close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Африка – найспекотніший материк

код для вставкиСкачать
Африка – найспекотніший материк
Пономаренко Алла Миколаївна, учитель початкових
класів,
Уманський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 - медична
гімназія» Уманської міської ради Черкаської області
Тема. Африка – найспекотніший материк
Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися –
самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; інформаційнокомунікаційної – знаходити у матеріалах уроку необхідну інформацію з
певних питань, використовувати її у творчій роботі; соціальної –
формувати вміння співпрацювати у парах, группах;
предметних компетентностей: ознайомити найспекотнішим, другим за
величиною материком – Африка, розвивати просторову уяву, вміння
працювати з мапою, формувати пізнавальний інтерес в кожного учня та
особисту зацікавленість самостійною дослідницькою діяльністю; вміння
працювати з додатковою літературою
Розвивати мовлення, кругозір.
Виховувати інтерес до природознавства; почуття необхідності зберігати й
охороняти природне середовище кожного материка.
Обладнання: фізична карта півкуль, презентація «Африка – найспекотніший
материк», ілюстрації або маски героїв мультиплікаційного фільму
«Мадагаскар».
Використана література:
1. Володарська М. О., Природознавство. 4 клас (за підручником
Гільберг Т. Г., Сак Т. В. – Х.: Вид. «Основа», 2015 – с.91 – 92. (Серія
«Початкова школа. Мій конспект»)
2. Гільберг Т. Г. Природознавство: підр. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.
/ Гільберг Т. Г., Сак Т. В. – К.: Генеза, 2013. – 181 с.
3. Гільберг Т. Г. Природознавство: робочий зошит, 4 клас - Гільберг Т.Г.,
Сак Т.В. - К.: Генеза, 2015. – 80 с.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. Київ. «Видавництво А.С.К.», 2004. – 192 с.
Інтернет ресурси:
1. http://rebus1.com/ua
2. http://www.wildmadagascar.org
3. http://metodichka.com.ua
4. http://patinkaluda555.blogspot.com
5. http://tut-cikavo.com
6. http://www.zoolog.com.ua
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
рівні
Знання
Конкретизовані
навчальні цілі
Перелік завдань – запитань, які забезпечують
досягнення конкретизованих цілей
Вибирають
Психологічне налаштування до проведення
приладдя, яке потрібне для уроку
роботи на уроці
 Чи все необхідне для уроку ви
приготували? (Вчитель показує, а діти називають
дії.)
Називають поняття,
пов’язані з даною темою
Дають відповідь на
запитання за картою,
показуючи географічні
об’єкти, що
характеризують
географічне положення
Євразії
Називають особливості
материка Євразії
Прийом «Інтелектуальна розминка».
 Материк — це...
 Острів – це…
 На земній кулі є материки. Їх...
 Материк по – іншому називають …
 Екватор – це…
 Назвати півкулі Землі …
Прийом «Картографічна розминка».
Учитель (або один з учнів) ставить запитання за
картою, показуючи географічні об’єкти, що
характеризують географічне положення Євразії.
Прийом «Бліц-опитування».
 Пригадайте, особливості яких природних
компонентів Євразії ви дослідили під час
Навчальнометодичне
забезпечення
Комп’ютерна
презентація
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Розуміння
Пояснюють вибір слова
при розгадуванні ребуса
Тлумачать назву слова
«Африка»
Застосування
Виробляють навички
роботи з фізичною мапою
світу
Розрізнять природні
особливості материка
Виробляють навички
засвоєння нових знань
Аналіз
вивчення теми.
 Назвіть природні рекорди Євразії.
 Які країни Євразії ви хотіли б відвідати?
Чому?
Прийом «Приваблива мета»
Розгадування ребуса
Слайд 7
Довідкове бюро «Подорож у слово»
 Як сталося так, що цей материк отримав
таку назву, як на це вплинуло його положення на
Землі?
Слайд 8
Читання вірша вчителем.
Розповідь учителя
Слайд 9
Слайди
10 – 12
Довідкове
бюро
запам’ятайте!»
«Здивуйтеся
та
Робота із підручником, с.62–65.
Прочитати та проаналізувати зміст статті
Аналізують прочитаний Вправа «Мікрофон».
матеріал, розповідають про
 Що ви дізналися про пустелю Сахару?
природні особливості
 Розкажіть за малюнком 53 про природні
материка Африка
зони Африки. (Слайд 20)
 Які корисні копалини добувають в
Африці?
 Які моря і океани омивають береги Африки
Слайди
13 – 17
Підручник
Слайд 18
Слайд 19
та як вони впливають на природу цього
материка?
 Що ви дізналися про річки й озера
Африки?
 Чим займається населення Африки?
 Скільки держав розміщено на території
цього материка?
 Що таке Мадагаскар?
Синтез
Досліджують особливості
природи острова
Мадагаскар, створюють
цілісну картину про його
тваринний світ
Зустріч з героями мультфільму «Мадагаскар»,
заслуховування їх повідомлень про рослинний
світ Африки.
 Повідомлення Алекса
 Повідомлення Марті
 Повідомлення Джуліана
 Повідомлення Мелмана
 Повідомлення Моріса
 Повідомлення Ковальські
 Повідомлення Глорії
Проектують знання під час
Робота з контурною картою.
роботи з контурною
Довідкова
література
Слайди 21 – 22
Додаток 1
Слайди 23
Додаток 2
Слайди 24
Додаток 3
Слайди 25
Додаток 4
Слайди 26
Додаток 5
Слайди 27
Додаток 6
Слайди 28
Додаток 7
Слайди 29
картою
Показатити на карті: Материк Африка, пустелю
Сахара, річку Ніл, річку Конго, острів
Мадагаскар.
Досліджують за
допомогою карти берегову Прийом «Знайди незвичайне»
лінію Африки
 На фізичній карті Африки знайти ту
частину берегової лінії, яка б нагадувала зуб.
Систематизують знання,
виконуючи тестові
Робота в парах.
завдання
Взаємоперевірка.
 Яке твердження є правильним?
Оцінювання
Співставляють,
 Який материк ми вивчали на уроці?
висловлюють судження,
 У яких півкулях розташований материк
відповідаючи на запитання. Африка? (У західній і східній півкулях.)
Підсумовують отримані
 Що найбільше запам’яталося про цей
знання
материк?
Рефлексія.
Оцінюють свою роботу на
Оцінювання за таксономією Блума.
уроці.
Домашнє завдання:
1. Опрацювати статтю підручника на с. 62–65.
2. Творче завдання: підготувати цікавий матеріал про Африку.
Додаток 8
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Додаток 9
Слайд 34
Сердечка
червоного,
зеленого,
синього
кольору.
Слайд 35
Хід уроку
Слайд 1
І. Організаційний момент. (Слайд 2). Психологічне налаштування до
проведення уроку
Давайте привітаємось,
Давайте посміхнемося,
Давайте в очі глянемо,
І нам тепліше стане.
Раз рука, два рука,
Раз плече, два плече.
Голова вліво, вправо подивилась,
Посміхнулась, привіталась.
 Чи все необхідне для уроку ви приготували? (Вчитель показує, а діти
називають дії.) (Слайд 3)
Голова – щоб слухати.
Вуха – щоб чути.
Очі – щоб усе бачити.
Руки – щоб їх піднімати.
Серце – щоб усе відчувати і сприймати.
II. Актуалізація опорних знань.
1. Прийом «Інтелектуальна розминка». (Слайд 4)
Учням пропонується згадати певні поняття:

Материк — це...

Острів – це…

На земній кулі є материки. Їх...

Материк по – іншому називають …

Екватор – це…

Назвати півкулі Землі …
2. Прийом «Картографічна розминка». (Слайд 5)
Учитель (або один з учнів) ставить запитання за картою, показуючи географічні
об’єкти, що характеризують географічне положення Євразії.
Тут гори-велетні –
Тибет, Алтай, Памір,
Карпати і Балкани.
Їх знає цілий світ.
Тут річки – Об і Ангара,
Дністер, Волга, Дніпро і Кура.
Різноманіття лісів
У рідній для нас ... (Євразії.)
3. Прийом «Бліц-опитування». (Слайд 6)
 Пригадайте, особливості яких природних компонентів Євразії ви
дослідили під час вивчення теми.
 Назвіть природні рекорди Євразії.
 Які країни Євразії ви хотіли б відвідати? Чому?
III. Повідомлення теми і мети уроку.
1. Прийом «Приваблива мета». (Слайд 7)
 Вивчаючи тему «Материки», ми мали можливість познайомитись з
великою ділянкою суходолу Євразією. Сьогодні, розгадавши ребус, ми
познайомимося з другим за величиною материком.
2. Розгадування ребуса
2=И
АФРИКА
 Нам відомо, що Африка — це не тільки материк, але й окрема частина
світу, найбільший уламок стародавньої Гондвани. Африка - це найстаріший
континент на нашій планеті. Недарма її називають колискою цивілізації. Вік
континенту близько 270 мільйонів років. Але, незважаючи на це, Африка зуміла
зберегти гармонію і єднання з природою по сьогоднішній день.
3. Довідкове бюро «Подорож у слово». (Слайд 8)
 Стародавні греки іменували Африку Лівією. Назва Африка з’явилася до
нашої ери. Таємниця цієї назви і дотепер не має однозначного трактування. Є
припущення, що слово Африка походить від назви берберського племені
африги, яке жило поблизу Карфагена, і означає той, що не знає холоду. Пізніше
назва Афригія поширилася на увесь материк.
Як сталось так, що цей материк отримав таку назву, як на це вплинуло
його положення на Землі, як люди вивчали особливості географічного
положення материка — ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці.
4. Читання вірша вчителем. (Слайд 9)
Материк цей цікавий, мов казка.
Є куточки — справжнісінький рай!
Любий друже, дізнайся, будь ласка,
Все про Африку, часу не гай!
Т. Рубан
IV. Вивчення нового матеріалу. (Слайд 10)
1. Розповідь учителя з використанням мапи
Африка – це цікава, яка зберігає чимало таємниць і загадок. Край саван і
жарких пустель, колиска дикої незайманої природи. Африка є другим за
величиною континентом, її площа складає близько 22 % всієї території.
Африка – прабатьківщина людини. (Слайд 11)
 У Східній Африці археологи знайшли рештки прадавньої людини і
знаряддя її праці, вік яких приблизно 2,7 млн. років. Такого роду знахідки є
найдавнішими на нашій планеті. Це дало підстави припустити, що найперші
люди на Землі були африканцями, що саме на цьому материку зародилося
людство. Звідси давні люди почали розселятися по всьому світу. (Слайд 12)
 Африка має своєрідне розташування. Вона – єдиний материк, що майже
посередині перетинається екватором. Отже, Африка лежить в обох півкулях
Землі.
 Пори року в різних частинах материка протилежні: коли в Північній
півкулі літо, то в Південній – зима. Майже повністю Африка розташована між
двома тропіками в жаркому поясі – в екваторіальному, субекваторіальних і
тропічних кліматичних поясах. Тому Африка – найспекотніший материк на
Землі. Відносно нульового меридіану вона майже повністю лежить у Східній
півкулі, лише невелика її частина – у Західній.
 Від інших материків Африка віддалена значними просторами
Атлантичного та Індійського океанів, які омивають її береги. Виняток –
Євразія, до якої вона прилягає майже впритул. Від Європи Африку відділяє
Середземне море і вузька Гібралтарська протока (14 км). З Азією Африка
з’єднується вузькою смужкою суходолу – Суецьким перешийком завширшки
120 км. У ХІХ ст. там було прорито Суецький канал. Від Азії Африку відділяє
Червоне море і Баб-ель-Мандебська протока. Моря і океани, що омивають
материк, здійснюють суттєвий вплив на його природу. Поблизу африканських
берегів проходять важливі світові торгові шляхи.
2. Довідкове бюро «Здивуйтеся та запам’ятайте!» (Слайди 13 – 17)
 Центральна частина східної Африки вважається багатьма вченими місцем
походження як людей, так і людиноподібних мавп. Найбільш ранні останки
виду Homo sapiens були знайдені в Ефіопії, їхній приблизний вік оцінюється в
200 тисяч років.
 Англійський вчений Чарльз Дарвін, був першим, хто припустив, що
предки людських істот походять з Африки. Проте, упередження до мешканців
цього континенту змушувало багатьох людей на Заході противитися цій ідеї аж
до 20 століття.
 Найбільш древньою цивілізацією, яка зародилася в Африці була держава
фараонів в стародавньому Єгипті. Вона почалася приблизно за 3300 років до
нашої ери і закінчилася в 343 році до Різдва Христового.
 У 1974 році в Ефіопії недалеко від Хадара був знайдений скелет «Люсі»,
яка жила приблизно 3,2 мільйона років тому, людиноподібна істота, яку
визначили як загального предка людства. У 1979 році в Танзанії, в регіоні
Кибиш, були знайдені найдавніші відбитки ніг людини. Ці два відкриття стали
незаперечним доказом, того, що людство зародилося в північно-східній Африці.
 Єгипет – є найпривабливішою для туристів країною Африки в основному
через свої піраміди. Але мало хто знає, що в Судані розташовано 223 власних
піраміди, що в два рази більше, ніж у Єгипті. Вони менші ніж їх єгипетські
«суперники», тому й не настільки популярні.
3. Робота за підручником (с. 62–65) . (Слайд 18)
Прочитати та проаналізувати зміст статті
4. Технологія «Мікрофон». (Слайд 19)
 Що ви дізналися про пустелю Сахару?
 Розкажіть за малюнком 53 про природні зони Африки. (Слайд 20)
 Які корисні копалини добувають в Африці?
 Які моря і океани омивають береги Африки та як вони впливають на
природу цього материка?
 Що ви дізналися про річки й озера Африки?
 Чим займається населення Африки?
 Скільки держав розміщено на території цього материка?
 Що таке Мадагаскар?
5. Зустріч з героями мультфільму «Мадагаскар», заслуховування їх
повідомлень про рослинний світ Африки. (Слайд 21).( Додаток 1)
6. Розповідь вчителя. (Слайд 22)
 Мадагаскар є четвертим за величиною островом світу. Близько 100
мільйонів років тому ця частина суші відокремилась від східного узбережжя
Африки.
 Острів Мадагаскар відрізняється від материка рослинністю. По складу
флори він займає положення, перехідне від Африки до Азії, і має багато
унікальних видів рослин (приблизно 75%). Із зменшенням опадів з північного
сходу на південний захід змінюється і рослинний покрив Мадагаскару: на
східному узбережжі і східних схилах гір переважають вологі тропічні ліси, що
на захід змінюються саваною і рідколіссям, а на південно-західних плато —
сухим чагарниковим степом. (Слайд 23)
Алекс (Додаток 2). Мадагаскар є домом для
величезного масиву рослин і тварин, багато яких не
зустрічаються більше ніде на Землі. На Мадагаскарі
росте 12000 видів рослин. (Слайд 24)
Марті (Додаток 3). Велика
частина острову Мадагаскар колись була вкрита тропічними
джунглями, але з появою людей більша частина джунглів була
винищена. У наші дні великі лісові простори зустрічаються
тільки на заході острову, де випадає найбільша кількість опадів.
Листяні ліси і зарості колючих чагарників оточують береги
Мадагаскару. Цим лісам також загрожують наслідки діяльності людини – в
основному, це пожежі. У внутрішній частині острова, де піднімаються узвишшя
до 3 000 м над рівнем моря, панує сухіший і прохолодніший клімат. Люди тут
вирубують ліси і обробляють землі, вирощуючи рис, тому ґрунт є повністю
виснаженим. (Слайд 25)
Джуліан (Додаток 4). Багато видів тварин
мешканцями острова стали випадково, коли приблизно
100 мільйонів років тому Мадагаскар відокремився від
Африканського континенту. Ці тварини згодом могли
розвиватися інакше, ніж це трапилося на континенті.
Дощові джунглі, сухі ліси, пустелі – стало причиною
розвитку багатого і надзвичайно цікавого тваринного
світу. Саме завдяки цій обставині на Мадагаскарі
зустрічається майже половина всіх видів хамелеонів і всі види лемурів. У
північних частинах острова в печерах живуть ендемічні (такі, що мешкають
тільки на цьому острові) види риб і комах. Різноманітні види тварин у світі
з'явилися пізніше, і вони вже не могли перебратися на острів, що відокремився.
От чому на Мадагаскарі не знайдете жаб, антилоп, кобр, вищих мавп і хижих
кішок. Вважається, що тут проживає понад 100 000 видів комах і безхребетних.
Із початком діяльності на острові Мадагаскар людини багато видів тварин було
винищено, найчастіше внаслідок знищення їхніх місць проживання. Зникли три
види мадагаскарських нелітаючих птахів, найбільший з яких міг досягати
більше 3 м заввишки. (Слайд 26)
Мелман (Додаток 5). Однією з найвідоміших рослин
Мадагаскару є баобаб, що має вигляд дерева, що росте вгору
корінням. Баобаби як правило ростуть в саванах Мадагаскару.
Баобаб! Це священний символ. Дерево живе до 5000 років, його
висота – 25 метрів. В охопленні, стовбур до 45м. Тільки 20
осіб, взявшись за руки, можуть охопити його. Плоди схожі на
огірки. Вони пристосувались до навколишнього середовища, накопичуючи
великі об’єми води у своїх порожнистих стовбурах. Місцеві малагасійці
використовують їх водні резервуари, щоб втамувати спрагу. Відомі і колючий
буш, розташований в південно-західній частині острова, оскільки фактично
кожен рослинний вид покритий гострими колючками. Вони не відносяться до
кактусових видів, хоч і схожі на кактусів. (Слайд 27)
Моріс (Додаток 6): Острів Мадагаскар відокремився від Африканського
континенту ще до того, як з'явилися вищі мавпи, тому
напівмавпи мали тут можливість безперешкодно розвиватися.
На острові мешкає 19 різних видів лемурів. Їхня назва
означає «дух мертвого». Ці тварини дістали її за те, що вони
ведуть нічний спосіб життя і видають страшні звуки. Лемури –
предмет багатьох досліджень. Найменшим з них є мишачий лемур. Найбільшим
дослідники вважають куцохвостого індрі. Більшість видів лемурів мають
хвилясту густу шерсть, дуже довгий хвіст і великі виразні очі, які дозволяють
тваринам чудово бачити у темряві.
Існує декілька видів лемурів, які є активними у денний час. Харчуються
лемури в основному рослинною їжею; живуть на деревах у тропічних дощових
лісах Мадагаскару.
Найвідомішим видом лемурів, поза всяким сумнівом, є котячий лемур. У
нього, як і в інших видів, буває одне дитинча, дитинство якого проходить на
спині у матері. Котячі лемури ведуть спосіб життя, подібний до способу життя
павіанів або макак. Мишачий лемур у цьому відношенні схожий на ліщинового
вовчка. У деяких видів лемурів розвинулися спеціальні пристосування, що
трохи нагадують пташині. На Мадагаскарі немає дятлів, їхню функцію виконує
комахоїдна мадагаскарська руконіжка або ай-ай. (Слайд 28)
Ковальські (Додаток 7). На Мадагаскарі мешкає безліч видів
птахів, які родом є з африканського континенту. До них належать
зимородки, цесарки і дронго. Тільки на Мадагаскарі мешкає яскраво
забарвлений курол із ряду ракшеподібних, що нагадує дивовижну
папугу. Він харчується комахами і ящірками. Дуже рідкісні птахи –
мадагаскарські пастушки. Розмірами вони завбільшки з дрозда,
живуть на землі і харчуються комахами.
На Мадагаскарі також мешкає мадагаскарський орел-змієїд. Це найменш
численний вид орла у світі, тому і трапляється він дуже рідко. (Слайд 29)
Глорія (Додаток 8). У лісах Мадагаскару багато цікавих і цінних порід:
бамбук, баобаб, тамаринд, дерева тикове, ебенове, палісандрове, рожеве. На
східному узбережжі росте кокосова пальма, на західному – віялова. В лісах
росте також копалове дерево з густим блискучим листям, із смоли якого
виготовляють лак. Повсюди (крім високогірної частини) є пальма
рафія. Її стрункий, але короткий шорсткуватий стовбур
прикрашений зверху пучком листя 5-6 м завдовжки. Листки
дають волокно для виготовлення полотна.
При читанні описів Мадагаскару, хто не звертав уваги на
розповіді про равеналію, або «дерево мандрівників»? Гладке і
високе, воно завершується віялом листків, черенки яких
сходяться до стовбура у вертикальній площині, як спиці величезного колеса.
Дерево дістало свою назву за те, що в основі черенків в особливих вмістищах
збирається багато води: нею і може скористатися зморений подорожній, щоб
вгамувати спрагу. Однак дерево росте тільки на болотах і біля струмків. У
посушливих районах острова равеналії немає зовсім.
5. Фізкультхвилинка. (Слайд 30)
V. Узагальнення й систематизація отриманих знань
1. Робота з контурною картою. (Слайд 31)
Показати на карті: материк Африка, пустелю Сахара, річку Ніл, річку Конго,
острів Мадагаскар.
2. Прийом «Знайди незвичайне». (Слайд 32)
Учитель пропонує на фізичній карті Африки знайти ту частину берегової лінії,
яка б нагадувала зуб. (Учні знаходять півострів Сомалі. Учитель доповнює, що
цей півострів називають «Африканський зуб».)
3. Робота в парах. Взаємоперевірка. (Слайд 33).(Додаток 9)
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. (Слайд 34)
 Який материк ми вивчали на уроці?
 У яких півкулях розташований материк Африка? (У західній і східній
півкулях.)
 Що найбільше запам’яталося про цей материк?
VІІ. Домашнє завдання. (Слайд 35)
 Прочитати статтю підручника на с. 62–65.
 Підготувати цікавий матеріал про Африку.
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9
№
Яке твердження є правильним?
1.
а) Африка – другий за розміром континент;
б) Африка – найбільший континент;
в) Африка – найспекотніший континент.
2.
а) Африку омивають 3 океани;
б) Африка омивають 2 океани;
в) Африку омиває 1океан.
3.
а)Африка розташована в обох півкулях Землі;
б)Африка розташована в Північній півкулі;
в)Африка розташована в Південній півкулі;
4.
а) Сахара — найменша пустеля планети;
б) Сахара — найпосушливіша пустеля планети;
в) Сахара — найбільша пустеля планети.
5.
а) Ніл — найповноводніша річка Африки;
б) Конґо — найповноводніша річка планети;
в) Ніл — найдовша річка світу.
6.
а) На території Африки знаходиться озеро Синевір;
б) На території Африки знаходиться водоспад
Вікторія.
в) На території Африки знаходиться озеро Байкал.
+ чи -
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
86
Размер файла
1 790 Кб
Теги
Африка – найспекотніший материк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа