close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Азовське море

код для вставкиСкачать
Азовське море
Кармалига Тетяна Іванівна, учитель початкових
класів, Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№1 ім. О.С.Пушкіна Уманської міської ради
Черкаської області
Тема. Азовське море
Мета: ключові компетентності: вміння вчитися: навчально-організаційні:
добирає індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладає
його в належному порядку; включається в роботу відразу після
вказівки вчителя; загальномовленнєві: говорить в помірному темпі,
чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено
слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою моделлю; запитує
про незрозуміле; з повагою звертається до вчителя, учнів;
загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на
уроці; громадянська: пояснює господарське значення морів; наводить
приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи.
предметні компетентності: розширити та узагальнити знання учнів про
Азовське море та його мешканців; вивчити фізико-географічну
характеристику природного комплексу Азовського моря; розвивати
вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, користуватися
джерелами географічних знань; формувати елементи наукового
світогляду, вміння пояснювати процеси та явища; сприяти
формуванню екологічного мислення учнів; виховувати бережливе
ставлення до водних мас, органічного світу, екологічну культуру,
уміння бачити прекрасне в природі, бажання розкривати її таємниці.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: комп’ютерна презентація, картки для роботи в групі,
відеосюжет про море, сигнальні картки для гри, атласи України, фізична
карта України, предметні малюнки акваріума, рибок, сердечок, іграшковий
мікрофон.
Використана література:
1. Вищрух В.О. Природознавство в цифрах і фактах. Довідник для вчителів
та учнів початкових класів. – Тернопіль: «Навчальна книга-Богдан», 2000.
– 96 с.
2. Володарська М.О. Природознавство (за підручником Т.Г.Гільберг,
Т.В.Сак), 4 клас. Харків. Видавнича група «Основа», 2015. – 200 с. – (Серія
«Початкова школа. Мій конспект»).
3. Коваленко Л.В. Методи та прийоми емоційного налаштування на урок.
Навчально – методичний посібник. Вінниця, 2014, ММК. – 111 с.
Електронний ресурс:
https://www.google.com.ua
Конкретизовані навчальні цілі:
Когнітивні
Конкретизовані навчальні
рівні
цілі
Знання
Вміють емоційно налаштуватися на
урок.
Визначають пору року, місяць,
характеризують сезонні зміни у
природі.
Перелік завдань – запитань, які
забезпечують досягнення
конкретизованих цілей
Навчальнометодичне
забезпечення
Об’єднати у творчі групи за кольорами.
Додаток 1
Вправа «Рибки».
Хвилинка спостережливості.
Виступ синоптиків
Презентують творчі завдання
Перевірка домашнього завдання.
Називають прислів’я про море.
 Підібрані прислів’я про море
 Слухання складених учнями віршів
про море.
 Виставка малюнків.
Декламують вірші про море.
Знають, що таке море тлумачать
лексичне значення слів «острів»,
«півострів», називають відмінності між
ними.
Слайд 2
Презентація
роботи учнів
Гра «Акваріум теоретичних знань».
 Що таке море? Які моря ти знаєш?
 Що таке острів?
 Назви найбільші острови Чорного
моря.
Додаток 2
Розуміння
Розуміють запитання, розрізняють
географічне положення Чорного і
Азовського морів
 Що таке півострів?
Назви
півострови Чорного моря.
 Які країни розміщені на узбережжі
Чорного моря?
 Які рослини трапляються в Чорному
морі?
 Назви мешканців Чорного моря.
 Чим озеро відрізняється від ставка?
 Океан – це ...
Проблемне запитання
 Що ви знаєте про Азовське море?
Пояснюють значення моря для
Розповідь учителя.
людини; наводять приклади
Характерні ознаки Азовського моря
забруднення моря; порівнюють моря за (робота з фізичною картою)
розміром, наводять приклади
мешканців моря; тлумачать значення
Самостійна робота за підручником,
слова «коса».
с.124–127
Застосування
Використовують практичний досвід і
зіставляють з прочитаним текстом
підручника.
Інтерактивна вправа «Мікрофон»
 Чому вода в Азовському морі
швидко прогрівається?
 Які острови є в Азовському морі?
 Щоє головною і найцікавішою
особливістю Азовського моря?
 Які корисні копалини можна
Фізична карта
України
Додаток 3
Фізична карта
України
Підручник,
с. 124-127
Слайд 3
Слайд 4
Аналіз
Аналізують прочитаний матеріал,
складають цілісну картину про
Азовське море, вирізняючи основні
моменти, дають відповіді на запитання
видобувати в Азовському морі?
 Яке значення має Азовське море для
людини?
 Які
причини
забруднення
Азовського моря?
 Що ще завдає шкоди цій цілющій
водоймі?
 Які заходи вживають для охорони
вод Азовського моря і його узбережжя?
Гра «Так чи ні»
 Острів
Черепаха
природного
походження. ( – )
 Промислові підприємства і порти
міста Маріуполь є основними джерелами
забруднення Азовського моря. (+)
 Азовське море глибше за Чорне. (–)
 Казантипський
природний
заповідник створено для збереження
унікальних
степових
природних
комплексів Азовського узбережжя Криму.
( +)
 Збільшення стоків неочищених вод
від
комунальних
і
промислових
підприємств сприяло збільшенню дрібних
організмів, що мешкали в морі. (– )
 Використання
сільсьским
господарством мінеральних добрив та
Додаток 4
Синтез
Стисло характеризують отримані
знання, заповнюючи таблиці.
отрутохімікатів у басейнах річок сприяє
очищенню Азовського моря. ( – )
 Водойми не потребують охорони. (–)
Робота в групах.
Підручник
Робота з підручникрм, с.124 - 127
Атлас України
1група.
Озарактеризувати
коротко
розміри, глибину, клімат, тваринний та
рослинний світ.
2група. Назвати річки, острови, коси,
корисні копалини Азовського моря.
Досліджують причини забруднення та
наслідки.
Складають прислів’я із
запропонованих частин.
Роблять висновки з прочитаного
матеріалу.
3 група. Вибрати основні
забруднення Азовського моря
причини
4група. З’єднати частини прислів’я.
Бліц-опитування. Вправа «Мозковий
штурм»
 Найбільша глибина Азовського
моря?
 Назва штучного
острва у
Азовському морі.
 Максимальна температура води
влітку в Азовському морі?
 Назва
протоки,
через
яку
сполучається Азовське море з Світовим
океаном.
Слайд 6
Оцінювання
Роблять висновки з отриманої
інформації
Висловлюють судження відносно
почутого на уроці.
Підводять підсумки роботи на уроці.
 У якому році було створено
Казантипський заповідник?
 Чому солоність води в Азовському
морі нижча за солоність води у Чорному
морі?
Вправа «Підтримка».
Додаток 6
Учні пишуть сусіду по парті на листочкахсердечках слова підтримки: «Ти молодець,
тому що…».
Домашнє завдання:
Слайд 7
1. Прочитати текст підручника, с.124 – 126
2. Творче завдання:
 користуючись додатковою літературою відшукати легенду про Азовське море, цікаві факти про мешканців
моря.
Хід уроку
I. Організаційний момент
1. Привітання.
Добрий день! У добрий час рада я вітати вас.
Давайте поглянемо одне на одного, усміхнемося.
Хай на нашому уроці панує атмосфера доброзичливості, взаєморозуміння,
пізнання та успіху.
2. Емоційне налаштування на урок. «Рибки». (Додаток 1)
 Зараз ми спробуємо перевірити вашу емоційну готовність до уроку.
Виберіть рибку, колір якої вам найбільше подобається саме зараз. ( Учні
вибирають рибку, тим самим об’єднуючись у групи для подальшої роботи на
уроці).
 У різних народів існує міф про те, що риба перевозить сонце, яке долає
свій шлях вночі в океані.
 Жовтий колір рибки свідчить: ви готові до активної роботи.
У добу середньовіччя риба стала символом духовної сутності, що прихована
під покровом речей, які ми бачимо. В алхімічній традиції риба тлумачиться
як символ містичного переродження.
 Ті, хто з вас обрав червону рибку, у цю хвилину ви насторожені, можливо,
не готові до роботи, але здатні до перетворення.
 Риба – символ родючості, життєдайності.
 Вибір синьої рибки свідчить, що під час роботи на уроці ви не тільки
успішно впораєтеся із завданнями, а й виявите уміння творчо мислити.
 За японською міфологією опорою Землі являється гігантська рибина. На
цій рибині тримається Земля. Ваш вибір зелена рибка – ви готові до
розв’язання серйозних проблем.
II. Хвилинка фенологічних спостережень (Слайд 2.)
Виступ синоптиків
ІІІ. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання.
 Підібрані прислів’я про море
 Слухання складених учнями віршів про море.
 Виставка малюнків.
2. Гра «Акваріум теоретичних знань» (Додаток 2) – учні по бажанню
виходять до дошки беруть з акваріума рибку, на якій написане запитання і
дають на нього відповідь або вибирають відповідаючого.
Орієнтовні запитання.
1. Що таке море? Які моря ти знаєш?
2. Що таке острів?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Назви найбільші острови Чорного моря.
Що таке півострів? Назви півострови Чорного моря.
Які країни розміщені на узбережжі Чорного моря?
Які рослини трапляються в Чорному морі?
Назви мешканців Чорного моря.
Чим озеро відрізняється від ставка?
Океан – це ...
IV. Повідомлення теми і мети уроку
Проблемне запитання
— Що ви знаєте про Азовське море?
— Сьогодні на уроці ви ще більше дізнаєтеся про Азовське море та його
мешканців.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Вступне слово вчителя. (Додаток 3)
Характерні ознаки Азовського моря (робота з фізичною картою)
2. Самостійна робота за підручником. (с. 124–127) (Слайд 3.)
3. Вправа «Мікрофон» (Слайд 4.)
— Чому вода в Азовському морі швидко прогрівається?
— Які острови є в Азовському морі?
— Щоє головною і найцікавішою особливістю Азовського моря?
— Які корисні копалини можна видобувати в Азовському морі?
— Яке значення має Азовське море для людини?
— Які причини забруднення Азовського моря?
— Що ще завдає шкоди цій цілющій водоймі?
— Які заходи вживають для охорони вод Азовського моря і його узбережжя?
4. Фізкультхвилинка
V. Узагальнення й систематизація знань
Візьмімось за руки!
Надійно і дружно,
Мости побудуймо
Міцні дуже-дуже.
Мости, що єднають
Знання і уміння,
Збудуймо, додавши
Наснаги й терпіння. (О.В.Самаруха)
(Учні, що сидять поруч, за допомогою рук будують міст, що єднає їх під час
роботи на уроці.)
1. Гра «Так чи ні?» (Додаток 4)
 Острів Черепаха природного походження. ( – )
 Промислові підприємства і порти міста Маріуполь є основними
джерелами забруднення Азовського моря. (+)
 Азовське море глибше за Чорне. (–)
 Казантипський природний заповідник створено для збереження
унікальних степових природних комплексів Азовського узбережжя Криму.
(+)
 Збільшення стоків неочищених вод від комунальних і промислових
підприємств сприяло збільшенню дрібних організмів, що мешкали в морі. (– )
 Використання сільсьским господарством мінеральних добрив та
отрутохімікатів у басейнах річок сприяє очищенню Азовського моря. ( – )
 Водойми не потребують охорони. (–)
2. Робота в групах. (Слайд 5. «Правила роботи в групі»). Додаток 5
1 група. Завдання: користуючись підручником, заповнити таблицю.
2 група. Завдання: користуючись картою, заповнити таблицю.
3 група. Завдання: користуючись підручником (с.126), виберіть та коротко
запишіть основні джерела забруднення Азовського моря.
4 група. Задання: «З’єднай частини прислів’я».
3. Бліц-опитування. Вправа «Мозковий штурм»
1. Найбільша глибина Азовського моря?
2. Назва штучного острва у Азовському морі.
3. Максимальна температура води влітку в Азовському морі?
4. Назва протоки, через яку сполучається Азовське море з Світовим океаном.
5. У якому році було створено Казантипський заповідник?
6. Чому солоність води в Азовському морі нижча за солоність води у
Чорному морі?
VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія (Слайд 6)
— Анніка Тор у своїй книзі «Глибина моря» написала: «Живучи у моря,
люди стають мудрими. Вони не замкнені в горах і не прив'язані до
одноманітної рівнини. У моря є простір для очей. Напевно, це допомагає
людям вільно мислити.»
— Чи стали ви мудрішими завдяки сьогоднішньому уроку?
— Що нового про Азовське море ви дізналися на уроці?
— Якими новими словами ви збагатили свої знання? (Словничок: коса)
Вправа «Підтримка». (Додаток 6)
Учні пишуть сусіду по парті на листочках-сердечках слова підтримки: «Ти
молодець, тому що…».
VІІ. Домашнє завдання
Підручник (с. 124–127).
Творче завдання: користуючись додатковою літературою відшукати легенду
про Азовське море та цікаві факти про мешканців моря.
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Азовське море — це мілководна водойма з плоским
дном. Азовське, так само як і Чорне море, належить до
середземноморського басейну Атлантичного океану. Через
Керченську протоку (її довжина близько 41 км при ширині
від 4 до 45 км) воно сполучається з Чорним морем.
Особливістю Азовського моря є його відокремленість
від Світового океану. Воно – найбільше внутрішнє серед
всіх морів, які є на землі. Це – найвіддаленіший закапелок
океану. Розташоване Азовське море на півдні України
(Херсонська, Запорізька, Донецька області) та Росії.
Його площа в 10 разів менша за площу Чорного моря і
становить
39 тис. кв. км. А об’єм майже в 2000 разів менший за
об’єм Чорного моря й дорівнює близько 300 куб.км.
Найбільша його довжина – 343 км, найбільша ширина –
231 км. Найбільша глибина Азовського моря лише близько
14 м.
З космосу море нагадує блюдце. (слайд 2) Серед усіх
морів на Землі меншим за Азовське є лише Мармурове
(воно у 3 рази менше за Азовське).
Азовське узбережжя – це лагідне море, чудові золоті
піщані пляжі, сонячні безхмарні дні, тривалий купальний
сезон, який розпочинається у квітні, а завершується у
вересні, комфортна температура морської води, лікувальні
грязі. Що ще краще може подарувати людям природа для
оздоровлення
та
літнього
відпочинку?
(відеоматеріал
«Мандруємо разом»)
Азовське море є унікальним. Це своєрідний рибний
розплідник,
одна
з
найбагатших,
найпродуктивніших
водойм світу. У морі мешкають безліч видів риб. (слайд 3)
У давнину Азовське море називалося у греків і римлян
Меотійське озеро, у скіфів Каргалук, у меотів —
Темеринда (означає матір морів); у арабів — Нітшлах або
Бараль-Азов, в турків — Бар'ял-Ассак або Бахр-Ассак
(Темно-синє море). Історична українська назва — Озовське
(Озівське) море. Також слов'яни називали море Сурозьким
або Синім.
Сучасна назва Азовське море, за однією з версій,
походить від арабської назви Бахр-ель-Азов' (темно-синє
море).
Додаток 4
Сигнальні картки
Додаток 5
Таблиця для групи 1
Завдання: користуючись підручником, заповнити таблицю.
Площа моря
Глибина середня і
найлибша
Температура води
влітку і взимку
Рослинний світ
Тваринний світ
Таблиця для групи 2
Завдання: користуючись картою, заповнити таблицю.
Річки, що впадають в
Азовське море
Острови, півострови
моря
Назви кіс Азовського
моря
Корисні копалини
Таблиця для групи 3
Завдання: користуючись підручником (с.126), виберіть та коротко запишіть основні
джерела забруднення Азовського моря.
Основні джерела забруднення Азовського моря
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
З’єднай правильно частини прислів’їв
Хоч море велике,
●
● чорти плодяться.
Чекай з моря погоди,
●
● а береги ламає.
Нащо в море воду лити, ●
● та вода не годиться.
Хоч річка і невеличка,
●
● ще ніхто чистим не вийшов.
Кожна жаба
●
● своє болото хвалить.
У тихому болоті
●
● коли й так море повне.
З брудної води
●
● то роса очі виїсть
Додаток 6
Автор
Ирина Кащенко
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
52
Размер файла
549 Кб
Теги
Азовське море
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа