close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КР 1-4 кл.

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Радехівської РДА Львівської області
загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів с.Павлів
НАКАЗ
Від 30 грудня 2016 р.
Про результати контрольних робіт
з української мови та математики
учнів 3-4 класів за І семестр 2016-2017н.р.
З 10 до 20 грудня 2016 року адміністрацією школи були проведені контрольні роботи з української
мови та математики в 3 - 4 класах за І семестр 2016-2017 навчального року.
Тексти контрольних робіт та диктантів з української мови підібрані відповідно до навчальних
програм, охоплюють матеріал відповідних класів на кінець І семестру.
Порядок проведення й темп читання текстів при проведенні робіт відповідали нормам початкової
школи.
Контрольну роботу з математики виконувало 90 учнів: 45 - 3-х класів, 45 - 4-х класів. З них 29
учні (32%) показали високий рівень знань, 42(47%) виконали роботу на достатньому, 18(20%) – на
середньому, та 1(1%) учнів – на початковому рівні. Середній бал навченості з математики становить
8.2, це на 0.1 нищий ніж у минулому навчальному році.
Під час проведення контрольних робіт з математики виявлено, учні 3 класу допустили помилки в
обчисленні виразів на дії різного ступеня, при проведенні письмового множення і віднімання виразів
з іменованими числами, розв'язуванні задач на спільну роботу, учні 4 класу допустили помилки при
виконанні дій з іменованими числами, на знання та застосування формул обчислення периметра,
знаходження невідомих величин (час, швидкість, рух), знаходженні частин від числа, розв’язуванні
задач на спільну роботу , при визначенні порядку дій у різноступеневих виразах.
Контрольну роботу з української мови виконало 90 учні: 45 учнів - 3-х класів, 45 учнів 4-х
класів. З них 36 учнів (43%) оволоділи мовленнєвими вміннями та навичками на високому рівні, 34
учні - достатньому (43%), 20 учнів – середній рівень (13%).
Найбільше помилок у диктанті учнями 3-го класу зроблено помилки з таких тем: написання слів з
апострофом, великої літери, ненаголошені е , и, заміна літер, неправильне вживання розділових
знаків; учнями 4-го класу зроблено помилки при правописі подовжених приголосних, чергуванні
голосних звуків у коренях слів, правописі слів із –ьо-, вживанні м]якого знака перед закінченням
прикметників, пропуски букв.
Поряд з тим поелементарний аналіз контрольних робіт дав змогу проаналізувати характер
допущених помилок, і засвідчує що учні 2-4 класів мають певні програми в засвоєнні програмового
матеріалу з предметів мовленнєвого та математичного циклу.
Вчителі початкових класів, в основному, забезпечили засвоєння учнями найголовніших
орфографічних та пунктуальних вмінь та навичок.
Типовим є фонетико-граматичні помилки з української мови такі, як пропуск, заміна букв, подібних
за звучанням і накресленням, перестановка букв (28% учнів), що свідчить про недостатню роботу
вчителів по формуванню фонематичного слуху, навичок звуко-буквеного складового аналізу слів.
28 % учнів допустили помилки при написанні слів з ненаголошеними –е, -и, при вживанні
апострофа, великої букви помилились 27 %, правописі прийменників 16% молодших школярів.
Характер виявлених помилок з математики свідчить про те, що переважна більшість учнів
початкових класів не спроможна розв’язати задачу (19%). Найбільш поширеними залишаються
помилки на порядок дій, табличне додавання і віднімання з переходом через десяток, множення і
ділення багатоцифрових чисел. 24% школярів допустили помилки в обчисленні виразів, 9% не
справились з рівнянням, 12% помилились у знаходженні периметра многокутника
З проведених робіт видно, що вчителями 2-4 класів проводиться індивідуальна робота з учнями,
вчителі дотримуються норм оцінювання письмових робіт, звертають увагу на охайність та
виправлення.
Учителі приділяють належну увагу каліграфії, з’єднанню літер, інтервалам, нахилу.
Зазначені вище недоліки, прогалини в знаннях пояснюються тим, що вчителі початкових класів
недостатньо уваги приділяють практичній спрямованості викладання предметів, формуванню
загальнонавчальних та цільових компетентностей школярів, удосконаленню контрольнооцінювальної діяльності учнів у процесі навчання.
Виходячи з вищевказаного та з метою усунення наявних недоліків, виявлених в ході вивчення
рівня навчальних досягнень
наказую:
1. Учителям 1-4 класів:
1.1. Проаналізувати контрольні роботи та спланувати роботу з подолання недоліків, які виявлені у
результаті написання робіт.
1.2. Систематизувати індивідуальну роботу з української мови та математики з учнями, які засвоїли
програму навчання на початковому та середньому рівнях ( відповідно до результатів контрольних
робіт).
1.3. Уважно ставитися до оформлення письмових робіт; дотримуватись прийнятих правил учнівських
записів.
1.4. Додатково опрацювати теми з української мови на які допущено учнями найбільше помилок:
вживання апострофа, ненаголошених -е – и, великої літери, правила переносу, подовження м'яких
приголосних на письмі .
1.5. Посилити роботу над формуванням навичок письмового множення та ділення багатоцифрових
чисел, віднімання, ділення з остачею, вміння проводити геометричні побудови.
2. Голові методичного об‘єднання, Лотоцькій Н.І.
2.1.Обговорити аналіз контрольних робіт з математики та диктанту з української мови на
засіданні методичного об'єднання вчителів початкових класів.
2.2. Спланувати у II семестрі 2016-2017н.р. відкриті уроки вчителів, з метою обміну
досвідом роботи, на які запрошувати вчителів старших класів.
2.3 Активізувати роботу МО вчителів початкових класів на вирішення питань підвищення
ефективності уроку.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ватраль Р.О.
3.1 Вести постійний контроль за об'єктивністю оцінювання знань учнів вчителями початкових
класів.
3.2 Здійснювати постійну контрольно-аналітичну діяльність за виконанням навчальних програм
початкової освіти.
3.3 Спрямувати роботу вчителів початкової ланки на посилення практичної спрямованості у
викладанні предметів.
4 .Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної
роботи Ватраль Р.О.
Директор школи:
Єнджієвський Р.С.
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
16
Размер файла
27 Кб
Теги
підсумки, наказ, Контрольні роботи 1-4
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа