close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Австралія – найсухіший материк

код для вставкиСкачать
Австралія – найсухіший материк
Чаплигіна Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів,
Уманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №7 – колегіум» Уманської міської ради
Черкаської області
Тема. Австралія – найсухіший материк
Мета: формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися:
організовувати своє робоче місце, планувати свої дії, орієнтуватися в часі
та берегти його, доводити роботу до кінця, бути наполегливим;
загальнокультурної: вміння будувати взаємні стосунки на толерантній
основі, оволодівати формулами мовленнєвого етикету, узгоджувати
власну поведінку з загальноприйнятими моральними нормами і
культурними цінностями, уміння тактовно відстоювати свою позицію;
здоров’язбережувальної: здатність розуміти взаємозв’язок організму
людини з природним оточенням, удосконалювати фізичну, соціальну та
духовну складові здоров’я;
предметних компетентностей: ознайомити учнів з поняттям «материк»,
«материк-навпаки», «найсухіший материк», «найменший материк»,
«найвіддаленіший материк»; сформувати уявлення про місце
розташування материка, особливості клімату, залежність клімату від
місця розташування материка відносно екватора.
Розвивати просторову уяву, вміння працювати з фізичною картою
півкуль, порівнювати об’єкти, факти, явища, робити висновки,
висловлювати та аргументувати свою думку, застосовувати свої знання
практично.
Виховувати інтерес до вивчення географії світу.
Тип уроку: урок-подорож.
Обладнання: презентація «Австралія – найсухіший материк», роздатковий
матеріал (картки, тести).
Використана література:
1. Волошин О. М. Скарбничка цікавинок з природознавства. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 1998. – 48 с.
2. Гільберг Т. Г. Природознавство: підручн. для 4-го кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – Київ: Генеза, 2015. – 176 с.
3. Моніторинг якості знань учнів початкової школи / упоряд. Полевікова О. Б.
– Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2008. – 256 с.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. Київ. «Видавництво А.С.К.», 2004. – 192 с.
Електронний ресурс:
https://www.google.com.ua/
Конкретизовані навчальні цілі:
Конгнітивні
рівні
Конкретизовані
навчальні цілі
Знання
Визначають пору року,
характеризують сезонні зміни,
пов’язують з народознавством.
Відгадують загадку.
Знають етимологію словавідгадки (січень), народні
прикмети січня.
Перелік завдань-запитань, які
забезпечують досягнення
конкретизованих цілей
Хвилинка календаря.
 Яка зараз пора року?
 Якою є температура повітря
сьогодні за вікном?
 Прочитайте прислів’я, поясніть,
чому так відбувається?
Навчально –
методичне
забезпечення
Презентація,
слайд 2
Загадка.
 Про який місяць йтиметься у
загадці?
Рубрика «Таємниці слова».
Рубрика «Народна мудрість».
Знають особливості тваринного
світу материка Південна
Америка.
Перераховують найцікавіші
місця материка.
Розуміння
Перевірка домашнього завдання.
 Перегляд презентації «Тварини
Південної Америки».
 Презентація
творів
«Дива
Південної Америки».
Гра «Поле Чудес».
Знають особливості материка
Австралія, володіють поняттям
Учень декламує вірш «Австралія –
«материк-навпаки», «найсухіший
країна навпаки».
материк», «найменший
материк», «найвіддаленіший
материк».
Презентації
учнів
Додаток 1
Розповідь
бесіди.
Застосування
Аналіз
учителя
з
елементами
Порівнюють природу вивчених
материків з природою Австралії.
Виробляють навички роботи з
Робота з підручником. С. 85 – 88.
підручником, вміння здобувати
 Опрацювати статтю «Австралія –
самостійно знання.
найсухіший материк»
 Опрацювати «Висновки»
 Дати відповіді на запитання.
Застосовують уміння швидко
давати відповіді на запитання,
аргументувати їх.
Бліц – опитування.
Аналізують отриману
інформацію, використовують її
Тестування.
Слайди 3-10
Підручник
 Які форми земної поверхні є в
Австралії?
 Що ви дізналися про Великий
Бар’єрний риф?
 На які корисні копалини багатий
материк Австралія?
 Чому його називають найсухішим
материком Землі?
 Назвіть
найбільшу
річку
і
найбільше озеро Австралії.
 Розкажіть про корінне населення
Австралії.
 Чим займається населення на
цьому материку?
 Якими словами збагатили свій
словник?
Додаток 2
для вирішення тестових завдань Гра «Третій зайвий».
та завдань на вилучення зайвого.
Синтез
Додаток 3
Розпізнають об’єкти на фізичній
карті, переносять їх на контурну
карту.
Контурна карта
Робота з контурною картою.
 На контурній карті «Материк Фізична карта
півкуль
Австралія» цифрами познач
1. Острів Тасманія.
2. Острів Нова Гвінея.
3. Великий Бар’єрний риф.
4. Річку Муррей.
5. Озеро Ейр.
 Підпиши океани, що омивають
материк Австралія.
Порівнюють корисні копалини
Австралії з корисними
копалинами вивчених материків.
Систематизують отримані
знання, використовують їх під
час виконання практичних
завдань.
Робота
з
картками
копалини Австралії».
Досліджують вивчені материки,
складають діалог між
материками.
«Корисні
Додаток 4
Робота в парах. Робота з картками
«Асоціативний кущ»
Додаток 5
Робота в парах. «Ключове слово».
Додаток 6
Робота в парах. Заповнити таблицю
«Австралія».
Додаток 7
Робота в групах.
Завдання:
скласти
діалог
між
материками.
І група – Австралія – Африка
ІІ група – Австралія – Південна
Оцінка
Підсумовують, роблять
висновки.
Америка
ІІІ група – Австралія – Північна
Америка
ІV група – Австралія – Євразія
Гра «П’ять речень».
Висловлюють судження відносно Технологія «Незакінчене речення».
знань, отриманих на уроці.
 Сьогодні на уроці я дізнався …
 Тепер я вмію …
 Найцікавішим було …
 Свою роботу я оцінюю …
Оцінюють свою роботу на уроці. Оцінювання.
Повідомлення домашнього завдання: опрацювати статтю підручника, С. 85 – 88.
Творче завдання:
 використовуючи різні джерела інформації, підготувати повідомлення про качконоса та
єхидну;
 скласти есе «Незабутня подорож Австралією»;
 підготувати презентацію «Подорожуємо Австралією».
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Ми – географи-дослідники малі,
Дуже любим крокувати по Землі.
На захід і на схід поглядаєм,
Океани і материки ми вивчаєм.
Тож дружно всі сідаємо за парти,
Урок наш починати, друзі, варто.
 Пам’ятку на урок ми беремо, таких правил дотримуватись будемо:
 Посміхнись учителю і однокласникам.
 Будь уважним.
 Не бійся помилитись.
 Сміливо висловлюй свою думку.
 Слухай і чуй.
 Роби висновки.
ІІ. Хвилинка календаря.
 Яка зараз пора року?
 Якою є температура повітря сьогодні за вікном?
 Прочитайте прислів’я, поясніть, чому так відбувається?
Взимку сонце блищить, а мороз тріщить.
 Про який місяць йтиметься у загадці?
Вже морози розгулялися навколо.
Та в будинки не пускаєм лютий холод.
Снігурі злетілися на збори – віче.
Це до нас прийшов зимовий … (січень). (Слайд 2)
Рубрика «Таємниці слова».
 Січень – зими половина, бо, кажуть, січе зиму навпіл. Проте є й інші назви
цього місяця – «студень», «тріскун», «щипун», «льодовик», «вогневик».
Рубрика «Народна мудрість».
 Січень без снігу – літо без хліба.
 Січень – до всього року заспів.
ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
 Перегляд презентації «Тварини Південної Америки».
 Презентація творів «Дива Південної Америки».
ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань
уроку.
Ти на Землі живеш.
Тож пізнавай її ти, як Колумб.
І як Джеймс Кук колись відкрив,
Відкрий для себе цю країну й материк.
Учитель.
 Щоб отримати квиток до цієї країни, материка, ми пограємо у «Поле Чудес».
Кожна ваша правильна відповідь на запитання відкриє зашифровану літеру. Що ж
це за диво материк – країна? (Додаток 1)
 Слово відкрите. Сьогодні ми здійснимо віртуальну подорож до найменшого
материка Землі – Австралії. Ознайомимось з особливостями Австралії, закріпимо
уміння працювати з картою півкуль, будемо пізнавати, застосовувати наші знання
практично. На борту найбільшого у світі літака «Мрія» ми вирушаємо…
V. Сприймання й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.
1. Учень декламує вірш «Австралія – країна навпаки».
Вона знаходиться під нами.
І ходіть там, напевно, вверх ногами,
І пори року всі там навпаки:
У жовтні розквітають там сади,
А в лютому і січні справжнє літо.
І дощ не ллється, як з корита.
Там протікають без води в пустелях ріки,
І називають жителі їх – кріки.
Там в заростях безкрилі птахи,
І риби лазять, як мурахи.
Там райський птах і лірохвіст
Красою звеселяють ліс.
Там лупляться з яєць звірята
І молоком годуються малята.
Дерева лізуть самі там з кори,
Ребром ростуть листочки від жари.
Австралія – країна навпаки!
2. Розповідь учителя з елементами бесіди. (Слайди 3 – 10)
 Австралія – найменший і найвіддаленіший від інших населених материків
кусочок Землі. Разом із прилеглими островами він цілком розташований у
південній півкулі. Звідси його назва – «Південна земля».
 Австралія – переважно рівнинна. На більшій частині країни панують піщані
кам’яні пустелі, тому її називають «країною пустель». Це – найсухіший материк
світу.
 Австралію часто називають «країною навпаки». І справді, багато чого на
цьому материку є прямо протилежним до того, що вважають нормальним для
європейця, у тому числі – для українців. Коли в Україні зима – в Австралії літо.
Навіть на географічних картах Австралії південь – у верхній частині карти. Це –
материк таємниць і несподіванок.
3. Робота з підручником. С. 85 – 88.
 Опрацювати статтю «Австралія – найсухіший материк»
 Опрацювати «Висновки»
 Дати відповіді на запитання.
4. Бліц – опитування.
 Які форми земної поверхні є в Австралії?
 Що ви дізналися про Великий Бар’єрний риф?
 На які корисні копалини багатий материк Австралія?
 Чому його називають найсухішим материком Землі?
 Назвіть найбільшу річку і найбільше озеро Австралії.
 Розкажіть про корінне населення Австралії.
 Чим займається населення на цьому материку?
 Якими словами збагатили свій словник?
5.Фізкультхвилинка.
VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.
1. Тестування учнів. (Додаток 2)
2. Гра «Третій зайвий». (Додаток 3)
3. Робота з контурною картою.
На контурній карті «Материк Австралія» цифрами познач
1. Острів Тасманія.
2. Острів Нова Гвінея.
3. Великий Бар’єрний риф.
4. Річку Муррей.
5. Озеро Ейр.
Підпиши океани, що омивають материк Австралія.
4. Робота з картками «Корисні копалини Австралії». (Додаток 4)
5. Робота в парах. Робота з картками «Асоціативний кущ». (Додаток 5)
6. Робота в парах. «Ключове слово». (Додаток 6)
7. Робота в парах. Заповнити таблицю «Австралія». (Додаток 7)
8. Робота в групах.
Завдання: скласти діалог між материками.
І група – Австралія – Африка
ІІ група – Австралія – Південна Америка
ІІІ група – Австралія – Північна Америка
ІV група – Австралія – Євразія
VІІ. Повідомлення домашнього завдання.
1. Опрацювати статтю підручника С. 85-88.
2. Творче завдання:
 використовуючи різні джерела інформації, підготувати повідомлення про
качконоса, єхидну;
 скласти есе «Незабутня подорож Австралією».
VІІІ. Підсумок уроку.
1. Гра «П’ять речень».
2. Технологія «Незакінчене речення».
 Сьогодні на уроці я дізнався …
 Тепер я вмію …
 Найцікавішим було …
 Свою роботу я оцінюю …
3. Оцінювання роботи учнів учителем.
 Наша подорож Австралією триває. На наступному уроці ми відвідаємо
найдивовижніші куточки цього диво-материка.
Додаток 1.
1. Найбільші частини суходолу, що з усіх боків омиваються
водами морів і океанів. (Материки)
2. Назвати материки Землі.
3. У якій півкулі розміщений материк Південна Америка?
(Західній)
4. Води яких океанів омивають береги Південної Америки?
(Тихий і Атлантичний)
5. Назвати найбільшу річку Південної Америки та Землі.
(Амазонка)
6. Назвати рослини, які ростуть на території Південної
Америки.
7. Назвати представників тваринного світу материка
Південна Америка, яких немає на інших материках.
8. Назвіть найвищий у світі водоспад. (Анхель)
9. Назвіть пустелю Південної Америки, що вважається
одним з найпосушливіших місць на землі. (Атакама)
АВСТРАЛІЯ
Додаток 2.
Тест «АВСТРАЛІЯ»
1. Який материк є найменшим на Землі?
А) Африка,
В) Австралія.
Б) Південна Америка,
2. Води яких океанів омивають береги Австралії?
А) Тихий океан, Атлантичний океан.
Б) Тихий океан, Індійський океан.
В) Індійський океан, Атлантичний океан.
3. У якій півкулі знаходиться Австралія?
А) Північній,
В) Західній.
Б) Південній,
4. Кому із відомих мореплавців належить відкриття Австралії?
А) Марко Поло,
В) Христофор Колумб.
Б) Джеймс Кук,
5. Яка назво найбільшого озера материка Австралія?
А) Тітікака,
Б) Ейр,
6. Великий Бар’єрний риф простягається
А) з північного заходу на південний схід,
Б) з півдня на північ,
В) із заходу на схід.
В) Байкал.
Додаток 3.
Гра «Третій зайвий»
Сахара
Атакама
Велика
Пустеля
Вікторія
Конго
Муррей
Амазонка
Косцюшко
Аконкагуа
Кіліманджаро
Мадагаскар
Тасманія
Гренландія
Додаток 4.
Намалюй умовні знаки корисних копалин, на які багатий
материк Австралія. Підпиши їх.
___________
_____________
___________
____________
_____________
___________
Додаток 5.
«Асоціативний кущ»
З’єднайте
твердження.
Блакитні гори
стрілками
з
материком
Немає діючих вулканів
Найсухіший
материк
тільки
правильні
Жаркий пояс
Омивається
АВСТРАЛІЯ
Атлантичним та
Індійським океанами
Знаходиться у
Західній півкулі
Джеймс Кук
Річка Амазонка
Великий Бар’єрний
риф
Найвіддаленіший
материк
Додаток 6.
«Ключове слово»
Визначте правильне твердження, букву, що йому відповідає.
Складіть та прочитайте ключове слово. Дайте йому
визначення.
С (+) Австралія – найменший материк Землі.
Л (-) Корінним населенням є індіанці.
Т (+)
Австралію омивають води Тихого та Індійського
океанів.
Р (+) Австралія – найсухіший материк.
О (-) Найбільша річка Австралії – Міссісіпі.
А (+) Найвища вершина Австралії – гора Косцюшко.
У
(+) На материку Австралія розміщена тільки одна
держава Австралійський Союз.
Н (-) Поблизу Австралії розташовані острови Тасманія та
Мадагаскар.
С (+) Найбільше озеро Австралії – мілке і засолене.
Е (+) Австралія – найвіддаленіший материк.
І
(-) Населення полює на водоплавних птахів, займається
виловом риби.
М (+) Особливістю материка є Великий Бар’єрний риф.
У (+) Герб Австралії прикрашають кенгуру та страус – це
тварини, які ніколи не крокують назад.
СТРАУС ЕМУ
Додаток 7.
Заповнити таблицю «Австралія».
Матер Гори Найви Ріки Озе Пуст Головні
ик
ща
ра елі
особливост
верши
і
на
Австр Блаки Косцю Мур Ейр Вікто Найвіддале
алія
тні
шко
рей
рія
ніший
гори
Найсухіши
й
Найменши
й
Великий
Бар’єрний
риф
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
95
Размер файла
46 Кб
Теги
Австралія – найсухіший материк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа