close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Додаток 4

код для вставкиСкачать
Додаток № 4
1. Переставте букви, щоб вийшло нове слово:
осел, лісок, кіт, марка, кури, тіло, банка, рис, нора, смола, качай, наголос, липа,
старий.
2. Використовуючи даний шифр, прочитайте і запишіть вислів:
А-7, в-9, о-1, л-2, г-3, у-4, м-5, і-6, с-8, б-10, х-0, ь-12.
0, 2, 6, 10,
4, 8, 12, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 9, 7 .
3. Переставте букви місцями, утворіть слова. Як називається казка, в якій
зустрічаються всі ці герої? Яке слово тут зайве?
Кажаб, шками, яркащі, їокжач, кужив, шокрахов, лохаб, ітокчоб.
4. Складіть слова і прочитайте прізвища видатних українських поетів?
К, О, Е, Ш, В, Ч, Е, Н;
О, К, Ф, Н, А, Р;
Г, О, В, І, Л, Б;
У, А, К, Р, А, Ї, К, Н.
Запишіть слова. В я кому з них звуків більше, ніж букв?
5. Прочитайте, знайдіть букви – «жартівниці». Запишіть слова правильно,
зробчть звукові схеми цих слів.
1) Вночі цвітуть у небі квіти.
- Салат! Салат! – гукають діти.
2) Охав автобус, віз пасажирів:
Вчених пташок й дресированих звірів.
6. Випишіть у дві колонки:
1. Слова, в яких два склади;
2. Слова, в яких три склади.
Батько,капуста, адреса, учень, восени, ранець, ящик, учитель, казка,
неділя.
Підкресліть першу букву в кожному слові. Якщо завдання виконано
правильно, то дізнайтесь, що купила матуся на базарі.
7. Подані слова запишіть у дві колонки:
1. Слова з наголосом на другому складі:
2. Слова з наголосом не першому складі.
Письменник, рибалка, голуб, адреса, осінь, двері, цибуля, ялинка, єдність.
Підкресліть у кожному із записаних слів першу букву. Якщо ви правильно
виконали завдання, отримаєте частину народного прислів’я. Допишіть його за
схемою:
__________ __________, а __________ __________ .
8. Випишіть слова з двох складів.
Неділя, буряк, вулиця,іній, кінь, лисиця, липа, камінь, квасоля, айстра.
Підкресліть у кожному із записаних слів першу букву. Якщо ви
правильно виконали завдання, ви дізнаєтесь, кого діти зустріли в лісі.
9. Хто написав ці слова про мову? Запишіть їх, вказуючи прізвища авторів в
дужках.
а) мова духовне багатство народу.
б) А в країні ж мова –
мов те сонце дзвін котюче.
Все: і давність, і обнова –
українська мова.
в) Немає мудріших, ніж народ, учителів: у нього кожне слово – це
перлина, це праця, це натхнення, це людина.
10.Складіть і запишіть з поданих слів прислів’я про мову:
Лине, серця, до, а, не, слово, стріла.
Хліб, а, слово, на, обід, бережи, на, відповідь.
До, язик, Києва, доведе.
Не горобець, випустиш, слово, не спіймаєш.
11.Співведнесіть подані схеми з відповідними реченнями:
а) ====….._____ ……..
Потяглися на південь лелеки.
б) ….. ….. ===== .
Ведмідь готує барліг.
в) ==== ….. …… ____ . Біля річки холоднішає.
г) ____ ===== ….. .
Розчервонілися соковиті плоди барбарису.
12. Складіть і запишіть прислів’я, щоб отримати речення із змістом. Поясніть
значення прислів’я.
1. рудень ен тбра, а ромонезча – ен тесарс.
2. У гудірн цосне – ан тіол, а амиз ан розом ворепаєт.
3. Умсийн нугедрь у яснот і в убеньд.
13. Складіть подібне речення про кожну пору року.
Зелене дерево колихав легенький вітерець. (Весна).
14. Запишіть 5 односкладових слів, які читаються зліва направо і справа наліво
однаково і мають те ж саме значення.
15. Знайдіть не менше 4 слів ( із 5 букв кожне), які б читалися зліва направо і
справа наліво, не змінюючи свого значення.
16.Складіть якомога більше слів з букв слова «жайворонок». Скільки слів ви
одержали? Порахуйте кількість букв у кожному слові.
17. Із букв слова «республіка» утворіть нові слова (кожне новоутворене слово
мавє бути іменником називного відмінка однини).
18. За цими буквами запишіть назви предметів, взятих тільки з їдальні:
с, с, в, к, л, с, т.
Складіть зі словом з найменшою кількістю букв речення так, щоб цей
предмет перемістився до бібліотеки.
19. Складіть нове слово:
а) Префікс від слова «проніс»,
корінь від слова «лісник»,
суфікс від слова «дубок».
б) Корінь від слова «квітник»,
суфікс від слова «вудочка»,
закінчення від слова «зірка».
20. Запишіть якомога більше слів, що означають кольори та іх відтінки.
Складіть і запишіть речення, використавши деякі з цих слів.
21. Запишіть п’ять односкладових слів, які від перестановки букв (першої і
останньої) набули б нового значення.
22. Знайдіть і запишіть слова, які б мали такі значення під час читання:
зліва направо
справа наліво
- листяне дерево
(……….)
- геометрична фігура
- гул голосів
(
- чарівник
)
- площа для
сільськогосподарських робіт (……….)
- злак
(……….)
- домашня тварина
- молочний продукт
23. Змінюючи у слові січ останню букву (звук0 на іншу букву (звук) утворіть
якнайбільше нових слів з іншим значенням.
24. Що спільного мають такі різні за лексичним значенням слова, як:
море, космос, лелека, почуття?
25. Доведіть правильність чи хибність твердження: «Кожне слово має лексичне
значення. Отже скільки слів у мові, стільки й значень».
26. Мислення за аналогією. Продовжте ряд:
1. Пісня – глухий, картина - ?
2. Електровоз – вагони, кінь - ?
3. Школа – навчання, лікарня - ?
4. Пісня – композитор, літак - ?
27. Перебудуйте речення за допомогою різних частин мови так, щоб їх зміст не
викликав сумнівів. Зробіть висновок, як слід використовувати у мовленні
омонімічні слова.
Яка красива шотландка! Цей корпус - особливий! На землі лежав лист.
Ти бачив ключ?
28. Визначте корені і закінчення. Випишіть тільки ті слова, які мають суфікси.
Якщо ви правильно вибрали слова, то з їхніх перших букв ви прочитаєте перше
слово у вислові
І. Франка: «… - то перша основа життя».
Молодий, попереду, рано, навздогін, активний, перемога, цінний, малий,
сухий, ясно.
29. Розподіліть синоніми у порядку зростання ознаки:
- Боязливий, несміливий, заяча душа, боягуз.
- Безстрашний, хоробрий, сміливий, сміливець.
- Тямовитий, світла голова, розумний, людина великого розуму.
30. Прочитайте ряд синонімів. Чи всі слова – синоніми мають спільне значення?
Доведіть.
Ліс, діброва, бір, пуща, праліс.
31.Чи належать до спільнокореневих такі слова? Доведіть.
Котик – каток; витікати – тікати; ломити – уламок; волом – волі;
текти потік; викотить – котом; політ – злетіти; звечора – вечеря.
32. Замінити сталі словосполучення синонімами: замітати сліди, ловити ґав,
тримати рот на замку, накивати п’ятами, напускати туману.
Автор
mlv1
mlv120   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
136
Размер файла
41 Кб
Теги
Навчально-методичний посібник, додаток
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа