close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 04-06-13

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
Вівторок • 4 червня 2013 року • №№ 75-76 (9723-9724) зВеРніть уВагу
E-mail: visnik_b@ukr.net
з офіційних джеРел
голова районної ради В. лашта
голова районної державної адміністрації і. Мельник
ШаноВні журналісти! Щиро вітаємо вас із професійним святом —
Днем журналіста!
Ваша праця почесна й необхідна, адже сучасне суспільство неможливо уявити без нескінченного потоку інформації, без засобів її передачі, а головне, без професіоналізму тих, хто доносить її до читача, слухача.
Завдяки вашому таланту, наполегливості, принциповості ми отриму-
ємо інформацію про основні події, які відбуваються на теренах нашого краю.
Ми висловлюємо сердечну подяку вам за те, що ви цікаво і доступно доносите інформацію до кожного жителя району. Ваші щирі, полум’яні слова завжди знаходять шлях до людських сердець, спонукають до дій, до добра і справедливості.
Бажаємо вам, шановні журналісти, міцного здоров’я, особистого щас-
тя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики. Нехай події, які вам доведеться висвітлювати, будуть добрими, новини - по-
зитивними, газетні статті та радіопередачі - яскравими, а робота завжди супроводжується творчими злетами, пошуками та знахідками!
На виконання Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо забезпечення санаторно-курортними путівками прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 261 “Деякі питання організації оздоровлен-
ня громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Більш детальну інформацію можна отримати в управлін-
ні соціального захисту населення райдержадміністрації. Також з текстом постанови ви можете ознайомитися на сайті Березнівської райдержадміністрації за адресою: http://www.berezne.rv.ua.
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
05.06.2013 р. з 10.00 голова районної державної адміністра-
ції Мельник ігор Павлович буде проводити виїзний прийом громадян у смт. Соснове.
передплатив уже “Надслучанського вісника” на друге півріччя 2013 року?
Газет багато, а “Надслучанський вісник” - один!
Минулого четверга в Березному на майдані незалежності відбулося десяте, ювілейне свято « творча обдарованість – 2013» під час якого відзначили переможців, призерів обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, школярів, ліцеїстів, гімназистів, які стали дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді і захистили власні наукові роботи на рівні області та україни, переможців різних конкурсів, спортивних змагань. Разом з обдарованими дітьми на святі вшанували їх наставників – педагогів,
керівників гуртків, тренерів, вихователів.
Цьогоріч учнівська молодь району на обласних олімпіадах з базових дисциплін виборола 33 призові місця, подвоївши успіх минулого року. Найвищих результатів у роботі з обдарованими дітьми досягли педагогічні колективи Берез-
нівського економіко – гуманітарного ліцею, Березнівської гімназії та Березнівської ЗОШ №2, Моквинського, Соснівського, Балашівського, Бистрицького, Вітковицького, Прислуцького НВК, Кам’янської, Городищенської, Друхівської, на фото: (вгорі ) – нагороди вручає голо-
ва рДа і. П. Мельник; (внизу ліворуч) - вихо-
ванці Березнівської гім-
назії ігор Яцута - призер обласних олімпіад з математики (іі місце), хімії та фізики (ііі місце), призер обласної олімпі-
ади з географії та Ман з гідрології (іі місце) інна ШВеД, переможець обласних олімпіад з фі зики, астрономі ї, математики та хі -
мії олександр фінчук; (внизу праворуч)- при-
зери обласних олімпіад та Ман з економіко-
гуманітарного ліцею на-
дія Миронець, Вікторія Бойчук, сергій Барсук, Владислав Мельник, та учениця Прислуцького нВк катерина БулаВі-
на. фото олександра МотРуніча та надії ЯРМолюк. Свято творчих здобутків юних
Богушівської, Полянської ЗОШ, школи-інтернату, Берез-
нівського НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ», Березнівського будин-
ку дитячої та юнацької творчості, Соснівського центру еколого-натуралістичної та туристсько – краєзнавчої творчості, ліцею – інтернату спортивного профілю, дитячо – юнацької спортивної школи. Під час свята 57 переможців та призерів олімпіад, дійсних членів Рівненської МАН, змагань, конкурсів ху-
дожньо – естетичного і спортивного напрямів одержали грамоти районної державної адміністрації, районної ради, управління освіти, молоді та спорту РДА, а також грошові винагороди на загальну суму у 8450 грн.
З вагомими творчими досягненнями педагогів та їх вихованців привітали голова районної державної ад-
міністрації І. П. Мельник, голова районної ради В. І. Лашта, начальник управ-
ління освіти, молоді та спорту РДА Г. Р. Ковальчук, секретар міської ради Н. О. Жолондієвська, а учасники аматорських художніх колективів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів порадували всіх присутніх на майдані чудовим концертом.
надія ЯРМолюк.
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4 червня 2013 року
ювілеї
з офіційних джерел
Наразі на Рівненщині, як і по всій Україні, проходить широке громадське обговорення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Початок реалізації реформи місцевого самоврядування проголосив Президент України Віктор Янукович. На думку Глави держави, вона є необхідною та довгоочі-
куваною. На його переконання, нинішня система самоврядування на місцях є не-
ефективною і суттєво стримує розвиток України, а також заважає євроінтеграції. Так, фактично, закріплене в Конституції України право «територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, се-
лища та міста – самостійно вирішувати пи-
тання місцевого значення в межах Кон-
ституції і законів України» у більшості те-
риторіальних громад залишилось не ре-
алізованим.
Через велику подрібненість територі-
альних громад, відсутність власних мож-
ливостей розвитку, а також старіння насе-
лення поліпшити якість надання послуг на нинішній законодавчій основі немає мож-
ливості. Так, при зменшенні чисельності сільського населення з 1991 року донині на 2,5 мільйони осіб та зменшенні кількос-
ті сіл на 348 одиниць збільшилася кількість сільських рад на 1067 одиниць. Із 12 тисяч існуючих територіальних гро-
мад більш ніж половина – з чисельністю жителів менше 3 тисяч чоловік. У більшості з них не утворено виконавчих органів міс-
цевих рад, як це передбачено чинним за-
конодавством. У таких територіальних гро-
мадах немає бюджетних установ, кому-
нальних підприємств тощо. Відтак, місце-
ва рада такої територіальної громади фак-
тично не може реалізовувати надані їй за-
коном повноваження. Також лише 30 від-
сотків територіальних громад в Україні фі-
нансово самодостатні, а 70 одержують до-
тації із держказни.
Разом із тим Президент України Віктор Янукович акцентує, що об’єднання має ґрунтуватися лише на принципі добровіль-
ності. Тим часом, сільським і селищним жителям необхідно запропонувати таку якість обслуговування, яку має міське на-
селення. Адже якісні послуги мусять бути однаково доступними для всіх громадян.
Відтак, на вимогу Президента України, Уряд розробив проект Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні. Зокрема, Кабмін пропонує розмежувати повноваження між органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання, удосконалити взаємодію між ними. Реформування буде спрямоване, переду-
сім, на створення умов для стимулювання місцевого розвитку. Зокрема, йдеться про передачу повноважень на місця, посилен-
ня організаційної та фінансової самостій-
ності територіальних громад – сільських, селищних, міських. Реалізацію завдання реформи заплано-
вано поетапно, до 2020 року. Так, у рам-
ках першого етапу (2013-2015 роки) плану-
ється розробити відповідну правову базу, створити законодавчу основу для добро-
вільного об’єднання територіальних гро-
мад, уніфікувати і стандартизувати адмі-
ністративні та соціальні послуги, забезпе-
чити підготовку висококваліфікованих ка-
дрів. А вже у наступному – другому ета-
пі реформування (2015-2020 роки) мають здійснюватися процеси, пов’язані з цен-
тральною організацією і з перерозподі-
лом повноважень.
Так, на Рівненщині про реформування місцевого самоврядування йшлося під час Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулася 15 квіт-
ня на базі Національного університету вод-
ного господарства та природокористуван-
ня. Участь у заході взяли більше сотні на-
уковців із Грузії та Польщі, а також Києва, Дніпропетровської, Донецької, Запорізь-
кої, Львівської, Рівненської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. Учасники конференції зійшлися на тому, що наразі Україна потребує кардиналь-
них змін в системі органів місцевого са-
моврядування. На їх думку, нова модель Реформування місцевого самоврядування – запорука розвитку територіальної громади
організації влади має відповідати сучас-
ним демократичним вимогам, забезпе-
чувати права і свободи громадян, а також повною мірою задовольняти їхні потреби. Водночас діюча система не здатна забез-
печити подальший розвиток суспільства.
Проект Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні розгляну-
ли та обговорили також під час розши-
реного засідання обласної ради з пи-
тань взаємодії місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовря-
дування, який відбувся 30 квітня. Участь у заході взяли радник Президента Украї-
ни — керівник Головного управління з пи-
тань конституційно-правової модерніза-
ції адміністрації Президента України, го-
лова Координаційної ради з питань роз-
витку громадянського суспільства Мари-
на Ставнійчук, перший заступник дирек-
тора Львівського регіонального інституту державного управління Національної ака-
демії державного управління при Прези-
дентові України Олександр Сушинський.
Зокрема, Марина Ставнійчук наголосила, що саме люди мають продиктувати ті про-
блеми, які необхідно вирішити першочер-
гово. «Кожен житель, кожна громада має чітко усвідомити, що саме вона отримає від змін», - зазначила радник Президента.
Тим часом заступник голови обласного відділення Всеукраїнської асоціації сіль-
ських і селищних рад Дмитро Крет, який очолює Квасилівську селищну раду Рів-
ненського району вже десяток років заува-
жив, що ефект від реформування очевид-
ний. Розвивати територію можна лише з чисельною громадою, адже з населенням до тисячі людей, місцеві бюджети можуть профінансувати лише 3-5 відсотків, необ-
хідних на утримання апарату. Відтак, необ-
хідні держдотації на зарплатню та енерго-
носії. Натомість укрупнення малочисель-
них сільських рад дозволить гроші з утри-
мання перенаправити на розвиток, а це ремонт закладів соціальної інфраструкту-
ри, покращення благоустрою та вирішен-
ня інших актуальних питань. Тоді місцеві жителі бачитимуть результат від ефектив-
ного управління.
Водночас, голова облдержадміністрації Василь Берташ зазначив, що пропозиції від Рівненщини вже внесені до Концепції реформування місцевого самоврядуван-
ня, оскільки вони були сформовані під час щорічних Форумів представників терито-
ріальних громад. Так, на третьому фору-
мі пріоритетним напрямом на 2013-2015 роки визначено розвиток територіальних громад і сільських територій. Вперше об-
ласна рада прийняла Програму розвитку місцевого самоврядування, яка націлює громади на оцінку своїх можливостей і об-
рання шляху реалізації власних ініціатив. Кожен населений пункт повинен самостій-
но визначити перспективи свого розвитку і показати можливість їх реалізації.
З початку року перед усіма 438 територі-
альними громадами області про виконан-
ня відповідних повноважень прозвітували сільські, селищні голови, голови районних адміністрацій. Це повністю узгоджується з пропозиціями Концепції щодо надання за-
гальним зборам громадян за місцем про-
живання широкого права громадського контролю за владою. Участь у сходах узя-
ли і керівники обласних структурних під-
розділів. Громадяни внесли майже 600 пропозицій і зауважень. Їх нині узагаль-
нюють для подальшої реалізації. Зокрема ,третина з них стосується ремонту і будів-
ництва доріг, значна частина – покращен-
ня транспортного сполучення, енергопос-
тачання, будівництва і ремонту шкіл, до-
шкільних навчальних закладів, газифікації, відновлення виробництва. Для вирішен-
ня цих проблем, має бути чітке розмежу-
вання того, що робить громада, де вклю-
чається район, а що на себе бере область.
Разом із тим Рівненщина має позитив-
ний приклад залучення на розвиток тери-
торій альтернативного фінансування. Зо-
крема, активні громади виграють конкур-
си районного, обласного та всеукраїнсько-
го рівнів, а відтак отримують гранти на ви-
рішення актуальних проблем місцевих жи-
телів. Так, завдяки ефективним місцевим менеджерам в область вдалося додатково залучити більше 11,5 мільйонів гривень.
за матеріалами прес-служби одА.
Зокрема, в цьому заслуга тодішніх представників Президента в області та районі Р.Д. ВасилишиНа і В.І. КРоКи, народного депутата України М. Х. шеРшУНа, керівника ДП «Рівнегаз» а. М. ЗВІРУКа,
Р. Й. ЯсельсьКого, І. Ю. НаЗаРУКа, керівника управління магістральних газопроводів «львівтрансгаз» Я.с. КРиВКа, начальника будівельного управ-
ління № 14 тресту «Укрзахіднафтогазбуд» І. В. МаЙсЯКа, першого начальника Березнівського управління з експлуатації газового господарства П. М. ТоРгУНа, керівників багатьох підприємств, установ та організацій
району, будівельників і монтажників. 5 червня 1993 року з нагоди введення в експлуатацію газопроводу - вводу та подачі в Березне природного газу в урочистій обстановці тодішнім заступником голови рай-
держадміністрації, а нині заступником голови правління ПАТ «Рівнегаз» П. М. Торгуном було запалено газовий факел, а на згадку про цю незабутню подію В. І. Кроці вручено символічний ключ та перший зварний стик, які сьогодні зберігаються в районному кра-
єзнавчому музеї (на фото).
Незабаром піс-
ля цієї радісної для жителів ра-
йону події, а саме 3 січня 1994 року, наказом началь-
ника ДП «Рівне-
газ» І.Ю. Назару-
ка від 17 грудня 1993 року № 171 о/с в районі було створено Берез-
нівське управлін-
ня з експлуатації га-
зового господар-
ства. Очолив його П.М. Торгун, нині заслужений пра-
цівник промисловості України. З трьох кабінетів бу-
дівлі на вул. Ціолковського, 7 та штатом в кількості 33 працівники розпочало свою історію це підприємство.
З моменту підключення газу швидкими темпами розпочалася газифікація району. Вже до кінця 1993 року природний газ було підведено до 7 населених пунктів, прокладено 122,3 км газових мереж, газифі-
ковано 10 котелень, близько 1087 індивідуальних бу-
динків та 430 квартир.
В 1995 році на околиці Березного розпочалося ак-
тивне будівництво виробничих приміщень та адмін-
корпусу Березнівського УЕГГ, які наприкінці 1998 року були введені в експлуатацію. Збільшувався і колектив підприємства, в нього вливались нові спеціалісти. За-
вдяки вмілому керівництву та підтримці ПАТ «Рівне-
газ», яке з 1999 року очолює П. А. Дубас, заслужений працівник промисловості України, та наполегливій праці колективу вдалося досягти значних успіхів у роботі.
На сьогодні в “Березнегазі” трудиться більше 100 членів колективу. Для покращен-
ня обслуговування газових мереж та устаткування, жителів району функціонують служби внутрішньобудинкового газового обладнання, зовнішніх газових мереж, електрохімічного захисту газопроводів, обліку газу, абонентна служба, працює по-
тужний автопарк.
Крім обслуговування всього газового господарства району та споживачів, “Березне-
газ” активно здійснює будівництво нових газопроводів та газифікацію будинків. Для виконання цих робіт в управлінні діє будівельно-монтажна бригада, укомплектована всім необхідним обладнанням та технікою. Робітники і спеціалісти можуть здійсню-
вати весь комплекс будівельних робіт – від проектування об’єкта газифікації до пуску газу на прилади.
Завдяки наполегливій роботі колективу підприємства за майже 20 років в районі газифіковано природним газом 35 населених пунктів, прокладено 660 км газових мереж, побудовано 90 газорозподільних пунктів та 69 станцій катодного захисту, газифіковано 18 промислових підприємств, 318 комунально-побутових об’єктів, при-
родний газ подається більш як до 12440 квартир та індивідуальних будинків жителів району. На нашому обслуговуванні перебувають 3372 будинкових регуляторів тиску, 363 відключаючих пристроїв, близько 12365 газових лічильників та більше 36475 приладів і устаткування.
Розширилась і мережа послуг управління – це будівництво та ремонт газо- і водо-
проводів з металевих та поліетиленових труб, монтаж систем газо- і водопостачання, влаштування систем опалення квартир та будинків сталевими, мідними, метало-
пластиковими та поліпропіленовими трубами, встановлення, налагодження і ремонт газової апаратури, повірка та ремонт газових лічильників. Тож запрошуємо завітати до нас та скористатися нашими послугами. Підсумовуючи все вищесказане, хочу привітати всіх споживачів природного газу, працівників та ветеранів газової служби з 20-річчям пуску газу в наш район та подякувати всім причетним до цієї радісної для жителів Березнівщини події. Сергій івАнов,
начальник Березнівького УеГГ.
20 років наполегливої праці задля тепла і затишку
Минуло 20 років відтоді, як в Березнівський район прийшов
природний газ. Ця здавалось би звичайна, але в той же час неординарна подія має неабияке значення як для району в ці-
лому, так і для кожного його жителя. За цей час діти, які
народилися тоді, стали дорослими і той, хто всі ці роки користується
«блакитним паливом» не задуму-
ються над тим, зусиллям скількох людей це стало можливим. з редакційної пошти
3
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4 червня 2013 року
Те слово, що я вистраждав в борні
З невіглаством, яке на кожнім кроці,
В чужу сорочку не вдягав я, ні,
Воно в моїй, хоча й простій сорочці.
Павло Рачок.
Журналіст – громадянин, інтелектуал, митець, гуманіст, особистість. Можна на-
звати ще чимало загальнолюдських цін-
ностей, які притаманні саме йому.
Мені, вчителю, досить складно писати про професійних журналістів. Про їх твор-
чий неспокій, відомий мені ще з 70-х ро-
ків минулого століття.
Журналіст – це не просто фахівець, на мою думку, – це людинознавець. Він по-
винен відчувати особливості кожної лю-
дини, її погляди, переконання, покликан-
ня, інтереси, мрії, надії, вагання, труднощі. А компетентність в галузях науки, освіти, виробництва, медицини, культури, спорту тощо? Дійсно, треба бути інтелектуалом.
Журналісти пишуть про все і всіх. А я з на-
годи Дня журналіста хочу розповісти про чанського вісника» з’явились публікації з історії Української Автокефальної Пра-
вославної церкви. На ті часи то була за-
крита тема. Однак редактор Борис Боро-
вець зробив сміливий крок, знімаючи з неї «табу» , бо мав тверде переконання: настав час вивчати і відроджувати справжню істо-
рію України.
Журналістський колектив, очолюваний Борисом Боровцем, має великий потен-
ціал, йому під силу виконання будь-яких завдань, спрямованих на формування су-
часної української інтелігенції.
Саме зі сторінок «НВ» ми дізнаємось про земляків, що жили і творили поруч, ходили і ходять по цій березнівській землі і про-
славляють її на весь світ. Це і Михайло Яц-
ковський і Тарас Бульба-Боровець, і Мико-
ла Бухович, і Микола Новосад, і Каленик Шульжук та чимало інших. Це справжні па-
тріоти, які боролись, молились, працюва-
ли задля України.
Надія Миколаївна Ярмолюк – учитель, журналіст, заступник головного редакто-
ра «Надслучанського вісника», громадська діячка, просвітянка, поетеса, член НСЖУ. За багаторічну працю удостоєна високого звання «Зірка української журналістики».
Святом Поетоявлення назвав творчість Надії Ярмолюк відомий в Україні письмен-
ник Євген Шморгун. «Поруч живе, творить діяльний, вдумливий і серйозний митець, журналіст, - зазначає він у передмові «Літо вповні» до її збірки «Небес осінніх сиви-
на». Про що і про кого не писала б Н. Ярмо-
люк, в усьому світиться щира любов, вза-
єморозуміння, ніжність, відданість Украї-
ні, її народу, історії, культурі.
Не слід уявляти собі справу так, що жур-
наліст писав, писав «нормальні» матеріа-
ли про людей, а потім вирішив з понеділ-
ка писати по-новому. До цього спрямовує внутрішня логіка, велика душевна і духо-
вна робота над собою, вміння і сміливість сприйняти розумом і серцем те, що вчора здавалось неможливим. Власне, оця щем-
лива українськість у переважній більшос-
ті публікацій Надії Ярмолюк вражає і хви-
лює тому, що вона – щира, бо завжди була присутня в душі авторки.
Надія Миколаївна вишуковує таких лю-
дей, які захоплюють перипетіями їх склад-
них доль, значимістю їхньої життєвої діяль-
ності. Яким осяянням засвітлись ці долі під пером Надії Ярмолюк. Згадаймо хоча б пу-
блікації «Мов колосок на життєвому полі», «Не зазнала розкошоньки», «Чому співали молотники», «За що, Господи?», «Усе тобі віддати в боротьбі», «Високе мистецтво материнства» та багато інших.
Чимало публікацій Н. Ярмолюк стверджу-
ють: пращури передали нам україномов-
ну землю. Вони спонукають вслухатись, як промовляє наша земля до нас з вами укра-
їнськими назвами трав, дерев, рослин, лі-
сів, річок, озер, боліт, сіл, міст, хуторів.
Надія Миколаївна вміло співпрацює з громадськими кореспондентами в галузях історії, освіти, медицини, культури.
Павло Трохимович Рачок – журналіст, поет, громадський діяч, редактор відді-
лу соціально-економічних проблем, член Національної спілки журналістів України, нагороджений Золотою медаллю україн-
ської журналістики. Своїм поетичним сві-
тобаченням він ділиться з нами у збірках «Любисток для матері», «Храми душі», «Полудень», «До чистих джерел», «Нос-
тальгія», «На кладці сумнівів». На поезії Павла Рачка написано понад двадцять пі-
сень, окремі з його поезій перекладено польською мовою.
Його поетичні акварелі і справді звучать, як музика. Це дегустація краси, поезія книжника, естета, гурмана слова, культу-
ри, дотримання строгих законів ремесла, заповіданих старими майстрами, незво-
рушність естетичних принципів.
Павло Рачок відчайдушно б’ється над таємницями Всесвіту, його архітектури, життя і смерті, над загадками народжен-
ня і призначення людини, доцільності її існування.
Очолювати відділ соціально-економічних проблем сьогодні непросто. Реальність су-
часного життя підсовує сюжети, в яких сила точного попадання слова здатна за-
гнати політику в кут – знай своє місце. Але все набагато складніше. Журналіст глибо-
ко усвідомлює нашу національну само-
бутність і хоче вийти за межі традиційної економіки. Свої матеріали детально аналі-
зує, впорядковує і несе до читача правду.
Спортивні пріоритети Березнівщини теж є невід’ємною темою творчості Павла Рач-
ка. Він інформує читачів про досягнення земляків, які виховані на хорошій спор-
тивній базі району. Чимало березнівчан стали чемпіонами України у змаганнях на байдарках, зі стрільби, бойового гопака, важкої атлетики, греко-римської бороть-
би тощо. Автор не тільки сам пишається їх досягненнями, а й спонукає пишатися земляками читачів «НВ».
Теплих слів заслуговує Валентина Дех-
тяр. Скромна, разом з тим творча натура. Її публікації зацікавлюють щирістю, прав-
дою життя, відзначаються любов’ю до лю-
дей, а інформації «Від села до села» роз-
кривають життя і працю мешканців райо-
ну, їх громадську позицію, прагнення при-
красити будні творчими ремеслами.
З цікавістю зустрічають читачі публіка-
ції відповідального секретаря газети Ма-
рії Антонюк, фотознімки Юрія Касянчука.
Колектив «Надслучанського вісника» за-
прошує до співпраці позаштатних журна-
лістів і громадських дописувачів.
Не можна не згадати Петра Івановича Же-
лінського – викладача, громадського ак-
тивіста, члена НСЖУ. Його публікації різ-
нопланові і життєстверджуючі. Сьогодні надруковано немало творів про боротьбу українців за своє визволення, власну дер-
жавність і незалежність. Історична правда поступово займає належне місце в житті українців. Петро Іванович добре знає, що минуле – то невід’ємна частина нашого життя, ми завжди стоїмо посередині між минулим і майбутнім. І втрачати націо-
нальну пам’ять не маємо права. Тому до-
рога нам історія нашої України і не менш дорога сучасність, яка на наших очах стає історією. Як історик та краєзнавець проя-
вив свою громадянську позицію в публі-
каціях «А монастир наш – український», «Дві любові Миколи Новосада». Не мож-
на без хвилювання читати його автобіо-
графічну сповідь «Худоба в порядку, а ми з матір’ю – неважно!». Це доля не лише його роду, а й всіх сімей повоєнного часу. Хвилювання і сльози викликає ця розпо-
відь і спонукає кожного з нас задуматись: нелегка була доля наших дідів, батьків. Саме їм ми повинні завдячувати тим, що сьогодні тішимось життям, сонцем, небом. Батьки рятували нас, як могли, від куль, го-
лоду, холоду, але утверджували попри все головне: віру, надію, любов – триєдині са-
кральні поняття і слова.
Отака сила журналістського слова, яка бере тебе обіруч і змушує замислитись і не забувати ні на мить про вічне і свя-
те. Так може писати тільки люблячий син, сім’янин, громадянин України.
Захоплює своїми публікаціями і гуморис-
тичними замальовками подружжя Віктора і Алли Куц. Алла Володимирівна - правник, активна громадська діячка, очолює громаду української інтелігенції та районну органі-
зацію Українських націоналістів. На сторін-
ках «НВ» постійно піднімає проблеми фор-
мування національної свідомості, почуття національної гідності. А мисливські усміш-
ки пана Віктора зачаровують тонким гумо-
ром і любов’ю до природи. Його «Толока» закликає зробити кращим наше місто, ви-
являти ініціативу у громадських справах.
Статті Василя Пелеха – це відображення громадської позиції, яка грунтується на ба-
ченні проблем зсередини, на конкретних деталях і ситуаціях.
Не можна не згадати і нинішнього голов-
ного редактора газети «Сім днів» Людми-
лу Дендюк-Мошнягу, яка почала шлях у професійну журналістику громадським до-
писувачем. Починала свій трудовий шлях з посади коректора у нашій районці, а на заслужений відпочинок вийшла, будучи заступником головного редактора облас-
ного часопису «Вісті Рівненщини», Надія Хильчук. Справжніми друзями газети, ак-
тивними громадськими кореспондентами зарекомендували себе член Національ-
ної Спілки письменників України Людми-
ла Литвинчук, член Національної Спілки журналістів України Микола Зубчик, а та-
кож краєзнавці Олександр Сосновчик, На-
талія Трохлюк, Степан Ткачук, літописець с. Бистричі Федір Стахнюк, літературозна-
вець Тетяна Марцинюк. Майстром живо-
писання людських доль постає в своїх та-
лановитих публікаціях Марія Ваврик. А скільки естетичної насолоди подарував чи-
тачам «НВ» своїми новелами, спогадами, есеями визначний майстер слова, автор прекрасних романів «Хутір», «Поза межа-
ми суєти», «Випромінювання любові» Ан-
дрій Кондратюк, якого з «Надслучанським вісником» єднає давня дружба.
Радує і творча молодь в журналістській царині. З інтересом сприймаємо ми раді-
опередачі та публікації Ірини Баковецької, Лілії Рижук, Богдана Гуменного, Юлії Іва-
нюк, Олександра Мотруніча.
Переважна більшість читачів сприймає творчість журналістів як належне, дехто ставиться до неї скептично, з упереджен-
ням. А дарма! Адже їх творчість - то дзер-
кало нашого життя. Вони беруть сюжети з наших буднів, вони торують дороги в села, школи, на виробництво, в мистецькі орга-
нізації, в людські долі, зрештою. Яким роз-
маїттям знань і вмінь, яким щедрим сер-
цем треба володіти, щоб донести все це до кожної людини! В їх роботі вдосталь світ-
ла і тіней, боротьби з рутиною, принципо-
вості і толерантності, реалій буднів і підне-
сеності свят, які звеличують душу людини, допомагають нам бути сильнішими, стійкі-
шими у випробуваннях, двоборстві добра і зла. А ще їх газетні публікації життєствер-
джуючі, отож додають нам оптимізму, на-
снаги у протистоянні негараздам.
Час нестримно іде вперед. Змінюється людина, дійсність і взаємовідносини між ними. Фотографії (як і живописні портре-
ти) говорять про вчорашні і сьогоднішні дні, тому їх і зберігають. Теж саме можна сказати і про газетні шпальти. Не вірите? Спробуйте переглянути колишні підшивки і ви відчуєте їх хвилюючий подих.
Складна і часом небезпечна, але вод-
ночас цікава робота журналіста. Зустрічі з людьми, мандрівки в різні місця краю. Скільки доріг сторовано! Добирались ко-
лись різними видами транспорту, а то й пішки. Машина то рвалась вперед зі швид-
кістю 80 км, то перевалювалась з боку на бік, з узбіччя на узбіччя, пробираючись роз’їждженими і нероз’їждженими піща-
ними коліями. Але хіба це перешкода для людинознавців? Тим паче, що попереду чекали нові несподівані зустрічі, неймовір-
ні ситуації, події, факти, вражаючі історії.
Вперед і тільки вперед неспокійні жур-
налісти! Міцного здоров’я, снаги творчос-
ті, щирої правди і любові вам!
ольга осейчук,
громадський кореспондент районки з 1972 року.
на фото: учасники наради робсількорів та штатні працівники газети, початок 70-их років минулого століття.
фото павла рачка.
Журналісти
творчу когорту «Надслучанського вісни-
ка». Їх багаторічна праця розкриває фі-
лософію сердець українців, їх життя, сві-
тогляд. Отож можна знайти цікаве в кож-
ній колонці, в кожному рядку, адже ті про-
блеми, які журналісти піднімають на сто-
рінках «НВ», непокоять нині і суспільство. Бо його криза – це не лише курс долара і євро та економічна статистика, а й бажан-
ня осягнути внутрішній світ, знайти мож-
ливості, які можуть надати перспективи ін-
шого порядку. Це стосується кожної окре-
мої людини і людності загалом.
Але сьогочасся нерозривно пов’язане з минулим. Отож невеликий екскурс в іс-
торію. Імена Олександра Матвієнка і Бо-
риса Литвинюка мешканці району добре пам’ятають. Бо це талановиті газетярі-
професіонали. На жаль, вони передчасно відійшли в далекі засвіти. Я завжди люби-
ла читати їх матеріали. Вражала їх багата творча уява, правда, раціоналізм, добро-
та душі. О. Матвієнко і Б. Литвинюк були незвичайними людьми, розуміли своє призначення і своє покликання. Спілкува-
лись на рівні думки і відчували атмосферу того складного часу в житті країни. Влуч-
но і доречно використовували журналіст-
ське слово. А ще вони невтомно формува-
ли молоді кадри, гуртували довкола газе-
ти колектив громадських кореспондентів.
Багато літ очолює працьовитий, твор-
чий колектив нинішній головний редактор «Надслучанського вісника» Борис Тимофі-
йович Боровець – учитель, журналіст, поет, письменник, дослідник, громадський діяч, член Національних спілок письменників та журналістів України. Знаний далеко за межами Рівненщини, автор багатьох пое-
тичних збірок і прозових книжок, скрупу-
льозного дослідження «Михайло Яцков-
ський у документах, віршах і листах». У співавторстві з видатним письменником-
земляком Андрієм Кондратюком Борис Боровець видав надзвичайно цікаву ро-
боту «Поклик творчості. Бесіди про літе-
ратуру і життя».
Слово поета-інтелектуала Бориса Бо-
ровця потужне і сьогодні. Воно світиться любов’ю до рідної землі, української мови, батьківської пречистої хати, всього того, що називається Батьківщиною.
Борис Тимофійович живопише доступно, поєднуючи досвід осягнення світу загалом і менталітет поліщуків зокрема, їх став-
лення до праці, співвідношення в їх жит-
ті віри, любові, філософії людського жит-
тя. Милозвучна українська мова, картини народного життя Березнівщини роблять прочитання його статей відкриттям непо-
вторного поліського «материка» в усьому його розмаїтті.
Б. Боровець як редактор добре знає, що в газетних матеріалах повинно бути щось таке, в чому читач кровно зацікавлений, чого він з нетерпінням чекає. Звичайно, газета встановлює рамки, в межах яких треба крутитися (освіта, медицина, куль-
тура, трудові досягнення, інновації тощо), але з часом рамки відпали, а шляхи, підхо-
ди і методи теж не залишилися незмінни-
ми. Вирішуються завдання не які-небудь в межах чисто журналістського мистецтва, а завдання, які лежать в самій сучасній дій-
сності, економічні, соціальні, духовні.
На початку 90-х років ХХ століття пові-
яв вільний вітер. На сторінках «Надслу-
4
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4 червня 2013 року
вересня
549
хроніка змагань
В редакції «НВ» підсумовано результати конкурсу читацьких публікацій на краєзнавчу тематику «Край наш надслучанський». Безсумнівним переможцем його став учитель із Бистрич, керівник туристсько - краєзнавчого
гуртка «Урай» Соснів-
ського центру еколого-
натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості Олександр СОСНОВчиК, який
опублікував у газеті грунтовні дослідження
« Звідки й куди тече Бобер», «чорний відлюдник», «Місце притяжіння, або Хутір Глушків – наша стани-
ця», «Річка дитинства»,
«Житло предків» та інші. З редакційних буднів
Переможець конкурсу «Край наш надслучанський»
«НВ» уже повідомляла про обласний поетичний фестиваль «Провесінь», який пройшов нещодавно в Березному. Підготовлена і чекає свого опублікування сто-
рінка кращих поетичних творів його учасників.
Тим часом фестиваль потрапив у поле зору письменницької газети «Літератур-
на Україна», яка під рубрикою «Молоде вино” опублікувала розповідь про нього (№ 20 (5499), 16 травня 2013 р.). Гадаємо, що оцінка заходу авторитетним письменницьким виданням буде цікавою і учасникам фестивалю, і іншим нашим читачам.
Письменницька газета – про нас
Сімнадцять років тому в Березному— районному центрі на Рівненщині - з іні ціативи письменників і бібліотекарів започатку-
вали фестиваль дитячої поезії «Провесінь», органі-
заторами якого стали цен-
тральна районна бібліоте-
ка, районна бібліотека для дітей та редакція газети «Надслучанський вісник». Відтоді щороку юні поети з нетерпінням чекають цьо-
го дня, щоб оприлюднити свої нові творчі доробки і, можливо, посісти призове місце, отримати цінний по дарунок.
Ось і цьогоріч на сцену Березнівського районного будинку культури вийшло майже сімдесят учасників фестивалю різних вікових категорій, щоб прочитати власні твори, а дехто — й заспівати, адже є серед номінацій «Співана по-
“Провесінь” усімнадцяте зібрала юних поетів
езія». Як і в попередні роки, було проведено заочний тур, у якому взя-
ли участь юні лі тератори з п’ятьох районів і міс-
та Кузнецовська. Пере-
можницею заочного туру фестивалю стала учениця Радивилівської гімназії Ярина Дейнека.
Не бракувало роботи журі, до якого традицій-
но входять працівники газети «Надслучанський вісник» — поети Надія Ярмолюк, Павло Рачок на чолі з голов ним ре-
дактором, членом НСПУ Борисом Боровцем, голо-
вний редактор телераді-
окомпанії «Березне» по-
етеса Ірина Баковецька. А з Рівного для оцінювання творів і визначення пере-
можців до Березного заві-
тали письменники Євген Шморгун та Лідія Рибен-
ко, директор Рів ненської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лісова. «При-
цінитися» до май бутніх слухачів Малої академії наук при їхав її представ-
ник Олександр Мазур.
Підбиваючи підсумки, голова журі Євген Шмор-
гун, який побував майже на всіх «Провеснях» від самого започаткування фестивалю, ві дзначив зростання рівня поетич-
ної майстерності учнів з року в рік.
Переможцями ж сімнад-
цятої «Провесені» стали: Марійка Старінська (с. Зірне); Юрій Герасимчук (с. Кургани); Ірина Пода (Березне). Гран-прі отри-
мала багатолітня учасниця й неоднора зова пере-
можниця фестивалю, нині студентка Рівненського музичного учи лища Ганна Марцинюк.
олена роЖко.
Днями п. Олександрові вручено диплом про його перемогу в конкурсі та Велику енциклопедію світової географії як пам’ятний сувенір. Редакція газети вітає переможця та висловлює вдячність усім нашим авторам, які взяли участь у конкурсі. А заодно повідомляємо, що хоч конкурс закінчився, однак матеріали під рубрикою «Край наш надслучанський» ми продовжуватимемо друку-
вати. Отож чекаємо на ваші листи. Фото Юрія касянчука.
З редактором відділу ілюстрації республіканської газети «Приднестровье» В. В. ШаПОВаЛОВиМ колектив «Надслучанського вісника» познайомився років три – чотири тому. Тоді Володимир Васильо-
вич вперше побував у Березному, аби відвідати своїх близьких родичів Шаповалових і Болотових.
І ось нещодавно В. В. Шаповалов, знову перебуваючи в гостях у своєї родини, відвідав редакцію « НВ». Він подарував на згадку колективові газети свою барвисто ілюстровану книгу «Иван Антонюк. Творчество», видану у м. Тирасполі, про життя і творчість свого товариша, ві-
домого на теренах колишнього Союзу художника – пей-
зажиста І. М. Антонюка. Цей майстер пензля – етніч-
ний українець, хоча протягом тривалого часу жив і тво-
рив у Придністров’ї.
З нашим гостем відбулася дружня і цікава розмова про журналістські справи, його враження від нинішньо-
го приїзду в Березне. - Мені ваше місто дуже подобається, - щиро зізнаєть-
ся Володимир Васильович.- Приємно ваблять його цен-
тральні вулиці – вони чисті, благоустроєні, потопають у квітах та зелені. Оце йшов до вас через парк і милував-
ся красивим фонтаном посеред озера. Минулого при-
їзду його ще не було. Складається думка, що ваша міс-
цева влада гарно дбає про обличчя Березного, яке чи-
мось нагадує наше місто Бендери.
- Окрім родичів, ви спілкувалися з іншими березнів-
чанами?
- Так. Вони – такі гостинні, привітні і уважні. При потребі завжди готові допомогти, пояснити те, про що у них за-
питуєш. Тому мені так приємно сюди приїжджати. Мене тягне сюди не тільки бажання побачити рідних людей, але й побувати в справді українському середовищі, адже я вже багато років живу в російськомовному оточенні. Хоча там і є чимало етнічних українців. Але мені у вас, на Поліссі, дуже мило чути місцеву говірку, відчувати справді український побут. А це тому, що в мені глибоко сидить українське коріння…
- Володимире Васильовичу, ви, напевно, у рідних пере-
глядали наш «Надслучанський вісник». Як ви оцінюєте газету як журналіст – професіонал?
- З приємністю я ознайомився з її кількома останніми номерами. Вона мені сподобалася тим, що в повно-
кольоровому друкові виконуються перша і остання сторінки. До позитивів відношу і гарну верстку «Надслу-
чанського вісника», а також різноманітність вміщених у ньому матеріалів. Впадає в очі чимала кількість інформа-
ції, яку завжди охоче сприймають читачі. А семитисячний тираж – це дуже високий показник для районної газети. Він свідчить про її неабияку популярність серед читачів вашого регіону.
- Що б ви хотіли побажати своїм колегам – журна-
лістам і усім березнівчанам?
- Враховуючи те, що 6 червня ви відзначатимете своє професійне свято, бажаю вам, як кажуть традиційно, гострого пера, здоров’я і витримки, бо нині журналіс-
там нелегко і у нас, і у вас. А ще будьте чесними у своїх публікаціях.
А всім вашим землякам зичу щиро поважати традиції і славу наших предків, любити рідну Україну, цінувати і оберігати усе те, що нам дарував Господь.
Павло рачок. Полюбив Березне і його жителів
наш колега – журналіст В. В. Шаповалов з Придністров’я Тісна співпраця єднає газетярів районки і поштови-
ків району. Зокрема, активно пропагують “НВ” серед своїх односельців працівники Моквинського відділення поштового зв’язку, яке ось уже тринадцять років незмінно очолює Н. О. чеРНюШОК. Разом зі своїми колегами – листоношами Ніна Олександрівна дбає про належну якість обслуговування абонентів, напо-
легливо працює над розповсюдженням періодичних видань.
На фОТО: начальник відділення зв’язку Ніна Олексан-
дрівна чеРНюШОК. фото Павла РачКа.
Людина і її справа
5
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4 червня
2013 року
події
Колектив ДНЗ «Золота рибка» с. Поляни щиро співчуває завіду-
ючій Турчик Лесі Григорівні в тяжкому горі – смерті батька.
Завідуючі ДНЗ району висловлюють сердечні співчуття завіду-
ючій ДНЗ «Золота рибка» с. Поляни Турчик Лесі Григорівні з при-
воду тяжкої втрати – смерті батька.
Педколектив Поліської ЗОШ висловлює сердечні співчуття Мороз Аллі Володимирівні та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – смерті свекра.
пом’янімо
РіК сВіТЛОї ПАМ’яТі
Цапук микола петрович
(23.03.1955-04.06.2012)
Нам від болю ліків не знайти, навіть час над ним не має влади. як же рано нас покинув ти, ніхто не зміг цьому за-
вадить. Ми за тобою тужимо кожен день і Господа Всевишнього благає-
мо, хай у вічне Царство проведе тебе і хай відкриє всі шляхи до раю. Хто забув – згадайте, хто пам’ятає - пом’яніть і помоліться щиро за спасін-
ня його душі.
дружина, діти, внуки, рідні.
Цимбалюк борис петрович
(24.12.1958 - 03.06.2008)
Вже п’яте літо зустрічаємо без тебе і на крилах своїх журавлі нам при-
носять журбу. і сади зацвіли, і при-
рода проснулась без тебе. Лише ти не проснешся ніколи від вічного сну, не побачиш красу, що розквітла до-
вкола, не побачиш ніколи свою вже рідню. спи спо-
кійно, наш рідний, хай Господь береже твою душу і пом’яне у Царстві своїм.
Зі скорботою рідні.
удодік юрій Євстахійович
(02.01.1964 - 04.06.2003)
Важко, майже неможливо повірите в те, що уже 10 літ минуло з тих пір, коли згасла життєва зірка того, кого ми шанували, берегли, любили по-
над усе. Він був дбайливим чолові-
ком, ніжним батьком, люблячим си-
ном, вірним другом, доброю людиною. З волі Божої за-
лишив цей прекрасний земний світ, яким так захоплю-
вався, але яким не встиг натішитися. Нехай Бог бере-
же його душу в Царстві своїм дружина, діти, мама, рідні.
людина і її справа
О. Г. Нехвядович чимало років віддав роботі у колективі ДП «Березнівське лісове господарство». Працював він бухгалтером-касиром та головним бухгалтером. А останні сім років Олександр Геннадійович очолює профспілковий комітет підприємства – одного з кращих у лісовій галузі області.
спільно з директором держлісгоспу, досвідченим господарником і організа-
тором виробництва М. Г. Олексієвцем, профком дбає про належний соціальний захист лісівників, членів їх сімей, пенсіо-
нерів. Зокрема, завдяки таким цілеспря-
мованим старанням середньомісячна зарплата працівників підприємства зрос-
ла на 107,1% і нині становить 3503 гривні.
Постійно у полі зору голови профкому О. Г. Нехвядовича та директора держліс-
госпу М. Г. Олексієвця – організація літ-
нього оздоровлення працюючих лісівни-
ків та їх дітей. Так, у 2012 році 177 з них відпочивали і поліпшували здоров’я у ві-
домих оздоровницях України. На це під-
приємство витратило 277,5 тис. грн.
Така турбота про людей, безперечно, сприяє їх ефективній праці, досягненню ними високих виробничих показників.
У держлісгоспі постійно соціально під-
тримують своїх пенсіонерів, надають ма-
теріальну допомогу тим лісівникам, які особливо потребують цього.
Хоча, слід зазначити, що через об’єктив-
ні фінансові фактори підприємство, на жаль, не може завжди стовідсотково за-
довольнити прохання людей, зокрема, пенсіонерів, яких нараховується більше 500 чоловік.
Чимало робить профком, очолюваний О. Г. Нехвядовичем, для організації ці-
кавих культурологічних заходів, спор-
тивних змагань та конкурсів професій-
ної майстерності.
Тож цілком логічно, що за підсумками роботи у минулому році первинну проф-
спілкову організацію ДП «Березнівське державне лісове господарство» назва-
но серед переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу первинних організацій профспілок.
як розповів О. Г. Нехвядович, дирекція Березнівського держалісгоспу та його профспілковий комітет й надалі піклу-
ватимуться про соціальний захист чле-
нів свого трудового колективу. Зокрема, якщо будуть фінансові можливості, під-
вищуватимуються їхні заробітки, удоско-
налюватиметься преміальна система.
Крім цього, нинішнього літа планують оздоровити у санаторіях і будинках від-
починку 100 працівників лісгоспу і членів їх родин. З них – 40 дітей. Вже укладено договір на відпочинок десяти лісівників у відомому санаторії «Червона калина».
павло рачок.
на фото: голова профкому держлісгоспу о. Г. нехвядович.
Фото автора.
Березнівська міська рада, що знаходиться за адресою: м. Березне, вул. Київська, 5, оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади спеціаліста апарату міської ради. вимоги до кандидата: освіта вища. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, порядку проведення конкурсу тощо надаєть-
ся за телефоном 5-50-18 або під час особистого прийо-
му в приміщенні міської ради, щоденно з 8 до 17 години.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу.
З турботою про благополуччя лісівників
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №22
І-ІІ рівень акредитації
ІІІ рівень атестації. Форма навчання – денна, форма власності –державна. Ліцензії МОНУ серія НД-І №1800922, серія НД-І №1800923, рік заснування -1961 додаток до ліцензії серія АГ №508359
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів, термін навчан-
ня 4 р. 10 міс.)
• молодший спеціаліст «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»;
• молодший спеціаліст «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів».
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів, термін навчан-
ня 2 р. 10 міс.)
• молодший спеціаліст «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів».
Випускники кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» можуть продо-
вжити навчання у профільних вищих навчальних закладах з третього курсу без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
На основі базової загальної середньої освіти (9 класів, термін навчан-
ня 3 роки)
• тракторист, машиніст екскаватора, водій категорії ”C”;
• муляр, маляр, штукатур;
• столяр будівельний, тесляр, різальник по дереву і бересті;
• кухар, кондитер;
• обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), оператор комп’ютерного набору;
•виробник художніх виробів з лози, столяр.
На основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
• маляр, штукатур – термін навчання 1 рік;
• монтажник систем утеплення будинків , штукатур – термін навчання 1 рік.
Після закінчення училища випускники можуть продовжити навчання на 4-ому курсі та отримати диплом молодшого спеціаліста і кваліфікацію техніка-будівельника зі спеціальності «Будівництво та експлуатація буді-
вель та споруд». Навчання проводиться з використанням технологій та матеріалів (гіпсокартонних конструкцій,сучасних фарб і лаків для зовнішніх і внутрішніх робіт у будівництві)німецьких фірм «Хенкель-Баутехнік (Укра-
їна)» та будівельної компанії KNAUFМаркетинг, навчально – практичні цен-
три яких відкрито в училищі.
• тракторист, машиніст бульдозера, машиніст екскаватора – термін на-
вчання 1 рік;
• монтажник гіпсокартонних конструкцій – термін навчання 1 рік;
• перукар-модельєр – термін навчання 1 рік 6 міс.;
• обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), секретар керівника – тер-
мін навчання 1рік 6 міс.;
• столяр-меблевик, монтажник гіпсокартонних конструкцій – термін на-
вчання 2 роки;
• бармен, кухар – термін навчання 2 роки.
Прийом заяв і документів з 01.06.2013р. по 09.08.2013р.
Вступні іспити та співбесіди проводяться з 12 до 16 серпня 2013р.
Вступники подають заяву на ім’я директора за єдиною формою. До за-
яви додаються такі документи:
а) документ про неповну (повну) загальну освіту;
б) медичну довідку за формою 086-У, довідку про медичні щеплення;
в) 6 (шість) фотокарток розміром 3х4 см;
г) паспорт або свідоцтво про народження (подається особисто);
д) довідку з місця проживання та про склад сім’ї;
е) ідентифікаційний код та копія Чорнобильського посвідчення (при на-
явності).
Вступні випробування:
Вступники за кваліфікацією «молодший спеціаліст»: після закінчення 9 класу – українська мова (диктант), математика (усно); після закінчення 11 класу – за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якос-
ті освіти.В разі відсутності сертифікатів – українська мова (диктант), математика(усно);
на інші професії –співбесіди (українська мова, математика).
Учні, зараховані в училище, для виробничого навчання зобов’язанні при-
дбати спецодяг за власні кошти.
34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4, тел. прийм. (03655) 3-38-05, тел. директора 3-32-29, факс (03655) 3-38-05. Е-mail: vpu22@mail.ru
На постійНу роботу потрібеН тракторист (ЮМЗ, МтЗ, комбайн) без шкідливих звичок та електрик
. тел. 0986737563.
Під час офіційного відкриття спартакіади для дітей з осо-
бливими потребами, що відбулося в районному будинку культури з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, голова райдержадміністрації і. П. Мельник привітав дітлахів з при-
йдешнім святом та побажав усім перемоги. Далі групи дітей були закріплені за своїм кураторами-
суддями, та разом вирушили до місць проведення змагань і конкурсів. На вулиці перед будинком культури в лічені хвилини ас-
фальт засяяв різними барвами дитячих малюнків. В картинах юних художників відчувалася любов до рідної землі, приро-
ди, свого коріння і таке особливе вміння радіти простим бу-
денним миттєвостям.
Паралельно конкурсу малюнків, у якому переможцем стала Ольга Холод з Орлівки, проходили й інші мистецькі конкур-
си. Найкраще заспівала у караоке Ангеліна Усач з Балашівки, березнівчанка Ангеліна Ющук була визнана переможницею в літературно-мистецькому конкурсі.
Кращим гравцем з настільного тенісу став Максим Максі-
мов з яринівки, а найвлучнішим серед тих, хто кидав м’яч в баскетбольну корзину, був Олександр Маслак з Городища. Під час змагань у шашки усіх перемогти вдалося Владиславу Бондару з Колодязного, а кращим логіком став переможець змагань з шахів березнівчанин Володимир Кравчук.
Захід був проведений районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з управлінням освіти, мо-
лоді та спорту, відділом культури райдержадміністрації та за підтримки районної державної адміністрації.
олександр мотруніч.
президентський кадровий резерв «нова еліта нації»
Залучення молодих обдарованих громадян до впроваджен-
ня реформ у сферах державного управління є головною метою проведення конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», який стартував в березні.
Успішне впровадження програми реформ неможливе без за-
лучення якісних кадрів, які мислять як лідери, а не виконавці вказівок або розпоряджень. Це, передусім, повинні бути фа-
хівці, які є ініціативними, цілеспрямованими, прагматични-
ми та комунікабельними – вміють швидко та якісно оцінюва-
ти ситуацію, готові брати на себе відповідальність і досягати розв’язання поставлених перед ними завдань.
Президентський кадровий резерв формується з метою добо-
ру та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-
економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України. Зокрема, такими сферами є фінансово-економічна та соціально-гуманітарна сфери, інвестиційна та інноваційна га-
лузі, сфери паливно-енергетичного комплексу, сільського та житлово-комунального господарства.
Так, цьогоріч, 31 травня та 1 червня на Рівненщині відбувся конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації». За звання кращих для зарахування змагалися 39 кандидатів.
Оцінювання проводилося у чотири етапи: тестування на пред-
мет володіння загальними та спеціальними знаннями, необ-
хідними вміннями та навичками; анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей; тестування з іно-
земної мови; інтерв’ю з метою оцінювання тез публічного ви-
ступу, а також рівня мотивації щодо зарахування до Президент-
ського кадрового резерву. Рейтинг учасника конкурсу визна-
чався відповідно до суми отриманих балів. Оцінювання учасників здійснювалося експертною комісією, до складу якої увійшли представники Рівненського обласного центру підвищення кваліфікації; Управління державної служ-
би в Рівненській області, Рівненської облдержадміністрації. За результатами оцінювання експертна комісія Рівненської об-
ласті подасть рейтингові списки кандидатів до Нацдержслуж-
би України, де до 1 вересня буде оприлюднено список осіб, ре-
комендованих до Президентського кадрового резерву, та по-
дано пакети документів цих осіб до Адміністрації Президента.
Березнівщину на конкурсі представляли Федоренко с. В., пер-
ший заступник голови Березнівської райдержадміністрації, та Беженар Г.М., директор Березнівського районного центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Щиро бажаємо учасникам успіхів, невичерпної енергії та на-
тхнення у цій нелегкій справі.
За матеріалами управління державної служби в рівненській області
оФіЦійно
Спартакіада дітей з особливими потребами
4 червня
.
2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
6
Дощ На небі згусток сивих хмар
І гуркіт розложистий з високого неба…
Маленька краплинка, наче з душі сльоза,
Рветься додолу без особливої потреби.
Здається все злилось у тандемі: земля і небо.
Підводжу очі до небес – відчуваю смуток в душі,
І серце заб’ється в одному ритмі з дощем.
Чи краплі дощу, чи сльози – не розбереш…
Чиста, прозора, мінлива краплинка
Стікає по моїй холодній, вологій щоці,
Ніби, змиваючи смуток з мого серця,
Відчуваю полегшення, схоже на очищення…
Серед темних і грізних хмар Помічаю ледь помітний проблиск світла.
Це – надія на порятунок,
Надія, що пройде гроза, і смуток зникне.
Юрій Герасимчук,учень 7-го класу курганської ЗОШ .
Туман
Клубочиться туман над сонною землею,
Немов мара повисла похмура.
Сивий, лихий, бородою торкає дерева,
В пелену бездонну квіти і трави ховає.
В полон забирає всіх рослин і тваринок, Та, що там, - небо величне і землю безкраю,
Немов, маля в пелюшках сповиває
Душу мою безталанну і серце, що страждає.
Він таємниці свої, наче в скриню ховає,
Таємниці, які не розгадані досі ніким,
Мій мозок сумом нестерпним огортає
І безсоромно заповзає в криницю моїх почуттів.
Він, наче звір, чи страшне опудало,
В моє серце без дозволу зазирає, Лізе в душу тривожним спомином,
Мене лякає те, що він усе про мене знає…
Серед суцільної непроглядності відчуваю своє майбуття,
Має з’явитись світло, яке припинить цю блуканину,
Дасть надію, дасть віру на прийдешнє,
Що так міцно тримає мене нитками життя.
Владислав ДаніШеВський,
учень 7-го класу курганської ЗОШ.
“ ЧумаЧеЧая весна”
Скінчився місяць лютий,
Який питав: «Чи взутий?»
Настала вже весна…
Та тільки, де вона?
Завірюха, хуртовина,
Віхола, завія…
-Де ти, весно, озовись?!
Що за чудасія?! –
Всі дороги замело,
Березень кінчається,
А весни ще й не було,
Ще й не починається…
Сніг, мороз, а ось вже й повідь
В квітні принесла вона.
До людей іде на сповідь
“Чумачечая” весна…
Таміла Галайчук, 8 клас, моквинський нВк. Про наболіле
Я - маленька українка, Дуже цим пишаюсь, Ось оділа вишиванку,
Вас усіх вітаю.
Люблю тата, люблю маму,
Рідну Україну. Люблю квіточку в саду, А в полі - калину.
Залюбки книжки читаю І пишу старанно, Вірші пробую складати Ще й танцюю гарно.
А як треба заспіваю Про гай і про річку. Добре все, та лише прошу Братика й сестричку.
Мама каже: «Нема грошей», Тато все сміється, Бабця гладить по голівці, Мовчить, не озветься.
Дивлюсь на всіх розгублено.
В очах у них - смішинки. Ну, скільки їм потрібно грошей,
Щоб купить дитинку?
марія сТарінська, учениця 1- го класу Зірненської ЗОШ.
СХОВАЮСЯ У МУШЛЮ
Не виспівати все, що є на серці. Аби втопитись в морі почуттів, Сховаюся у мушлю і на денці Лежатиму спокійно кілька днів.
Нехай штормить, нехай вирує море. Мені не страшно, мушля захистить. І щонайбільший відчай,
навіть горе Сховаю в мушлю. Ось вже й не болить.
Як добре бути мушлею-дівчиськом.
Така я в світі, певно, не одна:
Ніхто не розглядатиме ізблизь-
ка, Бо не дістане із морського дна.
Сховаюсь в мушлю. Ви ж бо не шукайте,
Бо ще ніхто знайти мене не вмів. Лишень вітрів із моря виглядайте, Я покорюся волі лиш вітрів.
Вони мене кидатимуть об берег,
І заірже морської хвилі кінь. Я віршем розіллюся на папері І залишу на ньому свою тінь.
Г анна марЦинЮк, студентка і курсу рівненського музичного училища рДГу.
* * *
Грав старий скрипаль у переході.
Люди йшли. Він грав собі і грав.
Він стояв, такий сивобородий,
Він смичком всі душі відкривав.
І мою відкрив. Хотілось бігти,
Плакати укрик, кричати вплач!
Спокою свого зібрала крихти
І пройшла. Скрипалю, ти пробач.
Я б тебе хотіла обійняти.
Плакати в облізлий твій піджак,
І боятись в очі заглядати…
Бо пройшла. Як всі. Бо черство так.
Ярина Дейнека, учениця 10 класу радивилівського нВк.
віТер
Вітер-братик пустотливий
Завітав до нас у сад,
Обриває груші,сливи,
Трусить яблуні підряд.
І хустиночку Марусі
На голівці розв’язав.
Свиснув дівчинці у вусі
І нічого не сказав.
лісков рОман,
5 клас, Березнівський нВк «Загальноосвітня школа-інтернат і-іііст.-мнВк».
ДЖерелЬЦе
Біжить джерельце променисте, Таке прудке, прозоре, чисте. І дзюркотить, і дзюркотить, Мабуть, з весною гомонить.
Веселка п’є із нього воду І задивляється на вроду,
А дощик хоче напувати, Але не знає, як догнати.
Воно ж до сонечка моргає
І його зайчики купає.
А я дивлюсь, не надивлюся... Водиці з нього я нап’юся.
ірина мОТруніч,
6 клас, Березнівський нВк «Загальноосвітня школа-інтернат і-іііст.-мнВк».
***
Наче той зелений кіт,
Заліз малий гарбуз на пліт.
Ріс він там, усе сидів,
Хвіст внизу аж порудів.
Холод Оксана, учениця 3 класу Броннівської ЗОШ.
***
Тиша тепла безгучно сміється,
Павутиною, бачиш, снується.
Прочинила таємні двері,
Кличе місяця до вечері.
Ніч бенкет собі влаштувала,
Характерників поскликала.
В помічниці їм набивається,
Чарувати всіх намагається.
Закружляли ті чари в танці,
Спохопилися аж уранці,
Бо вернувся з мандрів
господар –
Світла сонячного володар.
марія мельник,
учениця 9 класу Бистрицької ЗОШ.
***
Ти тут. Ти в місті.
Я бачила твій автобус.
Я бачила, як ти з нього виходив.
Несподівана зустріч.
Такий гарний. Ні, ти не змінився.
Ти такий же, як і тоді.
Тоді, коли моє серце співало джаз
Під саксофон твоєї душі.
Тоді, коли дощ здавався неприєм-
ною несподіванкою.
І ми швидко бігли під дерево що найближче.
Тоді, коли в моїй голові були різнобарвні метелики.
Це минуло. Ти знову в місті.
О, Боже! Навіщо ти приїхав?
Метелики померли, музика вщухла.
А дощ? Він завжди буде
неприємною несподіванкою,
Але в мене є парасоля...
ірина ПОДа, 11 клас, Березнівська гімназія.
***
А за вікном така зима!
Все замітає снігом білим.
І жодних слів в душі нема,
Кружляє сніг на срібних крилах.
Всі перехрестя замело,
Тепер куди яка дорога?
Молитви слово зацвіло
У серці, як пересторога.
Від тебе й вісточки нема.
Які сніги, яка хуртеча!
А за вікном зима, зима –
Весни далекої предтеча.
Олена кОлОмієЦь,
учениця 11 класу соснівського нВк.
осінЬ
В наше місто осінь завітала,
Ходить парком, листячком тріпоче,
В небо сірі хмари позганяла –
Дощ піде тоді, коли захоче.
Горобці чомусь позамовкали,
А сорока на вербі стрекоче,
Сірі дні такі короткі стали –
Сніг впаде тоді, коли захоче.
Наче літа й не було ніколи,
Темно вранці, ніби серед ночі.
Холодно, не хочеться до школи,
А зима прийде, коли захоче.
Олександра ЯрмОлЮк,
учениця 7 класу економіко-
гуманітарного ліцею.
***
Зіграти роль має кожний
У своїй особистій виставі.
Навіть звичайний собі перехожий,
Якщо грати готовий не для забави.
Чи хтось, хто виношує мрію,
Поділиться з кимось досвідом.
Чи той, хто вірить у диво,
І стане для когось просвітком.
А іноді хтось робить боляче, І ми рвемо сторінки історії. Хоча робим це, звісно ж, зга-
рячу, Краще б досвід безцінний засвоїли. Спільні фото, записки ніжності. Майбутні спогади
без дати придатності -
Все летить у смітник і знищується З бездоганною акуратністю. Пройде час, й ми пробачимо
і забудемо, Перестанемо когось ненавидіти, І в душі ми себе засудимо. Що сторінки історії видерті.
надія сичик,
учениця 10 класу Березнівської ЗОШ №2.
***
За часовою стрілкою крутився чай,
Кружляв у нім півмісяцем
лимон,
Весну чекала, а вона, на жаль,
Не той мені підсунула вагон.
Гаряча чашка зігрівала пальці,
Душа чекала подиху весни.
А за вікном, у металевій рамці -
Зима і холод, мрії, а чи сни?
Ще й сніг! О, сніг володарює
в квітні
І серце ніби в кригу закував.
А небо, може, узяло й розквітло б,
Якби цей сум його не обнімав.
наталія чеПак,
учениця 10 класу Березнівської ЗОШ № 2.
***
У кожної людини ниточка ця є,
Її ніхто не в силі розірвати,
Бо нею вона дихає й живе,
Із нею легко вірити й кохати.
Але, на жаль, є люди і такі,
Кому ця нитка в руки не дається,
Бо в них серця холодні і легкі
І добре їм без ниточки ведеться.
Ти теж не зміг цю нитку вберегти,
Були такі непевні сподівання.
Та вірю я, що у своїм житті,
Я ще зустріну щастя і кохання.
ангеліна Ющук,
учениця 10 класу Березнівської ЗОШ № 2.
“надслучанський вісник” в одному з попередніх номерів уже поінформував читачів про сімнадцятий обласний фестиваль дитячої поезії “Провесінь”, який щорічно проходить в березному, назвав імена переможців та призерів фестивалю. сьогодні ж пропонуємо вашій увазі кращі твори юних поетів.
ПРОВЕСІНЬ
***
Не зведи мене з розуму. Чуєш ? Посмішкою своєю милою. Словом, наче життя відчуєш, А мене ти відчуєш вірою.
Я люблю тебе. Знаєш? Милий мій,
Дотиком, поглядом, щирістю.
Потопаю у почуттях отих,
Що називаються вірністю.
Не відпускай, міцно тримай мене.
Обійми, зігрій, поряд будь.
Я так сильно кохаю тебе,
Адже ти-життя мого суть.
ірина ДраГанчук, учениця11 класу кам’янської ЗОШ.
навіщо?
Навіщо кохати? Навіщо страждати?
Навіщо давати тепло?
Навіщо для когось робити
добро? Навіщо надію тримати на краще? Навіщо питати у когось про щастя? Навіщо старатись любов зберегти? Навіщо писати
для когось листи? Навіщо комусь при нагоді траплятись? Навіщо безглуздо із себе сміятись? Навіщо блукати у своїх
думках? Навіщо чекати від когось дзвінка? Навіщо надію тримати на краще? Навіщо робити для себе
нещастя? Навіщо іти і не знати куди? Навіщо лишати у серці сліди?
Юлія краВчук, 9 клас, нВк «Загальноосвітня школа-
інтернат і-іііст.-мнВк».
місяЧенЬКу – Пане
Місяченьку-пане, Я - твоя зоря. Ти зійшов так рано... Може, не пора?
Притулюсь до тебе, Наче зірка в небі. Зазирну у вічі - В них любові свічі.
Затишно і добре З тобою, юначе, А коли прощаємось, То аж серце плаче.
Не ховайся, місяцю, Там, де темна хмара,
Бо для зірки ясної Ти найкраща пара.
Ольга ДіХТЯр, 9 клас, Березнівський нВк «Загальноосвітня школа-
інтернат і-іііст.-мнВк»
.
23 жовтня 2012 року
7 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
4 червня 2013 року
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
поради
КОМПАС хозяйці на замітку
кОнСультАції
органів захисту прав споживачів медичних працівників представників податкової служби адвокатів і правознавців
Служби соціального забезпечення
ЗнАйте СвОї ПрАвА. вМійте їх ЗАхищАти.
Ведуча рубрики Ольга ШЕРШЕЛЬ, заслужений юрист України
ледареві на допомогу
У добірці використані матеріали УКРІНФОРМу, вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
7
Чи моЖе захиСтити СеБе туриСт від неякіСного відпоЧинку? Для більшості з нас літо асоціюється з відпусткою, нехай і на декілька днів, хочеться кудись поїхати, побачити нові місця або відвідати улюблені. Як відпочивати - самостійно визнача-
ти маршрут чи скористатися послугами турагенств – вибір за вами. Попри більш дешевий варіант самостійного планування свого відпочинку, багато хто звертається за до-
помогою до турагенств. Однак, якщо зіпсований товар можна повернути, то невдалий відпочинок – ні. Тож спеціалісти радять звертатися до туроператорів і турагентств, які вже давно працюють. Як правило, в інтернеті можна знайти багато відгуків їх клієнтів про якість обслуговування та гарантії. Ну і, звичайно, треба звернути увагу на фінансові гарантії турфірми. За Законом України “Про туризм” туропе-
ратор та турагент зобов’язані здійснити фінансове забезпе-
чення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або ін-
шої кредитної установи) перед туристами. Його мінімальний розмір для туроператора становить суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро; для туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму - не менше ніж 10000 євро; турагента - не менше ніж 2000 євро. Відповімо на кілька конкретних запитань потенційних туристів.
- Про що зобов‘язана поінформувати клієнтів туристична фірма? - Перед тим, як укласти договір за Законом україни “Про туризм”, туроператор (турагент) повинен правдиво поінформувати про умови надання туристичних послуг. А саме – про місце надання турпослуг, програму туристичного обслуговування, вид і категорію транспорту, характеристику готелів (місце їх розташування, категорію, порядок оплати готельного обслуговування), відомості про харчування та ціну. ну і звичайно працівники турфірми мають ознайомити, кому не рекомендується відпочинок в обраному місці у зв’язку зі станом здоров‘я, кому не підходить клімат, а також з умовами безпеки туристів. Обов‘язково запишіть, куди слід звертатися у разі виникнення проблем.
і ще одна порада: уважно читайте умови договору. Зазвичай тур-
фірма має свій типовий договір. і ні для кого не секрет, що вона намагається залишити за собою якомога більше прав, а за туристом - більше обов’язків. тож зверніть увагу на те, наскільки детально виписані права і обов`язки туристичної компанії, особливо щодо непередбачених обставин, її відповідальність за шкоду, заподіяну туристові з вини компанії. Поцікавтесь і тим, чи передбачено право туриста без будь-яких штрафних санкцій відмовитися від договору у разі збільшення вартості поїздки; чи має право туристична компанія на заміну готелю без зниження його категорії. варто дізнатися і про порядок і терміни пред’явлення претензій щодо неналежної якості послуг. Своєчасно не поцікавившись своїми правами та обов’язками, ви просто не зможете себе захистити. - Їдете відпочивати – зверніть увагу на страховку. - За Законом україни “Про туризм” обов`язковим є тільки медичне страхування і страхування від нещасного випадку – його має забезпе-
чувати туристична компанія. Однак, туристи вправі самостійно укла-
дати договори на таке страхування. у цьому випадку вони зобов’язані завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору страхування. Крім того, можна самостійно застрахуватися від інших обставин, звичайно це потребує додаткових витрат, але так буде спокійніше. Приміром, за бажанням туриста, з ним може бути укладено угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням до-
говору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби. - Чи допускається підвищення ціни туру? - За Законом зміна ціни туристичного продукту після укладення договору допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги; запровадження нових або підвищен-
ня діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів; зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту. При цьому, збільшення ціни допускається не пізніш як за 20 днів до початку подорожі, і не може перевищувати п’яти відсотків початко-
вої ціни. у разі, якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п’ять відсотків, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму. - Відмовилась від туру. В агентстві сказали, що повернуть лише 15 відсотків його вартості. Чи правомірно це? - умови договору щодо неповернення конкретно визначеного від-
сотка від вартості туру суперечать вимогам статті 20 Закону україну “Про туризм”. це означає, що турист вправі відмовитися від виконан-
ня договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов’язаних із відмовою.
(укрінФорм).
Якщо на шерстяному або напівшерстяному костюмі у місцях найбільшого тертя тканини з’явився блиск, його можна усунути відпарюванням гарячою праскою через вологу лляну тканину. І поки шерсть не захолола, блискучу ділянку чистять, підіймаючи ворс тканини жорсткою щіткою. Для видалення блиску із залиснілої ділянки одягу потрібно протерти її чистою тканиною, змоченою у бензині, а потім водою з нашатирним спиртом (5:1), після чого прогладити гарячою праскою через щіль-
ну тканину.
Сильно заяложений одяг після протирання бензином необхідно протерти наймілкішою столовою сіллю (сухою) за допомогою тканини або гумової губки.
Ніщо не може цілком замінити потребу нашого організму в простій воді. Це найнеобхідніше і найбільш корисне джерело вологи. Однак існують напої, які живлять наш організм ще й багатьма корисними
речовинами.
зелений Чай
Знижує ризик виникнення остеопорозу, раку, серцево-судинних захворювань. у зеленому чаї міс-
титься багато флавоноїдів, поліфенолів і антиокси-
дантів, що захищають клітини від шкідливого впли-
ву і нейтралізують вільні радикали. у чаї також міс-
титься фтор, що зміцнює кістки і благотворно впли-
ває на зуби. Калорії: 0.
м’ятний Чай
Допомагає справитися з розладом шлунка, полег-
шує кольки, поліпшує травлення. М’ята має проти-
спазматичну дію, знімає біль у м’язах та м’язову напругу. Калорії: 0
гаряЧий шоколад аБо какао
Поліпшує настрій і захищає від виникнення серцево-судинних захворювань. Какао багате на поліфеноли, що захищають клітини від дії вільних радикалів. уживання гарячого шоколаду збільшує кількість гормону серотоніна, низький рівень якого негативно позначається на настрої. Калорії: близь-
ко 195 ккал у 250 г готового продукту і 115 ккал - у порошковій суміші.
томатний Сік Без Солі
Захищає від багатьох форм раку. Як відомо, про-
дукти переробки свіжих помідорів містять лико-
пен у більшій концентрації, ніж самі плоди. лико-
пен асоціюється зі зниженням ризику виникнення раку ротової порожнини, легень, шлунка, печінки, молочних залоз, шийки матки і прямої кишки. Крім того, ликопен захищає серце від впливу вільних ра-
дикалів, тим самим знижує ймовірність виникнен-
ня серцево-судинних захворювань. у 250 г продук-
ту міститься 43 ккал.
Журавлинний Сік
Запобігає захворюванню ясен, допомагає справитися з інфекціями сечовивідних шляхів. Однак у соку найчастіше міститься цукор, тому або вибирайте 100% сік без цукру, або вживайте не більш однієї склянки на день. у 250 г продукту - 140 ккал.
апельСиновий Сік
вітамін, що міститься в соку, підвищує імунітет, захищає від багатьох хвороб, серед яких катаракта та рак. Апельсиновий сік - відмінне джерело фолі-
євої кислоти, необхідної для запобігання дефектів розвитку плоду. у 250 грамах продукту - 115 ккал.
Сорочка, створена однією з американських компаній, може стати вирішенням проблеми з одягом для будь-якого чоловіка. таку річ можна носити впродовж ста днів без прання і прасування. Як повідомляє Mail Online, нині бавовняні сорочки вимагають “суво-
рого” прання, а іноді й хімчистки, що веде до швидкого зношування речі. нові ж сорочки зроблені із вовни, яка носиться ушестеро довше, ніж бавовна і не схильна до заминання, а також протистоїть появі неприємного запаху. Компанія витратила шість місяців на розробку своєї фірмової м’якої бавовняно-вовняної тканини для “вічної” сорочки. Коли ж все-таки знадобиться прання, її рекомендують занурити в дбайливе прання без використання сушарки. За словами творців, для нової сорочки використовується краща вовна - м’яка, така, що не викликає свер-
біння і подразнення. Крім того, поєднання шерсті й бавовни запобігають розривам і можуть витримати більш як 20 000 згинань без руйнування, тоді як бавовна ламається після 3200 вигинів. Шерсть також знижує можливість генерування запаху, тому що вона ефективніше поглинає піт.
на відміну від синтетичних волокон, вовна не зберігає запахів і для видалення запаху її достатньо про-
вітрити.
наше здоров’я
Про це розповів головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка.
“Серед онкологічних захворювань рак шкіри за десять років піднявся із третього місця на перше. це спричинено активним навантаженням сонця на шкіру. нині люди частіше бувають в спекотних кра-
їнах та використовують солярії - це все сприяє роз-
витку раку шкіри”, - наголосив експерт.
За словами головного лікаря, приймати сонячні ванни краще за все у безпечні для цього години, коли шкода для шкіри буде мінімальною.
“Засмагати слід у період так званого “холодно-
го сонця” - в ранкові та вечірні години. в інший час бажано не засмагати та не оголювати частини тіла. Фізичні вправи знижують ризик утворення каменів у нирках, стверджують американські дослідники з Каліфорнійського університету.
учені вивчили дані про 85 ти-
сяч жінок у постменопаузі ві-
ком від 50 років. у всіх випро-
буваних щороку контролювали чинники, які можуть впливати на ризик утворення каменів у нир-
ках (харчування, фізична актив-
також варто носити довгий одяг з натуральних тка-
нин, сонцезахисні окуляри та капелюхи, які захи-
щають обличчя від сонячних променів”, - підкрес-
лив Отто Стойка.
водночас він зауважив, що сонцезахисні креми не захищають шкіру від сонячних променів та опіків, більш того - шкодять.
“З сонцезахисними кремами треба бути обереж-
ними, оскільки шкіра набагато гірше дихає та не ви-
конує свою пряму функцію - теплообміну. Кращим захистом від сонця є тінь”, - вважає лікар.
надія ЮрЧенко (укрінФорм).
Надмірне пербування на сонці провокує рак шкіри
Корисні напої
Створено сорочку, яку можна носити сто днів без прання
Фізкультура захистить від каменів у нирках
ність тощо). Через 8 років каме-
ні в нирках з’явилися у 3 відсо-
тків учасниць. Аналіз інформації показав, що у жінок, які не менше одного разу на тиждень 1 годину бігають під-
тюпцем або 2,5 години ходять пішки, ризик утворення каменів у нирках знижено на 31 відсоток. у тих, хто виконує хоча б полови-
ну такого навантаження, вірогід-
ність хвороби знижена на 22 від-
сотки порівняно з тими, хто веде малорухливий спосіб життя.
експерти підкреслили, що для профілактики утворення каменів у нирках важлива не інтенсив-
ність, а тривалість фізичних на-
вантажень. Скорочення кількос-
ті висококалорійних продуктів у раціоні також допомагає знизи-
ти цей ризик.
відповідальний за добірку “наше здоров’я”
ярослав шлапак. 4 червня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
Наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “НВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 1109
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7084. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
Б.Т. БОРОВЕЦЬ
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
РІЗНЕ
візьму на роботу водія на ав-
томобіль КамАЗ (самоскид). Тел. 0673601479.
........................................................
якісна відеозйомка весіль, випускних вечорів, запис на DVD і FullHD. Тел. 0974014503.
........................................................
візьму водія на маршрутку. Тел. 0988595392.
........................................................
шукаю реставратора чавун-
ної ванни. Тел. 0671492195.
потрібні комбайнери. Тел. 0680250769.
........................................................
ремонт пральних машин, можливий виїзд спеціаліста по району, продаж запчастин. Тел. 0961322298.
........................................................
у магазині «Побутова тех-
ніка з Німеччини» свіжий завіз газових плит, автомийок, на-
бори ключів для ремонту і т.д. Тел. 0961322298.
ПРодАм
ПРоПоНуємо
мотоблоки, причіпне, навісне обладнання та запчастини, човни, електро-
велосипеди, електромопеди, електроскутери, навісне обладнання для міні-тракторів.
Тел. 0967903398.
Шліфування дерев’янОЇ підлОгИ. Тел. 0679041634.
втрачений дозвіл на початок виконання будівельних робіт № 222 від 28.12.2002 року, виданий на ім’я Кучерука Петра Павловича.
втрачене свідоцтво на право власності на житловий будинок в с. Прислучі по вул. Миру, 1, видане 15.03.2002 року Прислуцькою сільською радою на ім’я Савчука Федора Івановича.
ПРодАм штАхЕти-НАПІвКРугляК
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
білоруські газосилікатні блоки
тзов «Кар.єр.Буд»,
тел. 0673630163. .....................................................
недорого камінь, щебінь, відсів, пісок та «опель віва-
ро» ( вантажний), білий, 1,9, 5 ст., 2003р.в, недорого. Тел.: 0969004993, 0988670551.
.....................................................
блоки вібропресовані, блоки-
ракушняк, цеглу будівельну, пиломатеріали, можна з до-
ставкою. Тел.: 0673601479, 0985004551.
.....................................................
щебінь, відсів з майданчика в Березному (1-34 тонни). Тел.: 0971098307, 0978393306.
.....................................................
камінь, щебінь, вапно, вап-
няк, цегла, ЗІЛ, КамАЗ. Тел. 0967359609.
.....................................................
а в то мо бі л ь «Re n a u l t - Master», 2004 р.в., вантажо-
пасажирський, 2,5 CDI, 80000 грн. Тел. 0681005330. ........................................................
автомобіль «Сітроен-джам-
пі», 2001 р.в., темно-синій, 2,0 дизель, у відмінному стані, сві-
жопригнаний. Тел. 0966411121.
........................................................
автомобіль вАЗ - 2106 , 1989 р. в., світлий, бежевий, не битий, не гнилий, не варений, капре-
монт двигуна, ціна 14 тис. грн., торг. Тел. 0965814585.
..........................................................
автомобі лі «мос квич» (чобіток), 1988 р. в., «Форд-
транзит», 1992 р. в., вантажо-
пас., «вольксваген-Пасат», 1987 р. в., скутери «вайпер», «хонда», можливі варіанти об-
міну. Тел.0967373146.
..........................................................
комбайн «вольво - 800», го-
товий до жнив. Тел. 0977690776.
..........................................................
трактор т- 40 Ам, причіп ПтС-4, плуг, роторну косар-
ку, культиватор з боронами, запчастини. Тел.: 0680394057, 0968575899.
..........................................................
земельну ділянку під забудо-
ву в Бистричах. Тел. 0683362903.
земельну ділянку, 12 соток, в с. Городище, вул. Шкільна. Є га-
раж, підвал, світло-380 вольт, газ, вода. Тел. 0683376828.
..........................................................
приватизовану земельну ді-
лянку 0,06 га в Березному. Тел. 0673623978.
........................................................
земельну ділянку (8 соток), під забудову в центрі Березного, ціна договірна. Тел.: 0968101311, 0989490758.
........................................................
недобудований будинок по вул. Корольова. Тел. 0987651480.
........................................................
трикімнатну квартиру в центрі міста, І поверх, під ма-
газин, офіс, вікна виходять на центральну вулицю. Тел. 0964086458.
........................................................
добру молоду козу. Тел. 6-14-88.
........................................................
годованих козенят. Тел. 0967512545.
........................................................
пневматичні гвинтівку з оптикою та пістолети. Дозво-
лу не потребує. Тел. 0680314335.
........................................................
кінну косарку, ціна 4200 грн. Тел. 0966805626
........................................................
сіно, обрізки з доставкою. постійно. Тел.: 0988595678, 0985543504.
.....................................................
двигун т-16, задні і передні ко-
леса, раму із передком в зборі. Тел. 0683366956.
........................................................
корову, с. Колодязне. Тел. 0977819098.
........................................................
корову. Тел. 0672540155.
........................................................
сіно в тюках. Тел. 0969163983.
........................................................
сіно в тюках з доставкою. Тел. 0971577837.
ГаЗОБлОКи
550 грн./куб, (20х30х60, 10х30х60), БлОКи З ВІдСІВу
тел.: 0974312499, 0673625333.
Проводимо ре монт холодильникі в, монтаж, встановлення кондиці онері в
з
гарант
іє
ю
, вс
і
х
марок
та
систем
, з
ви
ї
здом
за
м
і
сцем
проживання
.
тел. 0673640497.
недорого доставка
•камінь,
•щебінь,
•відсів.
Тел. 0979973215.
• аВТОМийНиКи
• ВаНТажНиКи • МОНТажНиКи Потрібні на роботу
Тел. 0962048511.
ПроПоную роботу
вцехзобшивкиавтомобілів. тел.0672768403.
Запрошуємо на робоТу
оббивальників м’яких меблів. Тел.: 0503393263, 0676077820.
пропонуємо відпочинок у Криму 12 днів з проїздом (с. штормове) комфортабельним автобусом «Сетра» з кондиціонером, телевізорами, туалетом. вартість проїзду – 500 грн., виїзд - 30 червня. є можливість влаштування проживання, харчування.
тел.: 0968696063, 0679327171.
ввАжАти НЕдІйСНим
Приймемо на роботу тел. 0673635563.
газоелектрозварювальника
.
продам деревообробні станки, чотиристоронні, виготовлені в срср, дешево. тел.: 0673622762, 0961949383.
яРмольчуК валентину Іванівну вітаємо із 55-річчям.
Зустріть сторіччя Вам бажаєм в здоров’ї до-
брому й при силі, хай всі літа Вам будуть милі, добро і спокій хай дарують, хай добрі люди Вас шанують. На радість всім нам проживайте, ніякої біди не зна-
йте, а тільки радість, тільки втіху. Хай буде з Вами торба сміху, мішок удачі, здоров’я ворок, щоб почувались, як у сорок.
Куми дячуки, яницька.
мАРКовЕць
Юлію миколаївну, дорогу дружину, милу матусю, хорошу невістку, вітаємо з ювілеєм.
Усміхається сонце ласкаве, буйним колосом квітне земля, у нас радісне, гарне свято – день народження мама стріча. У цей день, наша рідна матусю, хочем бачи-
ти усмішку твою, хочемо душу тобі ми віддати, як ти віддаєш нам свою.
З любов’ю сини Іванко, Сашко, донечка вікторія, чоловік, свекруха.
цАПуКА Андрія миколайовича з Поліського вітаємо із 35- річчям.
Ти найкращий у світі, любий, ніжний і дорогий. Нехай світлою стежиною жит-
тя твоє квітне, гуляє в душі теплота, хай збудуться мрії твої заповітні, здоров’я наснаги на многі літа. Щоб смутку не знав, ми просимо в Бога, до-
бра тобі й радості, рідний, доволі, бо людям для щастя багато не треба - сімейного затишку й мирного неба.
дружина, діти, родина.
шкіри вРх, телят, лошат, свиней та виконаю забій. Тел. 0977760677.
.....................................................
постійно вРх, свиней, те-
лят, коней, лошат. Тел. 80673601510.
...................................................
постійно та дорого вРх, коней, лошат, телят. об-
міняю коня, корову. Тел.: 5-54-
70, 0678111430, 0955355908.
вРх, коней, дорого. Тел.: 0679143039, 0664576660.
.....................................................
постійно та дорого вРх, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
.....................................................
свинину, телят, шкіри телят. Тел.: 0673600201, 0676986369.
.....................................................
сінокіс. Тел. 0969163983.
КуПлЮ
КулАя валерія володимировича, директора Князівської Зош, вітаємо з ювілеєм.
Дорогий друже! Бажаємо спокою, миру в родині, щоб щастя велося при кожній годині. Тепла і поваги від добрих людей, любові та ласки від рідних дітей. Щоб радістю й достатком були Ви багаті, щоб горя і смутку не знали у хаті. Хай Мати Пречиста стої ть на сторожі, Господь у щоденних ділах допоможе.
З повагою найкращі друзі.
вікна під ваш бюджет від німецького: Rehau, VEKA
до українського: Epsilon, WDS.
в асортименті:
дВЕРІ (вхідні та міжкімнатні), РулОННІ шТОРи, жалюЗІ, ВОРОТа ГаРажНІ.
Магазин “Вікна Плюс”, м. Березне, вул. Назарука, 6/2, (вулиця навпроти стоматполіклініки). Тел. роб. 5-55-15, моб.: (097) 710-66-89, (098) 25-93-783.
Губківська сільська рада відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу україни повідомляє, що згідно з інформаційною довідкою № 1850285 від 01.04.2013р, земельна ділянка об’єкта нерухомого майна безхозної лінії в с. Губків Березнівського району по вул. шевченка взята на облік як безхазяйне майно.
дРАгАНчуК
Юлію валентинівну з Кам’янки вітаємо із 20- річчям. Тебе з нагоди ювілею ми віншуєм, мов лілею, і здоров’я тобі міцного, ще й всіляких благ до нього, і здобутків тобі рясних, та достатку повен міх. Хай здійсняться сподіван-
ня, а в душі горить кохання, і щоб любий чоло-
вік на руках носив весь вік. А в кінці тобі бажаєм, щоб життя здавалось раєм, хай багато ясних літ тобі дарує щедро світ. Хай Мати Божа тебе охороняє і сяє в небі зірка золота, Ісус Христос нехай благословляє на многії і благії літа. З любов’ю чоловік, донечка, мама, тато, дідусь, бабусі.
удодІшиНА Андрія Сергійовича з тишиці вітаємо з днем народження.
Хай б’ється джерело життя бурхливо, хай буде рівним твій життєвий шлях, прекрасним, наче хлібна нива, чарівним, як мелодія в піснях. Нехай тобі квітує білий цвіт, збуваються найкращі твої мрії. Хай доля посилає бага-
то літ, здоров’я, щастя, радості й надії.
Куми Кошики, Козаки, тесть, теща.
виконком, депутати Полянської сільської ради вітають з днем народження депутатів ради туРчиК лесю григорівну, СичиКА олександра Петровича.
Хай ваша доля піснею зліта, розквітне цвіт ка-
линою у лузі, хай будуть щедрими літа на щас-
тя, на здоров’я і на друзів. Людської шани зичи-
мо й тепла, достатку, злагоди, любові у родині, щоб вся незгода в безвість віді-
йшла, а радість залишилася віднині.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
746
Размер файла
26 723 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа