close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Таблички-розчитки для 1 класу

код для вставкиСкачать
Таблички-розчитки для 1 класу
Таблиця для розчитки № 1
а
о
у
и
і
е
м ма мо му ми мі ме
н на но ну ни ні не
в ва во ву ви ві ве
л ла ло лу ли лі ле
с
са со су си сі се
к ка ко ку ки кі ке
п па по пу пи пі пе
р ра ро ру ри рі ре
т та то ту ти ті те
д да до ду ди ді де
з
за зо зу зи зі зе
б ба бо бу би бі бе
г
га го гу ги гі ге
ч ча чо чу чи чі че
ж жа жо жу жи жі же
ш ша шо шу ши ші ше
щ ща що щу щи щі ще
ц ца цо цу ци ці це
ф фа фо фу фи фі фе
дз дза дзо дзу дзи дзі дзе
дж джа джо джу джи джі дже
Таблиця для розчитки № 2
а
о
у
и
і
е
м ма мо му ми мі ме
ам ом ум им ім ем
н на но ну ни ні не
ан он ун ин ін ен
в ва во ву ви ві ве
ав ов ув ив ів ев
л ла ло лу ли лі ле
ал ол ул ил іл ел
с
са со су си сі се
ас ос ус ис іс ес
к ка ко ку ки кі ке
ак ок ук ик ік ек
п па по пу пи пі пе
ап оп уп ип іп еп
р ра ро ру ри рі ре
ар ор ур ир ір ер
т та то ту ти ті те
ат от ут ит іт ет
д да до ду ди ді де
ад од уд ид ід ед
з
б
г
ч
ж
ш
щ
ц
ф
дз
дж
за
аз
ба
аб
га
аг
ча
ач
жа
аж
ша
аш
ща
ащ
ца
ац
фа
аф
дза
адз
джа
адж
зо
оз
бо
об
го
ог
чо
оч
жо
ож
шо
ош
що
ощ
цо
оц
фо
оф
дзо
одз
джо
одж
зу
уз
бу
уб
гу
уг
чу
уч
жу
уж
шу
уш
щу
ущ
цу
уц
фу
уф
дзу
удз
джу
удж
зи
из
би
иб
ги
иг
чи
ич
жи
иж
ши
иш
щи
ищ
ци
иц
фи
иф
дзи
идз
джи
идж
зі
із
бі
іб
гі
іг
чі
іч
жі
іж
ші
іш
щі
іщ
ці
іц
фі
іф
дзі
ідз
джі
ідж
зе
ез
бе
еб
ге
ег
че
еч
же
еж
ше
еш
ще
ещ
це
ец
фе
еф
дзе
едз
дже
едж
Таблиця №1(Після вивчення букв М; С; В;Н)
сам Ніна лила вивів
сом нова лови лимони
сім вона Ніла малина
ніс мама мала малював
носи нива Івана налили
неси вони Ліна ловили
несу ниву нові милом
сам
мак
лак
сом
око
ліс
сім
лосі
сани
Сава
сини
сама
кома
сова
Таблиця №2
Після вивчення букв С, К
вінок носили
кавун солили
насос калина
сосна косили
масло вулики
смола кавуни
слава колосок
Таблиця №3
Після вивчення букв П, Р
рак
рис
рік
пас
пів
Іра
ріс
кіт
віл
ліс
оре
три
рів
рот
рука
роса
сира
липа
рама
сіра
нора
стіл
віск
поле
кома
море
пасе
парк
росла
пилка
Пилип
сапка
писав
слива
ранок
океан
весло
Семен
вікно
лавка
лиска
сітка
корова
Марина
Лариса
варила
Поліна
Павлик
молоко
Таблиця №4
Після вивчення букв Т, Е
Оленка
весело
півник
ворота
ворона
стукіт
плитка
Таблиця № 5 Після вивчення букв Д, З
дім
дим
сум
сад
зал
зір
віз
коза Десна
коса квіти
діти кізка
ріки сітка
сито зерно
весна візок
липа озеро
Дніпро
пустир
Данило
дерева
ставок
лелеки
лазили
Таблиця №6 Після вивчення букв Ч,І,Й
чан
рій
гай
рай
час
мий
бій
край
лінь
знай
тінь
спів
вода
кінь
річка
чабан
гайок
синій
сачок
чайка
бійка
овечки
вівчарі
Марічка
сонечко
чорний
братик
павучок
Таблиця №7 Після вивчення букв Х; Я
хор хата горіх ховрах
хід вхід холод слухачі
Яся сміх Захар яблуня
Яна слух хатка малята
моя Коля Надія лялька
яма якір вихід Ясочка
Оля Валя Лідія Михайло
Таблиця №8 Після вивчення букви Б
бік бинт білка береза
пік зубр зебра болото
зуб брат кобра Миколка
суп бант рибка сопілка
бак вепр верба співала
бік коло бобри капуста
бук баба ріпка Степан
Таблиця №9 Після вивчення букв Ї; Ц
гак
луг
гра
біг
газ
граб
гриб
гуси
Ігор
гава
ганок
грунт
агрус
город
Борис
Богдан
огірок
Гнатик
голуби
гасили
Таблиця №10 Після вивчення букв Ж; Ш
жук жито жатка жмуток
жах миша ніжки жайвір
шум жати ріжки дожене
вуж шило дужки тишком
жне біжу школа нишком
жом лежу шишки пташка
жар пишу шість шматок
Таблиця №11 Після вивчення букв Ї; Ц
цап
їжа
ціп
цар
цум
їла
цур
їжак сцена Україна
Київ зайці церква
цирк цапок їдальня
їхав сонце їжаченя
ціна цукор віконце
цинк ціпок концерт
мрії
їжаки криниця
Таблиця №12 Після вивчення букв Ю;Є
Юля
Єва
ллє
чую
юна
моє
Юра
юнак
юний
умію
синє
ключ
крюк
троє
бігаю слухаю
малюю розумію
читаю мандрує
Євген замурує
літнє заспіває
радіє заніміє
дякую снідаю
Таблиця №13 Після вивчення букв Щ;Ф
дощ
кущ
лящ
фут
фото
ліфт
шафа
щиро
щука
шарф
шафа
хрущ
борщ
плащ
щедро
щастя
щітка
фарба
ферма
кофта
шофер
щавель
фермер
фартух
асфальт
фрукти
фіалка
фабрика
Таблиця №14 Після вивчення букв ДЖ; ДЗ
джем
сиджу
саджу
дзиґа
дзьоб
ходжу
дзвін
джміль
ґудзик
бджілка
дзвінок
дзвоник
Гандзя
воджу
джерело
Мар’яна
Дем’ян
під’їзд
солов’ї
дев’ять
здоров’я
пір’їна
в’януть
п’ятниця
дерев’яна
в’ється
м’ячик
в’язати
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
294
Размер файла
127 Кб
Теги
Таблички-розчитки для 1 класу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа