close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Фізик світового масштабу

код для вставки
 -
E
-
mail
:
Schol_myrne@mail.ru
Тел.8(06119)494737
Виконали учні 11 класу
Група науковці
Фізик світового масштабу
Авторський колектив:
Іляшенко Д., Урикян Я.
Хар
’
янов С.,Хоменко Д., Нагороди за плідну працю
Мирненська ЗШ І
-
ІІІ ступенів
Наша адреса:
Мирне, вул. Шкільна,1
Проект: Андрій Сахаров –
видатна людина ХХ століття
В мире открытий научных ,
Среди академиков смело
Его признавали лучшим.
И он делал свое дело.
Герой Соціалістичної Праці 1953 р. 1956р., 1962 р
.
Сталінська премія 1953р.
Ленінська премія 1956р
Орден Леніна †
1953 р.
Нобелівська премія 1975 р.
Орден Хреста Витиса
Який переворот здійснив А. Сахаров?
Стрімкий ріст кар
’
єри
Хроніка професійної діяльності
1942 р
–
закінчив фізичний факультет Мос-
ковського Державного Університету;
1942 р. -
працював на Ульнівському заводі інженером
—
винахідником;
1944 р. поступив в аспірантуру ФІАНа;
1947 р.
захистив кандидатску дисертацію ;
1948 р. зарахований у спеціальну групу по створенню термоядерної зброї;
1950р
.
–
розвинув ідею створення магнітного термоядерного реактора
1953 р. отримав ступінь доктор фізико
-
математичних наук , був обраний дійсним членом АН СРСР А.Д.Сахаров (зліва) з І.В. Курчатовим. 1958 р.
“Батько водневої бомби”
З історії водневої бомби
Щоб створити водневу бомбу необхідно було поєднати в одній людині талант
—
фізика, хіміка,інженера.
В червн
і 1948 р. А.Д. Сахарова без його особистої згоди включили до спеціа-
льну групи,яка за-
ймалася теоритични-
ми та розрахункови-
ми роботами з ме-
тою створення вод-
невої бомби. В роки ―холодної війни ―
–
це було престижем держави. Довгий час нікому з вче-
них -
фізиків не вдалося створити на основі теоритичних розробок конкректне “
изделие‖. Андрій Дмитрович запропонував нову конструкторську ідею, яка отримала назву “
с
ахаровської слойки
”
В 1950 р. він був переведений на секретний “
об'єкт
”, який значився колись як селище з відомим Саровським монастирем. Через пев-
ний час воно зникло з географічних карт і з
’
явився з новим іменем Арзамас
-
16.
В серпні 1953 р.
було проведено перше успішне випробовування радянської термоя-
дерної бомби —
«
сахаровскої слойки
». Тому і називали його ―батьком водневої бомби‖. З цього часу А.Д.Сахарова зарахували до складу науково
-
технічної еліти СРСР. В насту-
п
н
і
р
о
к
и
в
і
н
п
р
а
ц
ю
в
а
в
н
а
д
п
р
о
б
л
е
м
а
м
и
м
и
р
н
о-
го використання термояденогї енергії .
Чому Андрій Сахаров виступив проти ядерних випробовувань?
Діяльність Андрія Дмитровича була оці-
нена досить високо. Здавалось би, нічого не повинно було хвилювати таку людину, крім нових відкритів в галузі фізики. Але успішне випробовування водневої бомби в 1955р. З було затьмарине смертю дівчин-
ки і солдата, а також травмами багатьох людей, що знаходилися поблизу полігону. Ця обставина, а також масове висилення людей заставило задуматися Сахарова про трагічні наслідки атомних зривів.
У своїх спогадах Андрій Дмитрович зазначав, що радіоактивні ―сліди‖, які покривають велику площу, являються однією з причин смерті людей, розви-
т
к
у
х
в
р
о
б
т
а
з
м
і
н
и
г
е
н
о
ф
о
н
у
.
В 1956
-
1962 рр. А.Сахаров виступав проти ядерних випро-
бовувань в ат-
мосфері. Він один з ініціаторів підписання Московського договору 1963 р. про заборону ядерних випробовувань в атмосфері, космосі, під водою. Отже, як фізик
-
ядерник він зробив ще один крок до зменшення безпеки сві-
тової термоядерної війни.
Автор
ov_romanenko
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
75
Размер файла
707 Кб
Теги
фізика, світового, масштаб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа