close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

протокол 05 06 13

код для вставки
ПРОТОКОЛ №7
чергового засідання міського методичного об’єднання вчителів інформатики
від 05.06.2013р.
м. Енергодар
Голова: Дятлова О.А., керівник ММО вчителів інформатики.
Секретар: Легка Ю.М., вчитель інформатики ЕБЛ.
Присутні: керівник міського методичного об’єднання Дятлова О.А., вчителі
інформатики: Буяльська Т.А., Висоцька О.С., Запорожченко В.М., Легка Ю.М.,
Мєльков В.В., Небольсін Ю.Ю., Позднякова Т.С., Перерва С.В., Рашкевич І.А.,
Ройко О.В., Трубіцина А.Л., Шкода А.В.
Відсутні —
Порядок денний:
1. Про підсумки роботи вчителя, Дятлова О.А., керівник ММО вчителів
інформатики.
2. Про аналіз роботи з проблемної теми Дятлова О.А., керівник ММО
вчителів інформатики.
3. Про кількісні та якісні показники знань, умінь і навичок учнів з
інформатики у 2011-2012 н.р., Дятлова О.А., керівник ММО вчителів
інформатики.
4. Про викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році, Шкода А.В.,
вчителів інформатики ЕЗОШ № 4.
І. СЛУХАЛИ:
Дятлова О.А., керівник ММО вчителів інформатики, ознайомила з
аналізами роботи вчителів у 2012-2013 н.р. Усі вчителі надали аналіз але не всі
оформили його належним чином, що ускладнює подальшу роботу з
отриманими даними.
Тексти аналізів роботи вчителя додаються.
УХВАЛИЛИ:
1.Заслухану інформацію прийняти до відома та подальшого аналізу.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Дятлова О.А., керівник ММО вчителів інформатики, ознайомила з
рекомендаціями щодо підготовки самоаналізу роботи вчителя над методичною
темою, які були надані методистом з інформатизації ЕНМЦ Ласковою Н.О.
ВИСТУПИЛИ:
1. Буяльська Т.А., вчитель ЕНВК № 5, ознайомила з самоаналізом роботи по
своїй методичні темі «Розвиток творчих здібностей на уроках
інформатики»
2. Висоцька О.С., вчитель ЕНВК № 5, ознайомила з самоаналізом роботи по
своїй методичні темі «Організація самостійної роботи учнів на уроках
інформатики».
3. Запорожченко В.М., вчитель ЕЗОШ № 7, ознайомила з самоаналізом
роботи по своїй методичні темі «Вимоги до сучасного уроку».
4. Мєльков В.В., вчитель ЕБГ, ознайомив з самоаналізом роботи по своїй
методичні темі «Створення можливостей для прояву пізнавальної та
творчої активності учнів на уроках інформатики».
5. Позднякова Т.С, вчитель ЕНВК № 1, ознайомив з самоаналізом роботи по
своїй методичні темі «Мотивація пізнавальної діяльності учнів на основі
поєднання традиційних та інноваційних технологій
6. Рашкевич І.А, вчитель ЕНВК № 1, ознайомив з самоаналізом роботи по
своїй методичні темі «Організація проектного навчання як фактор
забезпечення продуктивної творчої діяльності учнів».
7. Шкода А.В., вчитель ЕЗОШ № 4, ознайомила з самоаналізом роботи по
своїй методичні темі Використання методу проектів як спосіб розвитку
та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів».
8. Дятлова О.А., керівник ММО вчителів інформатики, зазначила, що не всі
вчителі МО приділяють увагу роботі над темою самоосвіти, бо не надали
на початку року план роботи над темою самоосвіти, а в кінці навчального
року, відповідно, не могли проаналізувати свою діяльність над
проблемною темою. Нажаль багато з представлених аналізів написані
формально.
УХВАЛИЛИ:
1. Надані самоаналізи прийняти до уваги.
2. Працювати над підвищенням рівня роботи над методичною темою в
наступному навчальному році.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Дятлова О.А., керівник ММО вчителів інформатики, ознайомила з
кількісними та якісними показниками знань, умінь і навичок учнів з інформатики
у 2012-2013 н.р. Таблиці результатів додаються.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію прийняти до відома та подальшого аналізу.
ІV. СЛУХАЛИ:
Шкоду А.В., вчителя інформатики ЕЗОШ № 4, що ознайомила з новими
державними документами стосовно викладання інформатики у 2013-2014 н.р.:
- лист МОНМС України № 1/9-383 від 30.05.1 «Про організацію навчальновиховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних
закладів у 2013/2014 навчальному році» додається.
- додаток до листа МОНМС України № 1/9-383 від 30.05.2013 «Методичні
рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах
загальноосвітніх навчальних закладах».
- лист МОНМС України № 1/9-368 від 24.05.13 «Про організацію
навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі».
- додаток до листа до листа МОНМС України від 24.05.2013 № 1/9-368
«Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах
загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в
основній школі».
- методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах та з 6-го
по 11-ий клас на 2013-2014 н.р.
Усі названі документи можна знайти на офіціальному сайті МОНМС
України http://www.mon.gov.ua/ru/ або на сайті http://www.ciit.zp.ua/.
УХВАЛИЛИ:
1. Учителям опрацювати та прийняти до неухильного виконання листи,
методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у
2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах, методичні
рекомендації щодо вивчення інформатики в 3-4 класах та з 6-го по 11-ий
клас на 2013-2014 н.р., наданих Міністерством науки та освіти, молоді та
спорту України.
2. Опрацьований матеріал відобразити в папці самоосвіти.
Голова
__________________
О.А. Дятлова
Секретар
__________________
Ю.М. Легка
Автор
Dyatlovaea
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
53
Размер файла
67 Кб
Теги
протокол_05_06_13
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа