close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

доклад Алехина

код для вставкиСкачать
Веселівська районна різнопрофільна гімназія
Чи вважаєте Ви, що участь в роботі над науково-методичною проблемою позитивно вплинула на підвищення рівня Вашої професійної компетентності? Якщо так - формуванню яких професійних умінь та навичок це сприяло?
Виступ підготувала:
учитель хімії
Альохіна С.В.
Веселе, 2010 р.
Основу професійної підготовки вчителя нового покоління, на думку більшості вчених, становить оволодіння фундаментальними професійними знаннями, а саме теоретико-методичними знаннями у галузі гуманітарних, світоглядних, власне професійних наук, оптимальним обсягом ідей, цінностей, уявлень, універсальними способами пізнання і практичної діяльності.
Фундаментальні знання спрямовані на перебудову структури і змісту наукового знання, встановлення таких зв'язків між навчальними дисциплінами, які дозволять формувати у майбутніх спеціалістів цілісне уявлення про педагогічну діяльність і підвищують ступінь застосування знань, активне їх використання в практичній діяльності.
Аналіз загальнотеоретичних підходів до розуміння категорії "професійна компетентність" дозволяє охарактеризувати дане поняття, розкрити його зміст через структуру компонентів, необхідних для успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки викладання хімії в старших класах. Специфіку компетентності вчителя хімії обумовлюють цілі і завдання виховання та навчання, створення умов для розвитку особистості дитини, вікові особливості школярів, зміна сучасної парадигми освіти та ін.
Основними компонентами професійної компетентності вчителя визначені:
1. Знання - в більшості - логічна інформація про навколишній і внутрішній світ людини, зафіксована в її свідомості.
2. Вміння - психічні утворення, які полягають у засвоєнні людиною способів і навиків діяльності.
3. Навички - дії, сформовані в процесі повторення і доведення до автоматизму.
4. Професійна позиція - система сформованих установок і орієнтацій, відношення і оцінок внутрішнього і навколишнього досвіду, реальності і перспектив, а також домагань, які визначають характер дій, поведінки. Процесс формування професійної позиції базується на спрямованості особистості.
5. Індивідуально-психологічні особливості людини - поєднання різних структурно-функціональних компонентів психіки, які визначають індивідуальність, стиль діяльності, поведінки і виявляються в якостях особистості.
6. Акмеологічні варіанти - внутрішні збудники, які обумовлюють потребу в саморозвитку, творчості та самовдосконалення. В основу вчительської діяльності покладено такі дії: як вчити, пояснювати, передавати, переконувати. Водночас, професіоналізм учителя залежить і від його особистісних якостей та здібностей, які визначають його індивідуальний стиль викладання предмета, характер стосунків з дітьми, колегами.
В наш час розширюється процес інформатизації суспільства, тобто збільшується використання інформаційної техніки для виробництва, переробки, зберігання та розповсюдження інформації і особливо знань. На думку В.В.Баркасі сучасний учитель, як учасник процесу інформатизації, повинен володіти всіма необхідними знаннями й вміннями при застосуванні нових інформаційних технологій в процесі навчання, вміти використовувати їх у своїй професійній діяльності. Це дозволить підняти процес навчання на якісно новий рівень, коли в школі будуть працювати інформаційно грамотні, високо компетентні вчителі, здатні ефективно організувати навчальний процес із урахуванням сучасних засобів навчання.
Робота над науково-методичною темою гімназії "Профільне навчання як фактор формування та реалізації ключових компетенцій вчителя та учня" позитивно вплинула на підвищення не тільки мого рівня професійної компетентності як вчителя хімії, а й усіх учасників ТТК з використання інтерактивних методів навчання, керівником якої я була у 2009-2010 н.р.
Алгоритм діяльності групи:
В процесі роботи над темою усі поставлені завдання були досягнуті, і як результат я маю наступні творчі досягнення:
- Розробки уроків з екологічною направленністю, та шкільних позаурочних заходів з хімії. - Проекти по хімії "Роль хімії у розвязанні енергетичної проблеми",
"Екологічна небезпека", "Вода це життя", "Сучасні альтернативні види палива".
- Рекомендації по впровадженню інтерактивних тенологій навчання (для вчителів гімназії) - Буклети "Інтерактивні технології навчання", "Вода це життя"
- Презентація проектів по хімії "Роль хімії у розвязанні енергетичної проблеми", "Екологічна небезпека", "Вода це життя" - Виступи на РМО: "Досвід роботи та особливості використання тестових технологій в НВП з хімії" серпень 2009р., "Інтерактивні технології на уроках хімії" січень 2010р.. "З досвіду організації практичних робіт на уроках образотворчого мистецтва, як дієвого засобу формування ХПК укчнів" серпень 2009р.
Для підвищення свого рівня професійної компетентності я впроваджую в педагогічну діяльність наступні технології:
- Інтерактивні Підвищення рівня поінформованості педагога, популяризація навичок співпраці, спілкування, обговорення, спільного розв'язання проблеми - Технології проектного навчання. Передбачає перебіг прихованого процесу навчання й виховання, що досягається через невидме ситуаційне налаштування ;
Учень набуває досвіду формування й вираження певної думки. - Технологія створення ситуації успіху.
Таким чином , працюючи над науково-методичною проблемою гімназії, я підвищила свою фахову психолого - педагогічна підготовку як вчителя хімії, науково-методичну та суспільно-культурологічну підготовку.
Автор
ke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
113
Размер файла
446 Кб
Теги
алехина, доклад
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа