close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

таблица штрафов ДАИ Украина

код для вставкиСкачать
Нарушение (укр)Нарушение (рус)Статья КоАП (или УК Украины)Штрафы (грн)Кто решаетКерування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управ-ління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнани-ми з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного оглядуУправление транспортными средствами с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, или переоборудовании с нарушениями, или такими, которые не прошли технического осмотра Ст.121 ч.1340-425 грнИнспектор ДПСПорушення правил користування ременями безпеки або мотошоломамиНарушение правил пользова-ния ремнями безопасности или мотошлемамиСт.121 ч.451-85 грнИнспектор ДПСКерування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатаціїУправление ТС, эксплуатация которых запрещается по техническим причинам; переоборудованные с нарушением правил, норм и стандартов; своевременно не прошедшие государственного технического осмотраСт.121 ч.2680-850 грнИнспектор ДПСКерування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встанов-леному для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутим чи не освіт-леним, а також без талону про про-ходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, чи не відповідає ви-могам стандарту або підробленимУправление не зарегистрированными ТС; ТС без номерного знака; с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязненным; а также без талона техосмотра, или с чужим или поддельным талономСт.121 ч.5170-255 грн, за повторное на протяжении года нарушение 255-510 грн или общ. работы на 30-40 часов, с возможным оплатным изъятием ТСИнспектор ДПСЕксплуатація водіями транспорт-них засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підробленіЭксплуатация ТС, номера агрегатов которых не отвеча-ют записям в регистрацион-ных документах, уничтожен-ные или подделанныеСт.121(1) ч.1255-340 грнИнспектор ДПСПорушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирівНарушение водителями маршрутных такси правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пасажировСт.121(2) ч.2255-340 грнИнспектор ДПСПеревезення пасажирів на автобус-ному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадянПеревозка пассажиров на автобусном маршруте протяжностью свыше 500 км одним водителемСт.121(2) ч.3170-255 грнИнспектор ДПСПеревищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішо-хідних переходах, а так само поруше-ння встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуара-ми чи пішохідними доріжкамиПревышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, нарушение правил остановки и стоянки, проезд пешеходных переходов, непредоставление преиму-щества в движении пешехо-дам, нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходными дорожкамСт.122 ч.1255-340 грнИнспектор ДПСПорушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їздиНарушение правил проезда перекрестков, остановок и непредоставления преиму-щества в движении маршрут-ным ТС, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположение ТС на проезжей части, нарушение правил движения по автома-гистралям, нарушение правил пользования внешними осве-тительными приборами или предупредительными сигнала-ми, в том числе при начале движения или измене-нии его направления и их самовольное переоснащение, Нарушение правил пользования внешними осветитель-ными приборами или предупредительными сиг-налами, в том числе при нача-ле движения или изменении его направления и их само-вольное переоснащение, Использование во время движения телефона, если нет устройств, для разговора без помощи рукСт.122 ч.2425-510 грн Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі транспорт-ним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальни-ми світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньо-му руху або загрозу безпеці рухуПревышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч, проезд на запретитель-ный сигнал светофора или жест регулировщика, непредоставление преимущества в движении спец. ТС (скорая помощь, милиция и тому подобное), нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствия или угрозу безопасности движенияСт.122 ч.3510-680 грн или общ. работы на 30-40 часовСудПорушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: приму-сили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напря-мок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що під-тверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притя-гається до адміністративної відпові-дальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спос-тереження та іншими документамиВсе вышеуказанные нарушения, которые повлекли создание аварийной обстановки, начиная от превышения скорости на 20 км/ч и заканчивая правилами остановки, стоянки, которые создают угрозу безопасностиСт.122 ч.4680-850 грн или лишение прав от 6 мес. до 1 года СудЗалишення водіями ТЗ іншими учасниками дор. руху на порушення встановлених правил місця ДТП, до якої вони причетніПобег водителей и других участников дорожного движения с места ДТПСт.122(4)255-306 грн или общ. работы на 30-40 часов, или админ. арест на 10-15 сутокСудПорушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроївНарушение правил установки спец сигналов (мигалок)Ст.122(5)850-1020 грнСудНевиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобуНеиспольнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средстваСт.122(2)153-187 грн или лишение прав на 3-6 мес.СудВ"їзд на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або коли до переїзду наближається поїздВъезд на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора или жест регулировщика, при закрытом шлагбауме или когда приближается поездСт.123 ч.1340-425 грн, при аварии 340-680 грн или лишение прав на 1-2 г., или общ. работы на 40-60 часов (суд).Инспектор ДПСІнші порушення правил проїзду залізничних переїздів, крім передбачених частиною першою цієї статтіДругие нарушения правил проезда железнодорожных переездовСт.123 ч.2255-510 грн, при аварии как предыдущееИнспектор ДПСПорушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспорт-них засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майнаНарушение правил с повреждением ТС, груза, дорог, улиц, ж/д переездов или другого имуществаСт.124340-425 грн или лишение прав на 6-12 мес.СудНенадання т.з працівникам міліції та медичним працівникамНепредоставление ТС работ-никам милиции и медикамСт.124(1)68-136 грнНачальник ГАИКерування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для пере-вірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстрацій-них та інших документів, що підтвер-джують право користування чи роз-порядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодав-ством, належно оформленого дорож-нього (маршрутного) листа або доку-ментів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка")Управление ТС лицами, которые не имеют при себе соответствующих документов или не предъявили ихСт.126 ч.1425-850 грнИнспектор ДПСКерування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобомУправление ТС лицом, которое не имеет права управления таким ТС, или передача управления ТС лицу, которое не имеет права управления ТССт.126 ч.2510-595 грнНачальник ГАИКерування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобамиУправление ТС лицом, лишенным права управления ТССт.126 ч.3510-850 грнНачальник ГАИНепокора пішоходів сигналам регулювання, перехід ними проїзної частини у невстановленому містіПереход дороги пешеходом на красный сигнал светофора, в неустановленных местах или непосредственно перед ТС, невыполнение других правил дорожного движенияСт.127 ч.151-85 грнИнспектор ДПСПорушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин, т.з, обладнаними двигуном з робочим об'ємом до 50 куб.смНарушение правил велосипе-дистами, водителями гужевого транспорта, владельцами транспортных средств с объ-емом двигателя до 50 куб. смСт.127 ч.285-136 грнИнспектор ДПСТі самі порушення, вчиненні особами, зазначеними в ч.1,2Нарушения, совершенные пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных в состоянии опьяненияСт.127 ч.3136-170 грнИнспектор ДПСПорушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановкиНарушение, совершенные пе-шеходами, велосипедистами и погонщиками животных, кото-рые стали причиной аварииСт.127 ч.4170-255 грнСудПорушення порядку перевірки техніч-ного стану транспортного засобу, Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засо-бу та видача відповідного документа про його технічну справністьНенадлежащее проведение проверки, техосмотра и выдача документа о его технической исправностиСт.127(1) ч.1На лицо, ответственное за выдачу документа, 1530-1700 грнНачальник ГАИВидача талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобуВыдача талона о прохождении тех. обзора без документа, который подтверждает техническую исправность ТССт.127(1) ч.2На должностных лиц 1530-1700 грнНачальник ГАИДопуск до керування ТЗ, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакціїДопуск к управлению ТС водителей, которые находятся в состоянии алкогольного или другого опьянения, в болезне-нном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, или не прошли медосмотрСт.129 ч.1425-850 грнНачальник ГАИДопуск до керування ТЗ, які не мають права керуванняДопуск к управлению ТС лиц, которые не имеют права на управление ТССт.129 ч.2340-680 грнНачальник ГАИКерування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакціїУправление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, а также передача управления ТС лицу, которое находится в таком состоянии, также отказ от прохождения проверки на состояние опьянения или относительно употребления препаратовСт.130 ч.1На водителей 2550-3400 грн или лишения прав на 1-2 г., или общ. работы на 40-50 часов, или админ. арест на 7-10 суток и на другие лица - 2550-3400 грн, или общ. работы на 40-50 час. или админ. арест на 7-10 сутокСудПовторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статтіПовторное на протяжении года управление ТС в состоянии опьянения или уклонения от прохождения осмотраСт.130 ч.2На водителей лишение прав на 2-3 г. с возможным оплатным исключением ТС или общ. работы на 50-60 час., или админ. арест на 10-15 суток и на другие лица - возможно исключение ТС или общ. раб на 50-60 час., или админ. арест на 10-15 сутокСудДії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адмініст-ративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншо-го сп'яніння або під впливом лікарсь-ких препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встанов-леного порядку огляду на стан алко-гольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарсь-ких препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керуван-ня транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - оплатне вилучення транспортного засобуПосле двух на протяжении года взысканий за управление в состоянии алкогольного или другого опьянения и под воздействием лекарственных препаратов, или за отказ от прохождения осмотраСт.130 ч.3На водителей лишение прав на 10 лет с оплатным изъятием ТС и на другие лица - оплатное изъятие ТС Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адмініст-ративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алко-гольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від про-ходження відповідно до встановлено-го порядку огляду на стан алкоголь-ного, наркотичного чи іншого сп'янін-ня або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керуван-ня транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - оплатне вилучення транспортного засобуПосле двух на протяжении года взысканий за управление в состоянии алкогольного или другого опьянения и под воздействием лекарственных препаратов, или за отказ от прохождения осмотраСт.130 ч.3На водителей лишение прав на 10 лет с оплатным изъятием ТС и на другие лица - оплатное изъятие ТС Вживання водієм транспортного засобу після дорожньотранспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препа-ратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затверд-женого складу аптечки або призначе-ні медичним працівником) або після того, як транспортний засіб був зупи-нений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою осо-бою медичного огляду з метою вста-новлення стану алкогольного, нарко-тичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, тягне за собою на водіїв поз-бавлення права керування транспорт-ними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти дібУпотребление водителем после ДТП при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в аптечку или назначены медиком) или после того, как ТС был остановлен по требованию милиционера, к проведению медосмотра на опьянение, до принятия решения об освобождении от такого осмотраСт.130 ч.4На водителей лишение прав на 2-3 года или админ. арест на 10-15 суток Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздамиНарушение правил перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и многотоннажных ТССт.132(1)На водите-лей 510-680 грн и на должностные лица - 680-850 грн Провезення в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях, а також здача в багаж чи в камеру схову на автомобільному транспорті небезпечних речовин або предметів - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перелік небезпечних речовин або предметів визначається правилами перевезення, діючими на відповідних видах транспорту Перевозка в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях, а также сдача в багаж или в камеру хранения опасных веществ или предметовСт.133(5)Предупреждение или 170-255 грн Порушення працівником залізнично-го, водного або повітряного транспор-ту правил безпеки руху або експлуа-тації транспорту, а також недоброя-кісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для жит-тя людей або настання інших тяжких наслідків, - караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкоджен-ня або заподіяли велику матеріальну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від двох до семи роківНарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло средней тяжести телесное повреждениеСт.276(2) УК3400-8500 грн или исправительные работы до 2 л., или арест до 6 м., или ограничение свободы до 3 л., с возможным лишением прав до 3 л. Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транс-портним засобом особи, яка перебу-ває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпе-чують дорожній рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодже-ння, тяжке тілесне ушкодження або його смерть, - караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відпові-дальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такогоВыпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных ТС, допуск к управлению ТС лица в состоянии алкогольного или другого опьянения, или не имеющего права на управление ТС, другое грубое нарушение, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжелое телесное повреждение или смерть пострадавшегоСт.287 УК Украины3400-8500 грн или исправительные работы до 2 л, или ограничения свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л., с возможным лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию ТС до 3 л. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорож-нього руху, вчинене особою, відпові-дальною за будівництво, реконструк-цію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це поруше-ння спричинило потерпілому серед-ньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або смерть, - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмежен-ням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти роківНарушение правил, норм и стандартов, относительно ограждения дорожного движения, совершенное лицом, ответственным за строительство, ремонт или содержание дорог, улиц и тому подобное, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжелое телесное повреждение или смертьСт.288 УК Украины3400-8500 грн или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л. Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу - караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох роківУничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения панели с идентификационным номером ТССт.290 УК Украины2550-4250 грн или исправительные работы до 2 л., или ограничения воли до 3 л. Експлуатація громадянами автомото-транспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпра-цьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативиПревышение норм содержания загрязняющих веществ в отработанных газахСт.81510-850 грнНачальник ГАИ Расшифровка цветовых меток:
рассматривает только судрассматривает начальник ГАИрассматривает инспектор ДПС
Автор
iQauto
Документ
Категория
Законы, постановления
Просмотров
16 989
Размер файла
36 Кб
Теги
украины, таблица, штрафов, даи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа