close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МО(Нискородова В.С.)

код для вставкиСкачать
ЗОШ №19
Складання поурочного плану та
підготовка до уроку
Доповідач учитель-методист
Ніскородова
В.С.
2016-2017 н.р.
Оформлення поурочного плану
1. Номер уроку за календарним планом, дата проведення.
2. Тема уроку.
3. Тип уроку.
4. Мета.
5. Форма уроку.
6. Обладнання.
7. Акметехнологіїї (інтегровані зв'язки).
8. Хід уроку (Структура уроку).
Готуючись до заняття, викладач повинен:
- узгодити тему заняття з календарним плануванням;
- сформулювати мету уроку;
- визначити тип уроку та форму проведення заняття;
- проаналізувати результати попередніх занять;
- вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та
методичну літературу;
- підібрати наочні посібники, дидактичний матеріал тощо;
- продумати структуру уроку;
- врахувати вікові особливості учнів;
- скласти план заняття і його конспект;
- оцінити навчальне і виховне значення матеріалу;
- забезпечити наявність мотивації на структурних елементах
уроку;
- створити зручний психологічний комфорт у класі.
ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ УРОКУ
ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Навчальна
Розвиваюча
Виховна
Навчальна мета
(які очікуються прирощення в знаннях, уміннях та навичках учнів)
Формулювання навчальної мети:
- виконувати технологічні прийоми;
- аналізувати, виділяти головне, суттєве, основні епізоди…
- готувати препарати;
- застосовувати, проводити, самостійно працювати з літературою,
першоджерелами тощо;
- користуватися інноваційними технологіями;
- пояснювати процес, явища, принципи дій, організацію
упорядкування;
- оволодіти знаннями, вміннями, навичками;
- відпрацювати прийоми, навички, дії;
- наблизити до самостійного вирішення творчих завдань,
проблемних завдань, ситуацій;
- залучити до самостійного вирішення проблеми;
- перевірити ступінь засвоєння знань;
- продовжувати вивчення, відпрацювання, формування…
Розвиваюча мета
(які логічні операції і прийоми розумової діяльності засвоять учні і
який це може дати розвиваючий результат)
Формулювання розвиваючої мети:
- розвивати вміння аналізувати одержані дані;
- розвивати навички та логіку мислення;
- розкрити значення і роль сучасних поглядів технологій;
- сприяти вивченню, відпрацюванню, розвитку експериментальних
навичок;
- сприяти розвитку творчих здібностей учнів;
- сприяти розвитку самостійного вирішення проблеми;
- розвивати загальнонавчальні компетенції;
- розвивати фізичні та розумові здібності;
- розвивати культуру мислення;
- розвивати науково-дослідницькі вміння та навички;
- пробудити пізнавальний, науковий, творчий, трудовий інтерес;
- розвивати самоудосконалення, увагу, пам’ять, здібності.
Виховна мета
(які якості особистості формуються)
Формулювання виховної мети:
- вчити долати труднощі в навчанні, гартувати волю;
- розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні здібності;
- виховувати свідоме відношення до службового і громадського
обов'язку;
- вчити самоорганізації праці та творчого підходу до вирішення
проблеми;
- вчити працювати ефективно, якісно, економічно;
- вчити залучати здобуті знання у практичній діяльності;
- формувати у школярів певні естетичні смаки і культуру;
- виховувати національно-патріотичне ставлення до Батьківщини;
- виховувати високі моральні якості громадянина (гуманність,
милосердя, працелюбство, охайність, ввічливість, допитливість,
наполегливість, відвертість, принциповість, пунктуальність,
стриманість, старанність, почуття нового прогресивного);
- викликати почуття задоволеності, гордості, інтересу,
відповідальності, співчуття, радості, поваги;
- виробляти уміння мислити, звички, риси характеру;
Тип уроку
(за посібником Оніщука В.А. «Урок в современной школе»)
Урок засвоєння нових знань
Урок засвоєння нових навичок та умінь
Урок застосування знань, навичок та умінь
Урок узагальнення та систематизації знань
Урок контролю і корекції знань, навичок та умінь
Комбінований урок
Форма уроку
Бесіда
Вечорниці
Лекція
Круглий стіл
Практикум
Конференція
Семінар
Казка
Екскурсія
Фестиваль
Диспут
Подорож
тощо
Варіанти комбінованого уроку
1. Засвоєння нових знань і застосування знань, навичок
та умінь.
2. Узагальнення і систематизація знань та контроль і
корекція знань, навичок та умінь.
3. Застосування знань, навичок та умінь і урок
узагальнення та систематизації.
Тощо.
Педагогічні методи та прийоми комбінованого уроку:
- словесний; наочно-ілюстративний; практичний;
- фронтальна бесіда;
- усне опитування (індивідуальне, групове, парне, по варіантах, у
ланках);
- короткочасна письмова робота;
- різноманітні диктанти з аналізом та поясненнями;
- розгорнута відповідь за домашнім завданням;
- доказ тезисів фактичним матеріалом;
- опрацювання видів вправ;
- складання таблиць, схем, мап, гербаріїв тощо;
- виконання та складання тестів;
- захист невеликих презентацій;
- демонстрація дослідів та їх практичних результатів тощо.
Примірна схема плану комбінованого уроку
(Урок засвоєння нових навичок і умінь
та застосування знань, навичок і умінь)
Урок №
від (дата)
ТЕМА….
ТИП УРОКУ. Комбінований урок.
МЕТА. Перевірити ступінь засвоєння нових знань, навичок і умінь,
застосування їх у практичній діяльності учнів, вміння пояснювати процес,
явища, самостійно виконувати проблемні завдання; розвивати аналітичні та
творчі якості школярів; виховувати самоорганізовану достатню особистість,
здатну застосувати на практиці отримані на уроці знання.
ФОРМА УРОКУ. (Залежить від особливості предмету)
АКМЕТЕХНОЛОГІЇ. (Інтегровані зв'язки)
ОБЛАДНАННЯ. Дошка; таблиці; наочні посібники; дидактичний матеріал;
комп'ютер; аудіовізуальні матеріали; книжкова виставка тощо. (На вибір
вчителя за необхідністю розкриття теми уроку).
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент та мотивація уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів:
- теоретична розминка (фронтальне опитування за темою);
- словникова робота (усна та письмова з аналізом матеріалу)
- диференційована робота по перевірці знань учнів;
- перевірка домашнього завдання (ретельна або часткова)
- виконання індивідуальних завдань на картках;
- узагальнення тематичного матеріалу та перехід до застосування
придбаних знань на практиці.
ІІІ. Мотивація навчання, повідомлення теми, мети, завдань.
Сприйняття й усвідомлення практичного матеріалу учнями:
- Робота біля дошки учня (пояснення покрокового виконання завдання).
- Закріплення матеріалу через фронтальну бесіду з учнями.
- Паралельна робота школярів з підручником та біля дошки (аналіз).
- Відповідь вчителя на проблемні запитання учнів.
- Самостійна робота учнів з підручником. (Робота в парах).
-Диференційні завдання на закріплення матеріалу.
ІV. Осмислення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу.
- Фронтальна бесіда щодо практичного застосування матеріалу уроку у
житті (інтерактивне опитування: ланцюжок, мікрофон…)
- Короткий тест, або невелика творча робота.
- Відповідь вчителя на проблемні питання даної теми.
V. Підсумок уроку. Оцінки (можна протягом уроку, використовуючи
сигнальні картки).
VІ. Домашнє завдання.
Автор
bogonos.svetlana
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
412 Кб
Теги
нискородова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа