close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Школяр 92

код для вставки
 Від 1 вересня 2013 року
“Школяр” вітає вчителів, уч-
нів, їхніх батьків та всіх працівни-
ків школи з довгоочікуваним 1 ве-
ресня і бажає, щоб рік пройшов плі-
дно, яскраво, незабутньо. В народі кажуть, як почнеш, так і завершиш, тож почнемо закликом бути опти-
містами!
Якщо скоротити все людство до села в сто жителів, беру-
чи до уваги всі пропорційні співвідношення, то населення цього села виглядатиме так:
57 азіатів
21 європеєць
14 американців
8 африканців
52 будуть жінками
48 чоловіками
70 не білими
30 білими
89 гетеросексуальними
11 гомосексуальними
6 чоловік будуть володіти 59% усього світового багатства і всі шість будуть i
з США
80 не буде мати нормальних житлових умов
70 будуть неписьменними
50 будуть недоїдати
1 умре
2 народяться
у 1 буде комп'ютер
тільки один буде мати вищу освіту
Якщо подивитися на світ з цього погляду, стане зрозуміло, що потреба в солідарності, розумінні, терпимості, освіті дуже висока. Подумай про це.
2
Якщо сьогодні вранці ти прокинувся здоровим, ти щасливі-
ший, ніж 1 мільйон людей, які не доживуть до наступного тижня.
Якщо ти ніколи не переживав війни, самотності тюремного ув'язнення, агонії, катувань чи голоду, ти щасливіший, ніж 500 мільярдів людей у цьому світі.
Якщо у твоєму холодильнику є їжа, ти одягнений, у тебе є дах над головою і постіль, ти багатший, ніж 75% людей у цьому сві-
ті.
Якщо в тебе є гроші в гаманці і трохи монет, ти належиш до 8% забезпечених людей у цьому світі.
Якщо ти читаєш цей текст, ти благословенний подвійно, тому що:
1)
хтось подумав про тебе;
2)
ти не належиш до тих 2 мільярдів людей, які не вміють чи-
тати, і … ти маєш газету ―
Школяр
‖.
Хтось колись сказав: працюй, наче тобі не потрібні гроші, лю-
би, наче тобі ніхто ніколи не завдавав болю, танцюй, наче ніхто на тебе не дивиться, живи, наче на землі рай.
Редакція вдячна вчителю біології та хімії Савчук Ользі Миколаївні за надану інформацію.
1 вересня -
День знань. Урочиста лінійка. Перший семестр
: 2 вересня
—
27 грудня 2013 року
Осінні канікули з 28 жовтня по 3 листопада
Зимові канікули з 30 грудня по 12 січня
Другий семестр
: 13 січня
—
30 травня 2014 року
Весняні канікули з 24 по 30 березня
Літні канікули з 31 травня Завершення навчальних занять:
1
—
10 класи —
30 травня
11 класи —
22 травня
До кінця навчального року лишилося всього —
навсього 3
ВАРТО НАГАДАТИ
…
№ уроку
Початок
Закінчення
Тривалість
перерви
1
8.30
9.15
10
2
9.25
10.10
20
3
10.30
11.15
20
4
11.35
12.20
15
5
12.35
13.20
10
6
13.30
14.15
10
7
14.25
15.10
------
e
-
mail: sch151@ukr.net
Нагадуємо, що минулого року на посаду президента учнівського самоврядування бу-
ло обрано ученицю тепер вже 9 класу Шушпанову Анну. Бажаємо Анні творчих успіхів та наснаги у цій нелегкій, але ціка-
вій справі. 4
Одне можна сказати точно —
учнів у школі стало більше, ніж ми-
нулого року. На кінець серпня —
291
. З них -
135 дівчат і 156 хло-
пців. Отже, дівчат на 21 менше, ніж хлопців. Найчисельніший клас -
третій, в ньому буде навчатися аж 31 учень. Другий за чисельністю —
сьомий (26 учнів), на тре-
тьому місці —
восьмий клас (24 учні). А от найменша кіль-
кість учнів цьо-
го року у 11 класі, всього 8. Паралелі ―
А
‖ та ―
Б
‖ цього ро-
ку мають перші класи, четверті, п'яті та шості.
Традиційно у вересні 20 числа у п'ятницю від-
будеться День вишиванки. В школі пройдуть за-
ходи, покликані до популяризації українського народного одягу, а учні, які вдягнуть вишиті со-
рочки та іншу атрибутику народного одягу, змо-
жуть сфотографуватися та прийняти участь у різ-
номанітних конкурсах. Тож готуйте свій костюм до свята заздалегідь. 5
20 серпня цього року виповнилося рівно 10 ро-
ків, як наказом Головного управління освіти було призначено директором школи № 151 Костенка Іго-
ря Олександровича. Редакція поцікавилася у ювіля-
ра планами, які за це десятиліття здійснилися і пер-
с
п
е
к
т
и
в
н
и
м
и
н
а
п
р
я
м
к
а
м
и
д
і
я
л
ь
н
о
с
т
і
.
А
л
е
д
л
я
п
о
ч
а-
т
к
у
т
р
о
ш
к
и
і
н
ф
о
р
м
а
ц
і
ї
п
р
о
с
а
м
о
г
о
ю
в
і
л
я
р
а
…
ДОСЬЄ:
Народився Ігор Олександрович 11 січня 1963 ро-
ку. Обрав професію вчителя тому, що це була його мрія дитинства і дуже подобався предмет біологія. Переконаний, що якби не став вчителем, то однозначно став би військовослужбовцем. Але закінчив Київський Державний педагогічний університет імені Горького (тепер ім. Драгоманова), працював вчителем, а потім став директором. За хобі у Ігоря Олександровича –
сільськогосподарська робота в теплиці, яка наснажує і дає відпочинок. У вільний час ще грає у волейбол. Одружений, має доньку. Улюблена пора року –
весна. Серед улюблених кольорів –
чорний, сірий. Подобаються квіти –
тюльпани. Улюбленим музичним виконав-
цем є Джо Дассен. Найглибший слід в душі залишила книга Етель Ліліан Вой-
нич ―
Овод
‖. Міг би багато разів дивитися художній фільм ―
Весна на Заречній ву-
лиці
‖, а з мультфільмів –
―
Жив був пес
‖.
В людях поважає порядність, чесність, відвертість, силу духу. Дратує в людях зрадливість і непослідовність. ??? Ігоре Олександровичу, коли Ви тільки
-
но ставали до керма такого потужного корабля як школа №151, які плани леліяли?
-
По
-
перше, мріяв про творчий красивий і розумний колектив. Він дійсно таким і є. Мріяв створити музей. Тепер школа має два музеї. Хотів, щоб у школі була газета. Як бачите, маємо навіть дві газети. Хотілося, щоб шко-
ла мала спортивний майданчик. Побудували. Мріяв, щоб у школі завжди було тепло —
було побудовано котельню. Бажалося мати традиційні шкі-
льні свята —
відзначаємо Свято вишитої сорочки: красиво, колоритно, національні традиції не забуваються. І на додачу —
затишні відремонтова-
ні кабінети. Початкова школа взагалі європейського типу.
??? То можна сказати, що все, що мріялося —
здійснилося?
-
Виходить так.
??? Але ж є якісь плани ще на наступні роки? Поділіться
…
-
Поки що єдиний —
докласти максимум зусиль, щоб школу було добудо-
вано і вона почала функціонувати на повну потужність.
―
Школяр
‖ бажає і цьому плану збутися якомога швидше і дякує за інтерв'ю Ігорю Олександровичу.
6
Перший урок у 2013
-
2014 на-
вчальному році буде проведе-
но до 200
-
річчя від дня на-
родження Т.Г. Шевченка
.
02 вересня 2013 року о 9.00 год
. у Київсько-
му національному
університеті імені Тараса Шевченка відбудеться Всеукраїнський теле-
візійний
Шевченківський урок, який транс-
люватиметься в ефірі Першого
національного каналу. Президент України, Віктор Янукович, підтримав-
ши
ініціативу Міністерства освіти і науки України та Благодійного фонду «
Велика родина
» щодо проведення Всеукраїнського телевізій-
ного
Шевченківського уроку, підписав розпорядження № 263/2013
-
рп «
Про проведення Всеукраїнського телевізійного Шевченківського уроку
».
Всеукраїнський телевізійний Шевченківський урок проводиться для учнів
10
-
11 класів загальноосвітніх та професійно
-
технічних навча-
льних закладів
країни з метою сприяння вивченню молодим поколін-
ням творчої спадщини
Тараса Григоровича Шевченка та з нагоди відзначення у 2014 році 200
-
Річного ювілею від дня його народжен-
ня. Під час уроку використовуватимуться архівні документи, відео-
сюжети, ілюстративні матеріали про життя та творчість Великого Кобзаря.
Творчість Шевченка —
багатогранна, як його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. Літературна спадщина Шевченка обіймає велику збірку поетичних творів (
«
Кобзар
»), драму «
Назар Стодоля
» і 2 уривки з інших п'єс; 9 повістей, щоденник та автобіог-
рафію, написані російською мовою, записки історично
-
археологічного характеру (
«
Археологічні нотатки
»), 4 статті та по-
над 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів.
В наступних номерах Школяра
‖ читайте цикл статей ―
Великий КОБЗАР
‖.
7
ПОВЕРНЕННЯ
…
Три роки тому в школі її знали як Тимошев-
ську Антоніну Володимирівну. Після одружен-
ня в житті улюбленого вчителя географії змі-
нилося не лише прізвище. ―
Мама Тоня
‖, як на-
зивали її підопічні учні, справді стала мамою і тепер виховує трирічного сина Артема. З вересня Антоніна Володимирівна буде ви-
кладати географію та основи здоров'я, а також буде класним керівником 5
-
Б класу. Досьє
Народилася: 2.02.1980 року.
Освіта
: Ніжинський педагогічний університет ім. Гоголя. Спеціальність: вчитель географії та біології.
Посада: вчитель географії, основ здоров'я та природознавства у 5 класі.
Хобі: в
’
язання, колекціонування учнівських висловлювань, вирощування кімнат-
них фіалок.
Улюблений колір
: відтінки зеленого, червоний та чорний.
Улюблений співак
: Віктор Цой.
Книга, що лишила слід в душі:
―
Віднесені вітром
‖ М. Мітчелл.
Фільм:
―
Сибірський цирульник
‖
Напій
: кава.
Відпочинок:
слухати музику, спілкуватися з друзями.
Вчителем стала тому, що в
родині всі вчителі, це династійне. Також подобається спілкуватися з дітьми. Крім вчительської роботи приваблює робота дизайнера. Цінує в учнях кмітливість, цікавість, завзяття, почуття гумору. Найгір-
шою рисою в учнів вважає тупість, небажання щось розуміти. Коли сама була ученицею
, більш за все подобалися такі предмети, як гео-
графія та малювання. Девізом у житті обрала відомі слова: ―
Стався до людей так, як хочеш щоб ставилися до тебе!
‖
Останнім часом займається переважно вихованням сина Артема, самоо-
с
в
і
т
о
ю
,
в
'
я
з
а
н
н
я
м
і
с
в
о
ї
м
и
у
л
ю
б
л
е
н
и
м
и
ф
і
а
л
о
ч
к
а
м
и
.
Отака вона Прохорова Антоніна Володимирівна. 8
Актуальне питання...
Адміністрація школи звертається до батьків з проханням постій-
но контролювати виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигля-
ду, а учнів притримуватися цих вимог, адже вони (вимоги) допома-
гають правильному вихованню ділової культури та зменшують від-
повідні видатки батьків. Згідно з Указом Президента України від 02 червня 1996 року № 417 «
Про шкільну форму для учнів середніх за-
кладів освіти
», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серп-
ня1996 року № 1004 «
Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти
» учень повинен з
’
являтися до школи у фор-
мі, яка є обов
’
язковою.
Вимоги до форми Для юнаків
-
класичний діловий костюм чорного, сірого, темно
-
синього кольору, сорочка або гольф однотонні, дозволяється безру-
кавка або светр під піджак темного кольору, темні туфлі.
Для дівчат
-
класичний діловий костюм чорного, сірого, темно
-
синього кольору жилет, піджак вільного чи напівприталеного силу-
ету довжиною до лінії стегна, спідниця середньої довжини (до або нижче колін) або брюки класичного стилю, однотонна класична блу-
за, темні туфлі або босоніжки із закритим носком.
Можливі будь
-
які комбінації із вищезазначених предметів за умови дотримання ділового стилю одягу.
В школі забороняється носити:
-
джинсовий одяг;
-
декольтовані, надто яскраві, вкорочені блузки (
«
топіки
», футболки тощо),
-
надто яскраві сорочки, короткі спідниці;
-
вкорочені, стягуючі брюки, бриджі тощо;
-
спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних змагань)
-
одяг для літнього відпочинку;
-
неформальну символіку і атрибутику.
Вимоги до зовнішнього вигляду:
-
одяг і взуття мають бути чистими і охайними;
-
охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, во-
9
лосся природного кольору;
-
косметичний (стриманий) макіяж дозволяється тільки дівчатам 8
-
11 класів. Згідно правил ділового етикету в якості доповнення до шкіль-
ної форми дівчатам дозволяється тільки одна прикраса (сережки).
Закликаємо учнів та батьків до співпраці!
11
1
-
А
1
-
Б
4
-
Б
2 клас
4
-
А
5
-
А
3 клас
5
-
Б
Баришнікова Алла Павлівна
Каб. 105
Хорольська Тамара Іванівна
Каб. 103
Зубова Анаста-
сія Георгіївна
Каб. 111
Тимченко Галина Олександрівна, каб. 112
Казначеєва Богдана Анатоліївна
Каб. 106
Глущенко Жанна Вікторівна
Каб. 102
Малиновська Ольга Вікторівна каб. 305
Прохорова Антоніна Володимирівна, каб. 306
6
-
Б
6
-
А
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
Степаненко Інна Сергіївна
Каб. 207
Давидова Любов Андріївна
Каб. 206
Полулях Оксана Олексіївна
Каб. 217
Степанюк Юлія Ігорівна
Реутова Тетяна Олегівна
Каб. 218
Ковригін Антон В'ячеславович Каб. 314
Савчук Ольга Миколаївна
Каб. 315
13
Це цікаво...
Тиждень починається у неділю
Дні тижня
Кожен день тижня в астрології має свою планету –
правителя. Сонце починає коло і керує неділею.
НЕДІЛЯ. День Сонця
Один із найактивніших днів. Потрібно в цей день займатися творчістю, замислювати справи на весь наступний тиждень і вже починати їх. Дуже гарно цього дня влаштовувати свято, збирати компанії, веселитися і відпо-
чивати.
ПОНЕДІЛОК. День Місяця
Понеділок –
день важкий. Тому що у нас саме він починає тиждень. У по-
неділок ми ідемо на роботу, до школи. І в понеділок ми звикли все почина-
ти. Наприклад, коли збираємося робити ранками зарядку, то говоримо:
‖ З понеділка і почну
‖. А це неправильно. Скоріш за все з цієї затії нічого не вийде. Починати слід з неділі, там закладається ритм тижня.
На понеділок впливає Місяць. Тому в понеділок підвищені чуттєвість, вра-
зливість. Не варто займатися важливими справами.
ВІВТОРОК. День Марсу.
Найактивніший день. В давнину цей день вважався найкращим для почат-
ку війни або прокладання шляху.
У вівторок не можна сидіти, склавши руки. Починай будь –
які справи. Добивайся справедливості. Займайся спортом.
СЕРЕДА. День Меркурія
День навчання, отримання знань. Чудовий день для поїздок, подорожей, зустрічей і переговорів. День спілкування з друзями і новими знайомими.
ЧЕРВЕР. День Юпітера
День закону і справедливості. Чудовий день для вирішення суперечок, з
’
ясування істини. Можна звертатися до вчителів за допомогою. В цей день ви краще зрозумієте один одного.
П
’
ЯТНИЦЯ. День Венери
День любові і миру. Гарний для спілкування з коханою людиною. Можна зайнятися творчістю. Притримуйтесь гармонії. Створюйте красу.
СУБОТА. День Сатурна
Цього дня краще побути одному, подумати про свої проблеми. Чу-
дово б зайнятися прибиранням, розставити всі речі по своїм місцям.
14
Один чоловік йшов довго пусте-
лею і раптом потрапив до раю. В Індії концепція раю –
дерево вико-
нання бажань. Як тільки сів під таким деревом, будь –
яке бажання обов
’
язково буде виконане –
без жодної затримки, ніякого часового проміжку між бажанням та реа-
лізацією бажаного.
Цей чоловік був дуже втомленим, і він ліг спати під таким деревом виконання бажань. Коли він прокинувся, то відчув сильний голод і подумав: « Не погано б було щось поїсти
». І зразу ж, звідки не візь-
мись, з
’
явилася їжа -
прямо припливла повітрям, дуже смачна їжа. Він був таким голодним, що навіть не став думати, звідки вона з
’
яв-
илася. Просто наївся досхочу. Коли втамував голод, у нього з
’
яви-
лося інше бажання: « Якби ще чого
-
небудь випити
». В раю немає заборон, і звідки не візьмись, з
’
явилося прекрасне вино. Лежачи під деревом і спокійно попиваючи вино, чоловік почав дивуватися: « Що ж діється? Що відбувається? А може я сплю? Чи тут є декіль-
ка привидів, які бавляться зі мною?
»
І привиди з
’
явилися. Вони були жахливими, жорстокими і потвор-
ними –
саме такими. Якими він собі їх уявляв. Чоловік затремтів і подумав: « Зараз вони точно вб
’
ють мене
». І вони його вбили.
Отже, наші думки, наші бажання мають властивість матеріа-
лізуватися. Тому дуже важливо поменше ображатися один на одного, на себе і на життя, говорити один одному погане.
Наші думки, наші бажання мають властивість матеріалізува-
тися, тому дуже важливо думати позитивно, дарувати собі і людям посмішку і тоді життя обов
’
язково посміхнеться вам.
Бажання примушують нас рухатися, розвиватися, жити. Чудово, коли бажання збуваються і з'являються нові. Але дуже важливо ще й цінувати те, що ми маємо. Іноді у нас є все для того, щоб бути щасливими. Будьте акуратні в своїх бажаннях!!!
15
ПОВОРОЖИМО
….
Ворожіння на гральних кісточках (кубики) для передбачення майбутньо-
го старе, як сам світ. Цим захоплювалися давні єгиптяни, греки, римляни, навіть японці. Ворожильні кістки знали африканські племена, майя, китай-
ці та ескімоси. У Старому Заповіті неодноразово згадуються передбачення майбутнього за допомогою гральних кісточок. З давніх здавен люди підки-
дали ці гральні кубики і дивилися, яка випаде цифра. Від цього залежало виконання бажання чи саме передбачення.
Отже, якщо ви вирішили поворожити, то задаєте вголос питання, яке вас цікавить, і після цього кидаєте кубик чотири рази підряд, відзначаючи хре-
стиками і нуликами результати. Парна цифра (2, 4,6) -
хрестик, непарна (1, 3, 5) -
нулик. ЗМІСТ ПЕРЕДБАЧЕНЬ:
ХХХХ —
на це питання поки що немає відповіді. Задайте його через де-
який час. ХХХО —
ще не настав час вживати рішучих дій. Вичікуйте час.
ХХОХ —
питання вирішиться, але не так, як ви передбачаєте.
ХОХХ —
це те. Що вам насправді потрібно. Все вийде, як замислили.
ОХХХ —
успіх прийде, якщо будете діяти послідовно, не відхиляючись убік.
ХХОО —
перешкоди легко подолати.
ООХХ —
будьте уважні, щоб не втратити те, що маєте, в гонитві за при-
марним щастям..
ХОХО -
на шляху до досягнення мети стоять фінансові питання.
ОХОХ —
важко контролювати ситуацію, краще на деякий час лишити все, як є і почекати, як будуть розвиватися події.
ХООХ —
мета не завжди виправдовує засоби. Спробуйте обрати інший спосіб для здійснення замисленого.
ОХХО —
все було б краще, якби у вас було більше свободи дії.
ХООО —
доведеться наважитися на кардинальні зміни ситуації, щоб уда-
ча була на вашому боці.
ОХОО —
в цій справі все залежить від прояву ваших особистих якостей і здібностей.
ООХО —
все повернеться на вашу користь, якщо ваші емоції не візьмуть гору над розумом, здоровим глуздом.
ОООХ —
здійсненню планів заважають інші люди. Дійте дуже обачливо, щоб не потрапити в розставлені пастки.
ОООО —
вам здається, що все йде за планом, але ситуація може рап-
том змінитися.
16
ЦЕ ЦІКАВО
… Сучасного школяра не здивуєш такими предметами, як астроно-
мія, Давні руни, закляття, захист від темних сил, зіллє варіння, маг-
ловедення, ну мерологія, польоти на мітлі, травологія, транс фігура-
ція, трансгресія, догляд за магічними істотами. Чому? Тому що май-
же всі або читали, або дивилися фільми про Гаррі Поттера та його навчання у дивній школі Хогвардс. Всі обрані предмети здаються на іспиті 5 курсу СОВ. Ті предмети, за якими учні Хогвардса отримали пропускні бали, діти продовжують вивчати більш поглиблено на 6
-
7 курсах, після чого здають випускний іспит ЖАБА. Якщо врахува-
ти, що Джоан Ролінг( автор «
Гаррі Поттера
») пропрацювала більшу частину свого життя вчителем, то картина такої «
цікавої
» школи продиктована перш за все головним мотивом будь –
якого учня : щоб було цікаво вчитися! « У Хогвардсі цікаво, -
скаже будь –
який учень ( і дорослий також, чого приховувати), адже вчать як літати ( завжди мріяло про це людство), переміщатися у просторі, знаходи-
ти мову з різними чудернацькими істотами, воювати з нечистю. Ба-
гато чого «
класного
». Але якщо ви вдумливо читали, то звернули увагу на такий момент –
а вчитися все одно треба, і пропускати уро-
ків не бажано, і вчителі теж не завжди такі, якими б їх хотіли бачи-
ти учні. Одним словом, проблеми ті самі. Хоча це й уявна фентезійна школа. А якою ж була школа минулого? Чим завантажували мозок мо-
лодого покоління, наприклад, на Русі ( ІХ
—
ХІ стол.)? Як кажуть у народі, все пізнається в порівнянні. Давайте порівняємо!
Традиційно на Русі діти починали ходити до школи досягнувши ві-
ку 7 років, але навчатися в школі було дозволено лише хлопчикам. Дівчат починали вчити вдома різноманітним господарським спра-
вам. Діти переважно навчалися взимку, починаючи з середини груд-
ня місяця і до настання Паски. Бо у весняно –
літній період вони до-
помагали дорослим. Зазвичай школи знаходилися при монастирях і церквах, де священники навчали дітей грамоті. Такі школи назива-
ли церковноприходськими і найбільше в них навчалися лише до третього класу.
17
Як вчилися? Заняття починалися дуже рано з світанком і завершу-
валися лише з настанням темряви. Плати за навчання не було, але селяни привозили вчителю продукти і різноманітні необхідні пред-
мети, дрова. Іноді привозили тварин. Навчання в школі починалося з вивчення літер, але розподілу на класи не було, заняття проходи-
ли в одній великій кімнаті. І за віком розподілу теж не було. Молод-
ші учні вчили букви, старші читали і вчили слова. Окрім цього чита-
ли різноманітні релігійні книги і заучували молитви та псалми. Та-
кож у школі крім письма, вчили співати, рахувати та дикції, тобто чіткої вимови. За час навчання треба було опанувати три книжки: ―
Азбуку
‖, ―
Часослів
‖ і ―
Псалтир
‖. Кожному учневі вчитель задавав завдання індивідуальне. Всі завдання учні виконували на уроці, до-
машніх не було. Тих, що лінилися чи погано себе поводили, били різками. Якщо батьки бачили, що наука ―
не лізе
‖ їхньому чаду в го-
лову, забирали з школи і прилаштовували працювати.
Після появи паперу писали гусячими перами. Чорнильний прилад складався з чорнильниці, перниці
—
футляра для пер
—
і пісочниці. Пісок насипали на тільки но напи-
саний текст, і він швидко висихав. Чорнила робили з відвару шкірки каштанів. Волоських горіхів, стиг-
лих ягід чорниці, жолудів дуба. Готували також відвар кори дуба, вільхи, ясеня, кидали у нього ір-
жаву залізяку і отримували чорни-
ла. Щоб вони не капали з гусячого пера, його треба було загострити і розщепити на дві частини. Отак було на Русі. Наука була, але не всі її могли отримати. Лише у 1949 році було запроваджено обов'яз-
кову освіту. Одним із найстаріших вищих навчальних закладів України є Наці-
о
н
а
л
ь
н
и
й
у
н
і
в
е
р
с
и
т
е
т
і
м
.
Т
а
р
а
с
а
Ш
е
в
ч
е
н
к
а
.
З
а
с
н
о
в
а
н
и
й
в
і
н
б
у
в
у
1
8-
34 р. і мав назву "Університет святого Володимира". Розміщувався в перші роки існування у "риватних приміщеннях на Печерську.
Стіни його пофарбовані у червоний колір. Верхівки колон чорні. Це відповідало кольорам стрічок ордена святого Володимира. Де-
віз ордена "Користь, честь і слава" був девізом університету.
18
Радіти спілкуванню з нею і дивуванню її причуд. Щоб все це вміти, спочатку треба навчитися дуже уважно спостерігати і по-
мічати все, що відбувається навколо.
В Ізраїлі все набагато серйозніше: з но-
вого навчального року тут збираються увести уроки з теорії та практики кібер-
війн
‖. Отакої! Якщо вже життя сучасної людини все більше й більше пересуваєть-
ся в інтернет, ізраїльтяни вирішили потурбуватися про безпеку інтернет –
життя. На таких уроках старшокласники будуть вчитися юоротися з ком-
п'ютерними вірусами і правильно поводити себе в соціальних мережах та блогах.
А от народні танці —
справжня гор-
дість Вірменії. Тут їх близько 1,5 тися-
чі і в кожного своя історія та зміст. Тому з 2013 року вчителі вірменських шкіл зробили навчання народним тан-
цям обов'язковим шкільним предме-
том.
Живі куточки бувають у багатьох школах, а от справжня пасіка з справж-
німи бджолами
—
таке можна побачити, напевно, тільки в школах Башкірії. В цій республіці( вона входить до складу Росії) є вже більше сотні шкіл з власними пасіками, адже башкирський мед вважається одним з кращих в країні. На уроках бджільництва діти вивчають як правильно до-
глядати за бджолами, обробляти вулики, збирати мед і розбирати-
ся в його якості. Робота на пасіці привчає людину бути акуратною і терплячою —
ці якості не зайві будуть у житті.
А от в одній з шкіл на Кариб-
ських островах намагаються від-
родити давню мову, яка
знаходи-
в
с
я
н
а
м
е
ж
і
з
н
и
к
н
е
н
н
я
-
м
о
в
а
с
в
и
с
т
у
"
с
і
л
ь
б
о
Г
о
м
е
р
а
"
.
Г
о
м
е
р
а
-
о
д
и
н
і
з
с
а-
мих маленьких Канарських островів. У давнину його жителі дійсно дуже активно використовували для спілкування мова свисту -
він дозволяв «
розмовляти
» людям, що знаходяться один від одного на пристойній відстані.
19
У мові сільбо Гомеро є дві голосні та чотири приголосних, які дозволя-
ють висвистувати досить складні фрази. Ця мова ідеально підходить для місцевого ландшафту з його глибокими долинами і крутими ярами -
свист легко долає три кілометри і навіть більше, ніякому крику таке не під силу.
Походження мови свисту досі залишається під питанням. Відомо, що в 15 столітті, коли на Гомера оселилися перші європейці, тутешні жителі -
вихідці з Північної Африки -
вже спілкувалися за допомогою свисту. Свист представляв собою свого роду версію мови тубільців. З появою іспанців, він був адаптований під іспанську мову. Так що, найімовірніше, сільбо Гомеро має африканське коріння. З інтернетджерел.
ЦЕ цікаво
… ЦІКАВИНКИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
Диктант
—
це слово колись означало «
говорити для записування
», потім —
«
розпоряджатися
», «
нагадувати
». Від нього пішли слова «
диктат
», «
диктатор
».
Зошит.
У сиву давнину (коли не було ще па-
перу) роль зошитів виконували зшиті міленькі коритця, залиті вос-
ком. Писали на них паличками. У жарку погоду такий «
зошит
» міг розтанути. Щодо походження самої назви, то стверджують, що її зо-
шит отримав від слова «
зошитий
» (
так тоді вимовляли слово «
зшитий
»), тобто це аркуші паперу, зшиті між собою.
Коридор
. Дане слово походить від латинського «
куррере
», що озна-
чає «
бігати
». Цікаво, чи відоме істинне значення цьо
-
го слова учите-
лям? Чого ж тоді вони так часто повторюють од
-
ну і ту ж фразу: «
Не бігайте по коридору
»? Виявляється, що іспанська корида (бій биків) —
родич слова «
коридор
».
20
ВИЗНАЧНА ДАТА 1025
-
річчя хрещення Київської Русі
28 липня 2013 року український на-
род відзначив 1025 –
ліття з часу сво-
го офіційного хрещення. Ця подія суттєво змінила життя могутньої слов'янської держави, оскільки із запро-
вадженням нової релігії зявилося багато нового в науці, освіті, мистецтві.
Нашими давніми предками були східнослов
’
янські племена, які з давніх
-
давен жили на території України: поляни, древляни, сіверяни, тиве-
р
ц
і
,
у
л
и
ч
і
,
д
у
л
і
б
и
,
б
і
л
і
х
о
р
в
а
т
и
.
Т
о
г
о
ч
а
с
н
і
л
ю
д
и
н
е
м
о
г
л
и
п
о
я
с
н
и
т
и
п
р
и
ч
и-
ну природних явищ, тому поклонялися природі. Єдиного бога слов
’
яни не визнавали, а вірили в багатьох: бога Сонця –
Дажбога, бога грози –
Перуна, бога вітру –
Стрибога, богиню молодості і краси –
Ладу та інших.. Язични-
ки не будували храмів, вони збиралися у священних місцях і приносили дари дерев
’
яним зображенням богів –
ідолам.
З часом завдяки торговим контактам, мандрівкам у далекі землі слов
’
яни дізнаються про інші релігії. Чимало заможних людей –
купців, воїнів, членів князівської родини –
стають християнами.
На восьмий рік князювання Володимира, 986 p
оку, прочули різні народи, що Володимир хоче змінити свою віру. Першими прийшли до Во-
лодимира болгари (камські), віри Магометової, за ними німці та іудеї, усі вони вихваляли свою віру й закликали князя її прийняти. Князь зібрав під-
даних і після довгої ради вирішено було прийняти християнство. Після запровадження нової віри на Русі почали будувати церкви, прикрашати їх золотими банями, хрестами, іконами. Церква дбала про освіту, науку, свя-
щеники роз
’
яснювали віруючим основи християнської моралі.
21
ШКІЛЬНИЙ ГУМОР
Щоденник
… Як мило в нього зазирати, коли там чудові оцінки і записи від учителів на зразок ―
Молодець!
‖ та ―
Чудово!
‖, а якщо ось такі?...
Оцініть творчість вчителів та батьків...
23
ПРИЗОВИЙ РЕБУС -
ФРАЗА
Якщо ви розга-
дали ребус і скла-
ли фразу, то мер-
щій поспішайте до каб. 217. Перші два учні, які пра-
вильно розгада-
ють ребус, отри-
мають солодкі призи. Тож удачі!!! 24
Автор
sch
sch83   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
89
Размер файла
3 819 Кб
Теги
школяра
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа