close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антарктида - найхолодніший материк

код для вставкиСкачать
Антарктида - найхолодніший материк
Кащенко Ірина Петрівна, учитель початкових класів,
Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської
області
Тема. Антарктида – найхолодніший материк
Мета: формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися:
організовувати своє робоче місце, доводити роботу до кінця,
розвивати пізнавальний інтерес; загальнокультурної: вміння будувати
взаємні стосунки на толерантній основі, оволодівати формулами
мовленнєвого етикету; громадянської: усвідомлення своєї належності
до різних елементів природного середовища, здатність екологічно
мислити; здоров’язбережувальної: здатність розуміти взаємозв’язок
організму людини з природним оточенням; соціальної продуктивно
співпрацювати з однокласниками в групі, проявляти повагу до думок
інших та ініціативу;
предметних компетентностей: ознайомити учнів з особливостями
природи Антарктиди; розкрити залежність між змінами в неживій
природі й життям рослин та тварин.
Розвивати спостережливість, просторову уяву, вміння працювати із
картою півкуль.
Виховувати пізнавальний інтерес, дбайливе ставлення до всього
живого, екологічну культуру, уміння бачити прекрасне в природі,
бажання розкривати таємниці природи.
Тип уроку: дослідницька експедиція.
Обладнання: фізична карта півкуль; фізична карта Антарктиди; портрети
мандрівників; атласи, контурні карти; предметні малюнки, роздатковий
матеріал, тлумачний словник, довідкова література, енциклопедії, комп’ютер,
проектор; презентація «Антарктида – найхолодніший материк».
Використана література:
1. Вищрух В. О. Природознавство в цифрах і фактах. Довідник для
вчителів та учнів початкових класів. – Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан»,
2000. – 96 с.
2. Гільберг Т. Г. Природознавство: підр. для 4 кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Гільберг Т. Г., Сак Т. В. – К.: Генеза, 2013. – 181 с.
3. Гільберг Т. Г. Природознавство: робочий зошит, 4 клас - Гільберг Т.Г.,
Сак Т. В. - К.: Генеза, 2015. – 80 с.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. Київ. «Видавництво А.С.К.», 2004. – 192 с.
Електронні ресурси:
1. https://www.google.com.ua
2. https://www.geocam.ru
3. http://www.antarctica.gov.au
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
рівні
Конкретизовані навчальні
цілі
Знання
Знають представників
рослинного і тваринного
світу Австралії.
Перелік завдань – запитань, які забезпечують
досягнення конкретизованих цілей
Повторення вивченого.
Гра «Так чи ні»?
 Австралія – найменший і найсухіший
материк.
 В Австралії мешкає кенгуру.
 Кенгуру – символ Австралії.
 В Австралії росте рідкісна рослина – евкаліпт.
 В Австралії не водиться сумчастий ведмідь
коала.
 Коала полюбляє їсти листя евкаліпта.
 В Австралії не росте пляшкове дерево.
 Дерева Австралії скидають не листя, а кору.
 В Австралії не водяться звірі, які
вилуплюються з яєць, - качкодзьоб і єхидна.
Формулюють засвоєні знання
про рослинний і тваринний Гра «П’ять речень»
світ Австралії
Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання
про рослинний і тваринний світ Австралії.
Визначають пору року,
місяць, характеризують
Хвилинка календаря.
 Яке сьогодні небо?
Навчальнометодичне
забезпечення
Комп’ютерна
презентація.
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
сезонні зміни у природі.
 Чи були зранку опади?
 Чи є сьогодні вітер?
 Що можна сказати про сьогоднішню погоду?
 Порівняємо її з погодою попередніх днів
тижня. Що ви помітили?
Розуміння
Розуміють, які речі необхідно Гра «Збери рюкзак»
брати у дослідницьку
експедицію.
Розрізняють суттєві ознаки
материків
Розгадують ребус
Пояснюють вибір теми,
девізу уроку
Застосування
Виробляють алгоритм
засвоєння знань на основі
розповіді учителя
Слайд 6
Мотивація навчальної діяльності учнів.
Розповідь про материк з демонструванням фото
Слайд 7
Розгадування ребуса
Слайд 8
Слайди
9 – 11
Оголошення теми року, девізу, завдань
Бесіда з елементами розповіді
План вивчення материка
Слайди
12 – 15
1. Географічне положення материка
2. Історія дослідження
3. Рельєф і корисні копалини
Демонструють знання,
4. Клімат
Слайди
Аналіз
отримані під час роботи з
довідковою та
енциклопедичною
літературою
Аналізують прочитаний
матеріал, знаходять нову
інформацію.
5. Населення
16 – 20
Виступ групи «Дослідники»
Робота за підручником, с. 94 – 97.
Технологія «Мікрофон»
Підручник.
Слайд 21
 Розкажіть за малюнком 87, чому Антарктиду
називають крижаною пустелею.
 Розкажіть за малюнком 88 про Антарктику.
 Що ви прочитали про відкриття і дослідження
Антарктиди?
 Розкажіть за малюнком 89, що ви дізналися
про природу Антарктиди.
 Які корисні копалини є в надрах Антарктиди?
 Чому цей район Землі названо полюсом
холоду Землі?
Розрізняють суттєві ознаки
континенту, дають відповіді
на запитання
Встановлюють причиннонаслідкові зв’язки про
найсухіші місця на Землі
Робота в парах
Учні виконують завдання на с. 96. «Бібліотечка
природодослідника»
 Розкажіть, про що ви прочитали у
«Бібліотечці природодослідника».
 Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 96
 Якими словами ви збагатили на уроці свій
словник?
Слайд 22
Синтез
Систематизують знання у
роботі з картою та з
отриманою інформацією про
Антарктиду
Складають і заповнюють
таблицю «Антарктида»
Доводять думку,
використовуючи знання,
засвоєні на уроці
Систематизують отримані
знання
Узагальнюють знання,
отримані з довідкової
літератури про материк
Створюють виставку
Слайд 24
Робота з картою.
Розповідь про місцезнаходження Антарктиди на
карті півкуль.
Робота в парах.
Слайд 25
Для закріплення отриманих знань учні заповнюють
таблицю «Антарктида»
Слайд 26
Гра «Вірю – не вірю».
 Антарктиду називають «королевою холоду».
 Антарктиду
називають
«безлюдний
континент».
 В
Антарктиді
зареєстровані
найвищі
температури повітря на Землі.
 Антарктиду називають «край Землі».
 Не вся поверхня Антарктиди покрита
потужним шаром льоду.
 Антарктида — материк, що знаходиться за
Південним полярним колом.
Робота в зошиті, с. 39
Зошит
Слайд 27
Виступи груп.
Слайд 28
Слайди
29 – 32
Група «Пізнайки».
Слайд 33
Група
«Художники»
презентує
свої
роботи
малюнків материка
Антарктида
Відновлюють послідовність
вірша
Оцінювання
Відстоюють власну відповідь
Підсумовують отримані
знання
Обґрунтовують доведення,
підводять підсумки
Оцінюють свою роботу на
уроці.
(малюнки материка Антарктида).
Слайд 34
Група «Поети». Відновити послідовність вірша
Слайд 35
Загадка.
Слайд 36
«З’єднайте стрілками з материком тільки правильні
твердження»
Група
«Кореспонденти»
«Мікрофон»
проводять
 Про який материк дізналися?
 Де він розташований?
 Які назви у нього є?
 Чим укритий материк?
 Що таке айсберг?
 Які цікаві факти ви дізналися?
Оцінювання за таксономією Блума.
Домашнє завдання.
1. Опрацювати статтю підручника с. 94 – 96;
зошит с.39, виконати завдання 4.
2. Творче завдання:
 записати слова з префіксом «най», які характеризують Антарктиду;
 підготувати цікаві факти про материк Антарктида.
Слайд 37
гру
Сердечка
червоного,
зеленого,
синього
кольору.
Слайд 38
Хід уроку
Слайд 1
I. Організаційний момент (Слайд 2)
Вчитель перевіряє готовність учнів до уроку.
Сьогодні у нас незвичайний урок,
Сьогодні ми зробимо ще один крок.
У країну природи, у країну погоди,
У країну віртуальної пригоди.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
1. Гра «Так чи ні»? (Слайд 3)
 Австралія – найменший і найсухіший материк.
 В Австралії мешкає кенгуру.
 Кенгуру – символ Австралії.
 В Австралії росте рідкісна рослина – евкаліпт.
 В Австралії не водиться сумчастий ведмідь коала.
 Коала полюбляє їсти листя евкаліпта.
 В Австралії не росте пляшкове дерево.
 Дерева Австралії скидають не листя, а кору.
 В Австралії не водяться звірі, які вилуплюються з яєць, - качкодзьоб і
єхидна.
2. Гра «П’ять речень» (Слайд 4)
Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання про рослинний і
тваринний світ Австралії.
IІI. Актуалізація опорних знань
1. Хвилинка календаря. (Слайд 5)
 Виходячи з дому потрібно знати, яка погода за вікном. Наш черговий
синоптик повідомить про сьогоднішню погоду.
 Яке сьогодні небо?
 Чи були зранку опади?
 Чи є сьогодні вітер?
 Що можна сказати про сьогоднішню погоду?
 Порівняємо її з погодою попередніх днів тижня. Що ви помітили?
2. Гра «Збери рюкзак» (Слайд 6)
 Отже, ми сьогодні здійснимо дослідницьку експедицію. А скажіть, будь
ласка, що потрібно взяти із собою у далеку подорож?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (Слайд 7)
 Для того, щоб помічати зміни у живій та неживій природі, потрібно
бути спостережливим та любити природу. От і ми сьогодні будемо
спостерігати за природою і робити власні висновки. А допоможе нам у цьому
віртуальна мандрівка ще на один материк.
 Люди відправляються в подорож з різних причин. Одних спонукає
любов до пригод, інших невтомна жага відкриттів, третіх - невідомість і
чарівна таємничість.
 Вирушимо сьогодні в подорож і ми з вами. І помандруємо ми на
материк, який часто називають таємничим, безмовним, крижаним,
загадковим, білим. (Слайд 8)
 Вирушимо ми сьогодні в Країну заметілі. «На краю нашої планети
лежить, як спляча принцеса, земля, закута в блакить. Зловісна і прекрасна,
вона лежить у морозяній дрімоті, у складках мантії снігу, що світиться
аметистами і смарагдами льодів ». Так писав про цей материк американський
дослідник Річард Берд.
IV. Повідомлення теми і мети уроку (Слайд 9)
1. Дізнатися тему уроку ви зможете, розшифрувавши слово.
Ребус. (Антарктида.), (Слайд 10)
 Тема нашого сьогоднішнього уроку «Антарктида – найхолодніший
материк». А щоб у цьому переконатися, ми здійснимо віртуальну подорож на
цей материк, дізнаємось про особливості природи Антарктиди, все детально
роздивимось, поспостерігаємо і зробимо власні висновки. (Слайд 11)
 А девізом нашого уроку будуть слова з поеми Альфреда Теннісона
«Улісс» «Боротися і шукати, знайти і не здаватися».
V. Вивчення нового матеріалу
1. Бесіда з елементами розповіді (Слайд 12)
 У кожної експедиції є щоденник спостережень, куди заносяться
найважливіші факти. Ви можете записувати або запам’ятовувати їх. Кожний
з вас отримав картку дослідника (План вивчення материка), у якій вказаний
план, за яким ми будемо працювати.
План вивчення материка
1. Географічне положення материка.
2. Історія дослідження.
3. Рельєф і корисні копалини.
4. Клімат.
5. Населення.
(Слайд 13). Датою відкриття Антарктиди вважають 28 січня 1820 року.
(Слайд 14). Відкрили цей льодовий материк російські мореплавці Адмірал
Лазарев М.П. та Адмірал Белінсгаузен Ф.Ф. (Слайд 15)
 Чи не віє льодом і холодом від цієї назви? Антарктида, неначе
величезна крижина, застигла за Південним полярним колом Землі.
2. Прямий зв’язок з материком
 Увага! А зараз буде пряме включення з Антарктидою. На станції
встановлена веб-камера, яка автоматично робить знімки кожні 10 хвилин.
Ось що з цього вийшло. Дивимось. (Пряме включення. Станція «Macquarie
Island» в Антарктиді )
 Що найбільше вразило і запам’яталось?
3. Виступ групи «Дослідники». (Слайд 16)
(Слайд 17). 1 учень. Ніде на нашій планеті немає таких суворих природних
умов. Як тільки не називають цей материк - «королева холоду», «безлюдний
континент», «край Землі», «заповідник науки»... Це велетенська льодова
пустеля. Материк майже повністю вкритий товщею льоду, від якого
відокремлюються айсберги - крижані гори. У межах Південного океану за
підрахунками дослідників налічується близько 200 тис. айсбергів. Тут можна
побачити тільки один схід та один захід Сонця на рік. Тільки на цьому
материку розрізняють протягом року не пори року, а полярну ніч та
полярний день, які тривають по півроку.
(Слайд 18). 2 учень. Тут зареєстровані найнижчі температури повітря на
Землі. Вся поверхня Антарктиди вкрита потужним шаром льоду. Лід такий
товстий, що коли б ви захотіли пройти таку саму відстань пішки, то на це
знадобилося б не менше 2 годин.
(Слайди 19 – 20). 3 учень. В Антарктиді люди не можуть жити постійно.
Справжніми хазяями континенту є вчені з різних частин світу. Там розміщені
дослідні станції.
Людина знає вже багато про природу материка, але безліч таємниць ще не
розкрито.
4. Робота за підручником (с. 94–97). Самостійне читання тексту
Технологія «Мікрофон» (Слайд 21)
Учні відповідають на запитання на с. 93.
 Розкажіть за малюнком 87, чому Антарктиду називають крижаною
пустелею.
 Розкажіть за малюнком 88 про Антарктику.
 Що ви прочитали про відкриття і дослідження Антарктиди?
 Розкажіть за малюнком 89, що ви дізналися про природу Антарктиди.
 Які корисні копалини є в надрах Антарктиди?
 Чому цей район Землі названо полюсом холоду Землі?
5. Робота в парах. (Слайд 22)
Учні виконують завдання на с. 96.
 Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».
 Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 96
 Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
6. Фізкультхвилинка. (Слайд 23)
V. Узагальнення та систематизація отриманих знань
1. Робота з картою. (Слайд 24)
Розповідь про місцезнаходження Антарктиди на карті півкуль.
2. Робота в парах. (Слайд 25)
Для закріплення отриманих знань учні заповнюють таблицю «Антарктида».
3. Гра «Вірю – не вірю». (Слайд 26)
 Антарктиду називають «королевою холоду».
 Антарктиду називають «безлюдний континент».
 В Антарктиді зареєстровані найвищі температури повітря на Землі.
 Антарктиду називають «край Землі».
 Не вся поверхня Антарктиди покрита потужним шаром льоду.
 Антарктида – материк, що знаходиться за Південним полярним колом.
4. Робота в зошиті (с. 39). (Слайд 27)
5. Виступи груп. (Слайд 28)
Група «Пізнайки». (Слайд 29)
1 учень. Цікаво знати!
Усю південну полярну область нашої планети – Антарктиду разом із
прилеглими до неї частинами трьох океанів – називають Антарктикою (у
перекладі з грецької мови «анти» означає «проти»), тобто та, що лежить
проти північної полярної області земної кулі - Арктики. Окремі вчені навіть
виділяють навколо Антарктиди самостійний п’ятий океан — Південний.
Слайд 30
2 учень. Антарктида – не звичайний за своїм розташуванням материк. Її
називають «материком на краю світу». Вона майже цілком розташована за
Південним полярним колом у полярних широтах. Майже в центрі материка
розміщений Південний полюс, тому всі береги Антарктиди «дивляться» на
північ. Вони омиваються водами Тихого, Атлантичного та Індійського
океанів... або водами Південного океану.
Слайд 31
3 учень. Товщина крижаного панциру, що вкриває материк, сягає від 2000 до
4000м. Якщо весь лід розтопити, рівень Світового океану підніметься на 50–
60м.
Відомо, що прісна вода - безцінний дар природи, але, на жаль, запаси її
досить мізерні. Та відомо, що льодовики Антарктиди містять величезну
кількість (близько 80 %) «законсервованої» найчистішої прісної води нашої
планети.
Прісна вода знаходиться в айсбергах, а один айсберг середніх розмірів
містить стільки ж прісної води, скільки її за рік приносить невелика річка.
Айсберги Антарктиди щороку виносять в океан понад половину тієї води,
що використовується за цей період усім людством.
Слайд 32
4 учень. Найсухіше місце на Землі – не Сахара або інша пустеля, а територія
в Антарктиді під назвою Сухі долини. Ці долини майже не вкриті кригою і
снігом, оскільки волога випаровується під дією найпотужніших вітрів, що
сягають швидкості 320 км/год. На деяких ділянках цієї території дощів не
було вже 2 млн. років. Учені вважають, що ці умови наближені до умов
Марса. Тому Сухі долини – місце для тренувань космонавтів.
6. Група «Художники» презентує свої роботи (малюнки материка
Антарктида). (Слайд 33)
7. Група «Поети» відновила вірш: (Слайд 34)
Тут здичавів від льоду світ.
Тут очі лізуть із орбіт.
Рогівка лопає на них,
Якщо сховать - зігріть не встиг.
Тут на зубах тріщить емаль.
Та що там зуби, навіть сталь,
І та, мов скло крихке, дзвенить,
Коли її ударить вмить.
Тут мусить вся земля мовчать,
Лиш небо може закричать.
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
1. Загадка. (Слайд 35)
 У будь-яку погоду
все навкруги із льоду. (Антарктида.)
2. З’єднайте стрілками з материком тільки правильні твердження.
(Слайд 36)
3. Група «Кореспонденти» проводять гру «Мікрофон». (Слайд 37)
 Про який материк дізналися?
 Де він розташований?
 Які назви у нього є?
 Чим укритий материк?
 Що таке айсберг?
 Які цікаві факти ви дізналися?
V. Домашнє завдання (Слайд 38)
Підручник с. 94 – 96, читати, переказувати; зошит с. 39, виконати завдання 4;
записати слова з префіксом «най», які характеризують Антарктиду.
Дякую за роботу на уроці! (Слайд 39)
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
59
Размер файла
212 Кб
Теги
Антарктида - найхолодніший материк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа