close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. 2 клас

код для вставкиСкачать
Сходинки до інформатики
2
клас
Ломаковська А.В.
Проценко Г.О.
Рівкінд Ф.М.
Ривкінд Й.Я.
Мета вивчення предмету “Сходинки до інформатики”
У системі загальної середньої освіти цей курс розглядається як ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ
Вивчення основного курсу “Інформатика” відбуватиметься в 5
-
9 класах
Фрагмент програми 2 класу Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.) Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.
Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями.
Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).
Робота з розвиваючими програмами.
має
уявлення
про
повідомлення
та
інформацію
;
має
уявлення
про
використання
повідомлень
людиною
;
розуміє
за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення; має уявлення
про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS
та ін.); орієнтується
, які пристрої призначені для реалізації яких інформаційних процесів орієнтується
як можна працювати з повідомленнями;
називає
інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень);
наводить приклади
інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в оточуючому світі; розрізняє інформаційні
процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень). Фрагмент програми 2 класу Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Об’єкти. Графічний редактор.(8 год. )
Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту. Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі.
має уявлення
про об’єкти та їх властивості, значення властивостей; наводить приклади об‘єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів;
розуміє
призначення графічного редактора;
уміє
запускати графічний редактор на виконання;
розуміє
призначення інструментів середовища графічного редактора; має уявлення про можливості використання
палітри кольорів у середовищі графічного редактора; уміє
використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора; уміє
створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації;
уміє
змінювати значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора; застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом;
уміє
додавати текст до створених зображень;
поєднує
текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора ;
уміє
зберігати зображення на Робочому столі
або в папці, встановленій за замовчуванням;
уміє
відкривати в середовищі графічного редактора збережені зображення.
Основні завдання курсу “Сходинки
до інформатики”
1.
Формування
початкових
уявлень
про
:
•
Базові
поняття
інформатики,
зокрема,
повідомлення,
інформація
та
дані,
інформаційні
процеси,
•
Комп’ютер
та
інші
пристрої,
що
використовуються
для
роботи
з
повідомленнями
та
даними,
сфери
їх
застосування
у
житті
сучасної
людини
в
інформаційному
суспільстві
Основні завдання курсу “Сходинки
до інформатики”
2
.
Формування
початкових
навичок
знаходити,
використовувати,
створювати
та
поширювати
повідомлення
та
дані,
застосовуючи
для
цього
засоби
інформаційно
-
комунікаційних
технологій
(ІКТ),
а
саме
:
•
створювати
графічні
зображення,
комп’ютерні
презентації,
текстові
документи
;
•
шукати
інформацію
в
мережі
Інтернет,
користуватися
електронною
поштою
та
ін
.
Основні завдання курсу “Сходинки
до інформатики”
3
.
Формування
алгоритмічного,
логічного
та
критичного
мислення
4
.
Формування
початкових
уявлень
та
навичок
роботи
з
різними
програмними
засобами
підтримки
вивчення
інших
предметів
початкової
школи,
а
також
для
розв’язування
практичних
завдань
з
цих
предметів
.
Змістові лінії курсу
1.
Інформація та інформаційні процеси
2.
Комп’ютер та його складові
3.
Використання інформаційних технологій
4.
Використання комунікаційних технологій
5.
Алгоритми і виконавці
Навчально
-
методичний комплект:
1.
Підручник
2.
Робочий зошит для учня
3.
Методичний посібник для вчителя
Розділи підручника
1.
Комп
’
ютери та їх застосування (
3 пункти
)
2.
Основні складові комп
’
ютера. Початкові навички роботи з комп
’
ютером (
8 пунктів
)
3.
Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси (
6 пунктів
) 4.
Алгоритми і виконавці (
4 пункти
)
5.
Об
’
єкти. Графічний редактор (
8 пунктів
)
6.
Комп
’
ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (
4 пункти
)
Структура пункта підручника
1.
Теоретичний матеріал
2.
Працюємо за комп
’
ютером
3.
Запитання і завдання
4.
Для кмітливих
Структура пункта підручника (урока)
Структура пункта підручника (урока
)
Характерні особливості підручника
•
Присутність казкових героїв (дівчинка Ганнуся, гномик Мудрунчик, інопланетянин Елзік та інші)
•
Викладення нового матеріалу через діалоги цих казкових героїв
•
Наявність великої кількості малюнків, скріншотів та інших зображень
Характерні особливості підручника
•
Підпункт “Працюємо за компютером” у кожному пункті підручника
•
Автори пропонують використовувати вільно поширюване безкоштовне програмне забезпечення, призначене саме для учнів молодшої школи, рекомендоване ЮНЕСКО:
•
Спеціально розроблені відеофільми і слайд
-
шоу ( www.microsoft.ua/shodynky
)
•
Комплект програм Gcompris
(
http://gcompris.net/
-
ru
-
)
Характерні особливості підручника
•
Клавіатурний тренажер RapidTyping
(
http://www.rapidtyping.com
).
•
Середовище
створення
проектів
Scratch
(
http://scratch.mit.edu
).
•
Графічний редактор Tux Paint (
http://tuxpaint.org
).
•
Вчитель може використовувати інше ПЗ, зокрема програмний комплекс “
Сходинки до інформатики
”
Характерні особливості підручника
•
Вивчення теми “
Алгоритми
” базується на роботі з виконавцями в середовищі Scratch
Характерні особливості підручника
•
У кожному пункті підручника підпункт “Для кмітливих” з логічними задачами, ребусами, кросвордами, дотепними задачами та ін.
•
Більшість з них створені на основі навчального матеріалу “Сходинок до інформатики”
•
Деякі з них створені на основі навчального матеріалу інших навчальних предметів початкової школи (міжпредметні зв
’
язки, підтримка вивчення інших навчальних предметів)
•
Деякі з них мають пропедевтичний характер
Характерні особливості підручника
•
Об
’
єктний
підхід
•
Вводиться
поняття
об
’
єкта,
його
властивостей
і
значень
цих
властивостей
•
Змінюватися
можуть
значення
властивостей
об
’
єкта
в
результаті
операції
над
об
’
єктом
чи
дії
самого
об
’
єкта
Характерні особливості підручника
•
Алгоритмічний
підхід
•
Автори
використовують
алгоритми
не
тільки
при
вивченні
відповідної
теми,
а
й
в
усіх
інших
розділах
•
Формування
в
учнів
розуміння,
що
алгоритми
супроводжують
нас
всюди
:
в
навчанні,
у
повсякденному
оточуючому
житті,
в
іграх
та
інших
видах
людської
діяльності
Робочий зошит для учня
Робочий зошит для учня
Робочий зошит для учня
Методичний посібник для вчителя
1.
Загальні методичні рекомендації по вивченню “Сходинок до інформатики” у 2 класі
2.
Методичні рекомендації до вивчення кожного розділу
3.
Поурочне планування 4.
Методичні рекомендації по використанню програмного забезпечення, на яке є посилання в підручнику
5.
Методичні рекомендації по проведенню кожного уроку
Методичний посібник для вчителя
Методичний посібник для вчителя
Придбання
1. Видавничий дім “Освіта”
(044) 497 9562
www.osvita
-
dim.com.ua
2
.
НЦМЛ
http://cnml.com.ua
Дякую за увагу!
rivkind38@gmail.com
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2 749
Размер файла
3 420 Кб
Теги
інформатики, ривкінд, класс, сходинки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа