close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально – виховний процес»

код для вставки
Звіт за підсумками діяльності Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №84» Дніпровської міської ради на ІІ етапі дослідно – експериментальної роботи
Звіт
за підсумками діяльності
Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа №84»
Дніпровської міської ради
на ІІ етапі дослідно – експериментальної роботи за темою
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку
у навчально – виховний процес»
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Дніпропетровської
обласної державної адміністрації від 10.07.2015 № 496/0/212-15 та 17.11.2015
№761/0/212-15 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчальновиховний процес», програми дослідно-експериментальної роботи, Комунальний
заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №84» Дніпровської міської ради
завершив
роботу
ІІ
етапу
(Організаційно-моделюючого)
дослідноекспериментальної роботи.
Мета дослідження:
 Визначити шляхи збалансованого розвитку економічної, екологічної та
соціальної складових сталого розвитку й реалізувати модель школи
сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього
середовища на засадах випереджаючої освіти.
 Розробити показники ефективності засвоєння матеріалу щодо інтегрування
змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний
процес.
 Формувати в учнів особистісні, поведінкові якості, знання, уміння, навички,
що дозволяють адаптуватися в соціо-природному середовищі, яке стрімко
змінюється.
 Формувати в учнів
ціннісні орієнтири та стійкі моделі поведінки в
інтересах сталого розвитку, розвивати соціально-відповідальну особистість
громадянського суспільства.
 Активізувати роботу щодо підвищення навичок методичної роботи,
дослідно-експериментальної діяльності шляхом проведення тренінгів,
конференцій, педагогічних рад, роботи творчих груп.
 Створити умови для максимально ефективної соціалізації дитини шляхом
розвитку інтегрованого навчально-виховного середовища на засадах
випереджаючої освіти для сталого розвитку із залученням шкільних
психологів, класних керівників, батьків.
 Підвищити рівень самовідповідальності у питаннях розвитку стійкого стилю
життя, розвитку загальної споживчої культури дітей і дорослих (батьків,
вчителів) шляхом вдосконалення позакласної виховної роботи, соціальної
проектної діяльності.
Об'єкт дослідження: Навчально-виховний процес у ЗНЗ.
Предмет дослідження: Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого
розвитку у навчально-виховний процес в системі роботи загальноосвітнього
навчального закладу крізь призму екологічного виховання.
Завдання дослідно-експериментальної роботи:
 продовжити роботу з навчально-методичними матеріалами
щодо
інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у
навчально-виховний процес, науковою літературою з проблеми;
 поповнювати «банк інновацій в інтересах сталого розвитку», що сприятиме
максимальній інтеграції змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у
навчально-виховний процес, об’єднанню когнітивної, емоційно-вольової та
вчинкової складової діяльності учасників проекту;
 розробити системи засобів взаємодії учнів, батьків, педагогів для
інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у
навчально-виховний процес;
 ввести у зміст роботи навчального закладу курси за вибором з аспектами
сталого розвитку;
 впроваджувати інноваційні форми та методи інтеграції змісту
випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;
 проводити методичну роботу з вчителями та батьками з питань вироблення
демократичного стилю виховання, заохочення батьків до створення умов
соціалізації дитини;
 активізувати пошуково-дослідницьку діяльність школярів;
 удосконалити запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього
процесу, розвиток екологічно врівноваженої поведінки особистості.
Методи, інструменти дослідження:
 тестові методи дослідження,
 анкетування,
 порівняння,
 рейтинг,
 аналіз отриманих результатів,
 діагностика,
 моніторинг,
 візуальні та графічні методи (схеми, графіки, діаграми тощо);
 метод прогнозування,
 проблемні методи навчання,
 розвивальне навчання,
 інтерактивне навчання,
 проектне навчання
Результати на ІІ етапі дослідно–експериментальної роботи:
 Творчою групою, яку очолює учитель-методист Губа Л.М. були проведені:
 Методичний діалог
«Освітні стратегії соціалізації особистості
громадянського суспільства»;
 Творча лабораторія «Технології інтегрування тем з навчальних предметів»;
 Аукціон методичних ідей «Бінарний урок: організаційні форми і методи під
час проведення бінарних уроків»;
 Методичний ринг «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учнів».
 Педагогічна рада «Соціалізація особистості – важлива складова виховання
свідомого громадянина держави в умовах сталого розвитку»;
 Науково-практична конференція «Інтерактивна педагогічна діяльність як
особливий вид творчості педагога»;
 Методична рада «Інтеграція знань про природу – один із шляхів розвитку
кращого майбутнього»;
 Майстер-клас «Екологічна освіта молодших школярів на міжпредметній основі»;
 Участь в обласному конкурсі «Сталий розвиток – краще майбутнє для всіх»:
 Кітлінський В.В. «Ефективні шляхи та методи розвитку екологічних
компетенцій школярів на уроках української мови», ІІ місце;
 Крячун О.І. «Реалізація ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку
шляхом інтеграції уроків англійської мови», ІІІ місце;
 Губа Л.М. «Роль курсу «Уроки для сталого розвитку» у формуванні
соціальних компетентностей учнів», участь;
 Римшина Т.В. «Інтеграція на уроках зарубіжної літератури у контексті
стратегії сталого розвитку», участь;
 Бикова Ю.О. «Інтегровані уроки читання в початковій школі – дієвий засіб
реалізації ідей сталого розвитку», участь;
 Бондаренко О.М. «Екологічне виховання молодших школярів на
межпредметній основі», участь;
 Чаус Л.Г. «Інноваційні технології у процесі соціалізації молодших школярів
під час викладання інтегрованого предмету «Я у світі», участь.
 Курси за вибором:
 Основи споживчих знань, 1-2 класи;
 Корисні звички, 1- 3 класи;
 Моя щаслива планета, 3-4 класи;
 Уроки для сталого розвитку, 5-7 класи;
 Задачі економічного змісту, 8 клас;
 Хімія і довкілля, 10 клас.
 Участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН:
 Шапошник Діана, 10 клас, «Фактори активізації зсувних процесів міста
Дніпра»,
 Тетерко Софія, 9 клас, «Математичне моделювання в екології»
 Конкурси:
 «Собори наших душ», декоративний напрямок, призери міського рівня;





«Зимовий букет», призери районного рівня;
«Знай і люби свій рідний край», переможці обласного рівня;
«Екотворчість», переможці районного рівня;
«Крок у майбутнє», дизайн, гран-прі;
«На подіумі юнь, краса, гармонія», моделі одягу з відпрацьованих
матеріалів, участь.
 Екологічний місячник:
 Екологічний фьюжен «Неси добро у світ природи»;
 Галерея інформаційних бюлетенів «Майбутнє землі у наших руках»;
 Захист міні-проектів «Сторінками Червоної книги»;
 Виготовлення та розповсюдження флаєрів «Збережи красу природи»;
 Проведення конкурсно-ігрової програми для початкових класів «Загадки
природи»;
 Проведення Дня довкілля;
 Екологічний десант «Чиста школа – чисте місто».
 Акції:
 «Шкільні лідери дітям»;
 «Козацький кошик»;
 «Збережи дерево – врятуй дитину;
 «Збережи первоцвіти»;
 «Чисте довкілля»;
 «Доброта наших сердець»;
 «Посади своє дерево»;
 «Подаруй квіти школі»;
 «Батарейки, здавайтесь»;
 «Відкриті серця».
 Інше:
 Сортування сміття;
 Збір пластикових кришок для виготовлення протезів воїнам, які
постраждали в АТО;
 Вторинне використання паперу;
 Збір макулатури;
 Насадження дерев, квітів;
 Заміна ламп розжарювання на енергоефективні;
 Виготовлення буклетів, листівок;
 Благоустрій Сухачівського лісництва;
 Заміна вікон та дверей для теплозбереження;
 Відкриття поля для міні-футболу;
 Залучення психологічної служби (анкетування, аналіз роботи за
екcпериментальною темою) до роботи з педагогами, учнями, батьками;
 Співпраця з місцевими органами самоврядування та громадою мікрорайону
щодо екологічного стану місцевості.
ПЛАН
роботи на ІІІ (Практичному) етапі роботи проекту
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку
у навчально-виховний процес»
№ з/п
Зміст роботи
Форма
проведення
Термін
Відповідальні
проведення
РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ
1
2
3
4
Впроваджувати
експериментальні програми,
технології, методики з
проблеми сталого розвитку
Запровадити модель школи
сприяння сталого розвитку та
інтегрованого середовища
через:
- інтегрування дисциплін;
- курси за вибором з питань
сталого розвитку.
Спланувати заходи з питань
сталого розвитку із залученням
шкільного психолога, батьків.
Провести організаційнометодичні заходи:
Скорегувати календарні плани
з урахуванням впровадження
інтегрованого навчання.
Провести педагогічний квест
на тему «Використання
інноваційних технологій,
спрямованих на інтегрування
змісту випереджаючої освіти
для сталого розвитку у
навчально-виховний процес»
Презентація досвіду
«Формування і розвиток
особистісного потенціалу
школяра в процесі
інтегрованого навчання на
засадах сталого розвитку»
Майстер-класи «Інтеграція
навчального процесу як чинник
розвитку пізнавальної
активності учнів, стійкого
авторські
програми,
2017-2019 рр. Творча група
посібники,
проекти, ППД
Уроки,
курси за
вибором
2017-2019 рр. Педагоги
План заходів
Вересень
2017
Класні
керівники
Засідання м/к Вересень
2017, 2018 рр.
Педагогічний Жовтень 2017
квест
Педагоги
Презентація
досвіду
Грудень 2018
Майстеркласи
Січень-лютий
2018
5
6
стилю життя, загальної
споживчої культури»
Педрада «Збереження
духовного, морального та
фізичного здоров’я учасників
навчально-виховного процесу
як чинник соціалізації
особистості»
Педагогічні читання
«Ознайомлення з досвідом
роботи шкіл з питань
випереджаючої освіти сталого
розвитку як умови становлення
громадянського суспільства»
Творча група
Створення каталогу
передового досвіду шкіл
випереджуючої освіти для
сталого розвитку.
Коучинг-сесія
«Створення цілісної системи
формування культури здоров’я,
стійких принципів екологічноврівноважених звичок і
традицій на засадах розуміння
єдності природи та людини для
сталого розвитку школярів»
Залучати педагогів до активної
роботи щодо ведення
учительських блогів
Створити методичний посібник
про традиції, звичаї народу
щодо збереження, зміцнення та
відновлення природних
багатств (етнічний аспект ОСР)
Педрада
Грудень 2017
Педагогічні
читання
Листопад
2017
Засідання
2017-2019 рр.
Коучинг-сесія Квітень 2018
Інструктивнометодична
2017-2019 рр. ЗДНВР
нарада
Методичний
посібник
2017-2019 рр. Педагоги
РОБОТА З УЧНЯМИ
7
8
Залучати учнівське
Педагогсамоврядування до організації Засідання
2017-2019 рр.
організатор
здорового способу життя учнів
Активізувати роботу
волонтерів щодо розвитку
Волонтерські
2017-2019 рр. Педагоги
патріотичної культури
справи
особистості
9
10
11
12
13
14
15
16
Активізувати пошуковоПошуководослідницьку роботу учнів на дослідницькі
уроках та в позаурочний час
проекти
Провести тематичні тижні:
- сталого розвитку;
- здоров’я і спорту;
Тематичні
- права;
тижні
- енергозбереження;
- національних традицій;
- довкілля.
Провести науково-практичну
конференцію з презентацією
кращих дослідницьких робіт
Конференція
учнівського наукового
товариства «Екологічна варта»
Залучати учнів до проведення
екологічного аудиту,
Аудит
вимірювання екологічного
сліду
Організувати роботу
екобригади щодо перегляду
документальних фільмів
екологічного, правового,
патріотичного та моральноетичного змісту
Залучати учнів до висвітлення
діяльність закладу в інтересах
сталого розвитку на сайті
школи та шкільній газеті
«Школа в деталях»
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Залучити батьків до співпраці у
творчому проекті «Роль родини
в розвитку позитивного
Творчий
ставлення до природи»
проект
(виготовлення листівок,
буклетів, листів-звернень,
правил тощо)
Провести виставку сімейних
Виставка
робіт «Моя ЕКО -Україна»
Організувати роботу
батьківського клубу з
Батьківський
громадськими організаціями
клуб
«На шляху до взаємодії»
2017-2019 рр. Педагоги
Заступники
2017-2019 рр. директора
Квітень 2019
Заступники
директора
2017-2019 рр.
Класні
керівники
2017-2019 рр. ЗДВР
2017-2019 рр. ЗДВР
Жовтень 2017
Класні
керівники
Квітень 2018
Класні
керівники
Грудень
2017
Класні
керівники
17
18
Провести батьківський всеобуч
«Роль батьків у соціалізації
дитини»; «Демократичний
Лекції
стиль виховання»; «Діти та
соціальні мережі».
МОНІТОРИНГ
Здійснення моніторингових
досліджень з питань:
1) зміни ціннісних орієнтацій
учнів, вчителів, батьків
щодо певних аспектів
сталого розвитку, зміни
життєвих звичок;
Анкетування,
2) ефективності навчальної та
тестування
виховної роботи вчителів в
межах інтегрованого
навчання, курсів за вибором
з метою покращення їхнього
змісту;
3) ефективності впливу школи
на місцеву громаду, батьків.
Жовтень
Грудень
Лютий
Квітень
2017-2019 рр.
Класні
керівники
ДОДАТОК
ФОТОМАТЕРІАЛИ
щодо проведених заходів у рамках участі у проекті
«Інтегрування випереджаючої освіти для сталого розвитку
в навчально-виховний процес»
2016-2017 навчальний рік
Участь у конкурсі «Екотворчість»
Екологічний місячник «Первоцвіти»
Екологічний фьюжен «Неси добро у світ природи»
День вишиванки
Виставка сімейних реліквій
Збір макулатури
Лекція Центру здоров’я
Екскурсія в музей Космосу
Екскурсія в полк «Дніпро-1»
Акція проти туберкульозу
День довкілля
День пам’яті героїв Небесної сотні
Фотоконкурс «Моя Україна»
Відвідування музею АТО
Спортивний марафон «Миля миру»
Автор
tananayskiy95
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
36
Размер файла
14 231 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа