close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Україна: мова, племена, кордони...

код для вставки
Україна: кордони, племена, народи, походження їхніх назв, мова, культура і побут від найдавніших часів.
1
Україна: кордони, племена, народи, походження їхніх назв, мова, культура і побут від
найдавніших часів
Однією з найдавніших відомих культур, які розвивались на території сучасної
України, є так звана трипільська культура.
Кордони – оскільки письмових згадок про дану культуру сьогодні ми не маємо,
судити про кордони розселення представників трипільської культури можемо лише по
археологічних даних. Співставляючи археологічну карту трипільців з картою Русі,
вбачається практична тотожність кордонів обох культур в межах України.
Про племена, які населяли «Трипільщину», ми майже нічого не можемо сказати. Хто
вони, звідки взялися? Небагаті знахідки залишків скелетів тогочасних людей вказують на
спорідненість чоловічих скелетів з чоловічими скелетами середземноморського типу, а
жіночі скелети відносять до тубільців. З цього можемо зробити припущення про прибуття на
територію України можливо війська, можливо мисливських ватаг, а можливо і
землеробських племен, які поріднилися (побралися) з місцевими жінками. Але зважаючи на
незначну кількість знахідок, таке твердження може бути і неправильним. Можливо, це
випадковість про те, що маємо, те маємо. Хоча матеріальний слід на нашій землі вони
залишили яскравий.
Якщо представники даної культури були чудовими землеробами, будівельниками,
гончарами тощо, то, напевно, і залишили після себе слова, якими вони називали свої вироби,
будови та їх складові. Можливо, тими термінами, назвами хлібороби, гончарі, теслі,
будівельники, скотарі, мисливці користуються і сьогодні.
Гончар, сволок, зерно, сіяти, ступа, серп, коса, арцаб і т.д. Можливо, ці слова чи схожі на них
вживали ще трипільці? Чи, можливо, ворожа навала (і цілком можливо наші прабатьки)
знищили безслідно цю працьовиту культуру?
Однозначної відповіді немає. Хоча, якщо озброїтись методом аналогії, то можна
зробити досить певний висновок. Аналізуючи відомі з історії навали та переселення різних
народів, а однією з найвідоміших і найруйнівніших навал була навала монголо-татарських
орд, можна зробити деякі висновки. Степові кочові народи на території України протягом
980-1240 року змінювались багато разів (хозари, угри, печеніги, половці, монголо-татари), а
от хлібороби (осілі племена) залишались на своїх місцях, хоча й «вирізались» і забиралися в
полон, часом були змушені платити данину, знищувати навколо міст оборонні споруди.
Так… Їсти хліб люблять всі, а от плуга тягти? Тож якщо і була ворожа навала на
«трипільців», то більше за все цей народ знищений не був, ці племена могли змінити своє
життя з укріплених великих міст до невеликих сіл, але право сіяти і працювати відібрати у
них ніхто не зміг. Вони могли частково асимілюватися з навколишніми племенами.
За тисячоліття існування трипільської культур, безумовно, пройшло багато змін.
Трипільці могли за цей час змінити віру, мову і навіть зовнішній вигляд. Трипільці після себе
лишили нам не лише матеріально-побутовий, політико-економічний, суспільно-побутовий
спадок, а й заклали наріжний камінь у становленні нашої держави.
Як уже зазначалось раніше, кордони «Трипільщини» збігаються з кордонами Русі в
межах України, а якщо взяти до уваги те, що спочатку словом «Русь» називали лише
територію, яку населяли українські племена (поляни, древляни, сіверяни, волиняни, дуліби,
білі хорвати, тиверці, уличі). Пізніше назва «Русь» поширилась на території, які населяли
племена, що говорили руською мовою (дреговичі, полочани, кривичі, словени), а ще пізніше
на племена лядського кореня (радимичі, в’ятичі) та фіноугорського, литовського та інших
етносів.
2
Чи могли трипільці бути причетні до назв літописних та історичних назв племен і
земель (скіфи, сколоти, будини, гелони, роксолани, авхати, сармати, катіари, траспії,
паралати, гуни, готи, руги, авари, анти, русичі, українці, Скіфія, Сарматія, Гардарика, Русь,
Україна)?
Оскільки трипільці – це мешканці великих міст, які займалися сільськогосподарською
працею, то з перерахованих назв слід поставитись більш уважно до таких:
Русь – сільськогосподарський край,
Гардарика: гард – сад, ар – земля, арик – водна артерія.
Анти: ант – мураха – житель великого міста.
А хто ж був у сусідах трипільців? Археологічні дані свідчать, що сусідами трипільців
були кочові племена. Геродот, описуючи наш край, говорить: «ісконними жителями Скіфії є
будини-кочівники». Описуючи народи Скіфії, він надає цікаву інформацію про гелонів і
будинів. Ці два народи, незважаючи на відмінності у зовнішності та способі ведення
господарства, «греки і будинів називали гелонами».
Цей факт вказує на те, що, незважаючи на разючі відмінності, ці племена довгий час
жили спільно на даній території. Їхні сусіди греки називали їх одним племенним ім’ям.
До речі, українці мали б поставити Геродоту пам’ятник, адже саме він пролив світло на
прадавню історію нашої країни. Жоден історик не зробив стільки для України, як він.
Геродот описав кордони держави, яку він, а вірніше тогочасні греки, називав Скіфією.
Скіфія ж починається за Фракією в тому місці,де море утворює затоку і де Істр впадає в
море.Я зараз опишу прибережну смугу власне Скифії, починаючи від Істру,для визначення її
довжини. Це одвічна Скіфія ,вона починається від гирла Істру,направлена на південь і
простягається до міста, Каркініда. звідси іде гориста країна,що лежить понад тим же
морем.Вона видається в Понт і заселена племенем таврів впритул до так званого Херсонеса
Скелястого. Херсонес цей на сході виступає в море.Подібно Аттиці дві четвертих кордонів
Скіфської землі на півдні і сході оточені морем. Таври живуть в тій частині Скіфії,яка
відповідає Аттичній землі,так якби не афіняни,а інше плем`я в Аттиці займало мис Суній,що
виступає далі в море.
“Якщо прийняти Скіфію за чотирикутник, дві сторони якого витягнуті до моря, то лінія,що
вед в середину країни, по довжині і ширині буде абсолютно однакова з приморською
лінією.Адже від гирла Істру до Борисфену 10 днів шляху,а від Борисфена до озера Меотида
ще 10 днів і потім від моря в середину країни до меланхленів,котрі живуть вище скіфів,20
днів шляху.Один день шляху я приймаю в 200 стадій. Таким чином,поперечні сторни Скіфії
складають 40000 стадій,а повздовжні,що ідуть в глиб материка,- ще стільки ж. Така величина
цієї області.»
Якщо взяти лінійку в руки і олівця накреслити на карті лінію по словах
Геродота то ми побачимо майже один в один карту України в нинішніх її кордонах. Кордони
Скіфії описані чітко і ясно на відміну від кордонів етносу що проживав північно-східніше
Скіфії, і яких греки називали андрофагами: «Серед всіх племен найдикіші звичаї у
андрофагів. Вони не знають ні судів, ні законів, і є кочівниками. Одяг носять подібний до
скіфського, але мова у них інша. Це єдине плем’я людоїдів в цій країні. Тож тим, хто
говорить, що на Україні проживали греки, не завадило б прочитати те, що написали греки.
3
Хто ж проживав на території Скіфії? Чи називали себе скіфи скіфами? Геродот пояснює, що
називають так народ і землю еліни, а самоназва народів: «Усі племена разом називаються
скелетами, тобто царськими. Еліни ж називають їх скіфами». Тоді якщо скіфи називали себе
царськими, то і країну свою напевне називали царською країною, землею царів-Сарматією.
То чи було завоювання скіфів сарматами? Чому готи загнали в Крим скіфів, а не сарматів?
Тому робити з савроматів сарматів не варто і заставляти їх завойовувати Скіфію не
правильно, а то ще образяться, раптом десь біля гір Кавказьких і досі бродять опоясані
кинжалами (мечами). Тож неуки нехай візьмуть «Історію» Геродота і прочитають. Раз
згадали про неуків,то варто згадати їх антонімів-уких.Тож розпочнемо дослідження
походження назв з назви Україна,або ОУкраїна. 1) ОУ-країна; 2) ОУК-рай-іна; 3) оукра –їна;
4) оук-ра-їна.
1) Оу,у,в – в перекладі означає ін - країна (ланд) Інланд перекладаємо як Батьківщина. Якщо
будемо виходити з слова Інланд, то не зрозуміємо, яке смислове навантаження несе це слово,
тому що це сліпий переклад ОУкраїна, де ОУ- вигук,що означає поважливе здивування,
шанобливе захоплення вищим, розумнішим, старшим, тобто царем, а звідси ОУкраїна країна царів,царська країна- Сарматія. Сарматія – Оукраїна - добре, а як Інланд-Батьківщина,
де взявся батько-фатер. Сар –цар це керівник війська,а як називали військового керівника
козаки отаман, гетьман, БАТЬКО.
2) ОУК-син, учень ,укий (той,що біля КИЯ), рай –жито, рай- сад, місце народження, район,
царство.
3) ОУК- рай- іна може означати царство учених ,уких, науки, царство тих, кому передані
знання, царство просвітлених (будинів)
4) ОУКРА-їна може означати земля ОУКРІВ. Племінна назва укри ми зустрічаємо лише в
«Велесовій книзі», оскільки згадане джерело не всіма сприймається як оригінал спробуємо
підтвердити існування оукрів іншими визнаними науковцями історичними
першоджерелами. Батько історії Геродот згадує племінне утворення НЕВРІВ: «У неврів
звичаї скіфські. За одне покоління до походу Дарія їм прийшлося покинути свою країну
4
через змій. Тому, що не тільки власна земля народила безліч змій, але ще більше їх напало з
пустелі. Тому неври були змушені покинути свою землю і поселитися серед будинів.» Нев –
новий,навчений,укий,а оук-,і ра ми вже розглядали .ОУК-РА-ЇНА може значити оук-учень,
син,послідовник, РА- бог сонця у Єгипті. Те,що ми «внуки СОНЦЯ» факт загально
відомий,але Єгипет і ми. Хоча і ми і єгиптяни землероби,і нам і єгиптянам властива
брахіцефалія та й окремі слова заставляють задуматись:РА-ДІЄ,РА-НОК. Укр, укра має
спільне слова з укріпленнями (міста ,гарда рики) та краса - ОУК може бути однокореневим з
вовк ,а вовк як відомо був і лишається царем звірів на нашій території, тобто ми знову
повертаємось до царя, Сарматії (ОУК) також може мати кореневий зв'язок з ОКЕЙ- добре,
звідси добрий, ліпший, кращий, найкраща земля, країна добра, найліпша, тобто царська
країна. Поскільки згадано слово «ліпо» то повернімося знову до Геродота, який висвітлює
походження скіфів: «Старший син Таргітая - Агафірс Ліпоксаіс», - ліпити, лепетати, ліпшийнайкращий ,ліпо-добре-окей від нього пішли агафірси, авхати. – «Агафірси - найбільш
зманіжене плем’я. Вони зазвичай носять золоті прикраси і спільно сходяться з жінками,що б
усім бути братами і як рідні не заздрити і не ворогувати межи собою. Решта їх звичаїв схожі
з фракійськими.» Що можемо знайти спільного між агафірсами і предками українців:
1)деякий час вони жили на території України;
2) Їх назви мають спільне походження;
3)козаки теж носили золоті сережки;
4)в ніч на КУПАЛА в дохристиянській Русі відбувалися ритуальні ігрища, «про які і
згадувати не годиться». Про авхатів Геродот багато не пише,однак все ж навіть із незначної
інформації можна зробити висновок ,що це було велике і сильне плем’я, яке не тільки не
долучилося до антиперської коаліції, а й було б спроможним дати збройну відсіч силам як
антиперської коаліції, так і персам: «Після цього,нагнавши страху і на неврів,скіфи
відступили до агафірсів. Агафірси побачили,як їх сусіди побігли в страху перед
скіфами,послали глашатая,наперед ніж ті вступили на їх землю,з забороною вступати в їх
межі. Агафірси заявили скіфам ,що якщо ті все ж таки посміють вторгнутися в їх країну,то їм
5
спочатку доведеться витримати смертельний бій з ними – агафірсами. Після цього агафірси
виступили з військом до своїх кордонів,щоб відбити напад. Скіфи ж не пішли в країну
агафірсів ,так як ті не бажали їх пропускати,а стали заманювати персів із країни неврів в
свою землю. Середнім сином Таргітая був Арпоксаіс, або Гелон від якого пішли катіари
ітраспії ,буддини і гелони.» Що може означати слово БУДДИНИ? Буддини-Будда-оу просвітлений, пізнавший вищу мудрість,звідси буд дини ті що пізнали вищу мудрість укі
,просвітлені ,русі ,роксолани. Звідси Україна – країна буддинів, а Волинь – земля буддинів
та аланів, або ж царських аланів (рокс-аланів). Геродот не роз’яснює, що означає Гелон чи
Арпоксаіс, тому спробуємо розібратися самостійно. Гелон –геліос-сонце цар Дажб ,Ярило
.Перевіряємо через Арпоксаіс – Ар, Яр - арій, цар. По- поблизу, після, наступний, схожий,
подібний, рівний.Арпоксаіс-рівний сонцю,син сонця,син Дажбога. Катіари, каті окремі,
відокремлені, особливі.Покот,окот-начадки,внуки сонце царя,Божа роса.Траспії,тратрава,потрава ,страва. СПА-очі. Траспій - той що годує(милує) очі,окраса України.
Наймолодшим сином таргітая був Скіф або Колоксай де С-син, Кіф-(кефало)- голова (цар )син царя. Колоксай-колок, кілок, кий-цар, сай-цар царевич. Тоді колоксай –цар царів
царевич. З Скіфа походить плем’я паралатів.Пара-святий, лат-латка-частинка, звідси свята
частка, наділ божественний: Батьківщина-ОУкраїна-Сарматія-Сколотія. Після Геродота
пролив яскравого світла на історичну минувшину нашої країни готський історик Іордан. Як
тільки не перекладали історики слово –АНТИ хоча в праці Іордана «Гетиці» чорним по
білому написано: «підступне плем’я розомонів», «від сарматської стріли загинув Відігойя».
Те що антів готський історик називає сарматами ясно - живеш в Сарматії значить сармат. А
от чому антів Іордан називає розоманами незрозуміло , невже людьми Рози зі славної Одеси?
Тож спробуємо розібратися. Роза-троянда-тріантофолія-тріанти –троянові віки,алеж все
тики не не тріанти,а все ж анти надомомогу беремо слово антофобія-боязнь троянд.Тепер з
антами все ясно,анти скорочена назва розомонів. Латиною троянда – сур-рекс-іт: рекс-цар,
звідси і роксолани,а розо ман-розумний укий – Україна звідси і украшена, краса-ТРОЯНДА,
окрім того, «оу» і «роз» у вигляді префіксів означають довершеність дії, наприклад: оубуді
6
(на старосл. означає розбудився). Звідси, Україна – країна розоманів (довершених).
Підсумовуючи зазначене, слід підкреслити наступне: Держава Україна є правічною: як
назву, так і територію її створили землеробські племена, нащадки трипільців, яких ми знаємо
як гелонів та кочові племена, яких ми знаємо як будинів та неврів. Ці племена тисячоліттями
проживали на нашій території, доповнювали одне одного і створили прадавню
протодержаву. Провідну роль у творенні історії прадавньої ОУкраїни-Сарматії-СколотіїСкіфії та і всієї індоєвропейської цивілізації належить саме трипільцям(гелонам).Бо саме
вони заклали основи культури землеробства ,тваринництва, містобудування, ремесел та
культури соціально–побутових відносин торгівлі та обміну. Окрім того, наявність трипільців
розвивала навколишні культури мисливців та скотарів. Так завдяки сусідам мисливець міг
виміняти зайвий трофей на мірку зерна, яка в несприятливий період рятувала його і його
родину від голодної смерті. Тож коли ми говоримо про аріїв, які йшли з півночі до
Червоного моря, то завжди маємо пам’ятати, що без трипільців цього руху бути не могло.
Співставляючи слова:сколоти, будини, гелони, неври ,наука, Україна-Сарматія-СколотіяРоксоланія ,алани, словени, Гардарики, Роусь, роза, троянда,анти, вус-чуб-хохол-руг, жито
несуть приблизно одне і теж смислове навантаження, а саме: цар, мудрий, розумний,
красний, краса. Всі ці слова з одного джерела і переходячи до інших мов подекуди
змінювали значення. Цілком ймовірно,що такі слова як роза-троянда ,жито та інші в
мовленні наших сусідів означали належність їх до нашої території приблизно так, як ми
говоримо гречка,волоський горіх тощо. Адже дійсно жито ,квіти та інше є атрибутом осілих
племен і аж ніяк не мисливців чи кочівників. Так, мураха в англійців стала антом, бо ці
комахи живуть, як анти - великими громадами, мають вуса-антени,мають рудий колір. Тож,
коли ми говоримо: Україна, ми розуміємо це слово як- Батьківщина ,земля Дажбог-сонцецаря та цариці Русалки ,прекрасна країна наділена нам Богом,країна добра і любові,світла і
слова ,миру і праці,науки і культури, волі і розуму, країна, де зародилася землеробська
цивілізація,сад(рай) індоарійських народів.
Автор
2   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Наука
Просмотров
30
Размер файла
54 Кб
Теги
Украина, ukraine, history, история, україна, історія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа