close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

контрольна робота 10Б 2012 1 семестр

код для вставкиСкачать
Профільний рівень , 10 клас, біологія
Варіант 1
I рівень (правильно виконане завдання оцінюється в 0, 25 бала)
Вкажіть правильну відповідь ("так" чи "ні")
1. У клітинах рослин є включення з глікогену.
2. Ядро зберігає спадкову інформацію і передає її дочірним клітинам.
3. Фітогормони утворюються в клітинах рослин.
4. Якщо в організмі не вистачає вітамінів, то розвивається захворювання гіпервітаміноз.
Тестові завдання з однією правильною відповіддю: ( 0,5 бала)
5. Найдавніший метод біологічних досліджень : а0 порівняльно - описовий, б)експериментальний; в) моніторинг.З чого складаються нуклеотиди: а) вода, б)азотиста основа; в) вуглевод; г) АТФ, д) фосфорна кислота?
6. Алкалоїди утворюються в клітинах: а) бактерій; б) рослин; в) тварин; г) грибів;д) всіх живих організмів.
7. Які сполуки є мономерами нуклеїнових кислот: а) амінокислоти; б) глюкоза ; в) спирти; г) нуклеотиди?
8. Для синтезу білків у живих організмах використовуються приблизно амінокислот: а) 100; б) 50; в) 20; г) 10 ?
II рівень ( правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала).
Доповніть речення:
1. Мономерами білків є .... 2. До складу ДНК входять нітратні основи:....
3. Полісахариди під час травлення розщеплюються до .....
4. Вода становить у клітині ( в середньому) .....%.
Прості завдання з відкритою відповіддю:
5. Яку функцію відіграє АТФ у клітині?
6. Які бувають жири ? У чому вони розчиняються ?
111 рівень
Тестові завдання з кількома правильними варіантами відповідей (0,5 бала)
1. Які властивості ДНК визначають її біологічне значення: а) здатність до само подвоєння; б)стабільність; в) здатність до самовідновлення ; г) лабільність?
2. З чого складаються нуклеотиди: а) вода, б)азотиста основа; в) вуглевод; г) АТФ, д) фосфорна кислота?
3. Білки, які зумовлюють зсідання крові: а) актин; б) альбумін; в) гемоглобін; г) фібрин; д) тромбін?
Знайти відповідність: ( 1 бал)
1. Визначити біологічні науки. а) бріологія, б) альгологія, в) ентомологія; г) іхтіологія, які вивчають організми: 1) риб, 2) комах, 3) мохи; 4) водорості ; 5) рослини.
2. Розв'яжіть задачу. Фрагмент одного з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АЦЦ - ГАА- ТАТ - ТЦГ - ЦАТ. Внаслідок подвоєння (реплікації) утворився другий ланцюг. Написати його структуру і визначити масу та довжину цього фрагменту.
1У рівень. (правильне рішення оцінюється в 1,5 бали).
1. В чому полягає суть методу флуоресцентної та електронної мікроскопії?.
2. Фрагмент кодую чого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад: ГАГ - ТАЦ-АГЦ-ЦАА. Визначте послідовність нуклеотидів в другому ланцюзі ДНК та запропонуйте, яким повинен бути нуклеотидний склад у і-РНК?
Профільний рівень, 10 клас , біологія
Варіант 2
I рівень (правильно виконане завдання оцінюється в 0, 25 бала)
Вкажіть правильну відповідь ("так" чи "ні")
1.У клітинах тварин є включення з целюлози.
2.Молекулярний, клітинний, органний, організм енний, популяційно-видовий, біоценотичний, біосферний - це методи цитологічних досліджень..
3.Клітини тварин називають еукаріотичними.
4.Якщо в організмі надлишок вітамінів, то розвивається захворювання авітаміноз.
Тестові завдання з однією правильною відповіддю: ( 0,5 бала)
5. Термін "клітина" запропонував а) Ж.Б.Ламарк, , б)Карл Бер; в)Роберт Гук, г) Р.Вірхов.
6. Який вид пентоз входить до складу рибонуклеотидів: а)глюкоза, б)фруктоза; в) рибоза; г) дезоксирибоза, д)сахароза?
7. Який із вуглеводів входить до складу клітинних стінок рослин: а) фруктоза; б) глюкоза; в) рибоза; г)целюлоза;д) крохмаль?
8Скільки енергії виділяється при розщепленні 1 граму жирів: а)17,2 кДж; б) 39,8кДж ; в)40 кДж; г)не виділяється взагалі?
II рівень ( правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала).
Доповніть речення:
1.Мономерами нуклеїнових кислот є .... 2.До складу РНК входять нітратні основи:....
3.Сполуки, здатні розчинятися у воді, називаються .....
4.Методи цитологічних досліджень ..... .
Прості завдання з відкритою відповіддю:
5.Яку функцію відіграє ДНК у клітині?
6.Назвіть органогенні елементи живих організмів. Чому їх так називають?
111 рівень
Тестові завдання з кількома правильними варіантами відповідей (0,5 бала)
1.Які парти азотистих основ є комплементарними: а) А=Г; б)Г=Т; в) Т=Ц ; г) А=Т; д) Г=Ц?
2.Які сполуки є мономерами нуклеїнових кислот: а)амінокислоти, б)нуклеотиди; в) вищі жирні кислоти; г) спирти, д) фосфорна кислота?
3.Які азотисті основи беруть участь в утворенні нуклеотидів нуклеїнових кислот: а) аспарагін; б)гуанін; в)аденін; г) цитозин; д)тимін; е) пролін; ж) урацил?
Знайти відповідність: ( 1 бал)
1. Визначити біологічну науку: а)зоологія; б) мікологія; в) вірусологія; г) ботаніка; д) мікробіологія; які вивчають названі організми: 1) неклітинні форми життя, 2) прокаріотичні організми; 3) гриби; 4) рослини; 5) тварини.
2. Розв'яжіть задачу. Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має послідовність нуклеотидів ТАЦ - АТГ - ГТТ - ЦГЦ - АТЦ. Визначте : а)послідовність нуклеотидів у другому ланцюгу ДНК, Б0 довжину цієї ділянки ДНК та її масу.
1У рівень. (правильне рішення завдання оцінюється 1,5 бали).
1. В чому полягає суть методу мічених атомів та центрифугування в цитології?
2. Фрагмент кодую чого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад: АГА- ЦАТ - ЦАГ - АГЦ - ЦАА- ГТЦ .Визначте послідовність нуклеотидів в другому ланцюзі ДНК та запропонуйте, яким повинен бути нуклеотидний склад у і-РНК?
Задача 1.
Фрагмент правого ланцюга ДНК має таким нуклеотидний склад:
ГГГ-ЦАТ-ААЦ-ГЦТ. Визначити порядок чергування нуклеотидів у лівому ланцюгу. Яка довжина молекули ДНК? Визначити % вміст кожного нуклеотида в даному фрагменті.
Задача 2. Фрагмент і-РНК інсуліну має такий склад:
...ЦАЦ-ГУУ-УУУ- ГАУ- ЦАА-УГУ-ГГГ-УАЦ-ЦАЦ- УУА
Визначте співвідношення А+Т у фрагменті відповідного гена.
Г+ Ц
Завдання 1. Установіть відповідність між речовиною і функцією, яку вона виконує:
А) Дезоксирибоза1.)Входить до складу молекули АТФ.
Б)крохмаль2) моносахарид, що входить до складу ДНК;
В) актин3) запасаюча речовина рослин;
Г) аденін4) виконує функцію терморегуляції;
5) скоротливий білок м'язів.
Завдання 2. Знайдіть "зайвий" термін і поясніть, чому він зайвий?
Цитозин, тимін, гліцин, гуанін, аденін.
Завдання 3. Визначте, до якого класу біологічно активних речовин належать сполуки, яке значення вони мають:
Назва речовиниКлас речовинЗначенняКаталаза
Глікоген
Рибоза
Віск
Автор
e686962
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5 460
Размер файла
55 Кб
Теги
робота, 10б, семестр, 2012, контрольная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа