close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Україна в другій половині 1919 -1921 рр.

код для вставкиСкачать
ІІ пол. 1919- 1921 рр
Радянська Росія
Україна
жовтень
вересень
26- угода між Махно і Петлюрою про спільний фронт проти денікінців
11 – початок контрнаступу більшовицьких військ Південного і
Південно-Східного фронтів проти денікінців
09- оголошення УНР війни проти Денікіна
Захоплення махновцями Північної Таврії. Захоплення Катеринославщини
березень
лютий
Січень
1920 р.
грудень
листопад
Швидкий відступ денікінців на Ростов, Одесу , Крим
11 – передача законодавчої і виконавчої влади Всеукрревкому.
Голова – Г.Петровський
12 – захоплення ЧА Харкова
16 – захоплення ЧА Києва
04 – рішення керівництва УНР про припинення регулярної війни і перехід до
партизанської війни
06 – перехід УГА на сторону денікінців. Остаточний розпад Директорії
06- перший „Зимовий похід” військ УНР у радянський і денікінські тили. Від’їзд
С.Петлюри з найближчим оточенням до Варшави
09 – проголошення радянською владою загонів Махна „поза
законом”
захоплення ЧА Донбасу
12 – підпорядкування частини УГА радянському командуванню
07 – вступ ЧА до Одеси
26 – утворення Раднаркому
(Г.Петровський)
Утворення УКП (укапісти)
Антибільшовицькі виступи
на Україні
(РНК, Х.Раковський) і ВУЦВК
Завершення розгрому основних сил денікінців. Залишки армії під
командуванням Врангеля закріпилися в Криму
1
21 – Варшавський договір між УНР і Польщею
14-26
–початок
наступу
ЧА,
контрнаступ
радянських військ на польському фронті
06 – вступ польської армії та частин УНР до Києва
06 – наступ білогвардійської армії барона Врангеля
12 – захоплення Києва більшовиками
08- утворення Галицького ревкому (В.Затонський)
11 – нота Керзона до уряду Радянської Росії
15 – утворення Галицької Соціалістичної Радянської
Республіки
22- пропозиція польського уряду розпочати переговори
жовтень
Створення в Східній Галичині Української Військової Організації (УВО) для
боротьби за незалежну і єдину Україну
17– контрнаступ польських військ під Варшавою
10- Переговори делегації УНР з Врангелем у Ялті про спільну боротьбу проти
більшовиків
вересень
серпень
Липень
червень
травень
квітень
25 – початок польсько-радянської війни
02 – угода між командуванням ЧА та Н.Махно про боротьбу проти
Врангеля
12 – перемир’я польського уряду з більшовиками, що означало розрив
Польщі з УНР
28 – початок генерального наступу проти армії Врангеля
Бої між військами УНР і частинами ЧА
2
листопад
грудень
7-11 – прорив ЧА Перекопських укріплень військ Врангеля.
Початок евакуації залишків військ до Болгарії і Туреччини
17 – остаточний розгром врангелівців
25-26 - розрив союзу між радянською владою і махновцями і спроба
розгромити радянськими військами
головних сил Н.Махна
28- укладання договору між РСФРР і УСРР
Березень
1921 р
18 – підписання Ризького договору між РСФРР, УСРР та Польщею
Жовтень-листопад
„Другий зимовий похід” військ УНР
Факти:
- Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу,
Прийняття Конституції УНР.
Внутрішня та зовнішня політика Скоропадського. Причини
перевороту та падіння режиму гетьмана
- Прихід до влади Директорії. Внутрішня та зовнішня політика
Особливості внутрішньої та зовнішньої ситуації в УНР часів
Директорії
- Акт злуки УНР та ЗУНР.
- Денікінський режим в Україні.
- Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро- Угорщиною.
- Гетьманський переворот і утворення Української Держави.
- Утворення ЗУНР. Внутрішня та зовнішня політика
- Окупація військами Антанти півдня України.
- «Київська катастрофа».
3
- Більшовицький режим в Україні. Внутрішня та зовнішня політика - Друга радянсько-українська війна.
- Прийняття Конституції УСРР 1919 р.
«Чортківська офензива».
- Перший «Зимовий похід» Армії УНР.
- Причини та наслідки українсько-польської війни та підписання С. Петлюрою
Варшавського договору; Варшавська угода між УНР та Польщею.
- Польсько-радянська війна на території України.
- Ризька угода
- Утворення Галицької СРР.
- Другий «Зимовий похід» Армії УНР
- культурне життя в Україні в 1918-1921 рр.
- причини поразки національно-визвольних змагань (національно-демократичної революції в Україні), історичне значення відновлення української
державності на східно- та західноукраїнських землях та об'єднання українських держав (Акт злуки).
Персоналії:
П.Скоропадський
К.Левицький
Д. Вітовський
Є. Петрушевич
С.Петлюра
В. Винниченко
Х.Раковський
Н. Махно
Ю. Тютюнник.
М. Муравйов
Г.Пятаков
Г.Петровський
В.Затонський
Денікін
Врангель
гетьман, голова Української Держави
голова Тимчасового Державного Секретаріату ЗУНР
організатор Листопадового повстання у Львові у 1918 р.
президент ЗУНР
член УЦР, голова Українського Військового Генерального Комітету, секретар
генеральний військових справ, головний
отаман армії УНР , голова Директорії
голова Генерального Секретаріату УЦР, голова Українського Національного Союзу,
голова Директорії
голова Ради Народних Комісарів (українського радянського уряда )
повстанський отаман , один з лідерів анархістського руху в Україні
Головнокомандувач збройними силами радянської України
командир ЧА, частини якої увійшли до Києва
секретар КП(б)У
голова Всеукрревкому, голова ВУЦВК
голова Галицького ревкому
командувач білогвардійською армією
командувач білогвардійською армією
Поняття та терміни:
Український монархізм, анархо-комунізм, націонал-комунізм, «воєнний комунізм», Директорія , Українська Галицька армія, УСРР, РНК,
„зимовий похід”, комнезами, націоналізація, приватизація, продрозверстка, ревком
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1917
УЦР
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1918
Гетьманат (УД)
(УНР)
2
3
4
5
6
7
8
1919
Директорія (УНР)
ЗУНР
9
10
11
Розпад
Директорії
12
„Перший
ЗоУНР
Україно-польська війна
Перша
українорадянська війна
більшовики
Друга
війна
укр..-рад.
більшовики
більшовики
Дені
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1920
3
4
5
6
7
8
9
10
11
більшовики
кінський режим
12
1921
зимовий
похід”
„Другий
зимовий
похід”
Польсько-радянська
війна
більшовики
Перемир’я, мир
Радянська влада
Врангель
5
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
30
Размер файла
94 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа