close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Підсумки І семестру 2016/2017 н.р.

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Радехівської РДА Львівської області
загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів с.Павлів
НАКАЗ
Від 05 січня 2017 року
Про рівень навчальних досягнень
учнів за підсумками I семестру
2016-2017 н.р.
Згідно з річним планом роботи школи, на початку адміністрацією школи було проведено аналіз
досягнень учнів 3 — 11-х класів за підсумками I семестру, проведено порівняльний аналіз динаміки
результативності навчальної діяльності.
У школі навчається 430 учнів. Навчальні досягнення учнів перших та других класів оцінювалися вербально.
Якість знань за І семестр 2015-2016 н. р. становить 78%., що на 3% менше ніж в І семестрі 20152016н. р. Високий рівень навчальних досягнень мають 113 учнів ( 33%) , що на 5% менше ніж у I
семестрі минулого року авчального року, достатній – 154 учні ( 45%) на 8% більше ніж минулого
року, середній – 72 (21%) (збільшився на 11%) початковий - 2 учні(1%), у минулому році жодного.
В 3-4 класах школи навчається 101 учень. Якість їхніх знань —86%, що на 4% нижче
ніж минулого року. На високий рівень І семестр закінчили 45 із 101 учнів 3 - 4 класів 45%
учнів (у 2015-2016н.р. – 37%), на достатньому —41 41% (у 2015-2016н.р.–53%), на середньому
15 учнів 15%,( у 2015-2016н.р.– 10%), початковому — 0%.
В базовій школі навчається 183 учні, з них на високому рівні навчається 51 учень, що складає
28% і на 9% більше ніж минулого року, на достатньому—93 учнів 51%, відповідає показникам 20152016н.р. – 53%, ) 39 учні 22% навчаюься на середньому рівні, проти 29% минулого навчального року,
Бали початкового рівня не отримав жоден учень. Якість знань —79% (на 8% вищий ніж за минулий
2015-2016н.р.).
Слід відмітити, що учні 5-х класів успішно адаптувалися до навчання у базовій школі.За
підсумками I семестру 6 учнів 5-А і 10 учнів 5-Б отримали бали високого рівня (41%), 13 учів 5-А і 10
учнів 5-Б закінчили семестр на достатньому рівні (59%). Відмінні знання виявили 7 із 14 відмінників
минулого року (50%), 3 учні 5-А класу:Волинець Віра, Микитюк Яна, Сосновська Світлана, та 3 – 5-Б:
Дідух Тетяна, Занчук Ангеліна, Мельникович Яна, Мулько Денис, Корнелюк Вікторія, Слободян Павло.
Відмінні знання виявили 21 учень ( 91% від кількості відмінників 2015-2016н.р). Зокрема це
такі учні: Борис Ілона, Боровкць Назарій, Ватраль Анастасія, Проць Олеся (6-А) Гедз Марія, Клебан
Марія, Радчук Віталій, Романів Валерія, (6-Б) Біда М., Мироненко А., Ревенко Анастасія (7-Б), Котик Т.,
Солотва Ю., Сохоцька С., Чорна Д., Папіж В., (8-Б), Ліщук Діана (9-А).
Із 30 учнів 9-х класів навчальний семестр на високому рівні закінчили 3 учнів (10%), достатньому - 16 (53%), середньому – 10 (37%). Претендентами на свідоцтво з відзнакою є учениця 9-А
класу Ліщук Діана.
У старшій школі навчається — 57 учнів. Якість знань —65% (збільшилася на 7% На високому
рівні навчаються 17 учнів 30% (збільшилась на 8%), на достатньому — 20 учнів 35%(залишається
стабільною), на середньому 18 учнів 32%,( а 10% менше ніж минулого року) на початковому рівні – 2
учні (3%). Середній бал навченості становить 8.3 в 10 класі та 7.5 в 11.
За підсумками I семестру відмінні успіхи виявили учні Бура Марта, Кучерепа Олеся,
Остапчук Роман, Папіж Вероніка, (10), Лехів Софія,Біда Марія, Ревенко Уляна, Чорний Артем, Шевчук
Тетяна (11).
Претендентами на медалі є такі учні: Лехів Софія, Біда Марія, Ревенко Уляна, Чорний Артем,
Шевчук Тетяна (Золота), Третяк Софія (Срібна).
Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна зробити висновку, що в
кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого вищого рівня. Так, на високому рівні можуть
навчатися ще 8% учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на
достатньому рівні — 12% учнів, на середньому —5% учнів. Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими
спостереженнями:


зниження якості знань у 7-9 класах;
збільшення кількості учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень.
Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є




низька мотиваційна основа,
завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексії,
відсутня система роботи зі слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через
хворобу,
недостатній зв'язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень
успішності дітей через щоденники.
Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.
На підставі вищезазначеного
наказую:
1. Класним керівникам:
1.1) провести співбесіди із батьками за підсумками І семестру 2016-2017н.р.;
1.2) посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно перевіряти щоденники
й повідомляти батьків про успіхи їхніх дітей.
2. Учителям-предметникам:
1.2) продумати й урізноманітнити форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;
1.2) спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;
1.3) залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;
1.4) під час організації навчально-виховного процесу вчителям на кожному уроці слід особливу увагу
приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати
навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;
1.5) застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення,
1.6) дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;
1.7) при викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний
матеріал з його практичним застосуванням у житті.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи (Ватраль Р.О.):
2.1) провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;
2.2) створити банк інноваційних технологій, які забезпечують оптимальний рівень навчальних
досягнень, полегшують навчальну працю учнів.
3. Психологу школи (Судаковій М.З.) провести семінар - тренінг «Професійно-психологічна
компетентність учителя – як запорука успішності у навчанні учнів.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи:
З наказом ознайомлені:
Єнджієвський Р.С.
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
42
Размер файла
32 Кб
Теги
ПІДСУМКИ І СЕМЕСТРУ, 2016/2017 Н.Р.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа