close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розробки уроків з теми Найпростіші

код для вставкиСкачать
Урок № 1 Тема Найпростіші. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших - мешканців прісних водойм
Мета: - ознайомити учнів із загальними ознаками представників підцарства Найпростіші, із середовищем їх існування; - сформувати в учнів знання про принципи функціонування найпростіших організмів;
- розвивати розумові здібності та пізнавальний інтерес, спостережливість; вміння виділяти головне, порівнювати та аналізувати; - удосконалювати творчі здібності, формувати комунікативні якості; - виховувати інтерес до знань, відповідальність за результати своєї праці; бажання встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до всього живого, як унікальної частини біосфери.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Форма проведення: урок-дослідження.
Методи і прийоми: прийом конструювання, сенкан, "Редактор", "Навчаючись - вчу"
Міжпредметні зв'язки: географія, екологія, "Рідний край".
Матеріали та обладнання: підручник "Біологія" 8 клас, таблиці "Підцарство Найпростіші", опорні схеми, електронні засоби, критерії оцінювання, словничок, довідкова література.
Поняття і терміни: найпростіші, амеба, інфузорія, евглена радіолярія та ночесвітка. Хід уроку
І . Організаційний етап (2 хв.)
1. Вітання з класом
- Діти! Я рада вітати вас на уроці біології, який пропоную провести у формі дослідження. І розпочати його хочу словами: "Наш світ корабель, на якому розум - вітрила, а думки - кермо. Міркуємо і працюємо разом!".
2. Організація робочого місця
- Для уроку нам знадобиться підручник, зошит, словничок, критерії оцінювання і звичайно ж знання, отримані на попередньому уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань ( 5 хв.). 1. Робота з "німою" схемою "Будова тваринної клітини" (прийом конструювання)
На дошці розміщено схему та опорні слова. Учні мають заповнити дану схему в робочому зошиті
- Пропоную виконати завдання, яке допоможе пригадати матеріал, без знань якого, ми не зможемо приступити до вивчення нової теми. - Заповніть, будь ласка, схеми (завдання на вибір):
I схема - Ознаки тваринної клітини;
-----------------------
ІІ схема - Фактори, що впливають на будову клітини;
КЛІТИНА
ІІІ схема - Внутрішній вміст клітини та фактори, що впливають на її
вміст. - Той, хто відчуватиме утруднення, може звернутися до "Довідкового бюро" (на столах - конверти з картками - опорами для виконання завдань) Зразок картки з опорними словами.
Органоїди, ядро, вакуоля травна, вакуоля скоротлива, мітохондрія, клітинний рот, хлоропласти, цитоплазма, мембрана.
Фактори зовнішнього впливу, функції клітини, організм, середовище існування, спосіб дихання організму. 2. Перевірка, виконаної роботи. Самооцінювання (при потребі з посиланням на критерії оцінювання, які розміщено на столах). ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. (5 хв.) - Ми щойно згадали будову тваринної клітини, фактори, що впливають на її вміст. Ці знання нам будуть необхідні при опануванні теми уроку. Прочитайте її, будь ласка. (Тему записано на дошці "Загальна характеристика та різноманітність найпростіших". Учні знайомляться з темою уроку).
- Озвучте тему. Чи все вам зрозуміло?
- Які питання ви хотіли б поставити мені щодо теми уроку? (Діти ставлять питання. Намагаються дати відповіді на них. Постає проблема розв'язати яку потрібно протягом уроку).
- Отже, давайте окреслимо коло завдань, над вирішенням яких нам потрібно попрацювати на уроці. (Діти називають конкретні завдання уроку, вчитель узагальнює їх та вивішує на дошці заздалегідь підготовлену таблицю "Завдання уроку").
Завдання уроку: 1. Дізнатися про різноманітність найпростіших.
2. Дати загальну характеристику найпростіших.
3. Визначити систематичне положення даних тварин.
4. Встановити період появи даних тварин на планеті Земля.
ІV. Вивчення нової теми. Первинне усвідомлення матеріалу. (18 хв.)
1. Орієнтація учнів на подальшу роботу (3 хв.) Отже, пропоную об'єкт дослідження ... (Учитель звертається до запису на дошці:
* Об'єкт дослідження... (найпростіші)
* Матеріали ... (підручник, таблиці, ілюстративні картки)
* Міжпредметні зв'язки ... ( географія, екологія, археологія)
* Словник (ключові слова, терміни)
2. Об'єднання у групи для виконання дослідження (за принципом вільного вибору)
- Для дослідження окреслених проблем нам будуть необхідні науковці: археологи, морфологи, фізіологи, зоологи. - Чи всім зрозумілі дані терміни ?
- Тож пропоную об'єднатися в групи (за принципом вільного вибору)
І група - "Зоологи" ІІІ група - "Фізіологи" ІІ група - "Морфологи" ІV група - "Археологи"
(Учні об'єднуються в групи та займають відведені для них місця. Для кожної групи заготовлені картки, на яких визначено алгоритм діяльності, різні джерела інформації)
3. Робота в групах (5 хв.)
- Ознайомтесь, будь ласка, із конкретним завданням, обсягом вашої роботи, на виконання якої відводиться лише 5 хвилин. Картки із завданнями:
І група - "Зоологи" Завдання:
Дослідити різноманітність підцарства Найпростіші, використовуючи різні джерела інформації.
Алгоритм діяльності: 1. Назвати представників підцарства (амеба, евглена, радіолярія, ночесвітка, інфузорія)
2. Визначити середовище їх існування.
3. Визначити значення найпростіших у природі.
4. Заповнити таблицю:
Представники підцарства НайпростішіСередовище існуванняЗначення найпростіших у природі (Картки з такими таблицями - у всіх груп. Під час презентації результатів пошукової діяльності представники інших груп мають заповнити дану таблицю. Метод "Навчаючись - учу")
ІІ група - "Морфологи"
Завдання:
Дати загальну характеристику найпростіших.
Алгоритм роботи:
1. Визначити форму тіла найпростіших на прикладі амеби звичайної, евглени зеленої, інфузорії туфельки.
2. Встановити особливості покривів тіла.
3. Охарактеризувати спосіб руху найпростіших.
4. Заповнити таблицю:
ПредставникФорма тіла Особливості покровів тілаСпосіб руху Амеба звичайнаЕвглена зеленаІнфузорія-туфелька1. Фізкультхвилинка. Емоційне розвантаження (2 хв)
- Пропоную відпочити, поринути у світ найпростіших. Споглядаючи на екран, спробуйте зімітувати рухи найпростіших.
(Учитель використовує мультимедійний проектор, відео ролик, який демонструє перебування представників найпростіших у природному середовищі).
2. Презентація проведеної роботи (8 хв)
(Представники від кожної групи презентують результати роботи. Інші групи, слухаючи виступи, мають заповнити надані їм таблиці, скласти схеми. Вчитель корегує, доповнює відповіді учнів).
- Підготуйтеся презентувати результати своєї роботи. Будь-ласка, пам'ятайте, що слухаючи представників інших груп, ви маєте заповнити надані вам таблиці, скласти схеми)
V. Узагальнення та систематизація вивченого, первинне застосування знань (5 хв.)
1. Формулювання висновку
- Тож запам'ятаємо найголовніше. (Надається можливість узагальнення опрацьованого матеріалу одному учневі, інші доповнюють.)
2. Робота за підручником
- Перевіримо себе за підручником. Прочитайте текст рубрики "Запам'ятаймо найголовніше".
3. Вправа "Редактор" (Учитель зачитує твердження, при цьому діти мають у робочих зошитах здійснити помітки: + - вірно; - - не вірно через нумерацію тверджень).
Твердження:
1.Амеба рухається дуже швидко.
2.Найпростіші живуть у воді та ґрунті.
3.Найпростіші - сучасні організми.
4. Найпростіші здатні до руху, живлення, дихання, розмноження.
5. Всі найпростіші - паразити.
(Діти здійснюють перевірку по правильних відповідях, які зачитує вчитель.)
V. Підсумок уроку (5 хв.) 1. Підведемо підсумок уроку. Пропоную побудувати сенкан до слова "Найпростіші" Сенкан будується за принципом: 1 стрічка - іменник;
2 стрічка - 2 прикметники до іменника; 3 стрічка - 3 дієслова до іменника; 4 стрічка - фраза із 4 слів відносно іменника; 5 стрічка - слово-синонім до іменника.
(Діти складають сенкан, потім зачитують
VІ. Повідомлення домашнього завдання (2 хв.) - опрацювати з маркуванням у зошиті параграф 10, ст.. 42-45
- зробити основу досліду "Інфузорії" (див. ст. 4) зошита для лабораторно- практичних робіт, 8 клас.
Творче завдання: скласти кросворд з вивченої теми;
- підготувати інформацію про ґрунтових та морських найпростіших
VІІ. Оцінювання навчальних досягнень (3 хв.)
- Гадаю настав час для оцінювання! Оцініть свою роботу, при потребі зверніться по допомогу до критеріїв оцінювання. Дякую за плідний урок.
(Учні оцінюють себе, товаришів, учитель проводить корекцію та переконує у об'єктивності балу)
Урок № 2 Тема Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших на прикладі інфузорії-туфельки. Ґрунтові та морські найпростіші
Мета: - навчити розпізнавати найпростіших на мікропрепаратах та малюнках, спостерігати прояви життєдіяльності найпростіших у різних середовищах життя; - дотримуватися правил роботи з мікроскопом та мікропрепаратами;
- формувати навички самостійної роботи; націлювати на емоційно-цілісне ставлення до природи.
Тип уроку: урок практичного застосування знань.
Форма проведення: дослідна лабораторія.
Методи і прийоми: практичний та проблемно-пошуковий, "Мікрофон", біологічний диктант, прийом "Що? - Отже, що? - Що тепер?"
Міжпредметні зв'язки: хімія, основи здоров'я.
Матеріали та мікроскоп, постійні мікропрепарати "Найпростіші", обладнання: власне створені мікропрепарати "Інфузорія", друковані зошити для лабораторно-практичних робіт (рекомендовані МОНУ, підручник "Біологія-8 клас").
Поняття і терміни: порошиця, фагоцитоз, піноцитоз, автотрофні, гетеротрофні. Хід уроку
І. Вітання з класом. Організація робочого місця
Доброго дня діти , ми продовжуємо вивчати найпростіші.
ІІ. Корекція опорних знань, умінь та навичок (4 хв.)
1. Роботу на сьогоднішньому уроці я пропоную розпочати з розгадування кросвордів, складених самостійно (д/з)
(Перед початком уроку вчитель самостійно вибирає з написаних найбільш правильні, а на уроці обрані роботи розглядаються. )
2. Біологічний диктант.
(Учитель диктує твердження, учні пишуть термін, вказуючи номер твердження)
1. Щільна оболонка за несприятливих умов...?
2. Органела,яка сприяє руху...?
3. Органели руху амеби...?
4. Поглинання твердих частинок їжі...?
5. Найпростіші живляться автотрофно, гетеротрофно та...?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, загальний інструктаж (5 хв.)
1. Вступне слово учителя
- Молодці!. Ви попрацювали продуктивно, згадали основні терміни по темі. А значить крокуємо далі. Цей урок ми присвятимо конкретній тваринці, а саме інфузорії. Сьогодні будемо досліджувати як особливості її існування, так і особливості будови тіла інфузорії.
2. Вправа "Мікрофон" (2 хв.)
- В чому полягає значення сьогоднішньої теми?(...)
- Які можливості перед нами розкриває дослідницька діяльність? (...)
- Чи так важлива для нас інфузорія? (...)
- Ґрунтові найпростіші - навіщо вони існують? (...)
- А яке значення для підводного царства виявляють морські найпростіші? 3. Повторення основних правил роботи з мікроскопом (2 хв.) - Відповіді на ці питання ми отримаємо по завершенні роботи, а перед цим згадаємо правила користування мікроскопом.
(Учні за змістом у друкованому зошиті для лабораторно-практичних робіт, називають основні правила ТБ при роботі з біологічним обладнанням, вчитель проводить інструктаж з ОБЖ при роботі з мікроскопом та постійними мікропрепаратами).
ІV. Усвідомлення змісту й послідовності використання практичних дій (3 хв)
- Щоб закріпити знання, отримані теоретично, ми попрацюємо з біоматеріалом , який ви виростили вдома. Пропоную звернутись до інструктивної картки, що подана вам на сторінці 4- 5 друкованого зошита, та осмислити хід вашої роботи.
(Учні читають інструктивну карту, а потім коментують порядок виконання лабораторної роботи; вчитель за необхідності додатково роз'яснює виконання лабораторної роботи ).
V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя (10 хв) - Пропоную приступити до роботи, нехай вас супроводжують тільки позитивні емоції.
(Безпосереднє виконання лабораторної роботи у друкованих зошитах, використовуючи мікроскопи та біопрепарати створені власними руками.
При необхідності, надання вчителем допомоги . По завершенні роботи учні формують висновки, як підсумок власної діяльності на уроці.) VІ. Узагальнення і систематизація результатів, звіт про виконану роботу (4 хв.) VІІ. Підсумки уроку (2 хв.)
1. Прийом "Що? - Отже, що? - Що тепер?"(2 хв.) в основу якого ставлю питання: - Які основні знання ви отримали на уроці? (Що?)
- Чому ці знання є важливими для вас? У чому їх значення для життя людини? (Отже, що?)
- Як ці знання можуть допомогти нам покращити життя або усунути проблему?
- Як ми можемо їх використати? (Що тепер?)
Потім пропоную продовжити речення "Тепер я знаю, що... ." VІІІ. Самооцінювання власних досягнень (3 хв.)
Учні за критеріями оцінювання виставляють собі оцінку за роботу на уроці. При необхідності (якщо думка учня і вчителя розбіжні), дитина пояснює свій вибір мотивуючи власною активністю, формами роботи на уроці.
ІX. Домашнє завдання (2 хв.)
А домашнє завдання у вас буде наступного характеру: - повторити параграф №10 ст.42-45;
- підготувати повідомлення "Значення паразитичних найпростіших у природі та житті людини".
Урок № 3 Тема Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини. Паразитичні найпростіші
Мета: - навчити учнів робити висновки про значення найпростіших у екосистемах, наводити приклади найпоширеніших представників, визначати їх місце для людини та природи, систематизувати набуті знання, навички та уміння;
- розвивати комунікативні здібності, вдосконалювати процеси самоосвіти у дитини та сприяти розвитку компетентностей; - виховувати у дітей уміння приймати рішення разом, формувати почуття відповідальності за свої вчинки, доводити свою точку зору, цінити власне здоров`я.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь та
навичок.
Форма проведення: урок-суд
Методи і прийоми: проблемний виклад, "Асоціативний кущ", групова робота
Міжпредметні зв'язки: правознавство, географія, основи здоров׳я, українська мова.
Матеріали та обладнання: власні повідомлення "Найпростіші та їх значення", підручник "Біологія. 8 клас", таблиці "Різноманітність найпростіших".
Хід уроку
І. Організаційний етап. - Доброго дня, шановні діти. - Давньокитайська мудрість говорить: "Вважай нещасливим той день і ту
годину, коли ти не засвоїв нічого нового". Тож давайте усміхнемось один одному і продовжимо набувати знання.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності (3 хв.)
Щойно ви зайшли до класу, мабуть звернули увагу на наш незвичайний план уроку. Що ви очікуєте від такого цікавого опанування знань?
На дошці записана тема та хід уроку.
"Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини"
План уроку
1. Систематичне положення найпростіших
2. Розбір "пошти"
3. "Суддівське слухання"
4. Обговорення вердикту
(Розмірковування учнів, виведення певних припущень)
- Чи можемо ми сказати, що все дізнались про найпростіших?
(Учні у стислому форматі надають відповідь)
ІІІ. Відтворення та корекція опорних знань(4 хв.)
1. Робота із таблицею (1 хв.)
- Доведіть, що амеба-протей дійсно належить до царства Тварини, підцарства Одноклітинні або Найпростіші, класу Саркодові.
(Відповіді учнів, використовуючи таблицю "Будова найпростіших")
2. Вправа "Асоціативний кущ" (1 хв.)
- Які асоціації у вас викликає слово "найпростіші", запишіть його на аркуші, передаючи один одному, лише ваші слова не повинні повторюватись. (діти виконують роботу з коментуванням)
- Дякую за активність, не втрачайте її, вона ще вам сьогодні дуже пригодиться...
ІV. Проведення основної частини уроку (15 хв.)
1. Постановка проблеми уроку (2 хв.)
- Наша з вами сьогоднішня тема полягає у визначенні значення найпростіших, як для людини, так і для природи у цілому. На нашу адресу надійшли листи;
З листа №1 "Я працюю в лікарні. І весь час причиною хвороб у терапевтичному відділенні є маленькі організми, яких і тваринами назвати важко. Постійне їх перебування в людському організмі спричинює ряд порушень в роботі організму. Прошу надати належну оцінку низці цих хуліганських проявів. Моє припущення - всьому виною є найпростіші..."
З листа № 2 "Працюючи в рибній промисловості не можу нарадітись. Риба сита, її наявно у великій кількості. Підгодовувати майже не доводиться. Велика радість ота малеча, я маю на увазі - одноклітинних..."
З листа № 3 "Працюючи в дослідній лабораторії, вивчаю різні організми, взаємовідносини між ними. І з'ясувалось в роботі наступне: чим менші тварини, - тим цікавіше з ними працювати... "
- На вашу думку хто є об`єктом у цих листах ? (відповіді дітей).
- А чому на них такі різносторонні посилання ? (...).
2. Безпосередній перехід до розв'язання проблеми (2 хв.)
Я пропоную розглянути цю проблему у форматі судового слухання.
Отже колегія захисту працює над позитивними аспектами в житті найпростіших;
- Прокурорська колегія готує звинувачувальний висновок;
- В ролі звинувачуваних виступають (три учні): амеба протей, трипаносома та радіолярія. - Свідки - представники підцарства Найпростіші. - Роль судді отримує учень, який протягом вивчення даної теми виявив високий рівень компетентності та обізнаності. ( ... )
- Визначаємо час підготовки до виступів та безпосередньо склад груп. (Орієнтування учнів по групах за бажанням, проте з дотриманням доцільної чисельності у групах)
3. Робота у групах згідно поставлених завдань (5 хв.)
- Ну що ж, коли вирішено склад групи, приступаємо до роботи , у вас є 5 хвилин.
(Протягом відведеного часу діти формують тези, висновки щодо поставлених перед ними завдань.)
V. Узагальнення засвоєння системи знань та їх використання для пояснення фактів (5 хв.)
1. Проведення судового слухання (3 хв.)
- Отже приступаємо до слухання цієї справи. Слово надається колегії прокурорів ( діти повідомляють про небезпечні прояви життя цих тварин)
- До слова запрошуються найпростіші. (по черзі амеба протей, трипаносома та радіолярія виступають, повідомляючи про себе систематичні дані та особливості життєдіяльності)
- Слово для захисту надається колегії адвокатів (учні аргументують позитивні прояви діяльності найпростіших)
- До показань запрошуються свідки - найпростіші (радіолярії, ночесвітки та фораменіфери доводять важливість своїх "родичів").
- Оголошується перерва (суддя направляється за нарадчу парту та озброївшись законом тварин "зоологією" приступає до роботи.) 2. Проведення в цей час динамічна паузи із учнями класу (1 хв.)
3. Підбиття підсумків судового слухання (1 хв.)
- Всім встати, суд іде. Учень-cуддя зачитує рішення: "Згідно Закону Тварин, керуючись параграфами № 9,10 та № 11 підручника "Зоологія", оголошую вирок - найпростішим бути на Землі, але злісним паразитам значно зменшити свою чисельність. Рішення зміні не підлягає!
VІ. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання (5 хв.)
1.Підсумок уроку. Вправа "Мікрофон". (2 хв.)
- На нашому слуханні присутній кореспондент журналу "Юний натураліст". Вчитель запитує: - "Доброго дня, що бажаєте сказати з цього безпрецендентного випадку?" Учень бере в руки мікрофон: "- Доброго дня. Моя робота - збирати інформацію та узагальнювати, тож (звертається до учнів )
- Як можна оцінити необхідність або непотрібність цих крихіток?". (висловлювання учнів)
2. Оцінювання навчальних досягнень учнів із допомогою оцінювального листа (2 хв.)
- Тепер потрібно об'єктивно підійти до оцінювання себе на уроці. Заповніть будь-ласка оцінювальний лист. Можливо, хто бажає прокоментувати свої досягнення? (учні коментують свої бали, аргументуючи критеріями оцінювання.)
3. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.)
І наостанок запишемо домашнє завдання - підготуватись до перевірки знань параграф № 9-11;
- підготувати питання другу.
ПІБ1123456789101112Підготовка д/зВправа "Редактор"Вправа "Адвокат"Робота в групіВиступ/
доповненняУчасть в інтерв'юЗагальна оцінка _________
Урок № 4
Тема Найпростіші. Особливості будови та життєдіяльності Мета: - узагальнити та систематизувати знання учнів про одноклітинних, конкретизувати систематичні знання, орієнтуватись в незвичайній ситуації; - розвивати пізнавальну та творчу активність учнів у розв'язанні проблемних ситуацій, порівнювати, робити висновки;
- висловлювати та лаконічно викладати свої думки; - виховувати в учнів відповідальність за свої дії;
- висловлювати та оцінювати критично думки інших.
Тип уроку: урок контролю та корекції знань.
Форма проведення: урок - гра.
Методи і прийоми: евристичний та дослідницький, "Дешифровщик"
"Антоніми", " Хто більше", "Упізнай їх". Міжпредметні зв'язки: математика, українська мова, екологія. Матеріали та обладнання: підручник "Біологія. 8 клас", таблиці "Різноманітність найпростіших",
Поняття і терміни: основні ключові терміни по темі.
Хід уроку
І. Організаційний етап 1. Емоційне налаштування на роботу (1 хв.)
- Доброго дня діти. Звертаюся до вас рядками: - Час летить, спішить невпинно. Надійшла до нас година розділ нині пригадать, хто що вивчив показать.
Проявіть знання прекрасні, і усі завдання класні порозв´язуйте умить й бал прекрасний заробіть!
ІІ Мотивація навчальної діяльності, (4 хв.)
На дошці записана тема та план уроку. " Найпростіші. Особливості будови та життєдіяльності" 1. Визначати загальні ознаки Підцарства Найпростіші;
2. Наводити приклади найпоширеніших представників найпростіших;
3. Характеризувати прояви життєдіяльності найпростіших
4. Робити висновки по значенню найпростіших у екосистемах;
2. Мотивація навчання (1 хв.)
- Наш з вами урок проходитиме у формі гри, де найвище досягнення - зароблена "12". Отож мова піде про ...Секрет...,проте на дошці є комбінація чисел (52456566484). Вправа "Дешифровщик" за розміщенням літер на клавіатурі мобільного телефону, відгадайте слово "...". Вірно, ви справились, це найпростіші!
ІІІ. Перевірка глибини усвідомлених знань та їх використання у нестандартних умовах (17 хв.)
1. Проведення гри-перевірки навчальних досягнень з теми (15 хв.)
- Тепер приступаємо до накопичування персональних балів. Перед вами 2 аркуша. На одному бланк для зароблених балів на іншому - завдання по варіантах. ( див. додаток.)
Конкурс №1 " Хто більше" Поєднати складові слова, щоб утворились терміни. Час роботи 2 хв.
Фу, аме,про,ба,інф, по,ци,ця,рія,ши,гле,ро,зо,ев,ци, ва,ля,ста,куо.
6 термінів - 1 бал; 3-5 термінів - 0,5 бала та 1-2 терміни- 0,2 бали. Взаємоперевірка між учнями.
Конкурс №2 "Упізнай їх" На моніторі/дошці зображення тваринок найпростіших. На парті таблиці, потрібно розподілити тварин за класами. (подано малюнки інфузорії, амеби,евглени, малярійного плазмодія, трипаносоми,лейшманії та інших найпростіших). Час роботи 2 хвилини
Клас...Клас...Клас... 5-6 тварин - 1 бал; 2-4 - 0,5 бала, 1 тваринка - 0,2 бала . Обмін зошитками
та перевіряємо.
Конкурс №3 "Ти хто?". На екрані/ дошці завдання у вигляді карток із назвами 10 тварин
(інфузорія, амеба, евглена, малярійний плазмодій, трипаносома,лейшманія, ночесвітка, радіолярія, форамініфера), у вас на партах таблички.
ВидКласТип Впишіть представників: високий рівень - по видах і класах, а достатній рівень - вписує за класом й типом. Час роботи 2 хвилини 8/10 - 2 бали, 4/7 - 1 бал, 1/3 - 0,5 бала. Конкурс № 4 " Анатомія" На дошці/фліпчарті напис літер алфавіту та термінів. З'єднайте їх правильно. 1 - Порошиця існування
2 - псевдоподії травлення
3 - вічко травлення
4 - таксис розмноження
5 - вакуоля рух
6 - хлоропласт розмноження
7 - циста травлення
8 - ядро подразник
9 - війка реакція
10 - фагоцитоз рух
11 - піноцитоз виділення
12 - колонія розмноження
10-12 вірних відповідей 2 бала. 7-9 -1 бал, 1-6 - 0.5 бала. Час роботи 2 хвилини
2. Проведення динамічної паузи (2 хв.)
- Настав час розминки. Пропоную вам поринути у царство Морфея. Закрийте очі, врівноважте дихання, прислухайтесь до власного серцебиття Нехай спокій та злагода запанують у вашому організмі (Учні виконують релаксаційну хвилинку під шум морських хвиль.)
Конкурс №5 "Антоніми". На картках 12 термінів , потрібно дібрати до них протилежні. Час виконання 2 хвилини.
Порошиця, псевдоподія, вакуоля, циста, війка, фагоцитоз, піноцитоз, колонія.
10-12 вірних відповідей 2 бала .7/9 -1 бал, 1/6 - 0.5 бала.
Конкурс № 6 "Склади схему".
На картках представники найпростіших ( амеба, інфузорія та евглена). Потрібно скласти схеми по амеби, інфузорії та евглени: 1 варіант - розвиток; 2 варіант - будова; 3 схеми -3 бали, 2 схеми - 2 бали, та 1 схема - 1 бал; працюємо протягом 3 хвилин.
І нарешті конкурс № 7 "Сенкан" Створіть сенкани до теми " Найпростіші", терміни на вибір. 5-6 вірних відповідей 2 бала . 3-4 -1 бал, 1-2 - 0.5 бала.
Час виконання 2 хвилини.
VІ. Перевірка та оцінювання виконаних завдань. Підсумки уроку (5хв)
1. Виставлення рівня навчальних досягнень (2 хв.)
- А зараз настав час підбиття результатів контролю знань. Заповнюйте мерщій бланк відповідей.
(Самостійна робота учнів по підрахунку балів та виставлення підсумкової оцінки).
2. Повідомлення домашнього завдання учням (2 хв.) (заздалегідь написано на дошці):
Основне - створити розповідь - небилицю про найпростіших.
Випереджальне - прочитати параграф № 12 ст. 52-54 робота по № 12 із маркуванням у робочому зошиті.
ПІБ учня"Хто більше"
6 слів- 1 б. 3/5 слів- 0,5 б. 1/2 слова- 0,2 б.Оцінка _______"Упізнай їх"5/6 слів- 1 б. 3/5 слів- 0,5 б. 1/2 слова- 0,2 б.Оцінка _______"Ти хто?"8/10 слів- 2 бали, 4/7- 1 бал, 1/3 - 0,5 балаОцінка _______"Анатомія".10-12 слів-2 бала .7/9 -1 бал, 1/6 - 0.5 балаОцінка_______"Антоніми"10-12 слів- 2 бала .7/9 -1 бал, 1/6 - 0.5 балаОцінка _______" Склади схему" 3 сх. -3 бали, 2 сх. - 2 бали, та 1 сх. - 1 балОцінка _______" Сенкан" 5-6 вірних відповідей 2 бала . 3-4 -1 бал, 1-2 - 0..5 балаОцінка _______Загальна оцінка за урок: _______________
Автор
e686962
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3 814
Размер файла
177 Кб
Теги
уроків, найпростіші, розробка, теми
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа