
Клітини живих організмів -
одноклітинних і багатоклітинних, колоніальних.
Будова і хімічний склад клітин
Функції внутрішньоклітинних структур.
Функції клітин у живих організмах.
Розмноження і розвиток клітин.
Пристосування клітин до умов навколишнього середовища
«НЕ ШВАНН
ВІДКРИВ ТІ МІКРОСКОПІЧНІ СТРУКТУРИ, ЩО МИ ПОЗНАЧАЄМО, ЯК КЛІТИНИ. АЛЕ ТІЛЬКИ ШВАНН
НАВЧИВ НАС РОЗУМІТИ ЇХ ЗНАЧЕННЯ»
Г.
ВАЛЬДЕЙЕР
Клітинна теорія Т.Шлейдена і М.Шванна.
Сучасна клітинна теорія
З 1866 по 1898р. –
Цитологія стає експериментальною наукою, також описані основні компоненти клітини, які можна побачити під мікроскопом.
У 1900 р. –
З
’
являється нова наука –
цитогенетика, яка вивчає поведінку хромосом під час клітинного поділу та запліднення, її вплив на спадкові ознаки організмів.
ПІЗНАННЯ ТАЄМНИЦЬ КЛІТИНИ У ХХ СТОЛІТТІ. СУЧАСНА ЦИТОЛОГІЯ –
ЦЕ СИСТЕМА НАУК ,ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ КЛІТИННА БІОЛОГІЯ
МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Світлова мікроскопія
2. Електронна мікроскопія
3.Фазово
-
контрасна мікроскопія
4. Метод культури клітин і тканин 5. Авторадіографія(мічених атомів)
6. Метод центрифугування
7. Метод флуоресценсії
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПЕРЕВІРЯЄМО ЕКСПРЕС
-
ТЕСТ 6. Б
7. А
8. А
9 Б
10 Б
1. Б
2. А
3 Б
4. А
5. Б
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ
(
ПЕРЕВІРЯЄМО:)
Англійський
дослідник
Роберт Гук у_________ році
, вивчаючи
за допомогою
сконструйованого
ним мікроскопа
зріз
корка, відкрив
клітинну
будову
рослинних
тканин і запропонував
термін
«_______________________». Сучасник
Гука , голландець
Антоні
ван
Левенгук теж
за допомогою
мікроскопів
власної
конструкції
відкрив
одноклітинні
організми
:_____________________, зокрема
_______________а також
_________________. У _____________ англійський
ботанік
Роберт Броун показав, що
обов’язковим
компонентом клітини
є ядро. Спираючись
на його
праці
, М.Шлейден
і Т.Шванн
у ____________
році
сформулювали
основні
положення
клітинної
теорії
. У ___________
році
Р.Вірхов
довів
, що
клітини
утворюються
одна від
одної
, тобто
розмножуються
шляхом поділу
.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати §
16
2
. Приготувати презентацію до теми «Еукаріоти», «Прокаріоти».
3. Підготувати план для порівняння клітин різних царств живої природи.
Автор
e686962
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 973
Размер файла
7 995 Кб
Теги
клітину, відкриття, історія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа