close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция за работа с SMC 2655W v

код для вставкиСкачать
Инструкция за работа с SMC 2655W v.2
Съдържанието на CD-ROMа е както следва:
Папки: AP и StationAdapter. Във всяка от папките има три под-директории: Manual, Utility и Firmware, които съдържат:
Документация, софтуер за конфигуриране и Firmware с помощта на които се сменя режима на работа на изделието от "Access Point" към "Station Adapter" и обратно.
След като решите в кой режим ще използвате устройството ("Access Point" или "Station Adapter"), изпълнете инструкциите за съответния режим описани по долу.
Режим "Station Adapter"
1. Инсталирате приложението (SmartStation.exe) за конфигуриране на изделието от папка: StationAdapter\Utility, като копирате папка "Station Adapter Utility" в "C:\Program Files"
2. Включвате устройството в електрическата мрежа, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използвате DC/DC конвертора придружаващ изделието, тъй като оригиналното захранване е за 110/120V.
3. Свързвате устройството с подходящ мрежов кабел в HUB/SWITCH или мрежовата карта на персоналния ви компютър.
4. Проверявате дали светодиода на устройството ("LNK/ACT" - първия от ляво на дясно) свети. По този начин се уверявате, че не сте допуснали грешка при включването в локалната мрежа (LAN).
5. Стартирате: "C:\Program Files\ Station Adapter Utility\FW.exe"
6. След като софтуера намери устройството попълвате паролата за достъп- default по подразбиране и натискате бутон Login
7. Натискате бутон OPEN FILE и избирате файл: StationAdapter\Firmware\NBv19.BIN
8. Натискате бутон UPGRADE и ИЗЧАКВАТЕ процеса да завърши.
Забележка: Тази процедура се извършва само по LAN! Режим "Access Point":
1. Инсталирате приложението за конфигуриране на изделието (SmartAP.exe) от папка: AP\Utility, като копирате папка "Smart AP Utility" в "C:\Program Files"
2. Включвате устройството в електрическата мрежа, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използвате DC/DC конвертора придружаващ изделието, тъй като оригиналното захранване на устройството е за 110/120V.
3. Свързвате устройството с подходящ мрежов кабел в HUB/SWITCH или мрежовата карта на персоналния ви компютър.
4. Проверявате дали светодиода на устройството ("LNK/ACT" - първия от ляво на дясно) свети. По този начин се уверявате, че не сте допуснали грешка при включването в локалната мрежа (LAN).
5. Стартирате: "C:\Program Files\ Smart AP Utility\FW.exe"
6. След като софтуера намери устройството попълвате паролата за достъп- default по подразбиране и натискате бутон Login
7. Натискате бутон OPEN FILE и избирате файл: AP\Firmware\ NBv28.BIN
8. Натискате бутон UPGRADE и ИЗЧАКВАТЕ процеса да завърши.
Забележка: Тази процедура се извършва само по LAN! 
Автор
svasiliev
Документ
Категория
Другое
Просмотров
93
Размер файла
30 Кб
Теги
инструкция, smc, 2655w, работа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа