close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Позакласний захід Віртуальна подорож у клітину

код для вставкиСкачать
 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ З БІОЛОГІЇ
"Віртуальна подорож у клітину"
Автор вчитель біології
Бедюх Людмила Василівна
(спеціаліст вищої категорії
Старший вчитель) ТЕМА: Віртуальна подорож у клітину.
Мета: узагальнити і поглибити знання дітей про клітину як елементарну функціональну одиницю живого, систематизувати та поглибити знання, розвивати логічне мислення учнів.
Обладнання: мультимедійний екран
Мотивація діяльності: вчитель демонструє відео фрагмент, супроводжуючи його цитуванням
Ця подорож дає вам можливість здійснити подорож у світ клітин. Така подорож буде корисною та пізнавальною, адже клітина є основною одиницею живого, і на клітинному рівні виявляються головні властивості живої матерії. Різноманітним є світ одноклітинних організмів. Групою клітин, що функціонують незалежно одна від одної, репрезентовані колоніальні форми живої природи. У багатоклітинному організмі клітини тісно пов'язані між собою, тому такий організм діє як єдине ціле. Але якими б різноманітними не були клітини, їх об'єднує спільний план будови: компоненти й органели, що входять у цитоплазму та ядро. Заздалегідь обов'язки серед учнів класу розподіляються таким чином: три команди по п'ять учнів у кожній, і чотири експертні групи по два учні на кожну станцію.
Ось план-карта вашої подорожі. Зупиніться на кожній станції, подумайте і виконайте завдання, за кожне з яких можна отримати означену кількість балів.
станціяІ командаІІ командаІІІ командаМашина часуНаукова експедиціяТаємниця генетичного кодуЦитологічний лабіринтЛист братам по розумурезультатІ станція - "Машина часу". Команди розповідають про внесок певного науковця у дослідження клітини (кого саме - визначає жеребкування заздалегідь). Максимальна кількість балів - 3.
Р.Гук
Р.Вірхов А.Левенгук
ІІ станція "Наукова експедиція". Експрес - опитування.
1. Розчин, у якому розташовані органели:
А) Матрикс; Б) Ендоплазма; В) Гіалоплазма; Г) Каріоплазма;
2. Синтез АТФ забезпечують органели:
А) Лізосоми; Б) Рибосоми; В) Мітохондрії; Г) комплекс Гольджі.
3. Двомембранна органела:
А) Лізосома; Б) Рибосома; В) Хлоропласт; Г) комплекс Гольджі.
4. Органела, ферменти якої розщеплюють біополімери:
А) Лізосоми; Б) Мітохондрії; В) комплекс Гольджі; Г) Ендоплазматична сітка.
5. Пластиди жовтого або жовтогарячого кольору:
А) Хлоропласти; Б) Лейкопласти; В) Хлоропласти; Г) Хроматофори.
6. Хлорофіл міститься:
А) у стромі; Б) у мембрані тилакоїдів; В) у зовнішній мембрані хлоропласта; Г) у внутрішній мембрані хлоропласта.
7. Структура, утворена внутрішньою мембраною хлоропласта:
А) стома; Б) кристи; В) ламели; Г) рибосоми.
8. Органели, де накопичується крохмаль:
А) вакуолі; Б) лейкопласти; В) комплекс Гольджі; Г) ендоплазматична сітка.
9. Структурна одиниця, що відповідає за синтез певної молекули білка:
А) ген; Б) кодон; В) іРНК; Г) нуклеотид.
10. Під час фотосинтезу утворюються речовини:
А) білки; Б) жири; В) вуглеводи; Г) нуклеїнові кислоти:
11. Реакції світлової фази фотосинтезу відбуваються у:
А) стромі; Б) мембранах тилакоїдів; В) зовнішній мембрані хлоропласта; Г) внутрішній мембрані хлоропласта.
12. У темновій фазі фотосинтезу відбувається процес:
А) синтезу АТФ; Б) синтезу глюкози; В) утворення молекулярного кисню; Г) утворення атомів Гідрогену.
13. При фотосинтезі кисень виділяється внаслідок розшеплення сполуки:
А) СО2; Б) АТФ; В) Н2О; Г) NO2.
14. АТФ у мітохондрії синтезується:
А) в матриксі; Б) на зовнішній мембрані; В) на внутрішній мембрані; Г) в АТФ - сінтетазних комплексах.
15. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка:
А) відбувається синтез поліпептидних ланцюгів; Б) утворюється просторова структура молекули білка; В) фермент розкручує ділянку подвійної спіралі ДНК; Г) активовані молекули амінокислот з'єднуються з молекулами транспортирних РНК; Д) інформація про структуру білка передається з молекули ДНК на іРНК.
Відповіді:
1234567891011121314ВВВАВБВБАВВВВГ
151 - В , 2 -Д , 3 - Г, 4 - А, 5 - ВІІІ станція "Таємниця генетичного коду". Кожній з команд пропонується розв'язати задачу. За правильну відповідь - 3 бали.
1)Поліпептид складається з 10 амінокислотних залишків у такій послідовності: Глн-Про-Ала-Сер-Три-Асп-Глі-Асн-Гіс-Глі. Визначте структуру і-РНК, яка кодує даний поліпептид.
2)Фрагмент молекули білка гемоглобіну містить амінокислоти у такому порядку: Ала-Глу-Тир-Сер-Глн. Визначте структуру ділянки ДНК, яка кодує послідовність амінокислотних залишків.
3)Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку: ГЦГ ААТ АТГ ЦАЦ ТТА АЦТ. Визначте склад і послідовність амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюзі, закодованому в цій ділянці гена.
ІV станція "Цитологічний лабіринт". Вийти з нього зможуть ті команди, які дадуть правильну відповідь на всі запитання. Кожна вірна відповідь - 1 бал.
І група 1.Синтез білків відбувається на ... (рибосомах)
2Система мембран, що поділяють клітину на окремі відсіки, в яких відбуваються реакції обміну речовин, називається ...( ендоплазматичною мережею). 3 Внутрішні мембранні структури хлоропластів називаються...( гранами).
4.Структури, що забезпечують рух клітин, -... (джгутики і війки).
5.Стопки мембранних циліндрів, міхурців, в які упаковуються синтезовані в клітині речовини,... - (апарат Гольджі). ІІ група
1.Клітинна структура, яка містить генетичний матеріал у формі ДНК, -...( ядро)
2.Регулювання надходження речовин у клітину здійснюється за допомогою ...(зовнішньої клітинної мембрани).
3.Двомембранні органели клітини, в яких відбувається запасання енергії у вигляді молекул АТФ,-... (мітохондрії)
4.Одномембранні структури з продуктами обміну, характерні для рослинних клітин, -...( вакуолі)
5.Органели клітини, в яких здійснюється синтез цукру, - ...(пластиди).
ІІІ група.
1.Пориста структура з целюлози, що надає клітині міцність і постійну форму, - ...(оболонка)
2.Одномембранні структури з гідролітичних ферментів, що здійснюють атоліз, - ...(лізосоми)
3.Складки мембрани мітохондрій, що збільшують загальну площу автоліз, - ...(кристи).
4.Основна речовина клітин, в якій знаходяться всі органели, - ...(цитоплазма).
5.Порожні циліндри, що складаються з мікротрубочок і беруть участь у поділі клітини,-...центріолі).
V станція. "Лист братам по розуму". Кожна команда повинна за допомогою пантоміми "розповісти" про особливості однієї з органел. Перемагає та, яку краще і швидше зрозуміють учні-експерти.
По закінченню конкурсів експерти підводять підсумки і оголошують результати.
Автор
e686962
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
680
Размер файла
115 Кб
Теги
захід, віртуальна, клітину, подорож, позакласне
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа