close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

8 сыйн. әдәбият Яхин

код для вставкиСкачать
“Раслыйм”
Мәктәп директоры
__________ Бариев Л.Х.
сентябрь, 2009 ел
“Килешенгән”
Укыту-тәрбия эшләре буенча
директор урынбасары
__________ Иванов А.В.___
сентябрь, 2009 ел
“Каралды”
Мәктәп методик
берләшмә
Җитәкчесе
_____________
М.З.Әхмәтҗанов
8 нче сыйныф өчен
татар әдәбиятыннан эш программасы
Төзүчесе: Мөслим лицееның 1 нче категорияле татар теле һәм әдәбияты
укытучысы Ситдыйкова Чулпан Индусовна.
Аңлатма язуы
Программа материалы Мөслим муниципаль районы Мөслим лицееның 1 нче категорияле татар теле
һәм әдәбияты укытучысы Ч.И. Ситдыйкова тарафыннан лицей Уставы таләпләренә туры китереп төзелде
һәм яраклаштырылды. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының
мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды.
Яңа стандарттагы иң мөһим таләп мондый:
“Мәктәпне тәмамлаганда, укучы үз алдына максат куярга һәм аны тормышка ашыру юлларын үзе таба
алу дәрәҗәсенә ирешергә тиеш”. Бу- яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Дәүләт стандартының тагын
бер мөһим таләбе: укучыларны иҗади фикерләргә күнектерү. Программа төзегәндә шушы таләпләр күз
уңында тотылды.
Безнең программада рухи тәрбия бирү дә, матурлыкка өйрәтү дә- төп максатларның берсе. Хәзер улбалаларны уйларга өйрәтү белән кушыла. Тәрбия дә, матурлык та әдәби әсәрләр эчтәлегендә. Башкача
әйтсәк, тәрбия- әсәрләргә анализ ясап, эчтәлекләрен ачыклау нәтиҗәсе ул.
Әсәргә анализ һәрвакыт аның темасын, эчтәлеген, идеясен, автор фикерен табу кебек нәтиҗә белән
тәмамлана. Димәк, укучылар дәрес саен әсәрләр эчтәлегенә салынган проблеманы чишәргә тиеш булалар.
Проблеманы уйлап чыгарасы юк. Ул программаның концепциясенә салынган: укучы әсәрнең эчтәлеген үзе
эзләп таба, язучы иҗатының үзенчәлеген ачыклый, әдәбият тарихын чорларга бүлү өчен нигез турында
уйлана.
Программаның нигезе итеп түбәндәге чыганак алынды:
Татар урта гомуми белем мәктәпләрендә альтернатив дәреслекләрдән әдәбият укыту программасы: Казан, “
Мәгариф” нәшрияты, 2008 ел.
Дәреслек: Яхин А.Г, Әдәбият: Татар урта гомуми белем мәктәбенең 8 нче сыйныфы өчен
дәреслек.-Яңадан эшләнгән 3 нче басма.- Казан, “Мәгариф”, 2007.
т\с
Бүлекләр һәм темалар
1
Кабатлау
Кереш дәрес. Кабатлау.
2
Кабатлау. Мәкаль һәм
әйтемнәр.
3
Әкиятләр
4
Әдәби жанрлар
Әдәби
жанрлар.Хикәяләр.
Вакыты
Үтәлеш
Махсус белем һәм
күнекмәләр
Күргәзмәлелек
Узган уку елында
үткәннәрне искә
төшерү.
Әйтем һәм
мәкальләрнең
аермалы якларын
искә төшерү.
Әкияткә анализ
ясый белү
Дәреслек
Хикәяне
анализлый белү.
5
Хикәягә анализ.
6
Лирик шигырьләр
Холык
үзенчәлекләрен
ачу.
Татар халык мәкальләре.
“Алтын кош” әкияте.
М.Галиев
портреты,китапларыннан
күргәзмә. ”Утыз
тиен”хикәясе.
О.Генри.”Фәрештәләр
бүләге”
М.Галиев”Имин тормыш
авазы”
Искәрмә
7
8
9
10
11
Повесть жанры
С.Җәләл “Дим
буенда”әсәре.
Әсәрдән авторның
интонациясен
табу.Әсәргә
анализ
ясап,эчтәлеген
ачарга өйрәнү.
12
Иҗади эш.Мәхәббәт-ул
җаваплылык
13
14
Балладалар.
Бәйләнешле
сөйләм телен
үстерү.
Баллада турында
төшенчә
бирү.Балладаны
анализларга
өйрәнү.
15
Новеллалар
Новелла турында
төшенчә бирү.
Каршылыкта
торган ике өлешне
табу.
С.Җәләл портреты,аның
турында газета-журнал
материаллары,китаплар
ыннан күргәзмә.
Әдәбият белеме сүзлеге.
Ш. Галиев ”Кыя һәм
кеше”, Х.Туфан” Сүзсез
генә” , М.Әгъләмов”
Соңгы сүз”.
Н.Фәттах ”Шифалы
дару”, Г.Бакиров”Артист”
16
Сатирик шигырьләр
17
18
Поэмалар.
Сатирик
шигырьләргә
анализ ясый белү.
Поэма турында
төшенчә.Поэмага
анализ ясарга
өйрәнү.
Ә.Исхак ”Бәрәңге
турында баллада”,
Ш.Галиев”Ясир”
Илдар Юзеев ”Таныш
моңнар”
19
Язучы иҗатына анализ
20
Һади Такташ
иҗаты.Такташ стиле
21
22
23
Әсәрнең фокусы
Һ.Такташ портреты,
Һади Такташның
китапларыннан күргәзмә,
тормыш юлы һәм
”Газраилләр”,
иҗаты белән
”Төркстан
танышу. Язучы
сахраларында”, ”Антым”,
әсәрләрендә уртак ”Үтеп барышлый”, ”Ак
алымнар эзләү.
чәчәкләр”, ”Ай кебек без
Реализм,
озак яшәмәбез”.
романтизм
юнәлешләре,
фокус турында
төшенчә.
.
24
Шәриф Камал иҗаты.
“Матур туганда”.
25
26
27
28
Язучының тормыш
юлы һәм иҗаты
белән таныштыру.
Роман
өлешләренең
үзара бәйләнешен
күзаллау.
Гомумиләштерерг
ә өйрәнү.
Ш .Камал
портреты,китапларыннан
күргәзмә, ”Матур
туганда” романы.
Инша язу.
29
Класстан тыш уку.
30
31
32
33
34
35
36
Мәҗит Гафури иҗаты..
Шагыйрьнең алтын
приискасында. Кара
йөзләр.
Бәйләнешле
сөйләм телен
үстерү.
Язучының тормыш
юлы һәм иҗаты
белән таныштыру.
Әсәргә анализ
ясау.
М.Гафури портреты,
китапларыннан күргәзмә.
”Шагыйрьнең алтын
приискасында”.
37
Иҗади эш.
38
39
Фатих Кәрим иҗаты
Фокус.
40
41
Класстан тыш уку
42
43
44
45
Кәрим Тинчурин
иҗаты.Драма
әсәрләрендә
фокус.Мелодрама.
46
47
48
49
49
50
51
52
Кәрим Тинчурин тапкан
сатирик типлар.Сатира
алымы.
Кире типлардан көлү
алымнары.
Стиль күренеше буларак
ирония.
Шагыйрь турында
белешмә бирү.
Шигырьләренә
анализ.
Кәрим
Тинчуринның
тормыш юлы һәм
иҗаты белән
таныштыру.
Драма әсәре
төзелешен өйрәнү.
Ирония алымын
өйрәнү.
Ф.Кәримнең портреты,
китапларыннан күргәзмә.
К.Тинчурин портреты,
китапларыннан күргәзмә,
”Зәңгәр шәл” драмасы
видеоязмасы.
53
Сочинение язу
54
55
56
Әхмәт Фәйзи иҗатында
интонация.
Интонациянең ирония
төре.
Клара Булатова иҗаты.
57
Ә.Фәйзи иҗаты
Ә.Фәйзи портреты,
белән таныштыру. китапларыннан күргәзмә.
Интонация
үзенчәлеген
табарга өйрәнү.
К.Булатова шигырьләре.
Шигырь анализлый
белү.
Класстан тыш уку.
58
Кабатлау һәм алган
белемнәрне ныгыту
күнегүләре
Һ.Такташ,С.Хәким,Х.Туф
ан шигырьләре.
Шигырь уку дәресе
59
Хикәягә анализ
60
61
Шигырьне
сәнгатьле уку һәм
анализлау.
Хикәягә анализ
ясый белү.
Текстның планын
төзү.
И.Гази ”Малай белән эт”,
М.Галиев ”Кояшның
дәвамы” хикәяләре.
62
63
Хикәягә анализ
64
65
66
67
Драма әсәренә анализ
68
Йомгаклау.
Якташ язучылар иҗаты
белән танышу
Метафоралар
ярдәмендә
хикәянең
эчтәлеген табу.
Пьесага анализ
ясый белү
А.Гыйләҗев ”Үги ана
яфраклары”.
Т.Миңнуллин
“Кулъяулык”.
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
2 983
Размер файла
3 106 Кб
Теги
Яхин
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа