close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Форми земної поверхні

код для вставкиСкачать
Форми земної поверхні
Матенчук Любов Іллівна, учитель початкових класів,
Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14
Уманської міської ради Черкаської області
Тема. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в своєму краї.
Практична робота. Робота з географічною картою України. Позначення на
контурній карті основних форм земної поверхні
Мета: формування ключових компетентностей, зокрема: вміння вчитися:
організовувати своє робоче місце, доводити роботу до кінця,
загальнокультурної: вміння будувати взаємні стосунки на толерантній
основі,
оволодівати
формулами
мовленнєвого
етикету;
здоров’язбережувальну: взаємозв’язок організму людини з природним
оточенням;
предметних компетентностей: формувати уявлення про форми земної
поверхні України, сформувати поняття рівнина, горб, яр, балка, гора,
поглибити знання учнів про краєвиди довкілля.
Розвивати пізнавальний інтерес, практичні навички роботи з картою,
зошитом, підручником, вміння порівнювати, знаходити спільні та
відмінні ознаки, збагачувати словниковий запас.
Виховувати любов до природи рідного краю, бережливе ставлення до
довкілля.
Обладнання: презентація «Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і
в своєму краї»,таблиці, роздавальні карти, фотокартки, листівки із
зображенням різних форм земної поверхні України, відеофільм з краєвидами
рідної України, діафільм «Рівнини та гори».
Тип уроку: урок – подорож
Використана література:
1. Енциклопедія для дітей. Т. 4. Геология.— 2-е видання., перероб. и доп.
/ Головн. ред. М.Д. Аксенова.— М.: Аванта+, 2002.— 688 с.
2. Гільберг Т. Г. Природознавство : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт.
навч. закл / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с.
Інтернет джерело:
https://www.youtube.com/
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
Конкретизовані навчальні цілі
рівні
Знання
Знають розташування України на
карті світу, називає країни-сусіди,
водойми України, визначає
розміщення свого міста на карті
відповідно столиці за сторонами
горизонту.
Перелік завдань – запитань, які
забезпечують досягнення
конкретизованих цілей
Гра» Мозковий штурм»
 На якому материку розташована
Україна?
 Які моря омивають береги
України?
 Які річки протікають територією
України?
 Яка
протяжність
кордону
України?
 Скільки країн мають спільні
кордони з Україною?
 Які гори розташовані на території
України?
Тест-опитування
Навчальнометодичне
забезпечення
Індивідуальні
картки
Індивідуальне опитування
Завдання 1. Розкажи, як правильно
працювати з картою. Покажи, на якому
материку, у якій півкулі знаходиться
наша країна. Поміркуй, який це
тепловий
пояс.
Додаток 1
Вміють працювати біля карти
Завдання 2. Покажи кордони України,
назви країни, з якими межує Україна.
Визнач
за
сторонами
горизонту
розташування сусідніх країн України.
Фізична
карта
України
Хвилинка календаря
Визначають пору року, місяць,
характеризують сезонні зміни у природі.
Аналізують стан неба, температуру
повітря, природні явища дня.
Розуміння
Розрізняють кольори, якими на карті
позначають сушу.
Пояснюють, що таке рівнина, низовина,
височина.
Розуміють, як утворюється яр і його
вплив на господарське життя людини.




Який сьогодні стан неба?
Яка температура повітря?
Який напрям вітру?
Чи є опади?
Актуалізація опорних знань
 Якими кольорами позначено на
карті сушу?
 Про що говорить різний колір
суші на карті?
 Що
означає
жовтий,
коричневий, зелений колір суші?
Виступ
синоптика
Фізична
карта, атласи
Фізична
карта
України
Розповідь учителя про форми земної
поверхні з використанням карти.




Відшукайте на карті низовини.
Де розташовуються низовини?
Яким кольором позначаються?
Відшукайте височини. Яким
Слайд №5 №13
Застосування
Виробляють навички роботи з
підручником
кольором позначені?
 Чому утворюються яри?
 Як запобігти утворенню ярів?
Робота з підручником в парах. Метод
«Я тобі, ти – мені», с.104 – 105
Підручник
Діти читають текст про рівнини,
низовини, височини. Ставлять один
одному запитання і дають відповіді.
Застосовують знання під час називання
низовини України і височини України.
Показують на карті.
Фронтальне опитування
 Що таке рівнина?
 Як називаються рівнини, на яких є
Показують будову гори, горба.
горби?
Розрізняють горбисту рівнину і хвилясту.
 Як називають рівнину, де добре
видно горизонт?
 Яким кольором позначені на карті
низовини?
 Яким
кольором
позначені
височини?
 Яка будова горба?
Практична робота
картою України
з
фізичною
 Що
на
фізичних
картах
позначають коричневим кольором?
Карта
України
Показують на карті гори. Розрізняють
види гір за висотою: високі, середні і
низькі.
Визначте, де на території України
знаходяться гори.
 Визначте, у якій частині території
України відносно сторін горизонту
розташовані гори Карпати.
 Яка найвища вершина Карпат?
Карта
України
Додаток 2
Аналіз
Аналізують отриману інформацію,
дають відповіді на запитання
Дискутують з приводу господарської
діяльності людей в горах
Робота з підручником. Самостійне
опрацювання статті на сторінці 105.
 Як на карті передають різну
висоту гір?
 Які за висотою гори Карпати?
 Чи
займаються
люди
господарською діяльністю в горах?
Перегляд відеофільму
Співвідносять переглянутий матеріал з
отриманими знаннями з довідкової
літератури
Поєднують назву форми земної
поверхні із її визначенням.
Підручник
«Говерла. Найвища гора України.
Цікаві факти»
Робота на дошці. Гра «З’єднай
стрілочками»
Відеофільм
Робота в групах
1 група: записати відмінні ознаки між
Дискутують з приводу спільних і
відмінних ознак у горба та гори, яру та горою і горбом
балки.
2 група: записати спільні ознаки між
горою і горбом
3 група: записати спільні ознаки між
яром і балкою
4 група: визначити відмінні ознаки між
яром та балкою
Впізнає за описом форму земної
поверхні.
Синтез
Систематизують знання знаходять
різні форми земної поверхні на карті.
Дидактична гра «Упізнай мене»
Робота в групах з атласами.
І група: відшукати на карті низовини,
назвати їх і показати на карті.
ІІ група: відшукати на карті височини,
назвати їх і показати на карті.
ІІІ група: відшукати на карті гори.
Охарактеризувати їх.
ІV група: проаналізувати форми земної
поверхні Уманщини.
Атласи,
контурні
карти
Наносять на контурну карту гори,
низовини і височини.
Самостійна робота з контурними
картами.
Комбінують отримані знання,
використовуючи знання про форми
поверхні землі під час розв’язання
цікавих завдань.
Гра «Математичні дії».
Доводить вплив форм земної поверхні
на клімат, діяльність людей,
рослинний і тваринний світ
Оцінювання
Роблять висновки, висловлюють
судження
Аналізує свою роботу на уроці
 Виконай
математичні
дії
і
прочитаєш назви форм земної поверхні
Кросворд «Говерла» (робота в групах)
Постановка проблеми:
 Чи впливає форма поверхні на
життя людей, клімат, рослинний і
тваринний світ?
Метод «Мікрофон»
 Які основні форми рельєфу ви
зустрічали?
 Що дізнались нового на уроці?
Як би оцінили свою роботу на уроці?
Оцінюють свою роботу на уроці
Домашнє завдання:
Опрацювати статтю «Форми земної поверхні України», дати відповіді на запитання.
Хід уроку
I. Організація класу
Усі сідайте тихо, діти.
Домовляймось – не шуміти,
Руку гарно підіймати,
На уроці не дрімати,
А знання мерщій хапати –
Щоб не було нам мороки.
Всі готові до уроку?
Тож, гаразд. Часу не гаймо
І урок наш починаймо.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Гра «Мозковий штурм»
1) На якому материку розташована Україна?
2) Які моря омивають береги України?
3) Які річки протікають територією України?
4) Яка протяжність кордону України?
5) Скільки країн мають спільні кордони з Україною?
6) Які гори розташовані на території України?
2. Індивідуальна робота на картках
Тест - опитування
1) У якій півкулі знаходиться на карті Україна?
а) у східній;
б) у західній.
2) На якому материку розташована Україна?
а) Африка;
б) Австралія;
3) За площею Україна серед країн Європи...
а) найменша;
4) Найбільша річка України...
а) Дунай;
б) Південний Буг;
в) Євразія.
б) найбільша.
в) Дніпро.
5. Користуючись картою України, знайдіть Київ і доповніть речення.
1) Місто Умань знаходиться на __________ від Києва.
2) Гори Карпати знаходяться на ___________ від Києва.
6. Запишіть назви країн, які межують з Україною.
________________________________________________________________
3. Індивідуальне опитування
Завдання 1. Розкажи, як правильно працювати з картою. Покажи, на якому
материку, у якій півкулі знаходиться наша країна. Поміркуй, який це тепловий
пояс.
Завдання 2. Покажи кордони України, назви країни, з якими межує Україна.
Визнач за сторонами горизонту розташування сусідніх країн України.
III. Актуалізація опорних знань
 Діти, погляньте на фізичну карту України. Що ви можете сказати про її
колір? (він різний)
 Якими кольорами позначено на карті сушу? (жовтий, коричневий,
оранжевий).
 Чому поверхня суші позначена різними кольорами? (тому що різні
форми поверхні)
 Що означають ці кольори?
 Як ви думаєте, про що ми будемо говорити на уроці?
IV. Оголошення теми та мети уроку
 Сьогодні на уроці ми познайомимося, якою є земна поверхня України.
Здійснимо за допомоги карти та уяви подорож просторами нашої
Батьківщини, щоб краще знати землю , на якій живемо і ще раз переконатись
в тому, яка неповторна і різноманітна її природа. Який транспорт оберемо,
щоб краще розгледіти поверхню землі? ( вертоліт)
 Щоб розпочати політ, треба проаналізувати погоду за бортом.
V. Хвилинка календаря
 Який сьогодні стан неба?
 Яка температура повітря?
 Який напрям вітру?
 Чи є опади?
 Ми маємо чудову погоду, тому вирушаємо в політ.
VI. Вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя про форми земної поверхні з використанням карти.
а) Україна – рівнинна країна;
 Ми пролітаємо над Україною, де суша має рівну поверхню. Великі
простори суші з рівною поверхнею називають рівнинами. Україна –
рівнинна країна. З давніх – давен люди селилися на рівнинах. На рівнинній
поверхні зручніше прокласти дороги, залізниці. Будувати будинки. Тут добре
вирощувати пшеницю, кукурудзу, рис, картоплю, насаджувати сади. Рівнини
поділяються на низовини і височини. Низовини позначаються на карті зеленим
кольором і знаходяться поблизу річок, морів.
б) робота з фізичною картою України;
(Кожна дитина працює на місці з фізичною картою України, а вчитель –
біля великої карти)
 Відшукайте на карті низовини.
Для полегшення запам'ятовування цих назв учнями вчитель складає на дошці
таблицю.
 На півночі України розташована Поліська низовина. Поверхня її
заболочена, здебільшого з невисокими підвищеннями – горбами. На
північному сході її продовжує Придніпровська низовина. Територія її
горбиста з безліччю ярів і балок. Через це поверхня здається хвилястою.
Південь України займає Причорноморська низовина
РІВНИНИ
Низовини
Височини
Поліська (Пн.-Зх.)
Волинська
Придніпровська
Подільська
Причорноморська
Придніпровська
Донецька
Приазовська
 Височини позначаються жовтим і світло-коричневим кольором.
Височина – це рівнина, яка знаходиться значно вище над рівнем моря, ніж
низовина.
 Відшукайте на карті України височини. ( внесення записів у таблицю)
Це також рівнини. Але на них підвищення сягають іноді близько 500 м.
в) Горби, яри, балки; утворення ярів і балок, охорона ґрунту.
 На рівнинах зустрічаються незначні підвищення. Такі підвищення
називаються горбами. Горб має свою будову.
1 – підошва, 2 – крутий схил, 3 – пологий схил, 4 – вершина.
Яр – це велике заглиблення з крутими схилами на поверхні Землі.
Як він утворюється? Тала чи дощова вода по схилах горба або похилій
місцевості стікає струмком. Від цього на ґрунті утворюється спочатку
маленька борозенка. З роками вона глибшає і перетворюється на яр.
Частини яру
1 – крутий схил; 2 – ґрунт; 3 – пісок; 4 – глина
 З кожним роком яр глибшає. Яри руйнують поверхню Землі і завдають
великої шкоди сільському господарству. Щоб запобігти утворенню ярів,
необхідно на їх схилах насаджувати дерева та кущі; схили горбів орати
упоперек, не допускати знищення рослинного покрову внаслідок надмірного
випасання худоби. Через багато років круті схили ярів заростають
рослинами, і яри перетворюються на балки – великі заглиблення з пологими
схилами, що вкриті рослинністю.
 Чи зустрічали ви в нашому місті яри?
 Яка місцевість у нас переважає: рівнинна чи горбиста?
 Користь чи шкоду приносять яри та балки?
2. Робота з підручником в парах. Метод «Я тобі, ти – мені»(ст.104 – 105)
Діти читають текст про рівнини, низовини, височини. Ставлять один
одному запитання і дають відповіді.
3. Фронтальне опитування
 Що таке рівнина?
 Як називаються рівнини, на яких є горби?




Як називають рівнину, де добре видно горизонт?
Яким кольором позначені на карті низовини?
Яким кольором позначені височини?
Яка будова горба?
Практична робота з фізичною картою України
 Ще раз уважно розгляньте карту України, визначте, якого кольору
найменше.
 Що на фізичних картах позначають коричневим кольором?
 Визначте, де на території України знаходяться гори.
 Прочитайте, як вони називаються.
 Навчіться правильно показувати їх указкою на карті. (вчитель показує)
 Визначте, у якій частині території України відносно сторін горизонту
розташовані гори Карпати. (Додаток 1)
 Яка найвища вершина Карпат?
4.
5. Бесіда з елементами розповіді
 Зараз ми пролітаєм між дуже великими підвищеннями відносно рівнини.
Що це?
 Хто з вас був у горах? Поділіться своїми враженнями
 Гори – друга складова форм земної поверхні. Це ділянки земної
поверхні, що високо підняті над рівнинами. Їх висота може бути від 1000 до
2000 метрів. Залежно від висоти гори бувають низькі (від 500м до 800м),
середні (від 800м до 2000м) і високі (понад 2000м). А за віком гори
поділяють на старі і молоді. Поодинокі гори на планеті зустрічаються рідко.
Частіше вони тягнуться рядами. Ряд гір називають гірським хребтом.
 Так як і горб, гора має підніжжя, схили і вершину. Схили можуть бути
пологими і крутими. Вершини високих гір вкритті снігами та льодовиками.
1 – підошва; 2 – крутий схил; 3 – пологий схил; 4 – вершина; 5 – ґрунт
6. Робота з підручником. Самостійне опрацювання статті на сторінці 105.
 Як на карті передають різну висоту гір?
 Які за висотою гори Карпати? ( середні)
 Чи займаються люди господарською діяльністю в горах?
7. Перегляд відеофільму «Говерла. Найвища гора України. Цікаві факти»
8. Фізкультхвилинка
Раз, два — піднімається гора.
Три, чотири — це крутії гірські схили.
П’ять, шість — це орли дивний танець завели.
Сім, вісім — це смерічки похилилися до річки.
Дев’ять, десять — це вода з водоспаду витіка.
VII. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота на дошці . Гра «З’єднай стрілочками»
Рівнини
великі, довгі, глибокі з крутими схилами заглибини.
Горби
яри з пологими схилами вкриті різноманітною
рослинністю.
Яри
дуже підняті над рівниною ділянки земної поверхні.
Балки
великі простори суходолу з майже рівною поверхнею.
Гори
підвищення на рівнині.
2. Робота в групах
І група: записати відмінні ознаки між горою і горбом
ІІ група: записати спільні ознаки між горою і горбом
ІІІ група: записати спільні ознаки між яром і балкою
ІV група: визначити відмінні ознаки між яром та балкою
3. Дидактична гра «Упізнай мене»
 У мене є підніжжя та схил, а моя вершина так високо піднімається в небо,
що доводиться одягати білу шапку, бо холодно! (Гора)
 У мене теж є підніжжя, схили і вершина, але я нижчий за гору. (Горб)
 Я – велике заглиблення з крутими схилами на поверхні Землі. (Яр)
 А мої схили були теж колись голими, а потім заросли рослинами. (Балка)
4. Робота в групах з атласами
І група: відшукати на карті низовини, назвати їх і показати на карті.
ІІ група: відшукати на карті височини, назвати їх і показати на карті.
ІІІ група: відшукати на карті гори. Охарактеризувати їх.
ІV група: Проаналізувати форми земної поверхні Уманщини.
5. Самостійна робота з контурними картами
Нанесення на контурну карту Карпат, Придніпровської
Придніпровської низовини, Причорноморської низовини.
6. Гра «Математичні дії»
Виконай математичні дії і прочитаєш назви форм земної поверхні:
височини,
Город — од + а = ... (гора).
Ясен — сен + р = ... (яр).
Річка — чка + вони — о + на = ... (рівнина).
Бал + ачка — ач = ... (балка).
7. Кросворд «Говерла» (робота в групах)
 Вписати у клітинки кросворда назви форм земної поверхні, що
зустрічаються в Україні, та відгадати по вертикалі назву гори.
1
о
2
е
3
л
4
8. Розв’язання проблемного запитання
 Чи впливають різні форми земної поверхні на клімат місцевості,
рослинний і тваринний світ, господарську діяльність людей, будівництво
міст, сіл, доріг, залізниць? Доведіть свою думку.
VІІI. Підсумок уроку Метод «Мікрофон»
 Наш політ закінчився. Ми облетіли українську землю. Які основні форми
рельєфу ви зустрічали?
 Що дізнались нового на уроці?
 Як би оцінили свою роботу на уроці?
ІX. Домашнє завдання
 Опрацювати статтю «Форми земної поверхні України», дати відповіді
на запитання.
Додаток 1
Тест - опитування
1) У якій півкулі знаходиться на карті Україна?
а) у східній;
б) у західній.
2) На якому материку розташована Україна?
а) Африка;
б) Австралія;
в) Євразія.
3) За площею Україна серед країн Європи...
а) найменша;
б) найбільша.
4) Найбільша річка України...
а) Дунай;
б)
Буг;
Південний
в) Дніпро.
5. Користуючись картою України, знайдіть Київ і доповніть
речення.
1) Місто Умань знаходиться на __________ від Києва.
2) Гори Карпати знаходяться на ___________ від Києва.
6. Запишіть назви країн, які межують з Україною.
___________________________________________________
___________________________________________________
Додаток 2
Карпати – це гірська система, яка розташована в
центрі Європи. Вона простирається дугою на 1500 км.
На заході України лежить лише частина цієї системи
– Українські Карпати.
Українські
Карпати
конусоподібними
хребтами
та
–
молоді
вершинами,
положистими
із
схилами,
гори,
з
невисокими
між
яких
знаходяться долини. Найвища вершина Карпат – гора
Говерла. Її висота – 2061 м. Льодовиків в Карпатах
немає, але сніг лежить дуже довго. Часто він сходить
лавинами, і тому завдає шкоди природі,
людям.
Карпати можна назвати природнім зоопарком. Король
гір – олень. Заселяють 180 видів птахів. Карпати
вкриті густими лісами.
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Образование
Просмотров
51
Размер файла
115 Кб
Теги
Форми земної поверхні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа