close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рослинний і тваринний світ Антарктиди

код для вставкиСкачать
Рослинний і тваринний світ Антарктиди
Кащенко Ірина Петрівна, учитель початкових класів,
Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської
області
Тема. Рослинний і тваринний світ Антарктиди.
Мета: формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися:
організовувати своє робоче місце, доводити роботу до кінця,
розвивати пізнавальний інтерес; загальнокультурної: вміння
будувати взаємні стосунки на толерантній основі, оволодівати
формулами мовленнєвого етикету; громадянської: усвідомлення
своєї належності до різних елементів природного середовища,
здатність екологічно мислити; здоров’язбережувальної: здатність
розуміти взаємозв’язок організму людини з природним оточенням;
соціальної продуктивно співпрацювати з однокласниками в групі,
проявляти повагу до думок інших та ініціативу;
предметних компетентностей: ознайомити учнів з рослинним і
тваринним світом Антарктиди; розкрити залежність між змінами в
неживій природі й життям рослин та тварин.
Розвивати спостережливість, просторову уяву, вміння працювати із
картою півкуль.
Виховувати пізнавальний інтерес, дбайливе ставлення до всього
живого, екологічну культуру, уміння бачити прекрасне в природі,
бажання розкривати таємниці природи.
Тип уроку: дослідницька експедиція.
Обладнання: фізична карта півкуль; фізична карта Антарктиди; портрети
мандрівників; атласи, контурні карти; предметні малюнки, роздатковий
матеріал, тлумачний словник, довідкова література, енциклопедії, комп’ютер,
проектор; презентація «Рослинний і тваринний світ Антарктиди».
Використана література:
1. Вищрух В. О. Природознавство в цифрах і фактах. Довідник для
вчителів та учнів початкових класів. – Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан»,
2000. – 96 с.
2. Гільберг Т. Г. Природознавство: підр. для 4 кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Гільберг Т. Г., Сак Т. В. – К.: Генеза, 2013. – 181 с.
3. Гільберг Т. Г. Природознавство: робочий зошит, 4 клас - Гільберг Т.Г.,
Сак Т. В. - К.: Генеза, 2015. – 80 с.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. Київ. «Видавництво А.С.К.», 2004. – 192 с.
Електронні ресурси:
1. http://abetka.ukrlife.org
2. https://www.google.com.ua
3. http://www.antarctica.gov.au
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
рівні
Конкретизовані навчальні цілі
Знання
Знають природні особливості
материка Антарктиди.
Формулюють засвоєні знання про
природні особливості материка
Антарктиди.
Розуміння
Пояснюють вибір теми уроку
Застосування
Виробляють алгоритм засвоєння
знань на основі розповіді учителя
Перелік завдань – запитань, які
забезпечують досягнення конкретизованих
цілей
Повторення вивченого. «Перевір себе»
Навчальнометодичне
забезпечення
Слайд 3
Відповіді на запитання для повторення з
рубрики «Перевір себе» (с. 95–96)
Природнича розминка «Чи вірите ви?»
 Символ Антарктиди – пінгвін.
 Антарктиду
називають
«заповідник
науки».
 В Антарктиді розміщені дослідні станції.
 В Антарктиді не живуть пінгвіни.
 Антарктида – це маленька льодова
пустеля.
 В Антарктиді можна побачити тільки
один схід та один захід Сонця на рік.
Розповідь учителя
 Чи є живі організми в Антарктиді?
Бесіда з елементами розповіді
Пряма трансляція з Антарктиди.
Слайд 4
Слайд 6
Слайди 7
Слайди 8
Аналіз
Демонструють знання, отримані під
час перегляду в режимі On-line
Розрізняють суттєві ознаки
представників тваринного і
рослинного світу континенту
Виступи дітей про побачене.
Висловлювання власних думок.
Група «Дослідники»
Слайди 9 – 32
Слайд 33
Відтворюють у малюнках
Група «Художники»:
особливості флори і фауни материка
малюнки материка Антарктида
Встановлюють причинно-наслідкові Група «Поети»: робота над
(доповни слово)
між описом тварини, умовами її
життя
Аналізують матеріал, опрацьований
Група «Пізнайки»: «Цікаво знати»
з додаткової літератури, вибирають
цікаві факти про особливості
материка
Синтез
Систематизують знання у роботі з
підручником
Доводять думку, використовуючи
знання, засвоєні на уроці
загадками
Робота за підручником, с.96–100.
Вправа «Мікрофон»
 Розкажіть про оазиси в Антарктиді.
 За малюнком 90 розкажіть про пташиний
світ Антарктиди.
 За малюнком 91 розкажіть про пінгвінів.
 Які ссавці мешкають біля берегів
Антарктиди? Розкажіть про них.
 Чому необхідно охороняти природу
Антарктиди?
Слайди
34 – 37
Слайд 38
Підручник
Слайд 43
Систематизують отримані знання,
виконуючи практичні завдання
 Які вживають природоохоронні заходи?
 Прочитайте і запам’ятайте висновки на с.
100.
 Якими словами ви збагатили на уроці
свій словник?
Робота в парах.
Гра «З’єднай половинки».
Робота в зошиті, с.40
Сумують знання, отримані з
довідкової літератури про материк
Оцінювання
Група «Кореспонденти».
Гра «Сім речень»: формулюють засвоєні
знання про Антарктиду за картою дослідника
Підсумовують отримані знання в
тестуванні в режимі On-line
Тестування в режимі On-line
Оцінюють свою роботу на уроці.
Оцінювання за таксономією Блума.
Домашнє завдання.
1. Опрацювати статтю підручника с. 96 – 100;
зошит с.40, виконати завдання 4.
2. Творче завдання:
 утворити ланцюги живлення тварин в Антарктиді;
 цікава інформація про тварину Антарктиди
Слайди
45 – 46
Зошит,
Слайд 47
Слайди
48 – 49
Слайд 50
Сердечка
червоного,
зеленого,
синього
кольору.
Слайд 51
Слайд 52. Дякую за роботу на уроці!
Хід уроку
Слайд 1
I. Організаційний момент . (Слайд 2)
 Добрий день, мої вітання вам, хороші діти.
Буду з вами на уроці працювати і творити.
Тож зробімо перший крок –
Розпочнемо наш урок.
І нехай на уроці скрізь
Стане правилом цей девіз:
«Не просто слухати, а чути.
Не просто дивитися, а бачити.
Не просто відповідати, а міркувати
Дружно і плідно працювати.»
IІ. Актуалізація опорних знань. (Слайд 3)
1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 95–
96)
2. Природнича розминка «Чи вірите ви?» (Слайд 4)
 Символ Антарктиди – пінгвін.
 Антарктиду називають «заповідник науки».
 В Антарктиді розміщені дослідні станції.
 В Антарктиді не живуть пінгвіни.
 Антарктида – це маленька льодова пустеля.
 В Антарктиді можна побачити тільки один схід та один захід Сонця на
рік. (Слайд 5)
 А хто з вас дібрав якнайбільше прикметників із часткою «най», які
характеризують материк Антарктиду?
IІІ. Повідомлення теми і мети уроку (Слайд 6)
 Сьогодні ми продовжимо нашу експедицію на найхолодніший материк
нашої планети – Антарктиду і ви дізнаєтеся про її рослинний і тваринний
світ. Знов попрацюємо з нашими картками дослідника і вивчимо рослинний і
тваринний світ Антарктиди.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя. (Слайд 7)
 В Антарктиді люди не можуть жити постійно. Чи є живі організми в
Антарктиді?
2. Пряма трансляція з Антарктиди. (Слайд 8)
 Будьте спостережливими. Запам’ятовуйте, які рослини і яких тварин ви
зараз побачите в режимі On-line.
3. Виступи дітей про побачене. Висловлювання власних думок.
4. Виступи груп. Доповнення до побаченого.
Група «Дослідники». (Слайд 9)
1 учень. (Слайд 10)Незважаючи на досить суворі умови, у теплий період року
на скелях можна побачити антарктичні мохи, лишайники та водорості. Багато
водоростей ростуть не тільки у водній масі, але й на поверхні льоду.
(Слайд 11) Водний світ представлений водоростями, планктоном,
молюсками, рачками.
2 учень. (Слайд 12) Пінгвін - символ Антарктики. Розрізняють 17 видів
пінгвінів: аделі, імператорський, королівський, антарктичний та ін.
(Слайд 13) Пінгвіни живуть великими колоніями.
(Слайди 14 – 21) Серед тварин зустрічаються різні види морських ссавців:
кити та кашалоти, дельфіни, пляшконоси, касатки, короткоголові дельфіни,
південний та синій кит, фінвал, горбач, сейвал, вусаті кити, головоногі
молюски, тюлені. У морях навколо багато риби.
3 учень. (Слайд 22) Усі морські ссавці живляться крілем - дрібними
морськими рачками завдовжки 40 мм та вагою 1 г.
(Слайд 23) Кріль має велике значення в сільському господарстві: його м’ясо
на смак подібне на м’ясо креветок, з нього виготовляють кормове борошно,
яке за місткістю поживних речовин у 7–8 разів перевищує зернове.
4 учень. (Слайди 24 – 29) Серед птахів зустрічається димчатий альбатрос,
кілька видів буревісників, багато чайок, морських ластівок, поморників. На
узбережжі морів і океанів живуть пінгвіни - птахи, які не вміють літати,
проте добре плавають.
5 учень. (Слайди 30 – 32) Справжніми господарями загадкового материку є
науковці. І зараз продовжується вивчення континенту. У вільний час люди
ловлять рибу.
Група «Художники» презентують
Антарктида). (Слайд 33)
Група «Поети». (Слайди 34 – 37)
 Доповніть загадку словом-римою.
1) Знають діточки малі:
Він – найбільший на Землі!
Дім його – це океани,
Зі спини летять фонтани.
Схожий на масивний щит
Добродушний синій…(кит).
2) Білий ворот, чорний фрак.
свої
роботи
(малюнки
материка
Хто прийшов у зоопарк?
Мешканець південних льдин,
Цього птаха звуть... (пінгвін).
3) Птах розправив дужі крила,
Білі крила – мов вітрила.
– Гляньте-но, – кричить матрос, –
Там, у небі… (альбатрос).
4) У холодній плаває воді чудовий риболов.
На кризі мирно спить, коли закінчить свій улов.
Відпочиває цілий день
Північний риболов... (тюлень).
Група «Пізнайки». (Слайд 38)
Цікаво знати!
(Слайд 39) Повітря в Арктиці настільки холодне і сухе, що можна почути, як
хтось розмовляє навіть на відстані за 5 км від нього.
(Слайд 40) Пінгвіни в Арктиці не живуть, вони живуть в Антарктиді, на
Південному полюсі.
(Слайд 41) В деяких районах Арктики лід настільки древній, що тварини,
яким мільйони років, наприклад такі, як мамонти, добре збереглися в ньому.
(Слайд 42) Лід Арктики стрімко тане. Багато експертів вважають, що
причиною такого стрімкого танення льодів є глобальне потепління. Якщо так
далі піде, то незабаром кораблі зможуть ходити з Європи в Азію по
скороченому маршруту.
5. Робота за підручником (с. 96–100). Технологія «Мікрофон» (Слайд 43)
Учні відповідають на запитання на с. 96.
 Розкажіть про оазиси в Антарктиді.
 За малюнком 90 розкажіть про пташиний світ Антарктиди.
 За малюнком 91 розкажіть про пінгвінів.
 Які ссавці мешкають біля берегів Антарктиди? Розкажіть про них.
 Чому необхідно охороняти природу Антарктиди?
 Які вживають природоохоронні заходи?
 Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 100.
 Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?
6. Фізкультхвилинка. (Слайд 44)
V. Узагальнення й систематизація отриманих знань
1. Робота в парах. (Слайд 45). Гра «З’єднай половинки». (Слайд 46)
Пінгвіни вміють
мохи.
Кити і кашалоти живляться
вистрибувати і добре плавають.
В Антарктиді живуть
Тюлені живляться
В Антарктиді люди не можуть жити
В Антарктиді колоніями живуть
Пінгвіни можуть добувати їжу
В Антарктиді на схилах гір улітку
можна побачити
тюлені, кити.
на значній глибині.
крилем
пінгвіни.
рибою і кальмарами.
постійно.
2. Робота в зошиті (с. 40)(Слайд 47)
3. Група «Кореспонденти» (Слайд 48). Гра «Сім речень». (Слайд 49)
 Учні в семи реченнях формулюють засвоєні знання про Антарктиду за
картою дослідника (Планом вивчення материка).
План вивчення материка
1. Географічне положення материка
2. Історія дослідження
3. Рельєф і корисні копалини
4. Клімат
5. Води і ґрунти
6. Рослинний і тваринний світ
7. Населення
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія
(Слайд 50) Тестування в режимі On-line за посиланням:
http://wikilic.org.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D
0%BE_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81._%D0%9C%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0
%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
VІІ. Домашнє завдання. (Слайд 51)
 Підручник с. 96 - 100, читати, переказувати; зошит с. 40, виконати
завдання 4.
 Творче завдання: утворити ланцюги живлення тварин в Антарктиді;
 підготувати цікаві факти про тварин Антарктиди
 Дякую за роботу на уроці! (Слайд 52)
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
69
Размер файла
35 Кб
Теги
Рослинний і тваринний світ Антарктиди
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа