close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфолио Медведева Р. В.

код для вставки
Портфоліо
вчителя початкових класів
Васильківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3
Мєдвєдєвої Раїси Василівни
Мєдвєдєва
Раїса Василівна
Дата народження: 11 лютого 1960 р.
Освіта: вища
Закінчила Чернігівський державний
педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченко
за спеціальністю «Педагогіка та
методика початкового навчання»
Професія: вчитель початкових класів
Стаж роботи: 33 роки
Категорія: вища
Педагогічне звання: вчитель-методист
Курси підвищення кваліфікації КОІПОПК
в 2012 р.
Керівник творчої групи вчителів
початкових класів
Мої нагороди
Формування
творчої
особистості
молодшого
школяра в
процесі
навчання
Не сковувати
дитину, а
розвивати, не
стримувати, а
підтримувати,
дати всі
можливості для
творчого
розвитку
«Віддай людині
крихітку себе,
за це душа
наповнюється
світлом»
Ліна
Костенко
Схема моєї професійної діяльності
Методична
робота
Методичні розробки
уроків, заходів
Навчальна
робота
Індивідуальні бесіди
Урок
Семінари, педради
Робота МО вчителів
початкових класів
Самоосвіта
Позакласна
робота
Стандартний Нестандартний
Робота з обдарова ними дітьми
Робота з учнями по
підготовці
до олімпіад
Робота з батьками
«Початкова школа повинна
стати школою мислення,
фундаментом творчих здібностей
учнів.
Дитина повинна бути думаючою,
активним здобувачем знань,
допитливим шукачем істини,
мандрівником у світі пізнання»
В.О.Сухомлинський
«Головне – навчити дiтей мислити»
Б.Брехт
Моє бажання, щоб дітям було цікаво, зрозуміло,
корисно, знадобилося у житті. Ставлю мету
створити ситуацію успіху для кожної
дитини. Мрію про атмосферу доброзичливості на уроці, яка необхідна для
продуктивної праці.
Хочу зацікавити, здивувати,
відчути успіх, віру в свої сили,
створити гарний настрій,
навчити дітей цінувати і
любити життя, природу,
свою Батьківщину.
Принципи моєї педагогічної діяльності
Принцип віри. Вчитель повинен вірити в дітей,їх
здібності, талант. Дітей завжди треба підтримувати.
Принцип розвитку особистості. Головне – це
пам’ятати, що кожна дитина –
індивідуальність, талановита особистість.
Принцип цілеспрямованості.
Можливість реалізуватися
учням у пізнавальній та інших
видах діяльності.
У своїй роботі намагаюся дотримуватись принципів
диференціації та індивідуалізації навчання. На моє
переконання, позитивних результатів у втіленні ідеї
гуманізації навчання і виховання на основі особистісноорієнтованого підходу можна досягти лише за таких
умов:
Застосування інновацій у
навчально – виховному
процесі
Індивідуальний вибір обсягу
розумового та фізичного
навантаження
Психолого-педагогічний
моніторинг з метою вивчення
інтересів, стану здоров’я дітей
Комплексне використання
індивідуальних і групових
форм впливу на особистість
Основні завдання
Особистісно-орієнтоване навчання;
Розвиток розумових здібностей;
Створення сприятливих умов для
розвитку творчих потенціалів;
Становлення особистості дитини;
Розвиток пізнавальних здібностей;
Розвиток кмітливості і винахідливості
учнів через гру;
Урізноманітнення форм і методів
навчання.
І д е я д о с в і д у б а з у є тьс я н а п о л о же н н я х
В. Сухомлинського,
Ш. Амонашвілі,
С. Лисенкової
Завдання вчителя - не
загубити жодної дитини,
дати можливiсть кожному
розкрити найкраще,
закладене природою,
школою.
Впроваджую в своїй діяльності
технологію С.М. Лисенкової
«Перспективно –
випереджувальне
навчання з використанням
опорних схем під час
коментованого управління
на уроках математики»
Обґрунтування проблеми
«Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього»
Основа початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями
уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати
найважливішим надбанням шкільної освіти.
Визначною ознакою сучасної освіти є розвиваюча,
культуротворча, здатна до самоосвіти і саморозвитку. Особистість,
яка вміє використовувати набуті знання і вміння для розв’язання
проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну
інформацію, прагне змінити своє життя. Пояснення і
демонстрування, самі по собі ніколи не дадуть справжніх стійких
знань. Цього можна досягти тільки за допомогою інтерактивного
навчання.
Те, що я чув, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію. (Конфуцій)
Збиратися разом – це початок.
Триматися разом – це прогрес.
Працювати разом – це успіх.
Інтерактивне навчання – це організація
засвоєння знань і формування певних
вмінь та навичок через сукупність
особливим способом організованих
навчально–пізнавальних дій, що
полягають в активній взаємодії учнів
між собою та побудові міжособистісного
спілкування з метою досягнення
запланованого результату.
Основні педагогічні технології моєї роботи
Інтерактивні
Проектні
Педагогічні
технології
Тренінгові
Комп’ютерні
Діалогові
Ігрові
«Карусель»
Інтерактивні
технології
Метод
«Прес»
«Акварі
ум»
«Спільний
проект»
«Синтез
думок»
«Обери
позицію»
«Мікрофон»
«Двачотири-всі
разом»
«Мозковий
штурм»
Iнтерактивнi вправи, якi
використовую пiд час
«Роз’єднай слова»
навчання
«Вилучи зайве»
«Метод прес»
«Добре-погано»
«Мікрофон»
«Навчаючи-вчуся»
«Задом наперед»
«Рефлексія»
«Мозковий штурм»
«Пошук
«Гронування»
інформації»
«Читання з
«Аналіз ситуації»
передбаченням»
«Дискусія»
«Обери позицію»
«Навчальна пара»
Кожен свій урок намагаюсь зробити грою,
світом казки, творчості, дитячої фантазії
Мотивація навчальної
діяльності
«Дивуй»
«Проблемне питання»
«Практичність теорії»
Вивчення нового
матеріалу
«Творча лабораторія»
«Метод прес»
«Робота в парах»
Етапи
уроку
Актуалізація опорних
знань
«Вірно – невірно»
«Взаємоопитування»
«Бліц опитування»
«Лови помилку»
Закріплення знань та
вмінь учнів
«Рефлексія»
«Мікрофон»
Види уроків
Дослідження
Урок КВК
Урок-подорож
Діалог
Вікторина
Екскурсія
Урок-гра
Урок-казка
Відкриті уроки
• Урок літературного читання
(Міський семінар, 2013р.)
• Урок з природознавства
(Для адміністрації школи,
молодих вчителів, 2013р.)
• Урок навчання грамоти
(Для керівників МО шкіл міста
2014р.)
• Урок літературного читання
(Для керівників МО шкіл міста
2015р.)
• Урок з позакласного читання
(Для керівників МО шкіл міста
2016р.)
Учитель – бджілка, знання
учнів - мед
Сучасний урок…
Сучасний урок –
це твір
мистецтва, де
педагог уміло
використовує всі
можливості для
розвитку
особистості
учня
На сучасному етапі роль
учителя стає роллю одного з
партнерів у навчальному
процесі, адже просто
необхідно залучати всіх
учнів до активного
одержання знань, до творчої
діяльності. Тому доповнення
традиційних методів та
прийомів роботи
інноваційними дає значно
кращий результат: активізує
мислення, мотивує
навчання, заохочує
самовираження учнів.
Застосування творчих
вправ та завдань на
уроках дає поштовх до
розвитку учня, що
передбачає поступове
зростання його
організаційної й
розумової
самостійності,
стимулювання уяви,
інтересу до книг, творів
мистецтва, природи,
тобто розвиток
особистості в цілому.
Неможливо уявити собі
сучасну успішну людину, яка б
не володіла комп’ютером. Школа
має готувати майбутнє покоління
відповідно до вимог часу.
Застосування комп’ютерних
технологій не лише допомагає
уникнути в процесі навчання
буденності, допомагає унаочнити
нові поняття, підтримує інтерес
до навчання, але й завжди
носить творчий характер як для
вчителя, так і для учнів.
Застосовую на уроках
інформаційно - комунікаційні
технології.
Виховна робота
Виховна робота з класом має не менше значення,
ніж навчальна діяльність.
Кожна мить тієї праці, яка називається вихованням, це створення майбутнього і погляд у майбутнє
Якою б талановитою людина не була, проте
колектив завжди розумніший і могутніший.
Позакласна робота
Учні класу активні в суспільному житті
класу та школи, систематично приймають
участь у міських виступах художньої
самодіяльності, конкурсах, змаганнях.
Дуже полюбляють учні подорожі та
екскурсії, після яких залишаються
незабутні враження.
Робота з батьками
Вивчення сімей учнів
- спостереження;
- анкетування;
- вивчення родинних
коренів
Батьківській всеобуч
- бесіди, групові та
індивідуальні консультації;
- лекції, розгляд матеріалів з
педагогічної преси;
- відкриті навчальні заняття
та заходи;
- виставки дитячих робіт
Спільна робота школи
та сімей
- загальношкільні збори;
- класні збори;
- спільні свята;
- громадські справи
Методична робота
Участь в
майстеркласах
Участь в
тижнях
педмайстерності
Проведення
відкритих
уроків
Участь в
засіданнях МО
Участь в
семінарах
Участь в
педрадах
Подано до друку в фахові видавництва
• Урок – проект. Заняття з
позакласного читання, 2 клас.
«Зоряна калина – і краса, і врода».
• Урок з природознавства, 3 клас.
«Рослинний і тваринний світ
нашої природи».
• Урок з позакласного читання,
3 клас.
«Котячому роду нема переводу».
• Урок – гра з природознавства,
2 клас.
«А чи знаєш ти?»
• Урок – казка з читання, 2 клас.
«Прийшла зима біловолоса».
Сподіваюсь
на те, що
моя праця
допоможе
виховати
гармонійно
творчу
особистість
Автор
vas_school_3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
28
Размер файла
64 452 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа