close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект Які різні і які цікаві материки

код для вставкиСкачать
Проект Які різні і які цікаві материки
Кащенко Ірина Петрівна, учитель початкових класів,
Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської
області
Тема. Проект «Такі різні і такі цікаві материки» (Слайд 1)
Мета проекту: зібрати інформацію про материки Землі, їх
неповторність, багатство й різноманітність природи; дізнатися більше
про те, як життя і діяльність людей залежить від природних умов на
кожному із шести материків; формувати навички роботи з довідковою
інформацією, уміння користуватись Інтернетом, відбирати потрібну
інформацію, виділяти найголовніше; формувати вміння в учнів
презентувати результати своєї роботи; розвивати критичне мислення;
формувати навички культури спілкування в групах, навичок
ораторського мистецтва; розвивати допитливість, шанобливе ставлення
до культур народів, які проживають в різних куточках нашої планети,
прагнення примножувати багатства Землі; виховувати почуття
відповідальності, любов до рідної землі.
Ключове питання: «Чому людина прагне подорожувати та пізнавати нове?»
(Слайд 2)
Дидактична характеристика проекту: (Слайд 3)
 тип проекту:
 за предметною галуззю – міжпредметний (природознавство,
народознавство);
 за тривалістю – короткотривалий;
 за характером контактів – вчитель, учні 4 класу;
 за основною діяльністю – дослідницько-пошуковий;
 за характером координації – з безпосередньою координацією;
 за формою проведення – самостійна дослідницька робота дітей з
наступною презентацією матеріалів проекту;
 за кількістю учасників – груповий.
 об’єкт пізнання: материки, їх географічне положення, рослинний та
тваринний світ, їх особливості й відмінності від інших материків; населення.
 навчальні цілі та очікувані результати: узагальнити, розширити,
поглибити знання учнів про материки, їх географічне положення, розвивати
навички роботи з географічною картою; вчити розпізнавати найпоширеніші
рослини та тварини материка; розвивати навички роботи в групі, пам’ять,
мовлення та мислення; розвивати допитливість, шанобливе ставлення до
культур народів, які проживають в різних куточках нашої планети, прагнення
примножувати багатства Землі; виховувати любов до рідної землі.
 спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою,
використання мережі Інтернет, самостійна дослідницько-аналітична робота
дітей;
 освітній продукт: презентація, газета, буклет, плакат, малюнки.
Завдання проекту: (Слайд 4)
 зібрати інформацію про материки Землі та презентувати її за планом:
(Слайд 5)
 розташування материка;
 походження назви й історія його відкриття;
 переважаючі форми поверхні;
 особливості погодних умов у різних областях материка;
 види господарської діяльності людей залежно від природних умов;
 зміни у стані природи під впливом діяльності людини;
 характерні ознаки рослинного і тваринного світу материка;
 рідкісні та зникаючі види рослин і тварин, їх охорона;
 формування навичок роботи з різними джерелами інформації:
енциклопедії, довідкова література, Інтернет ресурси;
 засвоєння програмного матеріалу з теми;
 поглиблення, поширення здобутих знань;
 тренування навичок роботи в групі.
(Слайд 6) Очікувані результати: кожна творча група готує презентацію про
один із шести материків Землі, щоб довести думку про неповторність,
багатство й різноманітність його природи; узагальнення результатів
дослідження
і висвітлення зібраної інформації у різних форматах
(презентаціях, плакатах, буклетах, малюнках).
План виконання проекту (Слайд 7)
1. Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.
2. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.
3. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
4. Визначення джерел потрібної інформації.
5. Об’єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
6. Вивчення та аналіз зібраної інформації.
7. Визначення деталей, які можливо проілюструвати у колективній
роботі.
8. Оформлення колективної роботи.
9. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
10. Презентація матеріалів проекту.
Правила взаємодії під час роботи над проектом: (Слайд 8)
 Працювати дружно, злагоджено, разом.
 Бути лаконічним у викладі своїх ідей, говорити по черзі, не перебивати,
вислуховувати до кінця.
Бути доброзичливим, радитись з товаришами, дорослими, приймати
рішення спільно.
 Доводити свою справу до кінця.

Обладнання: ілюстрації, комп’ютер, підключення до мережі Інтернет,
довідники, енциклопедії, олівці та фарби, ватман, мультимедійний проектор.
Етапи реалізації проекту: (Слайд 9)
І етап: підготовчий (Слайд 10)
Визначення проблеми і вибір теми проекту.
Формулювання мети проекту та його тривалості.
ІІ етап. Планування роботи над виконанням проекту. (Слайд 11)
1. Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою.
Бесіда.
 Кожна людина хоча б раз у своєму житті мріяла відвідати нові країни,
материки, які ваблять своєю незвичайною культурою і традиціями. І це
здорово, адже кожній людині цікаво відкрити для себе щось нове,
познайомитися з іншими культурами і способом життя, зустріти цікавих
людей, спробувати найнеймовірніші страви, почути найрізноманітнішу
музику і зробити тисячі фотографій.
Знайомство з іншими материками дає можливість зробити висновок про
те, наскільки цікавий світ навколо нас.
На уроках природознавства ми ознайомилися з шістьма материками
Землі. Який материк ви мрієте відвідати? Про який материк хочете дізнатися
більше цікавої інформації? Давайте узагальнимо наші знання і підготуємо за
вибором навчальний проект «Такі різні і такі цікаві материки».
2. Організація роботи на проектом
2.1. Формування груп для пошуку та опрацювання інформації. (Слайд 12)
Об’єднання в творчі групи для пошуку інформації та підготовки презентації
про один з материків:
1 група – найбільший материк на Землі – Євразія;
2 група – найспекотніший материк – Африка;
3 група – неповторна Північна Америка;
4 група – материк Південна Америка;
5 група – найменший материк земної кулі – Австралія;
6 група – найхолодніший материк на Землі – Антарктида.
2.2. Розподіл обов’язків у пошуковій діяльності між членами групи.
2.3. Визначення форми представлення результатів:
 мультимедійна презентація,
 газета,
 плакат,
 малюнки,
 буклет,
 вірші, загадки.
Кожна група працює за такими напрямками:
 географічне положення материка,
 рослини і тварини материка, їх особливості й відмінності від інших
материків,
 населення;
 вірші, загадки про материк.
ІІІ етап. Реалізація проекту.
1. Розподіл обов’язків між членами групи.
2. Визначення джерел інформації та способу її збору.
3. Самостійна пошукова діяльність учнів. (Учні ведуть пошукову роботу за
планом, поданим у завданні проекту.)
4. Аналіз та обробка інформації.
5. Виготовлення і представлення проекту.
ІV етап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у
ньому (самооцінка):
 оформлення результатів;
 підготовка до презентації;
 захист проектів;
 оцінювання діяльності, висновки.
V етап. Рефлексія (Слайд 13)
Учасники діляться власними враженнями.
 Чи достатньо було у вас знань для реалізації проекту?
 Якими джерелами користувалися для отримання нових знань?
 Чого навчились під час роботи над проектом?
 Що в роботі було найскладнішим? А що найцікавішим?
 Чи задоволені отриманим результатом?
Використана література:
1. Програма курсу «Природознавство» для 4 класу (2013р.)
2. Методичні рекомендації щодо викладення навчальних предметів
початкової школи. (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від
17.08.2016р. № 1/9-437)
3. Гільберг Т. Г. Природознавство: підруч. для 4-го кл. загальноосвіт.
навч. закл./ Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - К.: Генеза, 2013. - 177 с.
4. Гільберг Т. Г. Зошит з природознавства: навч. посіб. Для загальноосвіт.
навч. закл. : 4-й кл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. - К.: Генеза, 2015. - 80 с.
Використані електронні джерела:
1. http://bolgradrmk.at.ua
2. http://oipopp.ed-sp.net
3. http://www.google.com.ua
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
60
Размер файла
31 Кб
Теги
Проект Які різні і які цікаві материки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа