close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тест №16

код для вставки
Група______________________
П.І.Б.______________________
______________________
Контрольна робота
з предмета «Українська мова»
Варіант 16
Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.
1. Слово голова вжито в прямому значенні в рядку: (1б)
А голова колгоспу
Б голова колони
В ламати голову
Г голова людини
2. Слово умиватися вжито в прямому значенні в реченні: (1б)
А Що дня божого умивається Олеся дрібними сльозами.
Б В снах доволі налітавшись, місто гасить чари ночі і на березі крутому умивається
Дніпром.
В Дівчина, дожидаючи свого милого, умивається й прибирається, тремтить, мов у
лихоманці, й палає, наче в огні.
Г Ой пішли, пішли славні запорожці, та не пішки - дубами, ой, як оглянуться до славної
Січі, умиваються сльозами.
3. Омоніми використано в реченні: (1б)
А Ну й охочий брат мій Ігор до усяких жвавих ігор.
Б В далечині туманній, темній, димній злилися низина і вишина.
В І в’яне, сохне, гине, гине твоя єдиная дитина.
Г Голос Івана Івановича стає теплим, інтимним.
4. Синонімічний ряд утворюють слова: (1б)
А стукати, шуміти, гамселити, дзижчати
Б ґречний, чемний, спокійний, сумирний, вихований
В ходити, йти, відійти, підійти, сходити
Г хороший, гарний, красивий, вродливий, чудовий, чарівний
5. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні: (1б)
А Почали півні співати - (розбудили, розштовхали), я встала.
Б Ми всі утрьох (мудрували, міркували) над цим питанням.
В Він палко картає ворогів - явних і (секретних, потаємних).
Г Князь Єремія (гордовитий, напиндючений), - зашепотіли кругом магнати та їх молоді
сини, - не хоче признаватись до своїх давніх товаришів.
6. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні: (1б)
А (Пішов, пошкандибав) козак світ за очі.
Б (Звичайний, пересічний) річковий причал притулився в очеретах.
В Ти несеш, столиця (давня, древня), мак червоний у руці.
Г Кожна ніч наближала його до страшного дня, не можна було (зволікати, чухатися),
відтягувати.
7. Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походженняв рядку: (1б)
А т..тан, дец..бел, д..ректор
Б трот..л, ініц..атива, коорд…натор
В д..летант, категор…чний, логіст..ка
Г абор…ген, нум…змат, д…станція
8Антоніми вжито в реченні: (1б)
А Прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким лебідь сплескував
білим крилом.
Б Хата стояла на горі чиста, біла, весела.
В Я поглядом, повним любові й тепла, на крихітку рідну дивлюся.
Г Крізь радість і смуток жінка посміхалася.
9. Треба писати дві букви в усіх словах іншомовного походження в рядку (1б)
А ін..овація, сюр..еалізм, Шил..ер, ман..а
Б марок..анський, нет..о, спагет.і, фін..ський
В п’ятитон..ий, піц..а, гол..андський, Дік..енс
Г кас..а, баронес..а, мадон..а, Ган..а
10. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці крапок пишеться літера и (1б)
А м…стецтво, тр…валий, велос…пед, м…лодійний
Б зуп…нився, бр…ніти, м…сливець, інж…нер
В тр…вожний, м…нулий, мед…цина, мер…діан
Г с…тий, тр…мати, завм…рати, м…телик
11.Неправильно визначено значення фразеологічного звороту у рядку: (1б)
А дамоклів меч - складне переплетення обставин, заплутані питання
Б ахіллесова п ’ята - дошкульне місце, вразлива сторона в кого-небудь
В блудний син - людина, яка через легкодумство зневажила своїх близьких, проміняла
будинок, родину, батьківщину на чужину
Г вавилонська вежа - справа, яка цілком ніколи не буде завершена
12.Не збігається за значенням з іншими фразеологізм: (1б)
А підкручувати гайки
Б підбивати клинці
В топтати стежку
Г смалити халявки
Завдання 13-17 мають по п’ять варіантів відповіді, серед них лише один правильний.
Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.
13. Невідмінюваними є всі іменники рядка: (1б)
А кава, Гвантанамо, Сочі, Бразилія
Б Панама, Чилі, Перу, Гондурас
В Єулавесі, Тбілісі, Міссісіпі, Міссурі
Г Окінава, Хонсю, Токіо, решето
Д пальто, відро, фойє, резюме
14. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка: (1б)
А сліпий, приємний, синій, гучний
Б красивий, м’який, високий, глибокий
В глухий, чорний, товстий, цікавий
Г білуватий, лисячий, надзвичайний, цікавий
Д лисий, довгий, гранітний, смачний, німий
15. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні: (1б)
А Жінка мала якнайскромніший вигляд.
Б Хома там самий активніший.
В Найдорожчий кришталь стояв у Марії в серванті.
Г Найвища у світі трава - бамбук.
Д Наймиліше слова на світі - матуся.
16. Префікс пре- пишемо в усіх словах рядка: (1б)
А пр..стол, пр..велебність, пр..довгий, пр..амбула
Б пр..стрій, пр..милий, пр..мудрий, пр..меншений
В пр..тензійний, пр..нишклий, пр..старий, пр..бій
Г пр..тяжкий, пр..бавитися, пр..чистий, пр..бинтувати
Д пр..велебний, пр..досить, пр..людія, пр..борканий
17. Складносурядним є речення: (1б)
А Труби мінометів уже розпеклись так, що не можна було торкнутись рукою.
Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати - любити пісні.
В Мати - це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя.
Г Краю мій рідний, краю! Багато по тобі пройшло-потопталося літ і віків.
Д Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче?
Завдання 18-19 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і поставте
позначки у колонці варіант відповіді.
18. Установіть відповідність між фразеологізмами-антонімами. (2б)
Фразеологізм
Антонім
А Б В Г Д
А.
пальця
в рот не клади
1. собаку з’їсти
1
Б. молоде та зелене
2. мухи не зачепить
2
В. опустити руки
3. хоч лопатою горни
3
Г. кіт наплакав
4. бити лихом об землю
4
Д. гнути спину
19. Установіть відповідність між групою лексики та прикладами. (2б)
Трут лексики
Приклади ’
1 архаїзми
А софт, акаунт
2 історизми
Б чоло, райено
3 неологізми
В ґазда, легінь
4 діалектизми
Г стіл, пліт
Д печеніг, личаки
Завдання 20 передбачає наявність роботи з текстом. Виконайте
завдання подані після тексту. (2б)
(1)Лось був старий і бувалий самець, він уже звик до людей і до того,
що його підгодовують. (2)Але те недуже тріщання пробуло в ньому
досі небачений страх, який нагадав йому про життя в тайзі, про ті
1
2
3
4
А Б В Г Д
небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив зі свого лежбища, а потім і побіг.
(3)Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній, а позаду ще довго метушився
гамір од його бігу. (4)Угамувавшись, лось лизнув язиком припорошену снігом землю, а
потім неквапно попрямував до поляни.
1. Орфографічну помилку допущено в написанні слова:
А) недуже
Б) небачений
В) небезпеки
Г) неквапно
2. У формі називного відмінка вжито іменник:
А) страх
Б) життя
В) іній
Г) гамір
3. Виділене в четвертому реченні слово можна замінити прислівником:
А) боязко
Б) швидко
В) мерщій
Г) повільно
4. Простим є речення:
А) перше
Б) друге
В) третє
Г) четверте
21. Напишіть твір-мініатюру на вільну тему. У творі потрібно вжити слова
іншомовного походження. (5б)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Автор
danil.dragunovich
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
294
Размер файла
37 Кб
Теги
тест
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа