close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рослинний і тваринний світ Австралії

код для вставкиСкачать
Рослинний і тваринний світ Австралії
Чаплигіна Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів,
Уманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №7 – колегіум» Уманської міської ради
Черкаської області
Тема. Рослинний і тваринний світ Австралії
Мета: формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися:
організовувати своє робоче місце, планувати свої дії, орієнтуватися в часі
та берегти його, доводити роботу до кінця, бути наполегливим;
загальнокультурної: вміння будувати взаємні стосунки на толерантній
основі, оволодівати формулами мовленнєвого етикету, узгоджувати власну
поведінку з загальноприйнятими моральними нормами і культурними
цінностями,
уміння
тактовно
відстоювати
свою
позицію;
здоров’язбережувальну: здатність розуміти взаємозв’язок організму
людини з природним оточенням, удосконалювати фізичну, соціальну та
духовну складові здоров’я;
предметних компетентностей: ознайомити учнів з поняттям «природна зона»,
особливостями клімату природної зони, залежністю клімату від місця
розташування відносно екватора, наявності гір, з характерними
представниками рослинного і тваринного світу кожної природної зони
материка.
Розвивати просторову уяву, вміння працювати з фізичною картою півкуль,
порівнювати об’єкти, факти, явища, робити висновки, висловлювати та
аргументувати свою думку, застосовувати свої знання практично.
Виховувати інтерес до вивчення географії світу.
Тип уроку: урок-подорож.
Обладнання: презентація «Рослинний і тваринний світ Австралії», роздатковий
матеріал (картки, тести), демонстраційні таблиці, мікрофон.
Використана література:
1. Волошин О. М. Скарбничка цікавинок з природознавства. – Тернопіль:
Підручники і посібники, 1998. – 48 с.
2. Гільберг Т. Г. Природознавство: підручн. для 4-го кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – Київ: Генеза, 2015. – 176 с.
3. Моніторинг якості знань учнів початкової школи / упоряд. Полевікова О. Б.
– Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2008. – 256 с.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. Київ. «Видавництво А.С.К.», 2004. – 192 с.
Електронний ресурс:
https://www.google.com.ua
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
Конкретизовані
рівні
навчальні цілі
Знання
Розуміння
Перелік завдань – запитань, які
забезпечують досягнення конкретизованих
цілей
Визначають пору року,
Хвилинка календаря.
характеризують сезонні зміни,
 Яка пора року зараз?
пов’язують з
 Які існують народні назви січня місяця?
народознавством.
 Чому так говорять: «Узимку сонце
блищить, а мороз тріщить»?
 Як змінилась висота Сонця з настанням
зими?
 Як падають сонячні промені на Землю
взимку?
 Яка температура повітря за вікном?
 Опишіть стан неба. Які опади
спостерігали сьогодні?
 У якому стані перебуває вода у
морозний зимовий день?
Загадка. Як на свято вбрався дах
В снігову сорочку.
А чи знайдете на ній
Льодяну торочку? (Бурульки)
Називають прикмети зими,
зокрема пов’язані з
бурульками
Розрізняють природні
особливості материка
Австралія
Рубрика «Учись спостерігати».
Турнір «Географічний марафон».
 Який материк є найменшим на Землі?
 Води яких океанів омивають його
Навчальнометодичне
забезпечення
Презентація,
слайд 2
береги?
 Яка держава розміщена на материку
Австралія?
 У якій півкулі знаходиться Австралія?
Зображення яких тварин можна побачити на
гербі Австралії?
 Кому належить відкриття Австралії?
 Які острови розташовані поблизу
Австралії? Що є найбільшим природним
об’єктом, утвореним живими організмами?
 Яка назва найбільшого озера Австралії?
Розповідають про цікавий
матеріал, який отримали
користуючись додатковою
літературою
Перевірка домашнього завдання.
 Заслуховуються
твори
на
тему
«Незабутня подорож Австралією».
 Перегляд презентацій «Подорожуємо
Австралією».
Тестування.
Застосування Виробляють уміння здобувати Розповідь учителя з елементами бесіди.
знання самостійно, працюючи
з підручником
Робота з підручником, С. 88 – 93.
Застосовують навички
групової роботи
Робота в парах.
І ряд. Опрацювати частину параграфа, у якій
ідеться про тропічні ліси. Вибрати
ключові слова. Створити «Асоціативний
кущ».
ІІ ряд. Опрацювати частину параграфа, у якій
Презентація
творчих
завдань учнів
Додаток 1
Підручник
Аналіз
Аналізують отримані знання,
дають відповіді на запитання,
виокремлюючи суттєві
особливості природи кожної
природної зони Австралії
ідеться про савани. Вибрати ключові
слова Створити «Асоціативний кущ».
ІІІ ряд. Опрацювати частину параграфа, у якій
ідеться про пустелі. Вибрати ключові
слова. Створити «Асоціативний кущ».
«Топ – п’ятірка запитань».
 Тропічні ліси
 У якій частині Австралії розташовані
тропічні ліси?
 Чому в Австралії збереглися тварини,
яких немає на інших материках?
 Назвіть представників тваринного світу,
що мешкають лише в Австралії.
 Хто
є
найбільшим
птахом
австралійських лісів?
 Назвіть рідкісного хижака острова
Тасманія.
 Савани:
 Які ліси поширені на території саван?
 Хто цей птах – мешканець саван,
зображення якого ми можемо побачити на
гербі Австралії?
 Крона якого дерева не утворює тіні?
Чому?
 Які тварини є найпоширенішими у
саванах?
 Яких плазунів можна зустріти у цій
частині Австралії?
Слайди 3 – 4
Слайди 5 – 6
Синтез
 Пустелі
 Що називають Червоним серцем
Австралії?
 Завдяки чому ці пустелі отримали таку
назву?
 В чому полягає незвичність пустель
Австралії?
 Які тварини мешкають в австралійських
пустелях?
 Назвіть природоохоронні парки, які є на
території Австралії?
Робота в парах.
Слайди 7 – 9
Систематизують отримані
знання, використовуючи їх під
час виконання практичних
Гра «Третій зайвий».
завдань
Розгадайте кросворд «Рослини і тварини
Австралії».
Додаток 2
Об’єднують у групи тварин і
рослин Австралії, заповнюють
таблицю
Досліджують назву тварини за
її описом, відгадують її
Додаток 5
Слайд 11
Робота в парах.
Заповнити таблицю «Рослини
Австралії»
Робота в групах. Гра «Хто я?»
 «Упізнай мене за описом».
і
тварини
Створюють рекламу материка, Робота в групах. Реклама материка
есе «На який материк я поїхав Австралія.
би влітку відпочивати»
Есе «На який материк я поїхав би влітку
відпочивати».
Додаток 3
Слайд 10
Додаток 4
Додаток 6
Додаток 7
Оцінка
Висловлюють судження
відносно знань, отриманих на
уроці.
Гра «П’ять речень».
Технологія «Незакінчене речення».
 Сьогодні на уроці я дізнався …
 Найцікавішим було …
 Свою роботу я оцінюю …
Оцінюють свою роботу на
Оцінювання.
уроці.
Домашнє завдання: опрацювати статтю підручника С. 85 – 88.
Творче завдання:
 створити презентацію «Тварини Австралії»;
 дібрати загадки про тварин Австралії.
Слайд 12
Хід уроку
Організаційний момент.
На природознавство в клас
Скликав всіх дзвіночок вас.
На сусіда подивіться,
Один одному всміхніться.
Всі сідаємо за парти,
Вже урок почати варто.
 На уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі, дружні, працьовиті.
 Під час заняття керуємося такими правилами:
1. Правило піднятої руки.
2. Плідна співпраця в парі, групі.
3. Уміння слухати.
4. Працювати творчо.
5. Бути активними.
1.
ІІ. Хвилинка календаря.
1. «Що там, за вікном?» (Слайд 2)
 Яка пора року зараз?
 Які існують народні назви січня місяця?
 Чому так говорять: «Взимку сонце блищить, а мороз тріщить»?
 Як змінилась висота Сонця з настанням зими?
 Як падають сонячні промені на Землю взимку?
 Яка температура повітря за вікном?
 Опишіть стан неба. Які опади спостерігали сьогодні?
 У якому стані перебуває вода у морозний зимовий день?
2. Загадка.
Як на свято вбрався дах
В снігову сорочку.
А чи знайдете на ній
Льодяну торочку? (Бурульки)
3. Рубрика «Учись спостерігати»
 Якщо навкруг Сонця або Місяця видно кола – чекай морозу.
 Синичка цвірінькає під вікном – на відлигу.
ІІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань і вмінь учнів.
 Яким материком ми подорожуємо? Підготуйтесь до марафонського бігу
Австралійським континентом.
Турнір «Географічний марафон»
 Який материк є найменшим на Землі? (Австралія.)
 Води яких океанів омивають його береги? (Тихий, Індійський океан.)
 Яка держава розміщена на материку Австралія? (Австралійський Союз.)
 У якій півкулі знаходиться Австралія? (Південній.)
 Зображення яких тварин можна побачити на гербі Австралії? (Страус ему,
кенгуру.)
 Кому належить відкриття Австралії? (Джеймсові Куку.)
 Які острови розташовані поблизу Австралії? (Нова Гвінея, Тасманія.)
 Що є найбільшим природним об’єктом, утвореним живими організмами?
(Великий Бар’єрний риф.)
 Яка назва найбільшого озера Австралії? (Ейр.)
ІV. Перевірка домашнього завдання.
 Заслуховуються твори на тему «Незабутня подорож Австралією».
 Перегляд презентацій «Подорожуємо Австралією».
Тестування. (Додаток 1)
V. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань
уроку.
 Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з незвичайним материком
Австралія. Дізнаємось про дивовижний тваринний і рослинний світ цієї далекої
землі.
Наш девіз: «Якомога більше побачити і відкрити!»
VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.
1. Розповідь учителя з елементами бесіди
 Оскільки Австралія – найсухіший материк Землі, різноманітність її
рослинного світу залежить від кількості вологи. Тут є тропічні ліси, савани та
пустелі.
2. Робота в парах з підручником С. 88 – 93.
І ряд. Опрацювати частину параграфа, у якій ідеться про тропічні ліси. Вибрати
ключові слова. Створити «Асоціативний кущ».
ІІ ряд. Опрацювати частину параграфа, у якій ідеться про савани. Вибрати
ключові слова. Створити «Асоціативний кущ».
ІІІ ряд. Опрацювати частину параграфа, у якій ідеться про пустелі. Вибрати
ключові слова. Створити «Асоціативний кущ».
3. «Топ – п’ятірка запитань»
Тропічні ліси. (Слайди 3 – 4)





У якій частині Австралії розташовані тропічні ліси?
Чому в Австралії збереглися тварини, яких немає на інших материках?
Назвіть представників тваринного світу, що мешкають лише в Австралії.
Хто є найбільшим птахом австралійських лісів?
Назвіть рідкісного хижака острова Тасманія.
Савани: (Слайди 5 – 6)
 Які ліси поширені на території саван?
 Хто цей птах – мешканець саван, зображення якого ми можемо побачити на
гербі Австралії?
 Крона якого дерева не утворює тіні? Чому?
 Які тварини є найпоширенішими у саванах?
 Яких плазунів можна зустріти у цій частині Австралії?
Пустелі (Слайди 7 – 9)
 Що називають Червоним серцем Австралії?
 Завдяки чому ці пустелі отримали таку назву?
 В чому полягає незвичність пустель Австралії?
 Які тварини мешкають в австралійських пустелях?
 Назвіть природоохоронні парки, які є на території Австралії?
4.
Фізкультхвилинка
VІІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.
1. Робота в парах. (Додаток 2)
2. Гра «Третій зайвий». (Додаток 3). (Слайд 10)
3.Розгадайте кросворд «Рослини і тварини Австралії». (Додаток 4)
4. Робота в парах. Заповнити таблицю «Рослини і тварини Австралії».
(Додаток 5). (Слайд 11)
5. Робота в групах. Гра «Хто я?». (Додаток 6)
6. Робота в групах. Реклама материка Австралія. (Додаток 7)
7. Есе «На який материк я поїхав би влітку відпочивати»
ІХ. Підсумок уроку.
1. Гра «П’ять речень».
2. Технологія «Незакінчене речення».
 Сьогодні на уроці я дізнався …
 Найцікавішим було …
 Свою роботу я оцінюю …
3. Оцінювання роботи учнів учителем. (Слайд 12)
 Ось і добігла кінця наша подорож дивовижним материком Австралія. На
борту найбільшого у світі – українського літака АН-225 «Мрія» ми повертаємось в
Україну.
Х. Повідомлення домашнього завдання.
1. Опрацювати статтю підручника С. 85-88.
2. Творче завдання:
 створити презентацію «Тварини Австралії»;
 дібрати (скласти) загадки про тварин Австралії.
Додаток 1
Тест «Австралія»
1. Як називається найвища вершина Австралії?
А) Гора Аконкагуа,
В) Гора Кіліманджаро.
Б) Гора Косцюшко,
2. Які гори знаходяться на сході Австралії?
А) Анди,
В) Блакитні гори.
Б) Кордильєри,
3. Яка пустеля знаходиться на території Австралії?
А) Велика пустеля Вікторія,
Б) пустеля Сахара,
В) пустеля Атакама.
4. Австралія –
А) найбільший материк,
Б) найспекотніший материк,
В) найсухіший материк.
5. Хто є корінним населенням Австралії?
А) Ескімоси,
В) Індіанці.
Б) Аборигени,
6. Назвіть найбільшу річку материка Австралія.
А) Муррей,
В) Ніл.
Б) Міссісіпі,
Додаток 2.
Завдання: заповнити таблицю, розподіливши назви тварин
за природними зонами.
Тропічні ліси
Савани
Пустелі
Тварини: сумчасті миші, качконіс, сумчастий тушканчик,
казуар, молох, страус ему, коала, вомбат, деревні кенгуру,
плащоносна ящірка, чорний лебідь, лірохвіст, великий кенгуру,
варан, єхидна, терміти.
Додаток 3.
Гра «Третій зайвий»
Завдання: знайдіть назву, що є зайвою. Доведіть свою
думку.
баобаб
зонтична акація
евкаліпт
тапір
молох
панцерник
казуар
гриф
колібрі
анаконда
пітон
гримуча гадюка
Довідкове бюро: користуючись енциклопедією, підготувати
розповідь про казуара.
Додаток 4.
Кросворд «Рослини і тварини Австралії»
1. Найбільший птах австралійських лісів. (Казуар)
2. Хижа ящірка завдовжки майже 2,5 м. (Варан)
3. Як називаються тварини, які виношують своїх дитинчат у сумці. (Сумчасті)
4. Тварина, що споживає лише листя евкаліпта. (Коала)
5. Ящірка, що від носа до хвоста вкрита великими гострими шипами. (Молох)
6. Ссавець, що відкладає яйця. (Єхидна)
7. Листочки цього дерева розташовуються ребром до сонячного світла.
(Евкаліпт)
8. Оперення хвоста цього птаха нагадує музичний інструмент. (Лірохвіст)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Додаток 5.
Завдання: заповнити таблицю «Рослини і тварини Австралії».
Материк
Австралія
Дерева
Птахи
Звірі
Плазуни
Комахи
евкаліпт
страус ему
кенгуру
пітон
метелики
акація
казуар
коала
аметистовий
терміти
пляшкове
лірохвіст
качконіс
варан
дерево
лебідь
єхидна
плащоносна
чорний
тасманійський
ящірка
диявол
молох
Довідкове бюро: користуючись енциклопедією, підготувати повідомлення про
єхидну.
Додаток 6.
Гра «Хто я?»
Завдання: Прочитати опис материка.
характерними ознаками його назву.
Визначити
за
Група І
Хто я?
Я – найзагадковіший материк на карті світу. Понад третину
мене займає зелена пляма Амазонії. Тут знаходяться найвищі на
Землі вулкан і водоспад, найсухіша пустеля і найбільша ріка на
Землі. Мешкає найдовша змія світу і найменша пташечка.
Я – батьківщина картоплі, кукурудзи, помідорів. Мене
називають «легенями світу». Своїми контурами я нагадую
трикутник. Упізнайте мене!
Група ІІ
Хто я?
Я – другий за розміром материк Землі. Майже посередині
мене перетинає екватор. Тому я є найспекотнішим
континентом. Мою найбільшу у світі пустелю перетинає
найдовша на планеті річка. В оазисах пустелі ростуть фінікові
пальми.
В окремих моїх країнах роками не випадає жодної краплини
дощу, а в інших щодня бувають зливи. Тут височіють величезні
баобаби та зонтичні акації. Водяться слони і носороги, бегемоти
і жирафи. Упізнайте мене!
Група ІІІ
Хто я?
Я омиваюсь водами трьох океанів і розміщуюсь у Північній
півкулі. Уздовж мого західного узбережжя простягнулися
високі гори. Несуть свої води Міссісіпі з притокою Міссурі.
Гучний рев Ніагарського водоспаду чутно аж на 20 кілометрів
навкруги.
Корінні мої мешканці – ескімоси та індіанці. На моїй
території ростуть і мохи, і лишайники, і карликова береза, і
модрина, і липа, і пшениця, і кактуси. Живуть бізони, скунси,
дикобрази. Упізнайте мене!
Група ІV
Хто я?
Я – найменший і найвіддаленіший від усіх населених
материків куточок Землі. Я – материк, де все навпаки: у липні
тут зима, а у січні – літо. Дерева тут скидають не листя, а кору.
Тут водяться звірі, які вилуплюються з яєць, а малят
вигодовують молоком. Пустелі займають більше половини
материка. До таких умов пристосувались евкаліпт, пляшкове
дерево.
Моє населення розводить овець. Причому кількість цих
тварин на материку утричі перевищує кількість людей.
Упізнайте мене!
Додаток 7.
Реклама материка Австралія
Завдання:
Доповни
туристичної подорожі
текст
рекламної
листівки
І група. До тропічних лісів Австралії.
ІІ група. До савани Австралії.
ІІІ група. До Червоного серця Австралії.
ІV група. До Великого Бар’єрного рифу.
(Матеріал «Бібліотечки природодослідника» С. 93)
Слова для довідки:
Запрошуємо у неповторну подорож до …
Тільки тут Ви зможете побачити (зустріти) …
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
198
Размер файла
44 Кб
Теги
Рослинний і тваринний світ Австралії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа