close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз уроку мови

код для вставкиСкачать
Аналіз заняття мови
/української/
I. Зміст заняття:
а/ Правильно висвітлені теми заняття. Формування визначень і висновків, зроблених на
занятті.
б/ Вихована цінність дидактичного матеріалу.
в/ Культура мови викладача та студентів.
II. Методика побудови і проведення заняття:
а/ Методики, прийоми вивчення нового матеріалу, закріплення і перевірка пройденого.
Раціональність їх використання.
б/ Види вправ, ефективність використання.
в/ Наявність і використання наочності.
г/ Прийми пояснення домашнього завдання, його місце на занятті.
д/ Формування граматичної бази студентів.
е/ Мовленнєва практика. Формування в студентів емоційного, зв’язного мовлення, дикції,
інтонації, і т. п.
ж/ Розвиток словесної і образної пам’яті.
з/ Виявлення знань студентів. Правильність виставлення оцінок, їх мотивація.
и/ Культура ведення зошитів. Формування умінь грамотного письма.
а/
б/
в/
г/
д/
е/
ж/
з/
III. Психолого-педагогічні аспекти заняття:
Поведінка викладача на занятті. Увага до групи і до окремих студентів.
Організація колективу групи на утвердження позитивних мотивів навчання.
Ступінь активності і самостійності студентів на окремих етапах заняття/ протягом
заняття/.
Який рівень спілкування у викладача і студентів переважає/ примітивний,
маніпулятивний, стандартизований, соціально-ролевий, соціально-діловий, духовний/ ?
Як викладач досягає взаєморозуміння зі студентами?
Які прийоми використовує для взаємоінформування, організації діалогу/ в тому числі
ігрові прийоми/ ?
Встановлення психологічного контакту між викладачем і студентами: співпереживання,
розвиток почуттів і інтересів, задоволення їх потреб у знаннях.
Керівництво мислячою діяльністю студентів/ розвиток уміння аналізувати факти і т.п.
IV. Загальний зміст заняття:
а/ Чи досягнута мета заняття? Наскільки раціональними шляхи її досягнення?
б/ Загальний зміст заняття. Відповідність його вимогам сучасної науки і практики мови.
в/ Загальна ефективність заняття.
Автор
danil.dragunovich
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
27
Размер файла
17 Кб
Теги
урок, аналіз, мови
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа