close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№41 WDM «Chrematistic» от 14.07.2013

код для вставкиСкачать
Бизнес, маркетинг, политика
 :: ТЕМА НОМЕРУ
Микола Азаров
: про оптимальний соціально
-
е
кономічний курс Уряду та завдання на друге півріччя
11.07.2013
Перше півріччя 2013 р продемонструвало, що ставка на розвиток власного виробництва, визначення інноваційних точок росту, розширення сфер імпортозаміщення –
ц
е продуктивна економічна стратегія. На цьому наголосив Прем’єр
-
міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету Міністрів 11 липня 2013 року.
Микола Азаров повідомив, що три попередні роки фінансово
-
економічну стабільність Уряд забезпечував переважно за рахунок розвитку саме внутрішнього ринку на чому має і продовжити роботу.
Прем’єр
-
міністр наголосив, що головним напрямком роботи Кабінету Міністрів протягом першого півріччя було створення платформи для активізації економічного росту, стратегію чого
визначив для держави Президент України. За його словами, перша половина 2013 року характеризувалася поліпшенням сальдо торговельного балансу (за даними Національного банку за п’ять місяців від’ємне сальдо скоротилося більше як на 2 мільярди доларів); зрос
танням обороту роздрібної торгівлі (у січні
-
травні –
на 12% порівняно з січнем
-
травнем 2012 року); зростанням обсягу виробництва сільськогосподарської продукції (у січні
-
травні на 5%); утриманням низької цінової динаміки (за І півріччя 2013 року ціни зросл
и лише на 0,2%); зростанням реальної середньомісячної заробітної плати (у січні
-
травні на 10%).
Крім того, відзначив Микола Азаров, Уряд у минулому півріччі організував постачання дешевшого газу з Європи. Також Уряд розпочав наймасштабніше за історію Укра
їни співробітництво зі світовими лідерами нафтогазової галузі щодо видобутку газу на території нашої країни; забезпечив прийняття закону «Про трансфертне ціноутворення», що дозволить переорієнтувати економіку на задоволення внутрішнього попиту, на справедл
иве та ефективне оподаткування, скорочення тіньової економіки. За словами Прем’єр
-
міністра, Уряд взяв на себе роль провідника та страхувальника ризиків для бізнесу в державно
-
приватному партнерстві, розпочав системний діалог з інвесторами. «Успіх конфе
ренції «АВС: Україна і Партнери» -
яскраве тому свідчення», -
зауважив Микола Азаров. При цьому він додав, що у минулому півріччі Уряд досяг відзначеного партнерами прогресу щодо підписання восени Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи всеохоплюючу зону вільн
ої торгівлі. Крім того, Уряд призначив Уповноваженого представника в Колегії Євразійського економічного союзу. «Ми розраховуємо, що відтепер співробітництво з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану буде відбуватися прогнозовано і дасть кращі результати
», -
сказав Микола Азаров. При цьому він наголосив, що економічна стратегія України –
на відміну від більшості європейських держав, де згортаються соціальні гарантії –
дала можливість посилити соціальну роль держави, знаходити ресурси на постійне підвищенн
я соціальних виплат. «Це свідчить про те, що Уряд проводить оптимальний в сучасних національних та глобальних умовах соціально
-
економічний курс», -
наголосив Микола Азаров. Водночас Прем’єр
-
міністр підкреслив, що позитивні економічні тенденції потрібно і надалі зміцнювати: залучення інвестицій у виробництво, створення нових робочих місць, впровадження енергоефективних технологій, імпортозаміщення і на цій основі –
зростання соціальних стандартів, збільшення ємності внутрішнього ринку.
Також, Прем’єр
-
міністр Микола Азаров на засіданні Кабінету Міністрів окреслив головні завдання розвитку економіки у другому півріччі, щоб досягти максимального позитивн
ого ефекту. Глава Уряду наголосив на необхідності відновлення банками у повній мірі кредитування реального сектору.
За його словами, центральними органами виконавчої влади підготовлено 73 проекти, які планується реалізувати із використанням механізму дер
жавних гарантій. З них 52 проекти знаходяться на розгляді банківських установ і поки лише 5 проектів отримали позитивну оцінку банків, і до сьогодні фінансування не розпочато. З більш, як 800
-
та проектів, задекларованих обласними адміністраціями, на попере
дній розгляд у банках надішли тільки 109, з яких лише 4 прийняті.
«Цього очевидно недостатньо. Міністерство фінансів разом з Національним банком і регіональними адміністраціями повинні найближчим часом знайти механізми заохочення банків вкладати кошти в е
кономіку», -
наголосив Микола Азаров. За його словами, наступним важливим напрямом діяльності органів виконавчої влади у другому півріччі має бути практична робота з інвесторами. «На розвиток нашого діалогу з бізнесом Уряд підтримує створення спеціальног
о уповноваженого органу для роботи з інвесторами. Ми хочемо організувати сучасний державний інвестиційний офіс, який буде, якщо так завгодно, провідником, адвокатом і омбудсменом для системних інвесторів, які створюють в Україні робочі місця та виводять ук
раїнську промисловість на новітні технологічні рівні», -
сказав Микола Азаров. При цьому він звернув увагу Голови Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла Бродського, що активізація внутрішнього ринку вимагає енерг
ійної роботи з підтримки малого і середнього бізнесу. Про виконану роботу Служби Уряд заслухає звіт у жовтні.
Микола Азаров також наголосив на реалізації програми активізації економіки у регіонах. За його словами, кожен регіон має створити і захистити на державному рівні, так би мовити, «дорожню карту» інвестиційної діяльності до кінця року і на 2014 рік. «У вівторок на нараді членів Уряду з главами регіональних адміністрацій, ми домовились, що на одному з перших засідань Уряду у вересні розглянемо як ви
конуються такі «інвестиційні дорожні карти». Уряд підтримує ініціативу глав регіональних адміністрацій щодо передачі на місця більших повноважень і відповідальності, додаткових ресурсних можливостей для розвитку економіки», -
зазначив Прем’єр
-
міністр. Водн
очас він звернув увагу ще на один аспект Державної програми активізації розвитку економіки –
на людський вимір. «Активізація економіки повинна супроводжуватись зростанням доходів людей, вирівнюванням якості життя в регіонах і взагалі модернізацією соціальн
ої сфери. Президент України наголошує, що активізація розвитку економіки не є самоціллю. Цінністю для нас є забезпечене економікою зростання якості життя громадян України. Тому Міністерство соціальної політики повинно зосередитись на підвищенні якості соц
іальних послуг, що надаються населенню», -
наголосив Микола Азаров.
Вступне слово Прем'єр
-
міністра України Миколи Азарова на засіданні Уряду 11 липня 2013 року
>>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Weekly Digital Magazine
Chrematistic
Хрематистика (от др.
-
греч. χρηματιστική —
обогащение) —
термин, которым Аристотель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
© Видавнич
ий Дім «Renaissance Publishing
» № 4
1
від 14
.0
7
.2013 Микола Азаров
Фото kmu.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
2
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
::
Реквізити редакції:
(розділи)
:: Інтерактивний зміст
(натисніть на розділ –
автоматичний перехід)
::
Реклама в журналі
(
розділи)
Власник та Головний редактор
:
Анатолій Ігорович Марущак
(04
4) 235
-
51
-
11
(096) 158
-
13
-
61
maruschuk.a@gmail.com
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2
/
37, оф. PGRC
(станція метро «Університет»)
ВЛАДА
Верховна Рада України
Адміністрація Президента
Кабінет Міністрів України
Правоохоронні органи
Новини регіонів
Міжнародні відносини
ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
Макроекономіка
Державне регулювання
Бюджет України
Мультихолдинги Компанії & Ринки
o
ПЕК
o
ГМК & Прокат
o
Хімічна промисловість
o
Приладобудування
o
Машинобудування
o
Сільське господарство
o
Харчова промисловість
o
Будівництво & Інфраструктура
o
Транспорт & Інфраструктура
o
ІТ & Телекомунікації
o
Фінансові ринки
o
Торгівля
Соціальна відповідальність
Прес
-
релізи
Бізнес Асоціації
Економіка регіонів
ПОЛІТИКА & СУСПІЛЬСТВО
Політика
Громадські об’єднання
НАУКА & ІННОВАЦІЇ
Вища освіта
Наука
СВІТ
Глобальні ринк
и & ТНК
Міжнародні організації
Європа
СНД
Бл
изький Схід
Далекий Схід
Африка
Латинська та Центральна Америка
США та Канада
Австралія
та Океанія
ОСОБИСТІСТЬ
Відпочинок. Туризм & Розваги
Культура та Мистецтво
КАЛЕНДАР
Відбулось за тиждень
Події на наступний тиждень
Анонс на тиждень вперед
ОГОЛОШЕННЯ
Пр
опонуємо
Рекламні рішення
:
Графічна реклама.
Фото, банер , плакат (
.
gif
, .
jpg
, .
bmp
,
інші) з функцією прямого гіперпосилання на Інтернет ресурс рекламодавця (при натисканні на зображення читач автоматично переходить на задану адресу)
Відеореклама
. Для розміщення
Вашого відео ми можемо запропонувати Вам власний канал на youtube.com
Текстова реклама
(стаття, аналітичний огляд, анонс заходів, тощо)
Розміри та вартість*
:
500
0
грн.
30
0
0
грн.
200
0
грн.
150
0
грн.
100
0
грн.
50
0
грн.
* вартість вказана за 1 публікацію у
5
-
х чергових в
и
пусках
, тобто Ваша рекл
ама протягом, майже, цілого місяц
я
знаходитиметься на сторінках журналу
Виділення тексту
:
Шрифт
Розмір
Форма
Рамка
Фон
Гіперпосилання
Характер реклами
:
Інформаційна (присвячена чіткому опису певних подій)
;
Аналітична (присвячена аналізу певним подіям)
;
Інформаційно
-
аналітична
(поєднання інформації про подію та аналізу її наслідків);
Pr
-
матеріали
(присвячені покращенню взаємовідносин з групами споживачів, цільовими громадськими групами або організаціями);
Рекламні матеріали
(призначені для безпосередн
ього інформування про товари та послуг)
::
Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «
Chrematistic»® –
це авторський продукт на ринку засобів масової інформації і являється інноваційним інструментом для ефективного поширення та зберігання інформації. Загальний вигляд, назва, концепція та дизайн WD
M «
Chrematistic» являються інтелектуальною власністю ТОВ «Прогруп & Р
енесанс консалтинг» і охороняються чинним законодавством України на території будь
-
якої держави світу! Несанкціоноване копіюванн
я –
переслідується правоохоронними органами. Позиція редакції може не співпадати з думками авторів. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована з інших джерел. Авторські права на всю інформацію, яка опублікована з інши
х джерел, належать виключно тим авторам, які її створили. Надіслані матеріали в редакцію не рецензуються і не повертаються. За зміст реклами редакція відповідальності не несе. Матеріали з позначкою ® можуть публікуватись на правах рекламно
-
інформаційних.
П
ередрук та використання матеріалів може тільки з письмового дозволу Головного редактора. Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній), відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду зображених на фотографіях осіб на пу
блічний показ, відображення і поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших матеріалів в публікаціях ВД «Renaissance Publishing» та різних інформаційно
-
видавничих проектах ТОВ «Прогруп & Р
енесанс консалтинг». Відправник також передає видав
ництву та редакції право на будь
-
яке опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшо
го узгодження кінцевого вигляду.
© Анатолій Ігорович Марущак, 201
3
© Weekly Digital Magazine «
Chrematistic», 201
3
© Видавничий Дім «Renaissance Publishing», 201
3
© ТОВ «Прогруп &
Р
енесанс консалтинг»
, 201
3
::
Засновник:
::
Видавець
:
::
П
ідписка:
Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну підписку на
Weekly Digi
tal Magazine «
Chrematistic»,
для чого потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку: ::
Тираж & Архів (
доступний on
-
line
)
:
Weekly Digital Magazine «
Chrematistic», публікується щонеділі. Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за поп
ередньою підпискою в groups.google;
соціальні мережі
;
o
n
-
line r
eader’
s
;
direct
-
mail
(
рекламодавці, партнери та друзі
).
Тираж одного чергового видання ≈3
0 тис. адресатів.
Канал доставки
Ресурс
и
Кількість
%
Підписка редакції
≈16260
≈54%
Соціал
ьні мережі .
≈10050
≈33%
On
-
line Reader
.
≈ 2200
≈7%
Direct
-
mail
≈1500
≈6%
Всього
:
≈
30 000
::
Запрошення до співпраці:
Запрошуємо Вас до співпраці: надсилайте свої прес
-
релізи, експертні ст
атті, інтерв'ю, анонси реалізованих або запланованих проектів, акцій та заходів або іншого характеру маркетингову інформацію для споживачів і ділових партнерів з темою «Прес реліз ... » і вони з'являться на сторінках чергових номерів WDM «Chrematistic» (пу
блікується щонеділі).
3
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Каждый
ПОНЕДЕЛЬНИК
в
15.00
заседание экспертного
круглого
стола
на
тему
: «
Инвестиционный
ландшафт
Украины
»
аналитическая
группа
нашей
компании
регулярно
проводит
обзоры
большинства
рынков
Украины, в том числе:
ТЕ
К; ГМК; химическая промышленность; приборостроение; машиностроение; АПК; пищевая промышленность; строительство и недвижимость; транспорт; ИТ; финансы; retail
; услуги B
2
C
и B
2
B
. Приглашаем
Вас
на
off
-
line встречу
для
обсуждения
актуальных
тенденций
и
трендов
в
экономической
жизни
нашего
государства
!
адрес
: Киев
, ул
. Пирогова
, 2, 8
-
е
парадное
, офис
PG&RC (станция метро «Университет»)
Регистрация
заканчивается
за
24 часа
до
начала
мероприятия
. Количество
мест
ограничено
!
(044) 235
-
51
-
11; +38
096
-
158
-
13
-
61; maruschuk.a@gmail.com
4
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
::
Влада ЗМІСТ
Верховна Рада України
Адміністра
ція Президента
Кабінет Міністрів України
Правоохоронні органи
Новини регіонів
Міжнародні відносин
и
Думки експертів
БЕЗКОШТОВНИЙ щ
отижневий електронний діловий журнал
WDM
«
Chrematistic
»
ФОКУС
СБУ предложила вывести "из тени" закупки госпредприят
ий
08.07.2013
СБУ оценила убытки от коррупции при госзакупках в 35
-
52 млрд грн, что составляет 10
-
15% расходов госбюджета. Чтобы вернуть прозрачность в закупках государственных предприятий, СБУ предложила Кабмину внести ряд важных изменений в профильный за
кон.
Служба безопасности Украины предложила Кабмину обязать госпредприятия, осуществляющие закупки за собственные средства, публиковать результаты закупок на государственном веб
-
портале по вопросам госзакупок (
tender
.
me
.
gov
.
ua
).
Соответствующее письмо №1
49 от 11.04.2013 "О криминализации сферы государственных закупок" глава СБУ Александр Якименко направил на имя премьер
-
министра Украины Николая Азарова, его копией располагает ZN
.
UA
.
Как говорится в письме, "от 50 до 75% бюджетных ассигнований во время про
цедуры госзакупок осваивается с многочисленными нарушениями. Из
-
за коррупционных сделок в сфере госзакупок убытки составляют 10
-
15% (35
-
52,5 млрд грн) расходной части госбюджета ежегодно".
СБУ выделяет три "основных проблемных аспекта" проведения госзакуп
ок. Во
-
первых, "отдельные нормы действующего законодательства еще больше способствуют коррупционным проявлениям для овладения бюджетными средствами".
Среди них СБУ называет "освобождение значительной части госпредприятий от обязательного использования проц
едур закупок во время приобретения товаров, работ и услуг". Такое использование является обязательным лишь при закупках, которые госпредприятия проводят за бюджетные средства.
Кроме того, "расширен перечень товаров, работ и услуг, на которые не распростран
яется действие" профильного закона, "отменено положение о типовой форме договора", а порядок проведения проверок госзакупок отныне устанавливается Кабмином, а не Госфининспекцией Украины.
Во
-
вторых, Госказначейство ввело дополнительные процедуры для получ
ения средств из госбюджета.
В частности, с сентября 2012 года было введено обязательное согласование платежей из спецфонда госбюджета региональными представительствами Министерства финансов. Как следствие, из
-
за отсутствия согласования не была осуществлена
оплата уже выполненных договоров. Эти обязательства были перенесены как кредиторская задолженность на 2013 год.
Наконец, из
-
за перечисления бюджетных средств в конце года "заказчики не могут их эффективно освоить, а качество и прозрачность проведения госз
акупок существенно снижается".
Для устранения предпосылок злоупотреблений в сфере госзакупок СБУ предлагает внести следующие изменения в закон о госзакупках:
обязать госпредприятия обнародовать результаты госзакупок за собственные средства, а также "во вр
емя оценки заказчиками предложений конкурсных торгов обязательно проверять у участников наличие собственных производственных мощностей, материально
-
технической базы, а также квалифицированных кадров".
Согласно поручению премьера Николая Азарова, АМКУ, МВД,
Минфин и Минэкономразвития Украины предоставили свою оценку предложений, выдвинутых СБУ.
Согласно письму первого замглавы АМКУ Р.Кузьмина, "Комитет не возражает против внесения изменений в Закон в части обязанности заказчиков, которые осуществляют закупки
за счет собственных средств, обнародовать их результаты на веб
-
портале по вопросам госзакупок". Комитет предложил МЭРТ провести публичные мероприятия с участием всех заинтересованных сторон с целью выработки согласованной позиции.
МВД в лице первого зам
министра В.Дубовика согласилось "в целом" с предложениями СБУ и предложило "определиться с их терминологическим, редакционным и нормотворческим воплощением в виде проекта изменений в Закон".
Минфин "поддержал" предложения СБУ и выразил готовность принять у
частие в работе над соответствующими законопроектами.
Наконец, первый замглавы МЭРТ Анатолий Максюта отметил, что предложение СБУ содержится в законопроекте №2207, который был зарегистрирован в Верховной Раде в феврале 2013 года оппозиционными народными де
путатами. Как отмечается в письме Максюты, "указанный законопроект Минэкономразвития поддержало с учетом редакционных поправок".
Напомним, что закупки госпредприятий за собственные средства были выведены из
-
под действия профильного закона в июле 2012 года
голосами Партии регионов, КПУ и фракции Народной партии Владимира Литвина.
Соответствующий закон был подписан Виктором Януковичем, несмотря на возражения представителей ЕС, общественных организаций и масс медиа Украины.
Так, в одном из последних отчетов Е
вропейской комиссии указывается на обеспокоенность ЕК прозрачностью госзакупок. В своих рекомендациях Еврокомиссия посоветовала "остановить и развернуть в другом направлении регресс, который имел место в 2012 году в сфере государственных закупок и бюджетн
ой прозрачности.
Законопроект №2207 был подан 6 февраля 2013 года депутатами от трех оппозиционных фракций -
"Батьківщини", "УДАРа" и "Свободы". 16 апреля профильный Комитет по экономической политике одобрил документ для рассмотрения парламентом. Законопр
оект был внесен в повестку дня Верховной Рады на 22 мая, но его рассмотрение в этот день так и не состоялось.
Ранее Счетная палата Украины подсчитала, что за последние два года базовый "Закон о государственных закупках" был изменен 17 раз, что "существенно
исказило принципы конкуренции и прозрачности". Подробнее >>>
По материалам zn
.
ua
Верховна Рада України
Комітети
ВРУ
08.07.2013
Комітет
з питань промислової та інвестиційної політики підтримує проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки лізингу авіаційної техніки цивільної авіації вітчизняного виробництва. докладніше
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення зміни до статті 4 Закону "Про здійснення державних закупівель" (щодо планування закупівель для заліз
ничного транспорту). докладніше
Комітет з питань науки і освіти підтримує проект закону про внесення змін до статті 24
-
1 Бюджетного кодексу України (щодо спрямування коштів держа
вного фонду регіонального розвитку на виконання будівництва, реконструкції, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, спортивних майданчиків). докладніше
Комітет з питань соціальної політики та праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 26 Закону "Про зайнятість населення". докладніше
Комітет з питань правової політики визнав таким, що не суперечить положенням Конституції України, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження наказної форми судового пр
оцесу в господарському судочинстві. докладніше
Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток. докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природоко
ристування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду. докладніше
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертиф
ікацію" (щодо врегулювання системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності). докладніше
Комітет з питань податк
ової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення. докладніше
09.07.2013
Впродовж другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів розглянув 81 питання. докладні
ше
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики рекомендує парламенту відхилити проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами п
риватного права без застосування печаток"ю
докладніше
Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення зміни до статті 5 Закону "Про судо
вий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій. докладніше
Комітет з питань правової політики визнав таким, що не суперечить положенням Конституції України проект закону про внесення змін до Кримінально
-
виконавчого кодексу України (щодо забезпечення права засуджених осіб на користування мобільним зв’язком в установах виконання покарань). докладніш
е
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті. докладніше
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону "Про
внесення змін до деяких законів України" (щодо заборони приватизації, списання і відчуження культових та інших будівель і майна). докладніше
Комітет з питань промислової та інве
стиційної політики підтримує проект закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Судан про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. докладніше
10.07.2013
Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення зміни до статті 5 Закону "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій. докладніше
Комітет з питань правової політики визнав таким, що не суперечить положенням Конституції України, проект закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідаль
ністю". докладніше
Комітет з питань промислової та інвестиційної політики рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону "Про засади здійснення державного регулюв
ання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії". докладніше
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики рекомендує парламенту прийняти у
другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції). докладніше
Комітет
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не підтримує проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо сплати екологічного податку підприємствами окремих галузей промисловості. докладніше
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту відхилити проект закону про внесення зміни до статті 16 Закону "Про здійснення державних закупівель" щодо п
риведення чинного законодавства у відповідність до Конституції України та Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ. докладніше
5
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
11.07.2013
Впродовж другої сес
ії Верховної Ради сьомого скликання Комітет з питань європейської інтеграції розглянув на засіданнях 40 питань, провів комітетські слухання, низку конференцій та "круглих столів". докладніше
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону "Про освіту" (щодо скасування примусового відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів). докладніше
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проект закону проект закону "Про внесення змін до Закону України
"Про захист економічної конкуренції". докладніше
Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про порядок здійснення Президентом України помилува
ння. докладніше
Комітет з питань промислової та інвестиційної політики вважає, що потребує доопрацювання проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо залишків і відходів, що утворилися в результаті переробки товарів. докладніше
Комітет з питань правової політики визнав таким, що не суперечить положенням Конституції України проект закон
у про піклувальні ради. докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект закону "Про внесення зміни до розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України" (щодо перенесення терміну введення в дію). докладніше
12.07.2013
Комітет з питань науки і освіти підтримує проект постанови про передачу будівлі Гостинного двору у місті Києві Національному університету "Києво
-
Могилянська академія". докладніше
Комітет з питань європейської інтеграції під час роботи третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання планує підготувати на розгляд парламенту низку законопроект
ів, а також працювати за іншими напрямами. докладніше
Комітет з питань верховенства права та правосуддя не підтримує проект закону про внесення зміни до статті 5 Закону "Про судо
вий збір" (щодо звільнення від сплати судового збору Державної екологічної інспекції). докладніше
У Комітеті з питань національної безпеки і оборони відбулася зустріч народних де
путатів з делегацією Комітету Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації з оборони та безпеки на чолі з В.Озєровим. докладніше
Комітет з питань соціальної політики та
праці рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця. докладніше
Народні депутати
В Украине будет создано 10 центров по утилизации автомобилей –
Васадзе
09.07.2013
После вступления в силу утилизационного сбора в Украине будет создано 10 крупнейших перерабатывающ
их центров для утилизации автомобилей, об этом в интервью сообщил народный депутат Украины Тариэл Васадзе, контролирующий корпорацию «УкрАВТО».
”По всей Украине будет создано более 150 пунктов по сбору автолома, куда сможет обратиться любой человек. И это
не просто площадка приема, это –
разборка, сортировка и хранение. Кроме того, будет создано около 10 крупнейших перерабатывающих центров. В Европе один такой обходится в порядка 7 млн евро”, –
сказал Васадзе.
По его словам, первичный капитал на создание
центров будет формироваться из денег, которые внутренний и внешний производители будут перечислять в бюджет государства.
”При этом импортеры будут уплачивать средства на границе, а внутренние производители –
инвестировать в создание инфраструктуры”, –
отм
етил он.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 4
.07.
2013 г
.
приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также приняла порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных с
редств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.
Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы Государственного бюджета от сбора экологического налога составит 2,2 млрд грн.
По материал
ам news.finance.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Адміністрація Президента Президент підписав Розпорядження про підтримку Всеукр
аїнської мистецької виставки «Велике і Величне»
12.07.2013
Президент України Віктор Янукович підписав Розпорядження про надання підтримки Всеукраїнській мистецькій виставці «Велике і Величне», яка відбудеться у Національному культурно
-
мистецькому та музей
ному комплексі «Мистецький арсенал». Розпорядження підписане з нагоди відзначення 1025
-
річчя хрещення Київської Русі, з метою популяризації національного культурного надбання, сприяння розвитку музейної справи, зміцнення позитивного іміджу України у міжн
ародному співтоваристві.
Глава держави доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській обласним та Київській мі
ській державним адміністраціям забезпечити сприяння організації і проведенню зазначеного заходу, зокрема участі у цій виставці експозицій музеїв, розташованих у цих регіонах. Також Президент доручив Державному комітету телебачення і радіомовлення забезпечи
ти широке висвітлення проведення виставки «Велике і Величне».
За матеріалами Прес
-
служби Президента України Віктора Януковича
Віктор Янукович
Фото
ru.wikipedia.org
Апарат Адміністрації Завершено підбиття підсумків діяльності тематичних робочих груп Ради вітчизняних та іноземних інвесторі
в
11.07.2013
Радник Президента України –
Керівник Головного управління з питань міжнародних відносин, виконавчий секретар Ради вітчизняних та іноземних інвесторів А.Гончарук спільно із співголовами її тематичної робочої групи "Інтелектуальна власність" Мі
ністром освіти і науки України Дмитром Табачником (від Уряду) та партнером компанії "Прайсвотерхаускуперс" Робом Шантцом (від інвесторів) підбили підсумки діяльності групи у міжсесійний період.
Зокрема, йшлося про необхідність удосконалення чинного законо
давства України у сфері захисту авторських та суміжних прав, реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Окрему увагу було приділено необхідності вироблення та імплементації заходів з метою перегляду статусу "Пріоритетної іноземної країни" у р
амках "Спеціальної доповіді 301" Офісу торговельного представника США стосовно України.
Учасниками наради було досягнуто домовленості, що внесені тематичною робочою групою ініціативи будуть ретельно розглянуті зацікавленими міністерствами і відомствами У
країни при підготовці відповідних проектів рішень, імплементація яких сприятиме подальшому успішному впровадженню реформ і поліпшенню вітчизняного інвестиційного клімату.
Як повідомив А.Гончарук, ця зустріч завершила серію аналогічних заходів, у рамках яки
х було проаналізовано напрацювання робочих органів Ради вітчизняних та іноземних інвесторів у червні 2012 року –
липні 2013 року. «За їхніми результатами було досягнуто домовленостей між представниками влади та бізнесу щодо конкретних кроків, які необхідно
здійснити з метою забезпечення ефективного проведення засідання Ради під головуванням Президента України, запланованого на початок листопада 2013 року у м. Києві», –
підсумував він.
За матеріалами president.gov.ua
Кабінет Міністрів України
Прем’єр
-
мі
ністр України Чергове засідання українсько
-
російського Комітету з питань економічного співробітництва відбудеться у кінці вересня
-
на початку жовтня
12.07.2013
Чергове засідання Комітет з питань економічного співробі
тництва українсько
-
російської міждержавної комісії відбудеться у кінці вересня
-
на початку жовтня поточного року. Про це повідомив Прем’єр
-
міністр України Микола Азаров у Сочі (РФ) за результатами робочої зустрічі з Головою Уряду Російської Федерації Дмитро
м Медведєвим.
У цілому Прем’єр
-
міністр України Микола Азаров позитивно оцінив робочу зустріч із Дмитром Медведєвим, під час якої вдалося знайти порозуміння з багатьох питань. При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній зустрічі обговорювалися питання сп
івпраці в енергетичній галузі, зокрема щодо закачування та транзиту російського газу. Також сторони торкалися питань активізації співробітництва в інноваційній, космічній сферах, у галузі авіабудування. Так, було досягнута домовленість щодо відновлення с
ерійного виробництва літаків АН
-
124, спрощення митних і прикордонних процедур у пасажирських поїздах тощо.
За словами Глави українського Уряду, сторони обговорили суперечливі питання в українсько
-
російських торгово
-
економічних відносинах.
Він зазначив, що
сторони обговорили підготовку до візиту в Україну Президента РФ Володимира Путіна для участі у заходах із святкування 1025
-
ліття Хрещення Київської Русі.
Він зазначив, що у сторін нарешті з’явилося вміння знаходити гнучкі рішення у чутливих питаннях, і це
необхідно розвивати.
Детальніше >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Микола Азаров
Фото obozrevatel.com
6
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Віце
-
прем’єр
-
міністри О. Вілкул домовився з президентом АЄР про залучення європейських екс
пертів до розробки та вдосконалення стратегії розвитку українських регіонів
10.07.2013
«Співробітництво в рамках Асамблеї Європейських Регіонів
–
це практичний вимір європейської інтеграції. Євроінтеграція України починається в регіонах. Вже 9 регіонів У
країни приєдналися до цієї потужної європейської організації. Наше завдання, щоб всі 27 регіонів стали членами АЄР. Це забезпечить надання з боку АЄР експертної підтримки у розробці та організації регіональних стратегій та дасть можливість використовувати кращій європейський досвід для розвитку регіонів», -
сказав віце
-
прем’єр
-
міністр України Олександр Вілкул.
Сторони домовились про залучення європейських експертів до розробки та вдосконалення стратегії розвитку українських регіонів. Наразі на завершальном
у етапі перебуває розробка Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, яка має бути затверджена Урядом цього року.
«Кожен регіон України має свої сильні сторони, свої унікальні особливості.
В одному регіоні -
це найпотужніша виробнича база а
бо інтелектуальний капітал. В іншому -
можливості розвитку сільського господарства або транспортної інфраструктури. У третьому регіоні -
великий туристичний потенціал. Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року має розкрити приховані можливості
регіонів і дати новий імпульс до їх розвитку», -
сказав Олександр Вілкул.
Президент АЄР Ханда Базатлі зазначила, що в розробці та реалізації нової стратегії регіонального розвитку Україна розраховує на експертну підтримку Асамблеї Європейських регіонів
. Зокрема, в розробці критеріїв для оцінки досягнення цілей стратегії та в формуванні системи моніторингу її реалізації.
Ханда Базатлі подякувала Олександру Вілкулу за підтримку з 2010 року ініціатив АЄР в Україні. Вона зазначила: «Завдяки ініціативі Олекс
андра Вілкула Дніпропетровщина приєдналась до АЄР. В квітні минулого року в Дніпропетровську була проведена перша Конференція АЄР, яка зібрала в Україні понад 100 представників європейських регіонів на високому рівні. Впевнена в подальшій ефективній співпр
аці. Це є важливою складовою євроінтеграційних процесів в Україні».
Довідково: Асамблея європейських регіонів (АЄР) створена в 1985 році і є політичною формою організації регіонів Європи, а також представником їх інтересів на європейському і міжнародному
рівнях. Завдання АЄР –
єднати регіони Європи і надавати їм можливість брати участь у будівництві Європи і реалізації цілей європейської інтеграції. До складу АЄР входять більш ніж 260 регіонів
-
членів з 33 країн та 14 міжрегіональних організацій.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба В
іце
-
прем'єр
-
міністра
О.Вілкула
К.Грищенко: Для забезпечення кадрами системоутворюю
чих галузей економіки необхідно посилити профорієнтаційну роботу серед молоді
11.07.2013
11 липня ц.р. під головуванням Віце
-
прем’єр
-
міністра України Костянтина Грищенка відбулась нарада з керівниками регіональних Рад ректорів вищих навчальних закладів Ук
раїни.
У нараді взяли участь Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський та голови регіональних Рад ректорів вищих навчальних закладів України. Відкриваючи
засідання, К.Грищ
енко наголосив на тому, що у порівнянні з минулим роком вступна кампанія розпочалася спокійно та організовано.
К.Грищенко звернув увагу учасників зібрання на необхідності посилення профорієнтаційної роботи серед молоді не лише під час вступної кампанії, ал
е і протягом року з метою забезпечення кадрами системоутвроюючих галузей економіки.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба В
іце
-
прем'єр
-
міністра
К.Грищенк
а
Міністри та міністерства
Минэкологии назвало 23 наиболее загрязненные города Украины
09.07.2013
По данным 1992
-
2012 годов, очень высокий и высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдался более чем в 20 городах Украины. Об этом сообщило
Министерство экологии и природных ресурсов.
Как отмечают в министерстве, в течение 20
-
летнего периода наиболее загрязненными являются города, в основном, на востоке и центре Украины, в частности, в Донецкой области –
Горловка, Дзержинск, Донецк, Енакиево
, Краматорск, Макеевка, Мариуполь и Славянск. В начале 90
-
х высокий уровень загрязнения наблюдался в Луганске, сохраняется до сих пор в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке. В центральном регионе наиболее загрязненный воздух в Днепропетровске, Днепродзер
жинске и Кривом Роге.
В Черкассах высокий уровень з
агрязнения наблюдался до 2008 г.
, впоследствии он уменьшился до повышенного.
В южном регионе в течение всего периода очень высокий уровень загрязнения остается в Одессе, высокий –
в Красноперекопске и Запо
рожье, с 1999 года –
в Армянске.
На западе высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в Луцке, в отдельные годы –
в г. Ужгород.
В общем, на территори
и Украины в течение 1992
-
2012 гг.
уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризовался как высоки
й.
Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха на сети наблюдений гидрометеорологических организаций осуществляется в 53 городах Украины (в том числе, во всех областных центрах).
Как поясняют в Минприроды, очень высокий и высокий уровень загрязне
ния атмосферного воздуха в городах связано со значительными концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, бенз(а) пирена, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Г.Темник відзвітував про реалізацію реформи житлово
-
комунального господарства
09.07.2013
Мінрегіон успішно і своєчасно реалізує заходи, передбачені Національним планом дій на 2013 рік за напрямом «Реф
орма житлово
-
комунального господарства». Про це повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово
-
комунального господарства України Геннадій Темник.
За його словами, напрям «Реформа житлово
-
комунального господарства» включає 33 заходи, спря
мовані на законодавче забезпечення вирішення нагальних проблем галузі. Очільник Мінрегіону поінформував, що на розгляді у Верховні Раді України перебуває 5 законопроектів, розробником яких є Мінрегіон. На розгляд Кабінету Міністрів України передано прое
кт постанови Уряду «Про приведення тарифів у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення до економічно обґрунтованого рівня» та 2 законопроекти:
Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» щодо поширення дії сти
мулюючого регулювання на суміжних ринках у сфері виробництва теплової енергії» і «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення відносин в сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гар
ячої води».
Крім того, розроблено низку нормативно
-
правових документів, які сьогодні проходять погодження центральними органами виконавчої влади або очікують розгляду тематичною робочою групою за напрямом «Реформа житлово
-
комунального господарства».
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Мінрег
і
онбуду
Для решения задачи по ускорению экономического роста в Минэкономразвития проведут реорганизацию
10.
07.2013
Основной целью Государственной программы активизации развития экономики на 2013
-
2014 годы является изменение модели экономического развития с большей ориентацией на внутренний рынок, оживление промышленной активности и акцентом на привлечение инвес
тиций, отметил Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта в ходе прямой телефонной линии Правительства 9 июля.
«Это должно сформировать более устойчивую модель экономики с развитым внутренним производством, вну
тренним рынком и финансовым сектором, что позволит экономике более стойко реагировать на возможные изменения в мировой экономике и кризисные явления, которые периодически имеют место», -
отметил Анатолий Максюта. -
«Внешние факторы мы стараемся сегодня ней
трализовать за счет внутреннего рынка. Дело это не быстрое, так как нужно создавать новые и модернизировать старые производственные мощности».
Он отметил, что политика Правительства позволит защитить отечественного производителя и усилить его позиции. «М
ы убеждены, что сегодня нужно восстановить производственный потенциал Украины. Необходимо обновить производственные мощности для того чтобы Украина была производственным государством», -
подчеркнул Анатолий Максюта. Также он сообщил, что основная задача Ми
нэкономразвития сегодня -
ускорение темпов развития отечественной экономики в ближайшие годы до уровня ведущих стран мира. «Для этого осуществляется ряд мероприятий, направленных на дерегулирование, принимаются законы, которые создают особые условия для по
тенциальных инвесторов. Все это наряду с обеспечением высокого уровня доходов населения создает благоприятные условия для ускорения развития экономики», -
говорит Анатолий Максюта. По его мнению, выполнить поставленную задачу поможет запланированная реорга
низация Министерства.
По материалам dengi
.
ua
Міністерство доходів і зборів затвердило п'ятирічну стратегію розвитку
11.07.2013
В Міністерстві доходів і зборів затверджено п’ятирічну стратегію розвитку відомства, яка була розроблена спільно із консу
льтантами міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers. Про це під час прес
-
конференції повідомив міністр Олександр Клименко.
«Жодна організація не може працювати без конкретного плану дій та розуміння своїх цілей і перспектив. Тому ми визначи
ли сім стратегічних напрямків роботи Міністерства. По кожному з них визначено відповідальних виконавців та методику оцінки ступеню реалізації поставлених завдань», -
відзначив Олександр Клименко.
За його словами, зусилля колективу Міністерства будуть зос
ереджені на розвитку податкового та митного сервісу, встановленні партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, а також на створенні більш дієвих методів боротьби з мінімізацією податків та тіньовим сектором економіки.
Окремим стратегічним напрямом є р
озвиток міжнародної торгівлі, якісна імплементація норм Митного кодексу та стандартів Всесвітньої митної організації, підвищення ефективності процедур митного контролю, розвиток митної інфраструктури.
Нагадаємо, у 2012 р
.
у Державній податковій службі Укр
аїни було розроблено та запроваджено Стратегічний план розвитку, яким було визначено 5 стратегічних напрямів розвитку служби і 13 стратегічних цілей на поточний рік. Вперше було впроваджено практику ключових показників діяльності (КПД) як служби в цілому, так і кожного структурного підрозділу на шляху реалізації стратегії. Кожен з 85 КПД був закріплений за відповідними структурними підрозділами, мав чіткі критерії оцінки його виконання в суворо відведених часових рамках. Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба М
іністерство доходів і зборів
Константин Грищенко
Фото svit24.net
7
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Леонід Кожара привітав новообраного Президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ 11.07.2013
Діючий голова ОБСЄ, Мініс
тр закордонних справ України Леонід Кожара привітав новообраного Президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ Ранко Крівокапіча. У своєму вітальному листі Л.Кожара відзначив активну роль Парламентської Асамблеї у підвищенні ефективності ОБСЄ, розвитку демокра
тії та процвітання, зміцненні довіри між країнами
-
учасницями цієї Організації.
«Українське головування залишається відданим справі поглиблення тісного співробітництва між Парламентською Асамблеєю та міжурядовими інституціями ОБСЄ», -
зазначив Міністр, поба
жавши успіхів Р.Крівокапічу на посаді Президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ.
Ранко Крівокапіч, Спікер Парламенту Чорногорії, обраний Президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ на річний термін. Голосування відбулося 3 липня ц.р. у м.Стамбул в рамках 22
-
ї с
есії ПА ОБСЄ. До складу ПА ОБСЄ входять 323 парламентарії з 57 країн
-
учасниць ОБСЄ.
За матеріалами
прес
-
служба міністерства закордонних справ
М. Присяжнюк: Необхідно прискорити реалізацію Програми активізації розвитку економіки в галузі АПК
12.07.20
13
В Україні необхідно активізувати розробку та реалізацію аграрних проектів, зокрема, в галузі тваринництва, а для цього закладені спеціальні умови в Програмі активізації розвитку економіки. Відтак, найближчим часом області мають розробити та розпочати в
тілювати по 2
-
3 вигідних для специфіки регіону аграрних проекти. Про це сьогодні на нараді під час робочої поїздки до Миколаївської області повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.
Міністр нагадав, що Кабмін ініціював ухвален
ня Програми активізації розвитку економіки на 2013
-
2014 роки. Відповідно до цього документу, держава готова допомогти пільгами чи фінансовими компенсаціями, аби стимулювати, в тому числі, аграрний сектор економіки. За матеріалами
прес
-
служб
и
М
іністерства
аграрної політики та продовольства
Комітети, Агентства, Служби, Інспекції
Голова Держкомтелерадіо: "Відкрита розмова" -
дієвий механізм швидкого опрацювання проблемних питань ЗМІ
08.07.2013 Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання закон
одавства про свободу слова та захист прав журналістів, що діє в рамках програми «Відкрита розмова», стала дієвим майданчиком та механізмом для швидкого опрацювання проблемних питань у роботі ЗМІ. Таку думку висловив під час 16
-
го засідання робочої групи Г
олова Держкомтелерадіо України Олександр Курдінович.
Підбиваючи підсумки діяльності робочої групи щодо сприятливого інвестиційного клімату, розвитку телерадіомовлення та індустрії преси в Україні, яка діє в рамках «Відкритої розмови», Голова Держкомтелерад
іо наголосив на її ефективній роботі та досягненні позитивних результатів.
Так, він нагадав, що 3 липня цього року Верховною Радою України в першому читанні було прийнято законопроект «Про суспільне телебачення і радіомовлення».
За словами Голови Держкомте
лерадіо, також було вирішено питання зменшення розміру ліцензійного збору за продовження дії ліцензії на аналогове мовлення.
Детальніше >>>
За матеріалами
пр
ес
-
служба Д
ержавного комітету телебачення і радіомовлення
В.Семиноженко: До кінця року всі органи виконавчої влади повністю перейдуть на безпаперовий документообіг за допомогою системи електронної взаємодії
11.07.2013
До кінця року всі органи викона
вчої влади повністю повинні підключити свої системи електронного документообігу до системи електронної взаємодії. На цьому наголосив Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира Семиноженко під час наради з пит
ань впровадження міжвідомчого електронного документообігу.
«Наше завдання -
до кінця поточного року повністю відмовитися від паперового документообігу в усіх органах виконавчої влади. Принаймні, в Секретаріаті Кабінету Міністрів уже точно не будуть користу
ватися папером для підготовки необхідних рішень», -
наголосив Голова Держінформнауки.
За його словами, до кінця року систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) буде впроваджено в промислову експлуатацію, а це означає повний перехід ор
ганів виконавчої влади на електронний документообіг. Крім того, впродовж цього року до системи мають підключитися всі обласні державні адміністрації й почати підключатися –
місцеві органи виконавчої влади.
Детальніше >>>
Упровадження електронного урядування в Україні визначено пріоритетним напрямом державної політики у сфері інформатизації. Так, у рамках реалізації Програми економічних реформ на 2012
-
2014 роки
створено один із системоутворюючих елементів електронного урядування -
систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). За допомого СЕО ОВВ відбувається обмін зовнішньою кореспонденцією, здійснюється контроль над виконанням доручень, орга
нізовані процеси узгодження проектів документів. Система є «економною» та зручною в експлуатації завдяки тому, що вона побудована на основі хмарних технологій, отже доступ до неї здійснюється лише за допомогою Інтернету та єдиного формату обміну електронни
ми документами. Юридична значимість документообігу забезпечується електронним цифровим підписом. Також ведеться робота щодо створення комплексної системи захисту інформації і проведення її державної експертизи. Упровадження електронного документообігу підв
ищить продуктивність праці органів виконавчої влади на 20
-
25% й здешевить вартість архівного зберігання документів на 80%. Восени 2012 року Уряд України затвердив ще два документи, які є принциповими для впровадження електронного урядування –
Стратегію роз
витку інформаційного суспільства в Україні та Концепцію створення і функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних ресурсів.
За матеріалами kmu.gov.ua
Від початку року Держфінінспекція попередила зайві витрати у сфер
і держзакупівель майже на 1 млрд. грн.
11.07.2013
За результатами оперативного моніторингу державних закупівель (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) протягом першого півріччя 2013 року територіальні органи Держфінінспекції України попер
едили зайві витрати державних коштів у сфері держзакупівель на загальну суму понад 963,7 млн грн. Зокрема, через виявлені фінансові порушення були відмінені конкурсні торги на загальну суму майже 401,4 млн. грн. Укладених договорів розірвано на суму понад
562,3 млн. грн.
Найзначніші результати роботи із попередження втрат держфінінспекцій в Донецькій (408,5 млн грн, або 42,4% втрат державних коштів від загальної суми по Україні), Львівській (90,5 млн. грн., або 9,4%), Дніпропетровській (64,5 млн. грн., або
6,7%), Луганській (60,2 млн. грн., або 6,2%), Кіровоградській (45,5 млн. грн., або 4,7%), Черкаській (44,7 млн. грн., або 4,6%), Херсонській (41,4 млн. грн., або 4,3%) та Сумській (36 млн. грн., або 3,7%) областях.
Як повідомлялося, з метою дерегуляції т
а зменшення фіскального тиску на суб’єктів господарювання Держфінінспекція України займає позицію щодо переходу від кількості контрольних заходів до їхньої якості. Для цього в роботу органу запроваджено підхід до планування контрольно
-
ревізійної роботи та відбору об’єктів контролю на підставі оцінки ризиків допущення фінансових порушень, моніторингу ризикових операцій, інформації зі ЗМІ, звернень громадян та телефону довіри Держфінінспекції України. За результатами моніторингу та позапланових перевірок держ
авних закупівель 2012 р
.
територіальні органи Держфінінспекції України попередили втрат на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти на суму 1,7 млрд. грн. Зокрема, за рахунок відміни конкурсних торгів –
на суму 956,2 млн. грн. та шляхом розірва
ння укладених договорів –
на суму 704,3 млн. грн.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба державної фінансової інспекції
Держінвестпроект проаналізув
ав інвестиційну діяльність Львівщини та Дніпропетровщини
12.07.2013
9 та 11 липня 2013 р. Держінвестпроект і Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (далі проект МЕРМ) представили громадськості Дніпропетровська та Львова результати аналітичного
дослідження: «Інвестиції –
шлях до ефективного економічного розвитку територій: кращі практики, бар’єри та перешкоди і шляхи їх подолання», яке проводилося на прикладі цих областей.
З ініціативи та на замовлення Держінвестпроекту за фінансової підтримки п
роекту МЕРМ, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД та ПК), було проведено аналітичне дослідження, яке передбачало аналіз стану інвестиційної діяльності у Дніпропетровській та Львівській областях
. Під час презентацій директор деп
артаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку Держінвестпроекту Василь Федюк розповів про стан інвестиційного процесу та показники із залучення інвестицій у двох регіонах. Він повідомив, що за обсягами прямих іноземних інвестицій за станом на початок 2013 року Дніпропетровська область знаходиться на другому місці, це $8351,8 млн. Водночас Львівська область в цій позиції займає 6 місце, їхній обсяг прямих іноземних інвестицій становить $1634,8 млн.
Для ефективної інвестиційної діяльності Василь Федюк запропонував представникам влади регіонів застосовувати 10 основних правил, зокрема: «Формувати позитивний імідж регіонів та створювати сприятливий інвестиційний клімат, організовувати інвестиційну інфраструктуру, визначити інвестиційні пріоритети, розвивати кластери, готувати якісні інвестиційні пропозиції і проекти, ефективно використовувати місцеві ресурси, а також підтримувати діючих інвесторів тощо».
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Держінвестпрокту Правоохоронні органи
СБУ
СБУ ліквідувала "конвертаційний центр", щомісячний обіг якого становив понад 100 мільйонів гривень
11.07.2013
Служба безпеки України викрила та припинила протип
равну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого впровадили функціонування на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей «конвертаційного центру» для виведення у тіньовий обіг коштів легального сектору економіки.
Нелегальну фінансову структуру, що переводила у готівку кошти, які належали різним суб’єктам підприємницької діяльності, створили мешканці Дніпропетровської області. Щомісячний обіг «конвертаційного центру» становив понад 100 млн. грн.
3 липня ц.р. на Дні
пропетровщині співробітники СБ України спільно зі слідчими МВС України провели 14 обшуків у відділенні однієї з банківських установ, помешканнях учасників оборудки, офісних приміщеннях та транспортних засобах, які використовувались зловмисниками у протипра
вній діяльності.
За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово
-
господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно
-
обчислювальну техніку з системою «клієнт
-
банк».
Встановл
ено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. У приміщенні банку були спеціально облаштовані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, незаконно побудований у підвальній частині житлового будинку «бункер» зі спеціальним сейфом. Із сейфа були вилучені обготівковані того ж дня 3,4 млн. гривень.
За цим фактом триває кримінальне провадження за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємство) та
ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
За матеріалами Прес
-
центру СБ України
8
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Новини регіонів
Захід
На Буковині успішно впроваджується проект ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"
08.07.2013
Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Георгій Галиць 8 липня зустрівся з Координатором системи ООН, Постійним представником Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Алессандрою Тісо.
Пані Тісо нещодавно пр
иступила до виконання своїх обов’язків у Києві і перший її візит в регіони держави вона здійснила саме на Буковину.
«Мені дуже сподобався ваш регіон і маю сподівання, що за час свого перебування тут я зможу більше дізнатись про особливості Чернівецької обл
асті та про хід реалізації програм ПРООН у вашому краї, -
зауважила вона. –
Користуючись нагодою, хочу наголосити, що ми повністю відкриті до співпраці з крайової владою та органами місцевого самоврядування, налагодження нових зв’язків та втілення у життя цікавих спільних проектів».
Георгій Галиць, зі свого боку, підтвердив, що у Чернівецькій області успішно впроваджується та розгортається проект ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». «На моє глибоке переконання, це надзвичайно хороший інструмент
для організації громад, а в регіоні якраз формалізуються громадські організації, формуються місцеві лідери тощо. Переконаний, що подібні проекти стануть дієвим та ефективним об’єднавчим майданчиком для громадського сектору», -
підсумував він.
Детальніше >>>
За матеріалами
Чернівецька ОДА
Керівники Львівської ОДА та представники ПРООН обговорили розвиток співпраці та реалізації проектів в Україні
11.07.
2013
10 липня перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич провів зустріч з координатором системи ООН, постійним представником ПРООН в Україні Алессандрою Тісо. Участь у зустрічі також взяли заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ята
к, міжнародний менеджер проекту ПРООН Джейсінгх Сах, старший програмний менеджер ПРООН Юлія Щербініна, представники облдержадміністрації та облради.
Основною темою спілкування став подальший розвиток співпраці та реалізації проектів Програми розвитку ООН в
Україні у Львівській області. Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо підвищення енергоефективності, екології, поширення методології Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІ» (МРГ
-
ІІ).
Детальніше >>>
За матеріалами Л
ьвівськ
ої ОДА
Міжнародні відносини
Політичні
o
Міжнародні організації
В Одесі триває підготовка до активної фази міжнародного навчання "Сі Бриз
-
2013"
10.07.2013
З поча
тком українсько
-
американського навчання «Сі Бриз
-
2013» із запрошенням представників флотів інших країн світу в Одесі на базі Західної ВМБ було розгорнуто та розпочато функціонування багатонаціонального штабу міжнародних маневрів.
Як розповів спів директор
навчань від української сторони капітан 1
-
го рангу Ігор Терьохін, одним із основних навчальних завдань «Сі Бризу
-
2013» є відпрацювання процедур планування та проведення операції за стандартами НАТО.
Тому структурна схема штабу навчань побудована за принци
пами, прийнятими в арміях країн
-
учасниць Північноатлантичного альянсу. На початковому етапі, протягом проведення базової та передпохідної підготовки, коли відбувається бойове злагодження сил, штабом здійснюється контроль та загальне керівництво усіма заход
ами, спланованими на цей період, оцінюється якість та ефективність їх проведення.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства оборони
Р.Демченко взяв участь у Дні євроатлантичного партнерства
11.07.2013
Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у Дні євроатлантичного партнерства. У своєму вітальному слові до учасників заходу Р. Демченко відзначив взаємовигідний
характер співробітництва між Україною та НАТО. Перший заступник Міністра підкреслив, що у Посланні Президента України Віктора Януковича про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2013 році окремо відзначено важливість тісної співпраці із впливовими м
іжнародними структурами безпеки субрегіонального, регіонального та глобального рівнів як про гарантію національної безпеки нашої держави в сучасному світі.
У виступі було також зазначено, що Україна є єдиною з числа країн
-
партнерів Альянсу, яка бере учас
ть в усіх поточних міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом Альянсу. Водночас, Україною та НАТО спільно реалізуються проекти в інших сферах -
науково
-
технічній, подолання нових викликів та загроз, планування при надзвичайних ситуація
х та захисту довкілля.
Захід, який відбувається в приміщенні Дипломатичної академії України при МЗС, організовано Центром інформації та документації НАТО в Україні спільно з Громадською лігою Україна
-
НАТО під патронатом Міністерства закордонних справ Украї
ни.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства закордонних справ
o
СНД
Л.Кожара провів переговори з Міністром закордонних справ Азербайджанської Р
еспубліки
08.07.2013
У рамках робочого візиту до Азербайджанської Республіки 08 липня ц.р. відбулися зустрічі Діючого голови ОБСЄ, Міністра закордонних справ України Л
.
Кожари з Главою зовнішньополітичного відомства Азербайджанської Республіки Ельмаром Мам
ед’яровим у форматі «віч
-
на
-
віч» та в розширеному складі.
Сторони обговорили стан та перспективи подальшого співробітництва між Азербайджанською Республікою та ОБСЄ, зокрема в контексті реалізації ініціативи Азербайджану щодо перегляду нинішнього мандату польової присутності ОБСЄ в АР, обмінялися думками щодо шляхів активізації зусиль ОБСЄ в напрямку розв’язання тривалих конфліктів
та найбільш повного використання в цьому контексті потенціалу Мінської групи ОБСЄ для мирного врегулювання нагірно
-
карабаськог
о конфлікту. Під час обговорення двосторонньої складової українсько
-
азербайджанських відносин увагу сторін було зосереджено на питаннях подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном, зокрема шляхом активізації торгівельно
-
економічного співробітництва.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства закордонних справ
У Азарова рассказали, как Россия давит на Украину
1
0.07.2013
Россия не обсуждала с Украиной вопрос о возможности введения ответных мер на действие специальных пошлин на импорт автомобилей, таким образом, заявление РФ о возможности введения спецпошлин на импорт из Украины является элементом давления, об это
м заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.
Он отметил, что если заявление Турции о возможности введения ответных мер на спецпошлины на импорт автомобилей выглядит как приглашение к диалогу, то действия России –
как давление для достижения желаемого результата.
“Со стороны России –
это несколько иной шаг по сути. Позиция Турции –
это скорее приглашение к диалогу. А позиция, о которой объявила Россия, –
это элемент давления”, –
заявил Пятницкий.
При этом о
н отметил, что Россия, как член Таможенного союза, самостоятельно не может принимать решение о введении спецпошлин, поскольку они будут действовать для всех членов ТС.
Также Пятницкий сообщил, что вопросы о применении Украиной защитных мер, в частности, сп
ецпошлин на импорт автомобилей, квот на импорт коксующегося угля, по претензиям членов ВТО будут рассмотрены 11 июля Советом по торговле товарами этой организации.
Напомним, Россия ради защиты своей автомобильной промышленности готова применить к Украине э
кономические санкции. По материалам forbes.ua
o
Африка
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки прийняв Посла Єгипту в Україні
08.07.2013
Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки прийняв Посла Єгипту в
Україні. 8 липня ц.р. Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Геннадій Латій прийняв Посла Єгипту в Україні Осаму Тауфіка Бадра на його прохання.
Під час зустрічі були обговорені останні події в Арабській Республіці Єгипет та пе
рспективи врегулювання внутрішньополітичної ситуації в країні.
Було наголошено на тому, що в Україні уважно стежать за подіями в Єгипті та закликають всі сторони до стриманості та врегулювання ситуації виключно мирними засобами за участю всіх політичних си
л країни.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства закордонних справ
o
Північна Америка Військове навчання "Репід Трайдент -
2013" розпочалось
08.07.2013 8 липня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) Академії сухопутних військ стартувало масштабне українсько
-
американське командно
-
штабне навчання із залученням військ “Репід Трайдент
-
2013”. Це двотижневе навчання є одним із найбільших заходів міжнародного військового співробітництва у поточному році. Приймаючою стороною та організаторами є Сухопутні війська Збройних Сил України.
Офіційна церемонія відкриття навчань відбулася на плацу Центрального містечка МЦМБ. Під ч
ас урочистого шикування на щогли було піднято державні прапори 19 країн
-
учасниць, виконано державні гімни України та США.
Згодом, із урочистою промовою до учасників навчань звернулися керівник “Репід Трайдент –
2013” –
перший заступник командира 8 армійсь
кого корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал
-
майор В’ячеслав Назаркін та співкерівник з американської сторони –
офіцер командування Сухопутних військ ЗС США у Європі полковник Альфред Рензі.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства оборони
Новый посол США прибудет в Украину в августе
10.07.2013
Посол США в Украине Джон Теффт прогнозирует прибытие нового посла Джеффри Пайятта в Украину в авг
усте текущего года. По его словам, кандидатура Джеффри Пайятта была утверждена сенатом США 9 июля.
Как сообщалось, Джон Теффт занимает должность посла США в Украине с ноября 2009 года.
Перед своим утверждением Джеффри Пайятт заявлял, что намерен "призывать
украинское правительство действовать немедленно, чтобы воспользоваться историческим шансом осуществить надежду относительно европейской интеграции и выполнить требования ЕС для подписания соглашения об ассоциации". Он также подчеркнул, что планирует дать президенту Виктору Януковичу понять, что без освобождения экс
-
премьера Юлии Тимошенко Украина не сможет приблизиться к ЕС.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
9
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Економічні
o
Міжнародні організації
У рамках реалізації сумісного проекту "ОБСЕ
-
Україна" роз
почалася відправка меланжу з Одещини
08.07.2013
8 липня на Одещині з розташування складу ракетного пального Сухопутних військ відправлено першу партію компоненту ракетного пального “меланж” загальною кількістю близько 370 тонн. Даний захід відбувається в рамках реалізації спільного проекту Україна
-
ОБСЄ.
За словами виконуючого обов’язки командира Складу ракетного пального Сухопутних військ майора Олександра Швидюка, небезпечну рідину у 7 спеціальних залізничних цистернах направлять до Російської Федерації з
метою подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно
-
промислового комплексу.
Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна –
ОБСЄ, передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Одещини.
Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.
Станом на 8 липня в Одеській області на складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 3,1 тисяч тонн меланжу та рідини інших типів.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства оборони
У Держфінінспекції розпочато підготовку п
роекту Тwіnning із удосконалення системи державного фінансового контролю
09.07.2013
8
–
9 липня 2013 року в Держфінінспекції України відбулося робоче засідання експертів Європейського Союзу з керівництвом Держфінінспекції щодо підготовки проекту Тwіnning із удосконалення системи державного фінансового контролю.
У межах місії експертів ЄС щодо підтримки окремих державних установ у залученні зовнішньої допомоги ЄС Тwіnning до Держфінінспекції України завітали п. Іоаніс Філопулос (Греція) та п. Мішель Пеке (Фран
ція).
Мета зустрічі полягала в оцінці потенціалу та пріоритетних ідей запланованого проекту, який спрямований на реалізацію положень майбутньої Угоди про асоціацію Україна –
ЄС: забезпечення покращання системи державного внутрішнього фінансового контролю т
а запровадження належних механізмів у боротьбі із шахрайством.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба Д
ержавної фінансової інспекції
Глобальный договор О
ОН исключил 4 украинские компании
10.07.2013
Глобальный договор ООН объявил об исключении в первой половине 2013 года 99 компаний за отказ сообщать о прогрессе в течение не менее двух лет подряд.
Согласно сообщению на сайте Глобального договора ООН, в том числе исключены четыре украинские компании: группа компаний «ГринКо», ООО «Комфи
-
трейд» (Днепропетровск), владеющее в Украине сетью магазинов бытовой техники и электроники под брендом Comfy, ОАО «Судостроительный завод «Залив» (Керчь) и ПАО «Завод «Фиолент
» (Симферополь, оба АРК).
Подробнее >>>
Глобальный договор ООН инициирован в 1999 году и призван объединить усилия бизнеса и деятельность аге
нтств ООН, трудовых, общественных организаций, государственных органов для поддержки и применения десяти универсальных принципов в сфере защиты прав человека, обеспечения стандартов работы, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Он является крупней
шей в мире добровольной инициативой в сфере корпоративной социальной ответственности.
По материалам thekievtimes.ua
o
СНД
У рамках "Ялтинських ділових зустрічей" Україна презентувала ряд великих інвестиційних проектів
08.07.2013
Проведення IV Міжнародног
о інвестиційного форуму «Ялтинські ділові зустрічі» -
хороший шанс для України зміцнити економічні відносини з країнами учасницями СНД, визначити нові напрями їх розвитку, а також залучити інвестиції в українську економіку, на цьому акцентував Міністр екон
омічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов, відповідаючи на запитання журналістів.
Міністр нагадав, що країни СНД на сьогодні залишаються одними з головних торговельних партнерів України. Їх частка в загальному обсязі українського товарообігу за пі
дсумками 2012 року склала 39%.
Також Міністр повідомив, що в рамках форуму відбулася презентація низки великих інвестиційних проектів, на «Ялтинських ділових зустрічах» України ще раз представила свій величезний інвестиційний потенціал.
На Форумі також від
булися переговори Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова з російським колегою -
Міністром економічного розвитку Російської Федерації Олексієм Улюкаєвим. У ході зустрічі сторони відзначили, що сьогодні українсько
-
російські взаємин
и в частині економічного співробітництва можна охарактеризувати як стабільні і добросусідські.
Також під час переговорів була сформульована основна задача, яку сьогодні необхідно вирішити в рамках розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Рос
ією -
ніякі бар'єри не повинні заважати ні російським інвесторам в Україні, ні українським -
до Росії. Ігор Прасолов і Олексій Улюкаєв підкреслили свою готовність сприяти цьому, використовуючи всі доступні механізми.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба М
іністерства економічного розвитку і торгівлі
o
Європа
Україна та Голландія визначили пріоритетні для співпраці сектори АПК
12.07.2013
Україна та Голлан
дія поглиблять співпрацю в галузях плодоовочівництва, тваринництва, картоплярства та використання біомаси, про це сторони домовилися під час засідання українсько
-
нідерландської робочої групи з питань сільського господарства під головуванням.
Під час засід
ання сторони визначили чотири пріоритетні сектори для подальшого співробітництва, а саме тваринництво, картоплярство, використання біомаси та плодоовочевий сектор.
Зокрема, був підписаний ветеринарний сертифікат для експорту в Україну сперми биків
-
плідникі
в з Нідерландів.
Також за результатами зустрічі було підписано Протокол засідання робочої групи з питань сільського господарства та досягнуто домовленості про співпрацю з питань залучення нідерландських інвестицій, технічної допомоги у пріоритетних сектора
х, використання нідерландського досвіду для українських фермерів, організації в Україні торговельних місій, семінарів, професійних виставок.
За матеріалами
прес
-
служб
и
М
іністерства аграрної політики та продовольства
o
Близький Схід
Корейські інвестори гот
ові і далі співпрацювати з Україною у сфері космічних та IT
-
технологій
08.07.2103
Корейські компанії задоволені співпрацею з Україною у сфері високих технологій та космічних досліджень. Про це заявив 8 липня Повноважний Посол Республіки Корея в Україні К
ім Ин
-
Цжун в ході бесіди з Першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолієм Максютою. Сторони зустрілися, щоб обговорити стан та перспективи двостороннього торговельно
-
економічного та інвестиційного співробітництва між Украї
ною та Республікою Корея. Він повідомив, що на 22 серпня запланований перший запуск корейського супутника на українській ракеті
-
носії. А після цього планується ще два запуски. Крім цього, Повноважний Посол Республіки Корея в Україні зазначив: «Також планує
ться участь корейських компаній у будівництві Одеського терміналу по зрідженому газу, в Донецьку з виробництва швидкісних поїздів, у Дніпропетровську в будівництві метро. Ці проекти вимагають мільярдних інвестицій».
У 2012 році, незважаючи на кризові явища
у світовій економіці, товарообіг між Україною та Республікою Корея виріс на 19% і склав 2,029 млрд. доларів США.
Детальніше >>>
За матеріалами п
рес
-
служби Мінеконом
розвитку
Восточные мечты: японцы хотят собирать свои автомобили в Украине
10.07.2013
Посол Японии в Украине Саката Тоичи активно работает над тем, чтобы в Украине собирались японские автомобили; в то же время, он добавил, что на данный момент японские п
роизводители видят в украинском рынке определенные проблемы, главной из которых является инвестиционный климат.
Саката Тоичи отметил, что сегодня в Польше, которая уже является членом Европейского Союза, работают 260 японских предприятий, а в Украине их то
лько 40.
Это все –
инвестиционный климат. Если страна является членом ЕС, на ее рынок легче и безопаснее выходить. Посол добавил, что У
краина сегодня активно двигается в направлении евроинтеграции.
Как сообщалось, с 15 апреля в Украине введены ввозные пош
лины на импортные автомобили с объемом двигателя от 1 до 2,2 л в размере 6, 46
-
12,95%. Данное решение инициировали в Минэкономразвития, предлагая вести пошлины сроком на три года. Специальная пошлина будет взиматься дополнительно к существующей 10%. Ранее министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что хотел бы создать такие условия, чтобы известные японские автопроизводители строили заводы на территории Украины.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Соціально
-
культурні
o
Міжнародні організації
Обговорено питання співпраці МОН та Представництва ЮНІСЄФ в Україні
10.07.2013
10 липня 2013 року відбулася зустріч заступника Міністра освіти і науки Бориса Жебровського з Головою Представництва ЮНІСЄФ в Україні Юкіє Мокуа. Під час зустрічі обговорено напрями співпраці Міністерства з Представництвом ЮНІСЄФ в Україні з питань захисту прав дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема, учнів шкіл соціальної реабілітації. Запропоновано провести оцінку їхніх потреб та скласти індивідуальні плани соціального супроводу. Окрім того, відбулася конструктивна розмова щодо підготовки України до Міжнародної конференції Міністрів освіти, проведення якої пла
нується в Турецькій Республіці у грудні 2013 року.
Заступник Міністра Борис Жебровський ознайомив присутніх з досягненнями вітчизняної освіти, перспективами її розвитку. Також визначено основні теми, які необхідно висвітлити на майбутній конференції як поз
итивний досвід України. Зауважимо, що досягнення у дошкільній та мовній освіті сьогодні визнані на міжнародному рівні відповідними комітетами Ради Європи.
Представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіє Мокуа запевнив у готовності надати технічну допомогу для підготовк
и до Конференції.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба М
іністерства освіти і науки
Думки експертів
Экономист: 50% экономики Украины находится в "тени"
12.07.2013
Реформы украинской власти не приводят к уменьшению уровня тенизации экономики. Об этом в комментарии заявил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.
«Законодательные или нормативные изменения –
оторваны от реальности,
а практика еще дальше выталкивает любую официальную деятельность (предприятий. –
Ред.). Эти реформирования, к сожалению, или третичные, или не приносят определенных результатов. Нет нововведений, которые способствовали бы позитивным изменениям. Если учест
ь, что значительная часть законотворческой деятельности носит лоббистский характер, а потому нет стимулов говорить, что через законодательство происходят какое
-
то улучшения», –
заявил он, напомнив, что принятие Налогового кодекса и проведение пенсионной ре
формы только привело к протестам.
Эксперт оценивает уровень тенизации экономики Украины в 50%. «
Официально утверждают, что уровень тенизации –
около 30%. По тем оценкам, этот показатель достигает 50%. И сейчас нет тенденции к его снижению. Очевидно наблю
дается даже определенная тенденция к усилению тенизации. Поскольку в отличие от предыдущих лет нет экономического улучшения, расширения экономики за счет появления нового прибыльного бизнеса и т.д.. Сейчас мы этого не наблюдаем, поэтому достоверно есть опр
еделенная тенденция к усилению тенизации, хотя незначительная», –
отметил он.
«Я думаю, что мы находимся в «вязком болоте», когда экономика и не развивается, и не имеет стимулов для этого», –
добавил Юрчишин.
По материалам Тиждень.ua
10
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
11
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Економіка & Б
ізнес ЗМІСТ
Макроекономіка
Державне регулювання
Бюджет України
Мультихолдинги
Компанії & Ринки
Соціальна відповідальність
Прес
-
релізи
Бізнес Асоціації
Економіка
регіонів
Аналітика & Соціологія
Думки експертів
БЕЗКОШТОВНИЙ
щотижневий електронний діловий журнал
WD
M
«
Chrematis
tic»
ФОКУС
Банки починають відновлювати кредитування МСБ
11.07.2013
Фінансова криза, і як наслідок брак ліквідності призвели до суттєвого скорочення активності банківських установ в сфері кредитування малого та середнього бізнесу. Така ситуаці
я була зумовлена, в тому числі, більш високими ризиками кредитування малого бізнесу у порівнянні з великими підприємствами: малим підприємствам зазвичай важко витримувати конкуренцію з лідерами ринку, їм властиві більш низькі показники кредитоспроможності,
менша прозорість та значна залежність від окремих посадових осіб.
Так, за даними державної служби статистики, діяльність понад 35% малих підприємств у 2012 році була збитковою. Згідно даних дослідження НБУ «Ділові очікування підприємств», за результатам
и ІI кварталу 2013 року поточний фінансовий стан власних підприємств як незадовільний оцінили 20,7% опитаних керівників малих підприємств. При цьому 12,2% очікували його погіршення впродовж найближчих 12 місяців, а третина опитаних сподівалась на покраще
ння становища.
На даний час банки починають відновлювати кредитування МСБ, про що свідчить збільшення кількості установ, які готові надавати кредити малим підприємствам на придбання комерційного автотранспорту, нерухомості, обладнання тощо. Окремі системн
і установи декларують наміри щодо збільшення портфелю МСБ довівши його згодом до 10
-
30%. Це пояснюється, насамперед, обмеженістю кількості великих позичальників та майже повною відсутністю альтернативи розміщення коштів в інші інструменти зі співставною до
ходністю та помірним ризиком. Але попит на такі кредити обмежується досить високими відсотковими ставками та відсутністю у значної кількості малих підприємств достатнього обсягу якісної застави.
Разом з тим, розвиток малого та середнього бізнесу є важлив
им для країни. За даними департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України
, 99,8% всіх українських підприємств є малими або середніми. У сфері малого та середнього бізнесу зайнято
близько 6,8 млн. осіб або 36,7% зайнятого населення працездатного віку. При цьому за останні роки, дякуючи полегшенню процедури реєстрації та вдосконаленню системи спрощеного оподаткування, спостерігається збільшення кількості МСБ: на кінець 2012 р. в Україні налічувалося 344 тис. малих підприємств, в тому числі, 286,5 тис. мікропідприємств та 20,2 тис. –
середніх.
Програми підтримки малого бізнесу реалізують в Україні декілька міжнародних фондів: ЄБРР, КFW та Європейський інвестиційний банк. Так з 199
7 року ЄБРР було видано більше , ніж 600 тис. кредитів на суму близько 4,6 млрд.дол. Активно працює також Німецько
-
Український фонд, заснований КFW: за весь час існування НУФ банки
-
партнери видали кінцевим позичальниками за програмою мікрокредитування 160
942 кредити на загальну суму 691,833 млн. євро. Європейський інвестиційний банк у 2009
-
2012 роках надав 540млн. євро фінансових ресурсів для підтримки МСБ.
Всі ці програми мають певний позитивний вплив на розвиток підприємництва. Але на думку НАБУ, центр
альна роль у налагодженні ефективної співпраці фінансового сектору та невеликого бізнесу має належати державі. На даний час в Україні існують програми з державної підтримки МСБ у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, надання пільгових кредит
ів та фінансування для реалізації бізнес
-
планів.
Фінансування здійснюється через Український фонд підтримки підприємництва, але обсяги цієї підтримки поки що незначні, тому не мають суттєвого впливу на доступ МСБ до кредитних ресурсів. Так, згідно даних
, наведених в Узагальненому звіті щодо виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва Україні, за підсумками 2012 року, на відшкодування відсотків за кредитами підприємств МСБ було спрямовано 4,1 млн. грн.,а на підтримку бізнес
-
проектів та пільгове кредитування
-
4,6 млн.грн. Загальна сума бюджетного фінансування, що було витрачено, в тому числі, на створення інфраструктури підтримки МСБ (бізнес
-
центрів, бізнес
-
інкубаторів тощо) та проведення навчальних заходів склала 14,8 млн. грн.
Участь д
ержави важлива не лише у впровадженні програм кредитування МСБ, а й у створенні більш прозорих та ефективних правил роботи підприємств МСБ на вітчизняному ринку. Крім того, необхідно покращувати інвестиційний клімат, в тому числі шляхом вдосконалення норма
тивної бази з захисту прав кредиторів, реформування судової системи та створення єдиної, повної та достовірної бази кредитних історій позичальників. На таких умовах підприємці почуватимуть себе впевнено і матимуть бажання і можливість інвестувати кошти в розвиток, а банки будуть мати змогу повноцінно розвивати програми кредитування малого та середнього бізнесу.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
центру НАБУ
Макроекономіка
Грошова маса Денежная ма
сса в Украине за полгода выросла почти на 8%
10.07.2013
Объем монетарной базы в Украине за июнь вырос на 1,8% (с начала года -
на 8%) -
до 275,7 млрд грн, денежной массы -
на 1,6% (с начала года -
на 7,9%) -
до 834,5 млрд грн, сообщает пресс
-
служба Национа
льного банка Украины (НБУ).
При этом, в июне объем наличных вне банков увеличился на 2,7% (с начала года -
на 8,1%) -
до 219,8 млрд грн.
В сообщении
говориться, что н
есмотря на снижение в июне объема средств на корсчетах банков на 9,2%, их рост с начала го
да достиг 5,3% -
до 26 млрд грн, а их среднедневной объем (25,4 млрд грн) был в 1,4 раза больше по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года. По состоянию на 1 ию
ля 2013 г.
объем обязательных резервов, сформированных банками в соответствии с установле
нными нормативами, составил 18,7 млрд грн, из них на отдельный счет в НБУ было перечислено 6,5 млрд грн
. Объем рефинансирования банков НБУ в июне составил 1 млрд грн (с начала года -
15,5 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям сост
авила 7,11% годовых (с начала года -
7,8%). Кроме этого, в июне произошло уменьшение средневзвешенной ставки по кредитам, предоставленным реальному сектору экономики в национальной валюте -
до 15,32% с 15,57% в мае, в иностранной валюте -
увеличение до 9,9
% с 9,34%. Снизилась также средневзвешенная ставка по депозитам в национальной валюте -
до 9,73% с 10,21% и в иностранной валюте -
до 5,66% с 6,01%. Подешевели также ресурсы на межбанковском кредитном рынке: средневзвешенная ставка в национальной валюте со
ставила 2,27% вместо 3,98% в мае.
По материалам companion.ua
Інфляція
Базовая инфляция в Украине в годовом измерении по итогам июня
снизилась до 0,1%
08.07.2013
Базовая инфляция в Украине в июне 2013 года, как и в мае, была равна нулю, сообщила Госуда
рственная служба статистики в понедельник.
Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) базовая инфляция по итогам июня снизилась до 0,1% с 0,2% по итогам мая, 0,3% -
по итогам апреля, 0,4% –
по итогам марта и 0,5% –
по итогам февраля
.
В целом с начала 2013 года базовая дефляция составила 0,3%, тогда как первое полугодие 2012 года Украина завершила с базовой инфляцией 0,4%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельн
ых факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
Державний борг
Долговая яма: украинские власти в 2013
-
м одолжили уже более 75 млрд грн
10.07.2013
За первое полугодие текущего года общий объем госзаимствований составил 75,47 млрд грн, при этом Укра
ина привлекла на внутреннем рынке 57,48 млрд грн, сообщают Нацбанк и Госказначейство.
На обслуживание долга за этот период было потрачено 14,66 млрд грн (9,98 млрд грн –
внутреннего) при плане 15,88 млрд грн, на погашение –
35,1 млрд грн (15,4 млрд грн) пр
и плане 40,34 млрд грн.
В прошлом месяце на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) было привлечено 4,3 млрд грн и $20,9 млн.
Средневзвешенная доходность облигаций на первичном рынке в июне составила: в гривне –
11,63% годовых, в долл
арах США –
7,81 % (с начала года 13,11% и 7,81% соответственно).
Следует отметить, что Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник продало пяти
-
и семилетние гривневые ОВГЗ на 2,032 млрд грн. под 14,25% и 14,3% годовых. Также Минфин про
дал по двум рыночным заявкам трехмесячные гривневые ОВГЗ на 44,212 млн грн под 7,75% годовых.
Также сообщается, что в 2013 году Минфин нарастил уставной капитал Нафтогаза на 8 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ доходностью 14,3%.
На погашение и обслуживание ОВГ
З в первом полугодии было потрачено 25,4 млрд грн. Затраты на основной долг составили 15,3 млрд грн, уплату дохода –
10,1 млрд грн.
НБУ в июне увеличил объем выкупа гособлигаций в 3,8 раза –
до 4,2 млрд грн.
Напомним, что общая сумма государственного и гар
антированного государством долга Украины с начала года выросла на $4,084 млрд, или на 6,33%, составив на конец мая $68,579 млрд.
По материалам news.finance.ua
12
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Державне регулювання
Кабінет Міністрів України
Правительство готово поддержать кред
итами развитие малого и среднего бизнеса, -
МЭРТ
09.07.2013
Действия правительства, связанные, в частности, с реформированием разрешительной системы, упрощением процедур регистрации бизнеса и внедрением новых принципов функционирования упрощенной системы налогообложения, положительно повлияли на увеличение числа предпринимателей в стране. Об этом сказал директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Игорь Шев
ердин, сообщает Первый национальный.
Так, по информации Шевердина, на конец 2012 г. в Украине насчитывалось 344 тыс. малых предприятий, в том числе, 286,5 тыс. микропредприятий и 20,2 тыс. -
средних предприятий
.
«Если сравнить эти данные с 2011 г., то наб
людается тенденция роста количества малых предприятий на 25,7 тыс. или 8.1% (в 2011 г. их количество составляло 318,3 тыс.), а средних -
на 0,9 тыс. или 4,7% (в 2011 г. -
19,3тыс.). 99,8% всех украинских предприятий являются малыми или средними. В сфере ма
лого и среднего бизнеса занято около 6,8 млн. человек или 36,7% занятого населения трудоспособного возраста», -
сообщил Шевердин.
По его мнению, сохранить положительную тенденцию позволит внедренная в Украине программа микрокредитования субъектов малого пр
едпринима
-
тельства, которая дает предпринимателям возможность получить достаточно дешевый финансовый ресурс для развития бизнеса.
Кредитование в рамках данной программы осуществляется на конкурсной, возвратной основе с обеспечением выполнения обязательст
ва по возврату бюджетных средств. Плата за пользование средствами установлена на уровне 1,5 учетной ставки НБУ на дату заключения договора.
«На сегодня учетная ставка Национального банка составляет 7%. Таким образом, плата за пользование микрокредитом сост
авляет около 10,5%. Учитывая, что банки предоставляют кредиты субъектам малого предпринимательства под 18
-
20%, условия пользования бюджетными средствами в рамках программы микрокредитования почти вдвое выгоднее», -
отметил Шевердин.
Микрокредиты предоставл
яются на сумму от 50
-
100 тыс. грн сроком до одного года, 100
-
250 тыс. грн сроком до трех лет с отсрочкой возврата основной суммы долга до одного года.
Кредиты могут привлекаться для производства, переработки и сбыта продукции, покупки техники, оборудования
, освоения новых технологий, строительства и реконструкции производ
-
ственных помещений с учетом приоритетных направлений развития экономики.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Кабмин утвердил законопроект о госконтроле бизнеса
11.07.2013
Кабинет министров утвердил законопроект, предложенный Государственной службой по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства,
который определяет единый перечень сфер государственного контроля бизнеса.
"Необходимо четко прописать сферы контроля и четко прописать, максимально сузив, сферы, на которые контроль не распространяется", -
сказал первый заместитель главы Госпредпринимат
ельства Александр Потимков.
Законопроект "О внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно улучшения государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, которые подлежат государственному надзору (контролю
)" был одобрен Кабмином 3 июля 2013 г
.
Кроме того, законопроектом предусматривается исключить внеплановые проверки, инициированные юридическими лицами. В то же время в обращениях физических лиц должно быть указано, что нарушение предпринимателя привело к м
атериальным потерям или к нарушению конституционных прав на безопасные условия труда.
Госпредпринимательство также будет продолжать проводить комплексные плановые проверки субъектов хозяйствования на протяжении календарного года совместно со всеми органами
контроля.
По материалам УНИАН
Бюджет України
Доходи
Минфин на очередном аукционе продал ОВГЗ на 2 млрд грн
10.07.2013
Министерство финансов Украины во вторник, 9 июля, привлекло в государственный бюджет 2,076 млрд грн на аукционе по продаже облигац
ий внутреннего государственного займа (ОВГЗ), об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Согласно сообщению, Минфин привлек основную долю средств в результате размещения долгосрочных облигаций, в том числе 1,613 млрд грн в результате удовлетворе
ния всех пяти поданных заявок на приобретение 5
-
летних облигаций с доходностью 14,25% и 418,809 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 7
-
летних облигаций с доходностью 14,30%. Также Минфину удалось разместить трехмесячные гособлигаци
и, и в результате удовлетворения двух из трех поданных заявок в госбюджет привлечено 44,212 млн грн под 7,75% годовых.
По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,076 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». В июле Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ –
16, 23 и 30 июля. В 2012 году Министерство финансов Украины в результате про
ведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро. По состоянию на 9 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 229,851 млрд грн, при этом в собс
твенности НБУ находятся госбумаги на сумму 132,158 млрд грн, в собственности банков –
84,323 млрд грн, нерезидентов –
5,095 млрд грн. По оперативным данным Госказначейства на 8 июля, в январе
-
июле в госбюджет поступило 77,491 млрд грн от государственных за
имствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,995 млрд грн.
Подробнее >>>
По материа
лам forbes.ua
Крупные плательщики налогов за I полугодие 2013 г. уплатили в госбюджет 97 млрд грн, -
Миндоходов
10.07.2013
Крупные плательщики налогов за I полугодие 2013 г. уплатили в госбюджет 97 млрд грн. Об этом сообщает пресс
-
служба Министерс
тва доходов и сборов Украины.
Согласно сообщению, это 60% от общей суммы поступлений по Украине (160,9 млрд грн).
По статистике Миндоходов, в текущем году к категории крупных плательщиков отнесены 1480 предприятий. Налоговые поступления от этой категории п
лательщиков составили 73 млрд грн -
69% от уплаченной суммы всех налоговых поступлений по Украине. Таможенных платежей уплачено на сумму 24 млрд грн (43%).
Наибольшие доходы, по данным министерства, получили предприятия пищевой промышленности. Крупные пред
приятия, которые работают в этой сфере, оплатили 17% всех поступлений от крупных плательщиков.
От предприятий, задействованных в торговле, поступило 13% поступлений. Крупные плательщики, которые занимаются производством и распределением электроэнергии, газ
а и воды оплатили 9% поступлений, и 8% поступило от предприятий, которые работают в сфере права, бухгалтерского учета, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям.
Напомним, доходы госбюджета за январь
-
июнь 2013 г. снизились на 0,2% -
до 162,5 млрд
грн
По материалам finance.rbc.ua
О.Клименко: Надходження до бюджету відповідають макроекономічним тенденціям
11.07.2013
Надходження податків та митних платежів до українського бюджету сьогодні є стабільним та а
декватним до макроекономічних тенденцій. Про це під час прес
-
конференції 11 липня заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.
Всього до зведеного бюджету країни за перше півріччя 2013 року зібрано 204,3 млрд грн., що на 1,7 млрд грн., або на 0,8%, перевищує аналогічний показник за відповідний період минулого року. Зокрема, до державного бюджету надійшло 160,9 млрд грн., місцеві бюджети отримали 43,5 млрд грн.
Крім того, за перші півроку платникам було відшкодовано 27,5 млрд грн. податку н
а додану вартість. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відшкодування збільшено на 19,4%, або на 4,5 млрд грн. В автоматичному режимі платникам повернуто 11,6 млрд грн. податку на додану вартість.
За словами Міністра, поточна заявка від бізнес
у на відшкодування ПДВ, за якою ще не настав термін, складає 4,5 млрд грн. Що стосується протермінованої заборгованості (11 млрд грн.), то рішення щодо її відшкодування на даний момент вирішується у судовому порядку, або перебуває на адміністративному оска
рженні, або підприємства мають ознаки фіктивності тощо.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба М
іністерство доходів і зборів
Олександр Клименко
Фото podrobnosti.ua
Видатки
Власть скрыла да
нные о тендерах более чем на 175 м
лрд.
-
СМИ
09.07.2013 В первом полугодии 2013 в «Вестнике государственных закупок» были обнародованы данные о тендерах на 131,94 млрд грн. Тогда как в аналогичном периоде 2012 года было известно о тендерах на 307,75 млрд
грн.
По данным «Наших денег», перестали публиковать свои тендеры такие крупные предприятия как Одесский припортовый завод, «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Киевгорстрой».
Также практически перестали обнародовать данные предприятия угледобывающей отрасли, к
оторые в 2012 году провели тендеры на 28 млрд грн, заводы из структуры «Укрзализныци».
Резкое уменьшение публичных данных о тендерах состоялось после принятия в июле 2012 года изменений в закон о госзакупках, которые позволили государственным предприятиям не публиковать в «ВДЗ» данные о своих закупках за собственные средства. Также правящее большинство ВР несколько раз расширяло перечень госструктур, которые могут проводить закупки без тендерных процедур. Одним из таких исключений стал Аграрный фонд Украины
.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Мінфін не збирається скорочувати видатки бюджету
10.07.2013
У 2013 році видатки держбюджету зросли на 10% порівняно з минулим роком. Експе
рти прогнозують "дірку" в бюджеті в 10 млрд гривень, але в уряді не бачать підстав скорочувати витрати і переглядати макропоказники.
Результати виконання держбюджету за І півріччя за оперативними даними Держказначейства не дають підстав для скорочення вида
тків та кредитування загального фонду держбюджету відповідно до статті 54 Бюджетного кодексу, про це у відповіді на запит ZN
.
UA
заявили в прес
-
службі Міністерства фінансів. Посилаючись на оперативні дані Держказначейства, у Мінфіні повідомили, що касові ви
датки державного бюджету за перше півріччя 2013 року становили 185,3 млн грн. Проти аналогічного періоду 2012 року вони зросли на 10,3%.
Детальніше >>>
За
матеріалами ipress
.
ua
Кабмин утвердил перечень инвестпроектов с госфинансированием
12.07.2013
Кабинет министров утвердил перечень социальных инвестиционных проектов, которые в 2013 году финансируются за счет средств государственного фонда регионального развития на общую сумму в 686,038 млн грн.
Согласно распоряжению правительства №508
-
р от 22 мая 2013 года, обнародованному на его сайте в пятницу, среди проектов преобладают строительство садов, школ, котелень, больниц и др.
Наибольшие суммы средств предус
мотрены на проекты во Львовской области (69,841 млн грн), АРК (47,155 млн грн), Донецкой (44,326 млн грн) и Киеву (42,632 млн грн).
По материалам forbes.ua
13
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Багатопрофільні холдинги
Компания Януковича
-
младшего удв
оила свои активы
09.07.2013
Чистые активы группы «МАКО» старшего сына президента Александра Януковича в 2012 году выросли почти в 2 раза -
до 970 млн грн по сравнению с 505,5 млн грн в 2011 году. Об этом сообщается в пресс
-
релизе группы со ссылкой на комби
нированную отчетность по международным стандартам финанс
овой отчетности (МСФО) за 2012
год
, аудит которой проведен компанией PricewaterhouseCoopers, сообщает ЗН.
Ключевые финансовые результаты всех предприятий группы за 2012 год, по данным отчетности, сос
тавили: 970 млн грн -
чистые активы;
543 млн грн -
валовая прибыль от реализации;
181 млн грн -
чистый процентный доход от банковской деятельности;
575 млн грн -
результат от операций до налогообложения; 123 млн грн -
суммарные расходы по налогу на прибыль
;
153 млн грн -
общая сумма налогов и сборов, выплаченных в бюджеты всех уровней, в т.ч.:
более 27 млн грн -
единый социальный взнос;
81 млн грн -
начисленная заработная
плата, в том числе 12 млн грн -
налог на доходы физлиц.
На предприятиях группы МАКО ра
ботает 925 человек. По состоянию на 31 декабря 2012 года в Группу входило 18 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии. 100% акций компании владеет старший сын Президента Виктора Януковича Александр.
За время президентства Виктора Януковича бизнес его старшего сына Александра стремительно разрастается, наращивая активы и прибыль. Так, по данным последнего рейт
инга журнала «Фокус», в 2012 г.
А
.
Януковичу удалось удвоить свое состояние до $ 196,5 млн. Суммарные активы возглавляемой им группы МАКО превысили
1,7 млрд грн, а чистая прибыль «Мако Холдинг» составила 200 млн грн. 1 марта во время итоговой пресс
-
конференции в Украинском доме Президент Украины В
.
Янукович не ответил на вопрос о том, как его сыну удалось столь быстро разбогатеть.
Подробнее >>>
По материалам thekievtimes.ua
Компанії & Ринки
Добування & Переробка
o
П
аливно
-
енергетичний комплекс
o
Холдингові компанії
ВЕТЭК уволил председателя наблюда
тельного совета "Одесского НПЗ" Дурова
09.07.2013
Председатель наблюдательного совета "Одесского НПЗ" Олег Дуров был уволен. Такое решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров.
Кроме Дурова, были уволены члены наблюдательного совета Андр
ей Тихонов, Рустем Гималетдинов, Алексей Бибик.
Вместо них в набсовет были назначены Николай Курило, Дмитрий Крикберг, Сергей Парламов и Владимир Федоренко.
Напомним, ранее ВЕТЭК сообщил, что закрыл сделку по покупке Одесского НПЗ у "Лукойла".
ВЕТЭК офиц
иально принадлежит 27
-
летнему бизнесмену Сергею Курченко. Группа владеет сетью бензиновых и газовых заправок на Украине и в Германии. В марте ВЕТЭК договорилась о покупке Одесского НПЗ у "Лукойла" за 250 млн долл., а также продолжает переговоры о покупке Л
исичанского НПЗ (принадлежит подконтрольной "Роснефти" ТНК
-
ВР).
По материалам rbc.ua
ДТЭК создал трейдинговую компанию в Швейцарии
10.07.2013
ДТЭК создал трейдинговую компанию в Швейцарии для обеспечения прямого выхода на энергетические рынки Европы. DT
EK Trading SA был зарегистрирован 20.06.2013 г. в г. Женева. Об этом сообщает пресс
–
служба компании.
Согласно информации, DTEK Trading SA будет осуществлять основной объем торговых операций с угольной продукцией и электроэнергией на европейских рынках.
За реализацию продукции на украинском рынке, а также экспорт в страны СНГ будет отвечать ООО «ДТЭК Трейдинг».
«Создание швейцарского подразделения является общепринятой мировой практикой и будет способствовать осуществлению прямых прозрачных продаж конечным п
отребителям в Европе», –
прокомментировал Андрей Фаворов, коммерческий директор ДТЭК.
По материалам business.ua
добування
o
Добування
: Нафта
& Газ
JKX
Oil
&
Gas
во II
кв
.
нарастила добычу углеводородов
08.07.2013
Британская нефтегазовая компания с активам
и в Украине и России JKX
Oil
&
Gas
благодаря возобновлению бурения в Украине и расширению российских операций во II
квартале увеличила добычу в среднем до 11,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (
boepd
).
Как говорится в биржевом сообщении компании,
данный показатель на 51,4% превысил показатель I
кв. JKX
Oil
&
Gas
уточняет, что объемы добычи распределились между Украиной и Россией примерно 40 на 60, а полный их анализ будет оглашен вместе с полугодовыми результатами 29 июля.
JKX
Oil
&
Gas
в 2012 году по
лучила чистый убыток $11,335 млн по сравнению с $59,137 млн чистой прибыли годом ранее.
JKX
Oil
&
Gas
владеет в Украине "Полтавской газонефтяной компанией", располагающей четырьмя лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений Ново
-
Николаевского комплек
са в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также тремя разрешениями на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского
-
Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
Управление проектами
«под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
"Черноморнефтегаз" за 6 мес. 2013 г. увеличил добычу газа на 35,6% -
до 193,4 млн куб. м
09.07.2013
ГАО "Черноморнефтегаз" в первом полугодии 2013 г. увеличил добычу газа до 193,4 млн куб. м газа, что на 35,6% больше аналогичного периода 2012 г. Об этом сообщает пресс
-
служба Совмина АР Крым.
Сейчас компания ведет добычу на 4
-
х месторождениях шельфа Черного моря и трех Азовского моря.
Значительное увеличение добычи при
родного газа -
результат активных работ "Черноморнефтегаза" по обустройству действующих и вводу в эксплуатацию новых месторождений на шельфе Черного моря. В первую очередь, Одесского месторождения газа, расположенного в 155 км от крымского побережья.
В это
м году освоение Одесского месторождения, которое обустраивается в комплексе с соседним Безымянным, продолжается.
Суммарные запасы Одесского и Безымянного месторождений составляют более 22 млрд куб. газа. Их освоение с использованием высокотехнологичных б
уровых установок "Петр Годованец" и "Независимость" позволит "Черноморнефтегазу" в 2013 г. увеличить общую добычу природного газа на шельфе Черного и Азовского морей на 40% и довести ее до 1 млрд 649 млн куб. м. Полученные результаты станут важной частью в
ыполнения "Черноморнефтегазом" программы по трехкратному увеличению добычи природного газа: с 1,05 млрд куб. м в 2011 г. до 3 млрд куб. м в 2015 г. Напомним, ранее пресс
-
служба "Черноморнефтегаща" сообщала, что добыча природного газа на шельфе Черного моря
за пять месяцев 2013 г. выросла на 35,5%.
По материалам rbc.ua
Кувейтський партнер "Укргазвидобування" продає родовища в Україні
09.07.2013
Компанія Kuwait
Energy
продає свій бізнес з видобутку газу в Україні та Росії, про це повідомив Валерій Кулицьк
ий, керівний директор інвестиційної компанії BIC
Securities
, яка шукає покупців на українські та російс
ькі активи кувейтської компанії
.
Kuwait
Energy
володіє ліцензіями на розробку чотирьох українських нафтогазових родовищ і видобуває нафту і газ на трьох
з них. У самій компанії не коментують можливий продаж свого бізнесу в Україні.
За інформацією агенції Mergermarket
, Kuwait
Energy
готова продати свою частку в шести родовищах -
чотирьох в Україні і двох в Росії. В Україні Kuwait
Energy
розробляє 4
родовищ
а в Полтавській і Сумській обл
.
-
Білоусівсько
-
Чорнухинське, Північно
-
Яблунівське, і спільно з державною компанією "Укргазвидобування" -
Більське і Кулічихинське. Згідно з даними фінансового звіту за минулий рік, кувейтській компанії належить по 25% виручк
и у Більському і Кулічихинському родовищах. В інших -
по 100%. Видобування на Північно
-
Яблунівському родовищі компанія поки не веде. В Україні кувейтська компанія в 2012 році заробила лише $8 млн, скоротивши виручку на 35% через зменшення видобутку втричі.
У першому кварталі цього року середньодобовий видобуток Kuwait
Energy
в Україні зріс вдвічі -
до 638 барелів у нафтовому еквіваленті (близько 110 тисяч кубометрів). Kuwait
Energy
прийшла в Україну в 2007 році, придбавши у британської Cardinal
Resources
лі
цензії на 5 родовищ.
Детальніше >>>
За матеріалами ipress
.
ua
Азаров предложил Shell приобщиться к добыче традиционного газа
10.07.2013
Премьер
-
министр Ни
колай Азаров предложил руководству компании Shell приобщиться к добыче природного газа из традиционных и истощенных месторождений Украины. Об этом премьер заявил во время встречи с делегацией компании Shell.
При этом он подчеркнул, что сейчас Украина став
ит специальные станции докачки газа, которые увеличивают давление на действующих и истощенных месторождениях, и в частности это позволяет на 25
-
30% увеличить объемы добычи углеводорода, а значит, Украина заинтересована в привлечении передового опыта Shell.
В свою очередь, директор международных проектов поиска и разведки углеводорода, член правления компании Royal Dutch Shell Энди Браун отметил, что компании интересно сотрудничество с Украиной в традиционной добыче углеводорода.
Подробнее >>>
По материалам kommersant.ua
Радник Президента України Андрій Гончарук зустрівся з представниками корпорації «ЕксонМобіл»
11.07.2013
Радник Президента України –
Керівник Головного управління з питань міжнародних віднос
ин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук зустрівся з директором з геологорозвідки компанії «ЕксонМобіл Інтернешнл» Кевіном Біддлом.
Було обговорено поточний стан та перспективи українсько
-
американської співпраці в енергетичній сфері, зокрема ре
алізацію спільних проектів із видобутку вуглеводів в Україні на шельфі Чорного моря.
Крім цього, сторони обмінялися думками щодо бізнес
-
клімату в Україні та його подальшого удосконалення у контексті діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при П
резидентові України.
15 серпня 2012 року консорціум у складі «ЕксонМобіл», «Роял Датч Шелл», «ОМВ Петром» і НАК «Надра України» переміг у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції на Скіфській нафтогазоносній ділянці шельфу Чорного моря.
За мате
ріалами Прес
-
служби Президента України Віктора Януковича
Украина в I полугодии сократила импорт газа из Росии на 35,2%
11.07.2013
Украина в I полугодии сократила импорт природного газа из России на 35,2% (на 5,6 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным п
ериодом 2012 года, до 10,3 млрд куб. м, сообщила пресс
-
служба ПАО "Укртрансгаз".
Ранее компания сообщала, что в I полугодии импорт природного газа в Украину со стороны Польши и Венгрии составил 630 млн кубометров. Таким образом, в I полугодии поступления газа из России и Европы составили около 10,9 млрд кубометров
.
В общем балансе импорта газа по итогам января
-
июня поставки со стороны России составили 94,2%, со стороны Европы –
5,8%.
При этом Украина продолжает наращивать импорт природного газа из Европы и
з
-
за его более низкой стоимости. Поступление природного газа в ГТС страны в июне со стороны Польши и Венгрии достигло 262,7 млн кубометров, что в 1,9 раза (на 124,8 млн кубометров) выше майских показателей этого года.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
Александр Янукович
Фото eizvestia.com
14
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відкрила перше власне нафтове родовище
11.07.2013
Наприкінці 2011 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала спеціальний дозвіл (ліцензію) на геологічне вивчення та до
слідно
-
промислову розробку з подальшим видобуванням нафти і газу на Будищансько
-
Чутівському родовищі.
Протягом 2012 року Компанією було виконано комплекс геолого
-
геофізичних досліджень, а у третьому кварталі 2012 року на тендерних засадах розпочато буріння
свердловини №110 Руновщинська. В результаті чого було відкрито нафтове родовище –
одне з найбільших в Україні за останні п'ятнадцять років.
Під час випробування відкладів верхнього карбону в свердловині №110 Руновщинська отримано приплив нафти дебитом 106
, 8 куб. м на добу. За оперативною оцінкою мінімальні ресурси нафти родовища складають біля 12,8 млн. т.
Детальніше >>>
За матеріалами Управління по зв'язках з громадськістю Н
АК «Нафтогаз України»
o
Добування
: Вугілля
& Торф
В июне добыча угля увеличилась на 13%
12.07.2013
В июне добыча угля угольными предприятиями всех форм собственности, по оперативным данным, увеличилась по сравнению с маем на 13,1%, или на 761,5 тыс. тонн, до 6 597,4 тыс. тонн.
По сравнению с июнем 2012 года добыча угля уменьшилась на 5,5%, или на 386,2 тыс. тонн. В июне в Украине было добыто 4 780,7 тыс. тонн энергетическ
ого угля, что на 1,8%, или на 88,7 тыс. тонн, меньше показателя аналогичного периода 2012 года.
Добыча коксующегося угля сократилась на 14,1%, или на 297,5 тыс. тонн, до 1 816,7 тыс. тонн.
В январе
-
июне в Украине было добыто 40 527 тыс. тонн угля, что на 6
,6%, или на 2 887 тыс. тонн, меньше, чем за 1 полугодие 2012 года.
Из этого объема добыча энергетического угля составила 28 658 тыс. тонн (сокращение на 6,4%, или 1 974,3 тыс. тонн), коксующегося -
11 869 тыс. тонн (сокращение на 7,1%, или 912,7 тыс. тонн)
.
По материалам kommersant.ua
генерація
o
Генерація
:
Атомна енергетика
"Энергоатом" объявил тендер на привлечение 70 млн грн кредита
08.07.2013
Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" объявила тендер на привлечение возобновляемой к
редитной линии в размере 70 млн грн. Как говорится в сообщении компании, обнародованном на портале государственных закупок, срок кредитования -
1 год.
Заявки для участия в тендере принимаются до 11.00 12 августа, раскрытие предложений состоится в тот же д
ень в 14.00. 14 июня "Энергоатом" привлек у входящего в группу крупнейших Государственного экспортно
-
импортного банка (Укрэксимбанк) кредитную линию $50 млн.
Компания эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно
-
Украинскую атомные электростанци
и, а также объединяет Ташлыкскую гидроаккумулирующую электростанцию и Александровскую гидроэлектростанцию. В состав компании входит также Донузлавская ветровая электростанция.
По материалам ИА "Украинские новости"
Правительство утвердило финплан "Энергоа
тома"
11.07.2013
Кабинет министров утвердил финансовый план Госпредприятия НАЭК "Энергоатом" на 2013 год, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
В то же время он не уточнил показатели финплана, пообещав обнародовать их через
пресс
-
службу.
Эдуард Ставицкий также сообщил, что финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2013 год не был принят.
Финплан ГП НАЭК "Энергоатома" в прошлом году не был выполнен. Документ предусматривал получение чистой прибыли в объеме 2,5 млрд грн.
"Энер
гоатом" в 2012 году получил чистый убыток в размере 2 млрд 729,555 млн грн против чистой прибыли 2 млрд 384,045 млн грн в 2011 году.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо
-
водян
ыми энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
По материалам kommersant.ua
o
Генерація
:
ГЕС
(ГАЕС) & Альтернативна енергетика
Мощность украинских гелиоэлектростанций за полгода выросла в 1,5 раза
08.07.2013
Сумма
рная установленная мощность расположенных в Украине солнечных электростанций (СЭС) на протяжении января
-
июня 2013 года возросла на 51,4% и на 1 июля 2013 года составила 494 МВт. Как сообщила Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энерги
и Украины (АПЕУ), объем инвестиций в отрасль солнечной энергетики за первое полугодие превысил EUR
360 млн.
По данным ассоциации, в первом полугодии введены в эксплуатацию 12 СЭС общей мощностью 167,7 МВт. АПЕУ прогнозирует, что до конца года будут построе
ны еще семь электростанций суммарной установленной мощностью около 50 МВт.
Замедление динамики развития солнечной энергетики в Украине во втором полугодии будет обусловлено ужесточением с 1 июля требования об использовании украинских компонентов при сооруж
ении электростанций на возобновляемых источниках энергии, считают в ассоциации. В виду отсутствия в Украине развитого производства материалов и оборудования для солнечной энергетики многие инвесторы будут не в силах обеспечить данное требование и "заморозя
т" реализации значительной части проектов, отмечается в пресс
-
релизе АПЕУ.
По материалам companion
.
ua
Инвестиции в солнечную энергетику Украины в первом полугодии превысили 360 млн евро
08.07.2013
Инвестиции в развитие солнечной энергетики Украины з
а январь
-
июнь 2013 года составили более 360 млн евро, в результате общая установленная мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию за шесть месяцев, достигла 167,7 МВт –
больше, чем за весь прошлый год (130,5 МВт). Об этом сообщила Ассоциац
ия участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) со ссылкой на отраслевой аналитический отчет "Рынок солнечной энергетики Украины 2012
-
2013", подготовленный компанией IBCentre
в партнерстве с ассоциацией.
В первом полугодии были в
ведены в эксплуатацию 12 солнечных электростанций:
"Нептун Солар" (Николаевская обл., девелопер –
Activ
Solar
), станция "Лиманская" (Одесская обл., Activ
Solar
), "Приозерная" (Одесская обл., Activ
Solar
), станция восзле с. Лазурное Херсонской обл. (девелоп
ер –
"Соларенерго", партнер –
"Рентехно"), станция возсле с. Ративцы Закарпатской обл. (девелопер –
"Солнечная энергия плюс"), станция возле с. Трибусовка Винницкой обл. (девелопер –
"Винсолар"), станция "Токмак Солар Энерджи" (Запорожская обл., девелопер –
"Токмак Солар Энерджи"), станция "Богородчанская –
1" (Ивано
-
Франковская обл., девелопер –
"Эко
-
Оптима"), станция "Самборская" (Львовская обл, "Эко
-
Оптима"), станция компании "Энергоинвест" (Винницкая обл., девелоперы –
"Энергоинвест", "Новосвит"), станци
я возсле с. Ясеневка (Хмельницкая обл., девелопер –
"Прага Экотекник"), станция "ФХ Емельяненко" (Кировоградская обл., девелопер –
Фермерское хозяйство "Емеляненко").
Установленная мощность фотоэлектрических станций с начала года возросла на 51,4% -
и по с
остоянию на 1 июля 2013 года составила 494 МВт.
По данным АПЕУ, до конца года будут построены еще 7 солнечных электростанций общей установленной мощностью около 50 МВт.
Замедление динамики развития отрасли солнечной энергетики в Украине во втором полугодии
будет вызвано ужесточением с 1 июля требований к проектам в части содержания в них материалов и компонентов украинского происхождения (так называемого правила "местной составляющей"). С учетом отсутствия в Украине развитой индустрии солнечной энергетики м
ногие инвесторы будут не в силах обеспечить данное требование и “заморозят” значительную часть проектов, отмечается в пресс
-
релизе АПЕУ.
Тем не менее, Украина остается привлекательной для инвестиций в возобновляемую энергетику. Ernst
&
Young
с 2011 года регу
лярно включает Украину в мировой ТОП
-
40 стран с наилучшими условиями для реализации проектов по строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии.
Украина последние два года развивает альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную.
Наиболее динамично осваивается энергия солнца.
Подробнее >>>
По материалам economics
.
unian
.
net
o
Генера
ція
:
НПЗ & ГПЗ
Шебелинский ГПЗ переведен на минимальный объем загрузки
10.07.2013
Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», перевела работу Шебелинского газоперерабатываю
щего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) на минимальный объем загрузки, об этом УНИАН сообщили в управлении по переработке Шебелинского ГПЗ.
Завод переведен на минимальный объем загрузки из
-
за непродления действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро
-
2 и Евро
-
3. «Завод не остановлен. Перешли на минимальный объем загрузки», –
сказали на предприятии.
Также в управлении отметили, что вопрос о дальнейшей работе завода решиться в ближайшее время.
Напомним, источник в Министерстве энергетики и угольной промы
шленности сообщил, что «Укргазвыдобування» с 10 июля останавливает работу Шебелинского газоперерабатывающего завода. «Сейчас остановим. Завод не может более складировать продукцию», –
сказал источник.
Как сообщалось, по словам министра энергетики и угольно
й промышленности Эдуарда Ставицкого, Кабинет министров не будет закрывать Шебелинский газоперерабатывающий завод, работа которого оказалась под угрозой с 1 июля т.г. из
-
за проволочек с продлением действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро
-
2 и Евро
-
3.
Шебелинский ГПЗ входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування», производит бензины марок А
-
80, А
-
92, А
-
95 и А
-
98 по технологии и на оборудовании американской компании UO
P, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ. Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування». ПАО «Укргазвыдобування» –
крупнейшая газодобываю
щая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». Ранее министр Ставицкий заявлял, что Кабинет минис
тров намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро
-
3.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
транспортування та постачання
o
Розподіл та доставка
:
Енергетика & Тепло
Предприятия НАК "ЭКУ" уплатили в госбюджет дивидендов за 2012 г. в 5,8 раз больше -
312,5 млн грн
09.07.2013
Предприятия НАК "Энергетическая компания Украины" уплатили в госбюджет дивидендов по 2012 г. 312,5 млн грн, что на 258,9 млн грн (в 5,8 раз) больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщает пресс
-
служба НАК "ЭКУ".
Акционерные общества, пакеты акций которых в размере 50% и более переданы в уставный капитал "ЭКУ", упла
тили в госбюджет дивидендов в сумме 19,074 млн грн, что на 10,098 млн грн больше в сравнении с прошлым годом. В частности, ПАО "Донбассэнерго" была получена прибыль и уплачен в бюджет дивидендов в сумме 7,97 млн грн, тогда как в прошлом году, был получен у
быток и дивиденды не выплачивались.
Акционерные общества, пакеты акций которых в размере 25%+1 передано в уставный капитал "ЭКУ", в госбюджет уплачено дивиденды в сумме 293,236 млн грн, что на 249,077 млн грн больше, чем в прошлом году. В том числе: ПАО "К
иевэнерго" -
178,259 млн грн. (в прошлом году деятельность общества была убыточна и дивиденды не выплачивались), ПАО "Электротяжмаш" -
70,416 млн грн, что почти втрое больше по сравнению с прошлым годом.
Напомним, ранее НАК "ЭКУ" за 6 месяцев 2013 г. произ
вела на 10,3% меньше электроэнергии -
29,5 млрд кВт.ч.
По материалам rbc.ua
15
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Гірничо
-
металургійний комплекс
& Прокат
o
Холдингові компанії
SCM
и "Смарт
-
холдинг" передали "Метинвесту" пакеты акций 5 предприятий
08.07.2013
Компания System
Capital
Managem
ent
передала группе "Метинвест" 23,5% Центрального
горнообогатительного комбината
, 15% Северного
горнообогатительного комбината
, 26% коксохимического завода "Запорожкокс", 31,3% коксохимического завода "Донецккокс", говорится в сообщении "Метинвеста".
Так
же "Смарт
-
холдинг" передал "Метинвесту" 3,1% акций Ингулецкого горнообогатительного комбината.
В результате "Метинвест" консолидировал 99,5% уставного капитала ЦГОКа, 78,3% уставного капитала СевГОКа, 85,6% уставного капитала ИнГОКа, 51% уставного капитала
"Запорожкокса" и 69,9% уставного капитала "Донецккокса". Согласно сообщению, основная цель передачи акций -
выполнение условий соглашения между SCM
и "Смарт
-
холдингом" по консолидации принадлежащих им горно
-
металлургических активов, а также формирование ц
елевой структуры "Метинвеста" и повышение прозрачности и эффективности бизнеса.
По материалам kommersant
.
ua
Ferrexpo за 6 мес. 2013 г. увеличила производство железной руды на 5,6% -
до 15,81 млн т
09.07.2013
Компания Ferrexpo за шесть месяцев 2013 г. у
величила производство железной руды до 15 млн 812,6 тыс. т, что на 5,6% больше аналогичного периода 2012 г. Об этом сообщается в пресс
-
релизе компании.
Производство концентрата железной руды за шесть месяцев уменьшилось на 5,7% -
до 5 млн 413,2 тыс. т.
Пр
оизводство окатышей железной руды (62% Fe) за шесть месяцев уменьшилось на 8,6% -
до 2 млн 220,1 тыс. т, производство окатышей 65% Fe уменьшилось на 6% -
до 2 млн 6,1 тыс. т.
Ferrexpo является швейцарской железорудной компанией с активами в Украине. Она занимается добычей, переработкой и реализацией высокого качества окатышей железной руды для мировой сталелитейной промышленности уже более 35 лет. Ресурсная база Ferrexpo является одним из крупнейших месторождений железной руды в мире. В 2012 г. дочерняя к
омпания Полтавский ГОК (FPM) произвела 9,3 млн т железорудных окатышей.
По материалам rbc.ua
Чорна металургія
o
Видобуток та збагачення рудної сировини
Украинские металлурги за 5 мес.
2013 г увеличили выручку от экспорта железной руды и концентрата на 5
,8% -
до $1,57 млрд
.
08.07.2013
Украинские металлургические предприятия в январе
-
мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили выручку от экспорта железной руды и концентрата на 5,8% -
до $1,57 млрд
, сообщило Министерство доходов
и сборов Украины. В натуральном выражении экспорт железной руды за пять месяцев 2013 года составил 16,5 млн тонн. Министерство при этом не дает сравнительных данн
ых за аналогичный период 2012 г
.
Импорт железной руды и концентрата в январе
-
мае 2013 г.
по
сравнению
с аналогичным периодом 2012 г.
увеличился на 0,4% до 117,8 млн долларов. В натуральном выражении импорт за этот период составил 1,4 млн тонн. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки. Украинские металлургические предприятия за январь
-
май 2013 г
.
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили производство железной руды (неагломерированной) на 3,8
% -
до 77,2 млн тонн. По материалам fixygen
.
ua
СевГОК в 1 полугодии увеличил производство железорудного концентрата на 1,2%
08.07.2013
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно
-
обогатительный комбинат» (СевГОК, Кривой Рог),
по оперативным данным, в 1 полугодии 2013 года увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,2% -
до 7,472 млн тонн.
Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 5,338 млн т
онн окатышей, что на 3,1% меньше, чем за январь
-
июнь 2012 года.
В июне т. г. объемы производства железорудного концентрата на СевГОКе составили 1,237 млн тонн, окатышей –
1,025 млн тонн.
Как сообщал УНИАН, СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудн
ого концентрата на 0,9% -
до 14,558 млн тонн.
Справка УНИАН. ПАО «Северный горно
-
обогатительный комбинат» –
одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного конц
ентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей. СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».
По материалам УНИАН
Полтавский ГОК в 1 полугод
ии увеличил производство железорудного концентрата на 12,1%
08.07.2013
«Полтавский горно
-
обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) в январе
-
июне 2013 г. произвел 6,438 млн тонн железорудного концентрата, что на 12,1% больше, чем за анал
огичный период 2012 года.
За отчетный период на комбинате было произведено 5,246 млн тонн окатышей, что на 11% больше, чем по итогам января
-
июня 2012 г.
В июне т. г. на ПолтГОКе объемы производства железорудного концентрата составили 1,027 млн тонн, окатыш
ей –
809 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, Полтавский ГОК в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% —
до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% -
до 9,69 млн тонн.
ОАО «Полтавский горно
-
обогатительный комбинат» (г. Ком
сомольск Полтавской области) -
крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ. 97,34% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo
AG
(Швейцария). Ferrxpo
plc
владеет 100% акций Ferrexpo
AG
. Компания зарегистрирована на Лондонской фо
ндовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO
.
По материалам УНИАН
ЦГОК в 1 полугодии увеличил производство железорудного концентрата на 7,1%
08.07.2013
Центральный горно
-
обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в январе
-
июне 2013 года увеличил производство железорудного концентрата на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года –
до 3,403 млн тонн.
Согласно предоставленной информации, производство окатышей за указанный период составило 1,145 млн тонн, что на 0,6% больш
е, чем за 6 месяцев 2012 г.
В июне т. г. ЦГОК произвел 540 тыс. тонн железорудного концентрата и 206 тыс. тонн окатышей.
Как сообщал УНИАН, ЦГОК в 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 3,3% -
до 6,39 млн тонн, производство окатышей сос
тавило 2,313 млн тонн -
на 4,5% больше, чем в 2011 г.
ПАО «Центральный горно
-
обогатительный комбинат» –
единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения.
Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности –
окатышей и железорудного концентрата. Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыш
е 2,2 млн тонн окатышей. ЦГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».
По материалам economics
.
unian
.
net
Украинские метпредприятия увеличили импорт железорудного сырья на 32%
10.07.2013
В январе
-
июне металлургические предприятия Украины увеличи
ли объемы импорта железорудного сырья (ЖРС) на 32% относительно 6 месяцев 2012 года -
до 1,425 млн тонн. Как сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром», в июне объемы импорта ЖРС составили 220 тыс. тонн.
Объемы экспорта железорудн
ого сырья украинскими ГОКами за январь
-
июнь выросли на 11% к объему экспорта за аналогичный период 2012 года –
до 19,14 млн тонн. В июне экспорт ЖРС составил 3,12 млн тонн.
Обеспечение метпредприятий железорудным сырьем за 6 мес
.
2013 г
составило: по окаты
шам –
94%, по агломерату –
98%, по аглоруде –
100% и по железорудному концентрату –
99%.
«Скорректированный балансовый график обеспечения метпредприятий железорудным сырьем в июне выполнен: по окатышам –
на 102%, по агломерату –
на 100%, по аглоруде –
на 1
05%, по концентрату –
на 102%», -
сообщили УНИАН в «Металлургпроме».
Как сообщал УНИАН, за 2012 год метпредприятия Украины увеличили импорт железорудного сырья на 72,3% относительно 2011 года -
до 2,72 млн тонн. Украинские горнодобывающие предприятия реа
лизовали 69,299 млн тонн продукции –
на 3,4% меньше показателя 2011 года. На экспорт было отгружено 35,045 млн тонн железорудной продукции, что на 1,4% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 7,9%,
-
до 34,254 млн тонн.
По материалам econo
mics.unian.net
o
Коксохімічна промисловість
Метпредприятия в июне не импортировали кокс в связи с мораторием Кабмина
10.07.2013
Украинские метпредприятия в июне 2013 года не импортировали кокс в связи с мораторием, установленным Кабинетом Министров Украин
ы, об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».
Согласно сообщению, за 1 полугодие 2013 года украинские метпредприятия увеличили импорт кокса в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2012 года –
с 86 тыс. тонн до 430 тыс. тонн.
За январь
-
июнь
металлургическим предприятиям поставлено 6,73 млн тонн украинского кокса –
на 8% меньше, чем за январь
-
июнь прошлого года. В июне украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,16 млн тонн кокса.
С учетом импортных поставок общее пост
упление кокса на метпредприятия составило 7,16 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и 96% от объема поставок за 6 месяцев 2012 года).
В январе
-
июне украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного пе
риода прошлого года на 6% -
до 5,65 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в июне составил 1,015 млн тонн.
Поступления украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 6 месяцев составили 6,9 млн тонн –
на 10% меньше от объ
ема поставок за аналогичный период 2012 года.
Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе
-
июне сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% -
до 12,55 млн тонн.
Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение июня у
меньшились на 30 тыс. тонн и по состоянию на 1 июля составили около 540 тыс. тонн.
Подробнее >>>
По материалам econ
omics.unian.net
o
Виробництво чорних металів
«АрселорМиттал Кривой Рог» за полгода увеличил производство металлопроката на 9%
08.07.2013
Один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине «Арс
елорМиттал Кривой Рог» за 6 мес
.
2013 г
.
по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г
.
увеличил производство проката на 9% -
до 2,877 млн тонн, стали на 0,5% -
до 3,132 млн тонн. По данным источника, за 6 месяцев 2013 года по сравнению с январем
-
июнем 2012 года комбинат сократил производство чугуна на 0,7% -
д
о 2,712 млн тонн.
В июне меткомбинат произвел 460 тыс. тонн проката, 536 тыс. тонн стали и 462 тыс. тонн чугуна.
Как сообщал УНИАН, на «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% -
до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна -
на 14,64% -
до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% -
до 5,592 млн тонн.
В 2012 год «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыл
ь в размере 2,1 млрд грн.
В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5 п.п. -
до 86,4%.
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна. Основными рынками сбыта металлопродук
ции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.
По материалам economics
.
unian
.
net
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
16
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
ММК им. Ильича в 1 полугодии сократил производ
ство металлопроката на 12% -
до 2,129 млн тонн
08.07.2013
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), по оперативным данным, в 1 полугодии 2013 года произвел 2,129 млн тонн общего металлопроката, что на 12% меньше, чем за январь
-
июнь 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Производство готового проката за указанный период уменьшилось на 15% -
до 1,930 млн тонн. По данным источника, в январе
-
июне т.г. комбинат выплавил 2,562 мл
н тонн стали, что на 10,7% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.
За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,364 млн тонн чугуна –
почти на 3% меньше. В июне ММК им. Ильича произвел 346 тыс. тонн общего проката, 392 тыс. тонн стали, 397 тыс. тонн чугуна. Как сообщал УНИАН, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича по итогам 2012 года произвел 4,329 млн тонн общего металлопроката, что на 17% меньше, чем за 2011 год. Комбинат выплавил 5,15 млн тонн стали, что на 16% меньше, производство
чугуна снизилось на 12,8% -
до 4,517 млн тонн ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низ
колегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций. По ма
териалам fixygen
.
ua
«Азовсталь» сократила производство металлопроката на 4%
08.07.2013
Металлургический комбинат «Азовсталь», по оперативным данным, за 6 месяцев 2013 года произвел 2,1 млн тонн общего металлопроката, что на 4% меньше, чем за январь
-
июнь 2012 года. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
В то же время, производство готового проката в 1 полугодии выросло на 2,5% -
до 1,372 млн тонн. Согласно сообщению, за отчетный период предприятие произве
ло 2,281 млн тонн стали, что на 6,8% меньше показателя за январь
-
июнь 2012 года.
Производство чугуна уменьшилось на 6,5% -
до 1,970 млн тонн.
В июне «Азовсталь» произвела 330 тыс. тонн общего проката, 379 тыс. тонн стали, 326 тыс. тонн чугуна.
Как сообщал УНИАН, Металлургический комбинат «Азовсталь» за 2012 год произвел 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за 2011 год. Производство стали снизилось 17,7% -
до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% -
до 4,026 млн тонн
.
Согласно данным «Азовстали» в 2012 году комбинат увеличил чистый убыток в 5,3 раза -
до 2,695 млрд грн с 507,5 млн грн в 2011 году.
Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» -
современное высокотехнологичное предприятие, производящее шир
окий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков. Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5
,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров -
170 тыс. тонн в год. Предприятие вход
ит в состав группы «Метинвест». «Метинвест» -
международная вертикально интегрированная горно
-
металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Основными акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).
По материалам econo
mics
.
unian
.
net
Енакиевский метзавод в 1 полугодии сократил производство готового проката на 0,3% -
до 1,382 млн тонн
08.07.2013 «Енакиевский металлургический завод» в 1 полугодии 2013 года сократил производство готового проката на 0,3% относительно янв
аря
-
июня 2012 года -
до 1,382 млн тонн Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. По данным источника, в январе
-
июне предприятие выплавило 1,402 тонн стали, что на 2,4% меньше, чем по результатам января
-
июня 2012 г
ода. За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1,260 млн тонн чугуна, что на 0,7% больше, чем за январь
-
июнь 2012 года.
В июне ЕМЗ произвел 243 тыс. тонн проката, 250 тыс. тонн стали, 217 тыс. тонн чугуна. Как сообщал УНИАН, Енакиевский металлургиче
ский завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года -
до 2,67 млн тонн. Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали -
на 2,3% больше, производство чугуна выросло на 5,2% -
до 2,465 млн тонн. ПАО «ЕМЗ» является одним из миров
ых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско
-
швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют
единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». По материалам УНИАН
Алчевск
ий меткомбинат в 1 полугодии увеличил производство готового проката на 15,5% -
до 1,976 млн тонн
08.07.2013
Алчевский металлургический комбинат, по оперативным данным, в 1 полугодии 2013 года увеличил производство готового металлопроката на 15,5% по срав
нению с январем
-
июнем 2012 года –
до 1,976 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины. По информации источника в министерстве, в январе
-
июне т. г. комбинат выплавил 2,159 млн тонн стали, что на 13% больше, чем по результатам 6 месяцев 2012 года. За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 1,985 млн тонн чугуна, что на 12,9% больше показателя за январь
-
июнь 2012 года.
В июне предприятие произвело 335 тыс. тонн готового проката, 365 тыс. тонн стали, 330 тыс. тонн чугуна. Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом –
до 3,47 млн тонн. Комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали -
на 2,5% больше, чем в 2011 году, производство чугуна в
ыросло на 3,4% -
до 3,52 млн тонн. По данным предприятия, в 2012 году его чистый убыток составил 1,028 млрд грн против 291,26 млн грн чистой прибыли по итогам 2011 года. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Алчевский меткомбинат, Луганская обл.) за
нимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби. Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических
активов группе российских инвесторов. По материалам fixygen
.
ua
Господарський суд закрив справу про реприватизацію "Криворіжсталі"
10.07.2013
Господарський суд Києва залишив без задоволення позов консорціуму "Інвестиційно
-
металургійний Союз" (ІМС) до Ф
онду держмайна про скасування наказу від 2005 року про реприватизацію "Криворіжсталі", про це пише видання Forbes
.
Таке рішення суд ухвалив рішення на підставі неявки позивача. До слова, це вже третій раз, коли позивач не з'явився на слухання.
Проте у ньо
го є право оскаржити рішення в апеляційній порядку. Нагадаємо, що Господарський суд міста Києва повернувся до справи щодо першої приватизації "Криворіжсталі". ІМС, основними господарями якого були Ахметов і Пінчук, вимагав скасувати наказ № 289 ФДМ, з яког
о почалася реприватизація "Криворіжсталі". Зазначимо, що ІМС на початку 2005 року оскаржив наказ ФДМ про скасування виграної консорціумом у 2004 році приватизації 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь". Спочатку цю справу порушили 22 березня 2005 року, а згодом її розгляд було призначено на 19 квітня 2005 року.
Детальніше >>>
За матеріалами ipress
.
ua
Убытки меткомпаний Украины от реализации продукц
ии за полгода составят 7 млрд грн
12.07.2013
Металлургические предприятия Украины по итогам работы в январе
-
июне 2013 года, как ожидается, получат убытки от реализации продукции в размере около 7 млрд грн с учетом затрат на производство и сбыт.
Такой прог
ноз озвучил первый заместитель генерального директора объединения “Металлургпром” (Днепропетровск) Александр Зражевский на балансовом совещании представителей предприятий ГМК Украины в Днепропетровске в среду, протокол которого объединение обнародовало в п
ятницу. По его словам, основная причина высокого уровня убытков от реализации продукции заключается в низком спросе и опережающем снижении цен на металлопродукцию по сравнению с ценами на сырьевые ресурсы и услуги.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Прокат
o
Труб
о
-
колісна промисловість
Кременчугский колесный завод в январе
-
июне 2013 г, увеличил производство на 30,6%
08.07.2013
ПАО "Кременчугский колесный завод" в январе
-
июне 20
13 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. увеличил производство на 30,6% или 242,1 тыс. шт. -
до 1 млн 032,7 тыс. колес. По их данным, предприятие работает в нормальном режиме в зависимости от составленного портфеля заказов.
ПАО "Кременчугский
колесный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники.
По материалам rbc.ua
Украина на 1 июля 2013 г. использовала 95,98% квоты на импорт стальных труб
10.07.2013
Украина по состоянию на 1 июля 2013 г. использовала 95,98% квоты на импорт бесшовных обсадных и насосно
-
компрессорных труб с внешним диаметром не более 406,4 мм. Об этом сообщает пресс
-
служба Минэкономразвития.
Объем квоты с 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2013 г. составляет 17 тыс. 591 т, импортировано 16 тыс. 883,534 т, остаток квоты составляет 707,466 т Из России импортировано 12 тыс. 495 т труб (99,91% квоты), из Австрии -
2 тыс. 557,5 т. (99,24% квоты). Напомним, в прошлом месяце Украина использовала 93,14% квоты на импорт с
тальных труб.
По материалам rbc.ua
o
Спеціальний прокат
Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу
09.07.2013
Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг. Полтавская обл.) возобновил в полном объеме свою работу после остановки на ремонт, об этом
УНИАН сообщил представитель администрации завода.
По его данным, 8 июля работники цехов завода вышли на работу и начали выполнять производственные планы.
На предприятии также сообщили, что в пятницу, 5 июля, работники завода получили зарплату.
На прошлой
неделе коммерческий директор завода Владимир Литвиненко заявил, что в августе завод будет работать на полную мощность и полный календарный месяц.
При этом он отметил, что в третьем
-
четвертом квартале завод планирует нарастить объемы производства.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
17
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Хімічна промисловість
каучукова хімія
o
Шинна промисловість
Кременчугский завод техуглерода у
меньшил производство продукции на 23%
08.07.2013
Кременчугский завод технического углерода (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе
-
июне 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил производство на 23,1% или на 7,432 тыс. тонн –
до 2
4,755 тыс тонн. Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.
Как сообщал УНИАН, ОАО "Кременчугский завод технического углерода" в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличило производство на 2,3% –
до 60,023 тыс. тонн
.
ОАО «Кременчугский завод технич
еского углерода» (Полтавская обл.) специализируется на производстве углерода технического (сажа). Завод выпускает технический углерод, используемый в шинной и резинотехнической промышленности, а также в лакокрасочном производстве. Большую часть продукции э
кспортируют за границу. Покупателями продукции завода являются ведущие мировые производители шин Michelin
(Франция), Goodyear
Tire
& Rubber
Co
. (США), Continental
AG
(Германия) и другие.
Около 49% акций ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Полт
авская обл.) летом 2008 года купили представители группы Константина Жеваго. Более 50% акций предприятия контролирует Мирослав Балдис.
По материалам economics
.
unian
.
net
агрохімія
o
Виробництво мінеральних добрив
Северодонецкий “Азот” вложит в модернизацию
цехов 95 млн грн
10.07.2013
Одно из крупнейших в Украине предприятий азотной химии «Северодонецкое объединение Азот», входящее в группу Ostchem, до конца 2013 года вложит в модернизацию и капитальный ремонт своих цехов 95 млн грн, сообщили УНИАН в пресс
-
службе компании.
Согласно сообщению, с начала года в аналогичные работы предприятие уже вложило около 50 млн грн. Согласно пресс
-
релизу, проведенные работы позволяют предприятию экономить до 15 млн грн в год.
По информации пресс
-
службы, больше всего пре
дприятие вложит в ремонт цехов, производящих минеральные удобрения: 24,4 млн грн –
на ремонт цехов аммиака, 5 млн грн -
цеха по производству карбамида и углеаммонийных солей и 4,6 млн грн -
на капитальный ремонт оборудования по производству азотной кислоты
.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
o
Приладобудування
& Комплектуючі o
Обладнання для ПЕК
"Зоря
-
Машп
роект" договорилось о поставке энергооборудования в ОАЭ
08.07.2013
Государственное предприятие "Научно
-
производственный комплекс газотурбиностроения (НПКГ) "Зоря
-
Машпроект" поставит газоперекачивающее энергооборудование по заказу компании из ОАЭ.
Как со
общили в пресс
-
службе предприятия, в рамках заключенного с арабской компанией контракта в конце 2013 года -
начале 2014 года заказчику будут поставлены 2 двигателя ДУ
-
80 мощностью 25МВт, 3 двигателя ДЖ
-
59 мощностью 16 МВт каждый.
Другие детали контракта и имя заказчика не разглашаются.
ГП "НПКГ "Зоря
-
Машпроект" -
известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Почти вся продукция Н
ПКГ поставляется на экспорт. Крупнейшие партнеры -
Россия, Индия, Вьетнам, Польша и Китай.
С апреля 2011 года по решению правительства Украины НПКГ "Зоря
-
Машпроект" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
По материалам ИА "Интерфакс
-
Укр
аина"
НПО им. Фрунзе оценивает портфель заказов на 2013 в $400 млн
12.07.2013
Научно
-
производственное объединение имени Фрунзе (Сумы) оценивает портфель заказов на 2013 год в более $400 млн
, об этом в интервью газете "Урядовий кур'єр" сообщил генеральны
й директор предприятия Алексей Цымбал.
"Портфель заказов на этот год превышает 400 млн долларов. Продукция торговой марки Frunze до конца года будет отправлена заказчикам в Россию, в страны Средней Азии и СНГ, а также дальнего зарубежья. Львиную долю зака
зов в этом году получили от российских компаний, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Роснефть" и другие ведущие нефтегазовые корпорации", -
сказал он.
По словам Цымбала, предприятие активно работает на рынках дальнего зарубежья, также имеет заказы из Т
уркменистана, Узбекистана, Азербайджана и, кроме того, Украины.
Как сообщало агентство, НПО им. Фрунзе намерено инвестировать в техническое развитие более 9 млн долларов в 2013 году.
За 2012 год предприятие, согласно международным стандартам финансовой отч
етности, закончило с чистой прибылью 238,799 млн гривен, получив чистый доход 3 248,71 млн гривен.
Публичное акционерное общество "НПО им. Фрунзе", основанное в 1896 году, является одним из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудов
ания для нефтяной, газовой и химической промышленности.
Предприятие входит в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.
По материалам bin.ua
o
Машинобудування o
Холдингові компанії
ВПК & Космічна галузь
Сергей Микитюк возглавил "Укро
боронсервис"
08.07.2013
Государственный концерн "Укроборонпром" назначил генеральным директором госпредприятия "Укроборонсервис" Сергея Микитюка вместо Евгения Голубенко, возглавлявшего компанию с мая 2012 года.
В
пресс
-
службе госконцерна
сообщили, что п
ри
казом главы "Укроборонпрома" от 1 июля Евгений Голубенко освобожден от должности по согласию сторон, гендиректором "Укроборонсервиса" назначен Сергей Микитюк.
ГП "Укроборонсервис" -
дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт", с декабря 2012 года вхо
дит в состав госконцерна "Укроборонпром".
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина" o
Авіаційна промисловість
Украина подписала контракт на ремонт и модернизацию хорватской авиации
09.07.2013
Представители "Укрспецэкспорт" и Министерства обороны Хорватии 8 и
юля 2013 г. подписали в Загребе контракт на закупку услуг по ремонту и доработке 12 самолетов МиГ
-
21, сообщает пресс
-
служба "Укрспецэкспорта".
Согласно условиям контракта "Укрспецэкспорт" отремонтирует 7 самолетов МиГ
-
21, принадлежащих ВВС Республики Хорва
тия. Кроме того, Министерство обороны Хорватии закупит у "Укрспецэкспорта" 5 отремонтированных МиГ
-
21, которые являются собственностью ООО "Одесавиаремсервис". Контракт будет выполнен до середины 2014 г. С украинской стороны контракт подписал генеральный д
иректор ГК "Укрспецэкспорт" Дмитрий Перегудов, от хорватской стороны -
министр обороны Анте Котроманович. Ремонт будет проводиться на мощностях ГП "Одесавиаремсервис", которое входит в состав ГК "Укроборонпром".
По материалам companion.ua
транспортне маш
инобудування
o
Авіаційна галузь
«Антонов» представил обновленный самолет Ан
-
2
-
100
10.07.2013
Государственное предприятие «Антонов» представило обновленный многоцелевой биплан Ан
-
2
-
100, предназначенный для смешанных пассажирско
-
грузовых перевозок на небольш
их аэродромах в сложных климатических и метеоусловиях, сообщили УНИАН в пресс
-
службе «Антонова».
«Основное отличие Ан
-
2
-
100 от его предшественника биплана Ан
-
2 заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС
-
14 разработки и производ
ства предприятия «Мотор
-
Сич», -
отметили на предприятии
.
Как ожидается, все имеющиеся и годные к эксплуатации в Украине Ан
-
2, а таковых насчитывается 54 машины, будут переоборудованы в Ан
-
2
-
100. «Антонов» рассчитывает выйти на российский рынок и осуществит
ь переоборудование российских Ан
-
2 (порядка 1580 машин), эксплуатация которых актуальна для северных и восточных территорий РФ. На предприятии также рассматривают возможность модернизации Ан
-
2, которые летают в Узбекистане, Беларуси, Казахстане и других ст
ранах СНГ.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
o
Суднобудівельна галузь
В керчи завод «Залив» отремонтирует самоподъемную плавучу
ю буровую установку
11.07.2013
Керченский судостроительный завод «Залив» принял на ремонт самоподъемную плавучую буровую установку «Амазон» (длина –
50 м, ширина –
37 м, высота борта –
5,8 м). Об этом ИА «НАШ ПРОДУКТ» сообщили в пресс
-
службе АО «Судострои
тельный завод «Залив».
Согласно достигнутым договоренностям, на объекте проведут работы по расконвертации и подготовке платформы к бурению. В частности, будет выполнено испытание кранового оборудования и средств безопасности, а также подкрепление под верт
олетную площадку.
Ожидается, что весь объем работ займет около двух недель. Стоит отметить, что выполнять заказ будут основные производственные цеха «Залива» без привлечения субподрядных организаций.
После завершения ремонта буровая установка приступит к р
азведке шельфа Азовского моря.
В январе
-
мае 2013 г всеми судоремонтными предприятиями автономии предоставлено услуг более чем на 37 млн грн. Так, на АО «Судостроительном заводе «Залив» сумма предоставленных услуг по сравнению с аналогичным периодом 2012 го
да увеличилась в 7,2 раза, на ООО «Трал» –
в 2,9 раза, на ГП «Керченском судоремонтном заводе» –
в 2,8 раза.
Подробнее >>>
По материалам ianp.com.ua
o
Залізнична галузь
Крюковский ВСЗ уменьши
л выпуск грузовых вагонов, пассажирских -
увеличил
08.07.2103
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.) в январе
-
июне 2013 года, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, уменьшил выпуск грузовых вагонов на 30,2% или на 1669 шт. -
до 3863 шт. Согласно сообщению, за отчетный период предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов на 15,5% -
до 52 штук, против 45, вы
пущенных в январе
-
июне 2012 г
.
Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увели
чил выпуск грузовых вагонов на 2,4% -
до 11005 шт, а пассажирских —
в 2,5 раза —
до 69 шт.
ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны
-
платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, з
апасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более че
м в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов -
пассажирских и грузовых.
По материалам economics
.
unian
.
net
1
8
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Автомобільна галузь
Украинский автопром снизил объемы производства на 54,2%
08.07.2013
По предварительным данным ассоциации «Укравтопром», в июне 2013 года в Украине было произведено 4 тыс. 551 автотранспортное средство, что на 27,6% больше, чем в мае и на 28,5% мен
ьше аналогичного показателя прошлого года. Производство легковых автомобилей в июне составило 4,194 тыс. ед., что на 30,2% больше, чем в мае и на 26,8% меньше показателя июня 2012 г.
В сегменте коммерческих автомобилей производство упало до 141 ед. или н
а 15,1% меньше, чем в мае и на 42,7% меньше, чем в июне 2012 г.
Производство автобусов в июне составило 216 ед., что на 20% больше, чем в предыдущем месяце и на 44% меньше показателя июня прошлого года.
Всего за первое полугодие 2013 г. в Украине произведе
но 18 тыс. 240 автотранспортных средств, что на 54,2% меньше показателя 2012 года. Из них: легковые автомобили –
16,740 шт. (
-
54,2%); коммерческие автомобили –
657 шт. (
-
63,3%); автобусы –
843 шт. (
-
43,2%).
По материалам companion
.
ua
«АвтоКрАЗ» уменьшил
производство автомобилей на 8,8%
08.07.2013
Производитель большегрузных автомобилей завод «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе
-
июне 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил объемы производства автомобилей на 8,8% или на 31 автомобиль —
до 322 шт. Об этом сказано в сообщении предприятия.
Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.
Кроме того, вторая волна финансово
-
экономического кризиса, особенно существенно поразившая
автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили негативно повлияли на планы работы "АвтоКрАЗа”.
Напомним, в 2012 году завод уменьшил выпуск автомобилей к предыдущему году на 16% —
до 899 единиц.
Публичное акционерное общество «АвтоКрАЗ» —
единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей с полным технологическим циклом производства. "АвтоКрАЗ" выпускает 33 базовые модели, более 150 модификаций и порядка 1500 комплектаций автомобильн
ой техники КрАЗ для работы во всех отраслях экономики и Вооруженных силах. Автомобили КрАЗ эксплуатируются в 46 странах мира.
По материалам minfin
.
com
.
ua
«Еврокар» вдвое сократил производство автомобилей
08.07.2013
Производитель автомобилей «Еврокар» (З
акарпатская обл.) в январе
-
июне 2013 года сократил производство автомобилей различных марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза —
до 4,112 тыс. штук с 8,516 штук. Об этом сообщили в пресс
-
службе «Еврокара».
Согласно сообщению, за
2 квартала т.г. «Еврокар» произвел 1,243 тыс. штук автомобилей модели Skoda
Fabia
A
05, 440 –
Octavia
A
5, 1,781 тыс. штук –
Rapid
, 430 –
Superb
B
6, 164 –
Roomster
и 54 –
Yeti
.
При этом в июне текущего года «Еврокар» сократил производство автомобилей различ
ных марок в 1,95 раза —
до 971 штук по сравнению с 1,9 тыс. штук в июне прошлого года.
В частности, в июне 2013 года завод произвел 155 штук автомобилей модели Skoda
Fabia
A
05, 52 –
Octavia
A
5, 593 штук –
Rapid
, 40 –
Superb
B
6, 131 –
Roomster
и 0 –
Yeti
. К
ак сообщал УНИАН, «Еврокар» в январе
-
марте 2013 года сократил производство автомобилей различных марок в 2,72 раза —
до 1 519 шт. по сравнению с 4 146 шт. за аналогичный период 2012 года.
В 2012 году «Еврокар» увеличил производство легковых автомобилей на 24,9% по сравнению с 2011 годом –
до 14 556 единиц.
«Еврокар» входит в группу компаний «Атолл Холдинг» (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda
, Volkswagen
, Audi
, SEAT
, но в последние три года сосредоточилась на выпуске исключител
ьно автомобилей Skoda
.
По материалам iz
1
ust
.
com
.
ua
КрАСЗ в январе
-
июне 2013 г. увеличил производство автомобилей на 7,3% -
до 1,62 тыс. единиц
08.07.2013
ООО "Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" в январе
-
июне 2013 г. по сра
внению с соответствующим периодом 2012 г., увеличило производство автомобилей на 7,3% или на 110 шт. -
до 1 тыс. 620 единиц. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.
По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов. В мае на КрАСЗе возобновила крупноузловую сборку китайских автомобилей Geely
.
Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, Полтавская обл.) специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной под
готовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".
По материалам kremenchug
.
ua
ЗАЗ за полгода вдвое снизил производство автомобилей
11.07.2013
Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО "ЗАЗ
"), в I полугодии 2013 г. снизил объемы производства автотранспортных средств более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее -
до 9,633 тыс. ед. Об этом сообщает пресс
-
служба автопроизводителя. Так, по данным ЗАЗа, за отчетный период было выпущено: 2,718 тыс. автомобилей Sens, 2,079 тыс. автомобилей Lanos, 195 ед. "Ланос
-
фургон", 769 ед. ZAZ Forza, 711 ед. VIDA, 1,991 тыс. ед А13 (Chery), 98 автобусов и 1,072 тыс. машинокомплектов для крупноузловой сборки (SKD).
ПАО "ЗАЗ" -
крупнейший украинский производитель легковых автомобилей. В настоящее время выпускает автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens, Lanos
-
фургон, Forzа, Vida) а также Chery А13, грузовые ТАТА и автобусы.
По материалам companion.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ ре
клами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
спеціальне машинобудування
o
Комунальна техніка & Спецтранспорт
Трамвай «Каштан» полностью изготавливается на базе КП «Киевпастранс»
10.07.2013
В сентябре 2013 г
.
на Борщаговской скорос
тной линии столицы появится новый трехсекционный трамвай «Каштан». Об этом сообщили в пресс
-
службе Киевской ГГА
.
Пока же машине еще предстоит пройти испытания, которые начнутся в ближайшее время. Как отметили в КГГА, трехсекционный трамвай полностью изгот
авливается на базе КП «Киевпастранс», в длину он достигает более 30 метров и может вместить до 300 пассажиров.
40
-
45% пола трамвая имеют низкий уровень, предусмотрены выдвижные пандусы для колясок и специальное место, куда можно прикрепить инвалидное кресл
о. В вагонах установлена система кондиционирования, отдельный кондиционер есть и в кабине водителя.
«Каштан» также оснащен системой видеонаблюдения и информационным оборудованием –
мониторами и динамиками для оповещения об остановках.
КГГА напоминает, что «Киевпастранс» уже изготовил шесть 15
-
метровых трамваев вместимостью почти 150 человек, которые эксплуатируются на скоростной линии на Троещине.
Подробнее >>>
По материалам ianp.com.ua
В Укра
ине около 68% троллейбусов требуют замены, -
вице
-
премьер
11.07.2013
В Украине около 68% троллейбусов требуют замены. Об этом сегодня заявил вице
-
премьер
-
министр Украины Александр Вилкул во время рабочей поездки в Волынскую область, где он провел рабочее совещание относительно возможности привлечения продукции отечественных заводов по производству троллейбусов, в частности, “Богдан
-
Моторс” в реализации государственных программ, передает пресс
-
служба чиновника.
При этом более половины из них имеют срок эксп
луатации более 20 лет. В последние годы парк общественного электротранспорта обновлялся, преимущественно за счет приобретения б/у машин из европейских стран. Кроме того, по его словам, в 2013
-
2014 гг. планируется приобрести 280 новых троллейбусов отечестве
нного производства со степенью локализации не менее 80% (степень локализации производства в Украине). В новом транспорте задействованы энергосберегающие технологии с экономией до 40% электроэнергии и обеспечены все условия для комфортной перевозки пассажир
ов, в частности, людей с особыми потребностями. Кроме того, отечественный троллейбус в несколько раз дешевле аналогов иностранных производителей. Для приобретения троллейбусов планируется применить механизм софинансирования государственного и местных бюдже
тов.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
o
Сільське господарство Объем новых кредитов с/х компаниям в мае 2013 г.
сократился на 27,3% -
до 4,8 млрд грн, -
НБУ
08.07.2013
Объем н
овых кредитов сельскохозяйственным компаниям в мае 2013 г., по сравнению с апрелем, сократился на 27,3% -
до 4,8 млрд грн. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ).
Новых кредитных договоров в национальной валюте было заключено на сумму
3 млрд грн, что на 27,9% меньше, чем в апреле. Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, сократился за месяц на 24,4% -
до 1,8 млрд грн. В годовом исчислении кредиты в иностранной валюте выросли на 101,8%. Показатель среднего значения новых кр
едитов за последние 12 месяцев составил в мае 4,706 млрд грн.
По сравнению с соответствующим периодом 2012 г. объем новых кредитных договоров увеличился на 27,6%, в том числе в национальной валюте -
на 17,7%
. Общий объем агрокредитования на конец мая соста
вил 37,7 млрд грн, что на 2,7% больше, чем в апреле, и на 5,7% -
чем годом ранее.
По материалам rbc.ua
Близько половини аграрного бізнесу в Україні займається вирощуванням зернових культур
09.07.2013
З початку року в Україні зареєстровано понад 2,5 тис
. (2 683) суб’єктів господарювання, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Це –
1 161 юридичних осіб та 1 522 особи
-
підприємця.
«Найпоширенішим напрямком діяльності серед них є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння о
лійних культур. Його декларують 789 юридичних осіб та 378 осіб
-
підприємців або 44% від суб’єктів господарювання, які займаються сільськогосподарською діяльністю.
На другому місці –
вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. З так
им видом діяльності з початку року зареєстровано 42 юридичних осіб та 226 осіб
-
підприємців», -
розповів директор Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб
-
підприємців Олександр Барбелюк.
Варто зазначити, що з початку нинішнього року
в Україні зареєстровано 24338 юридичних осіб та 84301 фізичних осіб
-
підприємців.
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба Д
ержавної реєстраційної служби
Управление проектами «под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
19
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Холдингові компанії
Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" инвестирует в производство до $50 млн
08.07.2013
Агрохолдинг "Индустриа
льная молочная компания" (ИМК) намерен в текущем году направить на развитие производственных мощностей $47
-
50 млн, сообщил польским СМИ генеральный директор холдинга Алекс Лисситса.
По словам А.Лисситсы, ИМК планирует до конца года закрыть сделку по приоб
ретению агрокомпании с земельным банком 16 тыс. га, а в 2014 году расширить свой земельный банк еще примерно на 20 тыс. га –
до 160 тыс. га.
В 2013 году ИМК ожидает роста урожайности кукурузы и подсолнечника, которыми под урожай этого года засеяно свыше 70
% земель компании. В частности, согласно оценкам Л.Лисситсы, урожайность подсолнечника будет на 20
-
30% выше прошлогоднего показателя -
2,5
-
3 тонн/га. Урожайность кукурузы при благоприятных погодных условиях может составить 7 тонн/га вместо ранее прогнозиру
емых 6 тонн/га. Что касается молочного бизнеса, который обеспечивает 20% выручки холдинга, то, по словам Л.Лисситсы, в этом сегменте инвестиции не запланированы. Помимо этого, генеральный директор подтвердил планы холдинга по увеличению в этом году выручки
на 90% и EBITDA
на 80% по сравнению с 2012 годом. Он добавил, что в ближайшее время холдинг не планирует выпуска акций по причине неблагоприятных для этого рыночных условий и "недооцененности" существующих ценных бумаг компании.
Подробнее >>>
По материалам companion
.
ua
ЕБРР стал совладельцем компании MK
Group
08.07.2013 Посредством инвестирования EUR
50 млн Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал совладельцем компании MK
Gr
oup
(холдинг Agri
Europe
), которая работает в Украине через свою дочернюю структуру –
компанию Агро Инвест Украина. Об этом сообщает пресс
–
служба CLEVER
Group
.
Согласно информации, дополнительный капитал послужит для финансирования новых инвестиций в сель
ское хозяйство и инфраструктуру в Украине и в Сербии.
Официальное оформление сделки состоялось 5 июля 2013 г. в Сербии. Как сообщается, в состав холдинговой компании Agri
Europe
входят MK
Group
(Сербия), МК Commerce
(Сербия), Sunoko
(Сербия), Carnex
(Серби
я), Agro
Invest
Ukraine
(Украина). «Дополнительные средства будут использованы для финансирования новых инвестиций, а также сориентированы на снижение издержек производства, повышение энергоэффективности и охрану окружающей среды», –
сказал президент MK
Gr
oup
. По материалам business
.
ua
"Терра Фуд" привлекла кредит банка "Форум" на 127 млн. грн.
09.07.2013
ГК "Терра Фуд" привлекла у банка "Форум" кредит на 127 млн. грн. для развития аграрного и молочного бизнеса. Об этом 9 июля сообщает пресс
-
служба ком
пании.
В частности, как отмечается в сообщении, 100 млн. грн. сроком на 5 лет выданы входящему в "Терра Фуд" агрокомплексу "Зеленая долина".
Еще 27 млн. грн. сроком на 1 год привлекла "Молочная компания "Дружба" на формирование сырьевых запасов на осенне
-
з
имний период.
ГК "Терра Фуд" –
один из ведущих производственно
-
торговых холдингов Украины, развивающий бизнес в трех отраслях –
молочной, мясной и аграрной. Группа входит в пятерку крупнейших производителей молочной продукции в Украине. Производственные м
ощности 10 молокоперерабатывающих предприятий холдинга составляют 31 тыс. тонн сыра, 78 тыс. тонн сливочного и сливочно
-
растительного масла, а также 61 тыс. тонн цельномолочной продукции в год. Более 100 наименований мясной продукции группы производятся на
Тульчинском мясокомбинате мощностью более 6 тыс. тонн мясных изделий в год. Агробизнес ГК "Терра Фуд" представлен агрокомплексом "Зеленая долина", который обрабатывает 28 тыс. га земли, выращивает 5 тыс. голов крупного рогатого скота, а также владеет саха
рным заводом и элеватором.
Подробнее >>>
По материалам apk
-
inform.com
Мажоритарий «Агротона» переоформил на себя 51% акций холдинга
09.07.2013
Генеральный директор агрохолдинга «Агротон» Юрий Журавлев переоформил на свое имя принадлежащие ему через кипрскую компанию IFG Directors Limited 51% акций холдинга, говорится в биржевом сообщении «Агротона». Согласно сообщению, передача 11 059 994 акций состоялась 4 июля текущего года.
Г
руппа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.
Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складск
ими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.
«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.
«Агротон» в 2012 году увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) почти на 75% -
до 32,4 млн долл. Выручка компании в 2012 году выросла до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. в 2011 году. Чистый доход компании в 2012 году увеличился до 20,7 млн долл. с 270 тыс. долл. в 2011 году.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
Косюк приобрел российскую аграрную компанию
09.07.2013
Один из крупнейших произв
одителей куриного мяса и зерна на Украине аграрный холдинг Мироновский хлебопродукт расширил свой земельный банк за счет покупки российской компании Воронеж Агро Холдинг.
Как сообщает агентство Reuters, Мироновский хлебопродукт, купивший 100% российской зе
рновой компании, не раскрывает цены сделки. Согласно публикациям в украинской прессе, стоимость актива составляет около $100 млн.
Данное приобретение увеличивает земельный банк Мироновского хлебопродукта на 40 тыс. г
а
(60% находятся в собственности), емкос
ти хранения на 200 тыс. м² зернохранилищ, а также парк сельскохозяйственной техники
. По данным на конец 2012 г. предприятия, входящие в состав Мироновского хлебопродукта, арендовали и обрабатывали 285 тыс. г
а земли в Украине, где запрещена продажа сельхо
зугодий, полученных крестьянами в ходе распаевания земель бывших колхозов. Холдинг, один из пяти крупнейших аренда
торов земли в Украине, в 2012 г
.
собрал 1,6 млн тонн зерновых и масличных культур. МHP также владеет хранилищем для семян подсолнечника на 200
тыс. квадратных метров и зернохранилищем еще на 200 тыс. м²
.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Агрофирма "Виктория" начала строительство элеватора на 77 ты
с. тонн в Сумской области
10.07.2013
Агрофирма "Виктория" (Сумская область) 8 июля начала строительство элеватора на 77 тыс. тонн в поселке городского типа Жовтневое (Белопольский район Сумской обл.), об этом говорится в сообщении Сумской областной госуда
рственной администрации со ссылкой на руководителя компании Сергея Бондаренко.
Инвестором строительства является компания "СК "Мегаполис", которая вкладывает в строительство 130 млн грн. По его словам, за сутки полный цикл приема, сушки и отгрузки состави
т 4 тыс. тонн зерновых.
Бондаренко
заявил, что с
введением в эксплуатацию элеватора область сможе
т
обеспечить качественное хранение зерна в районе и создать дополнительно 60 рабочих мест
. Заместитель губернатора Сергей Слизкий заявил, что строительство эле
ватора "Виктории" является одним из приоритетных направлений работы агропр
омышленного комплекса на 2013 г
.
Компания
"Виктория" намерена построить этот элеватор до августа 2014 г.
Напомним, что а
грофирма "Виктория" специализируется на выращивании зерновых и
технических культур, производстве хлеба и хлебобулочных изделий, продуктов мукомольно
-
крупяной промышленности, разведении крупного рогатого скота и свиней.
По материалам bin.ua
o
З
ернові культури
Украина вдвое снизила экспорт зерна
08.07.2013
Экспорт зер
на из Украины с начала 2013/2014 года (МГ, июль -
июнь) и по состоянию на 5 июля составил 119,6 тыс. тонн, что почти в два раза меньше, чем за первые пять дней прошлого сезона.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в том числе экспорт кукурузы за этот период составил 61,2 тыс. тонн, ячменя –
57,5 тыс. тонн, пшеницы –
0,5 тыс. тонн. Как сообщалось, по итогам 2012/2013 года Украина экспортировала 22,8 млн тонн зерна. Согласно прогнозам Минагропрода, при урожае 53
-
54 млн тонн Украи
на в новом сезоне сможет поставить на внешние рынки 26 млн тонн зерна. Профильное министерство и участники зернового рынка отмечают снижение цен на зерно нового урожая.
По материалам companion
.
ua
o
О
вочі культури
Минагрополитики: в Украине построят 16 ово
ще
-
и фруктохранилищ
08.07.2013
Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует строительство 16 овоще
-
и фруктохранилищ до 2016 года, говорится в сообщении министерства.
"В течение ближайших 2 лет появятся 16 мощных хранилищ на 140 тыс. т", -
сказано в нем.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк считает, что строительство хранилищ минимизирует колебания цен на овощи и фрукты в период межсезонья и позволит снизить импортозависимость по этим продуктам.
По материалам ИА "У
краинские новости"
За 5 месяцев 2013 г. экспорт овощей возрос на 53%, до 134 тыс. тонн, -
МинАП
09.07.2013
За 5 месяцев 2013 г. экспорт отечественных овощей вырос на 53%, кроме высоких урожаев, такому активному наращиванию экспорта овощей способствует с
троительство тепличных комплексов и современных овощехранилищ, сообщил директор департамента экономического развития аграрного рынка МинАП Виталий Саблук.
В целом, по его словам, за 5 месяцев Украина экспортировала почти 134 тыс. тонн овощной продукции. И
хорошие прогнозы на будущий урожай позволят удержать высокие темпы прироста.
Саблук
отметил, что «
к
роме увеличения внутреннего производства, важно создать условия для хранения этой продукции. Так, в 2011
-
2012 гг. при содействии государства было построено 104 овощехранилища. А их мощности хранения составили почти 500 тыс. тонн. И в течение ближайших двух лет в Украине появятся еще 16 хранилищ емкостью 140 тыс. тонн.
Он также добавил, что наращиванию экспорта также способствует сооружение тепличных комплексо
в. В частности, в 2012 г. введено в эксплуатацию около 50 гектаров новых высокотехнологичных теплиц. А до конца 2013 г. планируется задействовать тепличные комплексы на площади более 500 тыс. кв. м.
По материалам rbc.ua
o
Т
варинництво & П
тахівництво Дат
ский холдинг покупает лидера украинского свиноводства
08.07.2013
Датский холдинг Axzon
, который уже владеет вторым по величине украинским производителем свинины ООО «Даноша», планирует купить свинохозяйство ОАО «Агрокомбинат «Калита», которое в свою очер
едь является частью «Смарт
-
Холдинга». Сделка оценивается в 13,2 млн евро и уже находится на финальной стадии.
Как ранее сообщал PigUa
.
info
, в середине мая этого года Axzon
получил от Международной финансовой корпорации (
IFC
) кредит на 54 млн евро для расш
ирения деятельности в Украине и строительства биогазовых заводов в Польше. Организатором этой сделки также выступала украинская инвестиционная компания Dragon
Capital
. После подписания соглашения с IFC
основатель и гендиректор Axzon
Том Аксельгард отметил,
что компания ведет переговоры с десятком украинских свинохозяйств о возможной покупке их мощностей.
Подробнее >>>
По материалам fermer
.
org
.
ua
Управление проектами «под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
20
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Рейтинг крупнейших свинохозяйств Украины
09.07.2013
Журнал «Прибыльное свиноводство» опубликовал рейтинг крупн
ейших свинохозяйств Украины по объему маточного поголовья по состоянию на 1
-
е января 2013
-
го. По данным журнала «Прибыльное свиноводство» и аналитического отдела компании «Дикун», первую строчку в рейтинге уже третий год подряд удерживает представитель вос
точного «свиноводческого пояса» Украины -
ЗАО «АПК
-
ИНВЕСТ». За прошлый год количество свиноматок хозяйства выросло почти на 13% -
до 20 100 голов (с 17534 голов в 2012
-
м).
Вторую строчку рейтинга заняло ООО НПП «Глобинский свинокомплекс» (Полтавская обл.
) с общим поголовьем свиноматок 11500 голов, что на 17,2% больше по сравнению с прошлым годом.
На третьей позиции -
ОАО «Агрокомбинат Калита» (Киевская обл.) с 8756 свиноматок.
Далее в топ
-
5 расположились ООО «Даноша» (7378 свиноматок) и СООО «Нива Переясл
авщины» (6771 свиноматок).
Также в первой десятке ПАП «Агропродсервис» (5598 свиноматок) и ПАО «Агрокомбинат «Слобожанский», которые на протяжении 2012
-
го полностью обновили поголовье (4800 свиноматок).
Самое крупное свинохозяйство Хмельницкой ЧП «Аграрная
компания 2004» заняло двадцать первую строчку рейтинга с 1900 свиноматок и ближайшими планами нарастить этот показатель до 5 тыс. голов.
Всего в рейтинге крупнейших свинохозяйств Украины 50 свинокомплексов.
По материалам profisvine.com
Украина сократил
а импорт курятины на 35% —
УКАБ
11.07.2013
За пять месяцев 2013 года в Украину было ввезено 27,4 тыс. т мяса и субпродуктов птицы, что на 35% меньше объемов соответствующего периода 2012 года, об этом сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизне
са» (УКАБ).
В мае этого года Украина импортировала наименьший месячный объем мяса птицы за 2012
-
2013 годы, который составил 3,3 тыс. т. Например, в мае 2012 года в Украину было ввезено 10,5 тыс. т курятины.
Объемы импорта были снижены как из основных стра
н
-
импортеров, так и из других стран. Наиболее существенным было сокращение ввоза курятины в Украину из таких стран как Германия —
на 60% и Венгрия —
на 73%. Экспорт мяса птицы за январь
-
май 2013 составил 51,6 тыс. т, что в 2,4 раза больше объемов соответст
вующих месяцев прошлого года.
По материалам Latifundist.com
В Украине выросло производство мяса
11.07.2013 Объем производства мяса в Украине к 1 июля 2013 г. составил 1,6 млн тонн, что на 9,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Госу
дарственная служба статистики Украины. Согласно сообщению, производство молока за указанный период выросло на 0,6% –
до 5,5 млн тонн. Объем производства яиц в стране за 6 месяцев текущего года составил 10,079 млрд штук, что на 4% больше, чем в январе
-
июне
2012 г. Как сообщалось, производство мяса в Украине в 2012 г. выросло по сравнению с 2011 г. на 3,4% –
до 3,1 млн тонн (в живом весе), производство молока –
на 22,7%, до 11,4 млн тонн, производство яиц составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 г.
По материалам business.ua
Селянам нарахували майже 142 млн. грн. дотації за збереження та утримання молодняку ВРХ
11.07.2013
Українські селяни продовжують отримувати бюджетну дотацію за збереження та утримання молодняку ВРХ. Станом на 1 червня д
ержава нарахувала селянам майже 142 мільйона гривень дотації за збереження та утримання молодняку ВРХ. Причому за травень вже нараховано майже 50 мільйонів гривень.
Селяни продовжують долучатися до програми. Майже 98 тисяч селян, станом на початок червня,
вперше подали заявки на дотацію за утримання ними 137 тисяч голів молодняку ВРХ.
Станом на сьогодні зазначені кошти вже відправлені в регіони України.
Проте через затримку виплат на місцях, частина селян поки не отримала коштів. Тому Мінагрополітики вже з
вернулося до Міністерства фінансів та Державної казначейської служби, щоб ті прискорили виплати на місцях. Наразі ж це питання перебуває під постійним контролем профільного відомства.
З усіх питань, які стосуються виплати дотації за утримання та збереження
молодняку, можна звертатися до Консультаційного центру Міністерства аграрної політики та продовольства за телефоном 0
-
800
-
50
-
24
-
10.
Детальніше >>>
За матері
алами прес
-
служба М
іністерства аграрної політики та продовольства
o
Р
ибне господарство
Украина в 2013 году увеличила вылов рыбы на 12,7%,
-
УКАБ
09.07.2013
За пять месяцев 2013 года предприятиями и физическими лицами
-
предпринимателями, которые осуществляю
т рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто 67,9 тыс. т рыбы и других водных живых ресурсов, что на 12,7% больше аналогичных показателей прошлого года. Такие данные содержит поступивший в распоряжение ИА «НАШ ПРОДКУТ» аналитический отчет эк
спертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
Общий объем вылова рыбы и добыча других водных живых ресурсов за январь
-
май этого года, согласно данным Госкомстата, составил 71,1 тыс. т. Самая большая доля объема вылова рыбы и водных живых р
есурсов приходится на морские экономические зоны других государств -
52% от общего объема. В морской экономической зоне Украины были выловлены 30,5 тыс. т рыбы и водных живых ресурсов, что составляет 43% от общего объема.
По мнению экспертов УКАБ, положите
льным является то, что Украина в этом году нарастила на 33% вылов рыбы именно в собственных морях и сократила добычу рыбы в морях других государств на 4%, по сравнению с показателями 2012 года.
Подро
бнее >>>
По материалам ianp.com.ua
У Криму за 5 місяців виловлено понад 6,8 тис. тонн риби
13.07.2013
За п’ять місяців цього року в Криму виловлено понад 6,8 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що складає 134% до здобичі риби в 2012 році.
Фон
д внутрішніх водних об’єктів Криму складає 461 водойму. Загальна площа всіх водних об’єктів в автономії складає 7192 га водного дзеркала.
Виробництвом товарної риби займається 34 підприємства, використовуючи 198 водойм загальною площею понад 5 тис. га. За минулий період виловлено та доставлено на прилавки 64,2 тонни прісноводої товарної риби.
За матеріалами
прес
-
служби Р
ад
и
міністрів АРК
o
Харчова промисловість
Третина створених в Україні у 2013 р. виробників продуктів харчування виробляє хліб та хлібобуло
чні вироби
10.07.2013
З початку року в Україні зареєстровано 719 суб’єктів підприємницької діяльності, які декларують основним видом своєї діяльності виготовлення продуктів харчування. Це –
225 юридичних осіб та 494 особи
-
підприємця.
Найбільше з них, 28 ю
ридичних осіб та 194 особи
-
підприємця, або 30% здійснюють виробництво хліба та хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.
На другому місці –
виробництво готової їжі та страв. Цей вид діяльності зазначають 76 новостворених суб’єктів підприємницької діяльності –
6 юридичних осіб та 70 осіб
-
підприємців.
Далі ідуть виробництво продуктів борошномельно
-
круп'яної промисловості (54 суб’єкти господарювання), олії та тваринних жирів (46 суб’єктів господарювання), м'ясни
х продуктів (42 суб’єкти господарювання) тощо.
Нагадуємо, з початку нинішнього року в Україні зареєстровано 24338 юридичних осіб та 84301 фізичних осіб
-
підприємців.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба державної реєстраційної служби
o
Молочна промисловість
В январе
-
мае объем реализованной продукции молочной промышленности вырос на 7,8% —
до 10,7 млрд грн
08.07.2013
Объем реализации продукции молочной пр
омышленности в январе
-
мае текущего года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года —
до 10 679,4 млн грн. Доля молочной продукции в совокупной реализации промышленной продукции возросла на 0,2 п.п. —
До 2,3%.
В общем, продукция пищево
й промышленности занимает около 15% в совокупной реализации промышленной продукции. Ее доля в январе
-
мае выросла на 3,7 п.п.
Объем реализованной промышленной продукции в Украине:
Виды промышленности
январь
-
май 2013
-
го г.
млн грн.
в % ко всей реализован
ной продукции
Молочна промисловість
10679,4
2,3
Харчова промисловість
68338,3
14,9
Подробнее >>>
По материалам milkua.info
Строительство дистрибьюторского центра обойдется "Данон Украина" в 15 млн г
рн
08.07.2013
Согласно сообщению компании, дистрибьюторский центр будет расположен на территории завода "Данон
-
Днипро" в Херсоне; компания планирует запустить центр в ноябре и использовать его с целью аккумулирования продукции со всех трех своих заводов и
распространения по торговым точкам южного региона в специально оборудованных автомобилях
-
холодильниках.
Группа компаний Danon
е -
мировой лидер по производству молочных продуктов, работает в Украине с 1998 г.. В 2006 г. компания приобрела молокозавод "Род
ич" в городе Херсон, который был модернизирован и переименован в "Данон Днипро".
В настоящее время предприятие выпускает около 50% продукции Danon
е. В 2011 г
.
в результате объединения компаний Danon
е и "Юнимилк" к ее активам присоединились Киевский гормолз
авод "Галактон" и Кременчугский гормолзавод "Кремез". В настоящее время компания реализует в Украине широкий спектр продуктов: "Актимель", "Активия", "Растишка", "Даниссимо", "Живинка", "Веселый пастушок", "БиоБаланс", "Тема", "Простоквашино", "Галактон", "Смешарики", "Кремез".
По материалам companion
.
ua
o
Олійно
-
жирова промисловість
Allseeds запустила первую очередь перевалочного терминала в Одесской обл
11.07.2013
Один из крупнейших украинских производителей и экспортеров подсолнечного масла компания A
llseeds (Киев) запустила в эксплуатацию первую очередь нового завода -
терминала по перевалке, хранению и транспортировке семян подсолнечника в Коминтерновском районе Одесской области.
Строительство и введение в эксплуатацию комплекса состоит из двух очер
едей. После запуска первой очереди мощность предприятия составляет 42 тыс. тонн в месяц.
Введение в эксплуатацию второй очереди запланировано на ноябрь 2014 года. После этого мощность терминала увеличится до 100 тыс. тонн в месяц.
По завершении строительст
ва завод станет первым подобным современным маслоэкстракционным предприятием в Одесской области.
Для реализации проекта по строительству терминала было привлечено $16 млн инвестиций.
По материалам ИА "Украинские новости"
o
Кондитерська промисловість
На ко
ндитерской фабрике АВК сменился генеральный директор
08.07.2013
Наблюдательный совет луганской кондитерской фабрики АВК освободил от обязанностей генерального директора Олега Онюшкина, назначив вместо него Людмилу Кутану.
Как говорится в сообщении фабри
ки, господин Онюшкин уволен по собственному желанию в связи с переводом на должность замгендиректора фабрики по экономике. Должность гендиректора он занимал с 16 октября 2012 года, акциями предприятия не владеет. До этого назначения госпожа Кутана занимала
должность замдиректора фабрики по производству, владеет 0,0596% акций предприятия.
По материалам kommersant
.
ua
21
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
«Конти» выставили на продажу
09.07.2013
Компания «Конти», основной бенефициар которой –
бывший вице
-
премьер Борис Колесников (34
-
е место в со
тне богатейших украинцев, состояние –
$290 млн), выставлена на продажу. О том, что поиск стратегического инвестора для этого производителя кондитерских изделий длится уже около полугода, Forbes рассказали два источника –
представитель одной из компаний с
ектора FMCG и инвестбанкир
. Неделю назад о планах Колесникова продать «Конти» также сообщил авторитетный деловой ресурс Mergermarket.
По данным источников Forbes, первый раунд формирования предложений потенциальных покупателей состоится в сентябре. Консуль
тантом «Конти» выступает британский инвестбанк Barclays.
Группа «Конти» –
вторая по объему производства кондитерских изделий в Украине и четвертая в России по итогам 2012 г
. Выручка в 2012 г
.
–
3,4 млрд грн, прибыль –
268 млн грн. Владельцы –
Б
.
Колесников и члены его семьи
Подробнее >>>
По материалам thekievtimes.ua
«Рошен» отрицает факты официальных претензий со стороны Роспотребнадзора
11.07.2013
Кондитерская корпор
ация ROSHEN информирует об отсутствии фактов официальных претензий со стороны Роспотребнадзора к качеству кондитерских изделий ТМ ROSHEN. Об этом сообщает пресс
–
служба корпорации.
«В связи с заявлением председателя Роспотребнадзора, главного государственн
ого санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко относительно качества кондитерских изделий, поступающих из Украины,
в том числе продукции компании ROSHEN, кондитерская корпорация считает необходимым проинформировать об отсутствии фактов официа
льных претензий со стороны Роспотребнадзора к качеству кондитерской продукции ТМ ROSHEN, поступающей на рынок Российской Федерации (Таможенного союза)», –
говорится в сообщении.
Как сообщается, все кондитерские фабрики корпорации ROSHEN обеспечены оборудов
анием для мониторинга контроля качества продукции и соответственных исследований. По материалам business.ua
o
Спиртова & Алкоголь
на промисловість
Ликеро
-
водочный завод "Прайм" намерен оспорить решение о доначислении 70 млн грн налога на прибыль
08.07.2
013
ООО "Ликеро
-
водочный завод "Прайм" обратился в Харьковский окружной административный суд (ОАС) с иском к харьковской городской специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками. В иске ООО просит ОАС отменить налоговые решения о дополн
ительном взыскании с завода 70 млн 222 тыс. 226 грн увеличенного денежного обязательства по налогу на прибыль.
Данный иск опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.
До 18 июля 2013 г. "Прайм" должен предоставить суду оригинал платежного
документа, подтверждающего уплату госпошлины. В этом случае, суд примет иск к рассмотрению.
Завод "Прайм" открылся в 2006 г., выпускает 24 млн бутылок водки в месяц.
По материалам rbc.ua
Inkerman International сменил гендиректора
09.07.2013
Генеральным
директором международного винодельческого холдинга Inkerman International с 1 июля назначен Роман Радько, ранее занимавший руководящие должности в корпорации PepsiCo.
Господин Радько сменил на этом посту Андрея Стрельца, который возглавлял компанию в тече
ние двух лет.
В пресс
-
релизе компании говориться, что в
Inkerman International основными приоритетами господина Радько будут: разработка долгосрочной стратегии развития компании, формирование единой управленческой команды, введение в эксплуатацию нового за
вода
Группа Inkerman International –
международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, основанный в начале 2011 года. В его состав входят ООО "Инкерманский завод марочных вин", ООО "Качинский +", ЧАО "Агрофирма "Черноморец". Общая площадь
виноградников всех хозяйств составляет 2,79 тыс. га. В настоящее время производственная мощность Инкерманского завода марочных вин составляет 33 млн бутылок в год. По данным Inkerman International, ее акционерами являются инвестиционная компания и Hartwal
l Capital (Финляндия), инвестиционный фонд Horizon Capital (США) и украинская корпорация Logos.
По материалам kommersant.ua
В Украине резко подорожал спирт
10.07.2013
Государственное предприятие спиртовой и ликеро
-
водочной промышленности "Укрспирт" с 5 и
юля повысило отпускные цены на спирт на 13,8
-
14,4% в зависимости от класса, или на 18 грн/декалитр (дал), -
до 143
-
148 грн/дал.
Как сообщила заместитель генерального директора ГП "Укрспирт" Ольга Иванченко, такой рост стоимости спирта приведет к максимальн
ому повышению стоимости бутылки водки на 0,36 грн.
Она пояснила, что повышение цен связано с необходимостью приведения их к экономически обоснованному уровню из
-
за подорожания сырья на 19%, топливно
-
энергетических ресурсов на 14%, среднего размера заработн
ой платы –
на 6,6%. При этом О.Иванченко отметила, что со второго полугодия 2011 года и до настоящего времени цены на спирт снизились на 4,5%.
Как сообщалось, Кабинет министров в конце июля 2010 года принял решение ликвидировать государственный концерн спи
ртовой и ликеро
-
водочной промышленности "Укрспирт" и создать на его базе одноименное государственное предприятие.
По материалам allretail.ua
o
Тютюнова промисловість
В Украине стало втрое больше контрабандных сигарет
08.07.2013
Доля контрабанды сигарет
в Украину за последние 3 года увеличилась втрое и составляет 8,4% общего объема рынка этой продукции. Такие данные содержатся в исследовании рынка, проведенном компанией «Тейлор Нельсон Софрез Украина».
По данным исследования, основным источником контраб
анды сигарет является Россия (54%), Беларусь (19%) и Молдова (18%). Однако, по данным исследования, начиная с конца 2012 г. наблюдается стремительный рост объемов отечественного контрафакта.
Производство сигарет в январе
-
мае 2013 года сократилось на 23,3% по сравнению с маем 2012 года.
Согласно заключению Министерства экономического развития и торговли, сокращение производства табачных изделий, в том числе и сигарет в январе
-
мае 2013 года произошло в результате повышения цен на эту продукцию.
По материалам
forbes
.
ua
o
Будівництво & Інфраструктура Виробництво будівельних матеріалів
o
Цегла, Блоки та ЗБК
В Украине ликвидируют "Черновицкий кирпичный завод №1"
11.07.2013
Акционеры ПАО "Черновицкий кирпичный завод №1" (Черновцы) намерены прекратить деятельность предприятия путем его ликвидации в связи с экономической нецелесообразностью производства основных видов продукции завода.
Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствую
щее решение утвердили его акционеры 99,2% голосов из зарегистрированных для участия в очередном общем собрании 5 июля. По данным "Черновицкого кирпичного завода №1", у него есть кредиторы, однако "активов эмитента достаточно для расчета по его обязательств
ам".
Согласно сообщению со ссылкой на данные аудированной финотчетности, стоимость чистых активов (соответствует показателю собственного капитала) предприятия к концу 2012 года составляла 1,678 млн грн, сумма обязательств –
0,748 млн грн.
Как сообщалось, в июне текущего года эмитент сообщил в НКЦБФР, что физлицо увеличило долю в "Черновицком кирпичном заводе №1" до 59,55% с 55,62% ранее, и на 20 июня 2013 года владело 1,315842 млн простых именных акций ПАО (к концу 2012 года собственником 55,62% акций "Чер
новицкого кирпичного завода №1" являлась глава его наблюдательного совета Людмила Ватаманюк –
ИФ).
ПАО "Черновицкий кирпичный завод №1" (до 2011 года –
ОАО) создан в 1996 году. Занимается производством и реализацией кирпича и керамического камня. По оценке
предприятия, основным его конкурентом является "Черновицкий кирпичный завод №3" (Черновцы). Основными акционерами ПАО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2012 года являлись глава набсовета предприятия Л.Ватаманюк (55,62%), а также Андрей Ватаманюк (15,35%) и
глава ревизионной комиссии –
Петр Копильчук (0,06%). Уставный капитал "Черновицкого кирпичного завода №1" к концу 2012 года составлял 0,552 млн грн.
По материалам companion.ua
Будівельні компанії
o
Компанії забудовники Эксперт: Жилье для украинцев будут
строить втрое быстрее
08.07.2013
Индустриальный метод строительства позволит застройщикам возводить жилье в 2
-
3 раза быстрее, чем сейчас. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил председатель правления —
президент ПАО «ХК “Киевгорстрой”» Игорь Куш
нир.
Речь идет о программе строительства жилья индустриальным методом, которая зарекомендовала себя на европейском рынке. По данным Минрегиона, такое строительство позволяет возводить 30
-
50 тыс. квартир доступного жилья в год. И. Кушнир напомнил, что в ст
ране действует несколько программ обеспечения украинцев жильем, наиболее узнаваемыми из которых является «Доступное жилье, 70/30» и программа удешевления стоимости ипотечных кредитов, в рамках которой население может взять на квартиру 16
-
процентный кредит,
13% из которых будет выплачивать государство.
Подробнее >>>
По материалам news.mail.ru
Об’єкти нерухомості o
Житлова нерухомість
"Киевгорстрой" построит в центре столицы
"Французский квартал" стоимостью 2 млрд грн
10.07.2013
ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (Киев), один из крупнейших застройщиков в Украине, реализует проект строительства жилищно
-
офисно
-
торгово
-
развлекательного комплекса "Французский квартал" на 1,
229 тыс. квартир по ул. А.Барбюса, 52/1 в Печерском районе Киева.
В ходе торжественной церемонии по случаю начала строительства комплекса в Киеве в среду президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сообщил, что практически 2 млрд грн будет вложено в стр
оительство.
По его словам, "Французский квартал" расположен на земельном участке в около 5 га.
Проект строительства комплекса предусматривает три 9
-
18
-
этажных жилкомплекса с эксплуатируемыми крышами (эксклюзивные квартиры с возможностью индивидуальной прое
ктировки) и подземным паркингом, 25
-
этажный жилищно
-
офисный и торгово
-
развлекательный комплекс. Общая площадь 1
-
5
-
комнатных квартир бизнес
-
класса и выше в его составе составляет 91,2 тыс. кв. м.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
o
Офісна & Торгова
"ЭСТА Холдинг" планирует оборудовать подземный переход у ЦУМа в Киеве под вход в цокольный этаж
08.07.2013
ООО "ЭСТА Холдинг", управляющая компания группы "ЭСТА", созданной СКМ (все -
Дон
ецк) для реализации проектов в сфере недвижимости, просит Киевский городской совет передать ему в аренду подземный переход на пересечении Крещатика и ул.Богдана Хмельницкого для устройства входа в цокольный этаж ЦУМа.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс
-
Украина", этот вопрос рассматривался на заседании комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально
-
экономического развития в понедельник.
Комиссия поддержала проект решения о передаче данного перехода ООО "ЭСТА Холдинг", учит
ывая согласие нынешнего его пользователя.
Как сообщалось, столичный ЦУМ закрыт на рек
онструкцию с 1 февраля 2012 г
, открытие запланировано на весну 2015 г
.
Компания "ЭСТА Холдинг" -
управляющая компания группы "ЭСТА" -
холдинга недвижимости группы "СКМ". "
ЭСТА Холдинг" выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.
По материалам interfax.com.ua
Управление проектами «под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
22
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
В Киеве массово закрываются офисы, в 2014
-
м треть их будет пустой -
застройщик
09.07.2013
Убытки еще не один год будут считать те, кто в 2010
-
2011 годах вложил деньги в строительство офисных центров, а т
еперь не может сдать готовые помещения в аренду, об этом рассказал финансовый директор одной из столичных строительных компаний Валерий Кондратюк.
“Сегодня выгоднее строить торговые центры, –
убежден Кондратюк. –
Найти бизнесмена, который хочет торговать бельем или духами легче, чем отыскать фирму, которая согласится снять у тебя офис на 100 и более квадратных метров”. По его словам, в Киеве сейчас пустует более 20% офисных помещений.
Валерий Иосифович рассказывает, что некоторые меняют правый берег Днеп
ра на левый... Только в этом году свои офисы таким образом поменяли большинство IT
-
и авиакомпаний, фармацевтических, туристических и аграрных фирм, агентств недвижимости и косметических салонов.
“Многие компании, которые вложили деньги в строительство офис
ов, пытаются перепродать их еще на стадии строительства, –
говорит Кондратюк. –
Заметили, сколько объявлений об аренде изобилует по улицам Киева. Даже в старых помещениях, где аренда немного дешевле, много пустых офисов. Сейчас массово закрываются магазины
и офисы на Крещатике. И не только потому, что аренда в центре Киева очень высока. Бизнесмены жалуются на убытки. Доходы настолько низки, что не покрывают расходов на аренду, оплату коммунальных услуг и выплату заработной платы работникам”.
Подробнее >>>
По материалам svdevelopment
.
com
Компания "XXI век" отказалась от строительства гостиницы в Киеве из
-
за высокой арендной платы за землю
09.07.2013
Суд лишил девелоперскую компанию "XXI век
" права аренды земельного участка площадью 5,6 га, на котором планировалось строительство четырехзвездной гостиницы в районе Львовской площади в Киеве за неуплату аренды. Об этом пишет "Коммерсант
-
Украина".
Поводом для подачи иска в суд послужили результа
ты проверки, которые показали, что "Мегаград" систематически не платил арендную плату за пользование землей. На начало этого года размер задолженности составил 6,4 млн грн.
По его словам, компания обращалась в Киевсовет с просьбой снизить арендную ставку, однако она удовлетворена не была.
Компания сейчас пытается избавиться от непрофильных проектов. За счет продажи части из них "XXI век" рассчитывал сохранить средства и сфокусироваться на стратегических проектах, которые в будущем могут обеспечить лучшие до
ходы. В 2012 г. девелопер показал чистый убыток в размере 42,27 млн долл., что на 67,2% больше, чем в 2011 г.
Доход от операций в прошлом году сократился на 16%, до 6,94 млн долл. Основной причиной убытков девелопер называл снижение стоимости своих активов
недвижимости, что является отражением посткризисного периода на рынке.
Подробнее >>>
По материалам realt.rbc.ua
o
Інфраструктура
Азаров дал 50 м
иллионов на достройку метро
08.07.2013
Минрегионстрой получит 50 млн грн. из государ
-
ственного бюджета на строительство участка Куреневско
-
Красноармейской линии Киевского метрополитена от станции «Выставочный центр» до Одесской площади. Это закреплено р
аспоряжением Кабинета министров Украины №472
-
р от 3 июля 2013 года «О перераспределении бюджетных назначений предусмотренных в 2013 году Министерству финансов», текст которого опубликован в «Урядовый курьер» в субботу.
Помимо этого, Минрегион получит 60 мл
н грн бюджетных средств на реконструкцию дорог в Киеве, 50 млн грн –
на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади, 70 млн грн –
на улучшение условий содержания терминального комплекса аэропорта «Борисполь», однако не указано какого комплексов
.
Согласно распоряжению правительства, Министерство инфраструктуры Украины получит 21,802 млн грн для оплаты за выполненные в 2012 году работы по строительству Днепропетровского метрополитена и корректированию проекта строительства первой очереди Днепропет
ровского метро.
Кроме этого, администрация Государственной пограничной службы получит 17,642 млн грн средств, в том числе 8,842 млн грн на софинансирование проекта трансграничного сотрудничества «развитие современной инфраструктуры отделов пограничной сл
ужбы», 8,8 млн грн –
для реализации указанного проекта. В свою очередь, Министерство доходов и сборов получит 23,169 млн грн бюджетных средств на реконструкцию и оборудование международных автомобильных пунктов пропуска, в частности, «Ужгород», «Рава
-
Русск
ая», «Ягодин», «Устилуг», «Дяковцы», «Лужанка
-
Берегшурань». В целом, согласно распоряжению правительства, планируется осуществить в рамках общего объема бюджетных назначений Минфина на 2013 год в общем фонде госбюджета перераспределение расходов в размере 2 млрд 137,847 млн грн путем сокращения расходов потребления по программе обслуживания госдолга и мер по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, и увеличить объем расходов развития в размере 1 млрд 789,81 млн грн –
по
программе «Государственные капитальные расходы, в том числе на строительство больницы «Охматдет», реконструкции и расширения Национального института рака, строительство спортивных сооружений с искусственным льдом, приобретение медицинского автотранспорта и медоборудования, поддержки реформирования системы здравоохранения»; в размере 348,037 млн грн –
по программе «Субвенция с госбюджета местным бюджетам на осуществление мер по социально
-
экономическому развитию отдельных территорий».
По материалам forbes
.
u
a
На инфраструктуру Киева выделят еще 138 м
лн
10.07.2013
Киевской городской государственной администрацией подготовлены предложения о внесении изменений в Программу социально
-
экономического развития Киева на 2013 г, об этом заявил заместитель председа
теля КГГА Руслана Крамаренко, сообщается на официальном сайте мэрии.
Он отметил, что эта корректировка носит в основном технический характер, поскольку отчетность за I полугодие только собирается, анализируется и предложения о перераспределении средств из
тех объектов, где строительство не ведется, будут подготовлены уже по результатам этой работы.
Кроме того, за счет капитальных расходов, которые учтены в бюджете города и до сих пор не использованы, 38,3 м
лн грн перераспределены и направлены на следующие объекты Программы: реконструкция парка «Владимирская горка» –
3 млн грн; строительство центра по предоставлению услуг, связанных с использованием автотранспортных средств УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве по ул. Жулянский, 5 –
4 млн грн; создание аллеи воинск
ой славы в парке Вечной славы –
1,5 млн грн; продолжение реконструкции проспекта Григоренко –
16,4 млн грн; реконструкция дороги Киев –
Гостомель –
2,4 млн грн; реконструкция ул. Ахматовой –
2 млн грн; создание центра электронного управления «Электронная с
толица» –
8 млн грн; строительство трансформаторной подстанции на ул. Б.Хмельницкого, 6
-
А –
1 млн грн.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Укравтодор отр
имає можливість випустити облігації на суму 5 млрд. грн. під державні гарантії
12.07.2013
Кабінет Міністрів України 11 липня 2013 року затвердив умови для випуску облігацій Державного агентства «Укравтодор» для залучення додаткових коштів на будівництво о
б’єктів дорожньої інфраструктури на суму 5 млрд. грн. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. №479 та наберуть чинності після офіційного опублікування.
Укравтодором спільно з Міністерством інфраструктури були підготовлені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. №479, що передбачають можливість здійснення запозичень шляхом випуску Укравтодором облігацій на таких умовах:
загальна номінальна вартість –
5 млрд. гривень;
термін погашення –
7 років;
відсоткова ставка –
14,3 відсотка річних.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба М
іністерства інфраструктури
Комунальне господарство Пер
вый бизнес
-
инкубатор в сфере ЖКХ запущен в Украине
09.07.2013
Первый бизнес
-
инкубатор в сфере жилищно
-
коммунального хозяйства "Управитель" запущен в Украине для подготовки студентов в ходе обучении и в помощь предпринимателям при реализации бизнес
-
проектов по управлению многоквартирными домами в стране.
Об этом сообщил председатель Общественного совета при Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства (Госпредпринимательства) –
руководитель Всеукраин
ского социально
-
экономического проекта "Управдом XXI" Павел Михайлиди на пресс
-
конференции в агентстве "Интерфакс
-
Украина" в Киеве во вторник.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
23
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Транспорт & Інфраструктура
Повітряний транспорт
Украинские авиаперевозчики наверстали упущенное на фоне банкротства "АэроСвита"
08.07.2013
Украинские авиакомпании во втором квартале 2013 года по объему перевозок пассажиров смогли выйти на уровень со
ответствующего периода 2012 года, хотя кварталом ранее их отставание от прошлогодних показателей из
-
за банкротства крупнейшего перевозчика страны "АэроСвит" (доля в 2012 году -
38%) составляло 20%, сообщила Госавиаслужба.
Согласно его предварительным данны
м, в целом за первое полугодие 2013 года объемы перевозок пассажиров украинскими авиакомпаниями упали на 7,6% к первому полугодию 2012 года. В то же время Госавиаслужба отмечает, что пассажиропоток через аэропорты Украины в январе
-
июне вырос на 3,5% за сче
т роста международных перевозок на 6,5%, тогда как внутренние уменьшились на 9,3%. В первом полугодии регулярные международные пассажирские перевозки выполняли 11 украинских авиакомпаний в 44 стран мира. В январе
-
июне
-
2013 было начато выполнение полетов по
13 новым международным маршрутам. За указанный период регулярные пассажирские перевозки в Украине осуществляли 54 иностранных авиаперевозчика из 31 страны, из них семь новых.
Подробнее >>>
По материалам companion
.
ua
Пассажиропоток аэропорта Одесса вырос на 19% в январе
-
июне
09.07.2013
За первое полугодие 2013 года международный аэропорт Одесса обслужил 455,5 тыс. пассажиров, что больше прошлогоднего показателя на 19%. Об этом сообщает пр
есс
-
служба авиапредприятия.
На международных направлениях пассажиропоток составил 374,5 тыс. человек, увеличившись за год на 24%. На внутренних маршрутах рост составил 2%.
В первом полугодии было выполнено 6492 рейса, из которых 3922 рейса -
международные,
835 -
внутренние. Рост составил 6%.
В июне 2013 года одесскими воздушными воротами воспользовалось 109,4 тыс. пассажиров, что также превышает прошлогодний показатель на 19%. Было выполнено 739 рейсов, из которых 234 -
чартерные. Подробнее >>>
По материалам cfts.org.ua
Крупнейший аэропорт Украины сообщил о падении пассажиропотока в текущем году
10.07.2013
Аэропорт Борисполь обслужил 3 млн 289,6 ты
с. пассажиров, или на 14% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс
-
служба аэропорта причинами снижения является.
Падение пассажиропотока представители аэропорта объясняют "уменьшением объемов перевозок в связи с прекращением деятельности базового перевоз
чика -
авиакомпании АэроСвит -
на фоне активной динамики роста пассажирских перевозок в прошлом году накануне и во время проведения Евро
-
2012".
Самыми популярными направлениями для вылета в Борисполь в первом полугодии стали маршруты в Москву, Вену, Тель
-
А
вив, Амстердам и Париж. Вторую пятерку составили Франкфурт, Стамбул, Санкт
-
Петербург, Анталия и Дубай.Ранее сообщалось, что общий пассажиропоток аэропорта Киев за первое полугодие 2013
-
го вырос в 2,7 раза, составив 816 757 человек.
По материалам dengi
.
ua
Во 1 полугодии аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 168% до 0,8 млн человек
10.07.2013
В январе
-
июне пассажиропоток международного аэропорта "Киев" (Жуляны) увеличился на 167,9%, или на 512 тыс. человек до 816,8 тыс. по сравнению с аналогичным пер
иодом 2012 года, об этом говорится в сообщении аэропорта.
Пассажиропоток на международных ре
йсах в первом полугодии 2013 г.
вырос на 135,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 592,8 тыс. чел
.
, в то время как на внутренних рейсах
пассажиропоток вырос на 320,8% и составил 224 тыс. человек.
Суммарное число рейсов за 6 мес. 2013 г.
составило 18 310 (из них 9 832 международных и 8 478 внутренних), что почти в 2 раза больше по сравне
нию с первым полугодием 2012 г
. Как сообща
ло агентств
о, в 2012 г.
пассажиропоток аэропорта "Киев" увеличился на 83,4%, или на 392,2 тыс. чел
.
до
862 тыс. по сравнению с 2011 г
.
Аэропорт "Киев" находится в черте города в 8 км от центра, занимает территорию площадью 265 га, имеет 1 взлетно
-
посадочную полосу дл
иной 2 310 м и шириной 45 м.
По материалам bin.ua
"Визз Эйр Украина" за полгода увеличила объем пассажироперевозок в 1,5 раза
12
.07.
2013
Авиакомпания "Визз Эйр Украина" в январе
-
июне 2013 г увеличила перевозки пассажиров на 52% по сравнению с аналогичн
ым периодом 2012, сообщила коммерческий директор компании Наталия Артемова на пресс
-
конференции в Киеве в четверг, не уточнив абсолютных данных.
По ее словам, компания по прежнему сохраняет планы перевезти в 2013 году около 1 млн пассажиров (в 2012 компан
ия перевезла 630 тыс. пассажиров. А.Артемова сообщила, что на сегодняшний день маршрутная сеть компании насчитывает 27 направлений в 11 стран.
"Визз Эйр Украина" является единственной украинской лоукост авиакомпанией. С октября 2013 года авиакомпания будет
эксплуатировать четыре воздушных судна Airbus. "Визз Эйр Украина" входит в группу компаний Wizz Air, которая начала работу в 2004 году. По материалам companion.ua
Прокуратура подала иск на 2 млн грн против «АэроСвита»
12.07.2013
Прокуратура Центрально
го региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере подала иск в Хозяйственный суд Киева о взыскании с авиакомпании «АэроСвит» (Киев) задолженности в 2 млн грн.
Деньги предлагается взыскать в пользу государства в лице Министерства промышл
енной политики и Госпредприятия «Антонов» за выполненные самолетами предприятия в 2011 году международные авиационные перевозки. Как сообщила пресс
-
служба прокуратуры, кроме того, благодаря предпринятым ею мерам авиакомпания «Международные авиалинии Украин
ы» в ходе судебного рассмотрения иска прокурора добровольно возместила ГП «Антонов» задолженность в сумме 5,1 млн грн, а также во исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 24 апреля 2013 года по тому же иску возвратила указанному предприятию 13,6 млн
грн за выполненные в 2012 году авиационные перевозки.
По материалам forbes.ua
Водний транспорт
В Украине открыты 18 морских портов для захода иностранных судов
06.07.203
Все 18 морских портов Украины без исключения открыты для захода иностранных судо
в. Как сообщает Правительственный портал, это закреплено распоряжениям КМУ №466
-
р «Об определении Перечня морских портов Украины, открытых для захода иностранных судов».
Проект документа был подготовлен и вынесен на рассмотрение правительства Министерство
м инфраструктуры Украины с целью обеспечения реализации Закона «О морских портах Украины».
В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород
-
Днестровский порты и порт «Южный»
, в Николаевском регионе расположены соответственно Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона –
Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Имеет Украина и свои порты в Азовском регио
не –
Мариупольский и Бердянский, а на Дунае –
их всего три –
Ренийский, Измаильский и морской порт Усть
-
Дунайск. Порты Херсонского региона –
Херсонский и Скадовский.
Подробнее >>>
По материалам economics
.
unian
.
net
У червні Євпаторійський порт прийняв рекордну кількість суден типу РО
-
РО
09.07.2013
За підсумками роботи у червні поточного року Євпаторійський порт перевершив вл
асний рекорд по кількості оброблених поромів, що слідують маршрутом Євпаторія –
Зонгулдак.
Так, загальна кількість прийнятих під обробку поромів у червні склала 22 одиниці. Це на три суднозаходи більше від найкращого результату за всю історію роботи поромн
ої лінії в Євпаторійському порту.
За матеріалами
прес
-
служба міністерства інфраструктури
Объем грузооборота порта "Южный" за 6 мес. 2013 г. увеличился на 3,7% -
до 11,5 млн т
10.07.2013
Через причалы ГП "Морской торговый порт "Южный" в январе
-
июне 2013 г. было перегружено 11 млн 532,6 тыс. т грузов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Как сообщила пресс
-
служба м
орского торгового порта "Южный"
, н
аибольшую долю в грузообороте имеют рудные грузы -
6 млн 289,5 тыс. т. С начала год
а обработано 407 судов и 99 тыс. 993 вагонов. В июне грузо
оборот порта
составил 1 млн. 549,9 тыс. тонн.
По материалам rbc.ua
Одесский порт нарастил объем перевалки контейнеров
10.07.2013
Объем перевалки контейнеров на терминалах Одесского морского порт
а в июне 2013 года составил 43 548 TEU. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составляет 4,4%.
Как сообщается на официальном сайте Кабмина, в целом за полгода переработано 244 227 TEU –
на 13,2% больше, чем в январе
-
июне 2012 года. Как отм
ечает главный диспетчер администрации Одесского морского порта
-
начальник службы эксплуатации Руслан Сахаутдинов, такой рост перевалки контейнеров за полугодие объясняется как внешними факторами, так и работой соответствующих служб порта.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Инспекторы Клименко нашли в портах нарушений на 50 млн грн
12.07.2013
Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в ходе проверки дея
тельности морских торговых портов в январе
-
июне 2013 года выявили нарушения таможенных правил на сумму 50 млн грн, о чем составлены 349 протоколов.
Как отмечается, наиболее частым нарушением было неправильно оформленное перемещение через морскую границу Ук
раины товаров народного потребления, промышленных товаров и нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива. С целью недопущения нарушений и потерь государственного бюджета 8 июля по приказу министра Александра Клименко сформированы специальные рабочие гру
ппы, которые в данный момент проводят инвентаризацию Одесского, Ильичевского морских портов, Ильичевского рыбного порта и порта «Южный».
По материалам forbes.ua
Залізничний транспорт
"Укрзализныця" заказала услуги по ремонту локомотивов на 29 млн грн
08.07.2013
"
Укрзализныця" заказала услуги по ремонту локомотивов на общую сумму 29 млн грн, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.
Согласно сообщению, "Укрзализныця" заказала услуги восстановления и оснащения железнодорожных локомотив
ов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава; субподрядные работы как часть производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава (услуги по капитальному ремонту КР
-
1, КР
-
2, КРП и модернизации электровозов и тепловозов).
Согласно сообщению,
заказ получило ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 года" в результате процедуры закупки у одного участника.
По материалам РБК
-
Украина
Управление проектами «под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offe
r
@
poslygi.com.ua
24
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Железными дорогами Украины в январе
-
июне 2013 г. было перевезено на 3,5% пассажиров меньше 08.07.2013
Железными дорогами Украины в январе
-
июне 2013 г. было перевезено 206 млн 577 тыс. человек. Об этом сообщает пресс
-
служба ГП "Укрзализныця". В течение января
-
июня 2012 г. железными дорогами Украины было перевезено 214 млн чел. Таким образом, в январе
-
июне 2013 г. было перевезено на 3,5% пассажиров меньше.
Всего пассажирооборот остался на уровне прошлогоднего и составил 24 мл
рд 221 млн пасс.км: в дальнем сообщении 16 млрд 044 млн пасс. км, в пригородном -
8 млрд 176 млн пас.км. Среди пассажирских составов без отклонений от расписания отправлено 99,2% и последовали 97,7% поездов.
Эксплуатационный грузооборот локомотивов за 6 ме
сяцев составил более 176 млрд 090 млн ткм брутто. Общий эксплуатационный грузооборот -
105 млрд 599 млн ткм нетто, транзитные перевозки -
17 млрд 267,5 млн ткм.
Среднесуточный пробег локомотива 505 км (103,5% к плану и 104,8% к прошлому году). Среднесуточн
ая производительность локомотивного парка -
1 млн 456 тыс. ткм брутто (103,2% к плану и 105,3% к прошлогоднему). Средний вес грузового поезда -
3 млн 448 тонн (101,1% к плану и 100,8% к прошлому году). Средняя участковая скорость локомотивов составляет 40,
2 км/ч, средняя участковая скорость в грузовом движении -
более 45,5 км/час.
Оборот грузового вагона составляет 8 суток -
100,4% к плану, в том числе нагруженного -
3,34 суток (103% к плану).
100% грузовых поездов отправлены по расписанию и 98,7% -
по граф
ику последовали.
Отметим, в Украине в июне 2013 г. железными дорогами во всех видах сообщений отправлено 37 млн 621 тыс. пассажиров.
По материалам rbc.ua
Назначен директор Украинской железнодорожной скоростной компании
08.07.2013
8 июля 2013 директором
Государственного предприятия «Украинск
ая
железнодорожная скоростная компания» назначен Бреус Игорь Борисович. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.
Нового руководителя предприятия коллективу представил заместитель генерального директора «Укрзал
изныци» Павел Чекалов.
Лобойко Леонид Михайлович, ранее возглавлявший УЖСК (с 19 ию
ня 2012 г.
) и был первым директором этой компании, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
До назначения на должность директо
ра «Украинского железнодорожной скоростной компании» Бреус работал первым заместителем начальника главного пассажирского управления Укрзализныци (с марта 2009 года).
Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 № 116. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.
По материалам f
orbes
.
ua
Убытки "Укрзализныци" от перевозок пассажиров электричками достигли 1,7 млрд грн
10.07.2013
По оперативным данным "Укрзализныци" в I полугодии ее убытки от пригородных перевозок составили 1,672 млрд грн. Среди основных причин убыточности -
перев
озки льготников, низкие тарифы и отсутствие государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности. Об этом сообщает пресс
-
служба перевозчика.
В частности, железные дороги Украины в течение шести месяцев 2013 г
.
перевезли льготных категорий пассажиров на
сумму 160,3 млн грн, в то время как компенсаций получено 73,9 млн грн, или 46,1%.
По состоянию на начало июля задолженность облгосадминистраций за перевозку льготников составила 86,4 млн грн. "Учитывая, что среди пассажиров в пригородном сообщении -
около
80% льготников, результат -
устаревший подвижной состав и отсутствие средств на его обновление. На сегодняшний день 55,5% инвентарного парка пассажирских вагонов эксплуатируются сверх установленного нормативного срока (более 28 лет), доля вагонов в возрас
те от 10 до 20 лет -
2,3%, до 10 лет -
5,7%. Общий уровень износа составляет 86%", -
говорится в сообщении.
По материалам companion.ua
Комунальний странспорт
Суд защитил "Киевский метрополитен" от финансовых посягательств партнера
10.07.2013
Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киева и отменил решение суда первой инстанции о взыскании с КП "Киевский метрополитен" 62,5 млн грн в пользу российского предприятия, которое поставляло оборудование для столично
й подземки.
Как сообщила пресс
-
служба прокуратуры Киева в среду, в начале 2013 г. Хозяйственный суд Киева рассмотрел иск российского общества к КП "Киевский метрополитен" о применении к последнему финансовых санкций за якобы недополученные средства по дог
овору о покупке эскалаторов для монтажа на станции "Сырецкая".
По результатам рассмотрения дела, постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 4 июля противоправное решение суда первой инстанции отменено и в удовлетворении иска российского
предприятия отказано.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Пошта & Кур’єрська доставка
«Укрпочта» накупила дорогих модемов на 17 млн грн.
11.07.2013
«
Укрпочта» заключила соглашение с ООО «Экспотрейд» на приобретение модемов для обмена информацией с внешними устройствами на сумму 16,65 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Проводные (5,709 тыс. шт.) и беспроводные (8,648 тыс. шт.) модемы, предназначенные д
ля регистраторов расчетных операций (РРО), приобретены по 1160 грн. Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», поскольку «Укрпочта» использует РРО только производства фирмы «Экспотрейд» –
19,437 тыс. кассовых аппаратов Слог
-
М
икро и фискальных принтеров ПФП
-
1 «Славутич».
Подробнее >>>
По материалам business.ua
o
ІТ & Телекомунікації
Госстат отчитался о росте цен на ус
луги почты и связи
08.07.2013
Индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в январе
-
июне 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,5%.
При этом тарифы на услуги почтовой связи за отчетный период не изменились. В
то же время выросли тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи –
на 8,6%, на услуги мобильной связи –
на 11,8%. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на
3,8%.
По материалам forbes
.
ua
Телевізійне & Радіомовлення
На телевизионном рынке Украины появился новый игрок
11.07.2013
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 10 июля принял решение о выдаче лицензии на спутниковое вещание ООО "Тел
ерадиокомпания "112
-
ТВ" (Киев).
Как сообщается на веб
-
сайте Нацсовета, представляя телеканал, его генеральный продюсер Алексей Семенов отметил, что его команда намерена особое внимание сосредоточивать на социальной тематике.
Директором телеканала "112
-
Укр
аина" стал Андрей Подщипков, в состав редакционного совета вошли Роман Савин, Ольга Зубрицкая, Николай Корчага и Юрий Иванов.
Территория распространения телепрограмм -
Украина и другие страны в пределах зоны уверенного приема сигнала со спутника. Оператор телекоммуникаций -
ООО "СЭС Сириус Украина", (Киев). Вещание будет вестись 24 часа в сутки. Лицензия выдана на 10 лет.
Формат телерадиокомпании "112
-
ТВ"
-
информационно
-
развлекательный с фильмопоказом. В работе планируется интеграция с интернет.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Стаціонарний телефонний зв'язок
Чистый убыток «Фарлеп
-
Инвест» сократился почти вдвое
10.07.2013
Чистый убыток оператора «Фарлеп
-
Инвест» (Киев), управляющей компании телекоммуникационной группы Vega, в первом квартале 2013 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти в два раза –
с 29,2 млн грн до 15,2 млн грн, об этом говорится в финансовом отчете компании.
Чистый доход компании за отчет
ный период составил почти 166,2 млн грн, что на 80,8% больше по сравнению с первым кварталом 2012 года.
Сумма долгосрочных обязательств предприятия на конец отчетного периода составляла более 199,8 млн грн, в т.ч. долгосрочные кредиты банков –
15,5 млн грн
, текущие обязательства составляли почти 230,5 млн грн.
Как сообщал УНИАН, чистый убыток «Фарлеп
-
Инвест» за 2012 год снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в 5 раз и составил более 17,6 млн грн (в 2011 году чистый убыток составил более 93,7 млн грн). Чистый доход компании за 2012 год составил более 611 млн грн, что на 79,7% больше по сравнению с 2011 годом.
Подробне
е >>>
По материалам economics.unian.net
o
Фінансові ринки
Міжнародні фінансові інститути
ЕБРР планирует начать заимствования в гривнах
10.07.2013
Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший финансовый инвестор Украины, планирует начать заимств
ования в гривнах на местном рынке, чтобы привлечь ресурсы для дальнейшего кредитования в национальной денежной единице.
Напомним, что Верховная Рада Украины ранее в этом месяце приняла законопроект, позволяющий международным финансовым организациям размещ
ать займы в гривнах.
Центральный банк Украины также внес необходимые изменения в свои регулятивные акты. Это позволит ЕБРР кредитовать заемщиков, не имеющих валютной выручки, не подвергая их и себя валютному риску, сказал директор департамента кредитования
в местных валютах ЕБРР Андре Куусвек. Кроме того, он привел в пример коммунальные службы и муниципалитеты, которые также не имеют доходов в иностранной валюте и выиграют от получения доступа к кредитам в гривнах. Куусвек не сказал, когда ЕБРР планирует вы
йти с первым заимствованием в гривнах и каким может быть объем.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Платіжні системи
& Грошові перекази
Международные платежные системы стали са
мым популярным инструментом для перевода денег из
-
за границы
08.07.2013 По итогам I
кВ.
текущего года международные системы денежных переводов стали самым популярным инструментом для пересылки денег из
-
за границы в Украину. До этого основным каналом выст
упали переводы через банковские счета. Это следует из недавно обнародованной статистической отчетности НБУ.
Так, за январь -
март 2013 г. в Украину частные лица перевели почти $1,8 млрд, что на 7,1% больше, нежели за аналогичный период 2012 г. При этом пос
редством международных платежных систем в страну поступило более 43,6% «входящих» средств, тогда как через текущие счета банков -
42,6%, а с использованием нефор
мальных каналов -
13,8%.
Выход специализированных систем в лидеры вполне предсказуем, если учес
ть динамику их развития в последние годы. В 2008
-
2009 гг. на долю этого инструмента в Украину пришлось всего около трети «входящего трафика», в 2011 г. -
уже 40%
, в 2012 г. -
42,7%.
Наибольшая сумма частных переводов по итогам I
квартала поступила из Росси
и -
33,8% общего объема, из США -
9,6%, Германии -
6,6%, Кипра -
5,1%, Греции -
5,1%, Италии -
4,7%. Примечательно, что объемы денежных переводов из РФ постоянно растут. Это неудивительно, ведь, по данным Константина Ромодановского, главы Федеральной мигра
ционной службы Российской федерации (ФМС РФ), общая численность трудовых мигрантов из Украины в РФ по итогам прошлого года превысила 1,3 млн чел.
По материалам business
.
ua
25
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Фондовий ринок
Объем торгов на фондовых биржах Украины вырос почти вдвое
08.07.2
013
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в Украине в I
полугодии 2013 г. вырос на 89,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее -
до 187,93 млрд грн. Об этом сообщает пресс
-
служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (Н
КЦБФР).
За отчетный период, наибольший объем торгов был зафиксирован на бирже "Перспектива" (132,714 млрд грн), ПФТС (38,048 млрд грн) и "Украинская биржа" (6,941 млрд грн).
Биржевые контракты заключались преимущественно с государственными облигациями, об
лигациями предприятий и акциями. В частности, за отчетный период текущего года было проведено операций с государственными облигациями на сумму в 140,160 млрд грн, что составляет 74% от общей суммы, операций с облигациями предприятий -
на 21,674 млрд грн (1
2%), а сделок с акциями -
на 12,511 млрд грн (7%).
По материалам companion
.
ua
Підбито підсумки торгів на фондових біржах за січень
-
червень 2013 року
08.07.2013
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підрахувала обсяги торгів на фондових
біржах за шість місяців 2013 року –
з січня по червень. Так, порівняно з даними за аналогічний період 2012 року, обсяг біржових контрактів з цінними паперами збільшився майже два рази і становив 187,930 млрд. грн., тоді як у минулому році цей показник ск
ладав 99,176 млрд. грн.
За результатами першого півріччя 2013 року, найбільші обсяги торгів були зафіксовані на біржі «Перспектива» (132,714 млрд. грн.), ПФТС (38,048 млрд. грн.) та «Українській біржі» (6,941 млрд. грн.).
Біржові контракти укладалися перев
ажно з державними облігаціями, облігаціями підприємств та акціями. Зокрема, за визначений період поточного року було проведено операцій з державними облігаціями на суму 140,160 млрд. грн., що складає 74 % від загальної суми. Операцій з облігаціями підприєм
ств було проведено на 21,674 млрд. грн. (12 %), а операцій з акціями -
на 12,511 млрд. грн. (7 %).
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служба Н
аціональної ком
ісії з цінних паперів та фондового ринку
Украинская биржа будет проводить "мини
-
IPO" для небольших компаний
09.07.2013
Украинская биржа планирует запустить «рынок привлечения капитала», подразумевающий предоставление услуг по привлечению инвестиций для небольших компаний, сообщили УНИАН в пресс
-
службе биржи.
Как отметили на бирже, речь фактически идет о проведении на Украинской бирже мини
-
IPO для привлечения инвестиций в небольшие и быстрорастущие компании.
По словам председателя правления Украинской би
ржи Олега Ткаченко, новый рынок призван создать эффективный механизм привлечения инвестиций в предприятия Украины и стать финальным звеном инвестиционной цепочки -
от финансирования развивающихся компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок. Конце
пция «рынка привлечения капитала» одобрена Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
По материалам economics.unian.net
Нацкомиссия по ценным бумагам увеличила объем регистрации акций в полтора раза
10.07.2013
Национальная комиссия по ц
енным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по итогам января
-
мая текущего года зарегистрировала 56 выпусков акций на сумму 17,66 млрд грн., Как сообщает пресс
-
служба комиссии
, это на 10,06 млрд грн., или почти в полтора раза, больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года. Также сообщается, что НКЦБФР по итогам пяти месяцев также зарегистрировала 82 выпуски облигаций предприятий общим объемом 13,05 млрд грн., что на 931 млн грн. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам business.ua
Н
КЦПФР повідомляє про динаміку реєстрації емісій цінних паперів за п'ять місяців 2013 року
10.07.2013
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підбила підсумки реєстрації емісій цінних паперів з січня по травень поточного року.
За словами Алли Папаіки, директора департаменту корпоративного управління і корпоративних фінансів НКЦПФР, у цей період обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився, проте об’єм зареєстрованих регулятором випусків облігацій підприємств -
дещо зменшився порі
вняно з аналогічним періодом минулого року
.
«Підбиваючи підсумки роботи у цьому напрямі протягом п’яти місяців поточного року, ми можемо констатувати позитивну динаміку в частині емісії акцій. Так, комісія зареєструвала 56 випусків таких цінних паперів на загальну суму 17,66 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року, цей показник збільшився на 10,06 млрд. грн.», -
повідомила Алла Папаіка.
Що стосується емісії облігацій підприємств, то за відповідний період було зареєстровано 82 випуски таких цін
них паперів.
Алла Папаіка
зазначила, що «
з
агальний обсяг зареєстрованих регулятором випусків облігацій становить 13,05 млрд. грн. У порівнянні з даними за січень
-
травень минулого року, цей показник незначно зменшився -
на 931,34 млн. грн. Проте, оскільки з
а результатами попередніх місяців ми бачили позитивну динаміку, то, сподіваємося, що за підсумками року спостерігатимемо зростання об’ємів випущених і зареєстрованих корпоративних облігацій»
.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба Н
аціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Банки
В Украине закрывают банковские отделения
08.07.2013 За последний год количество банковских отделений в Украин
е сократилось более чем на 3 тыс. шт. и на 1 июня составило 19,8 тыс. Это следует из отчетности, обнародованной на прошлой неделе Независимой ассоциацией банков Украины.
Больше всего отделений было закрыто в Донецкой области (более 400 ед.), в Крыму (384 ед.) и в Киеве (368 ед.).
Значительное сокращение банковской инфраструктуры наблюдалось в Днепропетровской (301 ед.), Львовской (284 ед.), Харьковской (190 ед.) и Одесской (183 ед.) областях. По мнению экспертов НАБУ, главная причина закрытия отделений зак
лючается в развитии дистанционных технологий обслуживания клиентов, позволяющих значительно уменьшить затраты на содержание отделений.
По материалам business
.
ua
Банк "Конкорд" увеличил УФ на 10 млн гривен до 130 млн
08.07.2013
Входящий в группу небольш
их банк "Конкорд" (Днепропетровск) увеличил уставный фонд на 10 млн гривен до 130 млн гр
y
. Об этом сообщил представитель банка.
В ходе увеличения УФ банк дополнительно выпустил 10 тыс. акций номиналом 1 тыс. гривен каждая. По данным представителя банка, а
кции допэмиссии выкупили акционеры банка.
Результаты подписки на акции утверждены акционерами на собрании 4 июля.
П
о состоянию на 1 апреля активы банка составили 171,6 млн гривен, кредиты и задолженность клиентов -
158,9 млн гривен, собственный капитал -
1
26,7 млн гривен.
1 квартал банк "Конкорд" закончил с чистой прибылью 202 тыс. гривен, за 2012 год прибыль банка составила 919 тыс. гривен.
Физлицо Елена Соседка
-
Мишалова владеет 49,962% банка.
Вместе с тем другое физлицо владеет 50% финучреждения.
По мат
ериалам bin
.
ua
Банк «Даниэль» назначил нового главу правления
08.07.2013 Решением наблюдательного совета банка «Даниэль» Анна Нордио избрана председателем правления финучреждения. Об этом сообщает пресс
-
служба банка.
Согласно сообщению, до назначения в банке «Даниэль» г
-
жа Нордио занимала должность заместителя председателя правления по развитию региональной сети в Промэкономбанке.
До согласования кандидатуры г
-
жи Нордио с Национальным банком исполнять обязанности главы банка будет Наталия Касминко.
По м
атериалам business
.
ua
Костельман возглавил набсовет банка «Восток»
08.07.2013
Владимир Костельман назначен главой наблюдательного совета ПАО «Банк Восток», об этом сказано в решении акционера (владельца 100% акций компании) от 5 июля.
Как отмечается, от
озван с должности главы набсовета Андрей Журжий. Кроме того с должности члена набсовета отозваны Юлия Мишакова и Инна Крушинская. Вместо них членами набсовета стали Юрий Гнатенко, Семен Кантора и Людмила Мороховская. По данным Forbes
состояния Владимира Ко
стельмана оценивается в $461 млн.
По материалам forbes
.
ua
Банк "Хрещатик" нарастил средства населения до 3,47 млрд грн
10.07.2013
В течение последних 12 мес
.
ресурсная база банка, сформированная за счет средств населения, выросла на 16,4% и на 01.07.13
составила почти 3,47 млрд грн.
Количество розничных клиентов банка, имеющих срочные и текущие счета, пересекла границу 52 тыс. чел.
Такие результаты "Крещатика" в сочетании с комфортными условиями обслуживания и настоящей клиентоориентированность позвол
или ему войти в десятку самых комфортных банков страны и ТОП
-
5 самых выгодных для вкладчиков отечественных банков по результатам рейтинга журнала «Фокус».
Это свидетельствует о стали позиции банка на рынке и достаточный индекс капитализации, который, по вы
водам независимого РА "НБРА
-
IBRA
", имеет высокий уровень надежности (
CUB
-
2) и стабильный прогноз.
По материалам dengi
.
ua
Платинум Банк разместит облигации на 200 млн грн
10.07.2013
Платинум Банк разместит облигации серий С и D на общую сумму 200 млн грн
, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, соответствующее решение принял наблюдательный совет банка 8 июля. Ценные бумаги планируется выпустить номиналом 1 тыс. грн по 100 тыс. шт
в каждой из серий.
Их размещение запланировано на фондовой бирже ПФТС в течение года с 10 сентября 2013 года -
для серии С, с 24 сентября 2013 года -
серии D.
Андеррайтером выпуска назначен Укрсиббанк.
Срок обращения облигаций серии С -
до 6 сентября 2016
года, серии D -
до 20 сентября 2016 года.
Привлеченные средства банк планирует направить на развитие основной деятельности, в том числе на увеличение кредитно
-
инвестиционного портфеля.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
Fitch ухудшил прогноз рейтингов
Ощадбанка и Укрэксимбанка со "стабильного" до "негативного"
10.07.2013
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов входящих в группу крупнейших Государственного Ощадного банка и Государственного экспортно
-
импортного банка со "ста
бильного" до "негативного", об этом говорится в сообщении Fitch.
Такое решение последовало за ухудшением суверенного рейтинга Украины в конце июня.
Пересмотр прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Укрэксимбанка и Ощадбанка отражает повышенную вероятность ухудшения способности правительства оказывать поддержку в случае необходимости, как это отражено в пересмотре прогноза по суверенным долгосрочным РДЭ.
Напомним, что 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
100% а
кций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По материалам bin.ua
26
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Рейтинг ПАО «АБ «Укоопспилка» подтвержден на уровне uaBBB
-
11.07.2013
10 июля 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт
-
Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитног
о рейтинга ПАО «АБ «Укоопспилка» (код ЕГРПОУ 21536532) по национальной шкале на уровне uaВВВ
-
. Заемщик с рейтингом uaВВВ
-
характеризуется хорошей кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Принимая решение о подтверждении кредитн
ого рейтинга по национальной шкале, Агентство руководствовалось основными итогами работы Банка за первый квартал 2013 г.
За период с 31.12.2012 по 31.03.2013 собственный капитал ПАО «АБ «Укоопспилка» сократился на 1,57%. При этом обязательства снизились на
9,46%, а активы –
на 5,92%. Существенные изменения произошли и в структуре ресурсной базы Банка. Отток средств юридических лиц за первый квартал составил 31,183 млн. грн. или 25,78%. Вместе с тем приток средств физических лиц составил 14,921 млн. грн., чт
о обеспечило их прирост на 31,52%.
Подробнее >>>
По матеріалам expert
-
rating.com
Госзембанка планируе
т получить в управление 2,6 млн га земель
12.07.2013
Глава Государственного земельного банка Светлана Скосырская ожидает до конца 2013 года получить в управление банка 2,6 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.
По ее словам, на данный момент проведена инвентаризация и занесено в кадастр для дальнейшей передачи в уставный фонд банка 1 млн га земли и на инвентаризацию передано еще 1,6 млн га. Она также добавила, что далее будет вестись работа по расширению уставно
го капитала банка и на этот процесс может уйти 3
-
4 года. Светлана Скосырская отметила, что в планах банка -
увеличить для передачи в аренду количество земли сельскохозяйственного назначения с существующих 13% до 85%.
По материалам kommersant.ua
НБУ зарег
истрировал уже третий новый банк с начала 2013 г
12.07.2013
Национальный банк 5 июля 2013 года зарегистрировал банк "Авангард". Об этом сообщила пресс
-
служба регулятора.
НБУ не приводит данных об учредителях или уставном капитале нового банка.
Следует отм
етить, что в мае
-
2013 ООО "Сектор
-
Т" (Донецк) заявило о том, что выступило учредителем банка "Авангард".
Таким образом, банк "Авангард" стал 176
-
м действующим банком в Украине
По материалам prostobank.ua
Активы украинских банков за полгода выросли более чем на 5%
12.07.2013
Общие активы (с учетом резервов) банков Украины в июне 2013 года возросли на 1,8% (с начала года на 5,1%) –
до 1,333 трлн грн, тогда как активы –
также на 1,8% (за январь
-
июнь на 6,1%), до 1,196 трлн грн.
Как сообщается на официальном
веб
-
сайте Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные данные, к началу июля в структуре общих активов банков на предоставленные кредиты приходилось 62,5% (к началу июня 62,8%), на вложения в ценные бумаги –
10,1% (10,2%).
По данным НБУ
, капитал банков по итогам июня достиг 177,3 млрд грн, или 14,8% пассивов (к началу июня 15,4%). Уставный капитал на 1 июля составил 177,1 млрд грн, увеличившись за июнь на 0,3% (с начала года вырос на 1%).
Обязательства банков в июне выросли на 2,5% (за я
нварь
-
июнь -
на 6,4%) -
до 1,019 трлн грн. В сообщении отмечается, что в структуре обязательств доля средств физических лиц составляла 40,1% (408 млрд грн), средств субъектов хозяйствования –
20,4% (207,9 млрд грн), межбанковских кредитов и депозитов -
10,
3% (105,2 млрд грн). При этом в структуре средств физлиц срочные средства к началу июля составляли 319,8 млрд грн, или 78,4%, тогда как средства до востребования –
88,2 млрд грн, или 21,6%. По данным НБУ, на 1 июля 2013 года лицензию на осуществление банко
вской деятельности имели 176 банков Украины (публичные акционерные общества), один из которых имеет лицензию санационного банка.
Подробнее >>>
По материалам companion.ua
Валютний ринок
НБУ более чем вдвое снизил расходы на поддержку гривны
10.07.2013
Национальный банк Украины (НБУ) в январе
-
июне 2013 года продал на межбанковском валютном рынке на $524,3 млн больше, чем купил, что в 2,5 раза меньше аналогичного показателя 2012 года ($1,
3 млрд), сообщается на веб
-
сайте НБУ.
Согласно сообщению НБУ, в июне
-
2013 центральный банк только покупал иностранную валюту, пополнив резервы за счет операций на межбанке на $101,2 млн.
При этом, по данным НБУ, совокупный объем операций на межбанке в июн
е вырос на 8,3% по сравнению с маем текущего года, до $41,623 млрд.
Как сообщалось, в мае НБУ также воздерживался от продажи валюты на межбанке, но купил $395,3 млн.
В целом, согласно сообщению, в январе
-
июне НБУ купил иностранной валюты на межбанке на $1,
115 млрд и продал на $1,639 млрд.
По материалам companion.ua
Украинцы снизили объем покупки иностранной валюты почти в 19 раз
10.07.2013
Украинцы в январе
-
июне 2013 года купили иностранной валюты на $158,3 млн больше, чем продали, что в 18,6 раза меньше
, чем за аналогичный период 2012 года ($2,95 млрд), сообщается на веб
-
сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно сообщению, за первое полугодие население продало наличную инвалюту на $7,557 млрд, а купило -
на $7,715 млрд.
По данным Нацбанка в июне
украинцы продали инвалюту на $1,288 млрд и купили на $1,22 млрд, что, соответственно, на 14,8% больше и на 34,5% меньше аналогичных показателей прошлого года.
В целом, в июне текущего года население продало наличной инвалюты на $67,8 млн (в мае –
на 81 мл
н) больше, чем купило, тогда как в июне прошлого года, наоборот, на $741 млн больше купило, чем продали.
Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (СКВ) выросли за июнь на $107,9 млн -
до $22,481 млрд (на начало 2013 года –
$22,452 млрд).
По материалам bank.gov.ua
Страховий ринок
Страховщики Украины за 5 мес. увеличили сбор премий по ОСАГО на 1,2%, выплаты сократили на 8,1% -
МТСБУ
12.07.2013
Страховые компа
нии Украины в январе
-
мае 2013 г.
увеличили сбор страховых премий по по
лисам обязательного страхования гражданско
-
правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года -
до 1,039 млрд грн.
Как сообщается на сайте Моторного (транспортного) страхового бю
ро Украины (МТСБУ), выплаты по ОСАГО за пять месяцев сократились на 8,1% -
до 393,535 млн грн. Продажи полисов ОСАГО в январе
-
мае возросли на 6,4% -
до 3,721 млн.
Кроме того, по данным МТСБУ, за январь
-
май 2013 года страховщики урегулировали 44,373 тыс. де
л, что на 5,4% меньше, чем за январь
-
май 2012 года.
МТСБУ отмечает, что с момента действия закона об ОСАГО (с 2005 года -
ИФ) по 31 мая 2013 года страховщики выплатили более 4,558 млрд грн возмещений по этому виду страхования.
Лидерами по количеству продан
ных полисов стали НАСК "Оранта", ЧАО "СК "Провидна", АО "СГ "ТАС", АО "УПСК", ЧАО УСК "Княжа Виенна Иншуранс Групп", АО "СК "АХА Страхование", СОсДО "Гарантия", ПАО "УСК "Гарант
-
Авто", ЧАО "СК "Уника", СК "Днипроинмед".
По выплатам лидерами стали НАСК "Ора
нта", АО "СГ "ТАС", ЧАО "СК "Провидна", СК "АХА Страхование", УАСК "АСКА", ЧАО "УСК "Гарант
-
Авто", ЧАО СК "Уника", ЧАО УСК "Княжа Виенна Иншуранс Групп", АО "УПСК", АСК "ИНГО Украина"
.
По материалам bin.ua
o
Торгівля Торгові мережі
o
FMCG
Metro
закрыл сдел
ку продажи гипермаркетов Real
, Schoenherr
08.07.2013
Киевский офис Центрально
-
европейской юридической фирмы Schoenherr
сообщил о завершении сделки по продаже гипермаркетов real
,
-
, принадлежащие немецкой компании Metro
Group
французскому ритейлеру Groupe
Auchan
. Как сообщалось ранее, сделка стоимостью €1,1 млрд. была подписана 30 ноября, 2012. Данная транзакция стала одной из крупнейших на рынке M
&
A
в прошедшем году. По договоренности сторон, помимо гипермаркетов real
,
-
в Украине, Groupe
Auchan
приобре
тает у Metro
Group
сеть гипермаркетов real
,
-
в Польше, Румынии и России.
Киевский офис Schoenherr
выступил украинским юридическим советником внешнего юридического консультанта METRO
Group
–
немецкой фирмы Hengeler
Mueller
. Сопровождение проекта со стороны украинского офиса МЮФ Schoenherr
осуществляла партнер Мария Сухан (корпоративное право/ слияния и поглощения) с участием адвоката Дмитрия Бирюка (корпоративное право/ слияния и поглощения). По материалам
retailstudio
.
org
Ритейлер "ЭКО" расширил свою сет
ь до 100 супермаркетов
10.07.2013
ООО "ЭКО" (Киев), развивающее украинскую сеть супермаркетов "ЭКО
-
маркет", 20 июля откроет супермаркет в Киеве по ул.Радунская, 40, который станет сотым торговым объектом сети в стране.
Как сообщается в пресс
-
релизе ритейл
ера, торговая площадь магазина на 18 касс составит 2,823 тыс. кв. м.
На сегодняшний день сеть супермаркетов "ЭКО маркет" объединяет 99 действующих супермаркетов в 32 городах Украины.
Ранее со ссылкой на генерального директора компании "ЭКО" Александра Фере
нца сообщалось, что в ее планы на 2013 год входит открытие до 25 небольших магазинов "у дома" и супермаркетов гиперформата "ЭКО
-
маркет" в Украине.
ООО "ЭКО" создано в 2002 г
. Сеть "ЭКО
-
маркет" работает в Украине с 2003 г. Подразделения компании ведут такж
е строительную, девелоперскую и проектную деятельность. Участниками ООО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2012 года являлись Northwall Investments Limited (99,93%, Никосия, Кипр), ООО "ДВС" (0,06%, Киев) и президент компании Святослав Нечитайло (0,01%). Уст
авный капитал ООО "ЭКО" к концу первого квартала 2013 г.
составлял 533,52 млн грн.
По материалам companion.ua
o
Побутова хімія & Косметика Watson Group планирует до октября открыть 300
-
й магазин в Украине
05.07.2013
Компания A.S. Watson Group (Китай), владеющая украинской розничной сетью Watsons (ранее "ДЦ"), специализирующейся на продаже косметики, парфюмерии, товаров быта и личной гигиены, планирует открыть в июле шесть магазинов в Украине, тем самым расширив сеть до 295 торговых объектов.
По его дан
ным, запланированные к открытию в июле шесть магазинов будут расположены в г. Киеве, Тернополе, Славянске (Донецкая обл.), Вольногорске (Днепропетровская обл), Измаиле (Одесская обл.) и Мелитополе (Запорожская обл.).
Международная A.S. Watson Group, купивш
ая в 2006 году 65% украинской розничной сети "ДЦ", в 2010 году увеличила свою долю в сети до 100%. Сумма сделки не уточнялась.
Компания A.S. Watson Group в 2012 году открыла в Украине 34 магазина и сообщала о планах в 2013 году "сохранить темпы роста колич
ества магазинов". Более детальные планы на текущий год сеть не озвучивала.
Группа ранее сообщала о планах до 2016 года вложить 300 млн грн в расширение сети в Украине до 500 торговых объектов.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
27
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Аптеки Аптечный рынок в Украине ждут слияния и поглощения, -
СМИ
08.07.2013
Несмотря на рост отечественного фармацевтического рынка, его участники не всегда сохраняют к нему долгосрочный интерес, об этом
пишет сайт «Подробности» в материале «Побочный эффект». Как сообщает ресурс, рост аптечных продаж лекарств в Украине, зафиксированный в прошлом году, пока продолжается.
По данным компании Proxima
Research
, по итогам 2012
-
го рост в гривневом выражении сос
тавил 17% и общий объем продаж достиг 31,7 млрд гривен. По итогам 2013
-
го года ожидается увеличение на 12
-
14%.
Однако для самих операторов рынка ситуация не выглядит столь однозначно радужной. Основную часть в структуре цены лекарств аккумулируют производи
тели —
69,4%. Аптекам достается 20,7% цены, а дистрибьюторам —
9,9%. При этом в условиях снижающегося потребительского спроса аптеки не могут повышать розничные наценки. И потому в 2012
-
ом году они в среднем снизились с 25% до 22%.
Именно низкую маржинальн
ость аптек вкупе с высокой зарегулированностью отрасли можно считать причинами того, что рынок розничных продаж в Украине крайне слабо консолидирован. А собственники крупных аптечных сетей признают, что для их развития необходимо прикладывать повышенные ус
илия
.
Подробнее >>>
По материалам news
.
finance
.
ua
Крупнейшая в Украине аптечная сеть «Аптека низьких цін» окончательно вернула себе право использовать свой бренд
10.07.2013
Компании «
Домінант
-
Фарм», развивающей аптечную сеть под брендом «Аптека низьких цін», удалось отстоять право на использование этого названия в своих вывесках. Об этом свидетельствует решение Высшего административного суда от 18 июня 2013 г., размещенное в Едином государственном реестре судебных решений.
«Домінант
-
Фарм» налаживает сеть «Аптека низьких цін» в восточных регионах Украины. Аптеки под этим же брендом открывают и другие компании: «Система аптек Гастро», «Фарм 2010», «Вальфар», «Трансфарм
-
Дніпро» и друг
ие, пишет сегодня в газете «Капитал» журналист Дмитрий Уляницкий.
«Аптека низьких цін» является крупнейшей сетью в Украине и, по данным исследовательской компании Proxima Research, в прошлом году заняла по товарооборту 3,07
% рынка. В 2012 г. в розницу был
о продано лекарств на 27 млрд грн. Данных за 2011 г. и 2010 г. по товарообороту нет, но участники рынка говорят, что лидерские позиции «Аптека низьких цін» заняла за два
-
три года.
Конкуренты, обеспокоенные столь агрессивным развитием, стали лоббировать че
рез Государственную службу по лекарственным средствам внесение изменений в «Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами», которыми аптекам запре
тили бы использовать в названиях словосочетания «низкие цены» или «социальная аптека».
Подробнее >>>
По материалам ianp.com.ua
o
Побутова техніка & Цифрова електроніка «Фокстрот» расширяет сеть
до 228 магазинов в 113 городах Украины
08.07.2013
Сеть «Фокстрот. Техника для дома» расширяет свое географическое присутствие до 113 областных и районных центров, и увеличив общую площадь торговых помещений до 308 тыс. 380 квадратных метров. Об этом со
общила Елена Милованова, PR
-
менеджер пресс
-
службы группы «Фокстрот».
Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин то
рговой сети был открыт в 1994 г
,
и по состоянию на июль 2013 в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 тыс. кв. м. Согласно рейтингу
, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объеем продаж сети за 2012
-
13 финансовый год составил более 7,17 млрд грн. С 2010 г
ода торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом
-
участником «Euronics» -
самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.
Подробне
е >>>
По материалам ianp.com.ua
Послуги
B2C
HoReCa
o
Заклади харчування
Компания "Террин" открыла 4
-
е заведение сети Hot cafe в центре Львова
08.07.2013
ООО "Террин", принадлежащее Концерн
у
"Галнафтогаз" (оба -
Львов) и управляющее ресторанным бизнесо
м, в конце июня открыло кофейню Hot café на площади Рынок, 12 во Львове, которая стала четвертой в сети Hot café, сообщили агентству "Интерфакс
-
Украина" в пресс
-
службе компании.
По данным компании, Hot cafe совмещает в себе кафе и мини
-
магазин. Первая коф
ейня городского формата сети Hot cafe открыта в августе 2012 года во Львове по ул.Героев УПА, 72.
После чего были открыты кафе в Ивано
-
Франковске (ТЦ "Велес") и Киеве (ТЦ "Район").
Как сообщалось в середине июня, ООО "Террин" планирует до конца 2013 года о
ткрыть 10 заведений питания, в том числе кофейню в центре Львова Hot cafe.
Компания "Террин" создана в 2006 году и является управляющей компанией по развитию ресторанного бизнеса концерна. Первый ресторан под брендом A la minute открыт 6 июня 2006 года на АЗК "ОККО" в Сколе Львовской области.
Подробнее >>>
По материалам interfax.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Cе
ть заведений быстрого питания "Швыдко" уходит в оффшор
10.07.2013
Компания "Крестенто Холдингз Лтд" (Krestento Holdings Ltd, Лимассол, Кипр) приобрела 49,0001% акций ЧАО "Швыдко
-
Украина" (Киев), развивающего в Украине сеть заведений быстрого питания "Швы
дко", сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, соответствующие данные получены компанией от депозитария –
ПАО "Национальный депозитарий Украины" 10 июля.
Таким образом, в собственности Krestento Holdings к 9 июля текуще
го года находилось 8,05382 млн простых именных акций ЧАО.
Компания "Вестерн Эн
-
Ай
-
Эс Энтерпрайз Фонд" (Western NIS Enterprise Fund, Делавэр, США), которая ранее владела указанным пакетом ценных бумаг ЧАО, в настоящее время акциями "Швыдко
-
Украина" не владе
ет.
"Швыдко
-
Украина" создано в 1998 г. Сеть "Швыдко" работает на рынке заведений быстрого питания Украины с 2000 г и на июль 2013 г объединяет шесть ресторанов, два фуд
-
корта и ряд пирожковых в Киеве и области, а также располагает собственным производстве
нным комплексом. Основными акционерами ЧАО, согласно данным НКЦБФР, к концу 2012 года являлись "Даймленд Лимитед" (50,9999%, Diamland Limited, Никосия, Кипр) и Western NIS Enterprise Fund (49,0001%). Уставный капитал ЧАО "Швыдко
-
Украина" к концу 2012 года составлял 16,436 млн грн.
По материалам companion.ua
o
Готелі
В гостинице "Опера" новый управляющий
11.07.2013
В гостинице "Опера", входящей в группу ЭСТА девелоперское подразделение СКМ), вчера сообщили о смене руководства.
Компания назначила управляющи
м отеля Дэвида Морена вместо Бенуа Коборна, проработавшего на этой должности четыре года.
До этого назначения господин Морен был генеральным менеджером гостиницы Park Inn by Radisson в Донецке (тоже входит в группу ЭСТА). Группа ЭСТА также владеет гостиниц
ей "Донбасс Палас" и бизнес
-
центром "Пушкинский" в Донецке, киевским ЦУМом и логистическим комплексом в Днепропетровске.
По материалам ИА "Интерфакс
-
Украина"
B2B
o
Реклама & Маркетинг
Объем рынка медиарекламы в Украине приблизился к 10 м
лрд
10.07.2013
Объем рынка медиарекламы Украины в прошлом году вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, составив 9,478 млрд грн, сообщает Всеукраинская ассоциация рекламодателей Украины.
Самым крупным оказался сектор ТВ
-
рекламы, который составил 3,867 млрд грн.,ил
и 40,8% от общего объема рынка. Однако интернет
-
реклама показала большую динамику развития, увеличившись на 15%. На текущий год размер этого сектора прогнозируется на уровне 917 млн грн., что на 35% больше показателей прошлого года. В тоже время рынок ТВ
-
р
екламы в 2013, как ожидается, снизит темпы роста на 0,3%, передает ЛIГАБiзнесIнформ.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
o
Поліграфія
ГМС Украины
и ГП "Полиграфкомбинат "Украина" заключили договор по закупке бланков паспортов для выезда за границу
08.07.2013
Между Государственной миграционной службой Украины (ГМС) и ГП "Полиграфкомбинат "Украина" сегодня, 8 июля 2013 г., заключен договор о закупк
е бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает пресс
-
служба Кабинета министров Украины.
Как ожидается, уже 9 июля первая партия бланков будет доставлена в ГП "Государственный центр персонализации документов", которое начнет
персонализацию бланков (внесение информации о владельцах паспортов).
Таким образом, начиная с 10 июля Государственная миграционная служба Украины сможет начать отгрузку готовых паспортов в регионы.
Таким образом, отмечают в Кабмине, в ближайшее время ситу
ация с выдачей загранпаспортов нормализуется и в дальнейшем паспорта будут изготавливаться в штатном режиме.
Напомним, 26 июня 2013 г., "Полиграфкомбинат "Украина" выиграл тендер Государственной миграционной службы на закупку загранпаспортов.
По материала
м rbc.ua
Соціальна відповідальність
На «Фармак» пройшов День донора крові
11.07.2013
В компанії «Фармак» відбувся День донора крові –
більше 60 працівників здали кров для Київського обласного онкологічного центру для потреб хворих дітей. Захід пройш
ов 5 липня у приміщенні медпункту «Фармак» за підтримки виїзної бригади фахівців Київського обласного центру крові.
День донора в компанії «Фармак» було організовано без шкоди для виробничого процесу, адже всі процеси були завчасно налагоджені з урахуван
ням відсутності донорів на робочому місці.
Слід наголосити, що компанія повністю дотримується всіх вимог законодавства і забезпечує донорів не лише днем відпочинку у день здачі крові, але й додатковим днем відпустки. Для більшості наших донорів це був перш
ий досвід здачі крові.
Генеральний директор ПАТ «Фармак» Філя Іванівна Жебровська: «Ми щиро вдячні всім, хто долучився до акції! Наші працівники ще раз підтвердили девіз «Фармак» -
ми для Вас та Вашого здоров’я! Сподіваюсь нам вдасться організувати Дні дон
ора крові регулярно, хоча б раз на півроку».
Детальніше >>>
По материалам пресс
-
центра ПАО «Фармак»
28
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Прес
-
релізи Добування & Переробка
Паливно
-
енергетичний комплекс
КИЇВЕНЕРГО перейшла на прямі договори з опа
лення та гарячого водопостачання з мешканцями п'яти багатоповерхівок на Троєщині
08.07.2013
Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО» в рамках пілотного проекту з надання комунальних послуг централізованого опалення (ЦО) і гарячого водопостачання (ГВП) к
інцевим споживачам з липня 2013 року перейшло на прямі договори з мешканцями п'яти багатоповерхівок на Троєщині.
Вказані будинки знаходяться на обслуговуванні ЖБК «Арсеналець
-
25» та ОСББ «Силует». З мешканцями вказаних будинків на Троєщині підписано 74% ін
дивідуальних договорів.
Зазначимо, що надання комунальних послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання кінцевим споживачам стало можливим після підписання в травні 2013
балансоутримувачами вказаних будинків договорів з КИЇВЕНЕРГО про забезпеч
ення транзиту теплової енергії внутрішньобудинковими мережами.
У серпні КИЇВЕНЕРГО продовжить підписання договорів про надання послуг ЦО і ГВП з жителями 47 будинків на Троєщині та Подолі. Зокрема, це будинки, розташовані в межах обслуговування центральних
теплових пунктів по вул. Каштановій, 13
-
А, проспекті Маяковського, 59
-
А, вул. Бальзака, 48
-
А, вул. Почайнинській, 64 та вул. Костянтинівській, 61. Також Компанія розпочне укладання договорів з мешканцями двох будинків на вул. Трутенка в Голосієво.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
Шахта "Надія" -
боржник знову на слуху…
12.07.2013
Борг ДВАТ „Шахта „Надія” за спожиту електричну енергію станом 12 липня 2013 року становить 2,2 млн грн, з них 0,8 млн грн —
заборгованість за травень
-
червень 2013 року, 1,4 млн грн —
розтермінований борг попередніх періодів. 11 червня 2013 р
.
ПАТ „Львівобленерго” керуючись чинним законодавством України обм
ежило електропостачання ДВАТ „Шахта „Надія” до рівня аварійної броні і в зв’язку з відсутністю будь
-
яких розрахунків за спожиту електроенергію зі сторони споживача було заплановане повне припинення електропостачання на 09 липня 2013 р.
ДВАТ „Шахта „Надія” надало ПАТ „Львівобленерго” гарантії щодо здійснення розрахунків і погашення заборгованості до 12 липн
я 2013 р, у зв’язку з чим ПАТ „Львівобленерго” не здійснило заходів щодо припинення електропостачання боржнику.
У випадку невиконання даних гарантійних зобов’язань 15 липня 2013 р ПАТ „Львівобленерго” зобов’язане повністю припинити електропостачання ДВАТ „Шахта „Надія”, про що керівництво шахти офіційно попереджено повідомленням 09 липня 2013 р. ПАТ „Львівобленерго” враховуючи важливість електропостачання
такого об’єкту як шахта для екологічної безпеки Львівщини офіційно звернулось до Львівської ОДА
, Прокуратури Львівської області, Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області, Держенергонагляду у Львівській області, Управління СБУ у Л
ьвівській області, Червоноградської міськради вирішити питання розрахунків ДВАТ „Шахта „Надія” за спожиту електроенергію та запобігти надзвичайним ситуаціям.
За матеріалами Відділу корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”
Хімічна промисловість
Компания «Укрпластик» успешно подтвердила соответствие требованиям международных стандартов ISO
08.07.2013
2 июля 2013 года компания «Укрпластик» в очередной раз успешно подтвердила соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001:2004 (ок
ружающая среда), ISO 22000:2005 (безопасность продукции) и ISO 9001:2008 (качество). Аудиторы независимого международного сертификационного органа «ТЮФ НОРД Украина» провели анализ деятельности ОАО «Укрпластик», и пришли к выводу, что производство продолж
ает соответствовать требованиям международных стандартов. Интегрированная система менеджмента внедрена на ОАО «Укрпластик» с 2001 года и, согласно условиям сертификации, производство ежегодно подтверждает соответствие своей деятельности требованиям междуна
родных стандартов.
Подробнее >>>
ОАО "Укрпластик" -
крупнейший в Восточной Европе производитель гибких упаковочных материалов для пищевой, табачной, косметической, фармацевтической и других отрасл
ей. Входит в топ
-
20 мировых компаний данного профиля. Компания основана в 1927 году. ОАО «Укрпластик» поставляет гибкие упаковочные материалы и упаковку компаниям России, Украины, других стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, Северной и Южной Африки.
По материалам пресс
-
службы Компании «Укрпластик»
Управление проектами «под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
Приладобудування & Комплектуючі Завод инвестировал свыше 3 млн. грн. в новый покрас
очный комплекс
12.07.2013
«Завод имени Фрунзе» (Харьков), крупнейший в странах Восточной Европы и СНГ производитель перфорированных металлических изделий, ввел в эксплуатацию новый технологический комплекс, благодаря которому значительно расширяет свои во
зможности в покраске металлических изделий.
Преимущественно на новом оборудовании будет осуществляться покрытие секций ограждения, его производительность составляет до 1000 секций в смену. На новом покрасочном комплексе оцинкованные изделия проходят шесть стадий допокрасочной подготовки. Подобная методика обычно используется в автомобильной промышленности, где предъявляются самые высокие требования к покраске деталей. Благодаря применяемой технологии достигаются максимальные адгезия (прочность сцепления пок
рытия с окрашиваемой поверхностью) и антикоррозийная защита изделий. В результате после покраски продукция имеет тройную защиту (цинк. нанокерамика, полимер).
Подробнее >>>
По матеріала
м
frunze
.
ua
Машинобудування Метровагонмаш подписал контракт с Киевским метрополитеном на поставку 40 вагонов метро
12.07.2013
ОАО «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») подписал договор с Киевским метрополитеном на постав
ку 40 вагонов метро модели 81
-
717.5М/714.5М.. Об этом сообщили в Департаменте по внешним связям холдинга. До конца текущего года в адрес заказчика будет поставлено 8 пятивагонных составов. Вагоны соответствуют техническим требованиям пожарной безопасно
сти и экологичности. Конструкция вагонов и расположение оборудования обеспечивают безопасность пассажиров и обслуживающего персонала.
Для внутренней отделки салона и кабины применяются трудногорючие и негорючие материалы. Климатический комфорт поддерживает
ся за счет естественной приточной и принудительной системы вентиляции салона и раздвижных форточек. Для стоящих пассажиров в салоне установлены горизонтальные поручни над диванами, вертикальные поручни у торцевых дверей и в зоне дверных проемов у диванов. Освещение пассажирского салона осуществляется световой линией, состоящей из отдельных модулей с люминесцентными лампами. Метровагонмаш и Киевский метрополитен связывают давние партнерские отношения. На сегодняшний день в киевской подземке эксплуатируется о
коло 50% метровагонов мытищинского завода. Последняя на сегодняшний день партия
вагонов была передана в 2010 г
; она состояла из 42 промежуточных вагонов. ОАО «Метровагонмаш»: основан в 1897 году. Разработкой и производством вагонов метро занимается с
1934 года. В 16 метрополитенах городов 11 стран мира эксплуатируется более 6000 вагонов метро. Вагоны метро, выпущенные на Метровагонмаше, перевозят более 15 млн. пассажиров ежедневно
ЗАО «Трансмашхолдинг»: №1 в странах СНГ по объемам продаж подвижного с
остава. Входит в число крупнейших производителей в мире. Выпускает вагоны метро, электро
-
и дизель
-
поезда, пассажирские вагоны, локомотивы, грузовые вагоны, дизель
-
электростанции, локомотивные, судовые и стационарные дизели. Выполняет ремонт подвижного сос
тава. Единственный в странах СНГ производитель подвижного состава в «арктическом» исполнении. Подвижной состав компании эксплуатируется во всех климатических зонах Земли.
Контакт:
Артем Леденев,
Директор Департамента
по связям с общественностью
ЗАО «Тра
нсмашхолдинг»
р.т. (495) 660
-
㠹
-
50 (доб. 5252)
;
м.т. +7
-
905
-
793
-
〳
-
㤶
lede湥癟a@tmh潬摩湧n牵
睷眮tmh潬摩湧n牵
По материалам пресс
-
службы ЗАО «Трансмашхолдинг»
29
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Новий варіант відомого Ан−2 у небі
12.07.2013
10 липня 2013 р. перший політ здійсни
ла сучасна модифікація відомого легкого біплана Ан−2, яка отримала позначення Ан−2−100. Цей новий літак названий «Генріх Онгірський» на честь заступника Генерального конструктора ДП «Антонов» Г.Г. Онгірського (1939−2012), котрий зробив значний внесок у роз
виток програми Ан−2 й Ан−3.
Виробництво літака Ан−2−100 буде виконуватись шляхом переобладнання існуючих в експлуатації літаків Ан−2 у варіант Ан−2−100. Це надасть можливість експлуатантам Ан−2 продовжити працювати з цим літаком.
Так, на території Україн
и сьогодні нараховується 135 Ан−2, з яких тільки 54 машини мають льотну придатність.
Також планується отримання замовлень на виконання такого переобладнання від іноземних експлуатантів. Враховуючи унікальні льотно−технічні характеристики та всеаеро
-
дромніс
ть Ан−2 –
модернізація та відновлення льотної придатності парку цих літаків стає важливішою задачею для розвитку пн та сх. Регіонів Російської Федерації. На сьогодні в Росії 1580 таких літаків, з котрих тільки 322 екземпляри мають льотну придатність. Сього
дні Ан−2 також головний літак сільхозавіації Росії.
У Республіці Казахстан експлуатуються 290 Ан−2, в Узбекистані –
143, в Туркменістані –
89, у Республіці Бєларусь –
82, в Азербайджані –
63, в Киргизії –
30, у Молдові −13 та в Арсенії –
4. Модернізація та
продовження життєвого циклу Ан−2 дуже актуальна задача на сьогодні.
У першому польоті Ан−2−100 пілотував екіпаж льотчиків−випробувачів ДП «Антонов»: командир Сергій Тарасюк та другий пілот Валерій Єпанчинцев. Політ, під час якого літак пройшов перші випр
обування, продовжувався більше години.
Ан−2−100 призначений для пасажирських, вантажних та змішаних пасажирсько−вантажних перевезень на місцевих повітряний лініях. Він здатен автономно експлуатуватися на невеликих аеродромах з малою міцністю ґрунту, в тому
числі льодових та засніжених, у широкому діапазоні висот аеродромів, за простих та складних кліматичних та метеорологічних умов.
Головна відмінність Ан−2−100 від його попередника у силовій установці з маршовим турбогвинтовим двигуном МС−14 розробки та вир
обництва АТ «Мотор−Січ» (Українв). Одна з переваг цієї заміни –
перехід з авіаційного бензину, котрий на сьогодні не виробляють у країнах СНД, на авіаційний керосин. Таким чином значно підвищується рентабельність літака. До того ж, Ан−2−100 оснащений повіт
ряним реверсивним гвинтом АВ−17 (на заміну АВ−2). Вага пустого знарядженого Ан−2−100 на 200 кг менша за вагу Ан−2.
Детальніше >>>
По материалам Прес−служба ДП «АНТОНОВ»
К
орпорація «
Б
огдан» може взяти на
себе зобов’язання по утилізації автомобілів виробництва РФ
12.07.2013
Після запровадження утилізаційного збору корпорація «Богдан», один з найбільших автовиробників України, має намір запропонувати своїм партнерам з Росії на паритетних умовах утилізува
ти техніку. Таким чином, українські та російські автовиробники зможуть уникнути сплати «екологічного» податку при експорті автомобілів.
«Економічні та митні війни не підуть на користь ні українським, ні російським виробникам», -
зазначив президент корпорац
ії «Богдан» Олег Свинарчук.
За його словами, від тільки в Україні будуть прийняті положення та порядок утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, корпорація «Богдан» розпочне роботу в цьому напрямку.
Взаємна відміна утилізаційного збору дозволи
ть вирівняти втрачені ринкові позиції, як українським автовиробникам в РФ, так і російським авто на ринку України.
Необхідно зазначити, що за 6 місяців поточного року на ринок України з Росії було імпортовано 13
735 автомобілів (14,1% від загальних продажі
в нових авто), експорт авто українського виробництва склав 6
036 од, що складає 0,45% від загальної реалізації нови
х
авто в РФ.
Запровадження утилізаційного збору є розповсюдженою світовою практикою. Так, минулого року аналогічний податок було запроваджено
Росією, завдяки чому українська продукція в РФ стала не конкурентоспроможною за ціною. Подробнее >>>
По материалам пресс
-
центра «Богдан
-
Авто Холдинг»
Харчова промисловість
Підприємства компанії «Молочний альянс» стали переможцями дегустаційного конкурсу якості
04.07.2013
Національна асоціація молочників України щорічно проводить заходи, спрямовані на визначення найбільш якісних продуктів, які виробляються підприємствами молочної галузі України. Оцінює продукти спе
ціально створена Центральна галузева дегустаційна комісія, до складу якої входять фахівці молокопереробної галузі, відповідальні представники Міністерства охорони здоров"я України, Держстандарту та інших організацій. Основною метою комісії є оцінка якості нових видів молочних продуктів при розробці нормативно
-
технічної документації та постановці продукції на виробництво.
Цього року захід проводився у травні місяці. В ньому приймали участь провідні молочні компанії та заводи України –
АТ «Молочний альянс», к
омпанія «Мілкіленд
-
Україна», ВАТ «Шосткінський молочний комбінат», ПАТ «Дубномолоко», ВАТ «Сумський міський молочний завод» та інші. За результатами дегустаційного конкурсу якості молочних продуктів, проведеного Центральною галузевою дегустаційною комісією
, оголошено переможців. Шістьма дипломами і золотими медалями відзначено продукцію АТ «Молочний альянс», а саме: ПАТ «Пирятинський сирзавод» за сир твердий «Парменталь» (ТМ «Пирятинъ»); ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» за сир твердий «Горіховий» з фенугреком зі смаком та ароматом волоського горіха (ТМ «Златокрай»); ПАТ «Баштанський сирзавод» за сир напівтвердий «Грація» (ТМ «Славія»); Філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» за молоко коров’яче питне стерилізоване (ТМ «Яготинське дл
я дітей»); Філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» за йогурт з наповнювачем «Малина
-
шипшина» та кефір вітамінізований (ТМ «Яготинське для дітей»); Філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» за сир кисломолочний (ТМ «Яготинс
ьке для дітей»).
Детальніше >>>
АТ «Молочний Альянс» -
група компаній, що об’єднує потужні підприємства з виробництва та збуту сирів і цільномолочної продукції, лідер сироварної галузі України. До скл
аду групи компаній входять провідні виробничі підприємства молочної галузі: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, Варвамаслосирзавод, завод дитяч
ого харчування «Яготинське для дітей», а також компанії «Еталонмолпродукт» і Торговий Дім «Еталон», які забезпечують продаж продукції підприємств компанії в Україні та за кордоном. Продукція підприємств випускається під брендами «Пирятинъ», «Славія», «Ягот
инське», «Яготинське для дітей», «Здорово», «Златокрай».
За матеріалами
п
рес
-
служб
и АТ «Молочний альянс»
Горобина" на ХІІІ Курской Коренской ярмарк
09.07.2013
С 4 по 7 июля состоялась: ХІІІ «Курская Коренская ярмарка
-
2013», участники которой смогл
и во всю наблюдать яркое воплощение древних ярмарочных традиций в м. Свобода Курской области. На ярмарку прибыли делегаций регионов ЦФО, а также зарубежных государств: Украины, Белоруссии, Сербии, Польши, Болгарии, Чехии, Вьетнама, Казахстана, Израиля,
Молдовы, Ирака, Эстонии, Венгрии, Словакии, Италии, Анголы. На протяжении двух дней все желающие могли отдохнуть душой, повеселиться, приглядеть нужный товар, оценить таланты артистов и мастеров различных народных ремесел, а также увидеть знаменитый Крест
ный ход.
Всего в ярмарке приняло участие более 1500 предприятий и организаций. Среди них была и компания «Горобина», которая уже не в первый раз предоставила возможность курянам, участникам и гостям Курской области попробовать свою знаменитую продукци
ю. Это уже и всем полюбившийся «Бальзам Сумы», и «Губерния Дворянская», и сумская водка в эксклюзивных сувенирных бутылках, и другие виды водочных изделий, которые хорошо известны на Украине. Приятно было увидеть в числе поклонников нашей продукции уже пос
тоянных участников, которые из года в год отдают предпочтение на этой ярмарке именно водке ООО «Горобина». Желающих попробовать в первый, или уже и не в первый, раз «Сумской Бальзам», настойку «Сумскую медовую с перцем» и другие водочные изделия было насто
лько много, что во время ярмарки очередь возле выставочного стенда «Горобины» росла с каждой минутой.
Подробнее >>>
По материалам Компании «Горобина»
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
30
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Будівництво & Інфраструктура Виробництво будівельних матеріалів
Украинский Совет по Зеленому Строительству провел обучающий семинар для архитектор
ов
08.07.2013 04 июля прошел семинар для архитекторов, девелоперов и генеральных подрядчиков, организо
-
ванный Украинским Советом по Зеленому Строительству (UaGBC), посвященный преимуществам возведения зданий по «зеленым» стандартам.
Спикеры в своих выст
уплениях рассказали об устойчивой архитектуре и строительстве, о важности и особенностях внедрения «зеленых» принципов в проектировании и возведении зданий и сооружений.
По мнению специалистов компании «Кнауф Инсулейшн Украина», учредителя Украинского Сове
та по Зеленому Строительству, крайне важно, чтобы в объектах «зеленого» строительства применялись экологичные и долговечные материалы, произведенные из переработанного сырья с минимальными энергозатратами. «Зеленый» аудитор должен следить также за тем, что
бы в проекте закладывались материалы, соответствующие требованиям международной сертификации и они же и устанавливались в процессе строительства», -
добавила Анна Духно, менеджер по развитию бизнеса компании «Кнауф Инсулейшн Украина».
Подробнее >>>
По материалам
пресс
-
служб
ы компании «Кнауф Инсулейшн Украина»
Будівельні компанії
«Ковальська» використовує новітні технології у будівництві нового ТРЦ BLOCK BUSTER MALL
05.07.2013
Наразі
ведуться роботи з облаштування пальового поля під будівництво II
-
ї черги торговельно
-
розважального комплексу Block Buster Mall по пр
-
т Московський, 34В (Оболонський р
-
н).
На початковому етапі будівництва, Групою «Ковальська» на об’єкт вже поставлено бі
льше 15 тис. куб. м товарного бетону.
Спеціально під цей проект, Інноваційно
-
технологічним центром Групи було розроблено нову рецептуру бетону із додаванням мінерального наповнювача -
золи, що робить його більш пластичним та забезпечує кращу посадку каркас
у 24
-
метрових паль у бетонну суміш, а також не дає розшаруватися бетонній суміші по всій висоті паль. Бетон заданого складу має високі фізико
-
механічні характеристики.
Детальніше >>>
За матері
алами
Прес
-
служб
и
Асоціації «Промислово
-
будівельна група «Ковальська»
Транспорт & Інфраструктура
Аеропорт «
Бориспіль
»
радий вітати Emirates!
11.07.2013
Між аеропортом «Бориспіль» та найбільшою авіакомпанією міжнародного сполучення Emirates досягн
уто домовленостей про початок здійснення рейсів до столиці України. Перший рейс авіакомпанії в «Бориспіль» відбудеться 16 січня 2014 року. Рейси виконуватимуться щодня на літаках Airbus А340
-
500.
Генеральний директор ДП МА «Бориспіль» Антон Волов: «Два ро
ки планомірної роботи команди аеропорту над залученням найпотужніших авіаперевізників світу до столиці України мають результатом справжній успіх —
ми досягли домовленості про початок здійснення рейсів авіакомпанії Emirates. Від цього моменту для українців відкривається нова ера авіаційного сервісу та нових можливостей для зручних перельотів».
Обслуговування пасажирів здійснюватиметься в салоні із трикласовим компонуванням —
перший клас, бізнес
-
клас, економ
-
клас. Це перша авіакомпанія, яка надасть можливіс
ть пасажирам України під час повітряної подорожі скористатися послугами першого класу.
Літаки авіакомпанії Emirates —
Airbus А340
-
500, які виконуватимуть рейси до «Борисполя» —
обладнані 12 розкішними особистими апартаментами (suites) у першому класі, 42 к
омфортабельними місцями в бізнес
-
класі, економ
-
клас має 204 місця. Сервіс на борту цієї авіакомпанії є винятковим за рівнем обслуговування та асортиментом пропонованих послуг.
Нагадаємо, що за результатами першого півріччя Дубай увійшов до десятки ТОП
-
напр
ямків з аеропорту «Бориспіль».
Детальніше >>>
Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є найбільшим аеропотом України. На сьогодні «Бориспіль» є лідером на авіаційному рин
ку країни, забезпечуючи 65% пасажирських авіаперевезень України. За результатами 2012 року, аеропорт обслужив 8,5 млн пасажирів. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення на понад 100 маршрутах по всьому світові. Технічн
і можливості аеропорту дозволяють приймати та відправляти повітряні судна цілодобово протягом року -
у тому числі в умовах обмеженої видимості та при складних погодних умовах. Аеропорт «Бориспіль» є базовим для авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».
За матеріалами
прес
-
служби ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Іллічівський порт стане відправною точкою нового контейнерного поїзда «Іллічівець»
11.07.2013
10 липня Іллічівському порту відбулася презентація контейнерного поїзда «Іллічівець» -
спільного проекту транспортно
-
експедиторської компанії «Левада Карго», «Контейнерного терміналу Іллічівськ» і УДЦТС «Ліски» з напрямком руху Іллічівськ -
Київ -
Іллічівськ. Відправлення першого контейнерного поїзда заплановано на 24 липня 2013 р
.
У заход
і взяли участь представники експедиторських компаній та провідних контейнерних ліній, що працюють в Іллічівському порту.
Новий контейнерний поїзд являє собою 33 одиниці 80
-
ти футових платформ. Рухомий склад, автомобільний парк і термінальні потужності для даного проекту надані Українським Державним Центром транспортного сервісу «Ліски». Оператором поїзда виступає транспортно
-
експедиторська компанія «Левада Карго».
Більше того, за її словами, пропускна здатність Іллічівського порту одна з найвищих в Україні,
що і зумовило вибір відправного пункту руху «Іллічівця».
Серед основних достоїнств поїзда -
зниження вартості доставки вантажів на даному напрямку на 15
-
30% порівняно з перевезеннями автотранспортом. Дета
льніше >>>
За матеріалами
прес
-
служби ДП «Іллічівський морський торговельний порт»
ІТ & Телекомунікації
Транзитный потенциал Vega представлен на международной конференции Capacity CE 2013
09.07.2013
В рамках этой стратегии представители ко
мпании приняли активное участие в конференции Capacity Central Europe 2013, которая уже 11 лет собирает всех самых крупных представителей телекомрынка Центральной и Восточной Европы.
Команда Ucomline не ограничилась ролью слушателя, поскольку конференци
я затрагивала актуальные темы развития новых транзитных путей между Европой, Ближним Востоком и Азией.
Анна Рыбкина, начальник сектора закупки и продажи Интернет и каналов передачи данных, выступила с докладом, представив Ucomline как сильного транзитного оператора, способного обеспечить связность между Европой и Россией. Также Анна дала экспертную оценку возможностям развития альтернативных транзитных маршрутов и акцентировала внимание на тенденциях развития отечественного операторского рынка.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
центра ТГ «Vega»
«SoftServe»: 20 лет спустя
12.07.2013
Ведущая междунар
одная компания
-
разработчик программного обеспечения поставщик консалтинговых услуг «SoftServe» отметила свое 20
-
летие. Юбилей отмечали в кругу партнеров, руководителей дружественных ИТ
-
компаний Львова и Украины, а также представителей местных органов влас
ти, вузов и других социальных институтов.
«SoftServe» -
ведущая международная компания, которая предлагает услуги по разработке программного обеспечения, тестирования и консалтинга в области технологии.
Компания создает лучшее коммерческое программное обе
спечение для независимых поставщиков ПО (ISVs) и предприятий (software enterprises). Компания успешно реализовала несколько тысяч проектов для сотен клиентов во всем мире, в том числе компаний
-
лидеров, входящих в рейтинги Fortune 500 и NASDAQ 100.
Компани
я «SoftServe» была основана в 1993 году, ее главные офисы расположены во Львове (Украина) и Форт
-
Майерсе (штат Флорида, США), а офисы по разработке -
в крупных городах Украины (Львов, Киев, Днепропетровск, Ивано
-
Франковск, Черновцы, Ровно, Севастополь). Об
щее количество сотрудников превышает 2500 чел. В компании действуют системы качества, которые соответствуют международными стандартами ISO и CMMI. С 2001 года SoftServe является сертифицированным партнером Microsoft, среди других партнеров компании -
Oracl
e, HP, Dell, IBM и другие. Высокий профессионализм и техническая компетентность сотрудников компании получили мировое признание в индустрии в качестве лидера среди поставщиков услуг аутсорсинга (Global Services 100, Global Outsourcing100 ®, Microsoft Par
tner of the Year и др.). Кроме того, Hewitt Associates признали SoftServe «Лучшим работодателем Украины» в 2010 и 2011, а также «Лучшим работодателем Центральной и Восточной Европы» в 2011 г. среди крупных ИТ
-
компаний.
© Игорь Галущак, Львов
ТУТ МО
ЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
31
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Фінансові ринки
«Банк «Надра» названо одним із лідерів українського інформаційного простору
11.07.2013
Банк «Надра» в черговий раз підтвердив статус о
дного з найактивніших учасників українського інформаційного простору, ставши за підсумками II кварталу 2013 року абсолютним лідером в 6 номінаціях за результатами дослідницького проекту "МедіаВершки".
Банк «Надра» в рамках дослідження загального медіарезо
нансу банківського ринку посів 3
-
е місце серед всіх досліджуваних банків за якісними характеристиками медіаполя, які включають тональність і суб'єктність згадувань банку в ЗМІ, наявність широкого кола спікерів і різноманітність інформаційних приводів, відо
собленість від інших банків та інші параметри.
Як зазначили експерти, банк «Надра» у другому кварталі за якісними показниками продемонстрував найвищий результат серед досліджуваних банків, у зв'язку з чим отримав статус «найдинамічнішого банку за показника
ми якості резонансу». Також банк посів 2
-
е місце за динамікою зростання кількості згадувань у ЗМІ порівняно з попереднім кварталом.
«В основі інформаційної політики банку «Надра» -
максимальна відкритість і націленість на ефективне і довгострокове партнер
ство з представниками ЗМІ, -
прокоментував голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков. –
Ми піднімаємо актуальні для банківського ринку теми, реалізуємо значущі соціальні ініціативи і раді, що наші інформаційні приводи знаходять відгук у наших клієнтів, журналістів і громадськості».
Банк «Надра» став абсолютним лідером за якістю висвітлення в засобах масової інформації таких тем, як "Соціальні проекти", "Середній та малий бізнес", "Акційні пропозиції" та "Депозити для фізичних осіб". Банк також увійшов до трійки лідерів як за якісними, так і кількісними показниками в репутаційних блоках «Зовнішні комунікації», «Продукт», «Просування продуктів і послуг». Крім того, голова правління банку «Надра» Дмитро Зінков став лідером за кількістю згадувань у ЗМІ сере
д перших осіб українських фінустанов у розрізі блоку «Зовнішні комунікації», а також увійшов до п'ятірки лідерів у розрізі блоку «Продукт». Нагадаємо, 10 липня дослідницька компанія NOKs fishes презентувала підсумки проекту "МедіаВершки" і назвала найбільш
активні банківські установи України з точки зору їх представленості у ЗМІ за підсумками II кварталу 2013 р
.
Подробнее >>>
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» засновано в 1993 році. Сьогодні ПАТ «КБ «Надра» –
універсальний комерційний банк з числа найбільших банків України. ПАТ «КБ «Надра» –
учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Статутний капітал банку складає 3,9 млрд гривень. Регіональна мережа банку «Надра» посідає 5
-
е місце в У
країні і нараховує 543 відділення, 1 100 банкоматів у 290 населених пунктах. Основний акціонер банку «Надра» –
Centragas Holding AG, структура, афільована з Групою компаній Дмитра Фірташа Group DF.
По материалам
пресс
-
центра Банка НАДРА
Филипп Гид
ез, Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», стал кавалером французского ордена
12.07.2013
Филипп Гидез, Заместитель Председателя Наблюдательного Совета, ответственный за разви
тие бизнеса Credit Agricole в Украине, получил орден от Министерства сельского хозяйства и лесничества Франции "За сельскохозяйственные заслуги".
Награду лично вручал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине господин Ален Реми.
Как отметил госпо
дин Посол в своей речи, Филипп Гидез в своей карьере банкира много времени посвящал сельскохозяйственному сектору, а именно работал над контрактами французских экспортеров, и особенно экспортеров зерна. В Украине свой вклад в развитие сельского хозяйства Ф
илипп Гидез сделал путем налаживания работы КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНКА, который стал лидером в кредитовании аграрного сектора.
Орден "За заслуги в сельском хозяйстве" был основан министром сельского хозяйства Франции Жюлем Мелином 7 июля 1883 года как высшее во
знаграждение тем, кто внес значительный вклад в развитие и прогресс сельского хозяйства Франции. Одним из первых кавалеров ордена стал Луи Пастер. Кавалерами, удостоенным ордена, могут быть лица старше 30 лет, которые пользуются гражданскими правами и имею
т не менее 15 лет реального стажа и заслуг в области сельского хозяйства, в государственных сельскохозяйственных учреждениях или в научной сфере, связанной с сельским хозяйством.
Подро
бнее >>>
ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» -
современный универсальный банк, владельцем которого является ведущая финансовая группа в Европе, -
Cre摩t Agricole 䝲oup (Франция). Группа является лидером на рынке универсальных банковских услуг для частных клиен
тов во Франции и одним из наибольших банков в Европе. Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года и предоставляет весь спектр банковских услуг для частных клиентов и бизнеса, уделяя особенное внимание сотрудничеству с компаниями агропромышленного
комплекса Украины. Надежность и деловую репутацию Credit Agricole в Украине подтверждают 425 000 частных и свыше 30 000 корпоративных клиентов и наивысшие рейтинги FITCH.
По материалам пресс
-
центра ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Филипп
Гидез
Фото credit
-
agricole.com.ua
Торгівля Ретро эксклюзив
в гостях в BENTLEY KIEV
Один из участников легендарного ралли ретро
-
автомобилей «Пекин
-
Париж» предоставил эксклюзивный Bentley 6½ 1926 года для экспонирования в киевском салоне Bentley
История ралли ретро
-
автомобилей «Пекин
-
Париж» уходит корнями в начало прошлого века. В 1907 году в газете появилось объявление: «Найдется ли кто
-
нибудь, способный проехать на автомобиле от Парижа до Пекина этим летом? Маршрут длиной в 16 тысяч километров! Награда победителю 100 000 франков!» Среди участников первого р
алли был автопроизводитель и Президент Французского автоклуба маркиз Альберт де Дион, а также итальянский принц Шипионе Боргезе. Граф Боргезе выступал с водителем, женой и журналистом, поэтому о ралли немедленно узнал весь мир. Главный приз получил итальян
ец.
Ралли ретро
-
автомобилей проводится один раз в три года под эгидой Endurance Rally Association, офис которой расположен в Англии. В 2013
-
м ралли проходит в пятый раз. За 32 дня 96 экипажей из 26 стран на автомобилях, которым не менее 30 лет, планируют
проехать через восемь государств: Китай, Монголию, Россию, Украину, Словакию, Австрию, Швейцарию и финишировать во Франции.
Как сообщают организаторы ралли, для того, чтобы получить новые впечатления, каждый раз от Пекина до Парижа автомобилисты ездят по отличным маршрутам. Украину посетят впервые.
В эти дни, один из этих редчайших ретро
-
автомобилей -
Bentley 6½ Speed Six экспонируется в автосалоне Bentley Kiev. Созданный в 1926 году, за 4 года был выпущен в количестве не многим более 500 шт. Эти автомобил
и оснащены 6
-
цилиндровым двигателем объемом 6.5 литров, который развивает мощность 220 л. с. и неслыханную для того времени скорость до190 км/ч. Bentley 6½ Speed Six соединил в себе роскошь кареты и технолог
ии своего времени. Приглашаем посетить автосалон
Bentley Kiev и увидать своими глазами легендарный автомобиль. Автосалон BENTLEY KIEV Бульвар Леси Украинки 23
-
Б
Киев, Украина, 01133.
(044) 492
-
16
-
08
info@vipcar.ua
Время работы: 10.00 -
20.00, в субботу 10.00 -
17.00
Директор по продажам (Станис
лав): +38 067 239 03 60
Менеджер по продажам (Роман): +38 067 405 69 96
Послуги
Алиса Дуброва приняла участие в семинаре о сельскохозяйственном потенциале Украины
10.07.2013
2 июля 2013 в Киеве состоялся дискуссионный семинар на тему «Разви
тие сельскохозяйственного потенциала Украины: обеспечение, ограничения и возможности», организованный при поддержке Посольства Королевства Нидерландов Украины и Benelux
-
Ukraine Business Club.
Алиса Дуброва, управляющий партнер «БДО Лигал Украина»: «Данный
семинар, по сути своей, является уникальным мероприятием, поскольку он не направлен на лоббирование интересов представителей агробизнеса на государственном уровне, и, в первую очередь, нацелен на обмен практическим опытом в данной сфере, обсуждение и выяв
ление существующих проблем и возможностей для их решения».
Данный семинар стал платформой для обмена знаниями и опытом в различных аспектах построения агробизнеса в Украине. В нем приняли участие представители как агросектора, так и директора, финансисты
, юристы ведущих международных компаний. Интерес к данному мероприятию проявили ведущие эксперты, в числе которых присутствовала Алиса Дуброва, управляющий партнер «БДО Лигал Украина». В программе семинара были затронуты темы сельскохозяйственной политики,
земельной реформы, статуса и последствий Соглашения об ассоциации с ЕС, проблемы открытия агрофирмы в Украине, а также вопросы страхования урожая и финансирования сельскохозяйственного сектора Украины.
О компании «БДО Лигал Украина»: Юридическая комп
ания «БДО Лигал Украина» -
член международной сети независимых аудиторских и консалтинговых компаний BDO International, основанной в Европе в 1963 году. Международная сеть включает более 1100 офисов в 135 странах, с общим персоналом почти 50000 человек. Ко
мпания предоставляет своим клиентам все виды профессиональных юридических услуг и специализируется на таких направлениях как международное структурирование, сопровождение инвестиций, корпоративное и коммерческое право, недвижимость, судопроизводство. www.b
do汥la氮com.ua
По материалам
SLASH / Communications
32
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Projects Глобальная музыкальная кампания MADE FOR MUSIC от BUD с участием JAY Z и Рианны
12.07.2013
Вдохновившись успехом прошедшего в 2012 году фестиваля Made in America, BUD запускает г
лобальную музыкальную коммуникационную кампанию MADE for Music –
«Созданный для музыки» с участием мировых знаменитостей -
реппера JAY Z и барбадосской дивы Рианны -
в более чем 85 странах мира.
«Музыка –
действительно универсальный язык. BUD гордится со
трудничеством со звездами мировой сцены, которые вдохновляют миллионы людей по всему миру своим талантом, самоотдачей и стремлением достигать мечты», -
говорит глобальный директор BUD по направлению Спорт и Развлечения, Камило Дюрана.
MADE FOR MUSIC -
об
ъединит миллионы фанов по всему миру, предоставив возможность каждому наслаждаться известными мировыми хитами на протяжении всего года.
Формат коммуникации очень разнообразен: это и ролики на ТВ с участием знаменитых исполнителей, и серия эксклюзивных ин
тервью об особенностях закулисной работы на канале BUD видеохостинга YouTube, и интересный контент в социальных сетях. BUD –
глобальный бренд крупнейшей в мире пивоваренной корпорации Anheuser
-
Busch InBev,
которую в Украине представляет компания «САН ИнБ
е Украина», активно развивает музыкальную платформу и всегда стремится сблизить своих потребителей c наиболее значимыми событиями в мире музыки.
ПАО САН ИнБев Украина» является лидером украинского пивоваренного рынка и представляет крупне
йшую в мире пивоваренную компанию: Anheuser
-
Busch InBev. ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных ТМ: BUD, Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Leffe, Ho
egaarden, Lowenbrau, Spaten, Franziskaner, а также национальных: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», «Чеzz», «Жигулевское Оригинальное». Компания «САН ИнБев Украина», осознавая свою ответственность перед обществом, последовательно прививает культуру потребл
ения пива в Украине. «САН ИнБев Украина» выступает за то, чтобы ответственное употребление пива долгие годы приносило людям удовольствие, не причиняя при этом никакого вреда их здоровью.
НОВОСТИ
:: О КЛУБЕ
:: КЛУБНЫЙ ДОМ
:: ПАРТНЕРЫ КЛУБА
:: КОНТАКТЫ
20 июля 2013 года состоится IX Парусная регата на призы Киевского Сигарного Клуба
На современных однотипных комфортабельных яхтах премиум
-
класса Be
neteau Platu 25 на старт выйдут 9 команд. Кроме хозяев регаты, за первенство будут бороться экипажи партнеров мероприятия: Sayenko Kharenko − одной из ведущих юридических фирм Украины, фотостудии Click Photo Production и журнала Esquire. Принимает регату гостиничный комплекс «Старая Вена», расположенный в живописном уголке Конча
-
Заспа, известной своими прекрасными пейзажами и чистым воздухом, на берегу Днепра.
В этом году Киевский Сигарный Клуб, вдохновленный неповторимым одесским фольклором, рассказами Б
абеля, сатирой Жванецкого и собственными впечатлениями от великолепной «жемчужины у моря», решил организовать эту регату в одесском стиле.
Поэтому развлекать гостей мероприятия будут хорошо знакомые одесские персонажи: рыбак Костя, тетя Соня, биндюжники, щ
ипачи, наперсточники и прочая достойная публика. В перерывах между водными развлечениями, мастер
-
классами по вязанию морских узлов, фотосессиями на фоне интерьеров и экстерьеров роскошных яхт, можно будет угоститься традиционной едой с «привоза»: рачками, кукурузой, семечками и прочими лакомствами пляжного продуктового ассортимента. Ощутить радость азарта получат возможность не только яхтсмены, но и гости, приняв участие в тотализаторе и традиционной лотерее, роскошные призы для которой предоставят партнеры
регаты: 䉯ss湥爬 䉡ldessa物湩, Ill礬y Te捨湯䵡物re, Fam楬礠 Real 䕳tate, Cl楣i Ph潴漠 P牯ru捴楯測 Посольство красоты, Beluga, Budget, МАУ, Zarina. Благодаря поддержке международной корпорации "Империя Яхт" все желающие смогут протестировать великолепные совр
еменные яхты. Мероприятие, обещающее пройти в дружеской атмосфере безудержного веселья, похоже, станет самым жарким светским событием этого лета. Стоимость участия –
1000 грн. Дети до 14 лет –
бесплатно. Дополнительная информация и заказ пригласительных
по телефонам 044 235 34 79, 096 911 62 68.
www.cigarclub.com.ua
Подробнее >>>
По матеріалам
пресс
-
службы Киевского Сигарного Клуба
Управление проектами «под ключ»
(044) 2
35
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
Event
Фабрика «Імперіал Тобакко» прийняла Раду директорів підприємств Києва
04.07.2013
3 липня на базі тютюнової фабрики «Імперіал Тобакко» відбулося виїзне засідання Ради директорів підприє
мств, установ та організацій Києва. За участю першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка, керівників структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації та районних держадміністрацій.
До центральн
ого офісу компанії завітали понад 80 провідних підприємців та держпосадовців, аби провести робочу нараду щодо вирішення питань соціально
-
економічного стану столиці, а також познайомитися з підприємством, відвідати виробництво та обговорити проблеми, які сь
огодні стоять перед компанією та тютюновою галуззю в цілому.
Після відвідування виробництва гості провели нараду «Стан роботи промисловості міста Києва та напрямки співпраці влади і промисловців щодо підвищення ефективності роботи промислового комплексу у 2013 році», на якій з доповіддю про компанію виступив голова правління «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Ніколай Пеннер.
Ніколай Пеннер, голова правління АТ «Імперіал Тобакко Продакш Україна», керуючий фабрикою:
«Нам як компанії було приємно приймати так
у делегацію і показати виробничі потужності «Імперіал Тобакко» в Україні. Київська тютюнова фабрика є провідною у Групі та у регіоні «Східна Європа», і позитивні відгуки такої вимогливої аудиторії експертів як керівники промислових підприємств є підтвердже
нням цього»
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
центру компанії «Імперіал Тобакко»
Бізнес Асоціації В Укр
аине резко растет рынок автомобилей БУ
11.07.2013
Как уже сообщалось, по итогам первого полугодия 2013 года продажи новых автомобилей сократились на 7%. Однако за тот же период, по данным ассоциации "Укравтопром", общий первичный рынок автомобилей на 7% вы
рос.
Объясняется это резко возросшим объемом продаж автомобилей старше двух лет, т.е. бывшими в эксплуатации. Доля таких автомобилей на рынке разных типов автотранспортных средств различается.
Так, за первое полугодие в общем объеме продаж легковых автомоб
илей они заняли 3,8%, автобусов –
44,7%, а коммерческих автомобилей –
88,6 процента. За аналогичный период прошлого года эти показатели были соответственно 2,0%, 34,6% и 78,9%. То есть доля автомобилей БУ в первом полугодии выросла с 25,6% до 35,7%, или в 1,4 раза. В количественном выражении первичный рынок автомобилей БУ, который формируется за счет импорта, за первое полугодие этого года вырос на 49,5% и составил 62,6 тыс. единиц. Из них 4,1 тыс. легковых автомобилей, 0,9 тыс. автобусов и 57,6 тыс. коммер
ческих автомобилей. Рост по сегментам соответственно 85%, 48% и 11%. Согласно официальной статистике, только за пять месяцев текущего года в Украину было импортировано автомобильной техники на сумму 1688,6 млн. долл. США, из этой суммы 76% или 1283,7 млн.
приходится на легковые автомобили. Если рассматривать общую структуру импорта товаров в Украину, то средства наземного транспорта были ввезены на общую сумму 2274,4 млн.$ и занимают, как и в прошлом году, четвертое место с долей 7,5% от общего объема. Отр
ицательное сальдо внешней торговли этими транспортными средствами за 5 месяцев составило -
2126,1 млн.$ и является вторым по величине после группы товаров, в которую входят топлива минеральные, нефть, битуминозные вещества, воски минеральные.
На первичном а
втомобильном рынке июня зафиксировано 28 тыс. 317 продаж, что на 7% больше показателя мая и на 1% меньше данных за июнь прошлого года. Это не дает оснований предполагать, что импортные поставки автомобильной техники значительно снизились. Негативную динами
ку показал первичный рынок только легковых автомобилей (
-
1% относительно мая и -
20% к июню прошлого года) с результатом 15 тыс.676 единиц. В сегменте коммерческих автомобилей рост к прошлому месяцу 18%, к июню прошлого года –
рост 44% обеспечили 12 тыс. 21
3 шт. В сегменте автобусов было зарегистрировано 428 единиц и рост рынка к маю на 34%, к июню 2012 г. на 22%. Продажи БУ автомобилей в июне продемонстрировали увеличение как по отношению к маю (на 17%), так и к июню прошлого года (на 66%). Причем, рост наб
людается в продажах всех типов автотранспортных средств.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
секретаря Асоціації «Укравтопром»
Реклама
33
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Економіка регіонів
Київ
Киев выплатил $14 млн дохода по еврооблигац
иям
10.07.2013
Зампредседателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что 10 июля Киев осуществил очередную полугодовую выплату за пользование кредитом, полученным путем публичной открытой продажи еврооблигаций Киева на рынках международного капитала в 2011 г. С
умма выплат составила $14 062,5 тыс. -
проценты за 6 месяцев по евробондам, размещенные на сумму $300 млн под 9,375% годовых сроком на 5 лет.
Он отметил, что Киев с 2003 года активно действует на международных рынках капитала. Г
осподин Крамаренко
добавил, что п
роцессу привлечения средств в бюджет города предшествовало и сопутствовало на каждом этапе создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности города как эмитента на внешних рынках. Такие меры позволили городу успешно выходить
на внешние рынки в 2003
-
2011 гг
. Сейчас город полностью погасил евробонды 2003, 2004 и 2007 годов
. Запредседателя КГГА напомнил, что данный момент торгуются два выпуска еврооблигаций -
2005 и 2011 годов.
Евробонды, выпущенные в 2005 году н
а сумму $250 млн, будут погашены в 2015 году, а выпущенные в 2011 году на $300 млн -
в 2016 году.
По материалам ИА "Украинские новости"
Захід
Литовські компанії зацікавлені інвестувати у Волинь
10.07.2013
Литовські інвестори, які представляють ряд компа
ній, що спеціалізуються на реконструкції газових котлів високої потужності під використання місцевого твердого палива мають наміри вкладати кошти у волинську економіку. Ще одним напрямком роботи іноземних підприємців є виробництво паливних гранул із солом
и.
Під час зустрічі із першим заступником голови облдержадміністрації Олександром Башкаленком, представники компанії зазначили, що свої проекти пропонують у комплексі: проектування, модернізація, постачання обладнання, введення в експлуатацію, а також орга
нізація фінансування для таких проектів. Останнє передбачає залучення безповоротних асигнування різноманітних фондів і програм допомоги (як от фонд Європейського Союзу і програми Східного партнерства), а також кредитування 80% проекту терміном на 15 років.
Детальніше >>>
За матеріалами Волинська ОДА
На Волині інвестори сприятимуть створенню нової галузі з виробництва біоетанолу із зернових
12.07.2013
Нещодав
но Кабмін погодив продаж земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення спільному підприємству ТзОВ “ХАН
-
Електробау Україна” у Нововолинську для обслуговування виробничих приміщень площею 2,5307 га вартістю 1220,529 тис. грн.
Н
ачальник Головного управління Держземагентства у Волинській області Василь Василенко
підкреслив, що
«
ц
е ті інвестори, які так необхідні Волинському краю. Сьогодні вельми важливе значення мають інвестиції в економіку області щодо створення в Україні нової галузі з виробництва б
іоетанолу із зернових культур». Також фахівці землевпорядної служби області визначили ще вісім наділів орієнтовною площею 130,96 га, що можуть бути запропоновані для будівництва заводів з виробництва біоетанолу з кукурудзи.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служба Д
ержавного агентства земельних ресурсів
У 2013 році товарообіг на Львівщині зріс на 9,4%
12.07.2013
Обсяг роздрібної торгів
лі, що включає роздрібний товарообіг підприємств і фізичних осіб
-
підприємців та розрахункові обсяги продажу товарів на ринках, за січень
-
червень 2013 року становив 17,9 млрд. грн. і збільшився проти відповідного періоду попереднього року за порівнянними ці
нами на 9,4% (у січні
-
червні 2012 року –
на 12,3%).
Обсяг ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб
-
підприємців) у січні
-
червні 2013 року проти січня
-
червня 2012 року за попередніми даними збільшився на 4,2% і становив 681,6 млн. грн.
Роздрібний товарообіг підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні
-
червні 2013 року становив 9345,3 млн. грн., що за порівнянними цінами більше обсягу січня
-
червня 2012 року на 2,5% (у січні
-
червні 2012 року відносно січня
-
червня 2011 року –
на 5,1%).
У червні 2013 року проти травня 2013 року індекс споживчих цін у Львівській області становив 99,9%, в Україні –
100,0%.
За шість місяців 2013 року індекс споживчих цін у Львівській області становив 99,9%, в Україні –
100,2% (за січень
-
червень 2012 року відповідно 100% та 100,1%).
За матеріалами
Львівської ОДА
На Волині запрацював сучасний новий елеватор місткістю 37 тис тонн зерна
13.07.2013
У смт. Звиняче Горохівського району Волинської області запрацював
сучасний елеватор місткістю 37 тисяч тонн, а також сховище для зерна.
Будівництво об’єкта розпочалося у квітні ц.р, і завершилося його з випередженням графіків.
Голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук вручив будівельникам та працівникам елева
тора почесні грамоти та подяки обласної державної адміністрації та зазначив, що регіон стабільно розвивається.
Він зазначив, що в області створені максимально сприятливі умови для ведення бізнесу.
За матеріалами
прес
-
служби Волинської ОДА
Схід
Держава створює нові стимули для залучення інвестицій в агросектор
10.07.2013 Щороку агропідприємства Дніпропетровської області залучають більше 500 млн. грн. власних коштів на реконструкцію та будівництво об’єктів виробничого призначення, вводяться в дію тварин
ницькі комплекси та лінії переробки зерна, але інвестиційний потенціал аграрної галузі регіону далеко не вичерпано. Завдяки ініціативам Президента України держава сьогодні створює нові стимули для залучення інвестицій в аграрний сектор. Про це заявив кері
вник регіону Дмитро Колєсніков під час зустрічі з керівниками агропідприємств області, яке проходило в Синельниківському районі.
Керівник регіону зазначив, що в аграрному секторі Дніпропетровської області створений позитивний клімат для залучення внутрішні
х та зовнішніх інвестицій.
Щороку агроформування області залучають більше 500 млн. грн. власних коштів на реконструкцію та будівництво об’єктів виробничого призначення, вводяться в дію тваринницькі комплекси.
Зокрема, цього року в Новомосковському районі р
озпочав працювати завод з виробництва преміксів концентратів комбікормів. У відкритті заводу взяв участь Президент України Віктор Янукович.
У Криничанському районі ведеться установка нової лінії переробки зерна на ТОВ «Іванівка». Ця лінія переробки зерна в
ідповідатиме найсучаснішим вимогам і технологіям, дозволить отримувати готову продукцію з виходом борошна 75%. Її продуктивність -
18 тисяч тонн борошна на рік. Лінія буде забезпечувати високоякісним борошном жителів Криничанського та Дніпропетровського ра
йонів. На підприємстві за рахунок відкриття лінії переробки зерна буде створено три десятки додаткових робочих місць.
Основу агропромислового комплексу нашого регіону складають більше 5 тисяч агроформувань з різними формами власності. Зокрема, 4071 селянсь
ких фермерських господарств. Крім того близько півтори тисячі підприємства харчової та переробної промисловості, з яких більше 100 є провідними в Україні. Земельні ресурси області за площею ріллі складають майже 7% загальнодержавного показника та перевищую
ть земельні ресурси низки країн ЄС, а саме: Австрії, Нідерландів, Швейцарії та майже дорівнюють земельним ресурсам Фінляндії.
Детальніше >>>
За матеріалами Д
ніпропетровська ОДА
Аналітика & Соціологія
Інфляційні очікування підприємців у ІI кварталі 2013 року сягнули нового мінімального значення за весь період проведення опитувань
10.07.2013
Чергове щоквартальне опитування керівників підприємств про оцінку п
оточної та майбутньої ділової активності, інфляційних очікувань, змін економічної ситуації в Україні проведено у травні 2013 року.
Зазначені нижче результати є відображенням лише думки респондентів –
керівників підприємств України і не є оцінками Національ
ного банку України.
За результатами опитування більшість респондентів очікує, що обсяги виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців залишаться незмінними.
Інфляційні очікування сягнули нового мінімального значення за весь період проведення
опитувань. Основним чинником, що обумовлюватиме підвищення споживчих цін, респонденти продовжують називати зростання витрат на виробництво.
Респонденти покращили оцінки поточного фінансово
-
економічного стану своїх підприємств, баланс між оцінками стану “д
обрий” і “поганий” становив 1,9% порівняно з 0,2% у І кварталі 2013 року. За оцінками респондентів, рівень залишків готової продукції підвищився, що є стримуючим фактором зростання цін.
Респонденти позитивно оцінюють перспективи розвитку своїх підприєм
ств у наступні три та 12 місяців. Незначне зниження оцінок респондентів щодо покращення фінансово
-
економічного стану своїх підприємств та збільшення обсягів реалізації власної продукції в наступні 12 місяців обумовили значення індексу ділових очікувань (
ІДО) на рівні 114,4% порівняно зі 118,7% у І кварталі 2013 року.
Респонденти другий квартал поспіль очікують уповільнення зростання цін на товари і послуги, які купує підприємство, та на продукцію власного виробництва. Зростання виробничих витрат, на їх ду
мку, також уповільниться. Респонденти вважають, що найвпливовішими чинниками змін вихідних цін підприємств є зростання цін на енергоносії та на сировину і матеріали.
За очікуваннями респондентів у наступні три місяці потреба в кредитах зростатиме. Кількіст
ь респондентів, які планують брати банківські кредити, частково зменшилася, що пояснюється сезонним фактором. Зросла чисельність тих підприємств, що планують брати банківські кредити в гривнях.
В опитуванні взяло участь 1 258 підприємств з усіх регіонів кр
аїни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.
Звіт “Ділові очікування підприємств України”
розміщено на сторінці Офіційного інтернет
-
представництва Національного банку України.
За матеріалами прес
-
служби НБУ
Думки експертів
Макроекономіка Государство уже готовится к снижению доходной части бюджета, -
Оксана Мацевич, начальник отдела финансового конса
лтинга Pro
-
Consulting
09.07.2013
По итогам первого полугодия 2013 года в общий и специальный фонд государственного бюджета Украины поступило 162,5 млрд. грн., что составляет 44,8% годового плана доходов и на 0,4 млрд. грн. меньше, чем за аналогичный пер
иод прошлого года. При этом по итогам января -
июня 2013 года инфляция в Украине составила 0,2%, но сравнение с аналогичным периодом 2012 года, что демонстрирует дефляцию в пределах 0,5%.
Оксана Мацевич, начальник отдела финансового консалтинга департамен
та финансового консалтинга компании Pro
-
Consulting:
Дефляция является сигналом стагнации экономики, а у стагнирующих предприятий тяжелее собирать налоги -
к тому же, их сумма снижается. В данной ситуации практика взимания налогов наперед, которая была исп
ользована в Украине, продемонстрировала свою несостоятельность -
доходы государственного бюджета продолжают свое падение.
Снижение уровня цен демонстрирует снижение спроса, кроме того дефляция сдерживает инвестиционные поступления в производство и бизнес, что негативно отображается на способности формирования доходной части бюджета, что и продемонстрировало первое полугодие 2013 года.
При сохранении существующих условий, в 2013 году можно ожидать невыполнение доходной части бюджета. Увеличение налогового бр
емени на легальный бизнес также не сможет поправить ситуацию, а только повредит ей.
В такой ситуации оптимальным вариантом было бы снижение прогнозов по доходной части, и секвестр бюджета, но правительство будет искать иной выход из ситуации, к примеру, вв
едение финансовых казначейских векселей, о которых был принят соответствующий закон 4 июля 2013 года.
Однако, по всей видимости, государство уже готовится к снижению доходной части и разрабатывает «новые» способы укрытия реальной ситуации выполнения госуда
рственного бюджета.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
центра Компании Pro
Capital
Group
34
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Торгівля Новые мировые ритейлеры неактивно выходят на украинский рынок
12.07.2013
Новые мировые ритейлеры очень неактив
но выходят на украинский рынок и открывают свои магазины в наших торговых центрах. Об этом рассказала Наталья Кочергина, глава группы недвижимости компании DLA Piper
–
Украина.
«По нашим оценкам, новых иностранных ритейлеров в Украине появляется немного, за
то те, что уже присутствуют и знакомы с этим рынком, расширяют свое представительство. Рынок многих ритейлеров пугает своей коррумпированностью и нестабильностью, поэтому они предпочитают работать на франчайзинге, вместо того чтобы самостоятельно заходить в Украину и развивать здесь свой ??бизнес», –
отметила эксперт.
Вместе с тем г
–
жа Кочергина выразила удивление, что, по оценке компании CBRE Richard Ellise, Киев в прошлом году занял второе место среди городов мира после Гонконга по количеству иностранных ритейлеров, которые здесь появились. По материалам business.ua
Послуги
ОТЕЛЯМ В УКРАИНЕ НУЖНО МЕНЯТЬ БИЗНЕС
-
МОДЕЛЬ
10.07.2013
9 июля Центр «Развитие КСО» презентовал оценку сайтов отелей на предмет корпоративной социальной ответственности по методи
ке Индекса прозрачности, разработанной компанией BeyondBusiness (Израиль).
Индекс прозрачности -
это оценка сайтов компаний на предмет раскрытия информации в сфере корпоративной социальной ответственности.
В апреле 2013 года были оценены сайты 18 самых п
опулярных отелей Киева, в том числе 6 украинских сайтов международных гостиничных сетей: Fairmont, Premier Palace, Интерконтиненталь, Radisson Blu Kiev, Днепр, Подол Плаза, Салют, Riviera Hotel, Отель «Президент», Holiday Inn, Киев, Visak Hotel, Опера, Оте
ль «Диарсо», гостиница «Национальный», Жемчужина Днепра, Hyatt Regency Kiev, Hilton.
Индекс Прозрачности был применен к сайтам с информацией на украинском или русском языке. Несмотря на то, что все отели работают в Украине, только 9 из них имеют страницы н
а украинском языке, включая 2 гостиницы международных сетей -
Hyatt и Redisson. Три гостиницы (Fairmont, Holiday Inn и Hilton) представляют информацию только на английском языке.
По уровню открытости в первую тройку вошли Premier Palace, Интерконтиненталь и Radisson Blu Kiev
.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
службы Центра «Развитие КСО»
:: Політика & С
успільство
ЗМІСТ
Політика
Громадські об’єднання
WDM
«Chrematistic»
Політика
Фокус
Кто помог Новинскому пройти в Раду
Над кампанией миллиардера труди
лись политтехнологи Партии регионов
09.07.2013
В сентябре этого года владелец Smart Holding Вадим Новинский пойдет на новую работу. В Верховную раду. Пропуск «под купол» №4 в списке 100 богатейших Forbes получил вче
ра, 8 июля, когда ЦИК обнародовала результаты промежуточных выборов в парламент по 224
-
му округу в Севастополе. Миллиардера поддержали 53% избирателей, его ближайшего конкурента, кандидата от КПУ Василия Пархоменко –
всего 32%.
Для Новинского это отличны
й результат. Всего несколько месяцев назад в Севастополе о нем мало что слышали и почти не знали в лицо. Это упущение бизнесмен быстро исправил: город заполонили билборды с его изображением, а сам кандидат провел не один десяток встреч с жителями своего ок
руга. В целом кампания Новинского мало чем отличалась от предвыборной агитации конкурентов, но, тем не менее, дала результат. Кто из политтехнологов помог Новинскому попасть в парламент? Рука АП
Сергей Кулик, исполнительный директор севастопольского цент
ра НОМОС, утверждает, что избирательную кампанию миллиардера разрабатывали сотрудники Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины, который возглавляет академик Юрий Левенец. «Их приехало в Севастополь где
-
то человек десять. Всех не п
омню. Точно был Виктор Войналович (завотделения этнополитологии института)», –
вспоминает Кулик. Эту информацию на условиях анонимности Forbes подтвердил помощник одного из советников Виктора Януковича, курирующего деятельность нескольких департаментов Адм
инистрации президента. «Надо знать Юрия Анатольевича [Левенца]. Обычно лично он не принимает участия в кампаниях на местах, но всегда координирует действия своих сотрудников», –
рассказывает источник.
Вместо Левенца на месте, то есть в Севастополе, по слов
ам бывшего нардепа от Партии регионов, знакомого с этой темой, избирательную кампанию Новинского курировала дочь академика –
Евгения. Она постоянно была рядом с кандидатом и оперативно решала любые вопросы.
Левенец –
один из ключевых политтехнологов Парт
ии регионов.
Он и члены его института принимали участие во многих избирательных кампаниях, в том числе –
в парламентских выборах минувшего года. Связаться с Левенцом и Войналовичем не удалось. Их мобильные телефоны не отвечали. В приемной академика сообщил
и, что он, его зам Александр Майборода и Войналович сейчас находятся в отпуске. Где именно –
сотрудники института уточнить отказались.
По словам Кулика, члены «группы Левенца» не только разработали миллиардеру стратегию избирательной кампании, частью котор
ой были его регулярные встречи с избирателями, но и утверждали концепцию билбордов с изображением кандидата, заполонивших город за пару месяцев до выборов. «Ребята не привлекали местных специалистов, и все контролировали сами. У меня сложилось впечатление,
что они просто «дерибанили» бюджет», –
возмущается Кулик. Один из несостоявшихся политтехнологов миллиардера на условиях анонимности рассказывает, что искать нужные кадры команда Новинского начала в первых числах апреля. Тогда специалисту с большим опыто
м ведения предвыборных кампаний в Украине и России поступило соответствующее предложение. «Но у нас не срослось, и потом выборами занималась другая команда», –
вспоминает политтехнолог.
По его словам, кампанию миллиардера готовили пять человек, каждый из к
оторых курировал отдельное направление: работу «в полях» (встречи кандидата с избирателями, выступления на телевидении и т.д.), организацию наружной рекламы, проведение социологических исследований, работу с избирательными комиссиями и местными элитами.
Ко
нкуренты Новинского уверены, что вклад политтехнологов в победу кандидата не стоит переоценивать. По мнению Дмитрия Белоцерковца, члена партии УДАР, который участвовал в выборах в Севастополе как самовыдвиженец, ключевую роль сыграло широкое представительс
тво бизнесмена в избирательных комиссиях. Схема, по словам ударовца, простая: сначала кандидатами зарегистрировались более двух десятков человек, после чего половина из них сняла свои кандидатуры. «Их представители фактически работали на Новинского и Пархо
менко», –
говорит Белоцерковец. Пархоменко обвинения отрицает, но также уверен, что бизнесмен победил не без помощи админресурса.
Как бы то ни было, в день выборов все это было незаметно: общественные организации ОПОРА и Комитет избирателей Украины, предст
авители которых присутствовали на выборах в качестве наблюдателей, массовых нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не заметили.
Цена победы
Во сколько Новинскому могли обойтись услуги политтехнологов?
Один из рос
сийских специалистов в этой сфере, который не упоминался выше, утверждает, что группа профессионалов такого уровня в месяц получает $100
-
200 тыс. «Размер гонорара может колебаться в зависимости от степени раскрученности политтехнолога», –
говорит он. Его у
краинский коллега, также на условиях анонимности, озвучивает приблизительно те же суммы: 0,5
-
2,0 млн гривен. «Эти деньги –
оплата за разработку стратегии кампании и позиционирование кандидата, иногда –
также за контроль за разработкой рекламы», –
объясняет
он. Опрошенные Forbes политтехнологи считают, что к услугам одного из главных политтехнологов Партии регионов Новинский обратился из
-
за нехватки времени. «Обычно команды формируют по точечному принципу. Но в кампании, которая длится два месяца, на подбор
кадров элементарно не хватает времени», –
на условиях анонимности рассказывает один из известных украинских политтехнологов, который на выборах 2012 года вел кампании сразу четырех нардепов
-
мажоритарщиков.
Что может означать тесное сотрудничество победите
ля выборов с политтехнологами власти? Сам Новинский не хочет, чтобы его ассоциировали с ПР, и обещает, что в одноименную фракцию точно не войдет. С другой стороны, ничто не мешает миллиардеру, оставаясь внефракционным, голосовать за нужные власти законопро
екты в Раде. Тем более, регионалы поддержали политические амбиции бизнесмена, как смогли.
Подробнее >>>
© Максим Каменев По материалам forbes.ua
Актуальні новини «Свобода
» сформирует правительство национальной альтернативы
08.07.2013
Всеукраинское объединение «Свобода» будет формировать правительство национальной альтернативы. Как сообщили в пресс
-
службе партии, такое решение принял политсовет ВО «Свобода» во время заседа
ния в Киеве 5 июля 2013 года. Организация работы и руководство правительством национальной альтернативы поручены заместителю председателя партии, народному депутату Александру Сычу.
Программа действий правительства национальной альтернативы будет сформиро
вана в соответствии с «Программой защиты украинцев», на основе опыта деятельности Всеукраинского объединения «Свобода» в местных советах, системной законодательной работы в Верховной Раде Украины, ради постоянного контроля и мониторинга действий нынешнего Кабмина.
Политсовет ВО «Свобода» также определил планы общепартийной деятельности на близкую и среднесрочную перспективу. В частности, проведение в этом году массовых общеукраинских мероприятий к 80
-
ой годовщине Голодом
ора 1932
-
33 гг. и празднование 200
-
ле
тия со дня рож
дения Тараса Шевченко в 2014 г.
.
Во время заседания был принят ряд кадровых решений по поводу приема и исключения из рядов ВО «Свобода».
По материалам economics
.
unian
.
net
Управление проектами «под ключ»
(044) 235
-
51
-
11
; 096
-
158
-
13
-
61
; offer
@
poslygi.com.ua
Вадим Новинский
Фото polittech.org
Фото politrada.com
35
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Політика в регіонах
м. Київ
Как Порошенко и Катеринчук воюют за кресло киевского мэра
10.07.2013
Есть вопрос, который вот уже несколько месяцев заставляет Виталия Кличко повторять одну и ту же фразу. Речь –
о его участии в киевских выборах в качестве кандидата на пост мэра. Последний разговор главы УДАРа с Forbes, состоявшийся 9 июля, не стал исключением. «Я никогда не отказывался участвовать в выборах. Но сначала нужно добиться их назначения», –
выпалил з
аученную фразу Кличко.
Этому его утверждению, похоже, верят все меньше. Социологи уже прикидывают, кто станет столичным мэром, если оппозиционер все же откажется. 8 июля компания «Gfk Украина» обнародовала результаты исследования электоральных предпочтений
киевлян с учетом того, что Кличко на выборы не пойдет. На первом месте, прогнозировано –
глава КГГА Александр Попов (19%). Следом за ним расположились внефракционный нардеп (№7 в списке 100 богатейших) Петр Порошенко и член фракции «Батьківщина» в парламе
нте Николай Катеринчук –
17% и 16% голосов соответственно.
Для последнего это неожиданно высокий результат. Согласно предыдущим опросам социологов, рейтинг Катеринчука до недавних пор был минимум в два раза меньше, чем у Порошенко. Почему ситуация изменила
сь и как кандидатам удается наращивать свою популярность в столице?
Подробнее >>>
© Максим Каменев По материалам forbes.ua
Громадські об
’
єднання
Акції протестів & Мітинги
В Киеве милиция задержала четырех активистов КУПР
возле Администрации Президента
09.07.2013
В Киеве милиция задержала четырех активистов Коалиции участников оранжевой революции (КУПР) возле Администрации Президента на ул. Банк
овой. Об этом сообщает радио "Свобода".
Как заявляют участники акции, они хотели передать Президенту Украины Виктору Януковичу членский билет "Клуба мертвых диктаторов". Поэтому на акцию они пришли в масках Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.
Таким образом активисты хотели предостеречь Януковича от установления диктатуры в Украине.
Судебный исполнитель предупредил участников акции о запрете проведения мирных собраний на ул. Банковой. Милиция предложила активистам провести ак
цию, но не пытаться прорваться во двор администрации.
Протестующие попытались пройти в здание АП, сначала толкаясь с милиционерами, которые перекрыли проход, а затем перелезая через забор. После нескольких неудачных попыток их задержали.
По сообщению пресс
-
службы ГУМВД в г. Киеве, активистов доставили в Печерское райуправление столичной милиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к административной ответственности, после чего они будут отпущены.
По материалам rbc.ua
Милиция расследует потасовку между митингующими и правоохранителями у КГГА
11.07.2013
Милиция Киева начала расследовать потасовку между митингующими и правоохранителями у здания Киевской городской государственной администрации в ходе акции протеста против проведения нелегит
имного заседания городского совета.
В ходе предварительного расследования правоохранители установили причастных к указанному инциденту. Сейчас один из них доставлен в Шевченковское районное управление милиции для дачи объяснений.
Расследование ведется по ч
. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (сопротивление работнику правоохранительного органа).
Как сообщалось, сегодня сторонники оппозиционных политических партий "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко", "Всеукраинское объединение "Своб
ода" и "Батькивщина" протестовали против продолжения работы Киевского горсовета после истечения срока каденции его состава.
Позже милиция сообщила, что пострадавших в данной потасовке нет.
По материалам ИА "Украинские новости"
Актуальні новини
Молодіжні
УНМ І ДРУЗІ ПРОВЕЛИ ТАБОРУВАННЯ "БЕРЕСТЕЧКО 2013"
10.07.2013
З 5 по 8 липня у селі Пляшева Рівненської області зібралося чимало небайдужих до української історії, котрі отримали унікальну можливість поринути у давнину. Саме у ці дні побудували юнацьки
й козацький табір «Берестечко 2013», розташований на території Національного історико
-
меморіального заповідника. До організації молодіжного таборування долучився Волинський осередок ВМГО «Українська Народна Молодь», Козацьке Стрілецьке братство та ВО ВМГО «Батьківщина Молода».
Детальніше >>>
За матеріалами
прес
-
служби В
МГО «Українська Народна Молодь»
Профспілки
Працівники Львівської вугільної компанії приїхали до стол
иці вимагати зарплату
10.07.2013
Представники первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПАТ «Львівська вугільна компанія» і трудового колективу підприємства пікетували Кабінет міністрів. Це вже не перша їхня акція на столи
чних вулицях. У січні вугільники Львівщини влаштували протест під стінами Адміністрації Президента. Вимоги –
що тоді, що зараз –
ті с а мі: п о в е р н у ти з а б о р г о в а н у з а р о б і тн у п л а ту; с та б і л і з у в а ти р о б о ту з б а г а ч у в а л ь н о ї фа б р и к и; в и р і ши ти п и та н н я р е а л і з а ц і ї в
у г і л л я, в и д о б у то г о ша х та р я ми Л ь в і в с ь к о
-
В о л и н с ь к о г о б а с е й н у. Т р у д о в и й к о л е к т и в Ль в і в с ь к о ї в у г і л ь н о ї к о мп а н і ї н е р а з і н е д в і ч і с т у к а в в у с і ч и н о в н и ц ь к і д в е р і –
в і д н а й н и жч и х д о н а й в и щи х, о с к і л ь к и с и с т е ма т и ч н о н е с в о є ч а с н о о т р и му є з а р о б і т н у п л а т н ю. П р о ц е н
а мі т и н г у п е р е д б у д і в л е ю у р я д у р о з п о в і л а г о л о в а п р о фк о му ПА Т « Ль в і в с ь к а в у г і л ь н а к о мп а н і я » О л ь г а Шк о р о п а д. Ї ї п о в н і с т ю п і д т р и ма в г о л о в а Ко н фе д е р а ц і ї в і л ь н и х п р о фс п і л о к У к р а ї н и т а Не з а л е жн о ї п р о фс п і л к и г і р н и к і в У к р а ї н и Ми х а й л о В о л и н е ц ь.
У п р о д о в ж т р и в а л о г о ч а с у мі т и н г у в а л ь н и к и с к а н д у в а л и г а с л а т а в и г о л о шу в а л и п р о мо в и. З г о д о м п ’ я т ь о х ї х н і х п р е д с т а в н и к і в б у л о з а п р о ше н о д о б у д і в л і К а б мі н у, д е, з а с л о в а ми Ми х а й л а В о л и н ц я, ч и н о в н и к и д о н и х п о с т а в и л и с я з н е в а жл и в о т а з в е р х н ь о, п о я с н и в ши, що « в с і мі н і с т р и -
у в і д п у
с т ц і ». А т и м ч а с о м п і д п о л к о в н и к мі л і ц і ї, к о т р и й н е п р е д с т а в и в с я, д о п и т у в а в с я в т и х, х т о з а л и ши в с я н а д в о р і, я к и м с а ме в и д о м т р а н с п о р т у т і д і с т а л и с я К и є в а і д е т о й а в т о б у с, н а я к о му в о н и п р и б у л и.
З в у л и ц і Г р у ше в с ь к о г о п р о т е с т у в а л ь н и к и р у ши л и н а Б а н к о в у, д е т
а к о ж п е р е д а л и с в о ї в и мо г и –
в Адміністрацію Президента. Сюди ж прибув і заступник міністра енергетики і вугільної промисловості –
керівник апарату Андрій Бондаренко, який запросив активістів акції на зустріч до Міністерства енергетики і вугільної промислов
ості. Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби Конфедерація вільних профспілок України
Міжнародні представництва, Фонди та Інші
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОВЕРИТ ДЕКЛАРАЦИИ ЧИНОВНИКОВ
08.07.2013
Обществе
нность взялась контролировать декларации о доходах чиновников. 呲慮sp慲敮ey
Int敲n慴ion慬
в Украине начали национальную кампанию, в ходе которой будет проверено соответствие стиля жизни чиновников задекларированному ими доходу. Активисты в каждом регионе будут анализировать декларации о доходах мэров, губернаторов и министров, а также, их заместителей за прошлый и позапрошлый годы, затем сопоставлять данные с образом жизни человека: доходами, имуществом, путешествиями, хобби, затратами на обучение. С 1 ап
реля украинские чиновники должны были публично отчитаться о своих доходах, а также, доходах членов своих семей. Кроме суммы сбережений, они должны были указать, в каких банках и на каких счетах хранятся их средства. Однако только треть чиновников и политик
ов сделали свои данные открытыми. Многие из власть имущих не спешат декларировать свои доходы еще и потому, что за уклонение, практически, никакого наказания не предусмотрено. Только штраф, чуть более 400 грн, а это -
около $
50. Наказание за предоставление
неправильных данных о своих доходах и расходах не предусмотрено вовсе.
Активисты мониторинговой кампании обещают, в случае обнаружения недобропорядочных чиновников, они будут передавать соответствующие дела в органы внутренних дел и придавать максимальный
резонанс подобным случаям. В условиях недостаточно действенного государственного контроля, общественные организации надеются, что смогут обязать чиновников публиковать свои декларации в срок, указывая правдивые данные.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
службы Transparency
International
Украина Гранти & Конкурси
Оголошені Конкурс творчих робіт
-
есе на тему: «Повернення до Європи: шлях Естонії і уроки для України»
11.07.2013
Молодіжна ГО «Європейськ
ий рух для України» та Посольство Естонії в Україні оголошують конкурс творчих робіт
-
есе на тему: «Повернення до Європи: шлях Естонії і уроки для України».
До участі у конкурсі запрошуємо студентів та випускників гуманітарних спеціальностей і соціальних на
ук (економіка, міжнародні відносини, політологія, журналістика, історія, право, т.ін.) з усіх регіонів України.
Як відомо, Естонія швидко подолала пострадянську недугу на відміну від України. Успішні реформи в економіці, адміністративно
-
інституційному ладі
й освіті за кілька років трансформували колишню радянську республіку. Проте найвагомішим поштовхом для швидких змін у випадку Естонії була ціль членства у Європейському Союзі. Саме цей зовнішній чинник ––
європейська мрія естонців –
став рушієм внутрішніх
перетворень країни.
Ваші есе повинні містити відповіді на 2 запитання: Чи може Україна взяти для себе частину досвіду і тих поступових кроків, які пройшла Естонія на шляху євроінтеграції? І якщо так: то яким чином (практичне втілення)?
Детальніше >>>
За матеріалами mportal.vin.com.ua
36
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Наука & Інновації
ЗМІСТ
Вища освіта
Наука
WDM
«
Chrematistic»
Вища освіта
ФОКУС
У Верховній Раді України відбулася церемонія вручення дипломів випускникам Програми парламентського стажування
11.07.2013
Керівник Апарату Верховної Ради України Ва
лентин Зайчук та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт привітали у четвер 18
-
й випуск інтернів парламентського стажування. На урочистій церемонії з нагоди завершення стажування вони вручили сертифікати випускникам.
В.Зайчук висловив з
адоволення результатами роботи програми, адже більш як 100 інтернів з усієї України мали можливість отримати певний досвід під час роботи у Апараті Верховної Ради України, в Кабінеті Міністрів України, міністерствах.
Він нагадав, що у ході стажування учасн
ики мали можливість брати участь у розробці законів, організації слухань, засіданнях структурних підрозділів і «круглих столів», вивчати регламентні процедури, аналізувати державну політику, зустрічатися з провідними політичними і громадськими діячами. «Та
ке стажування є хорошою сходинкою для службового просування, і я бажаю всім, хто долучився до навчання, реалізувати життєві задуми», -
сказав Керівник Апарату парламенту, додавши, що вважає Програму парламентського стажування молоді «доброю справою, бо це -
своєрідна школа лідерів, молодих політиків, а стажування допомагає випускникам програми впевнено продовжувати професійну кар’єру чи наукову діяльність».
Посол Сполучених Штатів Америки Джон Теффт також привітав випускників Програми стажування, зауваживши
, що у молоді роки теж був стажером у парламенті США, і це було хорошою школою для подальшої кар’єри.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служби ВРУ
Актуальні новини
Громадські
організації
Студреспублика на Николаевщине развеяла миф, что молодежи в селе делать нечего
08.07.2013
Николаевская Студреспублика
-
2013 доказала: карьера в агропромышленном комплексе –
интересный и перспективный путь развития для молодого специалиста.
5
-
7 июля 2013г. в с. Трикраты Вознесенского р
-
на Николаевской обл.
в 14
-
й раз проходил мульти
-
фестиваль «Студенческая республика».
Для раскрытия вопроса «Будущее Николаевщины: от мечты к реального плану действий» участники решили исследовать тему связи ка
рьеры молодых специалистов и села. Правда ли то, что село вымирает и молодому специалисту там никогда не заработать денег на достойную жизнь?
Либо украинский АПК на самом деле –
динамически развивающаяся отрасль, испытывающая жестокий кадровый голод на выс
окообразованных специалистов? Исследование проводилось в селе Трикраты, интересном как своей историей, так и достоинствами окружающей природной среды. В результате исследования, студенты выявили несколько направлений, которые могут быть полезными для разви
тия села и для карьеры молодежи.
Подробнее >>>
По материалам пресс
-
службы ВМОО «Студреспублика»
Компанії От стажера до сотрудника
08.07.2013
Более 20 молодых специалистов в ра
мках Программы работы со стажерами присоединятся в этом году к Корпорации «Артериум». В течение нескольких месяцев студенты и выпускники ВУЗов будут приобретать опыт и знания на предприятиях компании в Киеве и Львове, а именно в службах управления качество
м и влиянием на окружающую среду, производственной, сервисного обслуживания и энергетического обеспечения, службе инноваций и в исследовательских центрах. Чтобы студенты быстро и качественно освоили соответствующую специальность, со стажерами будут работа
ть наставники -
опытные и профессиональные сотрудники компании, прошедшие соответствующее обучение и готовые делиться своими знаниями с новичками.
Корпорация ориентирована на привлечение лучших специалистов, поэтому претенденты проходят несколько этапов от
бора. Напомним, в марте текущего года студенты и выпускники ВУЗов могли принять участие в отборе по Программе. Через он
-
лайн систему на корпоративном сайте было получено более 180анкет, с каждым из претендентов было проведено телефонное собеседование. След
ующими этапами отбора были Центры оценки, автопрезентации и интервью с потенциальными руководителями в компании.
С момента запуска Программы в 2010 году привлечено более 20 молодых специалистов; по результатам успешного обучения 14 стажеров теперь являютс
я сотрудниками Корпорации «Артериум».
Подробнее >>>
По материалам
пресс
-
центра Корпорации «Артериум»
Наука
Актуальні новини
Рада молодих вч
ених при Держінформнауки за рік роботи засвідчила свою ефективність, -
В.Семиноженко
09.07.2013
Минув рік від моменту утворення Ради молодих учених при Держінформнауки. Відповідний наказ Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизац
ії Володимир Семиноженко підписав у червні минулого року.
Рада молодих учених була утворена як консультативно
-
дорадчий орган при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації.
Голова держінформнауки поінформував, що Рада молодих науковці
в бере активну участь формуванні державної політики в галузі науки. За рік Рада уже провела три концептуальні засідання, подала до Держінформнауки низку пропозицій щодо вирішення поточних питань, напрацювала ряд важливих документів з питань розвитку молоді
жної науки в Україні, зокрема, була розроблено проект відповідної концепції.
Слід зазначити, що законопроект «Про наукову та науково
-
технічну діяльність», який зараз винесений на громадське обговорення, розроблявся за активної участі Ради молодих учених пр
и Держінформнауки –
пропозиції враховані у тестів проекту закону.
Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
центру Держінформнауки
Компанії
Совладелец ИСД Тарут
а и вице
-
президент "KM Core" Купич вошли в состав индустриального совета "Сколково"
08.07.2013
Совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута, вице
-
президент по развитию бизнеса IT
-
компании "KM Core" Богдан Купич, а также заместитель пр
едседателя Совета Федерации работодателей Украины Олег Шевчук вошли в состав индустриального Консультативного совета инновационного центра "Сколково" (РФ)
Об єтом сообщило Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации на официальн
ом сайте в понедельник.
Ранее в состав Консультативного научного совета вошли три украинских ученых –
вице
-
президент НАН Украины Антон Наумовец, ректор Национально университета "Киевский политехнический институт" Михаил Згуровский и глава Госинформнауки Вл
адимир Семиноженко.
Инновационный центр "Сколково" основан в 2010 году с целью развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов.
По материалам interfax.com.ua
Світ
Компанії
Компания Cisco
зарегистрировала свой десятитысячный патен
т в США. На мировом же рынке новаторы Cisco
зарегистрировали более 13 тысяч патентов
12.07.2013
Патентная история Cisco
началась в феврале 1988 года, когда компания подала свою первую патентную заявку. Первый американский патент компания Cisco
получила в 1992 году на инновационный протокол Interior
Gateway
Routing
Protocol
(
IGRP
). Он повышал эффективность маршрутизации в вычислительных сетях и стал важнейшим условием строительства Интернета. В том же году люди заговорили о Всемирной паутине (
World
Wid
e
Web
). В последующие годы многие запатентованные инновации Cisco
помогли экспоненциальному росту Интернета. К их числу можно отнести патент на систему сетевой коммутации, патент на технологию локальных сетей, а также целый ряд прорывных достижений в облас
ти мультиплексирования, позволивших передавать множество информационных потоков по одному каналу.
Компания Cisco
всегда гордилась своей способностью предугадывать крупные рыночные перемены, возглавлять эти перемены и использовать их в интересах заказчиков.
Поэтому мы оцениваем свой патентный портфель, прежде всего, не по количеству патентов, а по их влиянию на бизнес заказчиков. Подробнее >>>
По материалам
Podolyako
Anna
,
O
2
PR
Винаходи та Розробки
Уряд збільшив фінансування на проведення досліджень в Антарктиці
12.07.2013
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової науково
-
технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011
-
2020 роки. Відповідну постанову Уряд прийняв на засіданні 11 липня 2013 року.
За словами Володимира Семиноженка, постановою передбачене збільшення обсягів фінансування завдань та заходів Програми.
Він пояснив, що забезпечення функціонування Української антарктичної станції «Академік Вернадськ
ий» та фінансування щорічних антарктичних експедицій здійснюється в рамках відповідної державної цільової програми. Детальніше >>>
За матеріалами прес
-
служб
и
Держінформнауки
В Украине создадут сеть лабораторий для проверки продуктов на наличие ГМО
12.07.2013
В Украине создадут сеть испытательных лабораторий, в которых будет определяться содержание ГМО в продуктах. Об этом сообщает пресс
–
служба Минагрополити
ки.
. В лабораториях будут исследовать зерно, семена сельскохозяйственных культур, плодоовощную продукцию, виноматериалы, табак, посадочный материал, пищевые продукты, корма, кормовые добавки, косметические средства, лекарственные средства, ветеринарные пр
епараты и т. д.
Напомним, что сейчас на базе лабораторий Государственной инспекции сельского хозяйства в АР Крым, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Полтавской обл.
и Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной п
родукции создана сеть испытательных лабораторий по определению количественно
–
качественного содержания генетически модифициро
-
ванных организмов в зерне и продуктах его переработки. По материалам business.ua
37
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Світ ЗМІСТ
Глобальні ринк
и & ТНК
Міжнародні організації
Європа
СНД
Близький Схід
Далекий Схід
Африка
Латинська та Центральна Америка
США та Канада
Австралія та Океанія
Аналітика & Соціологія
Думки експертів
Інтерв’ю
БЕЗКОШТОВНИЙ
щотижневий електронний діловий журнал
WDM
«
Chremat
istic»
ФОКУС
Почему не бунтуют развитые страны
10.07.2013
Один из самых интересных аспектов длительного экономического кризиса в Европе и еще более затяжного в Японии –
отсутствие социальных катаклизмов, по крайней мере, пока. Да, имели место забас
товки и марши, политических лидеров гневно критиковали, но в целом протесты были мирными.
Ситуация еще может измениться, но за социальную стабильность нужно благодарить такие институты, как выборы (лозунг «выгоним мошенников» –
это возможность для общест
ва выпустить пар ненасильственными методами), чуткие к настроениям избирателей парламенты и эффективные суды. Они успешно играют роль посредников в политических конфликтах в сложное для развитых стран время.
Отставание бедных стран может объясняться как ра
з тем, что в них отсутствуют институты, позволяющие справляться с социальным напряжением. Экономический рост помогает сгладить конфликт между социальными группами. Спад, напротив, чаще всего обнажает скрытое недовольство.
Каковы бы ни были причины обостре
ния конфликтов во время рецессии, эффективность их улаживания в обществе зависит от масштабов и качества посреднических институтов.
Экономист из Оксфорда Пол Колльер показал, что обычно гражданским войнам в бедных странах предшествуют годы замедления эконо
мического роста. И даже если мир удается восстановить, сохраняется высокая вероятность того, что конфликт разгорится с новой силой. Институты урегулирования конфликтов в этих странах слабы: репутация органов правопорядка отвратительная, демократические при
нципы игнорируются, действенный контроль над правительством и система сдержек и противовесов отсутствуют. Схожим образом профессор Гарвардского университета Дэни Родрик обнаружил, что страны, которые пережили самые глубокие экономические спады после 1975 г
ода, страдают от политической поляризации и слабости институтов, призванных урегулировать социальные конфликты.
Общества, где такие институты работают эффективно, распределяют бремя невзгод с помощью предсказуемых механизмов. Те, кто сильнее всего страдают
от кризиса, защищены, например, пособиями по безработице. Если же эти механизмы не могут разрешать конфликты предсказуемым образом, у каждого появляется стимул урвать кусок побольше. Исход конфликта решает не общественный договор, а способность диктовать условия. Тогда переговоры заходят в тупик, а от забастовок, локаутов и насилия всем становится только хуже.
Способны ли страны, где нет авторитетного парламента и сильной правовой системы, повысить защиту граждан на случай спада?
Один из вариантов –
испо
льзовать механизмы, функционирование которых зависит от правовой системы лишь отчасти. Во многих развивающихся странах трудовые договоры, по сути, запрещают работодателям увольнять работников. Это не самый эффективный подход, так как он не позволяет компан
иям быстро приспосабливаться к конъюнктуре. Но если из
‑
за волок
иты или коррупции в судах у несправедливо уволенного сотрудника нет шансов восстановиться на работе, то запрет на увольнения в сочетании с массовыми протестами против злоупотреблений –
это еди
нственный способ защитить наемных работников от произвола работодателей.
Трудовой договор с жестко фиксированными условиями надежнее защищает работников там, где в руках компаний сосредоточена слишком большая власть. Но у таких негибких механизмов есть поб
очный эффект. Не имея возможности сокращать персонал во время спада, многие фирмы разоряются. Зная это, одни компании не стремятся расширять свой бизнес, чтобы не привлекать внимания властей, другие нанимают сотрудников неофициально или подкупают чиновнико
в, чтобы те закрывали глаза на нарушения. Попытки ужесточить трудовое законодательство приводят к тому, что рабочих мест, где права сотрудников защищены, становится все меньше.
Чтобы провести устойчивые изменения в развивающихся странах, нужна реформа не т
олько отдельных механизмов, таких как негибкое трудовое законодательство, но и более фундаментальных институтов, например, законодательной и судебной власти, чтобы они более чутко реагировали на потребности общества. Возможно, гражданам развитых стран, стр
адающих от замедления темпов роста и высокого уровня безработицы, станет немного легче, если они представят, каково им пришлось бы, не будь у них институтов урегулирования конфликтов.
Подробнее >>>
© Рагхурам Раджан По материалам forbes.ua
Глобальні ринки
& ТНК
Добування & Переробка
Хімічна промисловість
Переизбыток калия на мировом рынке к 2016 г. составит 40%, -
IFA
10.07.2013
Мировому рынку минеральных уд
обрений в течение ближайших лет грозит дальнейший рост перепроизводства вплоть до избытка на уровне 40% на рынке калия к 2016 г. Такой прогноз обнародовала Международная ассоциация
производителей удобрений (IFA).
В отличие от экономящих производителей бол
ьшинства других видов товарного сырья, компании агрохимического сектора активно наращивают мощности в ожидании стабильного спроса на удобрения в условиях растущего населения планеты. Но предложение на рынке калия растет гораздо быстрее спроса.
Мировое прои
зводство хлористого калия при условии, что все запланированные проекты будут запущены в срок, может к 2016 г. прибавить чуть более 20% по сравнению с текущим годом -
до 53 млн тонн, говорится в прогнозе IFA, который приводит в своем годовом отчете российск
ий агрохимический холдинг "Уралхим". При этом спрос может вырасти за три года лишь на 9%, свидетельствуют данные IFA.
Таким образом, предложение калия на мировом рынке может через три года превысить спрос на 43,2% по сравнению с порядка 33% в настоящее вре
мя.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Приладобудування & Комплектуючі Olympus
планирует заработать $1,2 млрд на продаже своих акций
08.07.2013
Японская Olympus
Corp
. планирует привлечь порядка 118 млрд иен ($1,2 млрд) в рамках продажи акций за рубежом, сообщает агентство Bloomberg
; примерно половину средств, которые компания рассчитывает получить от размещения акций, она намере
на направить на проведение исследований в подразделении по выпуску медицинского оборудования.
Olympus
продаст на зарубежных рынках, в том числе в США и Европе, порядка 41 млн акций, что по итогам размещения составит 12% всех находящихся в обращении бумаг компании.
Часть поступлений от продажи акций также будет направлена на капитальные расходы, а оставшаяся доля -
на погашение долга, говорится в сообщении Olympus
. Компания планирует потратить 54 млрд иен на исследовательские работы в подразделении по выпус
ку медицинского оборудования, 24 млрд иен на продвижение новой продукции, а также 19,7 млрд иен на расширение производственных мощностей в Японии. Прайсинг акций Olympus
будет проводиться 18 июля. Организаторами размещения акций являются UBS
AG
, Morgan
Sta
nley
и SMBC
Nikko
Capital
Markets
Ltd
. Olympus
восстанавливается после скандала с манипулированием отчетностью, разразившегося в 2011 году. В результате этого скандала компании пришлось сменить все руководство, трое экс
-
руководителей компании получили усло
вные сроки за участие в финансовых махинациях.
По материалам companion
.
ua
Компания Panasonic купит 13% акций Gorenje за $
12,9 млн
08.07.2013
Японский производитель электроники Panasonic решил приобрести около 13% в словенском Gorenje за 12,9 млн долл.,
сообщает телеканал "Россия 24". Panasonic делает упор на то, что участие в Gorenje поможет ускорить экспансию в Восточной Европе и России в частности.
Кроме того, японцы отчаялись вывести в плюс свой бизнес по производству электроники, и заявили о том, ч
то увеличат инвестиции в разработку бытовой техники. Таким образом, Panasonic бросает вызов таким компаниям как Bosch, Whirlpool и Electrolux.
Доля в Gorenje обойдется компании в 12,9 млн долл. Уникальность словенского игрока заключается в том, что он прод
ает свои товары под разными брендами в 90 странах и экспортирует 95% произведенной продукции.
Совместно Panasonic и Gorenje будут разрабатывать стиральные машины, холодильники и встраеваемые печи. Кроме того, они займутся совместным продвижением продукции на территории Европы.
Японская компания пообещала, что не будет наращивать долю в Gorenje в течение пяти лет, если не получит на это разрешение у совета директоров словенского партнера. Рыночная капитализация Gorenje составляет всего 66 млн долл., что, одн
ако, немало по меркам биржи Любляны.
По материалам rbc.ua
Lenovo отобрала у HP звание крупнейшего производителя компьютеров
12.07.2013
Компания Lenovo отобрала у Hewlett
–
Packard звание крупнейшего в мире производителя компьютеров, сообщается в пресс
–
ре
лизе аналитической компании Gartner.
16,7% всех ПК, поставленных во втором квартале 2013 г., были выпущены Lenovo. HP оказалась на втором месте с результатом в 16,3% рынка.
В пятерку лидеров вошли также Dell, Acer и Asus. В общей сложности за апрель
–
июнь 2013 г. в мире было отгружено 76 млн персональных компьютеров. Это на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 г. По материалам business.ua
Машинобудування Автопроизводитель «ГАЗ» теряет выручку
07.07.2013 По итогам 2012 г. чистая прибыль груп
пы «ГАЗ» составила 8,8 млрд рублей, что на 3,5% превышает показатель прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка группы за 2012 г. напротив снизилась примерно на 4,2%, составив 127 млрд рублей. Показатель EBITDA
увеличился на 2,1%, до 14,3 млрд руб
лей. Капитальные затраты компании выросли до 11,8 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
Падение выручки в компании объясняют резко снизившимся спросом на большегрузные автомобили от министерства обороны РФ. Так, 47% выручки в 2012 г. состави
ли продажи легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей, 19% автобусов, 11% большегрузных автомобилей.
Выручка от государственных и муниципальных заказов составила лишь 15,4 млрд рублей, что на 59% ниже показателей прошлого года.
По материалам busin
ess
.
ua
38
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Fiat
увеличит свою долю в Chrysler
до 68,5% акций
08.07.2013
Итальянский автопроизводитель Fiat
SpA
договорился с пенсионным трастом VEBA
о покупке еще 3,3% акций Chrysler
Group
LLC
за $254,7 млн, несмотря на то, что цены предыдущих двух пакетов
, приобретаемых у траста, пока не согласованы.
Как говорится в сообщении Fiat
, опцион на покупку третьего транша акций Chrysler
(около 3,3%) позволит итальянскому концерну увеличить долю в американском автопроизводителе до 68,49%.
Fiat
получил контроль на
д Chrysler
в 2009 году и на начало июня владел 58,5% акций этой компании. Согласно условиям сделки 2009 года Fiat
может реализовать опцион на покупку очередного транша акций Chrysler
каждые полгода до 30 июня 2016 года. В случае реализации всех опционов Fi
at
получит от VEBA
16,6% акций Chrysler
, что доведет его долю в американском концерне до 75,1%. Всего VEBA
принадлежит 41,5% акций Chrysler
.
Подробнее >>>
По материалам companion
.
ua
Немецк
ий автоконцерн Audi в I полугодии 2013 г. увеличил продажи на 6,4% -
до 780,5 тыс. авто
10.07.2013
Немецкий автоконцерн Audi в I полугодии 2013 г. увеличил продажи автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% -
до 780,5 тыс. Об эт
ом говорится в сообщении автопроизводителя.
В июне продажи Audi выросли на 5,5% к прошлогодним показателям, составив 143 тыс. машин. По словам члена совета директоров концерна Audi Лука де Мео, слова которого приводятся в сообщении, "основными драйверами роста" компании в первой половине 2013 г. стали модели Audi A3 и Audi Q5. При этом продажи концерна в Европе в январе
-
июне 2013 г. снизились на 2,5% и составили 383,7 тыс. автомобилей. В компании этот результат считают удачным "на фоне значительно более се
рьезного падения рынка в целом".
Audi входит в состав концерна Volkswagen Group. В 2012 г. Audi реализовал 1 млн 455,1 тыс. автомобилей, выручка за 2012 г. составила 48,8 млрд евро, операционная прибыль -
5,4 млрд евро.
Подробнее >>>
По материалам avto.rbc.ua
Европейский авторынок в 2013 г. принесет Ford убытков на $2 млрд
12.07.2013
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. видит
сигналы начавшейся стабилизации европейского рынка и не планирует дальнейшего сокращения производственных мощностей в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Продажи Ford в Западной Европе выросли в июне на 6,4%, несмотря на 6,5%
-
ное падение в целом по от
расли.
По оценкам компании, ее убыток от операций в Европе в этом году увеличится до $2 млрд с $1,75 млрд в 2012 году.
Ford рассчитывает выйти на безубыточный уровень в регионе до 2015 года, отметил С.Оделл.
Общие продажи автомобилей в Европе в июне увелич
ились до 13,8 млн в годовом выражении, прогнозирует С.Оделл. Этот показатель выше прогноза Ford на текущий год, составляющего 13,5 млн машин. В октябре прошлого года руководство Ford сообщило о планах закрытия трех предприятий в Европе до конца 2014 года и
сокращении 6,2 тыс. рабочих мест (13% штата) в регионе.
По материалам companion.ua
Фінансові ринки
Прибыль банка J.P.Morgan в I полугодии выросла на треть
12
.07.
2013
Прибыль американского банка J.P.Morgan Chase & Co. по итогам I полугодия 2013 г. выр
осла на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года -
до 13,025 млрд долл., сообщает пресс
-
служба банка.
Данный рост прибыли во многом обусловлен ростом доходов от торговых операций с акциями и облигациями.
Объем совокупной выручки банка за отчет
ный период вырос на 4% -
до 50,333 млрд долл.
В то же время, по итогам II квартала данный показатель вырос на 31% в годовом исчислении -
до 6,496 млрд долл., объем совокупной выручки вырос на 14% -
до 25,211 млрд долл.
Акции J.P.Morgan подешевели на 1% в х
оде предварительных пятничных торгов на Нью
-
Йоркской бирже -
до $54,60. Банк J.P.Morgan Chase & Co. образован в 2000 г. в результате слияния Chase Manhattan Bank и J.P.Morgan & Co. Банк представлен более чем в 60 странах мира, количество сотрудников прев
ышает 200 тыс. человек.
По материалам companion.ua
Торгівля Немецкая сеть строительных гипермаркетов объявила о банкротстве
11.07.2013 Немецкая сеть строительных гипермаркетов Praktiker, которая присутствует и в Украине, официально объявила о своем
банкротстве. Об этом сообщила пресс
–
служба компании в Гамбурге.
«Переговоры, которые до последнего момента велись компанией относительно дальнейшего финансирования и санации, потерпели неудачу. Praktiker AG имеет большую задолженность и является неплатеж
еспособной», –
говорится в сообщении.
По словам представителя компании, в четверг предприятие намерено подать в соответствующую судебную инстанцию заявление о банкротстве.
Praktiker AG имеет почти 430 гипермаркетов в девяти странах, из них в Германии –
бол
ее 300. В компании работают 18 тыс. человек, в том числе 7 тыс. за рубежом. В Украине, где Praktiker открылся в 2007 г., компания имеет четыре гипермаркета –
в Донецкой области, Киеве, Николаеве и Львове. В июне немецкое предприятие сообщило, что оставляет
рынок в Украине, Турции и Люксембурге.
По материалам business.ua
Міжнародні організації
Міждержавні
Конец "эпохи любви" -
инвесторы бегут из стран БРИК
10.07.2013
Отток капитала из стран БРИК привел к одновременному падению на рынках акций, облигаций и валют в России, Бразилии, Индии и Китае впервые с 2006 г. Таким образом, завершается эпоха любви инвесторов к этим странам.
“Каждое десятилетие ест
ь какая
-
либо тема, которая захватывает воображение инвесторов. В 1970
-
е годы это было золото, в 1980
-
е все говорили о Японии, а в 1990
-
х –
о технологичных компаниях, –
сказал Рухир Шарма из Morgan Stanley. –
Последние годы речь шла о странах БРИК”.
В это
м году инвесторы вывели из фондов, инвестирующих в экономику этих четырех стран, $13,9 млрд, что составляет 27% притока с 2005 г. Индекс MSCI BRIC упал на 12% в прошлом квартале, а национальные валюты упали на 4,1% по отношению к доллару. При этом гособлиг
ации в среднем потеряли 0,6%, а такая динамика наблюдается впервые за семь лет. Эксперты отмечают, что инвесторы сильно обеспокоены ситуацией в Китае и Бразилии. При этом инвесторы также избегают небольших развивающихся экономик, таких как, например, Фили
ппины и Таиланд.
Примечательно, что Джим О’Нил, бывший экономист Goldman Sachs, придумавший термин БРИК в 2001 г., считает, что падение стоимости акций в Бразилии, России и Китае делает их очень привлекательными. Он уверен, что страны БРИК будут играть важ
нейшую экономическую роль в течение текущего десятилетия, даже с учетом более слабых темпов роста.
Совокупный ВВП стран БРИК составил в 2012 г. $14,5 трлн и приблизился к размеру экономики США ($15,7 трлн). В 2002 г. ВВП составлял всего $2,8 трлн. При этом
в прошлом году эти страны обеспечили 62% роста мировой экономики.
С учетом замедления темпов роста экономики, а также сильных распродаж на фоне опасений завершения программы количественного смягчения в США, инвестиционные компании советуют своим клиентам выходить из активов, связанных с развивающимися странами, а аналитики и экономисты отмечают структурные проблемы в экономике.
По материалам Вести Экономика
ООН: 34 странам нужна внешняя продовольственная помощь
11.07.2013 34 странам мира, 27 из которых
находятся в Африке, требуется внешняя продовольственная помощь, сообщила ФАО –
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
В последнем издании ежеквартального доклада организации рассматриваются факторы, оказывающие влияние на ситуацию с пр
одовольственной безопасностью в развивающихся странах, и выделяются страны, где отсутствует продовольственная безопасность.
В частности, к последним относятся Сирия, Центральная Африканская Республика и Демократическая Республика Конго, Сомали, Судан и Южн
ый Судан, КНДР.
По подсчетам экспертов, продовольственная безопасность отсутствует в большинстве стран Центральной Африки, где обостряются гражданские волнения, а в Западной Африке большое количество людей все еще не может восстановиться после конфликта и затянувшихся последствий продовольственного кризиса 2011 –
2012 годов.
“Серьезные беспокойства вызывают также зоны конфликта в Сомали, Судане и Южном Судане, где проживают 1 миллион, 4,3 миллиона и 1,2 миллиона человек, страдающих от нехватки продовольстви
я, соответственно”, –
отмечается в докладе.
Кроме того, по данным специалистов ООН, в Сирии, где под воздействием обостряющегося гражданского конфликта в 2013 году резко упало производство пшеницы, около 4 миллионов человек сталкиваются с дефицитом продов
ольствия.
FAO прогнозирует, что к 2030 году население Земли увеличится с нынешних семи до девяти миллиардов человек. В организации предупреждают, что необходимость обеспечивать продуктами население может привести к истощению водных ресурсов и вырубке лесов
под пастбища для животных. В отчете за прошлый квартал эксперты ФАО писали, что помочь голодающим в развивающихся странах может употребление в пищу насекомых, так как насекомые обладают значительными питательными свойствами.
Между тем, отмечается в этом д
окументе, общий объем мирового производства зерна в 2013 году может вырасти примерно на 7% по сравнению с прошлым годом, что поспособствовало бы, таким образом, пополнению мировых запасов зерна и стабилизации рынков в 2013 –
2014 годах. Новый рекордный уро
вень мирового производства зерна составит 2479 миллионов тонн.
Эксперты прогнозируют, что урожай пшеницы в 2013 году повысится на 6,8% и составит 704 миллиона тонн, что является не только восстановлением после прошлогоднего спада, но и достижением нового и
сторического максимума.
Мировое производство фуражного зерна в 2013 году резко увеличится (на 9,2%) по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составит 1275 миллионов тонн.
Мировое производство риса, согласно новым прогнозам ФАО, также увеличится н
а 1,9%, до 500 миллионов тонн, хотя эти прогнозы носят предварительный характер.
Импорт зерна в странах с низким доходом и продовольственным дефицитом в 2013 –
2014 годах должен вырасти на 5% по сравнению с уровнем 2012 –
2013 годов, чтобы удовлетворить ра
стущий спрос. Египет, Индонезия и Нигерия будут самыми крупными импортерами зерна, говорится в докладе.
По материалам РИА Новости
Громадські та інші
Эдварду Сноудену выдали паспорт гражданина мира
10.07.2013
Организация "Всемирная служба граждан мира" (
World Service Authority, WSA) выдала экс
-
сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, который рассекретил информацию о слежке США за гражданами в различных странах, паспорт гражданина мира.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице WSA в Tw
itter.
"WSA выдала паспорт гражданина мира Эдварду Сноудену на основании статьи 13(2) общей декларации по правам человека", -
сообщили в World Service Authority.
Паспорта гражданина мира выдаются с 1953 года, но за это время их признали только Мавритания, Танзания, Эквадор и Того.
По материалам РИА Новости
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
39
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Європа
Новини країн за регіонами o
Північна Європа
o
Велика Британія
Дефицит торгового баланса Великобритании в мае 2013 г. по сравнению с апрелем повысился до €
9,85 млрд
09.07.2013
Дефицит торгового бала
нса Великобритании в мае 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился до 8,491 млрд фунтов стерлингов (9,85 млрд евро). Такие данные приводятся в опубликованном сегодня докладе Национальной статистической службы страны. Аналитики прогнозировали зн
ачение показателя на уровне 8,47 млрд фунтов стерлингов (9,82 млрд евро).
В апреле 2013 г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил 8,430 млрд фунтов стерлингов (9,78 млрд евро). Ранее сообщалось о дефиците в размере 8,224 млрд фунтов стерлингов.
Объем импорта товаров в Великобритании в мае 2013 г. вырос на 1,3% в месячном исчислении, а объем экспорта -
на 1,5%. Объем импорта товаров в Великобритании в мае 2013 г. достиг 34,124 млрд фунтов стерлингов (39,60 млрд евро), а объем экспорта -
25,63 млрд фунтов стерлингов (29,74 млрд евро).
По материалам rbc.ua
o
Центральна Європа
o
Франція
Дефицит бюджета Франции увеличился на 4,3%
09.07.2013
До 72,6 млрд евро увеличился по итогам первых пяти месяцев текущего года дефицит госбюджета Франции.
Как сообщило сегодня министерство бюджета республики, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 3 млрд евро -
год назад бюджетный дефицит в мае составлял 69,6 млрд евро, передает ИТАР
-
ТАСС.
Согласно отчету ведомства, доходы к
азны к маю составили 117,6 млрд евро -
это выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в бюджет поступило 111,2 млрд евро.
Вместе с тем, возросли и расходы, в общей сумме по итогам первых пяти месяцев составившие 169,4 млрд евро против 159,5 млрд годом ранее.
Как отмечают в министерстве, рост бюджетного дефицита главным образом связан с умножением расходов на европейские финансовые институты. Так, с начала 2013 года был увеличен капитал Европейского инвестиционного банка, что обошлось Парижу в 1,6 млрд евро, а также продолжилось финансирование созданного в прошлом году Европейского стабилизационного механизма -
на эту статью Франция выделила 3,3 млрд евро.
Таким образом, уже за первые пять месяцев дефицит существенно превысил установленные правитель
ством рамки. Первоначально власти республики рассчитывали к концу года довести его до 61,6 млрд евро (3% ВВП), в то время как в 2012 году он составлял 87,2 млрд (4,5%). Однако ранее власти признали, что из
-
за невысоких темпов экономического роста эту задач
у выполнить не удастся.
Теперь Париж рассчитывает к концу текущего года сократить дефицит бюджета до 3,7% ВВП. При этом экономический рост, по оценкам французского правительства, составит около 0,1%. По прогнозам Еврокомиссии, французский дефицит достигнет
3,9% к концу этого года, а за следующие 12 месяцев возрастет до 4,2%.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
o
Німеччина
Профицит торго
вого баланса Германии в мае 2013 г. снизился до 14,1 млрд евро
08.07.2013
Положительное сальдо торгового баланса Германии в мае 2013 г. с учетом сезонных колебаний составило 14,1 млрд евро, сообщило сегодня Федеральное статистическое агентство страны.
В апреле этот показатель, по пересмотренным данным, достиг 17,5 млрд евро. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса за май 2013 г. составит 17,6 млрд евро.
Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса Германии за апрель составил 17,7 млрд евро.
Объем экспорта ФРГ в мае 2013 г. (с учетом сезонного и календарного факторов) сократился на 2,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца. Объем импорта (также с учетом сезонного и календарного факторов) вырос в месячном исчислении на 1,7%.
По матери
алам rbc.ua
Проблемы в экономике Германии: промпроизводство упало в мае на 1%, больше прогноза
08.07.2013
Объем промышленного производства в Германии упал в мае 2013 года на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства эконом
ики и труда ФРГ. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg
, ожидали уменьшения показателя на 0,5%. В годовом исчислении промпроизводство сократилось также на 1% при прогнозе снижения на 0,5%.
Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство в ФР
Г увеличилось на 2% относительно предыдущего месяца и на 0,9% в годовом выражении, ранее сообщалось о повышении показателей соответственно на 1,8% и 1%.
Более значительное, чем предполагалось, сокращение промпроизводства в Германии является сигналом того, что темпы восстановления крупнейшей экономики еврозоны после спада не оправдывают ожидания, отмечают эксперты.
Экспорт из ФРГ неожиданно снизился в мае, заказы на продукцию германских промпредприятий сократились второй месяц подряд.
Тем не менее, безработи
ца в стране снизилась в июне, и показатели доверия потребителей и бизнеса к экономике улучшились.
“Последние индикаторы указывают на сохранение некоторых проблем в Германии, –
отмечает экономист WGZ
Bank
в Дюссельдорфе Андреас Мюллер. –
Однако в сравнении с другими странами еврозоны, экономика ФРГ является сильной и будет расти в течение всего этого года”.
Производство в обрабатывающей промышленности Германии уменьшилось в мае на 0,7%, выпуск средств производства сократился на 2,3%.
Объемы строительства сни
зились на 2,6%, выработка электроэнергии –
на 1,5%.
В то же время был зафиксирован рост производства промежуточных товаров (1%), а также потребительских товаров недлительного пользования (0,9%).
ВВП Германии вырос в первом квартале этого года на 0,1% после
снижения на 0,7% в октябре
-
декабре 2012 года.
По прогнозам Бундесбанка, экономический рост в ФРГ “заметно” ускорился во втором квартале.
По материалам news
.
finance
.
ua
o
Люксембург
Премьер
-
министр Люксембурга Жан
-
Клод Юнкер уходит в отставку
11.07.2013
Премьер
-
министр Люксембурга Жан
-
Клод Юнкер, занимавший этот пост на протяжении 18 лет, объявил о своей отставке. Заявление премьер
-
министра последовало на фоне скандала со спецслужбой страны. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, "служ
ба разведки государства Люксембург" в своей деятельности неоднократно превышала полномочия, о чем должен был знать господин Юнкер, отвечающий перед парламентом за работу спецслужб страны.
Ожидается, что Жан
-
Клод Юнкер вручит официальное заявление об отстав
ке главе государства сегодня после заседания кабинета министров.
По материалам РИА Новости
o
Південна Європа o
Португалія
Кризис в Португалии выходит на новый виток
08.07.2013
Рейтинговое агентство Standard
& Poor
’
s
понизило прогноз по кредитному рейтинг
у с “нейтрального” до “негативного”. Основная причина пересмотра прогноза по рейтингу –
политический кризис в Португалии. Политический кризис в Португалии продолжает беспокоить финансовые рынки.
Аналитики S
&
P
, в частности, отметили, что “растущая политиче
ская неопределенность в Португалии может помешать успешному размещению гособлигаций страны в ближайшей перспективе”.
Кроме того, в агентстве довольно скептически оценивают шансы Португалии на выход из программы финансовой помощи в июле 2014 г., о котором з
аявляли власти страны.
Раскол в парламенте и отставка ряда ключевых министров поставили правительство Португалии на грань коллапса. Основная причина разногласий в правящих кругах –
споры вокруг целесообразности продолжения политики “сокращения расходов”.
Э
кономика Португалии находится в рецессии, в стране растет безработица. На этом фоне в конце июня прошли массовые демонстрации протеста против дальнейших мер по “бюджетной экономии”.
Последовавший за этим правительственный кризис привел к резкому росту проц
ентных ставок по гособлигациям Португалии, еще больше осложнив финансовое положение страны.
На этом фоне решение со стороны агентства S
&
P
выглядит вполне закономерным.
Понижение прогноза по рейтингу до “негативного” означает, что в дальнейшем может быть по
нижен кредитный рейтинг. Пока что долгосрочный суверенный рейтинг Португалии, по оценке S
&
P
, находится на уровне “
BB
”.
Рейтинг данного уровня является спекулятивным. Это означает, что существует вероятность дальнейшего развития кредитных рисков, в особенно
сти из
-
за негативных экономических изменений, которые могут произойти со временем.
По материалам news
.
finance
.
ua
Строительный сектор Португалии находится на грани коллапса
08.07.2103
Специалисты ведущей профессиональной ассоциации Португалии AECOPS
утве
рждают, что по итогам 2013 года активность в строительном секторе страны может снизиться на 15%. Отрасль находится на грани коллапса, и если худшие опасения оправдаются, это приведет к непредвиденным социальным и политическим последствиям.
По оценкам анали
тиков AECOPS
, объемы строительства жилья в 2013 году снизятся на 18%, а гражданских объектов -
на 14%, передает The
Portugal
News
.
Специалисты опасаются, что кризис в отрасли может привести к потере тысяч рабочих мест.
В числе главных причин кризиса в отра
сли аналитики называют слабый спрос, недостаток инвестиций, как государственных, так и частных, банкротство многих участников рынка -
только с начала 2013 года в Португалии разорились 1 198 компаний, и финансовый кризис, который усложняет процесс получения
займов.
Отметим, что тем временем португальские риэлторы смотрят в будущее с оптимизмом. По их словам, с начала кризиса жилье в стране уже обесценилось в среднем на 30%, однако в 2012 году в отрасли стали заметны первые признаки восстановления.
Подробнее >>>
По материалам bin
.
ua
Португалия просит у кредиторов отсрочку по платежам
12.07.2013
Власти Португалии обратились к международным кредиторам
с просьбой отсрочить выплаты по кредитам с середины июля до конца августа.
Причиной данного обращения называется тяжелая финансовая ситуация и политический кризис в стране. Кредиторами Португалии являются Европейский центральный банк, Международный валютн
ый фонд и Европейская комиссия. В начале июля в отставку подал министр финансов страны Витор Гаспар, а также министр иностранных дел Паулу Порташ.
По материалам kommersant.ua
o
Іспанія
Коррупционный скандал в правящей партии Испании набирает обороты -
эк
с
-
казначей рассказал об откатах
09.07.2013
Громкий коррупционный скандал в правящей в Испании Народной партии получил новое развитие –
находящийся в тюрьме экс
-
казначей партии премьера Мариано Рахоя Луис Барсенас признал, что партия незаконно финансируется
через “откаты” уже по меньшей мере 20 лет, пишет El Pais.
Ранее газета публиковала копии возможно сделанных рукой Барсенаса записей о получении не прошедших через официальную партийную кассу пожертвований различных компаний и выдаче неучтенных наличных с
редств видным деятелям партии, включая и Рахоя. Руководство партии тут же опровергло все обвинения, но урон ее престижу уже был нанесен
.
Эти откровения поставили Народную партию в сложнейшее положение в один из решающих моментов для будущего Испании. В нас
тоящее время партия занимает доминирующие позиции в большинстве автономных областей и муниципалитетов страны.
В интервью газете El Mundo Барсенас сказал, что опубликованные в январе документы, показывающие движение средств из секретного партийного фонда и вызвавшие скандал в обществе, являются подлинными и демонстрируют лишь малую долю осуществленного Народной партией незаконного оборота средств.
При этом экс
-
казначей оговорился, что обнародованная информация лишь “вершина айсберга”, а публикация остальных документов, касающихся черной кассы, может привести к падению правительства Рахоя.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
40
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Італія
S&P понизило рейтинг Италии
10.07.2013
Агентство Sta
ndard & Poor's понизило рейтинг Италии на один пункт, с «BBB+» до «BBB». Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France
-
Presse.
Комментируя понижение рейтинга, аналитики агентства отметили, что экономические перспективы Италии ухудшаются. В частн
ости, согласно новым подсчетам Standard & Poor's, ВВП страны по итогам текущего года может снизиться на 1,9 процента, в то время как в марте аналогичные прогнозы были на уровне 1,4 процента.
Прогноз по рейтингу объявлен негативным, что означает 25
-
процентн
ую вероятность его дальнейшего снижения в 2013 и 2014 году.
Как напоминает AFP, несколько дней назад Международный валютный фонд также критически отнесся к перспективам роста экономики Италии. В МВФ подчеркнули, что экономика остается в слабом состоянии, а уровень безработицы в стране «недопустимо высок», а также в очередной раз призвали правительство страны ускорить проведение реформ. Италия является третьей по величине, после Франции и Германии, экономикой Еврозоны. На протяжении последних нескольких лет
страна пытается справиться с последствиями долгового кризиса.
По материалам economics.unian.net
o
Балкани
o
Греція
Еврогруппа выделит Греции €
3 млрд на проведение реформ
09.07.2013
Еврогруппа согласилась выделить 3 млрд евро Греции для предотвращения ба
нкротства страны. При этом финансовая помощь выделяется при условии реализации новых реформ, передает Reuters.
В этом месяце Греция получит 2,5 млрд евро, а остальные деньги будут выделены только в октябре. Этого времени премьер
-
министру Антонису Самарасу
(на фото) должно хватить, чтобы начать новые экономические реформы и процесс сокращения расходов.
Греция также может рассчитывать на 2 млрд евро в виде прибыли Центрального банка от продажи облигаций, при этом еще 1,8 млрд евро выделит Международный валют
ный фонд.
Правительства стран Европы продолжают помогать Греции, не желая того, чтобы страна вышла из еврозоны, при этом чиновники стараются максимально сократить размеры помощи, так как налогоплательщики недовольны ситуацией.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Безработица в Греции установила новый рекорд -
26,9%
11.07.2013
Безработица в Греции в апреле достигла нового максимума. Сокрушительный экономический спад оказывает свое влияние. Страна уже более трех лет “пляшет под дудку” международных кредиторов, выполняя программы жесткой экономии, для получения необходимой помощи.
Уровень безработицы вырос в апреле до 26,9% по сравнению
с 26,8% в марте. Текущий уровень является максимальным, с того момента как служба статистики ELSTAT начала публиковать данные в 2006 г. Это более чем вдвое превышает средний показатель в еврозоне, который обрушился на 12,2% в мае.
Молодежь в возрасте от 1
5 до 24 лет остается наиболее страдающей прослойкой населения. Даже несмотря на то что уровень безработицы для этой возрастной группы снизился в апреле на 1% до 57,5%, показатель просто катастрофический.
Уровень безработицы в Греции с начала кризиса в 2009
г. увеличился в три раза, сотни тысяч людей потеряли работу или вынуждены были закрыть свой бизнес. По оценкам ELSTAT, примерно от 700 до 1 тыс. греков теряли работу ежедневно.
Экономисты считают, что даже если экономика пойдет на поправку, пройдет немало
времени, пока рынок труда начнет восстанавливаться. По прогнозу ЦБ Греции достигнет своего пика в 28%, прежде чем пойдет на поправку в 2015 г.
По материалам news.finance.ua
o
Балтика
o
Латвія
Fitch повысило рейтинг Латвии, прогноз -
стабильный
10.07.2013
М
еждународное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Латвии в иностранной валюте до "ВВВ+"с "ВВВ", краткосрочный РДЭ до "F2" c "F3", потолок по рейтингам до "ААА" с "А" со стабильным прогнозом.
Долгосрочный рейтин
г в национальной валюте был подтвержден на уровне "ВВВ+". Повышение рейтингов последовало за решением ЕС во вторник, 9 июля, одобрить вхождение Латвии в еврозону с 1 января 2014 г.
Fitch полагает, что присоединение страны к валютному союзу позволит проводи
ть более скоординированную экономическую политику. По мнению аналитиков, Латвия продемонстрировала достаточную финансовую гибкость, которая необходима для борьбы с шоками. "Принятие евро уменьшит кредитные риски для банков и системы государственных финансо
в", -
прогнозирует агентство.
Кроме того, возрастет гибкостью бюджетных показателей, а банки получат доступ к резервам ликвидности ЕЦБ. В то же время, вхождение в еврозону потребует дополнительных финансовых обязательств, связанных со взносами в Европейск
ий механизм стабильности. "Хотя размер таких расходов пока неизвестен, участие в ESM позволит открыть доступ к новым источникам кризисного финансирования на случай необходимости", -
подчеркивается в сообщении Fitch. Повышение потолка по рейтингам связано с
приведением его в соответствие с аналогичным рейтингом для всех стран зоны евро, кроме Греции и Ки
пра.
По материалам economics.unian.net
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Східна Є
вропа
o
Молдова
Молдавские коммунисты анонсировали «бархатную революцию»
08.07.2013
Оппозиционная компартия Молдавии объявила о начале «бархатной революции». С соответствующим заявлением, выступил лидер партии, бывший президент Владимир Воронин.
«Время эм
оций, сдобренных криками “Молдова
—
Молдова!”, прошло, —
отметил он в обращении к соратникам. —
Наступает время трезвого расчета, тщательнейшей и всесторонней подготовки отставки правящего режима. Мы больше не угрожаем режиму “бархатной революцией”. Мы прист
упаем к ее реализации».
Целью лидер компартии назвал отставку недавно сформированного правительства во главе с Юрием Лянкэ, а также проведение новых парламентских выборов. «Правительство Лянкэ должно пасть уже этой осенью. Не позже», —
заявил он.
Нынешни
й кабинет министров Воронин обвинил в принятии решений «под диктовку Запада», а также в государственной измене, заключающейся якобы в подготовке почвы для признания независимости самопровозглашенной республики Приднестровье. Как именно коммунисты рассчитыв
ают добиться смены «режима» уже нынешней осенью, не уточняется.
Впрочем, соратникам Воронин поручил уже сейчас готовиться к выборам, а также «готовить активистов, способных участвовать в акциях неповиновения… и хладнокровно воспользоваться своим правом на последний народный ультиматум режиму».
Сменой «режима» и «бархатной революцией» молдавские коммунисты угрожают уже в течение нескольких лет. При этом, несмотря на слабость действующего руководства республики (в начале 2013 года, напомним, в Молдавии развал
илась правящая коалиция из
-
за внутренних конфликтов, за этим последовала отставка правительства под руководством Влада Филата) они так и не смогли добиться проведения досрочных выборов и вернуться к власти.
Партия коммунистов Владимира Воронина находилась у власти с 2001 по 2009 годы. Ее лидер занимал пост президента. В 2009 году коммунисты лишились большинства в парламенте, во власти их сменил либерально
-
демократический альянс, который управляет республикой до сих пор.
Очередные парламентские выборы в Молд
авии запланированы на 2014 год.
Подробнее >>>
По материалам news
.
finance
.
ua
o
Чехія
Президент Чехии назначил новое правительство во главе с Русноком
10.07.2013
Президент Чешской Республ
ики Милош Земан сегодня назначил новый состав правительства -
двенадцатый в истории этой страны. Об этом сообщает радио "Свобода".
Возглавил правительство экономист Иржи Руснок (на фото), его заместителем и министром финансов стал Ян Фишер, который в 2009
г. тоже был премьер
-
министром правительства.
Фишер в этом году также баллотировался на пост Президента, но во второй тур президентских выборов не попал.
Социал
-
демократ Иржи Руснок ранее возглавлял министерства финансов и промышленности и торговли, руково
дил Ассоциаци
ей пенсионных фондов и с 2010
года
является членом Национального экономического совета правительства Чехии.
В состав нового правительства Чехии вошли 14 министров, на одного министра меньше, чем в предыдущем. Новый Кабмин назначен после падени
я правительства премьер
-
министра Петра Нечаса, против которого прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в коррупции.
Подробнее >>
>
По материалам rbc.ua
СНД
Дипломатичні відносини
o
Узбекистан –
Японія
Япония будет вести в Узбекистане разведку урана. Соглашение заключено на пять лет
08.07.2013
Президент Узбекистана Ислам Каримов одобрил соглашение с Японией о проведении геологораз
ведки по урану в Навоийской области республики, сообщил РИА Новости источник в правительстве Узбекистана.
Право на геологоразведку получает японская JOGMEC
. Соглашение заключено на пять лет. JOGMEC
проведет геологоразведку на Джюзкудукской и Тамдйкудук
-
Тул
янташской перспективных площадях и разработки выявленных месторождений урана песчаникового типа. В случае выявления месторождений других видов полезных ископаемых, кроме урана, инвестор не будет претендовать на разработку таких месторождений и передаст узб
екской стороне информацию, полученную по итогам геологоразведки. Подробнее >>>
По материалам economics
.
un
ian
.
net
Новини країн за регіонами
o
Європейська частина
o
Білорусія
Инфляция в Беларуси с начала года составила 7%
10.07.2013
Инфляция в Беларуси в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0,3%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) –
7%, об этом УНИАН сообщили в пресс
-
службе Национального статистического комитета Беларуси.
Так, цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем выросли на 0,3%. Более всего подорожали картофель (на 38,2%) и фрукты (на 1,2%), В то же время на 0,1% снизились цены на масло растительное, на 0,2% -
на рыбу и морепродукты, на 4,5% -
на яйца, на 7,8% -
на овощи, на 0,4% -
на алкогольные напитки.
Не изменились цены на сахар.
По данным Белстата, индекс цен на непродовольственные товары в июне 2013 года
по сравнению с маем вырос на 0,2%, с декабрем 2012 года –
на 2,4%. Более всего в июне подорожали синтетические моющие средства, велосипеды и мотоциклы –
на 0,7%, парфюмерно
-
косметические товары –
на 0,6%, медикаменты и стройматериалы –
на 0,5%. На 0,1% сн
изились цены на одежду.
Подробнее >>>
По материалам economics.unian.net
41
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Росія ВМФ России пополнится 36 новыми кораблями в этом году
08.07.
2013
ВМФ России в 2013 году примет в свой состав 36 новых боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. Об этом заявил заместитель главкома ВМФ России вице
-
адмирал Александр Федотенков. По его словам, поставка на флот морской техники в таком количестве
«свидетельствует о возрождении ВМФ».
В середине марта 2013 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что ВМФ России до 2020 года пополнится в общей сложности 78 кораблями:
восемью стратегическими атомными подводными лодками, 16 многоцелевыми подл
одками и 54 надводными корабля
ми различных классов. До 2016 г.
в состав флота планировалось принять 24 новых корабля и 30 катеров специального назначения и противодиверсионной борьбы.
Поставка кораблей на флот производится в рамках действующей госпрограмм
ы вооружений, рассчитанной до 2020 года. Объем ее финансирования определен на уровне 20 триллионов рублей, из которых на обновление ВМФ России планируется потратить около пяти триллионов рублей. Ранее сообщалось, что эти средства будут потрачены, в частнос
ти, на покупку 20 подлодок, 35 корветов и 15 фрегатов.
В настоящее время для ВМФ России ведется строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень», стратегических атомных подлодок проекта 955 «Борей», дизель
-
электрических подводных лодо
к проекта 636.3 «Варшавянка», подлодок проекта 677 «Лада», фрегатов проекта 1135.6, десантных вертолетоносных кораблей
-
доков типа «Мистраль», фрегатов проекта 22350, ракетных кораблей проекта 21631 и корветов проекта 20380.
По материалам ИТАР
-
ТАСС
Росси
я установила рекорд по добыче нефти
09.07.2013
По итогам июня добыча нефти в России составила 10,53 миллиона баррелей в сутки, что стало рекордом с 1988 года, об этом в номере от 9 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
Таким образом, РФ обогнала по уровню добычи Саудовскую Аравию, которая извлекает 9,47 млн. баррелей в сутки. По данным издания, добиться рекорда помогли несколько факторов.
Во
-
первых, «Роснефть» смогла нарастить добычу на Ванкорском месторождении в Красноярском крае. Кро
ме того, добычу нарастил «Газпром».
В прошлом году в России в среднем добывалось 10,37 м
лн баррелей в сутки.
В 1988 году добыча нефти в СССР составляла 11,07 миллиона баррелей в сутки. После этого показатель начал падать. К 1996 году он достиг 6,06 м
лн бар
релей. С середины 1990
-
х добыча нефти в России снова начала расти, но с середины 2000
-
х темпы роста сильно замедлились.
Нефть, наравне с газом, является основным экспортным товаром России. На углеводороды приходится почти 80 процентов экспорта страны.
По материалам forbes.ua
Россия вновь стала лидером по добыче алмазов
12.07.2013
В 2012 году Россия сохранила первое место в мире по добыче алмазов в натуральном выражении и вплотную приблизилась к многолетнему лидеру -
Ботсване -
по размеру выручки, свидетел
ьствуют опубликованные в четверг данные глобальной алмазной ассоциации Кимберлийский процесс.
По данным Reuters, всего в прошлом году РФ добыла 34,928 млн карат алмазов совокупной стоимостью $2,874 млрд, говорится в документе. Это 27% мировой добычи в нату
ральном и 23% в денежном выражении. Экспорт российских алмазов в 2012 году в каратах снизился на 8% до 29,81 млн карат, при этом стоимость его, напротив, выросла более чем на 2% до $3,898 млрд. Сертификат Кимберлийского процесса, участниками которого высту
пают все крупные страны
-
производители и потребители алмазов, гарантирует, что средства от продажи сертифицированного сырья не пойдут на финансирование военных группировок и террористических организаций.
Подробнее >>>
По материалам forbes.ua
Близький Схід
Новини країн за регіонами
o
Пакистан
МВФ окажет Пакистану кредитную помощь в размере $5,3 млрд
08.07.2013
Международный валютный фонд согласился оказать Пакистану к
редитную помощь объемом $5,3 млрд в целях укрепления стремительно уменьшающихся иностранных резервов страны.
Кредит будет выплачен в течение трех лет, процентная ставка составит 3%. Кредит МВФ поможет преодолеть финансовую нестабильность в Пакистане, где
активно действуют исламские боевики.
Однако реформы, которые фигурируют в условиях сделки, могут быть непопулярными у пакистанцев.
Напомним, что около 6 лет назад МВФ уже выделял кредит Пакистану. Страна до сих пор должна $5 млрд, при этом прошлому правит
ельству не удалось осуществить многие требования кредитора, в частности сокращение дефицита и улучшение собираемости налогов.
По материалам news
.
finance
.
ua
o
Катар
Катар потратит $200 млрд на Чем
пионат мира по футболу 2022 г.
11.07.2013
Катар на чемпиона
т мира по футболу 2022 года потратит 200 млрд долларов. Эту цифру опубликовала известная аудиторская компания Deloitte. Для сравнения, бюджет чемпионат мира по футболу в России в 2018 году примерно в 10 раз меньше.
Как сообщается, 140 млрд. пойдут на разв
итие транспортной инфраструктуры, куда входит строительство метро и новых аэропортов. В туристическую сферу будет вложено еще $20 млрд. Впрочем, для богатого нефтью и газом Катара даже такие, беспрецедентные траты, едва ли покажутся чрезмерными. Особенно е
сли учесть, что еще никогда чемпионат мира по футболу не проходил на Ближнем Востоке.
Двухмиллионный Катар планирует принять 400 тыс
. болельщиков со всего мира. Ожидается, что к чемпионату мира будет построено шесть новых стадионов, а две арены будут рекон
струированы. Также планируется возвести искусст
венный остров площадью 2000 км
²
, а болельщиков туда будут доставлять специальные водные такси. По материалам news.finance.ua
o
Сирія
В Сирии повстанцы разогнали акцию протеста мирных жителей за снятие продов
ольственной блокады
10.07.2013
Сирийские повстанцы разогнали акцию протеста мирных жителей в подконтрольных районах г. Алеппо. Граждане протестовали против продовольственной блокады районов в западной части Алеппо, находящихся под контролем правительственн
ых войск, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.
В результате введения блокады в подконтрольных официальному Дамаску районах Алеппо туда была прекращена поставка продуктов питания и медикаментов. Силы оппозиции продолжают блокаду уже в течение нескольк
их недель.
Их тактика направлена на ослабление находящихся в городе сил Президента Асада, однако наравне с военными острую нехватку продуктов питания и медикаментов испытывают тысячи мирных жителей.
Десятки жителей Алеппо вышли на акцию протеста к контроль
но
-
пропускному пункту повстанцев, закрытому для поставок продовольствия в западную часть города. На видео, опубликованном в сети Интернет, видно, что один из повстанцев размахивает пистолетом. После призывов протестующих раздаются выстрелы.
В западном Алеп
по цены на продукты питания повысились более чем в 10 раз от первоначальной стоимости. С прилавков исчезли даже самые распространенные продукты питания, такие как хлеб
.
По материалам rbc.ua
o
Ліван
В столице Ливана прогремел мощный взрыв
09.07.2103
В стол
ице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв, несколько человек погибли, не менее 15 человек получили ранения. Точное количество жертв пока неизвестно.
По сообщению местных журналистов, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.
Инцидент произошел в южном при
городе Бейрута Бейр аль
-
Абед, где находится много заведений и офисов военизированной группировки "Хезболла".
По материалам Би
-
би
-
си
Далекий Схід
Дипломатичні відносини
o
Північні Корея –
Південна Корея
Сеул и Пхеньян начали переговоры о возобновлении р
аботы совместной промзоны Кэсон
10.07.2013
Переговоры между делегациями Южной Кореи и КНДР по вопросу о возобновлении работы совместной промышленной зоны Кэсон на территории Северной Кореи стартовали в среду, сообщило южнокорейское министерство по делам об
ъединения.
Вместе с тем, как подчеркнул представитель министерства, "встреча в выходные дни ознаменовала собой первый шаг (в этом направлении -
ИФ), однако трудная часть начинается сейчас".
Как общалось, делегации из Южной Кореи и КНДР в воскресенье согла
совали условия для нормализации работы зоны.
В частности, по итогам продлившихся 16 часов переговоров стороны договорились, что в среду КНДР разрешит южнокорейским компаниям в сопровождении экспертов осмотреть свои объекты в Кэсоне. В тот же день представи
тели Севера и Юга, как ожидается, начнут переговоры, на которых обсудят, каким образом в будущем предотвращать перерывы в работе промзоны.
Подробне
е >>>
По материалам bin.ua
Новини країн за регіонами
o
Індія
Премьер
-
министр Индии повысил планку максимального уровня иностранных инвестиций в телекоммуникационный сектор до 100%
10.07.2013
Премьер
-
министр Индии Манмохан Сингх согласился с планом Минист
ерства финансов повысить максимальный уровень прямых иностранных капиталовложений в телекоммуникационный сектор до 100%. Об этом сообщает газета Times of India, передает агентство "Синьхуа".
Эта газета также процитировала анонимное сообщение о том, что "
зеленый свет" привлечению иностранных инвестиций без предварительного одобрения правительства был дан и секторам переработки нефти и газа, а также сферам перевозок, обменов товарами и энергией.
Однако при этом министерства обороны и внутренних дел выразили
озабоченность открытостью телекоммуникационного сектора для иностранных инвестиций.
Правительство будет также изучать возможность привлечения иностранных инвестиций в пенсионный и страховой сектор, но откроет его не более чем на 49%.
Решение о либерализац
ии прямых иностранных капиталовложений в понедельник было принято в ходе совещания между премьер
-
министром Манмоханом Сингхом и министром финансов Чидамбарамом. Оно было направлено на снижение курса рупии, которая на этой неделе первый раз достигла отметки
в 61 пункт по отношению к доллару.
По материалам rbc.ua
o
Китай
Индекс потребительских цен в Китае за 6 мес. 2013 г. вырос на 2,4%
09.07.2013
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае за шесть месяцев 2013 г. вырос на 2,4%. Об этом сообщает агентство "С
иньхуа".
В июне этого года индекс потребительских цен вырос на 2,7% по сравнению с июнем 2012 г.
Темпы роста были на 0,6 процентного пункта выше майского уровня. Эти данные опубликовало сегодня Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Напомним,
ранее сообщалось о снижении в июне деловой активности в Китае.
По материалам rbc.ua
42
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Во внешней торговле Китая наступил коллапс
10.07.2013
В среду вышли разочаровывающие данные по внешней торговле Китая. Импорт и экспорт из Поднебесной в июне показали
снижение и оказались гораздо хуже прогнозов уже второй месяц подряд.
Экспорт в июне снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт упал на 0,7%. Статистика стала неприятным сюрпризом: экономисты прогнозировали рост по обоим п
оказателям, причем по экспорту ожидалось увеличение на 4%, а по импорту –
на 8%.
Более того, падение экспорта стало первым с января 2012 г. Китайская экономика вызывает у экономистов все больше опасений. Бытует мнение, что власти не смогут выполнить намече
нную цель по росту ВВП впервые за 23 года. Таможенные органы страны заявляют, что, судя по всему, вышедшие данные показывают реальную картину по внешней торговле после разгона спекулянтов. Прогнозы на III квартал неутешительные.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
Экономика Китая начала буксовать: власти ухудшили прогноз роста ВВП страны
12.07.2013
Рост ВВП Китая в текущем году составит 7%, однако “жесткой посадки” не будет, зая
вил министр финансов Китая Лоу Цзивэй. Нынешний прогноз несколько хуже предыдущего, хотя ряд аналитиков видят будущее экономики Китая более пессимистично, заметил он. В Минфине страны причинами ухудшения называют проведение структурных реформ, которые ул
учшают качество экономики. При этом в Китае стабильная ситуация с безработицей и инфляцией.
Официальный прогноз пока остается на уровне в 7,5%, отметка в 7% пока не является финальной и, скорее всего, будет достигнута.
В I квартале рост китайской экономики
составил 7,7%, однако во втором квартале, результаты которого будут оглашены 15 июля, эксперты ждут заметного снижения темпов роста. Кроме того, в стране наблюдается кризис ликвидности, что так или иначе скажется на ВВП. Также стоит сказать, что инфляция в Поднебесной на данном этапе действительно стабильная, однако она не дотягивает до установленного правительством целевого уровня. В июне потребительские цены в Китае в июне ускорили рост, в то время как оптовые цены падают уже 16 месяцев подряд.
Ранее соо
бщалось, что неожиданно слабые майские показатели позволяют предположить, что экономике Китая во втором квартале грозит дальнейшее замедление, а это может отразится на показателях всего года.
По материалам news.finance.ua
o
Сінгапур
Азии кризис нипочем: ВВП Сингапура взлетел на 15,2%
12.07.2013
Экономика Сингапура росла самыми быстрыми темпами более чем за два года, так как промышленный сектор и сектор услуг восстановились, что снизило нагрузку на Центральный банк по смягчению денежно
-
кредитной политики.
Валовой внутренний продукт вырос на 15,2% по итогам II кв.
по сравнению с I кв.
, когда ВВП вырос всего на 1,8%, свидетельствуют данные Министерства торговли. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 8,1%.
Рост внутреннего спроса позволил некотор
ым азиатским странам справиться с неравномерным восстановлением мировой экономики. Сейчас уровень безработицы в Сингапуре находится на пятилетнем минимуме, при этом Валютное управление Сингапура ослабило национальную валюту примерно на 3% по отношению к до
ллару за полгода, что позволило повысить конкурентоспособность экспорта.
Экономисты считают, что сохранение темпов роста будет зависеть от ситуации на внешних рынках.
В годовом выражении экономика выросла на 3,7%, а эксперты ожидали роста на 2%. Правительс
тво ожидает, что ВВП прибавит 1
-
3% в 2013 г.
По материалам Вести Экономика
o
Японія
Японская мафия начала издавать журнал
10.07.2013
Крупнейшая группировка якудзы «Ямагути
-
гуми» приступила к выпуску своего издания. Восьмистраничный журнал «Ямагути
-
гуми Симпо» содержит обращение главы организации Кэнити Синоды, сетующего, что для японской мафии наступили тяжелые времена.
Также в своем обращении он призывает членов организации соблюдать традиционные ценности и правила организации. Кроме того, в «Ямагути
-
гу
ми Симпо» имеются развлекательные колонки, посвященные рыбалке, сатирической поэзии и традиционным японским играм го, сообщает Sankei Shimbun.
По материалам kommersant.ua
Япония: Китай хочет нарушить статус
-
кво в регионе
10.07.2013
В Японии опубликован ежегодный доклад по анализу международной обстановки в мире. Один из основных акцентов в “Белой книге” сделан на обострении отношений между Японией и Китаем.
Власти Японии считают, что Китай при помощи наращивания военной силы хочет изменить статус
-
кво в регионе в свою пользу.
Речь идет об обострениях отношений между странами вокруг архипелага островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно
-
Китайском море. Спор из
-
за данных островов обострился еще в 70
-
х гг. ХХ века. Тогда в этом регионе были обнаружены месторожден
ия нефти и природного газа.
В сентябре прошлого года, после того как Япония выкупила острова Сенкаку у частного владельца, напряженность между двумя странами резко возросла. Китай считает архипелаг Дяоюйдао своей территорией.
Подробнее >>>
По материалам news.finance.ua
o
Північна Корея
КНДР обвинила Японию в подготовке к внешней э
кспансии
10.07.2013
Планы министерства обороны Японии приступить к разработке собственных баллистических ракет дальностью 500 км “могут привести к кардинальному изменению тенденций в военной доктрине этой страны. Такой вывод содержится в статье, опубликов
анной сегодня в правительственной газете КНДР “Минчжу Чосон”.
По мнению издания, в результате возрастет ударная мощь японских сил самообороны, которые “получат средство для нанесения ударов по базам стран”, расположенным в Северо
-
Восточной Азии /СВА/.
Та
ким образом реакционные силы в Токио вновь “демонстрируют намерение превратить страну “в мощную военную державу и азиатского лидера”, “подготовиться к внешней экспансии”, отмечается в статье.
“Минчжу Чосон” обращает внимание, что в государствах СВА, в том числе КНДР, “вызывает серьезное опасение проводимая Токио политика отказа от принятых после Второй мировой войны ограничений в военной сфере”.
В июне минобороны Японии приняло к рассмотрению идею разработки собственных баллистических ракет дальностью 400
-
5
00 км, которые планируется разместить на южном острове Окинава. Подробный план проекта будет подготовлен в этом месяце. В случае его реализации японские силы самообороны впервые станут оснащены баллистическими ракетами –
до сих пор страна не обладала насту
пательными вооружениями большой дальности.
По материалам ИТАР
-
ТАСС
Африка
Новини країн за регіонами
o
Північна Африка
o
Єгипет
В Каире в результате уличных столкновений погибли более 50 человек
09.07.2013
В Каире в результате уличных столкновений погиб по меньшей мере 51 человек, передает ВВС. Временный глава страны Адли Мансур приказал начать расследование обстоятельств их гибели.
Ранее представители движения "Братья
-
мусульмане" сообщили о 53 своих погибших сторонниках. По их словам, полиция расстреляла д
емонстрантов, которые хотели устроить мирную акцию протеста перед зданием республиканской гвардии, в то время как в правоохранительных органах полагают, что имела место попытка его захвата.
После столкновений "Братья
-
мусульмане" обратились к египтянам с пр
изывом к восстанию, в то время как Мансур призвал сограждан проявлять сдержанность и не атаковать казармы и другие военные структуры.
По материалам rbc.ua
ОАЭ предоставят Египту $2 млрд кредита и $1 млрд безвозмездно
09.07.2013
Власти ОАЭ намерены предос
тавить египетским властям финансовую помощь в размере $1 млрд, а также беспроцентный кредит на сумму $2 млрд, сообщила государственная пресса ОАЭ.
В Каире сейчас находится правительственная делегация ОАЭ, которая ведет переговоры с временным главой государ
ства Адли Мансуром.
По материалам ИА «Интерфакс»
Саудовская Аравия выделит Египту $5 млрд
10.07.2013
Власти Саудовской Аравии намерены предоставить Египту помощь на сумму $5 млрд, сообщил межарабский телеканал Al Arabiya.
Из этой суммы $1 млрд составит б
езвозмездная финансовая помощь, еще $2 млрд -
кредит. Помимо этого саудовские власти предоставят Египту энергопродукты на сумму $2 млрд.
Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов также заявили о намерении предоставить Египту финансовую помощь в размере $
1 млрд, а также беспроцентный кредит на сумму $2 млрд.
По материалам ИА "Интерфакс"
Кувейт выделит Египту $4 млрд помощи
10.07.2013
Кувейт объявил о выделении Египту финансовой помощи в размере $4 млрд.
По словам государственного министра Кувейта шейха А
бдаллы ас
-
Сабаха, из этих средств $1 млрд составят пожертвования, $2 млрд -
депозит в Центральном банке Египта. Еще на $1 млрд Кувейт поставит Египту нефтепродукты.
Ранее о выделении помощи Египту сообщили Саудовская Аравия и ОАЭ. С учетом Кувейта общий об
ъем иностранной помощи, предоставленной новым египетским властям, составляет $12 млрд.
По материалам kommersant.ua
Экономическая ситуация в Египте ухудшается
10.07.2013
Уровня в 9,8% достигла инфляция в Египте в минувшем июне. При этом цены на продукты п
итания растут опережающими темпами -
12,7 проц. Соответствующие данные распространены сегодня на мировых рынках.
Подсчеты сделаны по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В мае инфляция составляла 8,2%. «Экономическая ситуация в Египте быстро ухудшае
тся, –
сообщил сегодня ИТАР
-
ТАСС сотрудник британского банка HSBC. –
Золото
-
валютный запас страны сократился до $14,7 млрд –
минимально допустимого по мировым стандартам уровня, так как он способен обеспечить финансирование импорта лишь в течение 3 месяцев
. А в ближайшее время Каиру придется закупать крупные партии зерна».
Египет в последние годы был крупнейшим в мире импортером пшеницы и останется таковым и в текущем году.
В минувший вторник сразу же за объявлением о начале формирования нового правительств
а Египта, Саудовская Аравия сообщила о предоставлении Каиру $
5 млрд кредитов и грантов, а Объединенные Арабские Эмираты –
$3 млрд
.
В первой половине дня на финансовые рынки поступила информация о том, что Кувейт рассматривает возможность выделения Египту $
7 млрд. Пока эта сумма не утверждена правительством эмирата, подчеркивают посвященные в детали переговоров лица.
По материалам forbes.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
43
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
o
Лівія
Добыча нефти в Ливии обновила 30
-
летний минимум
09.07.2013
Нефтяная промышленность Ливии испытывает серьезные п
роблемы. Объем добычи нефти в стране упал до уровней 30
-
летней давности. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
"Арабская весна" в виде гражданской войны и революции в Ливии пока что не принесла этой стране каких
-
либо экономических чудес.
Скорее наоборо
т, ситуация с безопасностью и состоянием государственных финансов Ливии претерпела заметные ухудшения.
На долю нефтегазового сектора страны приходится более 70% от общего объема экономики Ливии, при этом именно эта индустрия приносит основные доходы в госк
азну.
Однако нефтяной сектор пока с большим трудом справляется с проблемами, которые уже стали частью повседневной жизни в постреволюционной Ливии.
Подр
обнее >>>
По материалам toplivo.rbc.ua
o
Марокко В Марокко 5 министров
-
исламистов подали в отставку
10.07.2013
В Марокко 5 членов кабинета министров от исламистской консервативной партии "Истикляль" подали в отставку. В пресс
-
сслужбе партии отметили, что отставка связана с неспособностью правительства справиться с экономическими проблемами. По словам политологов, этот шаг заметно ослабил правящую коалицию.
Умеренно исламистская "Партия справедливости и развития" теперь будет вынуждена искать нового п
артнера, чтобы избежать парламентских выборов.
Предыдущие выборы состоялись в стране осенью 2011 года.
По материалам Би
-
би
-
си
Латинська та Центральна Америка
Дипломатичні відносини
o
Бразилія -
США
Бразилия потребовала от США объяснений по поводу прослуш
ивания
08.07.2013
Власти Бразилии потребовали от США объяснений в связи с появившейся информацией о том, что американские спецслужбы просматривали электронную переписку и прослушивали звонки миллионов бразильцев и бразильских компаний. Об этом заявил мини
стр иностранных дел Бразилии Антонио Патриота.
По его словам, его ведомство крайне обеспокоено тем, что бразильские граждане стали объектом шпионажа. Ранее в бразильских СМИ появились публикации о том, что Бразилия была главной мишенью деятельности америка
нских спецслужб наряду с Китаем, Россией, Ираном и Пакистаном
.
Агентство национальной безопасности (АНБ) США следило за телефонными переговорами и электронной перепиской бразильских компаний и частных лиц. Информация анализировалась с помощью компьютеров н
а предмет подозрительной активности. Частично доступ к бразильским коммуникациям АНБ получало через американские телекоммуникационные компании, которые были партнерами бразильских операторов. Источником этой информации стали документы, которые были обнарод
ованы бывшим сотрудником АНБ и ЦРУ Эдвардом Сноуденом.
Подробнее >>>
По материалам rbc.ua
Новини країн за регіонами
o
Півде
нна Америка o
Венесуела
В Венесуэле арестованы 5 человек за хищение $84 млн из фонда Чавеса
09.07.2013
В Венесуэле арестованы пять человек, обвиняемых в хищении 84 миллионов долларов из венесуэльско
-
китайского фонда. Об этом сообщил в понедельник презид
ент республики Николас Мадуро, выступивший перед жителями штата Амасонас.
Президент не назвал имен арестованных и должностей, которые они занимали. Венесуэльско
-
китайский фонд, управляемый Банком социально
-
экономического развития Венесуэлы, был создан в 2
008 г. по инициативе тогдашнего президента Уго Чавеса для финансирования различных совместных проектов.
За прошедшие после его создания пять лет Китай и Венесуэла перечислили в него почти $
36 млрд.
В июне президент Мадуро провозгласил кампанию по борьбе с коррупцией, в рамках которой были взяты под стражу начальник таможни морского порта в городе Гуайра и директор инспекционного управления Института защиты потребителей, который действует при министерстве торговли.
По материалам ИТАР
-
ТАСС
США та Канада
Дипломатичні відносини
o
США –
Близький Схід
Конгресс США запретил военную помощь сирийским повстанцам
10.07.2013
Члены комитетов по разведке при сенате и палате представителей конгресса США заблокировали решение президента Барака Обамы об оказании военно
й помощи вооруженной сирийской оппозиции и ввели строгие ограничения на финансирование этой программы.
Причиной этому стали опасения, что оружие может попасть в руки террористических формирований, в том числе связанных с "Аль
-
Каидой".
Американские конгресс
мены и ранее выступали против помощи повстанцам. В частности, в конце июня от них поступило предложение о принятии резолюции, запрещающей Белому дому отправлять оружие в Сирию без санкции конгресса. По материалам ИТАР
-
ТАСС
o
США –
Африка
Американские вое
нные корабли переместились к побережью Египта
12.07.2013
Два американских военных корабля, дислоцированных в ближневосточном регионе, переместились ближе к побережью Египта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на командующего корпусом морской пехоты США
генерала Джеймса Амоса.
"В Египте сейчас кризис. Когда такое происходит, мы должны предоставить руководству нашей страны возможность для разных вариантов действий", —
заявил Джеймс Амос. Он также отметил, что пока неизвестно, как события будут развиватьс
я далее.
Два корабля, направленные в Красное море, входят в группу боевой готовности из трех кораблей, которая с мая ведет патрулирование в районе Красного моря и Персидского залива. Как сообщает агентство со ссылкой на представителей командования морско
й пехоты, американские военные не получали особых распоряжений в связи с ситуацией в Египте.
ВМС США, как правило, перебрасывают военные суда ближе к зонам конфликта, чтобы иметь возможность быстро эвакуировать своих граждан в случае необходимости.
Как со
общалось, армия Египта 3 июля отстранила от власти президента страны Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период исполнять обязанности президента. По данным СМ
И, в настоящее время Мухаммед Мурси удерживается на одном из военных объектов
.
По материалам РИА Новости Новини країн за регіонами
o
США
Дефицит бюджета США сократится на $200 млрд
09.07.2103
Белый дом опубликовал прогноз, согласно которому дефицит бю
джета страны сократится более чем на $200 млрд по сравнению с первоначальными ожиданиями, а уровень безработицы составит 7,5% в 2013 г.
Как ожидается, дефицит бюджета страны сократиться до $759 млрд по сравнению с $973 млрд в прошлом прогнозе. Уровень без
работицы составит 7,5%, а не 7,7%, которые ожидали ранее, говорится в сообщении Белого дома.
Новые прогнозы не являются результатом обновленной политики Белого дома, а связаны с повышением прогноза по доходам бюджета. Оценки основаны на экономической стати
стике, которая была доступна по состоянию на конец мая.
Темпы роста экономики ожидаются на уровне 2,4%, что ниже прошлого прогноза в 2,6%. В следующем году темпы роста ВВП предполагаются на уровне 3,4%. Представитель Белого дома заявил, что снижение прогно
за в значительной степени связано с секвестром.
Судя по всему, Белый дом все же надеется заменить секвестр на план президента США Барака Обамы по сокращению дефицита, но такой сценарий выглядит маловероятным, так как позиции демократов и республиканцев все
еще далеки друг от друга.
План Обамы позволит снизить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2017 г., а к 2023 г. показатель снизится до 2%.
По материалам news.finance.ua
Австралія та Океанія
Новини країн за регіонами
o
Австралія
Безработица в благополучной Австрал
ии достигла четырехлетнего рекорда
12.07.2013
Безработицы в Австралии выросла до самого высокого уровня с 2009 года, однако эксперты считают, что рынок труда страны пока находится в неплохой форме. Как стало известно, в июне уровень безработицы вырос до 5,7%, что стало максимальным значением с сентября 2009 года. Месяцем ранее показатель составил 5,6%. Число занятых выросло на 10,3 тыс. с мая, когда работодатели сократили 700 рабочих мест.
При этом число людей, занятых полный рабочий день, сократилось на
4,4 тыс., а число работающих неполный рабочий день выросло на 14,8 тыс. По данным экспертов, сейчас в Австралии рабочая сила составляет 65,3% от общего числа населения, что выше уровня в 65,2% в предыдущем месяце.
Главный экономист Commonwealth Bank Майкл
Блайт считает, что рынок труда по
-
прежнему в хорошей форме, так как рабочие места все еще создаются, хотя и недостаточными темпами для того, чтобы остановить рост безработицы.
Подчеркнем, что новый премьер
-
министра Австралии Кевин Радд настаивает на том, что новая экономическая задача заключается в защите рабочих мест и уровня жизни, учитывая, что рост мировой экономики является слабым.
Кроме вышесказанного отмечается, что четвертый месяц подряд падает количество объявлений о найме, их число в июне сократи
лось на 1,8%. При этом все больше регионов фиксируют рост безработицы в годовом выражении.
Стоит обратить внимание, что в то же время уровень безработицы в ЕС ставит новые антирекорды. Напомним, Eurostat сообщал, что в мае 2013 года уровень безработицы в Е
вропейском союзе составил 12,1%, после 12% в апреле.
Подчеркнем, что аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения безработицы в мае до 12,3%. Также стало известно, что безработица в Италии обновила 36
-
летний рекорд, достигнув в м
ае текущего года 12,2%.
По материалам Вести.ru
44
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Аналітика & Соціологія
Разрыв ежду богатыми и развивающимися странами растет
08.07.2013
Экономика развитых стран вновь набирает обороты, в то время как рост крупных развивающихся рынков тормозит, заявили сегодня аналитики Организации экономического сотрудничества и развития, описав тенденцию.
Отмечается, что сводный опережающий индикатор экономической активности (
CLI
) для 34 стран, которые входят в ОЭСР, увеличился до 100,6 пункта в мае со 100,5 месяцем р
анее. CLI
указывает на умеренное улучшение роста в большинстве крупных экономик ОЭСР, но в больших развивающихся экономиках CLI
указывают на стабилизацию или замедление импульса.
Япония, которая использует преимущества агрессивных монетарных стимулов, возг
лавила развитые страны –
ее индикатор вырос до 101,3 пункта со 101,1 в апреле.
Показатель для США остался прежним, сохранившись в мае на отметке 101,0, что, с точки зрения ОЭСР, говорит об укреплении роста.
Даже еврозона, которая пока не может выйти из кри
зиса, проявила усиление импульса –
значения ее экономической активности увеличились до 100,3 пункта со 100,1 в апреле. ОЭСР указала на изменение тенденции в Италии, чей CLI
возрос до 100,3 пункта со 100,1 после периода рецессии.
Организация экономического
сотрудничества и развития –
международный экономический союз развитых стран, которые объединены идеями представительной демократии и свободного рынка.
В свою очередь, развивающиеся рынки демонстрируют менее оптимистичную тенденцию. Показатель для Китая уп
али до 99,5 пункта с 99,6 месяцем ранее.
Кроме того, бразильский индикатор рухнул еще ниже –
до 99,1 пункта с 99,3, а результаты России уменьшились до 98,9 пункта с 99,2, что свидетельствует о потере экономического импульса.
Среди серьезных развивающихся э
кономик только Индия показала рост индикатора –
до 97,6 пункта с 97,5. По словам экономистов ОЭСР, это говорит о вероятном изменении тенденции.
По материалам news
.
finance
.
ua
Думки експертів
МВФ может еще понизить прогноз по росту мировой экономики в 201
3 г
07.07.2013
Прогноз по росту мировой экономики в 2013г. может быть понижен, сообщила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает агентство Reuters
. Формально о понижении прогноза по росту мирового ВВП может быть объявлено уже на следу
ющей неделе.
Ранее МВФ понижал годовой прогноз по росту мировой экономики в апреле -
с 3,5% до 3,3%. Тогда эксперты решили, что положение "стабилизировалось в развитых странах и улучшилось в развивающихся государствах".
Этому, в частности, способствовали п
редпринятые правительствами "меры экономической поддержки, а также возобновление доверия" на рынках. При этом указывалось, что после "падения" в 2012 г
.
"снизился объем инвестиций в ключевых экономиках".
Специалисты МВФ отметили "предпринятые европейскими государствами серьезные меры, нацеленные на повышение уровня доверия и на улучшение финансовых условий". Также подчеркивалось, что "США избежали падения с финансового обрыва, однако не сумели выработать надежных решений по отношению к другим бюджетным проб
лемам в среднесрочной перспективе".
Все это позволило экспертам фонда сделать вывод о том, что мировая экономика в 2013 году будет развиваться несколько медленнее, чем планировалось ранее.
Подробнее >>>
По материалам zn
.
ua
В этом году мировая экономика вырастет на 2%, а в следующем -
на 2,6% -
HSBC
08.07.2013
Банк HSBC
ожидает, что в этом году мировая экономика вырастет на 2%, а в сл
едующем -
на 2,6%. Ранее, в марте, банк прогнозировал рост первого показателя на 2,2%, второго -
на 2,8%. Эксперты банка пересмотрели свои ожидания по развивающимся странам в 3
-
м квартале, снизив прогноз роста на 2013 год на 0,8 п.п. и на 2014 год -
на 0,
5 п.п., говорится в сообщении HSBC
. Данные цифры по большей части отражают понижение прогноза банка по экономике Китая, однако свое влияние на них также оказал дальнейший серьезный пересмотр в сторону сокращения наших ожиданий по Бразилии и Индии, так же к
ак и по некоторым другим странам. Новые прогнозы HSBC
соответствуют идее о том, что, несмотря на безусловные преимущества развивающихся стран, касающиеся роста в долгосрочной перспективе, невозможно не учитывать ухудшение основных экономических показателей
в ближайшем будущем.
Подробнее >>>
По материалам bin
.
ua
Мировой финансовой системе грозят новые риски
08.07.2013
Быстрое развитие клиринговых па
лат по обе стороны Атлантического океана создает все новые риски для стабильности мировой финансовой системы, утверждают руководители ряда ведущих банков мира. Как пишет газета Financial
Times
, их опасения усилились по мере того, как клиринговые палаты по
днялись на верхние строчки в списках банковских контрагентов в результате того, что регуляторы настояли на передаче внебиржевых сделок с ценными бумагами в ведение клиринговых палат.
Традиционно клиринговые палаты, например, европейские LCH
.
Clearnet
и Eure
x
, принадлежащая Deutsche
Bo
е
rse
, или CME
Group
в США, выступают посредниками в международных финансовых операциях и гарантируют исполнение обязательств в случае дефолта одной из сторон. Эти финансовые учреждения рассматриваются как необходимая часть инфра
структуры рынка. Однако после финансового кризиса власти стали уделять им особое внимание, пытаясь направить торговлю деривативами через них, чтобы снизить риски для мировой финансовой системы, связанные с бесконтрольными операциями крупнейших банков. На ф
оне роста объемов операций через клиринговые палаты банки стали выражать обеспокоенность относительно новых рисков, связанных с таким контрагентом. В последние недели топ
-
менеджеры финкомпаний пытались обсудить свои опасения с руководителями клиринговых па
лат.
Подробнее >>>
По материалам companion
.
ua
Інтерв’ю МВФ назвали 3 главных фактора риска для экономики мира –
это Китай, Япония и США
11.07.2013
Эксперты Международного валютного ф
онда выделили три основных фактора риска, которые могут затормозить глобальный рост. Новые факторы риска, которые в МВФ считают основными препятствиями на пути стабильного роста мировой экономики, в интервью телеканалу CNBC отметил главный экономист фонда Оливье Бланшар.
“Первым фактором риска для мировой экономики, по нашим оценкам, является ситуация в Китае. Власти КНР сейчас решают очень непростую задачу: они хотят провести ребалансировку экономики страны, сделав больший уклон на внутреннее потребление,
и снизить роль инвестиций. Однако здесь мы видим риски того, что объем инвестиций снизится, но при этом потребление пока не сможет восполнить этот пробел. Это приведет к снижению темпов роста ВВП Китая –
возможно, охлаждение будет более сильным, нежели мы
ожидаем сейчас (МВФ понизил свой прогноз по ВВП Китая до 7,8% в 2013 г. и до 7,7% в 2014 г.)”, –
отметил Бланшар.
Он добавил: “Второй опасный момент –
это так называемая абэномика. Это очень амбициозная программа, но при этом она несет в себе существенн
ые риски и, вполне вероятно, определенные побочные эффекты, которые до конца не просчитаны властями Японии. В частности, планы правительства Абэ по масштабному фискальному стимулированию при довольно серьезных проблемах с дефицитом бюджета и госдолгом вызы
вают у нас беспокойство”.
“Третий фактор риска –
это завершение программы количественного смягчения ФРС США. Мы уже убедились, что даже намеки на сворачивание этой программы привели к серьезной волатильности на глобальных рынках и к заметным последствиям дл
я рынка облигаций, а также котировок мировых валют. Возможно, в дальнейшем волатильность постепенно снизится, однако 100%
-
й уверенности по этому вопросу у нас нет”, –
также отметил эксперт.
Напомним, в среду Международный валютный фонд понизил прогноз по росту мировой экономики в 2013 г. до 3,1% с прогнозировавшихся ранее 3,3%. Эксперты МВФ снизили прогноз роста ВВП большинства наиболее значимых для мировой экономики стран –
Китая (с 8% до 7,8%), США (с 1,9% до 1,7%), Бразилии (с 3% до 2,5%) и Индии (с 5,7
% до 5,6%). В сторону увеличения пересмотрены прогнозы роста ВВП Японии (с 1,5% до 2%), Великобритании (с 0,6% до 0,9%), Канады (с 1,5% до 1,7%). Ранее МВФ понижал годовой прогноз по росту мировой экономики в апреле –
с 3,5% до 3,3%.
По материалам РБК
-
Укр
аина
Б
ЛОГ
Джозеф Стиглиц: с помощью тихоокеанской зоны свободной торговли корпорации снова делят мир
08.07.2013
Япония и США готовят новое транстихоокеанское торговое соглашение, в которое они не намерены принимать Китай. Соглашение напишут не правитель
ства, а крупные западные компании, считает лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц, чтобы с его помощью защитить свои интересы и сделать международную торговлю менее свободной.
С тех пор как в 2001 году в Дохе начались переговоры о снижении ограничений м
еждународной торговли, мало что изменилось.
Переговоры полностью провалились: США отказались ликвидировать сельскохозяйственные субсидии, что было главным условием их продолжения.
Позиция США была достаточно неожиданной, так как в ВТО уже решили, что амери
канские хлопковые субсидии 25 тысячам богатых фермеров были незаконными. Америка хотела подкупить Бразилию, которая и подала жалобу и не стала заниматься этим вопросом дальше, бросив на произвол судьбы миллионы бедных хлопковых фермеров в африканских стран
ах к югу от Сахары и в Индии, которые страдают от снижения цен из
-
за щедрости Америки.
Но переговоры продолжаются, хотя и на другом уровне: транстихоокеанском и трансатлантическом. Но их суть вовсе не в создании зоны свободной торговли между США и Европой или между США и большей частью Тихого океана, а в установлении управляемого режима торговли, пишет лауреат Нобелевской премии по экономике и профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц.
Несмотря на очевидные выгоды удобных правил торговли, нужно п
омнить о нескольких базовых правилах:
л
юбое торговое соглашение должно быть симметричным. Если в таком "Транстихоокеанском партнерстве" США потребует от Японии ликвидацию субсидий по рису, то США должны будут в свою очередь устранить свои субсидии по произ
водству, а не тольк
о поддержку производителей риса
;
с
оглашение не должно ставить коммерческие интересы выше национальных, особенно когда они касаются вопросов, не связанных с торговлей, таких как финансовое регулирование или интеллектуальная собственность.
Торговое соглашение США с Чили, например, препятствует использованию в Чили контроля над капиталом, несмотря на то, что Международный валютный фонд признает это важным инструмент
ом макропруденциальной политики
;
т
орговые соглашения, настаивающие на финансо
вой либерализации и дерегулировании, несмотря на кризис 2008 года, должны были научить нас, что отсутствие эффективного регулирования может поставить под угрозу экономическое процветание. Фармацевтическая промышленность США смогла навязать другим странам н
есбалансированную систему интеллектуальной собственности, которая предназначена для борьбы с дженериками, что ставит получен
ие прибыли выше спасения жизней
;
д
олжна быть приверженность к прозрачности. Но те, кто вступает в ВТО должны знать: США обещают отсу
тствие прозрачности. Представители США в ВТО неохотно раскрывают информацию даже перед членами Конгрес
са США, ссылаясь на риск утечек
;
А
зия разработала эффективную цепочку поставок, по которой товары легко "текут" из одной страны в другую в процессе произв
одства готовой продукции. Но договор транстихоокеанткого сотрудничества может помешать
, если Китай остается в стороне
;
о
чевидно, что переговоры будут сосредоточены в основном на нетарифных барьерах -
регуляторных. Но США почти наверняка будут настаивать на
минимальных общих стандартах, которые будут занижать, а не завышать уровень других стран. Например, многие страны имеют налоговые и нормативные положения, которые препятствуют покупке больших автомобилей -
не потому, что они пытаются дискриминировать амер
иканские товары, а потому, что они беспокоятся о за
грязнении и энергоэффективности
;
т
орговые соглашения обычно ставят коммерческие интересы выше других ценностей -
права на здоровую жизнь и защиту окружающей среды. Франция, например, вносит "культурную ого
ворку" в любые торговые соглашения, чтобы поддержи
вать производство своих фильмов
;
и
рония в том, что отдача по таким субсидиям огромна, а расходы ничтожно малы. Вряд ли можно всерьез считать, что французские фильмы представляют собой серьезную угрозу для г
олливудских блокбастеров. Но жадность Голливуда не знает границ, и переговорщики США зареклись пленных не брать.
Подробнее >>>
По материалам finmarket
.
ru
45
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
46
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Особистість ЗМІСТ
В
ідпочинок. Туризм & Розваги
Культура та Мистецтво
WD
M
«
Chrematistic»
ФОКУС
10 уроков военной тактики для маркетолога
Прежде чем я попал в захва
тывающий мир цифрового маркетинга, я некоторое время работал в Армии обороны Израиля (
IDF
). Из того времени я вынес несколько полезных уроков по части управления людьми и даже по проведению маркетинговых кампаний.
1. Детальное планирование –
ключ к успеху
.
Перед каждой миссией, учением или даже обычной тренировкой, вы проводите часы, если не дни, планируя, готовясь к любому возможному сценарию. Конечно, подготовиться ко всему невозможно, но вы не потратите время впустую, так как в случае непредвиденных обс
тоятельств вы сможете реагировать быстрее, когда продумывали свои действия.
Недавно мы проводили мини
-
исследование среди маркетологов, и его результаты ошеломительны –
одно из ключевых различий между обычными специалистами и «звездами» маркетинга –
время, затраченное на планирование. Маркетологи
-
«звезды» потратили почти в четыре раза больше времени на планирование, чем их менее успешные коллеги.
Итак, правило первое –
вы должны тратить минимум 20% своего времени на планирование.
2. Анализ ситуации -
самый важный, но забытый навык.
Я обучал курсантов основам управления и контроля, а также вел военную тактику. За это время я заметил, что большинство операций на местах провалились как раз из
-
за того, что упускались из виду элементы анализа ситуации. Мы не проа
нализировали полностью местность, не учли резервы противника, проигнорировали политические аспекты... Я видел множество подобных случаев в области маркетинга (и в бизнесе). Это не основная причина провала, но очень часто аудиторию определяют неправильно, и
гнорируются потребности и конкуренты, или назначают неправильную цену.
При планировании убедитесь, что вы не игнорируете основные элементы анализа вашей ситуации (начните хотя бы со SWOT
-
или PEST
-
анализа).
3. Найдите плацдарм и составьте план атаки.
Начи
ная с битвы при Фермопилах во время захвата Нормандии и до Операции «Бадр» и битвы за «Китайскую ферму» во время войны Судного дня –
любая великая битва в истории была выиграна благодаря пониманию слабых мест противника. Именно на них и нападали с максимал
ьной силой.
В маркетинге, хотя там и нет битв, придерживается аналогичной концепции. В своей книге «Преодоление пропасти» Джеффри Мур говорит о концепции поиска плацдармов, или ниши на рынке, который можно использовать в качестве плацдарма для расширения н
а другие, более широкие рынки. Найти «плацдарм» в маркетинге –
это значит разобраться, где вы можете устроиться на рынке и где вы имеете преимущества над всеми остальными. В каждой маркетинговой операции, большой или маленькой, сначала найдите свой плацдар
м, а затем атакуйте в полную мощь.
4. Ваши слабые места –
это «суставы».
Я изучил множество битв и операций, и понял, что самое слабое место любой деятельности там, где две единицы (полки, дивизии, отряды) соединяются. В бизнесе такое происходит на каждом
уровне организации. Граница полномочий между отделами маркетинга и продажами –
известная Ахиллесова пята, кроме того, в бизнесе закрытого типа трудности возникают при разделе полномочий между продажами и службой технической поддержки клиентов; между отдел
ом разработки продуктов и отделом маркетинга. Везде, где есть связь между подразделениями, границы, переход обязанностей, кроется уязвимая точка вашего бизнеса.
Подумайте, где слабые места в вашей работе. Скорее всего, там, где ответственность переходит от
одного к другому.
5. Децентрализованная, целенаправленная команда -
единственный путь к росту.
Идея децентрализованной, целенаправленной команды -
фундаментальное понятие в командовании и теории и практике управления. Один человек не может быть везде, ка
саться всех вопросов и проблем, держать все под контролем. Таким образом, чтобы контролировать результат, необходимо децентрализовать команду, задать ей направление и доверять своим командирам. Пусть они сами достигают поставленных целей.
В маркетинге, что
бы по
-
настоящему вырасти, вы должны верить, что ваша команда будет выполнять все для достижения своих целей. Чтобы добиться этого, вам нужно доверять им, но также обеспечить помощь, чтобы избежать ущерба для вашего бренда. Поставьте перед компанией цель, з
адачи и объясните свои принципы, и пусть ваши сотрудники самостоятельно работают в своих зонах ответственности.
6. Знать, как отделить зерна от плевел.
Война -
это царство неопределенности. Неизвестные переменные, непредвиденные сценарии и ситуации возник
ают все время. В этих условиях командир должен быть в состоянии отделить сигнал от шума или зерна от плевел, и определить, что важно, а что нет, для того, чтобы принять решение.
В маркетинге, особенно в цифровом маркетинге, где каждый пиксель можно отследи
ть и измерить, один из главных навыков -
определять важные элементы и игнорировать все остальное. Определите важнейшие пути к достижению ваших целей и убедитесь, что ваш план совпадает за ними.
7. Иметь запасной план.
План А, скорее всего, не сработает, л
ибо же будет на грани срыва, потому что большинство усилий противника направлены как раз на защиту от него. Второй сценарий атаки играет важную роль в любой военной операции и требует ресурсов и руководства не меньше, чем ваш первый план. В маркетинге вы н
е можете позволить себе оставлять много ресурсов «на всякий случай», но иметь запасной план, если план А не сработает, просто обязаны.
8. Интеллект -
путь к победе.
В военной теории есть раздел дезинформации. И интеллект там -
основной принцип работы: "Чт
обы эффективно использовать искусство обмана, обманщик должен знать и понимать мышление врага. Это краеугольный камень успешной военной операции по дезинформации". В маркетинге понимание мышления конкурента –
также ключевой навык, а интеллект важен, чтобы предугадать действия и поведение потенциальных клиентов. В цифровом маркетинге вы можете отслеживать действия ваших клиентов с помощью различных инструментов и сопоставлять их с намеченным планом достижения цели. Узнайте свою аудиторию и следите за их пове
дением онлайн в режиме реального времени.
9. Данные незаменимы.
В армейской теории есть важное понятие: Стратегия боевого летчика. Концепция проста: каждое решение –
это бесконечная «мертвая петля», в которой вы сначала наблюдаете за ситуацией, ориентирует
есь на основе ваших выводов, принимаете решение о действии, а затем действуете. Ваши действия создают новую реальность, которая требует повторения процесса.
Я сравниваю эту петлю с маркетинговой кампанией: вы начинаете с оценки аудитории и ситуации; ориент
ируете кампанию на вашу ЦА; принимаете решение о предложениях, каналах и месседже; запускаете кампанию, и начинаете все сначала. Но при этом коррекция вашей «петли» зависит от наличия обратной связи и данных. Убедитесь, что каждая запускаемая кампания вклю
чает в себя механизм для сбора и анализа данных, которые собираются в процессе и остаются на выходе.
10. На поле боя попытки не имеют значения, важны только результаты.
Маркетинг –
не вопрос жизни и смерти, но очень похож на бой между вами и вашими конкур
ентами. И тут действительно важны только результаты, а не попытки и усилия.
В докладе Fournaise
Group
2011 года указывалось, что «73% руководителей думают, что маркетологам не хватает предпринимательского доверия, и они не являются генераторами роста бизне
са». Основная причина в том, что директора по маркетингу «все еще слишком далеки от того, чтобы продемонстрировать, как благодаря перекресту маркетинговых стратегий и кампаний их компания может занять одну из верхних строк в мировых рейтингах».
Подробнее >>>
По материалам marketing
-
ua
.
com
Відпочинок. Туризм & Розваги
Стартовал новый благотворительный проект в Киевском дельфинарии «Немо»
11.07.2013
7 июля Киевский дельфинарий «Н
емо» посетили солдаты
-
срочники 101 бригады Военной службы правопорядка. Мероприятие стало первым в рамках совместного проекта «Солдат. Государство. Жизнь», который имеет несколько целей для повышения престижа украинской армии.
«Деятельность нашего дельфин
ария имеет одно из важных предназначений –
дарить радость людям, переносить их в мир положительных эмоций, окунать в сказку добра и любви», –
отмечает директор Киевского «Немо» Алексей Кисловский. По его словам, это то, чего в современном стрессовом мире н
е хватает всем, а еще больше тем, кто круглосуточно на посту в государственных целях и только на пороге выбора своей будущей профессии, как солдаты срочной службы. «Именно на них направлен в первую очередь новый благотворительный проект дельфинария, что пр
одлится до конца года», -
подчеркнул А.Кисловский.
Первая цель –
это культурно
-
образовательное воспитание военнослужащих, вторая –
морально
-
психологическое взаимодействие и третья –
приятный досуг для тех, кто проходит службу в украинской армии.
После д
невного представления специалист дельфинария специально прочитала мини
-
лекцию солдатам о его питомцах, во время которой молодые ребята узнали о том, какое строение у дельфинов, что они кушают, где обитают в природе, как размножаются, как кормят малышей и м
ногое другое.
Среди срочников несколько человек сразу выразили желание после службы прийти работать в дельфинарий. Эколог по образованию Игорь Шевчук пришел уже подготовленный и активно подключился к ответам на вопросы от своих сослуживцев. Он заинтересова
лся изучением дельфинов и теперь, наверное, будет рассказывать о дельфинах всем желающим в своем взводе.
Подробнее >>>
По матеріалам
пресс
-
служб
ы дельфинария «Немо»
Культура та Мистецтво На
ціональний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
Харківський художній музей
Польський Інститут в Києві
презентують виставку
«Даніель Ходовєцький. Офорти з колекції Харківського художнього музею»
13 липня –
22 вересня 2013 року
Вперше в укр
аїнській столиці за підтримки Польського Інституту в Києві буде представлено твори видатного європейського графіка, поляка за походженням, яскравого діяча німецького Просвітництва та директора Берлінської Академії мистецтв Даніеля Ніколауса Ходовєцького (1
726
-
1801). Унікальне для України зібрання творів Ходовєцького належить Харківському художньому музею.
На виставці представлено 257 офортів Даніеля Ходовєцького, позначених виразною, тонкою особистою манерою та чудовим гумором. Ці мініатюрні шедеври –
пере
важно ілюстрації до книг –
створювалися для кола німецьких інтелектуалів доби Просвітництва другої половини 18 століття. Ці твори є дзеркалом смаків, ідей та суджень Великої Епохи, яку неможливо уявити без сарказму Вольтерівського «Кандида», високих мораль
них почуттів «Нової Елоїзи» Ж.
-
Ж. Руссо, іскрометного гумору «Весілля Фігаро» П.
-
О. Бомарше, пригод крутійського роману «Історія Жиля Блаза» А. Лесажа. Справжніми шедеврами мистецтва гравюри фахівці визнають ілюстрації художника до «Страждань юного Вертера
» Й. В. Гете
Детальніше >>>
За матеріалами Національного музею мистецтв ім.. Богдана та Варвари Ханенків 47
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
:: Календар заходів
ЗМІСТ
Відбулось за тиждень
Події на наступний тиждень
Анонс на тиждень вперед
WDM
«
Chrematistic»
ФОКУС
НОВОСТИ
:: О КЛУБЕ
:: КЛУБНЫЙ ДОМ
:: ПАРТНЕРЫ КЛУБА
:: КОНТАКТЫ
Встреча с главой ТПП Украины Геннадием Чижиковым
08.07.2013
4 июля в Киевском Сигарном Клубе со
стоялась встреча с Президентом торгово
-
промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым. Поприветствовав присутствующих, Президент Клуба Сергей Надеждин передал слово Почетному Президенту Клуба (Президенту с 2007 по 2013 год) Милану Паевичу. Г
-
н Паевич по
ведал собравшимся о своей первой встрече с Геннадием Чижиковым, которая произошла на глубине 276 м в соляной шахте на концерте Венской филармонии, организованном г
-
ом Чижиковым и бывшим экономическим атташе Австрийского Посольства, г
-
ом Геслом. Отношения
продолжились с открытием Юзовского Делового Клуба, далее был период эффективного сотрудничества в рамках ежегодных инвестиционных форумов, организованных Донецкой торгово
-
промышленной палатой, которой с 2004 года успешно руководил г
-
н Чижиков. В начале эт
ого года Геннадий Чижиков был избран главой ТПП Украины. Г
-
н Паевич представил г
-
на Чижикова как наиболее выдающегося дипломата среди бизнесменов, и бизнесмена среди дипломатов, уважаемого в дипломатическом корпусе Украины, деловых кругах не только европей
ского, но и мирового сообщества.
Г
-
н Чижиков рассказал о трех направлениях своей деятельности: улучшение условий для ведения бизнеса иностранными компаниями в Украине, увеличение внешнеторгового обмена и развитие Юзовского Делового Клуба, являющегося Парт
нером Киевского Сигарного Клуба. Все эти темы вызвали живейший интерес среди участников встречи, вылившийся в длительную дискуссию, в которой приняли участие гости: Алексей Кредисов (управляющий партнер Ernst&Young), Юрий Куренков (директор представит
ельства SH CAPITAL Group и Председатель Комитета базовых отраслей промышлености ТПП Украины), Игорь Суворов (финансовый консультант
-
дипломат), Юрий Кривошея (инвестор и девелопер, вице
-
президент ТПП Канада –
Украина), Деян Бойковский (руководитель офиса КП
МГ в Донецке), Игорь Пономарчук (меценат, почетный гражданин Киева), Виктор Власов (Генеральный директор ООО «Градострой» ) и члены Клуба. Интересный обзор рынка Украины и ее движения к европейском обществу дали Посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич и Посол Македонии в Украине Ацо Спасеновски. Сообществу был представлен новый Посол Сербии в Украине Раде Булатович. Особый шарм собранию придало присутствие на ней хорватских футболистов Огнена Вукоевича, Домагоя Вида, Нико Краньчара, сейчас играющих за «
Динамо
-
Киев», которые поделились впечатлениями о футбольной среде Киева и об украинской молодежи. Встреча затянулась значительно дольше, чем планировалось. Гости и члены Клуба остались довольны и благодарили организаторов –
Президента КСК Сергея Надеждина и модератора встречи, Почетного Президента КСК Милана Паевича.
Подробнее >>>
По матеріалам
пресс
-
службы Киевского Сигарного Клуба
Відбулось за тиждень
Органи влади
:
Міжнародні
8 июля 201
3 года
в Одессе состоится Международная конференция
-
презентация «Практическая реализация транспортных коридоров ТРАСЕКА и «Балтика –
Черное море». Будет презентован совместноый логистический проект паромных операторов DFDS
A
/
S
(Дания) -
Укрферри (Украина)»
. Подробнее >>>
Кабінет Міністрів України
9 липня
на території Лівадійського палацу відбулось проведення розширеної урядової наради: під головуванням Прем’єр
-
міністра Ук
раїни Миколи Азарова відбулася нарада з розгляду регіональних аспектів реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013
-
2014 роки. У нараді взяли участь Перший віце
-
прем’єр
-
міністр, віце
-
прем’єр
-
міністри, міністри, керівники інших центр
альних органів виконавчої влади, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівники облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Детальніше >>>
9 липня
(
Київський Будинок вчителя) Держінвестпроект проведе громадську презентацію та обговорення підсумків першого етапу реалізації Національного проекту «Відкритий світ», який вже реалізується у 54 школах в усіх областях Укр
аїни. Детальніше >>>
Бізнес
:
Проекти, програми, конкурси
з 1 травня по 1 липня 2013 року
, компанія "Росинка" разом із торгівельною мережею "Велика кишеня" проводили акцію "На пікнік з Софією Київською", учасники якої мали змогу стати володарями чудових подарунків: рюкзаків для пікніку, наборів садових меблів, а також головного призу -
сертифікату на под
орож. Ми раді вітати володарку Головного призу -
Наталю Покулиту, яка зможе здійснити давню мрію і відвідати Санкт
-
Петербург разом із туристичним партнером акції -
агенцією "ЮНА ТУР". Детальніше >>>
Навчання
з 8 липня 2013 р.
в Одесі розпочинає роботу Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності -
двотижневий захід інтенсивного навчання за програмою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІ
В). Проведення Літньої школи ініційовано Державною службою інтелектуальної власності України (Державна служба) спільно з Академією ВОІВ у рамках програми професійного розвитку фахівців сфери інтелектуальної власності. Детальніше >>>
Конференції
13 июля 2013 года
в Одессе состоится третья ежегодная конференция по интернет
-
маркетингу "8Р: Бизнес в сети". Кому полезна 8Р? Предпринимателям, реализующим свои услуги онлайн, владельц
ам интернет
-
магазинов, представителям UGC
-
проектов (форумов, торговых онлайн площадок, информационных порталов). Подробнее >>>
Інше
9 липня
об 11.00 відбудеться презентація п
ершого в Україні бізнес
-
інкубатора в сфері ЖКГ, який допомагатиме студентам і підприємцям
-
початківцям створювати бізнес з управління багатоквартирними будинками. Бізнес
-
інкубатор запускається в рамках реалізації Всеукраїнського соціально
-
економічного проек
ту "Управдом XXI" за підтримки Громадської ради при Держпідприємництві України на виконання реформ Президента України з переходу сфери житлово
-
комунального господарства на ринкові відносини. Як відзначають експерти, саме конкуренція малого та середнього бі
знесу на ринку ЖКП зможе підвищити якість послуг і надасть українцям можливість вільного вибору управителя їх власністю. У прес
-
конференції візьмуть участь: МІХАЙЛІДІ Павло Миколайович -
голова Громадської ради при Держпідприємництві України, керівник прое
кту "Управдом XXI", ШЕЙКО Олег Леонтійович -
заступник Голови Держпідприємництва України, ЗАХАРЕВИЧ Ігор Володимирович -
заступник Голови Спілки власників житла України, Голова Ресурсного центру ОСББ Донецької області, а також вповноважені представники Мін
істерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
-
комунального господарства України та Конфедерації будівельників України. Адреса: м. Київ, вул. Рейтарська 8/5а. Акредитація ЗМІ: +38 (093) 460 87 03, pr.gromrada.biz@gmail.com -
Баклан Анастасія Олек
сіївна
Громадські організації
:
Конференції
12
–
13 липня 2013
, Ірпінь, Київська обл. –
У "Коференц Холлі Ірпінь" (вул. Жовтнева, 118
-
А) відбудеться Форум еко
-
НУО "Розбудова екологічної демократії в Україні: виклики та завдання для екологічної громадськості
". Детальніше >>>
Наука
:
Інше
12 липня 2013 року
у Міністерстві молоді та спорту відбулося засідання Експертної ради з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдаро
ваної молоді на 2014 рік. До складу Експертної ради з розгляду та експертизи допущених проектів увійшли представники Адміністрації Президента України, центральних органів виконавчої влади (МОНу, Мінкультури, МОЗу, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики), народн
і депутати України, науковці та діячі культури. Детальніше >>>
Події на наступний тиждень
Бізнес
:
Навчання
16 июля
(вторник) с 9.30 до 10.30 по киевскому вр
емени состоится вебинар "Планирование рабочего времени", который проведёт бизнес
-
тренер компании BogushTime Светлана Гребенюк. Детальніше >>>
20 июля
, Киев. Тренинг: «Мониторинг в бизнес
-
процессах компании. Информация, которая приносит деньги». Цель тренинга: научить вылавливать интересную для вашего бизнеса информацию, которой абсолютно добровольно
и бесплатно обмениваются пользователи (ваши потенциальные клиенты) в социальных медиа и на огромном количестве сайтов (популярные ресурсы, сайты отзывов). Тренинг ведет Дмитрий Золотухин -
независимый эксперт по вопросам конкурентной разведки.
Конференці
ї
18 липня 2013 року
за підтримки Координаційної Ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, Міністерства економічного розвитку і торівлі України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприєм
ництва, Ukrainian
Government
Relations
Consulting
проводить "Перший український GR
Forum
: Суспільство -
Бізнес -
Влада". Детальніше >>>
19 июля 2013 года
компания "Бизнес Саммит" приглашает всех участников рынка торгов
ли, торговые и розничные сети, производителей и поставщиков товаров, продающихся в рознице, на центральную ежегодную деловую конференцию "Тотрговый бизнес 2013", которая состоится в конференц
-
зале "Русь Аккорд Отель" (Киев, ул. Госпитальная, 4). Подробнее >>>
20 июля 2013 года
в Киеве конференция «B2B Sales Forum: сложные и длинные продажи». Почему мы выбрали тему сложных и длинных продаж в B2B? Нам помогли участники первого В2В Sales Forum, который прошел 9 февр
аля в Киеве. Именно они в ходе докладов и в кофе
-
брейках обсуждали со спикерами и задавали нам эти вопросы. Мы пригласили докладчиков и экспертов с многолетним практическим опытом в сфере B2B продаж товаров и услуг в сфере: недвижимости, рекламы, банков, с
траховых, консалтинга, доставки, логистики, FMCG. Подробнее >>>
48
Запрошуємо Вас до співпраці
: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
Відділ реклами
:
(044) 235
-
51
-
11
; +38
096
-
158
-
13
-
61
; maruschuk
.
a
@
gmail
.
com
Виставки LEATHER AND SHO
ES
Международная cпециализированная выставка обуви,кожи и меха
17 / 20
июля 201
2
Национальный кожевенно
-
обувной союз Украины
EXPO FUR
I Международная cпециализированная выставка одежды из кожи и меха
17 / 20
июля 201
2
Национальный кожевенно
-
обувной союз Украины
Анонс на тиждень вперед
Бізнес
:
Навчання
25
-
26 июля 2013 года
в Киеве компания IdeasFirst проведет тренинг
-
семинар «Программы лояльности для малого и средн
его бизнеса». Ведущим тренинг
-
семинара выступит Максим Миклашевский, начальник отдела развития программы лояльности «Параллель
-
М ЛТД». Подробнее >>>
:: Ділові оголошення ЗМІСТ
Пропонуємо
WD
M
«Chrematistic»
Пропонуємо
Документ
Категория
Буклеты, брошюры
Просмотров
3 311
Размер файла
4 984 Кб
Теги
wdm, chrematistic, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа