close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Електронний щоденник шкільної бібліотеки

код для вставки
Методичний посібник розкриває питання оптимізації діловодства шкільної бібліотеки, запровадження новітніх електронних технологій у бібліотечну справу, вивільняючи тим самим час на спілкування з користувачами. Посібник містить методичні матеріали
1
Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради
Комунальний заклад освіти Жовтоводська гуманітарна
гімназія імені Лесі Українки з поглибленим вивченням
іноземних мов
Шляхи оптимізації діловодства
шкільної бібліотеки
Щоденник шкільної бібліотеки – електронний ресурс
м. Жовті Води
2015
2
Автор: Какуша А.С., завідувач бібліотеки Жовтоводської
гуманітарної гімназії імені Лесі Українки з поглибленим вивченням
іноземних мов. Переможець обласного та лауреат Всеукраїнського
конкурсу
«Шкільна бібліотека» 2013/2014 р.
у номінації
«Бібліотечний веб-ресурс»
Рецензент:
Кузьмінська
Н.В.
методист
відділу
освіти
Жовтоводської міської ради
Ухвалено: науково-методичною радою відділу
освіти Жовтоводської міської ради.
Протокол №3 від 29.10.2014
Рекомендовано: бібліотечним працівникам загальноосвітніх
навчальних закладів
3
АНОТАЦІЯ
Методичний посібник розкриває
питання оптимізації діловодства шкільної
бібліотеки,
запровадження
новітніх
електронних технологій
у бібліотечну
справу, вивільняючи тим самим час на
спілкування з користувачами.
Посібник
містить методичні матеріали для роботи
з електронним щоденником, розташований
в покроковому алгоритмі, що дозволяє
самостійно
оволодіти
бібліотечною
технологією
використання
даного
електронного ресурсу. Цей електронний
щоденник може стати вашою першою
сходинкою до автоматизації бібліотечної
роботи.
4
Зміст
ВВЕДЕННЯ.................................................................................................................................6
1.Особливості структури електронного щоденника ............................... 8
2. Покроковий алгоритм впровадження в роботу електронного
щоденника шкільної бібліотеки ................................................................ 10
2.1 Знаходження через Інтернет та завантаження…………………………..10
2.2 Перейменування титульної сторінки ............................................... 13
2.3 Налаштовуватися на структуру свого навчального закладу ........ 14
2.4 Налаштування робочих та вихідних днів .......................................... 15
2.5 Очищення уведених даних. ................................................................. 15
2.6 Уведення перших математичних формул до горизонтальних
рядочків щоденника .................................................................................... 16
2.7 Введення даних до частини 1 «Обліку читачів та відвідування» та
робота з ними ................................................................................................ 20
2.8 Контроль за рухом кількості користувачів за місяць. ................... 21
2.9 Налаштування частини 2 «Облік видачі книг та матеріалів» та
робота з нею……………………………………………………………………………………………..24
2.10 Введення формул для автоматичного обчислення показників у
нижній частині щоденника..…..……………………………………............................30
2.11 Знаходження помилок у підрахунках..……...….…………………………..35
2.12 Як знаходяться, та що означають дані нижньої частина таблиці
«Облік виданих книг та матеріалів……………………….......................................36
2.13 Перенесення кінцевих даних до наступної сторінки..……………...38
3. Електронний щоденник — зручний інструмент бібліотечного
моніторингу………………….…………………………………………..………………………41
3.1 Алгоритм з побудови інфографіків рейтингу відвідування……..44
3.2 Зведені таблиці статистичного аналізу «ВСЬОГО»...……....................57
4. Налаштування та ведення частини 3.Облік заходів бібліотеки….59
ВИСНОВКИ………………………………………………………………....................................62
Питання, які виникають під час заповненні сторінок……... ……...…….64
Перелік використаних джерел……………………………………..………………………..72
5
ВВЕДЕННЯ
Використання комп’ютеризації бібліотечних процесів не
тільки суттєво прискорює та підвищує якісний рівень
обслуговування користувачів, але й докорінно перетворює
увесь комплекс традиційних технологій ведення бібліотечної
документації. Автоматизація надає цілий спектр нових, раніше
недоступних бібліотекарю
можливостей, призводить до
кардинальних змін в оптимізації діловодства шкільної
бібліотеки.
Згідно з проектом Положення про шкільну бібліотеку
одним із основних завдань бібліотеки ЗНЗ є впровадження в її
діяльність
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій та комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних
процесів Отже, ІКТ та комп’ютеризація
бібліотечноінформаційних процесів займатимуть суттєве місце в роботі
сучасного бібліотекаря
З-поміж обов’язкових документів, що утворюються в
діяльності будь-якої бібліотеки, у т. ч. й шкільної, є Щоденник
роботи.
Щоденник роботи шкільної бібліотеки є основним
документом оперативного обліку користувачів, відвідування,
видачі документів та масових бібліотечних заходів. Він
відображає щоденну роботу бібліотекаря з користувачами,
художньою
літературою,
підручниками,
періодичними
виданнями, виставковою діяльністю, масовими заходами тощо.
Його заповнення потребує щоденного внесення даних із
формулярів читачів, підрахунку кількісних показників за день,
за місяць, за рік; обрахунку якісних показників та показників
інтенсивності. Ці процеси вимагають від бібліотекаря пильної
уваги та значних затрат часу.
6
Не секрет, що в умовах шкільної бібліотеки ведення
щоденника ускладнено не лише браком часу, а подекуди і
відсутністю типографських форм бібліотечного обліку, у т. ч. і
щоденника роботи.
У великому прагненні до автоматизації бібліотечних
процесів шкільні бібліотекарі все частіше намагаються
використовувати можливості офісних комп’ютерних програм.
Тож,
аби
не
винаходити
велосипед,
бібліотекарі
загальноосвітніх навчальних закладів м. Жовті Води у пошуках
шляхів для вирішення проблеми, пов’язаної з браком часу для
ведення паперової документації, оброблення і аналізу даних
статистичного обліку своєї діяльності,
вирішили з’ясувати, що в цьому напрямі вже є
напрацьованого.
Відповідь знайшли в Інтернеті: наша колега із Росії
пропонувала скористатися розробленим нею форматом
електронного щоденника шкільної бібліотеки.1 Це своєрідна
програма оперативного електронного обліку діяльності
бібліотеки, гарна за своєю кольоровою гамою, компактна
(займає 590,5 кб операційної пам'яті), зовні дуже нагадує
звичний паперовий варіант
щоденника роботи шкільної
бібліотеки. У поєднанні зі своїми новими можливостями ця
програма стане чудовою помічницею кожному небайдужому
бібліотекарю, у якого є комп'ютер. Її можна завантажити на
будь-який ПК, і для цього не обов'язково мати Інтернет.
Дневник библиотеки [Электронный ресурс ] / Библиотека БОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Грязовца» Вологодская область ; [Татьяна Валерьевна Водяницкая, зав.
библиотекой].
—
Режим
доступу:
http://libr-sch2.moy.su/publ/metodicheskaja_rabota/metodicheskaja_rabota_v_biblioteke/dnevnik_biblioteki/32-1-0322. — Назва з екрана. — Дата перегляду 21.08.2014
1
7
Адаптувати
російський
варіант електронного щоденника до
наших потреб узялася бібліотекар
ліцею
науково-природничого
навчання м. Жовті Води Н.О.Агаєва2.
Нині
такий
щоденник
використовують усі бібліотекарі
шкіл нашого міста.
Читачам я пропоную свій варіант цього електронного
щоденника, перероблений та налаштований відповідно до
потреб закладу, в якому працюю. Після доопрацювання ця
програма самостійно робить всі кількісні підрахунки звітних
бібліотечних показників за день, за місяць, за рік, будує графіки
відвідувань бібліотеки за будь-який період, робить
моніторингові дослідження видачі книг та документів у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, звітує про
всі показники як за навчальний, так і за календарний рік тощо.
Цей електронний щоденник може стати вашою першою
сходинкою до автоматизації бібліотечної роботи.
1. Особливості структури електронного щоденника
Електронний щоденник бібліотеки — це аналог
стандартного щоденника бібліотеки, створений у програмі
Microsoft Office Excel, можливості якої у здійсненні
математичних підрахунків безмежні. Електронний формат
щоденника — зручна форма автоматизації обліку показників
2Щоденник
бібліотеки [Электронний ресурс ] / Ліцей науково-природничого навчання — Режим
доступу: http://lyceumzv.at.ua/index/shhodennik_biblioteki/0-95 . — Назва з екрана. — Дата
перегляду 21.08.2014
8
перереєстрації читачів, відвідуваності та видачі документів. Він
автоматизує такі процеси, як: облік користувачів і відвідувань,
видачі видань із фондів бібліотеки (у тому числі за галузями
знань і видами видань, зокрема підручників); облік масових
бібліотечних заходів; обрахунок показників інтенсивності
(книгозабезпеченість, відвідуваність, читаність, обертаність) за
певний період. Окрім того, ведення щоденника у форматі
Microsoft Office Excel дозволяє без зайвих зусиль створювати
оперативну інфографіку читацької активності та використання
бібліотечних фондів.
Зауважимо!
Структуру
електронного
щоденника можна моделювати відповідно до
потреб бібліотеки: створювати необхідну
кількість аркушів у документі, додавати
стовпці, рядки у таблиці, вставляти та
копіювати формули у комірки, зв’язувати між
собою дані окремих аркушів для здійснення
підрахунку даних з початку року, за кілька
місяців, вирахування відносних та середніх
величин.
Електронний щоденник — це документ Excel, що
містить 24 аркуші. Як уже зазначалося, його структура
відповідає його паперовому аналогові.
Перший аркуш — титульний із позначенням назви
навчального закладу.
Частини 1 і 2 — облік щоденної статистики відвідувань і
нових читачів, а також видачі видань за місяцями —
9
відображено в 11-ти аркушах, що відповідають місяцям
навчального року з вересня по серпень (крім липня).
У кожному з них здійснюється облік відвідувачів і нових
читачів за поточний день, реєструється видача літератури
основного фонду за галузями знань та видами видань
(періодичні та електронні видання), окремо обліковується
видача підручників. Ці дані автоматично обробляються
заданими формулами і з’являються в стовпцях жовтого і рядках
сірого кольорів.
13–й аркуш «Алгоритм» – знайомить бібліотекаря з
покроковим алгоритмом роботи з електронною програмою
«Щоденник роботи бібліотекаря»
14-й аркуш «Всього» — вміщує узагальнені статистичні
таблиці за рік. У зведених таблицях дані попереднього року теж
можна внести заздалегідь. Можна ще додати таблиці показників
інтенсивності, які також заповнюватимуться автоматично.
Третя частина щоденника «Облік масових заходів»
розпочинається з 15-го аркуша під назвою 09.2014 (вересень),
10.2014 (жовтень) тобто числа, які відповідають місяцям
навчального року з вересня по травень. За потреби цю частину
можна розділити на кілька самостійних таблиць: «Облік
довідково-бібліографічної та інформаційної роботи»; «Облік
занять з бібліотечно-бібліографічної та інформаційної
культури»; «Облік книжкових виставок та експозицій»; «Облік
масових бібліотечних заходів» і т. ін.
Останній 24 -й аркуш «Рух» містить зведену таблицю
руху користувачів по групах.
10
2. Покроковий
алгоритм впровадження в роботу
електронного щоденника шкільної бібліотеки
ВАЖЛИВО! Даний методичний посібник із
покрокового впровадження в роботу Електронного
щоденника бібліотеки розроблений на комп’ютері,
де встановлено програмне забезпечення Windows7
Professional Microsoft Office 2010 україномовна
версія.
2.1 Знаходження через Інтернет та завантаження
Заходимо через адресу https://gymnasiumlib.wordpress.com/
або
Сторінка АВТОМАТИЗАЦІЯ
Електронний щоденник
11
Завантаження програми
Завантажена програма на комп’ютері має такий вигляд.
Після завантаження треба увімкнути режим редагування.
Для збереження програми на комп’ютері або флешці
потрібно відкрити в основному меню ФАЙЛ, далі вибрати
Зберегти як.
12
Обираємо флешку, диск D, робочий стіл, тощо розкриваємо
та зберігаємо.
2.2 Перейменування титульної сторінки
Вписати назву свого начального закладу.
13
ВАЖЛИВО! Перш ніж видаляти уведені
дані, пропоную самостійно до комірок
уводити числа для того, щоб:
зрозуміти принцип дії підрахунків
щоденника;
що і в яких комірках змінюється після
уведення або видалення нових чисел;
як змінюються графіки нижче таблиці;
як пов’язані між собою всі аркуші
щоденника;
спочатку
побачити,
як
працює
налагоджений механізм, а потім вчитись
самим його налаштовувати.
2.3 Налаштовуватися на структуру свого навчального
закладу
14
2.4 Налаштування робочих та вихідних днів
2.5 Очищення уведених даних.
Ставимо курсор у комірку першого робочого дня та першої
категорії користувачів (у моєму випадку 5-А) й, не відпускаючи
пальця, виділяємо увесь робочий тиждень та видаляємо Delete.
15
Якщо
у вас 16 категорій
користувачів
(та менше)
-
вертикальний стовпчик із формулами
можна не видаляти, програма робитиме всі підрахунки сама.
Коли у вашому варіанті категорій більше і вам довелося
добавити хоч один вертикальний стовбець, у такому випадку
можна Delete видаляти й комірки з формулами.
2.6 Уведення перших математичних формул до
горизонтальних рядочків щоденника
1. Підводимо курсор до першого робочого дня, натискаємо
на ліву кнопку та ведемо вправо до кінця частини 1 (перед
ЧИСЛА МІСЯЦЯ жовтого кольору), не відпускаючи кнопки,
опускаємося вниз до останнього робочого дня включно.
Виділений діапазон очищаємо Delete.
16
Отримуємо чистий аркуш частини 1 для подальшої роботи.
2. В пусту клітинку,
в якій повинна стояти сума
підрахованих відвідувань за день, поставити курсор.
3. Вказуємо, яку дію потрібно закласти в програму
17
4. Виділяємо діапазон клітинок, які повинна підраховувати
програма, у даному випадку від 5-А по ІНШІ включно та
натискаємо ОК.
Тепер пуста клітинка показує 0 - це означає, що формула
заведена до програми.
Перевіряємо:
для перевірки потрібно в декілька пустих
комірок, на цій лінії, поставити цифри, суму яких ви усно швидко
18
перевірите. Якщо замість 0 автоматично буде показана правильна
сума - програма працює, формула уведена вірно.
5. Уведення формул до вертикальних рядів:
 унизу
1
частини
щоденника «Облік читачів та
відвідування», в комірку ЗА
МІСЯЦЬ, навпроти стовпчика,
який довелося добавити під час
налаштування на структуру
навчального закладу, уводимо
формулу;
 формула починається зі
знаку =;
 натискаємо на SUM та
виділяємо діапазон стовпчика, в
якому
будуть робитися
автоматичні підрахунки (від
першого до останнього числа
місяця);
 якщо
все
зроблено
правильно – у клітинці, куди
уводилась формула, з’явиться
0;
 робимо
знайому
перевірку.
19
Ось таким чином уводяться формули до програми. В усі
горизонтальні рядочки (31 день в місяці) та всі вертикальні
стовбці категорій користувачів (від 5-А до ІНШІ включно).
Ви бачите, що робота копітка, а тому рекомендую у
зафарбованих клітинках ні числа, ні 0 (нулики) Delete не
видаляти. З іншого боку, якщо не будете вчитися уводити
формули, то після
будь-якої помилки ви не зможете
самостійно налаштувати правильну роботу програми.
Аналогічні формули уведені до 2 частини щоденника
«Облік видачі книг та матеріалів»
2.7 Введення даних до частини 1 «Обліку читачів та
відвідування» та робота з ними
Заувага! Кількість відвідувань бібліотеки
користувачами вказується за кількістю
формулярів читачів, які відвідали в даний день
бібліотеку для одержання, обміну чи
повернення книг.
20
Довідково
Одиниці обліку користувачів та
відвідувань

Користувач — особа, зареєстрована
в єдиній реєстраційній картотеці чи БД. Кількість
користувачів визначається із загальної кількості
читацьких
формулярів,
підсумованих
на
абонементі, у читальному залі, на бібліотечному
пункті й зафіксованих у щоденнику роботи шкільної
бібліотеки.

Відвідування зафіксоване в облікових
документах або БД, прийнятих в бібліотеці.
Одиницею обліку відвідувань є прихід користувача
до бібліотеки з метою отримання і повернення
документів, подовження часу користування ними,
читання, роботи з довідково-бібліографічним
апаратом, отримання бібліографічної довідки,
участі у масовому заході тощо. Кожне відвідування
користувачем бібліотеки фіксується у читацькому
формулярі або в зошиті обліку довідок.
Відвідування масових заходів зазначають окремо в
розділі щоденника «Облік масової роботи»
Ведення обліку відвідування аналогічне паперовому
варіанту щоденника. Від бібліотекаря
вимагається лише
правильне занесення кількості користувачів до таблиці та
вміння перевіряти правильність підрахунків.
21
2.8 Контроль за рухом кількості користувачів за
місяць.
Розглянемо нижню частину таблиці за ВЕРЕСЕНЬ
Після налаштування електронного щоденника роботи
бібліотеки відповідно структурі свого навчального закладу
(кількість категорій користувачів), внизу таблиці знаходимо
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ ЗА МІСЯЦЬ.
Тут бачимо
назви
категорій користувачів від 5-А до ІНШІ, а нижче наявна
кількість формулярів у бібліотеці даної категорії читачів 5А24,5Б-24 і т.д.… ІНШІ–25.
На початок вересня (початок
22
відліку) цю ділянку таблиці потрібно заповнити власноруч.
Надалі кількість користувачів переноситься з місяця в місяць
за допомогою прикладу копіювання та перенесення формули.
В жовтень – переносимо кількість з вересня, в листопад – з
жовтня, в грудень – з листопада і т.д. Часто трапляється, що
читачі вибувають або ж прибувають. Для відображення руху
користувачів за категоріями в щоденнику вище перереєстрації
за місяць знаходяться два горизонтальних рядочки ВИБУЛИ та
ПРИБУЛИ
Заповнюються рядочки ВИБУЛИ та ПРИБУЛИ упродовж
місяця, після того, як до Вас звертається користувач (учень,
вчитель, інші) для підпису в обхідному листі або ж для видачі
підручників та заведення читацького формуляра, потрібно лише
в клітинку, напроти класу (категорії читачів) ставити кількість
в горизонтальний рядочок ВИБУЛИ або ПРИБУЛИ. Загальну
суму користувачів програма підраховує сама. Після цього в
рядочок
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ЗА МІСЯЦЬ
потрібно
власноруч внести зміни.
23
Цей факт можна вважати як перевірку та правильність
заповнення руху користувачів за групами. Після цього всі дані
за допомогою перенесення формул переходять до наступного
місяця.
2.9 Налаштування частини 2 «Облік видачі книг та
матеріалів» та робота з нею
Права сторона електронної таблиці щоденника, як і в
традиційному паперовому варіанті, це частина 2 «Облік видачі
книг та матеріалів».
Методика заповнення щоденника проста. В білі комірки
вставляємо числа самостійно, а в помаранчевих програма
24
підраховує самостійно. У правій стороні таблиці відображено
загальну кількість документовидач за числами місяця та її
розподіл за галузями знань (ББК) та необхідними виданнями:
художня література, періодичні, електронні видання,
підручники.
Довідково
Одиниці
обліку
виданих
книг
та
матеріалів
 Примірник. Облік видачі проводять за кількістю
виданих документів, зареєстрованих у формулярі,
а також у бланку-замовленні МБА
 Комплект;
 Підшивка. Під час видачі журналів, газет та інших
видань, що зберігаються в підшивках, підрахунок
видачі проводять за кількістю примірників,
отриманих користувачем відповідно до його
запитів.
Новинкою вважається вертикальний стовпчик із назвою
ПОВЕРНЕННЯ КНИГ ТА МАТЕРІАЛІВ, якого раніше в
жодному варіанті щоденника не було. Чим викликане введення
25
до електронного щоденника даного статистичного підрахунку?
Оскільки до першої частини щоденника «Обліку читачів та
відвідування» входять учні, які відвідали в даний день
бібліотеку для одержання, обміну чи повернення книг, логічно
напрошується питання, яким чином відобразити в 2 частині
щоденника повернуті користувачами документи? Ми довго
дискутували разом з бібліотекарями нашого МО, думки були
різні. Більшість колег схиляються до того, що в частині 1
«Обліку читачів та відвідування»
потрібно показувати
кількість
користувачів, які повертають літературу до
бібліотеки, але в частині 2 «Облік видачі книг та матеріалів»,
як і раніше, ніде це не відображати. Я залишаюся при своїй
думці, а тому до свого щоденника увела колонку
ПОВЕРНЕННЯ КНИГ ТА МАТЕРІАЛІВ і постійно її веду.
Яку мету я переслідую?
1. Щоденник повинен
чітко відображати роботу
бібліотекаря за кожний день, а саме:
 скільки користувачів відвідало бібліотеку;
 кількість книговидачі за день;
 розподіл за галузями знань (ББК)
 скільки було повернуто літератури за один день і т.д.
2.
Упродовж року, а особливо під кінець травня, коли
бібліотека припиняє видачу літератури, натомість діти масово
повертають книги до бібліотеки, буде чітко проглядатися
робота бібліотекаря не з видачі, а із зібрання та розставлення
літератури за ББК ( інколи більше сотні книг у день)
3.
Насамкінець. Якщо
розпочати ведення
колонки
ПОВЕРНЕННЯ КНИГ ТА МАТЕРІАЛІВ з вересня, тоді на
кінець навчального року, коли будуть повернуті всі книги (
перед відпусткою бібліотекаря), кількість книговидачі за
навчальний рік
повинна буде дорівнювати
кількості
26
повернених матеріалів до бібліотеки, якщо ж вона не
співпадатиме, це буде говорити про недостачу
або
заборгованість.
4.
Електронний щоденник – є основним документом
первинного обліку роботи бібліотеки, кількісного складу
користувачів, статистичного та моніторингового досліджень.
Отже, числова інформація, яка подається в ньому, повинна
бути якомога чіткішою та прозорішою для будь-кого.
Нижня частина щоденника
«Облік видачі книг та
матеріалів» підраховує все автоматично та за допомогою
копіювання формул самостійно переносить всі дані до
наступного місяця.
Уводяться дані до цієї вертикальної колонки дуже
просто. З кожним поверненням матеріалу (книг, брошур,
підручників, періодичних видань і.т.д.) робиться відмітка в
читацькому формулярі користувача.
У Щоденнику
в
частині 1 «Облік
читачів та
відвідування» робиться позначка про відвідування (ставиться
або ж додається 1), а в частині 2 «Облік видачі книг та
матеріалів» у колонці ПОВЕРНЕННЯ КНИГ ТА МАТЕРІАЛІВ
27
також (ставиться
матеріалів ).
або ж додається кількість повернених
Заувага!
Подовження терміну користування виданнями
вважають як нову видачу. Під час видачі
документів з відкритого доступу враховують
кількість виданих і переглянутих примірників.
Обліковими формами, за якими ведеться видача,
є книжковий формуляр. Загальний облік видачі
літератури з виставок, відкритого доступу,
масових заходів відмічають у щоденнику
роботи.
Загальну
кількість
виданих
і
переглянутих
документів
включають
до
загальної видачі.
Роботу по МБА шкільна бібліотека враховує за
кількістю видань, замовлених і отриманих для
користувачів з фондів інших бібліотек. Видача
документів, отриманих по МБА, входить до
загальної книговидачі бібліотеки у щоденній
статистиці.
Як приклад розглянемо завдання, коли (01 числа,
понеділок) приходять:
2 користувачі з 5-А класу, щоб взяти літературу,
1 – з 10-А, щоб повернути 2-ві книги та
1 користувач з 11-Б класу, щоб повернути 2-ві та взяти 3
книги.
Розглянемо, як повинні відображатися відповідні записи в
щоденнику.
1. 2 користувачі з 5-А класу, щоб взяти літературу.
28
Відображаємо завдання у частині 1
Відображаємо завдання
документів»
у частині
2
« Облік
виданих
2. 1 учень з 10-А, – щоб повернути 2-ві книги.
У частині 2 щоденника « Облік виданих книг та документів»
29
Зверніть увагу!
Повернуті матеріали
не мають
жодного відношення до загальної кількості виданої
літератури. Вони підраховуються в окрему суму
внизу таблиці.
3. 1 користувач з 11-Б класу, щоб повернути 2-ві та
взяти 3 книги
Вищезазначений учень повертає 2-ві книги та бере 1-ну
книгу з художньої літератури, 1-н журнал та 1-ну книгу
англійською мовою.
Відображаємо в першій частині щоденника.
Відображаємо в другій частині щоденника.
30
Після даної операції кожний перевіряючий, що подивиться в
щоденник, відразу бачитиме наступне: в понеділок 01 числа
(такого-то) місяця бібліотеку відвідало 4 учні з 5-А,10-А та
11-Б класів, вони взяли 7 матеріалів (серед них підручники,
художня література, періодичні видання та іноземна
література) та повернули до бібліотеки 4. Таким чином
ведеться заповнення 1-ї та 2-ї частин електронного щоденника
упродовж місяця. Якщо заповнювати щоденник правильно, а
формули з підрахунків уведені теж правильно, нижню частину
таблиці щоденник підраховуватиме автоматично та самостійно
будуватиме графіки відвідувань за місяць та за поточний період
навчання, тобто з вересня.
2.10 Введення формул для автоматичного обчислення
показників у нижній частині щоденника
Задля автоматичного підрахунку показників потрібно у
таблицях визначити комірки, де мають бути відповідні
значення. Там, де необхідний простий підрахунок (всього за
день, всього за місяць), достатньо визначити діапазон комірок і
вставити формулу, наприклад: =СУММ(C43:R43).
Для підрахунку значень з початку навчального року у
кожному аркуші, відведеному для окремого місяця, починаючи
31
з жовтня, у кожну комірку рядка «є на початок місяця»
копіюємо значення відповідної комірки «з вересня» з аркуша
попереднього місяця: = Вересень!C44, а у комірку «з вересня»
слід внести формулу, яка з’єднає значення «за місяць»
поточного місяця і попередніх: = C45+Вересень!C44.
У такий самий спосіб слід внести відповідні формули й в
узагальнені таблиці 14-го аркуша «Всього». Отже, ввівши один
раз до щоденника такі формули, ви позбавите себе зайвого
клопоту: усі підрахунки програма виконає автоматично.
Розглянемо детальніше.
В 1-й та 2-й частинах щоденника, крім горизонтальних
(бокових) сум,
автоматично ведуться й
вертикальні
підрахунки. Їхні результати за допомогою формул відображені
в нижній частині таблиці.
З одними формулами
(автоматичного підрахунку категорій користувачів ) ми
познайомились, але залишились інші.
Нижня частина електронного щоденника насичена
різними формулами, які корисно знати.
Розпочнімо зі
знайомого горизонтального рядочка ЗА МІСЯЦЬ
32
В кожній комірці, де стоїть число, уведена формула. В
моєму варіанті від
38 по 9 включно
=SUM(C11:C41)
змінюються лише букви англійського алфавіту.
Остання
клітинка з цифрами 390 – це сума всіх чисел горизонтального
рядочка ЗА МІСЯЦЬ. Підраховується вона за формулою
=СУММ(C42:R42)
З ЖОВТНЯ заповнюється нова строчка З ВЕРЕСНЯ. В
паперовому варіанті щоденника такий рядочок також був під
назвою ВСЬОГО.
До нього записувалася сума двох доданків: кількість
відвідувань з попереднього місяці та теперішнього. Кінцеві дані
минулого місяця переносилися на новий та вписувалися до
першої робочої строчки під назвою Є НА ПОЧАТОК МІСЯЦЯ
Кінцеві дані теперішнього місяця знаходяться в комірках
ЗА МІСЯЦЬ. Тож маємо два потрібні доданки для того, щоб
змусити наш щоденник автоматично підраховувати цей
горизонтальний рядочок.
До першої пустої комірки З
ВЕРЕСНЯ ставимо знак = далі SUM з’являється вікно
Аргументи функції
33
Таким чином утвориться новий горизонтальний рядочок З
ВЕРЕСНЯ,
у якому від першої до останньої категорії
користувачів в аргументах функцій будуть два доданки, а
останнє число - це сума всіх цих чисел. Формули мають такий
вигляд.
Наступна лінія містить лише одну формулу.
Це
підрахунок
даних
вертикального
стовпчика
.
34
Ми налаштували програму, щоб вона підраховувала
кількість відвідувань за день від першого до останнього
робочого дня окремо, а тепер повинні додати всі ці окремі
дані. Для цього в комірку ставимо знак = та утворюємо
формулу в аргументах функцій
Отримане число 390. Уважно подивімося на нижню частину
таблиці. Дане число зустрічається двічі
35
Аналогічні підрахунки загальної кількості відвідувань за ввесь
навчальний період З ВЕРЕСНЯ.
Як і в паперовому щоденнику, горизонтальні та
вертикальні підрахунки повинні бути однаковими. Якщо десь
числа не співпадають – треба шукати помилку.
2.11 Знаходження та виправлення помилок у
підрахунках
Якщо горизонтальні та вертикальні підрахунки не
співпадають треба виділити діапазон частини щоденника, де є
неправильна відповідь, від першого до останнього робочого
днів. Стрілочкою показано де Excel
самостійно за
промовчанням робить підрахунки. Потім потрібно з’ясувати з
якими підрахунками відповідь Excel
не співпадає (з
горизонтальними, чи вертикальними).
Якщо з горизонтальними: тоді потрібно аналогічним
методом виділяти кожний рядочок окремо від першої категорії
36
користувачів до комірки в якій автоматично
підрахунки та звіряти їх з контрольною сумою Excel
ведуться
Якщо суми не співпадатимуть це означатиме, що є
помилка в формулі (можливо перше, або останнє число, у
виділеному діапазоні, було пропущене).
Аналогічно знаходяться
помилки
у вертикальних
підрахунках.
2.12 Як знаходяться, та що означають дані нижньої
частина таблиці «Облік виданих книг та матеріалів»
Права нижня сторона щоденника має ось такий вигляд.
Підрахунки сум ведуться за принципом формул, які щойно
розглядалися в лівій частині щоденника.
37
38
Знову ж таки повторюється правило горизонтальних та
вертикальних підрахунків ЗА МІСЯЦЬ – вони повинні
співпадати. Аналогічна ситуація з підрахунками З ВЕРЕСНЯ.
НАГАДУЮ!
Вертикальний стовбець
ПОВЕРНУТО КНИГ ТА МАТЕРІАЛІВ
вести за бажанням.
2.13 Перенесення кінцевих даних до наступної сторінки
ВАЖЛИВО! перш ніж переходити до наступного
місяця (копіювати та переносити формули),
потрібно все чітко вивірити, перевірити, бути
впевненими, що все зроблено вірно.
Після того, як зроблено всі підрахунки, перевірено, що
помилок не має, переносимо їх на початок наступного місяця.
Перша робоча строчка (горизонтальний рядочок) в
щоденнику це Є НА ПОЧАТОК МІСЯЦЯ, до неї
переносяться всі попередні підрахунки з рядочка ЗА МІСЯЦЬ.
Щоб перенести існуючу формулу з одного аркуша на
інший (з вересня до жовтеня)
39
Після цього в аркуші ЖОВТЕНЬ програма автоматично
встановлює формулу під виглядом 28, яка починає свою дію з
вересня. Це означає, що коли вам у ВЕРЕСНІ ( в категорії 5-А
класу) доведеться щось змінити (додати або відняти якусь
цифру), тоді в ЖОВТНІ ця клітинка змінить своє значення. Це
називається перенесення діючої формули з одного аркуша до
іншого. Аналогічні дії потрібно провести з всіма категоріями
користувачів. Таким чином 1 частина щоденника «Облік
40
читачів та відвідування» на початок ЖОВТНЯ матиме такий
вигляд.
Щоб чітко розуміти, які дані переносити, з’ясуємо, що означає
кожне число в даному рядочку
Аналогічні дії з перенесення формул будуть повторюватися
щомісяця упродовж року в першій та другій частині
щоденника.
Розглянемо перенесення даних
2 частини щоденника
«Облік видачі книг та матеріалів».
41
3. Електронний щоденник — зручний
інструмент бібліотечного моніторингу
Привабливою ознакою застосунку Microsoft Office Excel
є його здатність на основі статистичних даних миттєво
створювати графіки, гістограми у будь-яких форматах. Для
шкільного бібліотекаря, який зобов’язаний проводити
статистичні дослідження відвідування бібліотеки учнями та
доводити цю інформацію до відома класних керівників, батьків,
учнів, - це справжня знахідка. Маючи під рукою всі підраховані
дані, я з легкістю можу зробити рейтинг відвідування учнів за
місяць, за поточний період, навіть рейтинг відвідування за один
день.
З упровадженням в практику електронного щоденника до
подібної інформації про видачу книг та матеріалів, яку я
подаю 2 рази на рік, додаю помісячну інформацію у вигляді
графіків рейтингу відвідування бібліотеки кожним класом
42
окремо в порівнянні з іншими класами. Надалі я роблю по два
графіки: один за місяць, інший за поточний період навчання.
Таким чином інформація про кількість відвідування та
книговидачу буде заповнюватися до кінця навчального року.
Після того, як я почала на загал висвітлювати рейтинг
відвідування, тобто вивішувати на стенди інформації, місячно
звітувати класним керівникам, а тепер і викладати на сайті в
Інтернет, кількість користувачів бібліотеки помітно зросла.
Учні не хочуть, щоб про них думали, що вони відвідують
бібліотеку гірше від інших. Особливо цим захопилися учні 5-6х класів. Вони хоч і не лідери, але дух лідерства їм
притаманний і вони хочуть догнати лідерів – старшокласників.
Лідери, у свою чергу, не хочуть поступатися своєю першістю.
43
Переваги визначення подібного моніторингу очевидні:
 Учні бачать, як ведеться електронний щоденник, як
до нього заносяться дані, розуміють, яка різниця між кількістю
відвідувань та кількістю виданих документів. До сих пір вони
вважали, що чим більше візьмуть книжок, тим швидше
вийдуть у лідери (основи бібліотечно-бібліографічної
грамотності).
 Чітка прозорість роботи бібліотекаря з ведення
необхідної документації.
 Виховання почуття першості (хоч у чомусь бути
першим, щоб хоч за щось похвалили). Є діти, які не можуть
себе проявити в гарних знаннях з предметів, в умінні впливати
на інших, але хочуть себе десь реалізувати, щоб про них також
говорили — такі учні, частіше за все, йдуть до бібліотеки.
44
3.1 Алгоритм з побудови інфографіків рейтингу
відвідування
1.
Перший графік утворюється з підрахованих
даних ЗА МІСЯЦЬ, а тому копіюємо всі числа з цього рядочка,
окрім загальної суми (лише категорії користувачів, у даному
випадку від 5-А до ІНШІ включно).
2.
Заходимо до головного меню ВСТАВЛЕННЯ
обираємо СТОВПЧАТУ
ЦИЛІНДРИЧНУ діаграму
одержуємо простий інфографік відвідування за місяць
45
та
Створений
графік можна рухати з місця на місце,
копіювати, збільшувати, зменшувати, підписувати назви,
додавати цифрові дані та багато іншого.
3. Перетягуємо графік на інше місце.
46
4.
Розпочинаємо оздоблювати інфоргафік.
Підводимо курсор до будь-якого стовпчика на малюнку та
клікаємо на нього 1 раз лівою кнопкою миші так,щоб відразу
виділилися всі стовпчики.
5.
Правою кнопкою миші клікаємо один раз на
виділений стовпчик та вибираємо команду
ДОДАТИ
ПІДПИСИ ДАНИХ
47
Одержуємо надписи кількості відвідування
над кожним
стовпчиком.
6.
Правою кнопкою миші клікаємо на будь-який
стовпчик із графіка та вибираємо ВИБРАТИ ДАНІ
7.
З’являється вікно ВИБОР ДЖЕРЕЛА ДАНИХ.
Натискаємо лівою кнопкою на
48
8.
Дивимося, як змінився наш графік. Лівою
кнопкою клікаємо на РЯДИ та вибираємо дію ВИДАЛИТИ.
9. Аналогічно видаляємо одиничку внизу графіка
49
Отримаємо чистий графік
10.
Переходимо до підпису категорій відвідувачів.
Для цього правою кнопкою клікаємо на перший стовпчик та
вибираємо дію ВИБРАТИ ДАНІ
З’являється вікно ВИБОРА ДЖЕРЕЛА ДАНИХ
50
Відкривається вікно РЕДАГУВАННЯ РЯДУ.
Таким самим чином продовжуємо підписувати решту категорій
користувачів.
51
Після того, як відредаговані всі
натискаємо на
графік
категорії користувачів,
та отримуємо нібито
пустий
Зовні інфографік пустий, підпис кількості відвідувань
зберігся лише над першим вертикальним стовпчиком, тому
переходимо до підпису даних
52
Відкривається нове вікно, у якому потрібно натиснути на І'МЯ
РЯДУ та
З’являється
перший повний підпис ряду даних та його
значення. У моєму випадку це 5-А; 28. Тобто учні 5-А за
вересень відвідали бібліотеку 28 разів. За таким алгоритмом
підписуємо всі останні вертикальні стовбці.
53
Після закінчення повинні отримати такий результат
Підписи даних розташувалися горизонтально. Як правило, вони
будуть збігатися, накладатися один на один, прочитати буде
дуже тяжко. Пропоную розмістити їх вертикально.
54
Вертикальне розміщення надписів у графіку.
Надписи
першого
вертикального
стовпчика
змінилися.
З
усіма
наступними
підписами потрібно
провести аналогічні дії.
Після того, як всі надписи змінять своє направлення,
вигляд графіка зміниться на такий.
55
Щоб збільшити або зменшити шрифти надписів, зробити
їх напівжирними або кольоровими, для цього потрібно навести
курсор на підпис, зробити його активним,
а потім за
допомогою
вже знайомих дій формувати так, як вам
сподобається.
a.
Щоб зробити заливку задньої стінки графіка,
контури ліній графіка, відсвічування, обертання, потрібно
56
підвести курсор до графіка та лівою кнопкою миші зробити
його активним, а правою кнопкою вибрати
ФОРМАТ
ОБЛАСТІ ПОБУДОВИ
b.
Після того, як з’явиться вікно
57
Таким чином утвориться подібний графік
Це перший
інформаційний графік за ВЕРЕСЕНЬ.
Починаючи з ЖОВТНЯ, в щоденнику з’являється ще один
графік, який будується за допомогою аналогічного алгоритму,
але підрахункові дані беруться з наступного горизонтального
рядочка З ВЕРЕСНЯ
3.2 Зведені таблиці статистичного аналізу
«ВСЬОГО»
Розглянемо та з’ясуємо звідки повинна братися інформація, яка
розміщена в таблицях. За допомогою перенесення яких даних
створені ці таблиці?
Про що говорять дані цих таблиць та навіщо вони потрібні.
1. Насамперед фактичні дані цих таблиць дають
бібліотекарю
можливість
візуального
порівняння
з
минулорічними показниками, адже другою колонкою в цих
таблицях є помісячні показники з минулого року.
58
2.
За допомогою формул дані автоматично
переносяться до таблиці та відображають показники не лише
2014-2015 навчального року, а й календарного 2014 (з січня по
грудень), адже подібні звіти бібліотекарі також роблять.
3. Не потрібно листати аркуші, коли до цих таблиць всі
кінцеві місячні результати приходять автоматично.
59
З даного малюнка видно, що в цій таблиці ведеться
контроль та порівняння кількості користувачів бібліотеки за
поточний та попередній навчальні роки.
4.
4 Налаштування та ведення частини 3
«Облік заходів бібліотеки»
Облік заходів бібліотеки заповнюється аналогічно
паперовому щоденнику. Оскільки робочі сторінки щоденника
( 1 та 2 частини) мали назву Вересень, Жовтень і.т.д., щоб не
повторюватися, але було зрозуміло та чітко видно місяць, третя
частина щоденника розпочинається з 15-го аркуша під назвою
09.2014 (вересень), 10.2014 (жовтень) тобто числа, які
відповідають місяцям навчального року з вересня по травень.
60
За потреби цю частину можна розділити на кілька самостійних
таблиць: «Облік довідково-бібліографічної та інформаційної
роботи»; «Облік занять з бібліотечно-бібліографічної та
інформаційної культури»; «Облік книжкових виставок та
експозицій»; «Облік масових бібліотечних заходів» і т. ін.
Заповнюються місяці відповідно плану роботи бібліотеки на
навчальний рік. Я пропоную свій варіант налаштування.
Всі назви заходів, форми проведення копіюються та
переносяться з плану роботи бібліотеки на рік. Після того, як у
кінці навчального року буде роздрукований увесь щоденник,
назви заходів, місце проведення та форми проведення можна
зберегти на наступний навчальний рік, адже план роботи
змінюється частково, відповідно календарним датам, а решта
бібліотечної роботи залишається незмінною:
виставки
літератури до календарних дат, бібліотечні уроки по класах,
61
засідання бібліотечного активу, перевірка стану збереження
підручників та багато іншого незмінного, а змінюється лише
дата проведення та кількість відвідувачі. Тому пропоную до
обліку бібліотечних заходів вносити щомісячні корективи, а
всю 3 частину брати за основу.
62
Висновки
“Хто не рухається вперед,
опиняється позаду ”
Д.Герберт
Використання комп’ютеризації бібліотечних процесів не
тільки
суттєво
прискорює
та
підвищує
якісний
рівень
обслуговування користувачів, але й докорінно перетворює
увесь комплекс традиційних технологій ведення бібліотечної
документації. Автоматизація надає цілий спектр нових, раніше
недоступних бібліотекарю
кардинальних
змін
в
можливостей, призводить до
оптимізації
діловодства
шкільної
бібліотеки.
Як уже зазначалося, щоденник роботи бібліотеки
належить
до
обов’язкових
документів,
передбачених
її
номенклатурою справ і має зберігатися 3 роки. Рішення про
ведення щоденника в електронній формі має бути зафіксовано у
наказі про затвердження керівником навчального закладу
номенклатури справ бібліотеки.
По закінченні кожного місяця відповідні сторінки
щоденника слід роздрукувати, засвідчити підписом особи,
відповідальної за його ведення, та підшити у папку. До кінця
року складається папка з титульним аркушем «Щоденник
роботи бібліотеки».
Всі сторінки свого щоденника по місяцях
разом із
рейтингами відвідування та аналізами кількості взятих книг з
63
кожного класу окремо я роздруковую на кольоровому принтері.
Роздруковані листи, підшиті в теку, мають гарний кольоровий
вигляд. Те, що вони кольорові, надає лише привабливості
щоденнику.
Звісно, ніхто нас не змушує працювати з електронними
щоденниками та треба пам'ятати, що професія бібліотекаря
користується повагою і пошаною у всьому цивілізованому світі
й потребує постійного оновлення знань і навичок, а вміння
працювати з електронними бібліотечними програмами
- це
великий крок уперед. Час невпинно йде попереду нас, навколо
постійно щось змінюється, та й ми самі хочемо щось змінити:
одяг, меблі, шпалери. То чому б нам не спробувати щось
змінити на своєму робочому місці. Це дасть нам лише великий
плюс у роботі, додасть поваги серед учнів та вчителів і
неабияке почуття власної значимості. «Життя — це низка
виборів», — говорив Нострадамус. Від вибору та прийнятих
рішень залежить подальше життя. Рухатися вперед чи стояти
на місці — вибір Ваш.
64
Питання, які виникають під час заповнення сторінок.
1. Не можливо друкувати в активованій клітинці?
Відповідь. Пишіть усе в робочій строчці Excel
2. Як розмістити текст набагато більший ніж,
дозволяє клітинка Excel?
Відповідь. Підвівши курсор на ліву частину аркуша з
пронумерованими
клітинками,
зробити
активною
горизонтальну строчку, яку потрібно збільшити в розмірах.
65
Аналогічна операція проводиться і з вертикальними
стовпчиками, але хапати потрібно вертикальні лінії після букв
А,В,С.
3. Як зробити, щоб можна було побачити розміщення
матеріалу на одному аркуші?
Відповідь. Для цього потрібно зайти в меню ВИГЛЯД та
вибрати МАКЕТ СТОРІНКИ
4.
В нижній частині щоденника, там де 24
аркуші, незручно робити перехід між двома досить
віддаленими аркушами. Наприклад , якщо активний
ВЕРЕСЕНЬ і розкриті 1 та 2 частини щоденника, як
перейти на 05.2015 (травень, що в частина 3)? Адже
аркуша, візуально, не видно.
66
Відповідь. Так, аркуша не видно. Пропоную 2 варіанти для
розв’язання даного питання.
a) Якщо Вам потрібно працювати з вищезазначеним
аркушем короткостроково ( на короткий час), потрібно лівою
кнопкою миші послідовно натискати на місяці 11.2014, 12.2014,
01.2015 … і т.д. 05.2015
б) Якщо ж потрібно працювати довгий час, пропоную
перенести аркуш 05.2015, так, як вам буде зручно. Для цього
потрібно використовуючи варіант а),
дійти та відкрити
05.2015, потім навести курсор миші на даний місяць, ухопити
цей місяць лівою кнопкою та, не відпускаючи, перенести на
декілька аркушів назад, де буде зручно працювати, потім
відпустити кнопку миші. Після того, як робота з цим аркушем
буде закінчена, доцільно таким же чином повернути все до
початкового варіанту.
5. Працюючи з даною методичною розробкою на
заняттях в гімназії, на ваших комп’ютерах все досить
чітко зрозуміло, текст та малюнки аналогічні методичці,
але, коли приходжу до своєї бібліотеки, сідаю за свій
комп’ютер, стикаюся з тим, що на моєму ПК все
розташовується не так, як на малюнках у методичній
розробці?
Відповідь. Повністю згодна з Вами. Адже даний методичний
посібник
із
покрокового
впровадження в роботу
Електронного щоденника бібліотеки розроблений на
комп’ютері, де встановлено Windows 7 Professional Microsoft
67
Office 2010 україномовна версія. На Ваших комп’ютерах інше
програмне забезпечення.
Якщо ваш комп’ютер
достатньо потужний,
пропоную
встановити на нього аналогічний Windows та Office і тоді все
буде співпадати. Якщо цього зробити не можливо, в такому
випадку краще ознайомтеся та вивчіть можливості головного
меню вашого Microsoft Office Excel та розміщення
дій в
діалогових вікнах.
68
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА
ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ (паперовий варіант)
Дещо про щоденник
Щоденник роботи — це обов’язків документ оперативного
обліку діяльності бібліотеки.3
Структура щоденника:
Частина І. Облік складу користувачів і відвідувань
Частина ІІ. Облік документовидач
Частина ІІІ. Облік масової роботи
Одиниці обліку обслуговування і користувачів, єдиний мінімум
статистичних даних для бібліотек встановлює ГОСТ 7.20–2000
«Библиотечная статистика»4, чинний в Україні з 2002 року.
Відповідальність за достовірність даних Щоденника несе
завідувач бібліотеки/бібліотекар
Термін зберігання щоденника — 3 роки
Частина 1. ОБЛІК ЧИТАЧІВ І ВІДВІДУВАНЬ
1. Щодня треба обліковувати кількість читачів, які
записалися в цей день до бібліотеки, та відвідування (графи 2—
14). При заповненні першої частини щоденника необхідно
додержуватись таких правил:
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних
органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та
організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений
наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за №
571/20884. Розділ 7.6 «Організація роботи відомчої бібліотеки, довідковоінформаційного фонду»
4
ГОСТ 7.20–2000 «Библиотечная статистика» введено у дію 01.09.2002
відповідно до наказу Держстандарту України від 24.07.2002 року № 462.
69
3
а) у графі 2 «Всього читачів» враховується кількість
читачів, які записалися (або перереєстрованих) протягом даного
дня;
б) відомості про склад читачів, які знову записались,
заносяться на підставі даних читацьких формулярів;
в) у графах 1 —12 враховуються ті читачі, що навчаються в
І—X класах;
г)
до графи 13 записуються всі інші читачі (вчителі,
вихователі, батьки);
д) кількість відвідувань бібліотеки читачами вказується за
кількістю формулярів читачів, які відвідали в даний день
бібліотеку для одержання, обміну чи повернення криг;
е) в кінці місяця підводяться підсумки запису читачів за
місяць, а також підраховується загальна кількість читачів за
навчальний рік, починаючи і 1 вересня. Остаточний підсумок
потім переноситься на перший рядок наступної сторінки.
Коли щоденник запроваджено на початку року під час
перереєстрації, — слід облікувати, крім нових читачів, також і
тих, що перереєструвалися за день. Якщо щоденник
запроваджено в середині року, треба спочатку підсумувати
кількість і склад наявних читачів на день запровадження
щоденника і записати відповідні цифри у графи 2—14 на рядку
«Є на початок місяця».
Формуляри читачів, які вибули з бібліотеки, потрібно
ставити окремо — це дає можливість підрахувати загальну
кількість та склад читачів, які вибули, і записати одержані дані
у горизонтальну графу — «Вибуло за місяць».
Частина 2. ОБЛІК ВИДАНИХ КНИГ І ЖУРНАЛІВ
Облік видачі книг провадиться на сторінках другої частини
щоденника бібліотеки на підставі записів у формулярах читачів.
70
Одиницями видачі книг і журналів є:
а) для книг — окремий примірник;
б) для «товстих» журналів — окремі номери, для «тонких»
— оправлені (зшиті) комплекти.
Якщо читач після закінчення строку читання взятої книги
просить продовжити строк її повернення, то таке продовження
строку не вважається за нову видачу.
Облік видачі книг на актуальні для даного періоду теми
ведеться в щоденнику бібліотеки в графах: «В тому числі
видано за темами». Заповнення їх не є обов’язковим.
На кожній сторінці підводяться підсумки видачі книг за
місяць і з початку року. Ці дані переносяться на нову сторінку і
записуються у відповідних графах «Є на початок місяця».
Частина 3. ОБЛІК МАСОВОЇ РОБОТИ
Тут слід облікувати голосні читання, бесіди, доповіді,
лекції, літературні вечори, читацькі конференції, книжкові
виставки, бібліотечні плакати, бібліотечні огляди літератури,
консультації, екскурсії до бібліотеки, роботи гуртків,
бібліотечної ради тощо, а також облік методичної роботи
бібліотек та роботи з пересувками; в навчальних кабінетах, в
початкових класах, в групах продовженого дня. Відомості про
кожний проведений захід потрібно записувати негайно до
щоденника.
У графі 4 «Хто проводив роботу і де» розписується
керівник читацької конференції або літературного вечора,
бібліотекар або активіст, який організував виставку, провів
голосне читання, консультацію тощо.
71
На підставі даних книг сумарного обліку бібліотечного
фонду та щоденника бібліотеки складається щорічний звіт про
роботу бібліотеки.
Частина 4. ЗАХОДИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ФОНДІВ
ПІДРУЧНИКІВ
І
ВИХОВАННЮ
БЕРЕЖЛИВОГО
СТАВЛЕННЯ ДО КНИГИ.
Сюди заноситься:
 робота з проведення різноманітних змагань, оглядів,
конкурсів на краще збереження підручників;
 робота зі створення фондів;
 робота з батьками;
 робота гуртків палітурної справи;
 зустрічі з працівниками друкарень, видавництв;
 екскурсії учнів на підприємства та інша масова
робота.
Джерело. Щоденник шкільної бібліотеки 1986 року видання.
72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дневник библиотеки [Электронный ресурс ] / Библиотека БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Грязовца» Вологодская область ;
[Татьяна Валерьевна Водяницкая, зав. библиотекой]. — Режим доступу:
http://libr-sch2.moy.su/publ/metodicheskaja_rabota/metodicheskaja_rabota_v_biblioteke/dnevn
ik_biblioteki/32-1-0-322. — Назва з екрана. — Дата перегляду 21.08.2014
2.
Щоденник бібліотеки [Электронний ресурс ] / Ліцей науковоприродничого
навчання
—
Режим
доступу:
http://lyceumzv.at.ua/index/shhodennik_biblioteki/0-95 . — Назва з екрана. —
Дата перегляду 21.08.2014
3. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за №
571/20884. Розділ 7.6 «Організація роботи відомчої бібліотеки, довідковоінформаційного фонду»
4. ГОСТ 7.20–2000 «Библиотечная статистика» введено у дію 01.09.2002
відповідно до наказу Держстандарту України від 24.07.2002 року № 462 .
5. Какуша А.С. Електронний щоденник у практиці шкільної
бібліотеки [Текст] /А.С.Какуша // Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр.—2014. — № 8.— С.19 — 25.
6. Щоденник шкільної бібліотеки 1986 року
73
Автор
alla.kakusha
Документ
Категория
Образование
Просмотров
48
Размер файла
4 953 Кб
Теги
Методичний посібник, Шкільному бібліотекарю
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа