close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

спостереження ключ до розуміння дитини

код для вставкиСкачать
Одним з найефективніших методів моніторингу якості освіти,
вивчення індивідуальних рис та особливостей розвитку кожного
вихованця е наукове спостереження за дошкільнятами. Як провести
його ефективно, уникнути суб активності та отримати якнайточнішу
інформацію про розвиток кожного вихованця, радять психологи.
Стратегічні державні документи з дошкільної освіти спрямовують
на гуманізацію та індивідуалізацію освітнього процесу, що
передбачає насамперед розкриття та розвиток індивідуальної
своєрідності та неповторності коної дитини. В.Сухомлинський
наголошував: не може бути спеціального «тесту» для вивчення
внутрішнього світу дитини, необхідні тривалі та систематичні
спостереження в різних видах діяльності.
На важливості спеціально організованого спостереження за
дитиною як незамінного методу пізнання її індивідуальних
особливостей наголошують й інші вчені, як класики
(М.Басов,О.Запорожець, Г.Костюк, В.Котирло, А.Макаренко…) так і
сучасні (І.Біла, Н.Гавриш, З.Борисова,О.Кононко, Т.Піроженко…) У
працях згаданих та багатьох інших авторів ідеться про те, що
спеціальні тестові методики мають слугувати лише допоміжними
засобами вивчення дошкільника, тоді як провідним методом мае
бути спостереження за поведінкою дітей у різних ситуаціях
життєдіяльності.
Переваги спостереження як наукового методу
Спостереження дае можливість
 Пізнати й зрозуміти внутрішній світ дитини, її риси, звички,
схильності та здібності, потреби та інтереси, почуття і
переживання, що е підґрунтям для виявлення індивідуальних
особливостей і загальних тенденцій становлення особистості,
прогнозування її подальшого розвитку:
 Зрозуміти причини поведінки дитини, її цілі,думки, наміри в
певній життєвій ситуації, відокремити істотне від неістотного,
головне від другорядного
розкрити зв’язки між учинками і їх наслідками
 Виявити особливості розвитку не лише окремого вихованця,
а й дитячого колективу загалом (особливості взаємодії між
дітьми, їхніх стосунків, статусу тощо):
 Визначити наявну модель сімейних стосунків, стиль
родинного виховання, ставлення дитини до батьків, з ясувати
ефективність методів і прийомів роботи з батьками.:
 Сформувати передумови для пошуку вихователями творчого
шляху професійної самореалізації, вибудовування
індивідуального стилю педагогічної діяльності. Реалізації
власної позиції в освітньому процесі:

Документ
Категория
Без категории
Просмотров
61
Размер файла
15 Кб
Теги
розуміння, спостереженнями, дитини, ключа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа