close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Система роботи

код для вставки
Національно-патріотичне
виняткового значення.
Воно має забезпечити:
різнобічний розвиток,
виховання
соціальну
сьогодні
активність
і
набуває
цілісність
особистості, здатної до самостійного мислення, суспільної діяльності,
успадкування духовних надбань українського народу, патріота.
Тому у нашій школі створена система управління виховною
роботою, яка сприяє успішному формуванню громадянина суверенної
Української держави.
Складниками системи національно-патріотичного виховання
у школі є:
 мета,
 завдання,
 принципи національно-патріотичного виховання,
 суб’єкти діяльності та відносини між ними,
 процес національно-патріотичного виховання,
 умови, в яких воно відбувається,
 управління, що забезпечує інтеграцію складників у цілісну
систему і розвиток цієї системи.
Метою національно-патріотичного виховання учнів школи №4 є
виховання свідомого громадянина, патріота,
 набуття
учнями
соціального
досвіду,
культури
міжнаціональних взаємин,
 формування
потреби
та
вміння
жити
в
громадському
суспільстві,
 формування духовності та фізичної досконалості, моральної,
художньо-естетичної культури.
Головне завдання виховної діяльності – створення умов для
активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і
самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в
інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.
Запорукою ефективності виховного процесу у школі є органічне
поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання
в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів.
Основними принципами національно-патріотичного виховання
учнів є 6 принципів, внесених до Концепції:
 принцип національної спрямованості виховання
 принцип самоактивності й саморегуляції
 принцип полікультурності
 принцип соціальної відповідності
 принцип історичної і соціальної пам’яті
 принцип міжпоколінної наступності.
Заходи національно-патріотичного виховання дітей і молоді
включають широке коло учасників.
Суб’єктами діяльності (внутрішніми) є педагоги (вчителіпредметники, класні керівники), учні, батьки та відносини між ними,
а також зовнішні суб’єкти – представники міської влади, відділу
освіти, методичного кабінету, позашкільних закладів, громадських
організацій, вищих навчальних закладів, які забезпечують взаємодію
згідно з суспільно заданими цілями виховання.
Національно-патріотичне виховання – це система, яка передбачає
відкритий процес в його постійному розвитку й саморозвитку,
навчальний процес у поєднанні з виховним процесом.
Виховна робота з патріотичного виховання має враховувати й
фактор умов, внутрішніх – соціально-педагогічних, і зовнішніх. Адже
у нашому регіоні історично склався широкий спектр політичних та
регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне ставлення
населення до багатьох подій минулого та сучасності. Саме
патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти
головну мету – незалежну державу.
Управління процесом впровадження національно-патріотичного
виховання здійснює адміністрація школи.
У своїй роботі ми спираємося на нормативно-правові документи.
У 2015 році складено план заходів щодо реалізації концепції
національно-патріотичного виховання учнів школи №4, який нами
виконується, доповнюється новими заходами.
Автор
Тетяна
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
12
Размер файла
108 Кб
Теги
робота
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа