close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш

код для вставкиСкачать
Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш
Кравченко Лариса Віталіївна, учитель початкових класів,
Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8
Уманської міської ради Черкаської області
Тема проекту. Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш.
Очікування: підвищення рівня інформованості учнів щодо сучасних уявлень про
світ.
Дидактична характеристика проекту:
тип проекту: інформаційний
за тривалістю – середньої тривалості;
за характером контактів – вчитель, учні 4класу;
за основною діяльністю – дослідницько-пошуковий;
за характером координації – з безпосередньою координацією;
за формою проведення – самостійна дослідницька робота дітей з наступною
презентацією матеріалів проекту;
за кількістю учасників – груповий.
об’єкт пізнання: Сонячна система і її складові, планети земної групи,
планети-гіганти, перші космонавти.
навчальні цілі та очікувані результати: узагальнити, розширити,
поглибити знання учнів про Сонячну систему та її складові; вчити розпізнавати
планети за їх характерними ознаками; розвивати навички роботи в групі, вміння
отримувати і поширювати інформацію; виховувати комунікативні якості,
добросусідські стосунки, інтерес до астрономії, науки;
спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою, використання
мережі Інтернет, самостійна дослідницько-аналітична робота дітей з учителем;
освітній продукт: презентація.
План виконання проекту
1.
Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.
2.
Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.
3.
Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
4.
Визначення джерел потрібної інформації.
5.
Об'єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
6.
Вивчення та аналіз зібраної інформації.
7.
Визначення деталей, які можливо проілюструвати у колективній
роботі.
8.
Оформлення колективної роботи.
9.
Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
10.
Презентація матеріалів проекту.
Правила взаємодії під час проекту:
 Працювати дружно, злагоджено, разом.
 Бути лаконічним у викладі своїх ідей, говорити по черзі, не перебивати,
вислуховувати до кінця.
 Бути доброзичливим, радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення
спільно.
 Доводити свою справу до кінця.
Обладнання: ілюстрації, комп’ютерні презентації, фотографії Юрія Гагаріна та
Леоніда Каденюка.
Етапи створення проекту
І етап. Стратегія проекту
Визначення теми,мети проекту, навчальні предмети, зміст яких задіяно,вид
проекту та його тривалість.
ІІ етап. Планування проекту
2.1. Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою
2.2. Опрацювання матеріалу уроку з природознавства «Сучасні уявлення
про Всесвіт».
2.3. Формування груп для проведення дослідження
1 група. «Вони були першими»: знайти фото та інформацію про Ю.Гагаріна
та Л.Каденюка;
2 група. «Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт»: дослідити як давні
люди уявляли Землю і Всесвіт;
3 група. «Сонячна система та її склад»: знайти фотографії та інформацію про
Сонце і його супутники;
4 група. «Планети земної групи»: знайти ілюстрації та інформацію про
планети земної групи;
5 група. «Планети-гіганти»: знайти ілюстрації та інформацію про планетигіганти.
ІІІ етап. Реалізація проекту
3.1. Розподіл обов’язків між членами групи.
3.2. Самостійна пошукова робота учнів.
3.3. Аналіз та обробка інформації.
3.4. Виготовлення освітнього продукту.
ІV етап. Підсумок проекту
4.1. Оформлення результатів дослідження
4.2. Презентація
4.3. Оцінювання загального проекту
План
і карта
Замотайло Алла Анатоліївна, учитель початкових класів,
Уманська
загальноосвітня школа
І - ІІІ
ступенів №4
Уманської міської ради Черкаської області
Тема. Горизонт. Сторони горизонту
Мета: формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися:
організовувати своє робоче місце, планувати свої дії, орієнтуватися в часі
та берегти його, доводити роботу до кінця, бути наполегливим;
загальнокультурної: вміння будувати взаємні стосунки на толерантній
основі, оволодівати формулами мовленнєвого етикету, узгоджувати власну
поведінку з загальноприйнятими моральними нормами і культурними
цінностями,
уміння
тактовно
відстоювати
свою
позицію;
здоров’язбережувальної: дбайливо ставитися до свого здоров’я,
удосконалювати фізичну, соціальну та духовну складові здоров’я;
предметних компетентностей: формувати в учнів поняття: «горизонт», «лінія
горизонту», «відкрита місцевість», «закрита місцевість», «основні сторони
горизонту», «проміжні сторони горизонту».
Розвивати спостережливість, пам’ять, увагу, здатність логічно мислити,
порівнювати, робити висновки, висловлювати та аргументувати свою
думку.
Виховувати інтерес до наукових знань.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: презентація «Горизонт. Сторони горизонту», ілюстрації, предметні
малюнки, роздатковий матеріал (картки, тести).
Використана література:
1. Білецька О., Ладжук Н. Уроки природознавства у 4 класі. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 2003. -112 с.
2. Будна Н. О., Забродська С. Г., Майхрук М. І. Я і Україна. Природознавство.
Конспекти уроків. 4 клас: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2011. -128 с.
3. Волошин О. М. Скарбничка цікавинок з природознавства. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 1998. -48 с.
4. Гільберг Т. Г. Зошит з природознавства: навч. посіб. для 4-го кл. загальноосвіт.
навч. закл. / Т. Г. Гільберг., Т. В. Сак. -2-ге вид. – Київ: Генеза, 2016. – 80с.
5. Гільберг Т. Г. Природознавство: підручн. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл.
/ Т. Г. Гільберг, Т.В. Сак. – Київ: Генеза, 2015. -176 с.
6. Майхрук М. Збірник рівневих завдань з природознавства для поточного
опитуванння і тематичного оцінювання. 4 клас. – Тернопіль: Підручники і
посібники, 2003. -72 с.
7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
Київ. «Видавництво А.С.К.», 2004. -192 с.
8. Я і Україна. Природознавство. 4 клас / упоряд. Ю.Є. Бардакова. – 2-ге вид. –
Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 80 с.
Електронний ресурс:
https://www.google.com.ua/
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
рівні
Конкретизовані
навчальні цілі
Знання
Визначають пору року,
місяць, характеризують
сезонні зміни у природі,
характеризують погоду.
Перераховують
об’єкти, за якими
спостерігали,
перебуваючи у полі, на
луках, у лісі чи у парку.
Розуміння
Розрізняють поняття
«відкрита місцевість»,
Перелік завдань – запитань, які забезпечують
Досягнення конкретизованих цілей
Навчальнометодичне
забезпечення
Хвилинка календаря. Технологія «Мікрофон». Комп’ютерна
презентація
 Яка зараз пора року?
Слайд 2
 Як змінилася висота Сонця з настанням
осені?
 Як зміна висоти Сонця вплинула на
тривалість дня і температуру повітря?
 Чому відбулися зміни в житті тварин та
праці людей?
 Яке сьогодні число?
 Який день тижня?
 Який місяць?
 Яким сьогодні є стан неба?
 Чи є вітер, опади?
 Якою є температура повітря?
Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних
знань і вмінь учнів.
 Яку форму має планета Земля?
 Що ви спостерігали навколо себе, коли
перебували у полі, на луках, у лісі чи у парку?
 Чи доводилось вам самостійно шукати
дорогу у незнайомій місцевості? Що вам
допомогло?
Слайди 3 – 5
Розповідь учителя з елементами бесіди.
 Уявіть, що ми знаходимося на полі, на
«закрита місцевість»,
«горизонт».
Застосування
Аналіз
луках, на кораблі серед моря. Що ви бачите
перед собою?
Проблемна ситуація.
Тлумачать поняття
 Ми вже знаємо, що все, що ми бачимо
«основні» і «проміжні перед собою (школа, ліс, річка), знаходиться на
сторони горизонту».
горизонті. Але чи вмієте ви правильно
пояснити, у якому напрямку від нас вони
знаходяться?
Виробляють уміння
Робота з підручником. С. 27-28.
працювати з
Опрацювання статті «Горизонт. Сторони
підручником,
горизонту».
засвоювати нові знання.
 Що таке горизонт?
 Покажіть на малюнках 18 і 19 лінію
горизонту.
 На якому малюнку зображено видимий
горизонт, а на якому – закриту місцевість?
Поясніть.
 Назвіть основні та проміжні сторони
горизонту.
 Для чого потрібно знати сторони
горизонту?
Аналізують прочитаний Робота з підручником. С. 29.
матеріал, знаходять
Опрацювання висновків.
нову інформацію.
Визначають загальне та Технологія «Займи позицію».
відмінності у вивчених Люди
яких
професій
найчастіше
поняттях.
послуговуються вмінням визначати сторони
горизонту?
Аналізують матеріал, Робота в парах. Робота у зошиті. С. 13.
Слайди 6 – 7
Підручник
Підручник
Зошит
Синтез
Оцінювання
встановлюють
причиново-наслідкові
зв’язки,
використовують на
практиці.
Систематизують
отримані знання,
використовують їх під
час виконання
практичних завдань.
 Позначте на фотографії лінію горизонту.
 Запишіть, на якій місцевості лінія
горизонту матиме форму кола.
 Укажіть напрямки на предмети.
Тестування.
Робота в групах.
 Виконання завдань на картках 1, 2
(достатній рівень).
 Виконання завдань на картках 3, 4
(високий рівень).
Гра «П’ять речень».
(Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на
уроці знання).
Висловлюють
судження відносно
знань, отриманих на
уроці. Підсумовують,
роблять висновки.
Оцінюють свою роботу Технологія «Незакінчене речення».
на уроці.
 Сьогодні на уроці я дізнався, що…
 Найбільше мені сподобалося…
 Свою роботу на уроці оцінюю…
Додаток 1
Картки 1, 2
Додатки 2, 3
Картки 3, 4
Додатки 4, 5
Слайд 8
Домашнє завдання:
1. Опрацювати статтю підручника на С. 27 – 29.
2. Творче завдання:
на аркуші паперу у клітинку схематично зобразити шлях від свого будинку до школи;
написати напрямки, у яких доводиться рухатися, долаючи цей шлях (основні та проміжні сторони
горизонту).
Хід уроку
І. Організаційний момент
Всі почули ми дзвінок,
Він покликав на урок.
Кожен з нас приготувався,
На перерві постарався.
Зараз сядуть лиш дівчата,
А за ними і хлоп’ята.
ІІ. Хвилинка календаря (Слайд 2)
1. Учитель читає вірш.
Я ніяк не можу зрозуміть,
Чому усе змінилося умить?
Чому листя жовкне й опадає,
І чому, чому тепла немає?
І куди пташки від нас летять,
І чому дощі все крапотять?
І чому коротші стали дні?
Чом вони похмурі та сумні?
Так, літо минуло, і осінь пришла,
Вона все змінила, як тільки могла.
2. Технологія «Мікрофон».
 Яка зараз пора року?
 Як змінилася висота Сонця з настанням осені?
 Як зміна висоти Сонця вплинула на тривалість дня і температуру повітря?
 Чому відбулися зміни в житті тварин та праці людей?
 Яке сьогодні число?
 Який день тижня?
 Який місяць?
 Яким сьогодні є стан неба?
 Чи є вітер, опади?
 Якою є температура повітря?
ІІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань і вмінь учнів
 Яку форму має планета Земля?
 Що ви спостерігали навколо себе, коли перебували у полі, на луках, у лісі чи
у парку?
 Чи доводилось вам самостійно шукати дорогу у незнайомій місцевості? Що
вам допомогло?
IV. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань
уроку
 Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке горизонт, які є сторони горизонту.
Ці знання потрібні людині для того, щоб уміти орієнтуватися на місцевості.
V. Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу
1. Розповідь учителя з елементами бесіди. (Слайд 3)
 Уявіть, що ми знаходимося на полі, на луках, на кораблі серед моря. Що ви
бачите перед собою?
 Ця рівна ділянка землі, що є вільною від дерев і будинків, називається
відкритою місцевістю.
 Ми знаходимося на відкритій місцевості, і здається, що стоїмо в центрі
великого круга, по краю якого земля ніби з’єднується з землею.
 Простір Землі, який ми можемо охопити оком, називається горизонтом. У
перекладі з грецької «горизонт» означає «обмежуючий». (Слайд 4)
 Лінія, де небо ніби сходиться з поверхнею Землі, називається лінією
горизонту.
 Лінію горизонту добре видно тільки на рівній, відкритій місцевості. З
книжок та фільмів ви знаєте, що спостерігач вибирає собі найвище місце для
огляду місцевості: на дереві, на даху високого будинку, а на кораблях – високо над
палубою. Це не випадково. Чим вище спостерігач від поверхні Землі, тим більший
горизонт перед ним відкривається, тим далі від себе він бачить простір. Так, якщо
спостерігач стоїть на рівній місцевості, то бачить усе, що є на горизонті, на
відстані 4 – 5 км. З висоти 20 метрів – уже на відстані 16 км, а з висоти 100 метрів
горизонт розширюється до 36 км. (Слайд 5)
 Але ми з вами частіше знаходимося на місцевості, де лінію горизонту
заважають побачити будівлі, дерева, горби. Таку місцевість називають закритою.
2. Проблемна ситуація.
 Ми вже знаємо, що все, що ми бачимо перед собою (школа, ліс, річка),
знаходиться на горизонті. Але чи вмієте ви правильно пояснити, у якому напрямку
від нас вони знаходяться? (Слайд 6)
 Розрізняють чотири сторони світу: північ, південь, захід, схід. Це основні
сторони горизонту. (Слайд 7)
 А ще є проміжні сторони горизонту: північний захід, північний схід,
південний захід, південний схід. (Показ скороченого позначення сторін
горизонту).
Запам’ятайте: на аркуші паперу північ позначають угорі, південь – унизу,
захід – ліворуч, схід – праворуч.
3. Робота з підручником. (С. 27-28)
3.1. Опрацювання статті «Горизонт. Сторони горизонту».
3.2. Відповіді на запитання.
 Що таке горизонт?
 Покажіть на малюнках 18 і 19 лінію горизонту.
 На якому малюнку зображено видимий горизонт, а на якому – закриту
місцевість? Поясніть.
 Назвіть основні та проміжні сторони горизонту.
 Для чого потрібно знати сторони горизонту?
4.Фізкультхвилинка
VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань
1. Робота з підручником. (С. 29)
 Опрацювання висновків.
 Виконання завдання 6.
2. Технологія «Займи позицію».
 Люди яких професій найчастіше послуговуються вмінням визначати
сторони горизонту?
 Виконання творчого завдання. Метод «Прес».
1. Робота у зошиті.(С. 13) Робота в парах.
 Позначте на фотографії лінію горизонту.
 Запишіть, на якій місцевості лінія горизонту матиме форму кола.
 Укажіть напрямки на предмети.
2. Тестування. (Додаток 1)
3. Робота в групах. Виконання завдань на картках 1, 2. (Достатній
рівень.)(Додатки 2,3)
4. Виконання завдань на картках 3, 4.(Високий рівень.) (Додатки 4,5)
VII. Повідомлення домашнього завдання
1. Опрацювати статтю підручника на С. 27 – 29.
2. Творче завдання:
 на аркуші паперу у клітинку схематично зобразити шлях від свого будинку
до школи;
 написати напрямки, у яких доводиться рухатися, долаючи цей шлях (основні
та проміжні сторони горизонту).
VIIІ. Підсумок уроку
1. Гра «П’ять речень».
(Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання).
2. Технологія «Незакінчене речення». (Слайд 8)
 Сьогодні на уроці я дізнався, що…
 Найбільше мені сподобалося…
 Свою роботу на уроці оцінюю…
3. Оцінювання.
Додаток 1
Тест
1. Частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком, називається…
а) лінією горизонту;
б) горизонтом;
в) місцевістю.
2. Уявна лінія, по якій небо ніби з’єднується з поверхнею Землі, називається…
а) горизонтом;
б) колом;
в) лінією горизонту.
3. Місцевість, на якій добре видно лінію горизонту, називають…
а) закритою;
б) відкритою;
в) обмеженою.
4. Коли горизонт розширюється?
а) Якщо підніматися вгору.
б) Якщо опускатися донизу.
в) Якщо рухатися вперед.
5. Які сторони горизонту є основними?
а) Північ.
б) Південний захід.
в) Захід.
г) Південь.
ґ) Північний схід.
д) Схід.
6. Учні пішли на екскурсію до лісу, який знаходиться на північ від їхньої школи.
У якому напрямку вони повертатимуться до школи?
а) На схід.
в) На захід.
б) На північ.
г) На південь.
Додаток 2
Картка 1
Виправ помилки.
Горизонт має форму кола.
Простір Землі, який можна охопити
називають лінією горизонту.
Порівняй горизонт та лінію горизонту.
Горизонт
Лінія горизонту
очима,
Додаток 3
Картка 2
Виправ помилки.
Місцевість, де добре видно лінію горизонту,
називають закритою місцевістю.
На рівній місцевості людина бачить навколо себе
на 16 кілометрів, з висоти 20 метрів – на 36
кілометрів, з висоти 100 метрів горизонт
розширюється до 4-5 кілометрів.
Порівняй закриту та відкриту місцевість.
Закрита місцевість
Відкрита місцевість
Додаток 4
Картка 3
Запиши відповідно до малюнка позначення основних
сторін горизонту.
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
Школярі вийшли з точки B і дійшли до точки A. Спочатку
вони йшли на північний захід, потім – на південь, далі на
захід.
Накресли шлях, який пройшли школярі.
B
А
У яких напрямках рухатимуться школярі, щоб
повернутися у точку B, якщо йтимуть тим же
шляхом?
________________________
________________________
________________________
Додаток 5
Картка 4
Запиши відповідно до малюнка позначення проміжних сторін
горизонту.
1.
2.
3.
4.
________________________
________________________
________________________
________________________
Туристи вирушили з точки A і дійшли до точки B. Спочатку вони
йшли на північ, потім – на захід, далі – на південний схід.
Накресли шлях, який пройшли туристи.
A
B
У яких напрямках рухатимуться туристи, щоб повернутися у
точку A, якщо йтимуть тим же маршрутом?
________________________
________________________
________________________
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 022
Размер файла
1 374 Кб
Теги
Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа