close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

per all

код для вставкиСкачать
1
Перелік
освітньо
-
кваліфікаційних рівнів, напрямів підготовки
(спеціальностей), нормативних термінів навчання,
конкурсних предметів та вартість навчання
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень „
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
”
Вартість одного року навчання,
грн.
Спеціальності
Назва
Термін
навчання
Сертифікат
и, що подаються при вступі
(вступне випробування, фаховий іспит)
Перший рік
Наступні роки
Фінанси і кредит
3
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
*
5800
6800
Економіка підприємства
3
1. Українська
мова та література
2. Математика
(
П
)
5800
6800
Бухгалтерський облік
3
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
5800
6800
Прикладна екологія
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
5800
6000
Прикладна математика
4
1. Українська мов
а та література
2. Математика
(
П
)
5800
6000
Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
3 р. 10 м.
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
5800
6000
*
(П)
–
профільний предмет
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень
„
БАКАЛАВР
”
Вартість одного
року навчання
№
п/п
Напрям підготовки
Т
ермін
навчання
Сертифікати, що подаються при вступі (вступне
випробування, фаховий іспит)
Денна
форма
Заочна
форма
ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ,
ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНО
ЛОГІЇ
1
4
1. Українська мова та література
2. Математи
ка
3. Біологія
або
Географія
(
П
)
5000
4000
2
Агрономія
2
Фаховий іспит
«Агрохімія, землеробство та
рослинництво»
-
4500
3
4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія
(
П
)
6000
44
00
4
Біологія
3
Фаховий іспит
з біології
-
56
00
5
4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія
або
Хімія
(
П
)
6000
-
6
Біотехноло
гія
3
Фаховий іспит
«
Основи біотехнології фізіологія
харчування та технологія харчових виробництв
»
6200
-
7
4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія
або
Біологія
або
Хімія (
П
)
6000
44
00
8
Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
пр
иродокористування
2
Фаховий іспит «Основи екології, лісознавство та
дендрологія»
-
4
8
00
9
4
1. Українська мова та л
ітература
2. Математика
3. Біологія
або
Географія
(
П
)
6000
4
4
00
1
0
Геодезія, картографія та
землеустрій
3
Фаховий іспит «Землевпорядне проектування, земельний
кадастр і земельне право»
-
5000
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТ
ЕТ
1
1
Географія
4
1. Українська мова та література
2. Математика
6
1
00
4
4
00
2
3. Гео
графія
(
П
)
1
3
4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія
або
Географія
(
П
)
6000
4
4
00
1
4
Геодезія, картографія та
землеустрій
3
Фаховий іспит «Землевпорядне проектування, земельний
кадастр і земельне право»
6
3
00
50
00
1
5
4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія
(
П
)
5
5
00
4
4
00
1
6
Г
ідротехніка (водні ресурси)
3
Фаховий іспит «Економіка природокористування»
6300
50
00
1
7
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія
або
Іноз
емна мова
(
П
)
90
00
55
00
1
8
Туризм
3
Фаховий іспит «Економіка природокористування»
93
00
-
1
9
4
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Географія
або
Біологія
або
Хімія
(
П
)
6000
4
4
00
20
Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування
3
Фаховий іспит «Основи екології»
6100
45
00
2
1
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Іноземна мова
(
П
)
8
000
5
000
2
2
Менеджмент
3
Фаховий іспит «Економіка природокористування»
85
00
53
00
ЕКОНОМ
ІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2
3
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Історія України
7500
4000
2
4
Економічна кібернетика
3
Фаховий іспит «Інформаційні системи і технології в
економіці
»
8
000
4500
2
5
Міжнародна економіка
4
1. Ук
раїнська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Іноземна мова
(
П
)
7500
4000
2
6
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Історія України
8500
5500
2
7
Фінанси і кредит
2
Фаховий іспит «
Теорія фінансів, податки
й
оподаткування, державний бюджет, фінанси
господарських суб’єктів
»
9000
6000
28
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Історія України
7500
4
0
00
29
Облік і аудит
2
Фаховий іспит «Бухгалтерський
облік, контроль і аналіз
господарських суб’єктів
»
8000
4500
3
0
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Історія України
7500
4000
3
1
Економіка підприємства
2
Фаховий іспит
«Економіка підприємства»
8000
4500
3
2
4
1. Українська мова т
а література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Історія України
7500
4000
3
3
Маркетинг
2
Фаховий іспит
«Основи маркетингу»
8000
4500
3
4
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Географія
або
Іноземна мова
(
П
)
8000
5
0
00
3
5
Менеджмент
2
Фаховий
іспит «Основи менеджменту»
8500
5
3
00
ІНЖЕНЕРНО
-
ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3
6
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
8
00
42
00
37
Технологічна освіта
(трудове навчання та основи
інформатики)
3
Фаховий іспит
«Фізика»
63
00
45
00
38
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
8
00
42
00
39
Професійна освіта
(технологія та обладнання
м
е
х
ано
-
складальних
виробництв)
3
Фаховий і
спит
«Фізика»
63
00
45
00
40
Оптотехніка
4
1. Українська мова та література
5
3
00
42
00
3
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
4
1
3
Фаховий іспит
«Фізика»
57
00
4
800
4
2
4
1. Українська мова та
література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
8
00
-
4
3
Видавничо
-
поліграфічна
справа
3
Фаховий іспит
«Фізика»
63
00
-
4
4
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
70
00
4
5
00
4
5
Телекомунікації
2
Фаховий іспит
«Фізика»
7100
47
00
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ
МОВ
46
Філологія (англійська мова
та література)
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова
(
англійська)
(
П
)
11
0
00
7
5
00
47
Філологія (німецька мова та
літера
тура)
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова (німецька
або
англійська)
(
П
)
89
00
4
5
0
0
48
Філологія (французька мова
та література)
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3.
Іноземна мова (французька
або
а
нглійська
або
німецька)
(
П
)
6
6
00
4
5
0
0
49
Філологія (переклад
англійсько
-
український)
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова
(
англійська)
(
П
)
1
1
5
00
66
0
0
50
Філологія (переклад
німецько
-
український)
4
1. Українська мова та
література
2. Історія України
3. Іноземна мова (німецька
або
англійська)
(
П
)
95
00
4
5
0
0
5
1
Філологія (переклад
французько
-
український)
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова (французька
або
англійська
або
німецька)
(
П
)
800
0
4
5
00
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, П
ОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАР
ОДНИХ ВІДНОСИН
5
2
Історія
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Іноземна мова
або
Географія
6
7
00
4
4
00
5
3
Політологія
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. І
ноземна мова
або
Географія
78
00
5
6
00
5
4
Міжнародні відносини
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Іноземна мова
або
Географія
9
4
00
66
00
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРН
ИХ НАУК
5
5
4
1. Українська мова та література
2.
Математика (
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
8000
6500
5
6
3
Фаховий іспит «Математика та фізика»
9000
7
1
00
57
Комп’ютерна інженерія
2
Фаховий іспит «Математика та фізика»
9500
7
5
00
58
4
1. Українська мова та література
2. Матем
атика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
7000
5000
59
3
Фаховий іспит «Математика»
75
00
55
00
6
0
Програмна інженерія
2
Фаховий іспит «Математика»
80
00
6
0
00
61
Інформатика
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мо
ва
або
Історія України
(
П
)
70
00
50
00
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
6
2
Математика
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
5
5
00
4
2
00
6
3
4
1. Українська мова та літе
ратура
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
7
000
5000
6
4
Прикладна математика
1
Фаховий іспит
«Математика»
7
500
55
00
6
5
Інформатика
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
7
000
5000
66
Системний аналіз
4
1. Українська мова та література
7
000
-
4
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ
, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІ
АЛЬНОЇ РОБОТИ
67
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Біологія
або
Іноземна мова
або
Математика
(
П
)
67
00
4
4
00
68
Дошкільна освіта
2
Фаховий іспит
«Педагогіка та психологія»
6
8
00
5
0
00
69
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Біологія
або
Іноземна мова
а
бо
Математика
(
П
)
7
2
00
5
0
00
7
0
Початкова освіта
2
Фаховий іспит
«Педагогіка та психологія»
78
00
6
1
00
7
1
Соціальна педагогіка
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Біологія
або
Іноземна мова
або
Математика
(
П
)
6
1
00
4
4
00
7
2
Психологія
4
1. Ук
раїнська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Біологія
або
Іноземна мова
або
Математика
(
П
)
80
00
5
5
00
7
3
Практична психологія
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
(
П
)
3. Біологія
або
Іноземна мова
або
Математика
(
П
)
80
00
5
5
00
7
4
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс з музики
(
П
)
5
6
00
4
7
00
7
5
Музичне мистецтво
2
Творчий конкурс зі спеціальності
6
7
00
5
6
00
ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
76
Фізика
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
30
0
4200
77
Прикладна фізика
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Іноземна мова
або
Історія України
(
П
)
5
30
0
4200
78
4
1. Украї
нська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
30
0
4200
79
Електротехніка та
електротехнології
2
Фаховий іспит
«Фізика»
5
800
4
800
8
0
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іно
земна мова
(
П
)
5
30
0
4200
8
1
Радіотехніка
2
Фаховий іспит
«Фізика»
5
800
4
800
8
2
Мікро та наноелектроніка
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
30
0
4200
8
3
4
1.
Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Фізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
5
30
0
4200
8
4
Електронні пристрої та
системи
2
Фаховий іспит
«Фізика»
5
800
4
800
8
5
Системи технічного захисту
інформації
4
1. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Ф
ізика
або
Історія України
або
Іноземна мова
(
П
)
6300
4
3
00
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ К
УЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ
86
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс з фізичної культури
(
П
)
7
5
00
4
5
00
87
Фізичне виховання
2
Творчий кон
курс зі спеціальності
8
5
00
60
00
88
Здоров’я людини
4
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс з фізичної культури
(
П
)
7
5
00
4
5
00
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТ
ЕТ
89
Філологія (українська мова
та література)
4
1. Українська мова та лі
тература
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
6
7
0
0
44
0
0
90
Філологія (російська мова та
література)
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
6
1
0
0
40
0
0
9
1
Філологія (румунська мова
та літер
атура)
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
6
1
0
0
40
0
0
5
9
2
Філологія (зарубіжна
література)
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
6
7
0
0
4
400
9
3
Філолог
ія (переклад
російсько
-
український)
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
6
7
0
0
4
4
0
0
9
4
Журналістика
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
950
0
6
1
0
0
9
5
Філологія (українська мова
та література для шкіл з
румунською мовою
навчання)
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Історія України
3. Географія
або
Іноземна мова
6
7
0
0
4
4
0
0
ФІЛОСОФСЬКО
-
ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕ
Т
96
Філософія
4
1. Українська мова та лі
тература
2. Історія України (
П
)
3. Іноземна мова
або
Географія
або
Біологія (
П
)
5
60
0
40
00
97
Соціологія
4
1. Українська мова та література
2. Історія України (
П
)
3. Іноземна мова
або
Географія
або
Біологія (
П
)
6
7
00
4
4
00
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
98
4
1
. Українська мова та література
2. Математика
(
П
)
3. Хімія
або
Історія України
або
Іноземна мова (
П
)
6
0
00
4
4
00
99
Хімія
3
Фаховий іспит «Хімія»
-
5
1
00
1
00
4
1. Українська мова та
література
2. Математика
3. Географія
або
Біологія
або
Хімія (
П
)
6
000
4
400
1
01
3
Фаховий іспит «Основи екології»
6
100
4500
102
Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування
2
Фаховий іспит «Основи екології»
6100
4800
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
10
3
4
1. Українська мова та література
(
П
)
2. Іс
торія України
(
П
)
3. Іноземна мова
або
Географія
105
00
66
00
10
4
3
Фаховий іспит «Основи правознавства»
107
00
77
00
10
5
Право
2
Фаховий іспит «Основи правознавства»
108
00
88
00
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОР
ЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО
-
ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВ
А
(
М. В
ИЖНИЦЯ)
1
0
6
Декоративно
-
прикладне
мистецтво
2
Творчий конкурс зі спеціальності
44
00
560
0
КАФЕДРА БУДІВНИЦТВА
ТА АРХІТЕКТУРИ
1
0
7
Будівництво
3
Фаховий іспит
7
7
00
-
1
0
8
Архітектура
3
Фаховий іспит
8
8
00
-
Іноземні громадяни на всі напрями
$2
8
00
$2
2
00
*
(П)
–
проф
ільний предмет
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні „
СПЕЦІАЛІСТ
”
*
, „
МАГІСТР
”
**
Вартість одного року навчання, грн.
Спеціаліст
Магістр
Назва спеціальності
Терміни
навчання
Денна форма
Заочна
форма
Денна
форма
Заочна форма
ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ,
ЕКОЛОГІЇ ТА
БІОТЕХНОЛОГІЇ
Біологія
1
7000
6000
8300
7
5
00
Біохімія
1
7500
6500
8800
7500
Агрономія та ґрунтознавство
1
6500
5000
7500
6500
Екологія та охорона навко
лишнього середовища
1
7000
6000
8000
7500
Землевпорядкування та кадастр
1
7500
6000
8500
7500
ГЕО
ГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Географія
1
7
000
6000
8
3
00
75
00
6
Економічна та соціальна географія
1
7
000
6000
8
3
00
75
00
Туризм
1
100
00
7
5
00
1
10
00
10
000
Водопостачання і водовідведення
1
67
00
52
00
Землевпорядкування та кадастр
1
75
00
6
000
85
00
75
00
Екологія та
охорона навко
лишнього середовища
1
7
000
6
000
8
000
75
00
Менеджмент організацій
1
9
5
00
7
2
00
10
5
00
9
5
00
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕ
Т
Економічна кібернетика
1
89
00
-
10000
-
Міжнародна економіка
1
89
00
67
00
10000
9000
Фінанси
1
10000
78
00
11000
10000
Облік і
аудит
1
89
00
67
00
10000
9000
Економіка підприємства
1
89
00
67
00
10000
9000
Маркетинг
1
89
00
67
00
10000
-
Менеджмент організацій
1
9500
7
2
00
10500
9500
ІНЖЕНЕРНО
-
ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове
навчання та основи ін
форматики
1
69
00
5
3
00
7
9
00
70
00
Біотехнічні та медичні апарати та системи
1
69
00
5
3
00
7
9
00
70
00
Професійне навчання
1
69
00
5
3
00
7
9
00
70
00
Лазерна та оптоелектронна техніка
1
69
00
5
3
00
7
9
00
70
00
Інформаційні мережі зв’язку
1
80
00
6
5
00
9
0
00
8
0
00
ФАКУЛЬ
ТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Мова та література (англійська)
1
12
300
8
7
00
13
4
00
12
3
00
Мова та література (німецька)
1
99
00
60
00
110
00
99
00
Мова та література (французька)
1
88
00
60
00
99
00
89
00
Переклад (англійсько
-
український)
1
1
2500
92
00
14
0
00
129
00
Переклад (
німецько
-
український)
1
1050
0
69
00
1
15
00
10
5
00
Переклад (французько
-
український)
1
93
00
65
00
1045
0
9
5
00
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, П
ОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАР
ОДНИХ ВІДНОСИН
Історія
1
78
00
6
1
00
89
00
78
00
Етнологія
1
78
00
6
1
00
89
00
78
00
Країнознавство
1
1
05
00
8
4
00
1
1
7
00
1
05
00
Міжнародна інформація
1
1
05
00
8
4
00
1
17
00
1
05
00
Політологія
1
89
00
6
7
00
10
0
00
90
00
Державна служба
2
12
2
00
78
00
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРН
ИХ НАУК
Комп’ютерні системи та мережі
1
90
00
7
5
00
100
00
90
00
Програмне забезпечення автоматизованих систем
1
80
00
6
5
00
90
00
80
00
Інформатика
1
80
00
6
5
00
90
00
80
00
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ
Математика
1
70
00
60
00
80
00
70
00
Статистика
1
70
00
60
00
80
00
70
00
Прикладна математика
1
80
00
6
5
00
90
00
80
00
Соціальна інформатика
1
80
00
6
5
00
90
00
80
00
ФАКУ
ЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПС
ИХОЛОГЇ ТА СОЦІАЛЬНО
Ї РОБОТИ
Дошкільне виховання
1
78
00
5
6
00
89
00
78
00
Початкове навчання
1
8
4
00
67
00
9
4
00
8
4
00
Соціальна педагогіка
1
7
2
00
5
6
00
8
4
00
7
2
00
Психологія
1
9
1
00
72
00
101
00
90
00
Музична педагогіка та виховання
1
7
2
00
58
00
8
4
00
7
2
00
ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Фізика
1
6
900
5
30
0
7
900
70
00
Фізика твердого тіла
1
6900
5300
7900
70
00
Прикладна фізика
1
6900
5300
7900
70
00
Нетрадиційні джерела енергії
1
6900
5300
7900
70
00
Радіотехніка
1
6900
5300
7900
70
00
Фізична та біомедичн
а електроніка
1
6900
5300
7900
70
00
Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади
1
6900
5300
7900
70
00
Захист інформації з обмеженим доступом та
автоматизації її обробки
1
7
40
0
5
5
00
8400
7
40
0
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТ
ЕТ
Журналістика
1
10
6
00
78
00
12
3
00
10
6
0
0
Українська мова та література
1
8
4
00
6
7
00
10
0
00
8400
Філологія
1
78
00
6
1
00
8
900
7800
Мова та література (румунська)
1
7800
6100
8900
7800
Переклад (російсько
-
український)
1
7800
6100
8900
7800
Мова та література (російська)
1
7800
6100
8900
7800
7
Ф
ІЛОСОФСЬКО
-
ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕ
Т
Філософія
1
6
6
00
4
4
00
78
00
6
2
00
Релігієзнавство
1
6
6
00
4
4
00
78
00
6
2
00
Соціологія
1
78
00
5
60
0
89
00
78
00
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Хімія
1
7
0
00
5
60
0
8
3
00
7
3
00
Екологія та охорона навко
лишнього середовища
1
7
0
00
6
0
00
8
0
00
75
0
0
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Правознавство
1
110
00
100
00
14
4
00
1
34
00
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ К
УЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ
Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична
культура
1
7
900
6
900
9000
7
900
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОР
ЧОГО МИСТЕЦТВА
Образотворче та декоративно
-
прикладне
мистецтво
1
5600
6
100
-
-
Іноземні громадяни на всі
c
пеціальності
1
$3
3
00
$2
8
00
$3
8
00
$3
3
5
0
*
Вступним випробуванням є
комплексний
фаховий іспит із вказаних вище спеціальностей
.
**
Вступним
и
випробуванням
и
є
комплексний
фахов
ий
іспит
із вказани
х вище спеціальностей та
іноз
емно
ї мови (Для спеціальності Державна служба є такі іспити: основи держави і права
(П),
з
основ
економіки, іноземної мови та співбесіди з державного управління)
.
Перепідготовка
спеціалістів
Вартість одного
року навчання
№ п/п
Спеціальність
Термін
н
авчання
фаховий іспит
Заочна форма
1
Правознавство
3
з правознавства
7700
2
Облік і аудит
2
з основ економічної теорії
6200
3
Фінанси
2
з основ економічної теорії
6500
4
Міжнародна економіка
2
з основ економічної
теорії
6200
5
Англійська мова та
література
1
-
2,5
*
з англійської мови
7000
6
Німецька мова та література
1
-
2,5
*
з німецької мови
6000
7
Французька мова та
література
1
-
2,5
*
з французької мови
6000
8
Психологія
2
з основ психології
7000
*
Однорічний те
рмін навчання проходять особи, які мають
повну вищу освіту
із спорідненої
іноземної
мови.
Всі решта абітурієнтів навчаються 2,5 роки.
Увага!
Вартість
навчання в університеті на всі напрями
підготовки (спеціальності) та всі освітньо
-
кваліфікаційні
рівні
є незмінною впродовж навчання.
Автор
yalo0101
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
116
Размер файла
89 Кб
Теги
per_all
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа