close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Моделирование отказов в высокопроизводительных вычислительных системах в рамках стандарта MPI и его расширения ULFM.

код для вставкиСкачать
Информатика, вычислительная техника и управление
˶˧˭
'2,FPVH
˯˱˧˨ˮ˫˳˱˥ˣ˰˫˨˱˵˭ˣ˪˱˥
˥˥˾˴˱˭˱˲˳˱˫˪˥˱˧˫˵˨ˮ˿˰˾˸
˥˾˺˫˴ˮ˫˵˨ˮ˿˰˾˸˴˫˴˵˨˯ˣ˸˥˳ˣ˯˭ˣ˸
˴˵ˣ˰˧ˣ˳˵ˣ03,˫˨˦˱˳ˣ˴˻˫˳˨˰˫̂8/)0
ȧȧȨɕɔɋɇɗɌɔɑɕȳȩɆɑɕɈɕɉɘɑɏɐ
ͨ͸ΉΉ΄͸ΊΈ΀ͺ͸ͽΊΉΗ ·ΈΆ͹΃ͽ΄͸ ͺΓ·Ά΃΅ͽ΅΀Η ͼ΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍ Έ͸ΉΏͽΊΆͺ ΅͸ ͺΓΉΆ΂Ά·ΈΆ΀ͿͺΆͼ΀Ίͽ΃Δ
΅Γ΍ ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍ Ή΀ΉΊͽ΄͸΍ ΂Ά΄·Ά΅ͽ΅ΊΓ ΂ΆΊΆΈΓ΍ ·ΆͼͺͽΈ;ͽ΅Γ ΆΊ΂͸Ϳ͸΄ ͜΃Η ·ΈΆͻΈ͸΄΄
Ϳ͸·΋Ή΂͸ͽ΄Γ΍΅͸·ΆͼΆ͹΅Γ΍Ή΀ΉΊͽ΄͸΍Ή΋ΑͽΉΊͺͽ΅΅Γ΄Ηͺ΃ΗͽΊΉΗͺΆͿ΄Ά;΅ΆΉΊΔΆ͹Έ͸͹ΆΊ΂΀ΆΊ΂͸ͿΆͺ
·΋Ίͽ΄ ͸ͺΊΆ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂ΆͻΆ ·ΈΆͼΆ΃;ͽ΅΀Η Έ͸ΉΏͽΊ͸ ΅͸ ΆΉΊ͸ͺΐ΀΍ΉΗ Έ͸͹ΆΊΆΉ·ΆΉΆ͹΅Γ΍ ΋Ϳ΃͸΍ Ή΀ΉΊͽ
΄Γ͚ΆͿ΄Ά;΅ΆΉΊΔΆ͹Έ͸͹ΆΊ΂΀ΆΊ΂͸ͿΆͺ·Έͽͼ΋Ή΄͸ΊΈ΀ͺ͸ͽΊΉΗͺΈ͸ͿΈ͸͹͸ΊΓͺ͸ͽ΄Ά΄ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊͽ03,
͚Έ͸͹ΆΊͽ΂Έ͸Ί΂ΆΆ·΀ΉΓͺ͸ͽΊΉΗ͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂͸΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆͺͼ΃ΗΊͽΉΊ΀ΈΆͺ͸΅΀ΗΆΊ
΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΓ΍ ͸΃ͻΆΈ΀Ί΄Άͺ ΀Ή·Ά΃ΔͿ΋ΖΑ΀΍ Ό΋΅΂Ύ΀Ά΅͸΃ Έ͸ͿΈ͸͹͸ΊΓͺ͸ͽ΄ΆͻΆ ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊ͸
03,ͦ·΀Ή͸΅͸Ίͽ΍΅΀΂͸ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀΅͸·Έ΀΄ͽΈͽΊͽΉΊΆͺΆ΁Ϳ͸ͼ͸Ώ΀ͧΈΆͺͽͼͽ΅ΆΉΈ͸ͺ
΅ͽ΅΀ͽͿ͸·΀Ή΀΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͺΆ·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸΄ΗΊΔ΀ ͺ Έ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅΋Ζ Ό͸΁΃Άͺ΋Ζ Ή΀
ΉΊͽ΄΋
ȳɔɧɠɎɋɤɎɚɔɗɋɉɘɉəɉɔɔɎɔɥɖɤɎɋɤɠɑɚɔɎɖɑɨɗɛɓɉɐɗɜɚɛɗɒɠɑɋɗɚɛɥɓɗɖɛəɗɔɥɖɤɎɛɗɠɓɑ
03,8/)0ɕɗɍɎɔɑəɗɋɉɖɑɎɗɛɓɉɐɗɋ
˥̅̈̇̈̐̋̈
ͥͽΉ΄ΆΊΈΗ΅͸·ΈΆͻΈͽΉΉͼΆΉΊ΀ͻ΅΋ΊΓ΁ͺ·ΆΉ΃ͽͼ΅΀ͽͻΆͼΓm·ΈΆ͹΃ͽ΄͸΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ͼ΃Η
͵΂Ϳ͸Ό΃Ά·Ή΅Γ΍Ή΀ΉΊͽ΄΅ͽΈͽΐͽ΅͸͸ ·ͽΈͽͼΉΆΆ͹ΑͽΉΊͺΆ΄·Ά·Έͽ;΅ͽ΄΋ΉΊΆ΀ΊΉ΃Ά;΅͸ΗͿ͸
ͼ͸Ώ͸ ͺΓͼ͸Ώ΀ ΂ΆΈΈͽ΂Ί΅Γ΍ ΈͽͿ΋΃ΔΊ͸ΊΆͺ ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀Η΄΀ Έ͸͹ΆΊ͸ΖΑ΀΄΀ ΅͸ ΅ͽ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΓ΍
Ή΀ΉΊͽ΄͸΍}>@ͦͼ΅ΆͺΈͽ΄ͽ΅΅Άͽ·ΆͺΓΐͽ΅΀ͽ΅͸ͼͽ;΅ΆΉΊ΀΀·ΈΆ΀ͿͺΆͼ΀Ίͽ΃Δ΅ΆΉΊ΀ͺΓΉΆ΂Ά·ΈΆ
΀ͿͺΆͼ΀Ίͽ΃Δ΅Ά΁Ή΀ΉΊͽ΄Γ΂͸΂ͽͼ΀΅ΆͻΆΎͽ΃ΆͻΆ΅͸͸··͸Έ͸Ί΅Ά΄΋ΈΆͺ΅ͽΗͺ΃ΗͽΊΉΗΊΈ΋ͼ΅ΆΈ͸Ϳ
Έͽΐ΀΄Ά΁Ϳ͸ͼ͸Ώͽ΁͚ΉͺΗͿ΀ ΉΕΊ΀΄ͼ΃ΗΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀΀ͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁΅͸ΉΆͺΈͽ΄ͽ΅΅Γ΍ Ή΋·ͽΈ
΂Ά΄·ΔΖΊͽΈ͸΍΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄ΆΈ͸Ϳͺ΀Ί΀ͽ΅ΆͺΓ΍ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΓ΍Ίͽ΍΅Ά΃Άͻ΀΁·ΆͿͺΆ΃ΗΖΑ΀΍Ή
·Ά΄ΆΑΔΖ ·ΈΆͻΈ͸΄΄΅Γ΍ Έͽΐͽ΅΀΁ ΂ΆΈΈͽ΂Ί΅Ά ·ΈΆͼΆ΃;͸ΊΔ ͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀Η ͼ͸;ͽ ·Έ΀ ΆΊ΂͸Ϳͽ
Ώ͸ΉΊ΀Ά͹ΆΈ΋ͼΆͺ͸΅΀Η
ͧΈΆͻΈ͸΄΄΅Άͽ Ά͹ͽΉ·ͽΏͽ΅΀ͽ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃ΗͽΊΉΗ ΅͸ Ή΀ΉΊͽ΄΅Ά΄ ΋ΈΆͺ΅ͽ
΀΃΀΅͸΋ΈΆͺ΅ͽ·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃ΗͦΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊΔ΅͸΋ΈΆͺ΅ͽΉ΀ΉΊͽ΄ΓΆΉ΅Άͺ͸΅͸΅͸Ϳ͸·΀Ή΀
ͺΉͽ΁·͸΄ΗΊ΀·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀Ηͺͻ΃Ά͹͸΃Δ΅΋Ζ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅΋ΖΊΆΏ΂΋΀·ΆΉ΃ͽͼ΋ΖΑͽ΄·ͽΈͽͿ͸·΋Ή΂ͽ
·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ΀ͿΕΊΆ΁΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Ά΁ΊΆΏ΂΀ͺΉ΃΋Ώ͸ͽΆΊ΂͸Ϳ͸ͦ·ͽΈ͸Ύ΀΀ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀Η΀·ͽΈͽͿ͸
·΋Ή΂͸ ΄Άͻ΋Ί ͹ΓΊΔ ͺΓ·Ά΃΅ͽ΅Γ ͸ͺΊΆ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂΀ ·ΆΉ΂Ά΃Δ΂΋ ΅ͽ Ϳ͸ͺ΀ΉΗΊΆΊ Ή·ͽΎ΀Ό΀΂΀ ·Έ΀
΂΃͸ͼ΅Ά΁·ΈΆͻΈ͸΄΄ΓͧΈͽ΀΄΋ΑͽΉΊͺΆ΄͸ͺΊΆ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂΀΍Ά·ͽΈ͸Ύ΀΁ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀Η΀·ͽΈͽͿ͸·΋Ή
΂͸ Ηͺ΃ΗͽΊΉΗ ·ΈΆΉΊΆΊ͸ ΀Ή·Ά΃ΔͿΆͺ͸΅΀Η Ί͸΂ ΂͸΂ ΆΊ ·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃Η ΅ͽ ΊΈͽ͹΋ͽΊΉΗ ͺ΅ͽΉͽ΅΀Η
΀Ϳ΄ͽ΅ͽ΅΀΁ͺ΂Άͼ·ΈΆͻΈ͸΄΄ΓΏΊΆͼΆΉΊ΀ͻ͸ͽΊΉΗͿ͸ΉΏͽΊΆΏͽͺ΀ͼ΅ΆͻΆ΅ͽͼΆΉΊ͸Ί΂͸ًͺΓΉΆ΂΀΍
΅͸΂΃͸ͼ΅Γ΍ Έ͸Ή΍ΆͼΆͺ ͚ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅΋Ζ ΊΆΏ΂΋ Ϳ͸·΀ΉΓͺ͸ͽΊΉΗ ͺΉͽ ͼ͸΅΅Γͽ ΀Ή·Ά΃ΔͿ΋ͽ΄Γͽ
·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀ͽ΄ ͺ ΊΆ΄ Ώ΀Ή΃ͽ ͼ͸΅΅Γͽ ΂ΆΊΆΈΓͽ ΅ͽ Ηͺ΃ΗΖΊΉΗ Ή΋ΑͽΉΊͺͽ΅΅Γ΄΀ ͼ΃Η Ϳ͸·΋Ή΂͸
·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ΀Ϳ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Ά΁ΊΆΏ΂΀
ͩΊ͸ΊΔΗ Έͽ΂Ά΄ͽ΅ͼΆͺ͸΅͸ ΂ ·΋͹΃΀΂͸Ύ΀΀ ·ΈΆͻΈ͸΄΄΅Γ΄ ΂Ά΄΀ΊͽΊΆ΄ ͤͽ;ͼ΋΅͸ΈΆͼ΅Ά΁ ΅͸΋Ώ΅Ά΁ ΂Ά΅
ΌͽΈͽ΅Ύ΀΀mͧ͸Έ͸΃΃ͽ΃Δ΅ΓͽͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅ΓͽΊͽ΍΅Ά΃Άͻ΀΀‫}ي‬
2015, т. 4, № 3
5
Моделирование отказов в высокопроизводительных вычислительных системах...
͚ Ή΃΋Ώ͸ͽ Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ΅͸ ΋ΈΆͺ΅ͽ ·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃Η ͺ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅΋Ζ
ΊΆΏ΂΋ͺ΍Άͼ΀ΊΊΆ΃Δ΂ΆΊΆΏΊΆΗͺ΅Ά΋΂͸;ͽΊ·Έ΀΂΃͸ͼ΅Ά΁·ΈΆͻΈ͸΄΄΀ΉΊ͚΀ͼͽ͸΃ͽΊΆ΃Δ΂ΆΊͽ
ͼ͸΅΅Γͽ ΂ΆΊΆΈΓͽ ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Γ ͼ΃Η ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Η ΋ΊͽΈΗ΅΅Ά΁ ͺ ΈͽͿ΋΃ΔΊ͸Ίͽ Ή͹ΆΗ ΀΅ΌΆΈ
΄͸Ύ΀΀ͪ͸΂;ͽ΅͸΋ΈΆͺ΅ͽ·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃Η΂Ά΅ΊΈΆ΃΀Έ΋ͽΊΉΗΏ͸ΉΊΆΊ͸΀΄Ά΄ͽ΅ΊΉΆͿͼ͸΅΀Η΂Ά΅
ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ·Έ΀ ͺΓ·Ά΃΅ͽ΅΀΀ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ ͪΆ ͽΉΊΔ ΅͸΂΃͸ͼ΅Γͽ Έ͸Ή΍ΆͼΓ ΄Άͻ΋Ί ͹ΓΊΔ
Ϳ΅͸Ώ΀Ίͽ΃Δ΅Ά΋΄ͽ΅Δΐͽ΅ΓΆͼ΅͸΂Ά ·ΆΊΈͽ͹΋ͽΊΉΗͼΆ·Ά΃΅΀Ίͽ΃Δ΅͸ΗΈ͸͹ΆΊ͸·Έ΀΂΃͸ͼ΅ΆͻΆ·ΈΆ
ͻΈ͸΄΄΀ΉΊ͸ͼ΃ΗΈͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ͺ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀΀
͠Ή·Ά΃ΔͿΆͺ͸΅΀ͽ ΄ͽΊΆͼΆͺ ΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀΀ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁ ΅͸ Ή΀ΉΊͽ΄΅Ά΄
΋ΈΆͺ΅ͽ·ΈͽͼΉΊ͸ͺ΃ΗͽΊΉΗΊΈ΋ͼ΅ΆΈͽ͸΃΀Ϳ΋ͽ΄Γ΄ͼ΃ΗΉ΀ΉΊͽ΄͵΂Ϳ͸Ό΃Ά·Ή΅ΆͻΆ΋ΈΆͺ΅Η·ΆΕΊΆ΄΋
Ϳ΅͸Ώ΀Ίͽ΃Δ΅Άͽͺ΅΀΄͸΅΀ͽΉ·ͽΎ΀͸΃΀ΉΊΆͺͺΕΊΆ΁Ά͹΃͸ΉΊ΀΋ͼͽ΃ΗͽΊΉΗ΀΄ͽ΅΅Ά΄ͽΊΆͼ͸΄΋ΈΆͺ΅Η
·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃Η >@ ͯΊΆ͹Γ ·Έ΀΄ͽ΅ΗΊΔ ΄ͽΊΆͼΓ ΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀΀ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͺΓΏ΀Ή
΃ͽ΅΀΁΅͸΋ΈΆͺ΅ͽ·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃ΗΉΈͽͼΉΊͺ͸Ά͹΄ͽ΅͸ΉΆΆ͹Αͽ΅΀Η΄΀ͼΆ΃;΅ΓΆ͹ͽΉ·ͽΏ΀ͺ͸ΊΔͺΆͿ
΄Ά;΅ΆΉΊΔ΂Ά΄΄΋΅΀΂͸Ύ΀΀΄ͽ;ͼ΋ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΄΀·ΈΆΎͽΉΉ͸΄΀ͼ͸;ͽ·Έ΀΅͸΃΀Ώ΀΀ΆΊ΂͸
ͿΆͺ ͺ ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Ά΁ Ή΀ΉΊͽ΄ͽ ͸ Ί͸΂;ͽ Ά͹ͽΉ·ͽΏ΀ͺ͸ΊΔ Ή·ΆΉΆ͹΅ΆΉΊΔ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Η ·Έ΀
΃Ά;ͽ΅΀ΗͺΉΆͻ΃͸ΉΆͺ͸΅΅ΆͽΉΆΉΊΆΗ΅΀ͽ΀Ϳ΂ΆΊΆΈΆͻΆͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀Η΄Άͻ΋Ί͹ΓΊΔ·ΈΆͼΆ΃;ͽ΅Γ
͜΃Η΋ͼΆͺ΃ͽΊͺΆΈͽ΅΀ΗΕΊ΀΍ΊΈͽ͹Άͺ͸΅΀΁΂΃ΖΏͽͺΓ΄ͼ΃ΗΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊ͸ 03,Ηͺ΃ΗͽΊΉΗ΋Ή΃Ά
ͺ΀ͽ>@ΉΆͻ΃͸Ή΅Ά΂ΆΊΆΈΆ΄΋΃Ζ͹͸ΗΆ·ͽΈ͸Ύ΀ΗͼΆ΃;΅͸Ϳ͸ͺͽΈΐ΀ΊΔΉΗͿ͸΂Ά΅ͽΏ΅ΆͽͺΈͽ΄Ηͼ͸
;ͽ ͺ Ή΃΋Ώ͸ͽ ΆΊ΂͸Ϳ͸ Ώ͸ΉΊ΀ Ά͹ΆΈ΋ͼΆͺ͸΅΀Η ͚ ·ΈΆΊ΀ͺ΅Ά΄ Ή΃΋Ώ͸ͽ ͽΉ΃΀ ΅ͽ΂ΆΊΆΈ͸Η 03,
Ά·ͽΈ͸Ύ΀Η ΅΀΂Άͻͼ͸ ΅ͽ Ϳ͸ͺͽΈΐ͸ͽΊΉΗ ΊΆ 03,·ΈΆΎͽΉΉ ͺΓͿͺ͸ͺΐ΀΁ ͽͽ ΅ͽ ΄Ά;ͽΊ ·Έ΀΅ΗΊΔ
΋Ώ͸ΉΊ΀Η ͺ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀΀ ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀Η Ίͽ΄ Ή͸΄Γ΄ ΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀Η ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΓ΍ ͺΓ
Ώ΀Ή΃ͽ΅΀΁ ΉΊ͸΅Άͺ΀ΊΉΗ ΅ͽͺΆͿ΄Ά;΅Ά΁ ͚Ήͽ Ά͹ͽΉ·ͽΏ΀ͺ͸ΖΑ΀ͽ ΉͺΗͿΔ ΄ͽ;ͼ΋ ·ΈΆΎͽΉΉ͸΄΀ 03,
Ά·ͽΈ͸Ύ΀΀ ͼΆ΃;΅Γ ͺΆͿͺΈ͸Α͸ΊΔ΂ΆͼΓ Άΐ΀͹Ά΂ ΀΅ΌΆΈ΄΀Έ΋ΖΑ΀ͽ ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀ͽ Ά ΃Ζ͹Ά΄ ΉΆ
ΉΊΆΗ΅΀΀ ͺΆͿ΅΀΂ΐͽ΄ ͺ ΍Άͼͽ ͺΓ·Ά΃΅ͽ΅΀Η Ά·ͽΈ͸Ύ΀΀ ͧΆΉ΃ͽ ΊΆͻΆ ΂͸΂ ΅ͽ΂ΆΊΆΈΓͽ ·ΈΆΎͽΉΉΓ
͹Γ΃΀ ΋ͺͽͼΆ΄΃ͽ΅Γ Ά͹ ΆΊ΂͸Ϳͽ ͺ Ή΀ΉΊͽ΄ͽ Έ͸͹ΆΊ͸ ·Ά ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Ζ ΄Ά;ͽΊ ͹ΓΊΔ ΅͸Ώ͸Ί͸
͜΃Η ·ΈͽͼΆΊͺΈ͸Αͽ΅΀Η ͹΃Ά΂΀ΈΆͺΆ΂ ͺ 03, ͼΆ΃;΅Γ ͹ΓΊΔ Έͽ͸΃΀ͿΆͺ͸΅Γ ΄ͽ΍͸΅΀Ϳ΄Γ ·Έͽͼ΋
·Έͽ;ͼͽ΅΀ΗͺΉͽ΍·ΈΆΎͽΉΉΆͺΆ͹ΆΊ΂͸Ϳ͸΍΂Άͻͼ͸ΕΊΆ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Ά
ͧͽΈͽΏ΀Ή΃ͽ΅΅ΓͽͺΓΐͽΊΈͽ͹Άͺ͸΅΀Η΋Ώ΀ΊΓͺ͸ΖΊΉΗͺΈ͸Ήΐ΀Έͽ΅΀΀8/)0>@΀ͼΆΈ͸͹͸
ΊΓͺ͸ΖΊΉΗ ͼ΃Η ͺ΅ͽΉͽ΅΀Η ͺ ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊ 03, ͧΈΆͻΈ͸΄΄΅Γͽ Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀ 03, Ή Έ͸Ήΐ΀Έͽ
΅΀ͽ΄8/)0 ·ΆͿͺΆ΃ΗΊΈͽ͸΃΀ͿΆͺΓͺ͸ΊΔΈ͸Ϳ΃΀Ώ΅ΓͽΊͽ΍΅΀΂΀ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀΅͸΋ΈΆͺ΅ͽ
·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃Η ͩ΃ͽͼ΋ͽΊ ΆΊ΄ͽΊ΀ΊΔ ΏΊΆ ΉΈΆ΂΀ ·ΆΗͺ΃ͽ΅΀Η ·Έ΀ͻΆͼ΅Γ΍ ΂ Ε΂Ή·΃΋͸Ί͸Ύ΀΀ Έͽ͸
΃΀Ϳ͸Ύ΀΁ 03, F Έ͸Ήΐ΀Έͽ΅΀ͽ΄ 8/)0 ͺ ΅͸ΉΊΆΗΑͽͽ ͺΈͽ΄Η ΅ͽ Ά·Έͽͼͽ΃ͽ΅Γ ͸ ΆΊ΃͸ͼ΂͸ ΀ Ίͽ
ΉΊ΀ΈΆͺ͸΅΀ͽ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΓ΍ ͸΃ͻΆΈ΀Ί΄Άͺ ΅͸ Έͽ͸΃Δ΅Γ΍ ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍ Ή΀ΉΊͽ΄͸΍ ΉͽͻΆ
ͼ΅Η΅ͽΕΌΌͽ΂Ί΀ͺ΅ΓͺΉ΀΃΋·Ά΂͸ͽΑͽΆΊ΅ΆΉ΀Ίͽ΃Δ΅Ά͹Ά΃ΔΐΆ΁ͼ΃΀Ίͽ΃Δ΅ΆΉΊ΀ͺΈͽ΄ͽ΅΀͹ͽͿ
ΆΊ΂͸Ϳ΅Ά΁Έ͸͹ΆΊΓͧΆΕΊΆ΄΋͸΂Ί΋͸΃Δ΅͸Ϳ͸ͼ͸Ώ͸·ΈΆͺͽΈ΂΀ ΀ΊͽΉΊ΀ΈΆͺ͸΅΀Η·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀΁ΆΉ
΅Άͺ͸΅΅Γ΍΅͸Ίͽ΍΅΀΂͸΍ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀
ͮͽ΃Δͼ͸΅΅Ά΁Έ͸͹ΆΊΓΉΆΉΊΆ΀ΊͺΈ͸ͿΈ͸͹ΆΊ΂ͽ΄ͽΊΆͼΆͺ΀ΉΈͽͼΉΊͺ΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆͺ
ͺ ͺΓΉΆ΂Ά·ΈΆ΀ͿͺΆͼ΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍ Ή΀ΉΊͽ΄͸΍ ΉΆͻ΃͸Ή΅Ά Ή·ͽΎ΀Ό΀΂͸Ύ΀΀ 8/)0 Ά͹ͽΉ·ͽΏ΀ͺ͸ΖΑ΀΍
ͺΆͿ΄Ά;΅ΆΉΊΔ΀Ϳ΋Ώͽ΅΀Η΀ΊͽΉΊ΀ΈΆͺ͸΅΀ΗΈ͸Ϳ΃΀Ώ΅Γ΍ΉΊΈ͸Ίͽͻ΀΁·ΆΉΊΈΆͽ΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀
ͺΓ΍·͸Έ͸΃΃ͽ΃Δ΅Γ΍·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀΁
ͩΊ͸ΊΔΗΆΈͻ͸΅΀ͿΆͺ͸΅͸Ή΃ͽͼ΋ΖΑ΀΄Ά͹Έ͸ͿΆ΄͚·ͽΈͺΆ΄Έ͸Ϳͼͽ΃ΉΊ͸ΊΔ΀·Έ΀ͺͽͼͽ΅Γ·Έ΀΅
Ύ΀·Γ΀ΆΉ΅Άͺ΅ΓͽΌ΋΅΂Ύ΀΀Ή·ͽΎ΀Ό΀΂͸Ύ΀΀8/)0͸Ί͸΂;ͽ΂Έ͸Ί΂ΆΆ·΀ΉΓͺ͸ͽΊΉΗΉΆͼͽΈ;͸
΅΀ͽ ͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂΀ ΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸΅΀Η ΆΊ΂͸ͿΆͺ ͚Ά ͺΊΆΈΆ΄ Έ͸Ϳͼͽ΃ͽ Ά·΀Ή͸΅Γ Ίͽ΍΅΀΂΀ ΆΊ΂͸ͿΆ
΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͼ΃Η Έͽΐͽ΅΀Η ΊͽΉΊΆͺΆ΁ Ϳ͸ͼ͸Ώ΀ ΀ ΀΍ ·ΈΆͻΈ͸΄΄΅Γͽ Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀ ͚ Ϳ͸΂΃ΖΏͽ
΅΀΀·Έ΀ͺΆͼ΀ΊΉΗΆ·΀Ή͸΅΀ͽΈͽͿ΋΃ΔΊ͸ΊΆͺΈ͸͹ΆΊΓ΀΅͸·Έ͸ͺ΃ͽ΅΀ͽͼ͸΃Δ΅ͽ΁ΐ΀΍΀ΉΉ΃ͽͼΆͺ͸΅΀΁
6
Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика»
А.А. Бондаренко, М.В. Якобовский
˯̡̢̛̜̟̑̇̈̎̋̓̑̅̃̐̋̈̑̍̃̊̑̅̔̒̑̏̑̓̃̔̋̓̈̐̋̕8/)0
͚ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊͽ03,ΆΊΉ΋ΊΉΊͺ΋ͽΊΆ·΀Ή͸΅΀ͽ΂͸΂΀΍΃΀͹ΆΌ΋΅΂Ύ΀΁ΉͺΗͿ͸΅΅Γ΍ΉΆ͹ͽΉ·ͽ
Ώͽ΅΀ͽ΄ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ͺͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍Ή΀ΉΊͽ΄͸΍͞ͽ΃͸Η·ΈͽͼΆΉΊ͸ͺ΀ΊΔ·Ά΃ΔͿΆͺ͸
Ίͽ΃Ζ ͻ΀͹΂΀΁ ΀΅ΊͽΈΌͽ΁Ή ͸ͺΊΆΈΓ 8/)0 ΋ΐ΃΀ ΆΊ ͺΓ͹ΆΈ͸ ΂Ά΅΂ΈͽΊ΅Ά΁ Ίͽ΍΅΀΂΀ ΆΊ΂͸ͿΆ
΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ΀΃΀ Ά͹ΗͿ͸Ίͽ΃ΔΉΊͺ ͺΆΉΉΊ͸΅͸ͺ΃΀ͺ͸ΊΔ ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀ͽ Ύͽ΃΀΂Ά΄ ·ΆΉ΃ͽ ΆΊ΂͸Ϳ͸
m͵ΊΆΊ΀΅ΊͽΈΌͽ΁ΉͼΆ΃;ͽ΅΀΅ΌΆΈ΄΀ΈΆͺ͸ΊΔ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀ͽΆΉ·ͽΎ΀͸΃Δ΅Γ΍΋Ή΃Άͺ΀Η΍΄ͽΐ͸Ζ
Α΀΍ ·ͽΈͽͼ͸Ώͽ ΉΆΆ͹Αͽ΅΀΁ ΀ ·ΈͽͼΆΉΊ͸ͺ΃ΗΊΔ ΂Ά΅ΉΊΈ΋΂Ύ΀΀ ΀ Ά·Έͽͼͽ΃ͽ΅΀Η ΂ΆΊΆΈΓͽ ·ΆͿͺΆ
΃ΗΊ ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀Ζ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΀ΊΔ 03,‫ي‬Ά͹Βͽ΂ΊΓ ΀ Ή·ΆΉΆ͹΅ΆΉΊΔ ·ͽΈͽͼ͸ͺ͸ΊΔ ΉΆΆ͹Αͽ
΅΀Η}>ΉΊΈ @ ͚Γ͹ΆΈ ΅͸΀͹Ά΃ͽͽ ·Άͼ΍ΆͼΗΑͽ΁ ͼ΃Η ͼ͸΅΅ΆͻΆ ·Έ΀΃Ά;ͽ΅΀Η Ίͽ΍΅΀΂΀ ͺΆΉ
ΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Η΀Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀ΗΆΉΊ͸ͽΊΉΗͿ͸·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃ͽ΄
ͦ͹Έ͸͹ΆΊ΂͸ ΆΊ΂͸ͿΆͺ ͺ 8/)0 ΆΉ΅ΆͺΓͺ͸ͽΊΉΗ ΅͸ Ή΃ͽͼ΋ΖΑ΀΍ ͼͺ΋΍ ·Ά΃Ά;ͽ΅΀Η΍>@ ͚
Ή΃΋Ώ͸ͽΆΊ΂͸Ϳ͸΍ΆΊΗ͹ΓΆͼ΅ΆͻΆ΀Ϳ03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ
 03,Ά·ͽΈ͸Ύ΀Ηͺ΂΃ΖΏ͸ΖΑ͸Ηͺ Ήͽ͹ΗΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀΁ 03,·ΈΆΎͽΉΉ΅ͽͼΆ΃;΅͸͹΃Ά΂΀ΈΆ
ͺ͸ΊΔΉΗ ͹ͽΉ΂Ά΅ͽΏ΅Ά ͸ ͼΆ΃;΅͸ ͹ΓΊΔ ΃΀͹Ά ͺΓ·Ά΃΅ͽ΅͸ ΋Ή·ͽΐ΅Ά ΃΀͹Ά ͺΓͿͺ͸ΊΔ 03,
΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽ
 03,Ά·ͽΈ͸Ύ΀Η ΅ͽ ͺ΂΃ΖΏ͸ΖΑ͸Η ͺ Ήͽ͹Η ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀΁ 03,·ΈΆΎͽΉΉ ͼΆ΃;΅͸ Ϳ͸ͺͽΈ
ΐ΀ΊΔΉΗ΅ΆΈ΄͸΃Δ΅Ά ͽΉ΃΀ΊΆ΃Δ΂Ά΅ͽ͹΋ͼͽΊ·ΈͽΈͺ͸΅͸·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃ͽ΄Ή·Ά΄ΆΑΔΖΉ·ͽ
Ύ΀͸΃Δ΅Γ΍Ό΋΅΂Ύ΀΁8/)0
03,΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽͺΆͿ΅΀΂͸ͽΊΊΆ΃Δ΂Ά΋΋Ώ͸ΉΊ΅΀΂ΆͺΆ·ͽΈ͸Ύ΀΀ΉΆͼͽΈ;͸Αͽ΁ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀΁
·ΈΆΎͽΉΉΆͼ΅͸΂Ά΄Ά;ͽΊΊ͸΂͹ΓΊΔΏΊΆ ΅ͽͺΉͽ 03,·ΈΆΎͽΉΉΓ΋Ώ͸ΉΊͺ΋ΖΑ΀ͽͺΕΊΆ΁Ά·ͽΈ͸
Ύ΀΀ͺͽΈ΅΋Ί03,΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽͤΆ;ͽΊͺΆͿ΅΀΂΅΋ΊΔΉ΀Ί΋͸Ύ΀Η΂Άͻͼ͸03,·ΈΆΎͽΉΉͿ͸ͺͽΈΐ΀Ί
ΉͺΆͽ ΋Ώ͸ΉΊ΀ͽ ͺ ΕΊΆ΁ Ά·ͽΈ͸Ύ΀΀ ͸ ΆΊ΂͸Ϳ ·ΈΆ΀ͿΆ΁ͼͽΊ ͺ Ή΃ͽͼ΋ΖΑ΀΁ ΄Ά΄ͽ΅Ί ͺΈͽ΄ͽ΅΀ ͝Αͽ
Έ͸Ϳ·ΆͼΏͽΈ΂΅ͽ΄ΏΊΆ03,΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽΆΊΈ͸;͸ͽΊΊΆ΃Δ΂Ά΃Ά΂͸΃Δ΅ΆͽͺΆͿͼͽ΁ΉΊͺ΀ͽΆΊ΂͸Ϳ͸΅͸
Ά·ͽΈ͸Ύ΀Ζ΀΅ͽΊ΅΀΂͸΂΀΍ͻ͸Έ͸΅Ί΀΁ΏΊΆͼΈ΋ͻ΀ͽ·ΈΆΎͽΉΉΓ΅ͽ΋Ώ͸ΉΊͺ΋ΖΑ΀ͽͺͼ͸΅΅Ά΁Ά·ͽ
Έ͸Ύ΀΀ Ί͸΂;ͽ ͹΋ͼ΋Ί ΋ͺͽͼΆ΄΃ͽ΅Γ Ά ͺΆͿ΅΀΂΅Άͺͽ΅΀΀ ΕΊΆͻΆ ΆΊ΂͸Ϳ͸ ͘Ή΀΅΍ΈΆ΅΅Άͽ Έ͸Ή·ΈΆ
ΉΊΈ͸΅ͽ΅΀ͽ΀΅ΌΆΈ΄͸Ύ΀΀ΆͺΆͿ΅΀΂΅Άͺͽ΅΀΀ΆΊ΂͸Ϳ͸΅ͽͻ͸Έ͸΅Ί΀Έ΋ͽΊΉΗ΀·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃΀ͼΆ΃;
΅Γ ·ΈΆΗͺ΃ΗΊΔ ΆΉΊΆΈΆ;΅ΆΉΊΔ ·Έ΀ ͺΓΗͺ΃ͽ΅΀΀ ΄΅Ά;ͽΉΊͺ͸ ·ΈΆΎͽΉΉΆͺ ͼ΃Η ΂ΆΊΆΈΓ΍ ͹΋ͼͽΊ
Ϳ͸Ό΀΂Ή΀ΈΆͺ͸΅ΆΊ΂͸Ϳ΀ͺΆͿ΅΀΂΅ͽΊ03,΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽ
ͦ͹Έ͸͹ΆΊ΂͸΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀΁΀Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀ΗΈ͸Ϳ΃΀Ώ΅Γ΍Ίͽ΍΅΀΂ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ΗΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃Η
ͽΊΉΗͺΆΉ΅Άͺ΅Ά΄Ϳ͸ΉΏͽΊΌ΋΅΂Ύ΀΁>@
 03,B&200B5(92.( ً ·Έͽ΂Έ͸Α͸ͽΊ ͺΉͽ Ίͽ΂΋Α΀ͽ ΅ͽ΃Ά΂͸΃Δ΅Γͽ Ά·ͽΈ͸Ύ΀΀ ΅͸
΂Ά΄΄΋΅΀΂͸ΊΆΈͽ΀ΆΊ΄ͽΏ͸ͽΊ΂Ά΄΄΋΅΀΂͸ΊΆΈͺ΂͸ΏͽΉΊͺͽ͸΅΅΋΃΀ΈΆͺ͸΅΅ΆͻΆ͚Ήͽ·ΆΉ΃ͽ
ͼ΋ΖΑ΀ͽͺΓͿΆͺΓ΅ͽ΃Ά΂͸΃Δ΅Γ΍Ό΋΅΂Ύ΀΁ΉͺΗͿ͸΅΅ΓͽΉΕΊ΀΄΂Ά΄΄΋΅΀΂͸ΊΆΈΆ΄ͼΆ΃;
΅Γ Ϳ͸ͺͽΈΐ͸ΊΔΉΗ Ϳ΅͸Ώͽ΅΀ͽ΄ 03,B(55B5(92.(' Ϳ͸ ΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽ΄ Ό΋΅΂Ύ΀΁
03,B&200B6+5,1.΀03,B&200B$*5((
 03,B&200B6+5,1. ً ΉΆͿͼ͸ͽΊ ΅͸ ΆΉ΅Άͺͽ Ή΋ΑͽΉΊͺ΋ΖΑͽͻΆ ΂Ά΄΄΋΅΀΂͸ΊΆΈ͸ ΅Ά
ͺΓ΁΅ͽΉΆͼͽΈ;͸Α΀΁ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀ͽ·ΈΆΎͽΉΉΓ
 03,B&200B)$,/85(B*(7B$&.(' ً ͺΆͿͺΈ͸Α͸ͽΊ ͻΈ΋··΋ ΉΆΉΊΆΗΑ΋Ζ ΀Ϳ
·ΈΆΎͽΉΉΆͺ΂ΆΊΆΈΓͽ͹Γ΃΀Ά·Έͽͼͽ΃ͽ΅Γ΂͸΂ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀ͽ΂΄Ά΄ͽ΅Ί΋·ΆΉ΃ͽͼ΅ͽͻΆͺΓͿΆ
ͺ͸Ό΋΅΂Ύ΀΀03,B&200B)$,/85(B$&.
 03,B&200B$*5(( ً ΉΆͻ΃͸ΉΆͺΓͺ͸ͽΊ Ϳ΅͸Ώͽ΅΀ͽ ͹΋΃ͽͺΆ΁ ·ͽΈͽ΄ͽ΅΅Ά΁ ͽΉ΃΀ ΅ͽΊ
ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀΍ 03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ ͺ ΂Ά΄΄΋΅΀΂͸ΊΆΈͽ ΀΃΀ ͺΆͿͺΈ͸Α͸ͽΊ ΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ͽ Ά ΅͸΃΀
Ώ΀΀ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΉͽ΄΅ͽΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀΄·ΈΆΎͽΉΉ͸΄ͺ΂Ά΄΄΋΅΀΂͸ΊΆΈͽ
͜΃Η ΊͽΉΊ΀ΈΆͺ͸΅΀Η Έ͸Ϳ΃΀Ώ΅Γ΍ Ίͽ΍΅΀΂ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͹Γ΃͸ ΉΆͿͼ͸΅͸ ͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂͸
΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆͺΆΉ΅Άͺ͸΅΅͸Η΅͸Έ͸Ήΐ΀Έͽ΅΀΀8/)0ͼ΃ΗΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊ͸03,͠Ή·Ά΃Δ
2015, т. 4, № 3
7
Моделирование отказов в высокопроизводительных вычислительных системах...
ͿΆͺ͸΅΀ͽ Ή·ͽΎ΀Ό΀΂͸Ύ΀΀ 8/)0 ͺΓͿͺ͸΅Ά ͽΉΊͽΉΊͺͽ΅΅Γ΄ ΉΊΈͽ΄΃ͽ΅΀ͽ΄ ΉΆ΍Έ͸΅΀ΊΔ ͹΋ͼ΋Α΋Ζ
ΉΆͺ΄ͽΉΊ΀΄ΆΉΊΔ Ή Έ͸ͿΈ͸͹͸ΊΓͺ͸ͽ΄Γ΄ ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊΆ΄ 03, ͚ ͼ͸΅΅Ά΁ ͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂ͽ ΂͸;ͼΆ΄΋
03,·ΈΆΎͽΉΉ΋·ΆΉΊ͸ͺ΃ͽ΅ͺΉΆΆΊͺͽΊΉΊͺ΀ͽ͸ΊΈ΀͹΋ΊͿ΅͸Ώͽ΅΀ͽ΂ΆΊΆΈΆͻΆΆΊΈ͸;͸ͽΊΉΆΉΊΆΗ΅΀ͽ
ΕΊΆͻΆ·ΈΆΎͽΉΉ͸ΆΊ΂͸Ϳ͸΃Ά΅΀΃΀΅ͽΊͪ͸΂;ͽͺ΅ͽ΁Έͽ͸΃΀ͿΆͺ͸΅Γ΄Άͼ΀Ό΀΂͸Ύ΀΀03,Ό΋΅΂
Ύ΀΁Ά͹΄ͽ΅͸ͬ΋΅΂Ύ΀΀Ά͹΄ͽ΅͸ͼ͸΅΅Ά΁͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂΀ͺΆͿͺΈ͸Α͸ΖΊ΀Ή΂΃ΖΏͽ΅΀ΗΉΆͻ΃͸Ή΅ΆΉ·ͽ
Ύ΀Ό΀΂͸Ύ΀΀ >@ Έ͸Ήΐ΀Έͽ΅΀Η 8/)0 ΅ͽ ·Έͽͼ΋Ή΄ΆΊΈͽ΅΅Γͽ ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊΆ΄ 03, ·ΆͿͺΆ΃ΗΖ
Α΀ͽ ΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸ΊΔ ΆΊ΂͸Ϳ ͺ ΅ΆΈ΄͸΃Δ΅Ά Ό΋΅΂Ύ΀Ά΅΀Έ΋ΖΑͽ΁ Έ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅Ά΁ ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ
΅Ά΁Ή΀ΉΊͽ΄ͽ͜΃ΗΈͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀Ίͽ΍΅΀΂ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀Ή·Ά΄ΆΑΔΖΌ΋΅΂Ύ΀΁ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊ͸
03, ͺ ΕΊΆ΁ ͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂ͽ Έͽ͸΃΀ͿΆͺ͸΅Γ Ό΋΅΂Ύ΀΀ 03,B&200B5(92.(
03,B&200B6+5,1.
03,B&200B$*5((
03,B&200B)$,/85(B$&.
03,B&200B)$,/85(B*(7B$&.('
˧̙̘̖̅̃̒̓̋̏̈̓̃̓̈̃̎̋̊̃̋̋̈̐̋̍̋̑̍̃̊̑̔̑̌̋̅̑̔̋̕̕̕̚̕
͚ͼ͸΅΅Ά΁Έ͸͹ΆΊͽ͹Γ΃΀Έ͸ͿΈ͸͹ΆΊ͸΅ΓΊΈ΀·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ͚·ͽΈͺΆ΁·ΈΆͻΈ͸΄΄ͽΈͽ͸΃΀ͿΆͺ͸΅
·͸Έ͸΃΃ͽ΃Δ΅Γ΁ ͸΃ͻΆΈ΀Ί΄ Έͽΐͽ΅΀Η Ϳ͸ͼ͸Ώ΀ Ά Έ͸Ή·ΈΆΉΊΈ͸΅ͽ΅΀΀ Ίͽ·΃͸ ͺ Άͼ΅ΆΈΆͼ΅Ά΄
ΉΊͽΈ;΅ͽ ͦΉΊ͸΃Δ΅Γͽ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ ΀Ή·Ά΃ΔͿ΋ΖΊ ͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂΋ ΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸΅΀Η ΆΊ΂͸ͿΆͺ ΀ ΉΆ
ͼͽΈ;͸Ί ·ΈΆΎͽͼ΋ΈΓ ͸ͺΊΆ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂ΆͻΆ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Η ͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁ ·Έ΀ ΕΊΆ΄ ͺΆ ͺΊΆΈΆ΁
·ΈΆͻΈ͸΄΄ͽ ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃ΗͽΊΉΗ ͺ Ά·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸΄ΗΊΔ ͺΓ
Ώ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍΋Ϳ΃Άͺ͸ͺΊΈͽΊΔͽ·ΈΆͻΈ͸΄΄ͽͿ͸·΀ΉΔ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃ΗͽΊΉΗͺ
Έ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅΋ΖΌ͸΁΃Άͺ΋ΖΉ΀ΉΊͽ΄΋
ͦ·΀ΐͽ΄ ΀Ή·Ά΃ΔͿ΋ͽ΄΋Ζ Ίͽ΍΅΀΂΋ Ά͹ͽΉ·ͽΏͽ΅΀Η ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͜΃Η Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀
͸ͺΊΆ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂ΆͻΆ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Η ͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁ ͺΉͽ ΄΅Ά;ͽΉΊͺΆ 03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ Έ͸Ϳͼͽ΃ͽ΅Ά
΅͸Έ͸͹ΆΏ΀ͽ·ΈΆΎͽΉΉΓΌΆΈ΄΀Έ΋ΖΑ΀ͽΈ͸͹ΆΏͽͽ·Ά΃ͽͺ΂ΆΊΆΈΆ΄ͺΓ·Ά΃΅ΗͽΊΉΗΆΉ΅Άͺ΅Ά΁͸΃
ͻΆΈ΀Ί΄·Έ΀΂΃͸ͼ΅Ά΁·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ΀΅͸ΈͽͿͽΈͺ΅Γͽ·ΈΆΎͽΉΉΓ΂ΆΊΆΈΓͽ·ΈΆΉΊ͸΀ͺ͸ΖΊͺΆ;΀
ͼ͸΅΀΀ ͺΓͿΆͺ͸ Ά͹Έ͸͹ΆΊΏ΀΂͸ ΆΊ΂͸Ϳ͸ ͺ Ή΀ΉΊͽ΄ͽ ͚ Ή΃΋Ώ͸ͽ ͺΆͿ΅΀΂΅Άͺͽ΅΀Η ΆΊ΂͸Ϳ͸ 03,
·ΈΆΎͽΉΉΓΆΊ΄ͽΏͽ΅΅Γͽ΂͸΂ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀ͽͺΓͺΆͼΗΊΉΗ΀ͿΈ͸ΉΏͽΊ΅ΆͻΆ·Ά΃Η͸΀΍΄ͽΉΊΆͿ͸΅΀
΄͸ΖΊ΅ΆͺΓͽ΀ͿΉ·΀Ή΂͸ΈͽͿͽΈͺ΅Γ΍·ΈΆΎͽΉΉΆͺ͟ͼͽΉΔΉ΃ͽͼ΋ͽΊΆΊ΄ͽΊ΀ΊΔΏΊΆΈ͸Ϳͼͽ΃ͽ΅΀ͽ΅͸
Έ͸͹ΆΏ΀ͽ ΀ ΈͽͿͽΈͺ΅Γͽ ·ΈΆΎͽΉΉΓ ·ΈΆ΀Ή΍Άͼ΀Ί ͺ΅΋ΊΈ΀ Ή͸΄Ά΁ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ Ή ·Ά΄ΆΑΔΖ ΉΊ͸΅
ͼ͸ΈΊ΅Γ΍ ΉΈͽͼΉΊͺ 03, ͢Ά΃΀ΏͽΉΊͺΆ ΈͽͿͽΈͺ΅Γ΍ 03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ Ηͺ΃ΗͽΊΉΗ ·͸Έ͸΄ͽΊΈΆ΄ ͼ΃Η
·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ΀ͼΆ΃;΅ΆΆ·Έͽͼͽ΃ΗΊΔΉΗ·Ά΃ΔͿΆͺ͸Ίͽ΃ͽ΄΀Ή΍ΆͼΗ΀Ϳ·Έͽͼ·Ά΃Ά;ͽ΅΀΁ΆͺΆͿ΄Ά;
΅Ά΄΂Ά΃΀ΏͽΉΊͺͽΆΊ΂͸ͿΆͺͺΆͺΈͽ΄ΗͺΓ·Ά΃΅ͽ΅΀Η·ΈΆͻΈ͸΄΄Γͪ͸΂ΆͽΈ͸Ϳͼͽ΃ͽ΅΀ͽ΅͸Έ͸͹ΆΏ΀ͽ
΀ΈͽͿͽΈͺ΅Γͽ03,·ΈΆΎͽΉΉΓΉͺΗͿ͸΅ΆΉΊͽ΄ΏΊΆͼ΃Η͹Ά΃Δΐ΀΅ΉΊͺ͸͸΃ͻΆΈ΀Ί΄ΆͺΆ·΀ΉΓͺ͸Ζ
Α΀΍Έͽΐͽ΅΀ͽͿ͸ͼ͸Ώ΄͸Ίͽ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂Ά΁Ό΀Ϳ΀΂΀Ϳ͸ΊΈ͸Ί΅Γ΄΀Ηͺ΃ΗΖΊΉΗ·ΈΆΎͽͼ΋ΈΓ·ͽΈͽΈ͸Ή
·Έͽͼͽ΃ͽ΅΀ΗΈ͸͹ΆΊΓ΅͸΄ͽ΅ΔΐͽͽΏ΀Ή΃Ά03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ·ΆΉΈ͸ͺ΅ͽ΅΀ΖΉ΅͸Ώ͸΃Δ΅Γ΄΀΋Ή΃Ά
ͺ΀Η΄΀Ϳ͸·΋Ή΂͸·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ
ͩΆͿͼ͸΅΀ͽ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂·ΈΆ΀Ή΍Άͼ΀Ί·Ά΂ΆΆΈͼ΀΅΀ΈΆͺ͸΅΅Ά΄΋·ΈΆΊΆ΂Ά΃΋ΊΆͽΉΊΔ
ͺ Ά·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅Γ΁ ΄Ά΄ͽ΅Ί Έ͸͹ΆΊΓ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ ΂Άͻͼ͸ ΆΊΉ΋ΊΉΊͺ΋ΖΊ Ά͹΄ͽ΅Γ ΄ͽ;ͼ΋ 03,
·ΈΆΎͽΉΉ͸΄΀ ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃ΗͽΊΉΗ Ϳ͸·΀ΉΔ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͼ΃Η ͺΉͽ΍ Έ͸͹ΆΏ΀΍ 03,
·ΈΆΎͽΉΉΆͺ͚Ή΃΋Ώ͸ͽΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀Η΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂ͺ΃Ά΂͸΃Δ΅Γͽ΋ΉΊΈΆ΁ΉΊͺ͸΍Έ͸΅ͽ΅΀Ηͺ
ΊΆ΄ Ώ΀Ή΃ͽ Ά·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸΄ΗΊΔ ͼ΃Η 03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ ͺͺͽͼͽ΅΅Γ΍ ͺ Έ͸͹ΆΏͽͽ ·Ά΃ͽ ΄Ά;ͽΊ
͹ΓΊΔ ΅ͽͼΆΉΊ΋·΅͸ ΀΅ΌΆΈ΄͸Ύ΀Η Ά ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏ΂͸΍ ΆΊ΂͸Ϳ͸ͺΐ΀΍ 03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺ ͜΃Η
ΊΆͻΆ ΏΊΆ͹Γ ΋ΉΊΈ͸΅΀ΊΔ ΕΊΆΊ ΅ͽͼΆΉΊ͸ΊΆ΂ ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Ά ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃ΗΊΔ ͼ΋͹΃΀ΈΆͺ͸΅΀ͽ ·Έ΀ ΉΆ
΍Έ͸΅ͽ΅΀΀ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͺ ΃Ά΂͸΃Δ΅Γͽ ΋ΉΊΈΆ΁ΉΊͺ͸ ΍Έ͸΅ͽ΅΀Η ͚Ά ͺΊΆΈΆ΁ ·ΈΆͻΈ͸΄΄ͽ
ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂ͺΆ·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸΄ΗΊΔΉͼ΋͹΃΀ΈΆͺ͸΅΀ͽ΄ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃ΗͽΊΉΗ
·ΆΉ΍ͽ΄ͽΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ΗΆ·΀Ή͸΅΅Ά΁ͺΈ͸͹ΆΊͽ>@ͧΈ΀ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀΀΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂ͺΈ͸Ή
8
Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика»
А.А. Бондаренко, М.В. Якобовский
·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅΋ΖΌ͸΁΃Άͺ΋ΖΉ΀ΉΊͽ΄΋ͺΉͽ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅ΓͽΊΆΏ΂΀΅ͽ·ΆΉΈͽͼΉΊͺͽ΅΅ΆͼΆΉΊ΋·΅Γ03,
·ΈΆΎͽΉΉ͸΄ ͺͺͽͼͽ΅΅Γ΄ ͺ Έ͸ΉΏͽΊ΅Άͽ ·Ά΃ͽ ͺ Ή΃΋Ώ͸ͽ ΆΊ΂͸Ϳ͸ ͪ͸΂΀΄ Ά͹Έ͸ͿΆ΄ ͼ΃Η ΊΈͽΊΔͽ΁
·ΈΆͻΈ͸΄΄Γͼ΋͹΃΀ΈΆͺ͸΅΀ͽ΅ͽΊΈͽ͹΋ͽΊΉΗ
͠Ϳ ͺΓΐͽΉ΂͸Ϳ͸΅΅ΆͻΆ Ή΃ͽͼ΋ͽΊ ΏΊΆ ·ΈΆΎͽͼ΋ΈΓ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀Η ͼ΃Η ͺΊΆΈΆ΁ ΀ ΊΈͽΊΔͽ΁
·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ ΆΊ΃΀Ώ͸ΖΊΉΗ ͜΃Η ͺΊΆΈΆ΁ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Ά ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΀ΊΔ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ
΅΀ͽ 03,ΉΈͽͼΓ ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΀ΊΔ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽ Έ͸͹ΆΏͽͻΆ ·Ά΃Η Ά·Έͽͼͽ΃΀ΊΔ ͻ΃Ά͹͸΃Δ΅΋Ζ
΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅΋ΖΊΆΏ΂΋Ή΂ΆΊΆΈΆ΁΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Ά·ΈΆͼΆ΃;΀ΊΔͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀ΗΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΀ΊΔ΂Ά·΀
ΈΆͺ͸΅΀ͽ ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Γ΍΃Ά΂͸΃Δ΅Γ΍΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂΅ΆͺΓ΄03,·ΈΆΎͽΉΉ͸΄ͺͺͽͼͽ΅΅Γ΄
ͺ Έ͸ΉΏͽΊ΅Άͽ ·Ά΃ͽ Ϳ͸Ίͽ΄ ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΀ΊΔ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽ Έ͸͹ΆΊΓ ·Έ΀΂΃͸ͼ΅Ά΁ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ Ή
΃Ά΂͸΃Δ΅Γ΍ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͜΃Η ΊΈͽΊΔͽ΁ ·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Ά ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΀ΊΔ ͺΆΉ
ΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽ 03,ΉΈͽͼΓ ΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΀ΊΔ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽ Έ͸͹ΆΏͽͻΆ ·Ά΃Η Ϳ͸Ίͽ΄ ·ͽΈͽ΁Ί΀ ΂
·ΈΆΎͽͼ΋Έͽ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽ ·ΈΆΎͽΉΉ͸ ͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁ Ή ·ΆΉ΃ͽͼ΅ͽ΁ ͻ΃Ά͹͸΃Δ΅Ά΁ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Ά΁
ΊΆΏ΂΀Ϳ͸·΀Ή͸΅΅Ά΁ͺΈ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅Ά΁Ό͸΁΃ΆͺΆ΁Ή΀ΉΊͽ΄ͽ
͚ΊΆΈ͸Η΀ΊΈͽΊΔΗ·ΈΆͻΈ͸΄΄ΓͿ͸·΋Ή΂͸΃΀ΉΔͺͼͺ΋΍Έͽ;΀΄͸΍͹ͽͿΆΊ΂͸ͿΆͺͺΆͺΈͽ΄ΗͺΓ
Ώ΀Ή΃ͽ΅΀΁΀ΉΆͼ΅΀΄ΆΊ΂͸ͿΆ΄ͼͺ΋΍03,·ΈΆΎͽΉΉΆͺͺΆͼ΅Ά΄΀ΊΆ΄;ͽ΄ͽΉΊͽΆΉ΅Άͺ΅ΆͻΆ͸΃
ͻΆΈ΀Ί΄͸͚Ά͹Ά΀΍Έͽ;΀΄͸΍Έ͸͹ΆΊΓΆΉ΋ΑͽΉΊͺ΃Η΃ΆΉΔΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂ΏͽΈͽͿ
Άͼ΀΅͸΂ΆͺΆͽΏ΀Ή΃Ά΀ΊͽΈ͸Ύ΀΁ΆΉ΅Άͺ΅ΆͻΆΎ΀΂΃͸ͧΆͼΆ͹΅Γ΁Ε΂Ή·ͽΈ΀΄ͽ΅Ί·ΆͿͺΆ΃ΗͽΊΆΎͽ΅΀ΊΔ
Ά͹Βͽ΄ ΅͸΂΃͸ͼ΅Γ΍ Έ͸Ή΍ΆͼΆͺ ͼ΃Η ΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀΀ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͸ ΀΄ͽ΅΅Ά ͺΈͽ΄ͽ΅΅Γͽ
Ϳ͸ΊΈ͸ΊΓ΅͸ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂΀΅͸ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽΉ΀ΉΊͽ΄Γ·ΆΉ΃ͽΆΊ΂͸Ϳ͸
ͩΈ͸ͺ΅ͽ΅΀ͽ·ΈΆͻΈ͸΄΄Έͽ͸΃΀Ϳ΋ΖΑ΀ͽΈ͸Ϳ΅ΓͽΊͽ΍΅΀΂΀ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀
ͧ͸Έ͸΄ͽΊΈΓͿ͸ͼ͸Ώ΀͹Γ΃΀ͺΓ͹Έ͸΅ΓΊ͸΂΀΄Ά͹Έ͸ͿΆ΄ΏΊΆ͹ΓΈ͸Ϳ΄ͽΈ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Ά΁ΊΆΏ΂΀
͹Γ΃ ·ΆΈΗͼ΂͸ ͤ͹ ͜΃Η ͺΊΆΈΆ΁ ΀ ΊΈͽΊΔͽ΁ ·ΈΆͻΈ͸΄΄ Έ͸Ϳ͹΀ͽ΅΀ͽ ΅͸ Έ͸͹ΆΏ΀ͽ ΀ Ϳ͸·͸Ή΅Γͽ
03,·ΈΆΎͽΉΉΓ ͹Γ΃Ά ·ΈΆͺͽͼͽ΅Ά Ί͸΂ ΏΊΆ͹Γ ͹Γ΃Ά ͼͺ͸ Ϳ͸·͸Ή΅Γ΍ 03,·ΈΆΎͽΉΉ͸ ͚ΓΏ΀Ή΃ͽ
΅΀Η ·ΈΆͺΆͼ΀΃΀ΉΔ ΅͸ ΅͸΋Ώ΅Ά΄ ΂΃͸ΉΊͽΈͽ ͧͤ͠ >@ ͫ;ͽ ΅͸ ΅ͽ͹Ά΃ΔΐΆ΄ Ώ΀Ή΃ͽ 03,
·ΈΆΎͽΉΉΆͺ ͼΆ ΅͸΂΃͸ͼ΅Γͽ Έ͸Ή΍ΆͼΓ ΅͸ ΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀Ζ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ·Έ΀ ΉΆ΍Έ͸
΅ͽ΅΀ͽ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͺ Έ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅΋Ζ Ό͸΁΃Άͺ΋Ζ Ή΀ΉΊͽ΄΋ ·ΈͽͺΓΐ͸ΖΊ ΉΆΆΊͺͽΊ
ΉΊͺ΋ΖΑ΀ͽ ΅͸΂΃͸ͼ΅Γͽ Έ͸Ή΍ΆͼΓ ·Έ΀ ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀΀ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͺ Ά·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸
2015, т. 4, № 3
9
Моделирование отказов в высокопроизводительных вычислительных системах...
΄ΗΊΔ Ή ͼ΋͹΃΀ΈΆͺ͸΅΀ͽ΄ ͪͽΆΈͽΊ΀ΏͽΉ΂΀ͽ ΆΎͽ΅΂΀ ·Ά΂͸ͿΓͺ͸ΖΊ ΏΊΆ ͽΉ΃΀ Ϳ͸·΋ΉΊ΀ΊΔ ͺΊΆΈ΋Ζ
΀΃΀ ΊΈͽΊΔΖ ·ΈΆͻΈ͸΄΄΋ ΅͸ ͺΉͽ΄ Ή΋·ͽΈ΂Ά΄·ΔΖΊͽΈͽ 6HTXRLD ΀ ͺͿΗΊΔ ΃Ά΂͸΃Δ΅Γͽ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ
΅Γͽ ΊΆΏ΂΀ Ά͹Βͽ΄Ά΄ Έ͸ͺ΅Γ΄ 0% ΂͸;ͼ͸Η ΊΆͻͼ͸ ͼ΃Η ΂ΆΆΈͼ΀΅΀ΈΆͺ͸΅΅ΆͻΆ ·ΈΆΊΆ΂Ά΃͸
Ϳ͸·΀ΉΔ ͻ΃Ά͹͸΃Δ΅Ά΁ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Ά΁ ΊΆΏ΂΀ ͺ Έ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅΋Ζ Ό͸΁΃Άͺ΋Ζ Ή΀ΉΊͽ΄΋ ͹΋ͼͽΊ ΉΆ
ΉΊ͸ͺ΃ΗΊΔ Ά΂Ά΃Ά ΄΀΅΋Ί ͸ ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽ ͺ Ά·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸΄ΗΊΔ Ή ͼ΋͹΃΀ΈΆͺ͸΅΀ͽ΄ ·͸Έ͸
΄ͽΊΈΓΉ΍ͽ΄ΓΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀Η6' ') >@²·ΆΈΗͼ΂͸Ήͽ΂΋΅ͼͦΊ΄ͽΊ΀΄ΏΊΆ·Έ΀
͹Ά΃Δΐ΀΍Ά͹Βͽ΄͸΍΃Ά΂͸΃Δ΅Γ΍΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽͺΆ·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ·͸΄ΗΊΔͺΓ
Ώ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍΋Ϳ΃Άͺ·ΆΆ·΀Ή͸΅΅Ά΁ͺ>@Ή΍ͽ΄ͽ ΄Ά;ͽΊ΀΅ͽ΀΄ͽΊΔ Ή΄ΓΉ΃͸ͺΉ΀΃΋ΆͻΈ͸΅΀
Ώͽ΅΀Η Ά͹Βͽ΄͸ Ά·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅Ά΁ ·͸΄ΗΊ΀ ͘ ·Έ΀ ΅͸΃΀Ώ΀΀ ͹Ά΃ͽͽ ͹ΓΉΊΈΓ΍ ΂Ά΄΄΋΅΀΂͸Ύ΀Ά΅΅Γ΍
ΉΆͽͼ΀΅ͽ΅΀΁ ͼ΃Η Έ͸Ή·Έͽͼͽ΃ͽ΅΅Ά΁ Ό͸΁΃ΆͺΆ΁ Ή΀ΉΊͽ΄Γ ΄Ά;ͽΊ Ή΋ΑͽΉΊͺΆͺ͸ΊΔ Ά͹Βͽ΄ ΂Ά΅
ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ΊΆΏͽ΂·Έ΀΂ΆΊΆΈΆ΄͹΋ͼ΋ΊΈ͸ͺ΅Γ΅͸΂΃͸ͼ΅ΓͽΈ͸Ή΍ΆͼΓͼ΃ΗΆ͹ͽΉ·ͽΏͽ΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆ
΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ͺΊΆΈΆ΁΀ΊΈͽΊΔͽ΁·ΈΆͻΈ͸΄΄Γ
˪̡̃̍̎̈̐̋̈̚
͜΃Η ΊͽΉΊ΀ΈΆͺ͸΅΀Η ΀ Ά·Έͽͼͽ΃ͽ΅΀Η ΕΌΌͽ΂Ί΀ͺ΅ΆΉΊ΀ Έ͸ͿΈ͸͹͸ΊΓͺ͸ͽ΄Γ΍ Ίͽ΍΅΀΂ ΆΊ΂͸ͿΆ
΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ΅ͽΆ͹΍Άͼ΀΄Ά ΉΆͿͼ͸΅΀ͽ ΉΆΆΊͺͽΊΉΊͺ΋ΖΑ΀΍ ·ΈΆͻΈ͸΄΄΅Γ΍ ΉΈͽͼΉΊͺ ͚ ͼ͸΅΅Ά΁
Έ͸͹ΆΊͽ·ΈͽͼΉΊ͸ͺ΃ͽ΅͸͹΀͹΃΀ΆΊͽ΂͸Ό΋΅΂Ύ΀΁΄Άͼͽ΃΀ΈΆͺ͸΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆͺͺ΅ΆΈ΄͸΃Δ΅ΆΌ΋΅΂Ύ΀
Ά΅΀Έ΋ΖΑ΀΍Ή΀ΉΊͽ΄͸΍ΆΉ΅Άͺ͸΅΅͸Η΅͸Ή΋ΑͽΉΊͺ΋ΖΑͽ΁Έͽ͸΃΀Ϳ͸Ύ΀΀ΉΊ͸΅ͼ͸ΈΊ͸03,ͦ΅͸
·ΆͿͺΆ΃ΗͽΊΊͽΉΊ΀ΈΆͺ͸ΊΔΈ͸Ϳ΃΀Ώ΅Γͽ͸΃ͻΆΈ΀Ί΄ΓͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ΗͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁ͺΊΆ΄Ώ΀Ή΃ͽΉ
΀Ή·Ά΃ΔͿΆͺ͸΅΀ͽ΄ ΃Ά΂͸΃Δ΅Γ΍ ΋ΉΊΈΆ΁ΉΊͺ ΍Έ͸΅ͽ΅΀Η ͚ Ώ͸ΉΊ΅ΆΉΊ΀ ͼ΃Η ΊͽΉΊΆͺΆ΁ Ϳ͸ͼ͸Ώ΀ ΅͸
ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Ά΁ Ή΀ΉΊͽ΄ͽ >@ ·Ά΂͸Ϳ͸΅Ά ΏΊΆ ·Έ΀ ΆΈͻ͸΅΀Ϳ͸Ύ΀΀ ͸ͺΊΆ΄͸Ί΀ΏͽΉ΂ΆͻΆ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ
΃ͽ΅΀ΗͺΓΏ΀Ή΃ͽ΅΀΁ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽͺΆ·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ·͸΄ΗΊΔ·Έͽͼ·ΆΏΊ΀Ίͽ΃Δ΅ͽͽΏͽ΄ͺΈ͸Ή·Έͽͼͽ
΃ͽ΅΅΋Ζ Ό͸΁΃Άͺ΋Ζ Ή΀ΉΊͽ΄΋ ͧΈ΀ ΕΊΆ΄ ͺΈͽ΄ͽ΅΅Γͽ Ϳ͸ΊΈ͸ΊΓ ΅͸ ΉΆ΍Έ͸΅ͽ΅΀ͽ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍
ΊΆΏͽ΂ ͺ Ά·ͽΈ͸Ί΀ͺ΅΋Ζ ·͸΄ΗΊΔ ΀ ΅͸ ͺΆΉΉΊ͸΅Άͺ΃ͽ΅΀ͽ Ή΀ΉΊͽ΄Γ ·ΆΉ΃ͽ ΆΊ΂͸Ϳ͸ ΆΊ΅ΆΉ΀Ίͽ΃Δ΅Ά
΄͸΃Γ
ͦΉ΅Άͺ΅Γ΄΅͸·Έ͸ͺ΃ͽ΅΀ͽ΄ͼ͸΃Δ΅ͽ΁ΐ΀΍΀ΉΉ΃ͽͼΆͺ͸΅΀΁Ηͺ΃ΗͽΊΉΗΈ͸ͿΈ͸͹ΆΊ΂͸΀΀Ϳ΋Ώͽ΅΀ͽ
ΕΌΌͽ΂Ί΀ͺ΅Γ΍Ίͽ΍΅΀΂Ά͹ͽΉ·ͽΏͽ΅΀ΗΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ͼ΃ΗΈͽΐͽ΅΀Η΄΋΃ΔΊ΀΄͸ΉΐΊ͸͹΅Γ΍
Ϳ͸ͼ͸Ώ΄ͽ΍͸΅΀΂΀Ή·΃Άΐ΅Ά΁ΉΈͽͼΓ΅͸ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍Ή΀ΉΊͽ΄͸΍ΉͺͽΈ΍ͺΓΉΆ΂Ά΁·ΈΆ΀ͿͺΆͼ΀
Ίͽ΃Δ΅ΆΉΊ΀
ȹɉɊɗɛɉɋɤɘɗɔɖɎɖɉɘəɑɘɗɍɍɎəɏɓɎȹɗɚɚɑɒɚɓɗɌɗɝɗɖɍɉɝɜɖɍɉɕɎɖɛɉɔɥɖɤɞɑɚɚɔɎɍɗɋɉ
ɖɑɒɘɗɌəɉɖɛɜɗɝɑBɕ
ˮ̖̋̈̓̃̓̃̕̕
&DSSHOOR ) 7RZDUG ([DVFDOH 5HVLOLHQFH XSGDWH )&DSSHOOR $*HLVW
:*URSS6.DOH%.UDPHU06QLU6XSHUFRPSXWLQJIURQWLHUVDQGLQQRYDWLRQVً
ً9RO1Rً3‫'ي‬2,MVIL
%ODQG:3RVWIDLOXUHUHFRYHU\RI03,FRPPXQLFDWLRQFDSDELOLW\'HVLJQDQGUDWLRQDOH
:%ODQG$%RXWHLOOHU7+«UDXOW*%RVLOFD-'RQJDUUD,QWHUQDWLRQDO-RXUQDO
RI+LJK3HUIRUPDQFH&RPSXWLQJ$SSOLFDWLRQVًً9RO1Rً3‫ي‬
'2,
,&/ )DXOW 7ROHUDQFH 85/ KWWSIDXOWWROHUDQFHRUJXOIPXOIPVSHFLILFDWLRQ
ͼ͸Ί͸Ά͹Έ͸Αͽ΅΀Η
͙Ά΅ͼ͸Έͽ΅΂Ά ͘͘ ͦ͹ͽΉ·ͽΏͽ΅΀ͽ ΆΊ΂͸ͿΆ΋ΉΊΆ΁Ώ΀ͺΆΉΊ΀ ͺΓΉΆ΂Ά·ΈΆ΀ͿͺΆͼ΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍ ͺΓ
Ώ΀Ή΃ͽ΅΀΁ Ή ·Ά΄ΆΑΔΖ ΃Ά΂͸΃Δ΅Γ΍ ΂Ά΅ΊΈΆ΃Δ΅Γ΍ ΊΆΏͽ΂ ͙͘͘Ά΅ͼ͸Έͽ΅΂Ά
10
Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика»
А.А. Бондаренко, М.В. Якобовский
͚ͤͷ΂Ά͹ΆͺΉ΂΀΁ ͚ͽΉΊ΅΀΂ Ͷ;΅ΆͫΈ͸΃ΔΉ΂ΆͻΆ ͻΆΉ΋ͼ͸ΈΉΊͺͽ΅΅ΆͻΆ ΋΅΀ͺͽΈΉ΀ΊͽΊ͸
ͩͽΈ΀Ηm͚ΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅͸Η΄͸Ίͽ΄͸Ί΀΂͸΀΀΅ΌΆΈ΄͸Ί΀΂͸}ًًͪΆ΄1Rً
ͩ‫'ي‬2,FPVH
6FLHQWLILF &OXVWHU RI .HOG\VK ,QVWLWXWH RI $SSOLHG 0DWKHPDWLFV 5$6
85/KWWSLPPNHOG\VKUXaLQIRUPHUͼ͸Ί͸Ά͹Έ͸Αͽ΅΀Η
͙Ά΅ͼ͸Έͽ΅΂Ά͘΃ͽ΂Ήͽ΁͘΃ͽ΂Ήͽͽͺ΀Ώ΂Ό΄΅ ΅͸΋Ώ΅Γ΁ΉΆΊΈ΋ͼ΅΀΂ ͠΅ΉΊ΀Ί΋Ί·Έ΀΂΃͸ͼ
΅Ά΁ ΄͸Ίͽ΄͸Ί΀΂΀ ΀΄͚ͤ͢ͽ΃ͼΓΐ͸ ͨͥ͘ ͤΆΉ΂ͺ͸ ͨΆΉΉ΀΁Ή΂͸Η ͬͽͼͽΈ͸Ύ΀Η
ERQGDOHNVH\#JPDLOFRP
ͷ΂Ά͹ΆͺΉ΂΀΁ͤ΀΍͸΀΃͚΃͸ͼ΀΄΀ΈΆͺ΀ΏͼΌ΄΅ Ϳ͸ͺͽͼ΋ΖΑ΀΁Ήͽ΂ΊΆΈΆ΄mͧΈΆͻΈ͸΄΄΅Άͽ
Ά͹ͽΉ·ͽΏͽ΅΀ͽ ͺΓΏ΀Ή΃΀Ίͽ΃Δ΅Γ΍ Ή΀ΉΊͽ΄ ΀ ΉͽΊͽ΁} ͠΅ΉΊ΀Ί΋Ί ·Έ΀΂΃͸ͼ΅Ά΁ ΄͸Ίͽ΄͸Ί΀΂΀
΀΄͚ͤ͢ͽ΃ͼΓΐ͸ͨͥͤ͘ΆΉ΂ͺ͸ͨΆΉΉ΀΁Ή΂͸ΗͬͽͼͽΈ͸Ύ΀ΗOLUD#LPDPRGUX
ȸɗɚɛɜɘɑɔɉɋəɎɍɉɓɟɑɧɉɘəɎɔɨɌ
%XOOHWLQRIWKH6RXWK8UDO6WDWH8QLYHUVLW\
6HULHVӳ&RPSXWDWLRQDO0DWKHPDWLFVDQG6RIWZDUH(QJLQHHULQJӴ
YROQRSSӬ
'2,FPVH
6,08/$7,212))$,/85(6,1+,*+3(5)250$1&(
&20387,1*6<67(0681'(503,8/)0
$$%RQGDUHQNR.HOG\VK,QVWLWXWHRI$SSOLHG0DWKHPDWLFV0RVFRZ5XVVLDQ)HGHUD
WLRQERQGDOHNVH\#JPDLOFRP
09 ,DNRERYVNL .HOG\VK ,QVWLWXWH RI $SSOLHG 0DWKHPDWLFV 0RVFRZ 5XVVLDQ )HGHUD
WLRQOLUD#LPDPRGUX
,Q WKLV SDSHU ZH FRQVLGHU RQH RI WKH PDLQ SUREOHPV WKDW RFFXU LQ WKH DUHD RI KLJK
SHUIRUPDQFHFRPSXWLQJLVWRFRQWLQXHFRPSXWDWLRQVGHVSLWHRIIDLOXUHV)RUWKHSURJUDPVUXQQLQJ
RQ VXFK V\VWHPV LW LV YHU\ LPSRUWDQW WR KDQGOH IDLOXUHV DQG FRQWLQXH FRPSXWDWLRQV RQ ZRUNLQJ
QRGHV2QHRIWKH03,VWDQGDUGL]DWLRQHIIRUWVDLPLVDGGLQJQHZWHFKQLTXHVDSSURDFKHVRU
FRQFHSWVWRVXSSRUWIRUIDXOWWROHUDQFHLQ03,DSSOLFDWLRQV7KHSDSHUEULHIO\GHVFULEHVDOLEUDU\
IRUVLPXODWLRQRIIDLOXUHVDQGWHVWLQJIDXOWWROHUDQWDOJRULWKPVXVLQJIXQFWLRQDORIGHYHORSLQJ03,
VWDQGDUG ,Q WKH WHVW SUREOHP ZH GHVFULEH RQH RI WKH WHFKQLTXHV RI IDXOW WROHUDQFH DQG ZH
FRPSDUHFKHFNSRLQWLQRSHUDWLRQDOPHPRU\YHUVXVFKHFNSRLQWLQWKHGLVWULEXWHGILOHV\VWHP
.H\ZRUGV SDUDOOHO FRPSXWLQJ IDXOW WROHUDQFH FKHFNSRLQW VLPXODWLRQ RI IDLOXUHV 03,
8/)0
5HIHUHQFHV
&DSSHOOR)*HLVW$*URSS:.DOH6.UDPHU%6QLU07RZDUG([DVFDOH5HVLOL
HQFH XSGDWH 6XSHUFRPSXWLQJ IURQWLHUV DQG LQQRYDWLRQV 9RO 1R
3‫'ي‬2,MVIL
%ODQG : %RXWHLOOHU $ +«UDXOW 7 %RVLOFD * 'RQJDUUD - 3RVWIDLOXUH UHFRYHU\ RI
03, FRPPXQLFDWLRQ FDSDELOLW\ 'HVLJQ DQG UDWLRQDOH ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI +LJK
2015, т. 4, № 3
11
Моделирование отказов в высокопроизводительных вычислительных системах...
3HUIRUPDQFH &RPSXWLQJ $SSOLFDWLRQV 9RO 1R 3 ‫' ي‬2,
,&/ )DXOW 7ROHUDQFH 85/ KWWSIDXOWWROHUDQFHRUJXOIPXOIPVSHFLILFDWLRQ DFFHVVHG
%RQGDUHQNR $$ <DNRERYVNL\ 09 2EHVSHFKHQLH RWND]RXVWR\FKLYRVWL Y\VRNRSUR
L]YRGLWHO
Q\NK Y\FKLVOHQL\ V SRPRVKFK
\X ORNDO
Q\NK NRQWURO
Q\NK WRFKHN >)DXOW 7ROHU
DQFH IRU +3& E\ 8VLQJ /RFDO &KHFNSRLQWV@ 9HVWQLN <X]KQR8UDO
VNRJR JRVXGDUVWYHQ
QRJRXQLYHUVLWHWD6HUL\Dm9\FKLVOLWHO
QD\DPDWHPDWLNDLLQIRUPDWLND}>%XOOHWLQRI6RXWK
8UDO 6WDWH 8QLYHUVLW\ 6HULHV &RPSXWDWLRQDO 0DWKHPDWLFV DQG 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ@
9RO1R3‫'ي‬2,FPVH
6FLHQWLILF &OXVWHU RI .HOG\VK ,QVWLWXWH RI $SSOLHG 0DWKHPDWLFV 5$6
85/KWWSLPPNHOG\VKUXaLQIRUPHUDFFHVVHG
5HFHLYHG$SULO
12
Вестник ЮУрГУ. Серия «Вычислительная математика и информатика»
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
784 Кб
Теги
mpi, отказов, высокопроизводительной, моделирование, расширению, система, вычислительной, ulfm, стандарт, рамка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа