close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Источники, использованные при подготовке виртуального проекта "Слобожанський уклін Кобзареві"

код для вставкиСкачать
Використані джерела і література
1. Гончар, О. Т. Людина і зброя : роман / Олесь Гончар. - Харків : Фоліо, 2007. - 318 с. 2. Дорошенко, В. Огнище української науки : Наукове товариство імени Т. Шевченка : з нагоди 75-річчя його заснування / написав Володимир Дорошенко. - Нью-Йорк ; Філадельфія : [America], 1951. - 116 с.
3. Кониський, О. Я. Дмитро Пильчиков // Зоря. - 1894. - Чис. 4. - С. 93.
4. Офіційний сайт Балаклійської міської ради [Електронний ресурс]. - http://balakleya.kharkov.ua. - Назва з екрану.
5. Офіційний сайт Золочівської РДА [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zolochiv.inf.ua. - Назва з екрану.
6. Офіційний сайт Лозівської міської ради [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lozova.org/index.html. - Назва з екрану.
7. Офіційний сайт Шевченківської районної ради [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://shevchenkovo.com.ua. - Назва з екрану.
8. Тріпутіна, Н. П. Ґендерність як основа успішної діяльності подружніх пар представників вітчизняної інтелігенції: на прикладі родини Остащенко-Кудрявцевих // Ґендерна політика міст: історія і сучасність : наук. зб. - Х., 2007. - Вип. 2. - С. 165-172.
9. Улицы и площади Харькова [Электронный ресурс]: ист.-информ. справ. - Режим доступа: http://streets-kharkiv.info/shevchenko. - Загл. с экрана.
10. Харьков : справочник по названиям : 7000 улиц, площадей, скверов, районов... / Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Гос. архив Харьк. обл., Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко, Центр краеведения Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина ; [сост.: Е. Н. Дмитриева, Е. В. Дьякова, Н. М. Харченко]. - Харьков : САГА, 2011. - 432 с.
11. Шевченко, Т. Г. Зібрання творів. У 6 т. Т. 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю / Тарас Григорович Шевченко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; [упорядкув. та комент.: М. М. Павлюк та ін. ; ред. тому В. С. Бородін]. - Київ : Наук. думка, 2003. - 629 с.
12. Шевченкознавство в Харківському університеті : бібліогр. покажч. / Харк. держ. ун-т ім. О. М. Горького, Центр. наук. б-ка ; [упоряд.: В. К. Мазманьянц, О. О. Миронов]. - Харків : ХДУ, 1989. - 54 с.
Автор
468   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
122
Размер файла
30 Кб
Теги
проект, слобожанський, уклін, виртуальное, кобзареві, использованных, источников, подготовки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа