close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 44 от 4 ноября 2017 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 4 ноября 2017 года
Мəңгілік Елдің маңызды қадамы
№ 44 (7580)
Халық сенімі - жауапты міндет
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
НАЗАРБАЕВ қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына
көшіру туралы Жарлыққа қол қойды.
Елбасы Жарлыққа қол қояр алдында Президент Əкімшілігінің Басшысы Əділбек Жақсыбеков пен
Президент Əкімшілігі Басшысының
бірінші орынбасары Марат Тəжинді
қабылдады. Латын қарпіне негізделген қазақ əліпбиінің соңғы жобасы
қызу талқыланып, қоғам тарапынан
қолдау тапқанын айтты.
– Латын қарпіне негізделген қазақ
əліпбиінің ұсынылған жобасын бекіту туралы жарлық шығару қажет.
Комиссия жұмысын аяқтады. Соңғы
нұсқа жарияланды. Ғалымдар, тілтанушылар, саясаткерлер, жастар
жəне
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының өкілдері ортақ мəмілеге келді. Жалпы, қоғам қолдап отыр, – деді Қазақстан Президенті.
Елбасы қазақ əліпбиін латын қарпіне кезең-кезеңмен жəне жүйелі түрде көшірудің маңыздылығына назар аударды.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы
Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы
Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшірілуін қамтамасыз ету мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
Қоса беріліп отырған латын графикасына негізделген қазақ тілі əліпбиі бекітілсін.
Қазақстан Республикасының Үкіметі: Қазақ тілі əліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия
құрсын;
қазақ тілі əліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңімен көшуін қамтамасыз етсін;
осы Жарлықты іске асыру жөнінде өзге де, соның ішінде ұйымдастырушылық жəне заңнамалық сипаттағы, шаралар қабылдасын.
Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне жүктелсін.
Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Н. Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті
Астана, Ақорда,
2017 жылғы 26 қазан № 569.
Президент подписал Указ о переводе
казахского алфавита на латиницу
Глава государства Нурсултан Назарбаев
подписал Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую
графику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
УКАЗ
О переводе алфавита
казахского языка
с кириллицы
на латинскую графику
В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской
графике.
2. Правительству Республики Казахстан:
образовать Национальную комиссию по
переводу алфавита казахского языка на
латинскую графику;
обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;
принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.
3. Контроль за исполнением настоящего
Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Астана, Акорда, 26 октября 2017 года
№ 569
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов
«Нұр
Отан»
партиясының
мүшелері, Осакаров аудандық
мəслихат депутаттары Дулат Садвакасов пен Динара Бекованы арнайы қабылдады.
29 қазан күні Осакаров аудандық
мəслихаттың
шығып
кеткен
депутаттарының орнына сайлау
өткізілді. Сайлауға екі орталық бойынша 2719 сайлаушы қатысып, өз
кандидаттарын таңдады. Келесі күні
сайлау қорытындысы жарияланып,
аудандық мəслихат депуттары
айқындалды.
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов
мəслихат депутаттарымен кездесіп, сайлау қорытындысымен таныстырды. Əкім Осакаров ауданы
бойынша №5 сайлау орталығында
1420 сайлаушы дауыс бергенін,
соның ішінде 1045 дауысын яғни
73,59 пайызын жинаған Садвакасов
Дулат Қайратович жеңіске жеткенін
айтты. Звездное округінің № 6 сайлау орталығында 1299 сайлаушы
қатысып,
сайлауға
қатысушылардан 909 дауыспен
яғни 69,98 пайызбен Бекова Динара
Есмуратовна оқ бойы озық шықты.
Халық қалаулыларының екеуі де
«Нұр Отан» партиясының мүшелері
болып
табылатынын
айтып,
жұмыстарына сəттілік тіледі.
Жаңадан сайланған мəслихат депутаты Д. Бекова өз сөзінде
«Ауданның тұрғындарымен көбірек
қарым-қатынас
жасау,
сайлаушылардың тілегі – бізге
артқан сенімі, біздің күнделікті
жұмыстың негізі болады»,- дей келе
халықтың артқан үмітін ақтайтынын
айтты.
«Ең маңыздысы - халықтың сенімі, оны іспен ақтау керек.
Сайлаушылардың
өтініштерін
орындауға сөз беріп қана қоймай,
проблеманың
мəн-жайына
түбегейлі жетіп, қолдан келетін шаруаны түсініп, шын көмектесу керек.
Депутат қызметі жауапкершілікті
талап етеді»,- деді аудан əкімі
Нұркен Кобжанов депутаттарға кездесу соңында.
Гүлім СЕМБАЙ
Баспасөзге жазылу — 2018
Қадірлі оқырман!
«Сельский труженик» аудандық газетіне 2018 жылға
жазылудан қапы қалмаңыз!
Жеке тұлғаға 1 жылға толық жазылу бағасы – 1893
теңге.
Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, 1,2 топ мүгедектеріне,
«Алтын Алқа», «Күміс Алқа» иегерлері - Батыр аналарға
1 жылға толық жазылу бағасы – 1466 теңге.
Заңды тұлғаларға 1 жылға толық жазылу бағасы – 3170
теңге.
Жеке тұлғаларға 1 айға жазылу бағасы – 229 теңге.
3 айға толық жазылу бағасы – 686 теңге.
6 айға толық жазылу бағасы – 1372 теңге.
Баспасөзге жазылуды «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде,
қоғамдық таратушылар мен пошта тасымалдаушылары
жүргізеді.
Сүйікті досыңыз, тілекшіңіз, сырласыңыз, демеушіңіз «Сельский труженик» аудандық апталығымен əрдайым
бірге болыңыздар!
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
2 стр.
—‡·ÓÚÛ Ô‡Ú„ÛÔÔ ñ
̇ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚Â̸
В течение нескольких дней
первый заместитель председателя районного филиала партии
«Нұр Отан» Д. Е. Бекова посетила
все первичные организации районного филиала партии и встретилась
лицом
к
лицу
с
партийцами. Целью встреч стала
задача – поднять эффективность
работы первичных партийных
организаций и активизировать
работу каждого партийца.
Беседуя с членами партийных
групп поселка Молодежного Динара
Есмуратовна обратила их внимание
на то, что они слабо контактируют с
руководителями предприятий и организаций, с исполнительными и
представительными органами, зачастую остаются в тени, не оказывают
никакого
влияния
на
состояние дел в коллективе. Цель и
задача партийца, - подчеркнула
она, - своим трудом, дисциплиной,
ответственностью поднимать пре-
стиж партии, активно участвовать в
общественной жизни коллектива.
Председателям партийных организаций и партийных групп необходимо заботиться о поддержке и
рекомендовать для поощрения тех
партийцев, которые хорошо работают, соблюдают устав партии и
проявляют себя в жизни партийных
организаций.
Особое поручение было дано
партийным группам по подготовке
кадрового резерва партии. В связи
с этим, рекомендовано обратить
особое внимание на молодежь,
стремящуюся к карьерному росту и
проявляющую себя в делах парторганизации.
Во время встречи Д. Е. Бекова
также ознакомила присутствующих
с основными проектами, над которыми работает партия, затронула
вопросы партийной дисциплины,
своевременной уплаты членских
взносов, дала поручение провести
серьезную работу по подготовке и
приему в партию нового пополнения.
Принявший участие во встрече
председатель комиссии партийного
контроля районного филиала партии Е. А. Сулейменов заострил внимание
на
повышении
ответственности
председателей
партийных групп за решение проблем поселка, порекомендовал усилить контроль за их решением,
проявлять инициативу и принимать
меры к наведению порядка. Далее
он обратил внимание на тот факт,
что работая в основном с молодежью, партийные группы обходят
стороной людей более старшего
возраста. А их знания, жизненный
опыт могут пригодиться. В связи с
этим, он посоветовал шире вовлекать в ряды партии людей зрелого
возраста, которые принесут ей
пользу.
На той же встрече вниманию партийцев был представлен Кодекс
этики члена партии «Нұр Отан» и
зачитаны их обязанности в соответствии с Уставом и Доктриной партии.
По той атмосфере, в которой прошел разговор, можно было понять,
что он тронул присутствующих и
даст свои плоды.
Е. ВРОНА.
åÌ Ó„ Ó Á‡ ‚ ËÒ Ë Ú Ó Ú Ì ‡ Ò
Наш путь в будущее связан с
процветанием
нашего
государства, с единством и согласием нашего народа, с созданием
новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Для осуществления этих
идей в Доктрине партии четко
определены основные принципы и факторы, которые в
дальнейшем станут нормой
жизни каждого человека. Проекты партии направлены на решение проблем конкретных
социальных групп - ветераны,
пожилые, инвалиды, молодежь,
дети, материнство, бизнес. В
связи с этим поднимается на
новый уровень и работа первичных партийных организаций.
В партийной организации нашего
округа состоят 54 человека в возрасте от 22 до 67 лет. Это люди
самых разных национальностей и с
различным уровнем образования,
работники
государственной
службы, представители малого и
среднего бизнеса, главы крестьянских хозяйств, пенсионеры, а также
работники образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг.
На 2017 год первичной партийной
организацией был составлен план
работы, согласно которому мы работали. Ежеквартально проводились
собрания
ППО,
где
обсуждались основные вопросы реализация проектов партии, о награждении активистов партии и лучших работников различных сфер.
На собраниях обсуждалось и разъяснялось Послание Президента РК,
общественно-политические, социально-экономические вопросы, принимались меры по выполнению
решений вышестоящих партийных
органов.
На сегодняшний день работа
первичной партийной организации
сосредоточена на реализации проектов: «Бақытты балалық шақ» «Счастливое детство», «ЖастарОтанға» - «Молодежь для страны»,
«Жемқорлықсыз ел Гүлденген ел» «Страна без коррупции - процветающая страна», «Ұлы дала Елі
«Страна Великой Степи», «Ардагерлерді ардақтайық» - «С заботой
о старшем поколении», ориентированных на конкретные индикаторы
партийных проектов. Реализация
партийных проектов составляет основу деятельности ППО.
Следуя
проекту
«Бақытты
балалық шақ» - «Счастливое детство», были проведены совместно
с клубным работником мероприятия ко Дню защиты детей: концертная программа «Мы дети твои,
Казахстан. Нам жить в новом
мире», спортивные мероприятия,
конкурс рисунков «Мой Казахстан».
Цель и задача организаторов
праздника заключалась в том,
чтобы охватить всех детей из малообеспеченных
и
многодетных
семей. Индивидуальные предприниматели оказали спонсорскую помощь в организации детского
праздника. С целью реализации
проекта «Бақытты балалык шак» «Счастливое детство» глава крестьянского хозяйства «Лега» Лега К.Г.
установил игровую горку с качелями.
Большое внимание уделяется
проекту
«Ардагерлерді
ардақтайық» - «С заботой о старшем поколении». К празднованию
Дня Победы в нашем округе проведено праздничное шествие «Бессмертный
полк»,
а
также
торжественная линейка «Мы помним подвиг ваш бессмертный». Пожилым людям оказывается помощь
- расчистка снега, подвоз воды, заготовка дров, очистка территории.
Ежеквартально в сельском клубе
проводились собрания ППО по обсуждению и разъяснению Послания
Президента РК. По проекту «STОP
- қылмыс» «STOP -правонарушениям» было проведено обсуждение
Программы партии по противодействию коррупции на 2015-2025
годы. Проект программы был одобрен всеми членами партии ППО
Родниковское.
В нашем округе функционируют
фельдшерский пункт, средняя
школа, торговые точки, сельский
клуб, которые являются основным
проводником инноваций и улучшения благосостояния населения. В
соответствии с основными партийными проектами мы используем все
возможности, чтобы решить насущные проблемы села.
Проект «Жастар - Отанға» - «Молодежь - для страны» направлен на
формирование нового казахстанского патриотизма, социализацию
сельской молодежи. Поэтому большое внимание нами уделяется вопросам
казахстанского
патриотизма, воспитания молодежи. Для этого с учащимися
школы, молодежью села проводятся диспуты, круглые столы, различные
акции,
обсуждаются
Послания Президента. Молодежь
принимает активное участие в благоустройстве нашего села, регулярно
проводятся
месячники
благоустройства, субботники, чистый четверг.
По проекту «Ұлы дала Елі»«Страна Великой Степи» проведены мероприятия, пропагандирующие единство народов Казахстана,
силу и мощь нашего народа. Проводились торжественные собрания и
праздники, посвященные праздничным датам «Наурыз мейрамы», «8
Марта», «День единства». В целях
пропаганды и развития государственного языка Республики Казахстан проводились мероприятия,
конкурсы сочинений, конкурс «Жаркын болашақ».
Члены нашей ППО выписывают
газеты и журналы, регулярно платят
партийные взносы. На данный момент партийные взносы оплачены
до конца года.
В нашей работе самое главное это общение с жителями села, знание их проблем. Мы представляем
политику Елбасы, политику партии
«Нұр Отан», где самым ценным является единство и согласие.
Ш. АХМЕТОВА,
председатель первичной
организации парти
«Нұр Отан»
с. Родниковское
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
Аудан əкімі ауыл тұрғындарымен
кездесті
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов өз
бастамасы бойынша Озерное
селолық округіне қарасты Ералы
селосындағы
жалпы
ауыл
тұрғындарымен кездесіп қайтты.
Тұрғындардың мұң - мұқтажын, пікір
ұсыныстарын
тыңдап,
толғандырып жүрген мəселелермен
танысты.
Кездесу
барысында
ауыл
тұрғындарының дені коммуналдық
мəселелер, жеке малдары үшін
шабындық
жəне
жайылым
жерлердің аздығын əкім назарына
жеткізіп, түйіні шешілмеген проблемаларды шешіп беруін өтінді.
Бұнымен қоса, ауылға дəріхана
керек, ауырып қалсақ дəрі алу үшін
сонау ауданға бару керек, ал аудан
мен
екі
ортада
автобус
қатынамайды, жеке көлік иелерін
жалдап бару қымбат деп мұңын
шақты қариялар. Сондай - ақ,
түйіткілді мəселенің бірі ауылда
жастарға жұмыстың жоқтығы, мектеп жанындағы шағын орталықта
қазақ тобын ашу мəселесі де назардан
тыс
қалмады.
Осы
мəселелермен
қатар,
қандастарымыз ауылда Мешіт салынып жатқанын, бұл адами, рухани тұрғыдан балаларымыздың
тəрбиесіне оң əсерін тигізетінін,
иманды болатынына сенім білдіріп,
қуаныштарымен де бөлісті. Ауыл
ақсақалдары аудан əкімнің арнайы
келіп, хал ахуалын сұрағанына
ризашылығын білдіріп те жатты.
Аудан
əкімі
азаматтардың
ұсыныс пікірлерін тыңдай келе, бұл
мəселелер бойынша жан - жақты
зерделеп
шешу
жолдарын
қарастыратынын жеткізіп, кездесуге
келген аудан əкімінің орынбасары
Шалабаева А. Қ., аудандық орталық
ауруханасының директоры Травнева О. Н., ЖҚ жəне ƏББ басшысы
Тулеуова А. А., жер қатынастары,
архитектура жəне қала құрылысы
бөлімінің басшысы Николаева С. И.,
аудандық көші – қон аға инспекторы Төлеутай Қысатай, аудандық
білім, денешынықтыру жəне спорт
бөлімінен келген, т.б өкілдерге тапсырмалар берді.
«Мақсатымыз елді мекендерді
аралап, кемшіліктерді көзбен көріп,
соны жөнге салу, мұндай кездесулер атқарылған іс - шараларды
саралауға ықпал етеді. Туындаған
мəселелеріңіз шешімін табады. Біз
бюджеттің
жағдайына
қарап,
сіздердің мəселелеріңізді жүйелеп
шешеміз.
«Сабыр
түбі—сары
алтын» дегендей бірер жылда
жағдайымыз едəуір реттеледі», —
деді аудан əкімі Нұркен Кобжанов.
Гүлім СЕМБАЙ
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Құқық бұзушылықтың
алдын алу
Өткен аптада ауданымыздың
мемлекеттік
қызметкерлеріне
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің Қарағанды облысы
бойынша департаментінің бас
мамандары Бахтияр Макеев пен
Даурен
Оразбаев
семинар
өткізді.
қимылдар
қолдану,
қоғамдық
бақылау институттарын енгізу, мемлекеттік сыңайлы жəне жеке меншік
секторларында
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы əрекет жасау,
құқық қорғау жəне сот органдарында сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
мəдениет
деңгейін
қалыптастыру, т.б. талқыланды.
Семинарда
Қазақстан
Республикасының 2015 жылғы 18
қарашадағы
«Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы» Заңы бойынша мақсаты, міндеттері жəне
қолданылатын шаралар туралы
түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, ҚР
қолданыстағы Заңының нормаларын қатаң сақтау, жемқорлық
əрекеттердің алдын-алу бойынша
тапсырмалар берілді. 2014 жылдың
26
желтоқсанында
Қазақстан
Республикасының
2015-2025
жылдарға арналған Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы бекітілген стратегиясымен белгіленген басты
бағыттар:
мемлекеттік қызмет саласында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
Дəріс соңында ауданымыздың
мемлекеттік қызметкерлері өздерін
қызықтырған сұрақтарды қойып,
оларға толық əрі тыңғылықты жауаптар
алды.
Сондай-ақ,
жемқорлықтың
алдын
алу,
қызметкерлердің этикасы, қызметтік
көлік пен басқа да материалдық
құралдарды қызметтен тыс пайдаланбау
туралы
мəселелер
қозғалды.
Құқық бұзушылықтың алдын алу
жүйесін
тиімді
қалыптастыру
мақсатында, сыбайлас жемқорлық
пен құқық бұзушылықтарды болдырмау үшін тұрақты негізде
мақсатты жұмыстар жүргізілетіні
қорытындылап атап айтылды.
Гүлім СЕМБАЙ
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
Интеллектуальный базис прорыва в будущее
Впечатляюще проведенный и небывало ярко завершенный, начал
постепенно уходить в прошлое глобальный проект Главы нашего государства – Елбасы Нурсултана
Назарбаева – Международная специализированная
выставка
«ЭКСПО-2017» в юной столице
нашей страны – Астане. Как подчеркнул на закрытии выставки
Глава государства, столица Казахстана оказалась в эпицентре глобального внимания и пристального
интереса всего мира.
Этим проектом Республика Казахстан в очередной раз заявила о
себе мировому сообществу как о
стране, всего за четверть века построившей принципиально новую
для себя государственность, преодолевшей непростой переходный
период и ныне устойчиво развивающейся, последовательно достигающей системных стратегических
успехов и открытой всему миру.
Выставка стала важнейшим событием 2017 года для Казахстана,
она убедительно прозвучала и в
глобальных масштабах.
Особенно с учетом выбранной
тематики «Энергия будущего».
Такой выбор во многом обеспечил глубокую соразмерность мероприятия не только процессам,
идущим в данной важной отрасли
глобальной экономики, но и созвучность чаяниям людей в условиях
роста неопределенностей и критических вызовов в мире, вырабатывающем новые парадигмы и
модели своего существования.
О масштабах и содержании
ЭКСПО-2017, откликах на нее, приходящих со всего мира, сказано уже
немало. Выставка, безусловно, явилась убедительным успехом Казахстана. Но это только одно
измерение данного события, локальное во времени и пространстве. Выставка имеет и другие
измерения. Как говорится, «большое видится на расстоянии», и приходит
время
аккумулировать
разрозненную информацию и покрупному взглянуть на последствия
ЭКСПО для нашей страны.
Эти последствия очень важные и
«долгоиграющие», и они еще выше
поднимают планку значимости выставки и проводившихся в ее рамках мероприятий.
В данной связи хочу поделиться
соответствующими впечатлениями
в наиболее близкой для меня проблематике – научно-технологической и образовательной сфере.
Выступая на закрытии выставки,
Президент Казахстана особо подчеркнул, что она «оказала положительный
мультипликативный
эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей
страны».
Чтобы глубже понять, какими
будут эффект и толчок ЭКСПО, ее
последствия можно условно подразделить на несколько крупных
групп.
Первая – это, безусловно, прямое продвижение представленных
на выставке достижений в практику
– в реальную экономику и общественную жизнь стран планеты.
Инновации – в жизнь
Реализация и распространение
экспонировавшихся на ЭКСПО достижений в производстве и социальной
сфере
мира
подразумеваются как одна из важнейших и непосредственных целей
проведения выставок.
В сегодняшнем мире существуют
достаточно эффективные механизмы промышленного освоения
подобных достижений, основанные
прежде всего на апробированных и
надежно работающих инновационных системах развитых стран. Поэтому за судьбу показанных на
ЭКСПО-2017 экспонатов в мировой
практике можно не беспокоиться.
Другое дело – Казахстан, для нас
это дело новое. Во-первых, подобная выставка и для нашей страны,
и для региона – первая в истории.
Во-вторых, пока еще не до конца
налажен механизм практического
освоения технических и технологических инноваций.
А задача взять все лучшее с
ЭКСПО и освоить в производстве
достаточно жестко поставлена Главой государства. Да и возможности
для этого у страны – хозяйки
ЭКСПО – по-настоящему уникальные. И если их удастся хотя бы частично реализовать в собственном
производственном, энергетическом
и других секторах экономики, Казахстан сможет совершить серьезный
технологический рывок в целом
ряде направлений.
Работа по этому вопросу велась
с самого начала выставки, ведется
она и сейчас, причем в общегосударственном масштабе.
О ее направленности и масштабах свидетельствуют, в частности,
следующие данные.
Так, Министерство энергетики РК
сообщило, что была сформирована
специальная рабочая группа, осуществившая мониторинг и анализ
технологий, представленных на выставке. По результатам ее работы
составлен перечень из 105 достижений, потенциально эффективных
для внедрения в Казахстане. Они
разработаны в таких странах, как
Австрия, Германия, Нидерланды,
Испания, Великобритания, Россия,
Канада, Финляндия и другие, и
представляют сферы нефти и газа,
угольной и атомной промышленности, электроэнергетики, энергосбережения
и
возобновляемых
источников энергии, экологии, контроля качества воздуха и так далее.
В настоящее время министерство
прорабатывает вопросы реализации этих проектов, составляет соответствующую «дорожную карту».
Сообщалось, что конкретная заинтересованность бизнеса проявлена уже к 68 предложенным
технологиям, а одна из них уже проходит эксплуатационное тестирование
в
Астане
(финская
инновационная станция экологического мониторинга).
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что благодаря
ЭКСПО ведомство выбрало 66
новых технологий из 15 стран мира.
Они представлены в том числе
сферой эффективного использования энергии ветра и солнца, в частности, для отдаленных пастбищных
участков. Ведомство также проявило интерес к инновационным
способам промышленных технологий очистки воды и воздуха, переработки отходов.
Идет аналогичная работа и в регионах Казахстана.
К примеру, в Карагандинской
области намерены реализовывать
более 30 проектов, представленных
на выставке. Интересные проработки идут в Актау. Они связаны с
проектом Smartcity, разработанным
именно для этого города одной из
крупнейших инжиниринговых компаний Италии и представленным на
ЭКСПО-2017. Разработчики сообщили, что этот проект нового
энергетически автономного квартала на 120 тыс. жителей вызвал
интерес у представителей власти,
получено одобрение со стороны казахстанского Правительства и со
стороны инвесторов. Уже скоро
нужно будет переходить к действиям. И такие примеры не единичны.
Поэтому есть надежда, что направляемая государством массированная реализация инноваций
ЭКСПО-2017 в реальном секторе
экономики позволит «разбудить»
отечественный бизнес в плане интереса к внедрению инноваций, послужит
росту
отечественного
спроса на инновации (его нынешняя слабость по сравнению с развитыми странами, на мой взгляд,
существенно замедляет развитие
инновационного процесса в Казахстане). Ведь на волне единовременной реализации десятков и
десятков инноваций ЭКСПО это
препятствие может быть в определенной степени нивелировано.
При этом, естественно, пройдет и
практическое совершенствование
деятельности национальной инновационной системы Казахстана, ее
институциональных элементов и
методологии. Все это в совокупности придаст знаковый импульс инновационному
развитию
Казахстана и его экономике в
целом.
Вторая группа факторов ЭКСПО,
которая окажет продолжительное и
системное влияние, связана с научным и инженерным развитием и
взаимодействием.
Наука и инженерия – главная
основа инноваций
Это ярко показал Всемирный
конгресс инженеров и ученых
«Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации», организованный в рамках
ЭКСПО-2017 Национальной инженерной академией РК (НИА РК) и
Казахстанской национальной академией естественных наук (КазНАЕН) и ставший уникальнейшим
мероприятием в истории Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона.
Конгресс, адекватный по тематике самой выставке, собрал цвет
мировой науки и инженерной
мысли в сфере энергии будущего. В
нем приняли участие 4 нобелевских
лауреата: Ражендра К. Пачаури –
председатель правления Института
энергии и ресурсов (Индия, США),
Рае Квон Чунг – руководитель отдела по окружающей среде и устойчивому
развитию
ЭСКАТО
(Республика Корея), Риккардо Валентини – директор Европейского
средиземноморского центра климатических изменений (Италия),
Мохан Мунасингхе – председатель
Института развития Munasinghe
(Шри-Ланка), 11 лауреатов Международной премии «Глобальная
энергия» – видных ученых и специалистов в области мировой энергетики. Всего же в конгрессе
участвовали более тысячи представителей из 51 страны.
Форум поддержали очень авторитетные международные организации: Международное агентство по
возобновляемым источникам энергии IRENA, Международная ассоциация водородной энергетики,
Всемирный совет будущего, Федерация инженерных институтов исламских стран и еще целый ряд
организаций.
Приветствие участникам конгресса направил Президент Казахстана
Нурсултан
Назарбаев,
выразивший уверенность, что «проведение Всемирного конгресса инженеров и ученых (WSEC) в Астане
придаст новый импульс процессу
поиска эффективных решений
энергетических проблем человечества и внесет значимый вклад в совершенствование
глобальной
модели экономического роста».
Конгресс четко показал, что главной основой технологических инноваций в сфере энергетики будущего
являются достижения фундаментальной науки, трансформирующиеся
через
прикладные
исследования и инженерные разработки в новые технологии и продукты, переворачивающие наши
представления о возможностях развития человечества.
Именно по этой цепочке получены такие принципиальные достижения,
как
более
чем
четырехкратное снижение цен на
солнечную энергию за последние
10 лет, аналогичное снижение в
сфере ветровой энергии, что впервые в мировой практике ввело возобновляемую энергетику в список
рыночно конкурентоспособных и
доступных для человечества источников развития.
На конгрессе отчетливо прозвучало мнение, в том числе и казахстанских
участников,
о
необходимости поддержки дальнейшего развития альтернативной
и возобновляемой энергетики, но
одновременно и о нецелесообразности форсированного и экономически
неоправданного
ее
противопоставления традиционной
энергетике, которая в разумном балансе останется еще долгое время
одним из важных источников энер-
гии.
Конгресс существенно поднял авторитет и узнаваемость казахстанской
науки
и
инженерной
деятельности на мировой арене.
Труды участников конгресса были
опубликованы ведущими мировыми
научными изданиями и вошли в копилку глобальных знаний человечества.
Выстроены устремленные в будущее новые эффективные цепочки
связей
с
известными
мировыми организациями и научными центрами, ведущими учеными,
международным
инновационно-производственным
сектором.
К примеру, только на долю НИА
РК пришлось 4 заключенных в ходе
конгресса меморандума о сотрудничестве, в том числе с Корейским
обществом по новой и возобновляемой энергии (KSNRE) – известным
центром
в
сфере
фотовольтаики, водородной, геотермальной, гидро- и биоэнергетики, с Национальной академией
наук Грузии, с Институтом развития
Munasinghe (Шри-Ланка), основателем которого является лауреат Нобелевской
премии
Мохан
Мунасингхе, принявший участие в
конгрессе.
Также меморандумы заключили
КазНАЕН – с Российской академией народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте РФ для проведения совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и
разработок, а Национальный ядерный центр РК – с Международной
организацией ИТЭР для развития
сотрудничества в области термоядерного синтеза, уникальной материально-технической базой для
этого может стать казахстанский Токамак КТМ.
Казахстанским научно-инженерным сообществом также установлены тесные и долгосрочные
контакты и достигнуты договоренности о сотрудничестве с такими известными
международными
компаниями, как ABB, Areva,
Siemens и Vattenfall, ведущими научно- исследовательскими организациями (центрами Гельмгольца,
Обществом и институтами Фраунгофера), многими другими инновационными и производственными
компаниями, международными органами и организациями, специализированными центрами науки и
техники разных стран.
Эти контакты и продуктивное
взаимодействие станут еще одним
кумулятивным и долговременным
фактором, поднимающим научный
и инновационный процесс в Казахстане на новую ступень развития.
В качестве третьей группы важных последствий ЭКСПО можно выделить влияние на образование, на
подготовку
квалифицированных
кадров.
Человеческий капитал
Говоря о том, что квалифицированные кадры в научно- инновационном
процессе
являются
ключевым звеном, мы полностью
осознаем, что их полноценная подготовка системой образования немыслима,
во-первых,
без
существенного повышения престижности естественно-научных и
инженерных специальностей и, вовторых, без активного приобщения
учащейся молодежи к участию в научных исследованиях и инновационных
разработках.
Хочу
особенно подчеркнуть необходимость развития фундаментальных
исследований в вузовском секторе.
Именно они создают у молодежи
тот фундамент знаний и научных
способов мышления, который сохраняет свою ценность на долгие
десятилетия. Участие же в прикладных исследованиях призвано стимулировать развитие у молодежи
инновационной, в определенной
степени
предпринимательской
жилки в науке.
В этом плане ЭКСПО-2017 сделала многое. Даже самое поверхностное ознакомление с выставкой
способствовало пробуждению интереса молодежи к инновациям, научно-технологическим
достижениям, повышению уваже-
ния к труду инженеров и ученых,
желанию приобщиться к их деятельности.
Кроме того, выставка создала
широкие возможности для установления новых научно- образовательных контактов и взаимодействия
казахстанских вузов с научными
центрами и вузами зарубежных
стран. В ходе ЭКСПО был подписан
целый ряд меморандумов и соглашений о таком сотрудничестве, как
в научно-инновационной сфере и
коммерциализации результатов научных исследований, так и в совершенствовании учебного процесса,
развитии академической мобильности.
В частности, только в рамках
Всемирного конгресса инженеров и
ученых состоялись встречи и укрепление контактов казахстанских организаций с такими авторитетными
на мировой арене вузами, как Стэнфордский университет и Университет Делавэр (США), Познаньский
университет естественных наук и
Университет технологий Люблина
(Польша), Университет Куртин (Австралия), Китайский университет
горнодобывающей промышленности и технологий, университет
нефти Китая (КНР), Университет
Токио (Япония).
Это еще один долговременный
фактор влияния ЭКСПО-2017.
Также можно приветствовать инициативу Министерства образования
и науки РК о создании широкодоступного единого цифрового образовательного ресурса по научным
материалам экспозиции ЭКСПО2017 с целью дальнейшего использования
в
образовательном
процессе начиная со школьной скамьи.
Четвертая группа долговременных
факторов
последействия
ЭКСПО – формирование инфраструктуры и условий для разработки и продвижения проектов по
цепочке «наука – коммерциализация – освоение».
Инфраструктура и условия для
дальнейшего развития
Президент Каз ахстана Нурсултан Назарбаев по итогам выставки
акцентировал внимание и на необходимости создания условий для
дальнейшего развития казахстанской науки, поддержки молодых
ученых, эффективном использовании для этого инфраструктуры
ЭКСПО-2017.
Он отметил, что завершение выставки дает начало запуску нескольких
новых
масштабных
проектов на ее базе.
Прежде всего это Международный финансовый центр «Астана»,
который должен стать финансовым
хабом, центром притяжения инвестиций и занять достойную нишу в
международной финансовой системе.
Так же на базе объектов ЭКСПО
будет создан Международный
центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиций, он призван
содействовать продвижению «зеленых» технологий, трансферту инноваций
для
социального
и
экономического прогресса. К формированию этого центра привлекается лидер вузовского сектора
страны – Назарбаев Университет.
Все это послужит укреплению инфраструктурного обеспечения научно-инновационной деятельности
в стране и дальнейшей службе
всего выставочного комплекса на
благо развития Казахстана.
В заключение подчеркну: Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» «Энергия
будущего», ставшая выдающимся
успехом Казахстана, оказывает и
будет оказывать многостороннее,
продолжительное и благотворное
воздействие на нашу страну, на диверсификацию ее экономики, научное,
технологическое
и
инновационное развитие.
И в том, чтобы это воздействие
оказалось максимально полезным,
крайне важны роль государства,
эффективное взаимодействие с
наукой, бизнесом и мировым сообществом.
Бакытжан ЖУМАГУЛОВ,
депутат Сената Парламента
РК, академик
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
4 стр.
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
8 í îÿ á ðÿ - Äåíü ñ ò à òèñòèêè
”‚‡Ê‡ÂÏ˚ ‡·ÓÚÌËÍË
‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ
ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË!
Вот уже девяносто семь лет в нашей стране 8 ноября отмечается ваш профессиональный праздник – День статистики. Государственная служба статистики выполняет
незаметную, но очень важную работу по сбору, обработке,
систематизации информации различных направлений
нашей жизни, необходимых для анализа состояния дел в
экономике, социальной и демографической сфере с тем,
чтобы оптимизировать работу различных отраслей и ведомств и повысить эффективность их работы. На протяжении всего периода становления статистики труд ее
специалистов был и остается примером высокого профессионализма и ответственности в решении поставленных
задач. Работа по совершенствованию этой науки ведется
постоянно – идет внедрение новых информационных технологий, методов исследования и учета статистической информации. Это делается для того, чтобы статистические
данные были как можно более точными и объективными и
отражали истинное положение дел.
Свой достойный вклад в формирование информационной
базы вносите и вы, работники управления статистики нашего района, показывая при этом ответственный подход к
делу и высокое качество работы. Спасибо вам за это.
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам здоровья и благополучия. Пусть
ваш вклад в развитие района всегда будет весомым и полезным!
Н. КОБЖАНОВ,
аким района
К. САККУЛАКОВ,
секретарь районного маслихата
Моя история:
Ирина Андреева
◊ËÚ‡ˇ ‚ „‡ÁÂÚ‡ı ÒÛıË ÒÚ‡ÚËÒÚ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚Â, ‚ˇ‰ ÎË
ÍÚÓ-ÚÓ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÂÚÒˇ ̇‰ ÚÂÏ,
˜ÚÓ Á‡ ÌËÏË ÒÚÓËÚ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È
ÚÛ‰ β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚ ÒÓ·Ë‡˛Ú, ‡Ì‡ÎËÁËÛ˛Ú,
Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú, ‰Â·˛Ú ‡Ò˜ÂÚ˚. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚËÏ Î˛‰ˇÏ,
Ï˚ ËÏÂÂÏ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ Ë Ó·¯ËÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó·Ó ‚ÒÂı
‡ÒÔÂÍÚ‡ı ̇¯ÂÈ ÊËÁÌË. Ã˚
ÏÓÊÂÏ Òӄ·¯‡Ú¸Òˇ ËÎË Ì Òӄ·¯‡Ú¸Òˇ Ò ÌËÏË, ÌÓ Ó·ˇÁ‡Ì˚
‰Ó‚ÂˇÚ¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ëı
‡·ÓÚ‡, ÓÌË Á‡ Ì ‚ ÓÚ‚ÂÚÂ.
»Ë̇ œÂÚӂ̇ ¿Ì‰‚‡
Û·ÂʉÂ̇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ Ӊ̇ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı
Ë
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı.
¬
‡ÈÓÌÌÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Ó̇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÚË
„Ó‰‡. –̇˜‡Î‡ ‡·Óڇ· ÔÓÒÚ˚Ï
ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ, Á‡ÚÂÏ ·˚· ̇Á̇˜Â̇ ‚Â‰Û˘ËÏ ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ.
¬ ÍÓÎÎÂÍÚ˂  ̇Á˚‚‡˛Ú ‚ÒÂÁ̇˛˘ÂÈ, Ú‡Í Í‡Í Ó̇ ̇ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂΠÁ̇ÂÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ ‰Ó Ò‡Ï˚ı
ÚÓ̘‡È¯Ëı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ. ≈ ‰Ó·ÓÒÓ-
‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ‡·ÓÚ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ‚ÓÒıˢÂÌËÂ.
¬ÒÂ, ̇‰ ˜ÂÏ ÔÓ‡·Óڇ· »Ë̇
œÂÚӂ̇, ҉·ÌÓ Ë‰Â‡Î¸ÌÓ. ÕÂ
·˚ÎÓ ÒÎÛ˜‡ˇ, ˜ÚÓ· Ó̇ Ì ‚Ó‚ÂÏˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë· ͇ÍËÂ-ÎË·Ó
‰‡ÌÌ˚Â, ËÎË ÌÂÒ‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ
Ò‰‡Î‡ ÓÚ˜ÂÚ, ‰ÓÔÛÒÚË· ͇ÍÛ˛-ÚÓ
ӯ˷ÍÛ. Ó̘ÌÓ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÂÈ ‚
˝ÚÓÏ ·Óθ¯ÓÈ ÓÔ˚Ú, ÌÓ Ë ‰ÂÎÓ‚˚ı ͇˜ÂÒÚ‚ ˝ÚÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ Ì Á‡ÌËχڸ
ñ
‡·ÓÚ‡ÂÚ
‚Ò„‰‡
ÒÓÒ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓ, ÒÚ‡‡ÚÂθÌÓ.
œÓ Ò‚ÓÂÈ Ì‡ÚÛ »Ë̇ œÂÚӂ̇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰Ó·ÓÊ·ÚÂθÌ˚È, ̇‰ÂÊÌ˚È. Õ‡ Ì ‚Ò„‰‡
ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÓÊËÚ¸Òˇ ñ ‚˚Û˜ËÚ,
ÔÓÏÓÊÂÚ, ÔÓ‰‰ÂÊËÚ. –Â‰Ë ÔÓ˜Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ‚  ‡‰ÂÒ, ÓÚ
ÍÓÎ΄ ÔÓ ‡·ÓÚ ˇ ÛÒÎ˚¯‡Î‡ Ë
Ú‡ÍÛ˛ ñ ıÓÓ¯ËÈ ‰Û„. ›ÚË ÒÎÓ‚‡
ÚÓÌÛÎË ÏÂÌˇ ·Óθ¯Â ‰Û„Ëı.
ƒÛ„ÓÏ, ‰‡ Í ÚÓÏÛ ÊÂ, ıÓÓ¯ËÏ,
̇ÁÓ‚ÛÚ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ͇ʉӄÓ. ƒÎˇ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ· ˝ÚÓ Á‡ÒÎÛÊËÚ¸, ÌÛÊÌÓ
ÔÓÈÚË ˜ÂÂÁ ÏÌÓ„ÓÂ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ÌË Ó‰ËÌ ÔÛ‰ ÒÓÎË ‚ÏÂÒÚÂ
Ò˙ÂÒÚ¸. Õ ÒÓÏÌ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ
»ËÌÛ œÂÚÓ‚ÌÛ ÓÌË ËÒÍÂÌÌÂ
Ò˜ËÚ‡˛Ú Ò‚ÓËÏ ‰Û„ÓÏ, ‡ Ó̇ Ë ‚
Ò‡ÏÓÏ ‰ÂΠıÓÓ¯ËÈ ‰Û„.
≈. ¬—ŒÕ¿
Статистика – дело
надежных людей
8 ноября отмечают свой профессиональный праздник работники государственной службы статистики
нашей республики. Эта дата выбрана не случайно. Именно в день
8 ноября далекого 1920 года по решению Совнаркома было утверждено
положение
о
государственной статистике и образована служба статистики в Казахской ССР. В феврале 1932 года
образовано Карагандинское управление
народно-хозяйственного
учета. Именно так называлась на
тот момент эта служба. А в конце
1940 года в связи с образованием
Осакаровского района образована
районная инспекция народного хозяйственного учета, которую возглавил В. Нестеренко. Полные данные
этого человека с годами забылись,
но его фамилия в истории районной
статистики осталась, как остались
имена сотрудниц, которые отработали в службе статистики района по
много лет, оставив о себе самые
добрые воспоминания. Сегодняшний коллектив с чувством глубокой
благодарности вспоминает своих
наставников – Тамару Федотовну
Прокопенко, Таисию Алексеевну
Чумаченко, которых, к сожалению,
уже нет в живых, а также Наталью
Ивановну Фрост, Любовь Григорьевну Руш, Екатерину Яковлевну
Жилкову, которые сравнительно недавно ушли на заслуженный отдых.
Их вклад в развитие и становление
управления статистики района неоценим.
Сегодня в управлении статистики
района работают четыре сотрудника. Трое из них в органах статистики более пятнадцати лет. Это
руководитель управления Ольга
Алексеевна Королева, главный специалист Людмила Анатольевна Попова и ведущий специалист Ирина
Петровна Андреева. В этом году в
их коллектив влился новый сотрудник – Александр Григорьевич Дуленцов. Этот молодой человек
принят на должность ведущего специалиста и за сравнительно небольшой период работы проявил
себя с хорошей стороны. К своим
обязанностям относится добросовестно, любознательный, стара-
тельный. Так что новым коллегой
коллектив доволен.
Что касается основной, женской
половины коллектива, то она заслуживает самых добрых слов. Это настолько
ответственные
и
добросовестные люди, что уровень
их ответственности и добросовестности трудно описать. Если нужно
для дела, они не посчитаются ни с
временем, ни с нагрузкой, сделают
все на самом высоком профессиональном уровне, качественно и в
срок. А нагрузка, нужно сказать, на
каждой из них лежит существенная.
Сбор, анализ, учет, расчеты, прогнозирование информационно-статистических данных ведется из
месяца в месяц, из года в год. И это
еще не все.
Для меня, например, была большой новостью такая функция
управления статистики, как обеспечение сохранности государственных и коммерческих тайн и
конфиденциальности первичной
статистической информации в соответствии с Законом государственной статистики. Никогда не думала,
что данные статистических отчетов,
которые сдаются предприятиями,
организациями,
учреждениями,
предпринимателями в управление
статистики конфиденциальны. Эта
конфиденциальность со стороны
управления гарантируется и обеспечивается на должном уровне.
Вместе с сотрудниками управле-
ния статистики работает еще один
человек – Кульнас Каиржановна
Алибекова. Она – представитель от
филиала РГП НА ПХВ ИВЦ Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан. Представьте, насколько длинным было б название
ее должности, если расшифровать
всю вышеприведенную аббревиатуру. А если сказать проще, то она
занимается вводом первичных отчетов и информационных данных,
подготовленных
сотрудниками
управления статистики в нужную
программу, когда требуется, обновляет программы. Работа у нее не
менее кропотливая, тонкая. Но
Кульнас Каиржановна с ней справляется легко и за более чем пятнадцатилетний стаж работы в этой
должности наработала большой
опыт.
Бытует мнение, что в женских
коллективах, как правило, обстановка бывает напряженной. Коллектив управления статистики не из
этого числа. Наоборот, в этом маленьком коллективе царит взаимопонимание, доверие и уважение
друг к другу. Здесь все радуются успехам своих коллег, поддерживают
друг друга, в случае необходимости
взаимозаменяют и выручают. Поэтому и работа здесь спорится.
Е. ВРОНА
В поддержку предпринимательства
В озвученном Главой государства Н. А. Назарбаевым
Плане нации «100 конкретных шагов» важное внимание уделено развитию в стране предпринимательства.
С целью проведения разъяснительной работы среди
населения о мерах государственной поддержки бизнеса в течение десяти дней во все сельские округа выезжала рабочая группа, созданная распоряжением
акима Осакаровского района Н. С. Кобжановым. Во
встречах приняли участие предприниматели, безработные, учащиеся 9-11 классов. Им было дано разъяснение о программах кредитования через ТОО «КТ
«Сарыбел», через банки второго уровня, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по открытию
кооперативов, по оказанию безвозмездных услуг предпринимателям филиалом палаты предпринимателей,
по краткосрочному обучению востребованным на
рынке труда профессиям и навыкам, по выплатам государственной адресной помощи нового формата.
В ходе встреч поступало много вопросов по недоступному финансированию, по длительному рассмотрению заявок на кредитование, по отсутствию залогов
у сельских жителей. Особый интерес у жителей села
вызвал принятый закон об открытии сельскохозяйственных кооперативов, его преимуществах и недостатках. В свою очередь, директор филиала палаты
предпринимателей Б. К. Сыздыкова сообщила о том,
что проблем в регистрации, получении займа для СПК
и его членов нет, вся работа будет выполнена специалистами филиала, лишь бы к объединению в СПК у жителей было желание.
В дальнейшем работа в данном направлении будет
продолжена. С принятием новых законов, правил, инструкций, рабочая группа будет давать разъяснения жителям сельских округов.
Соб. инф.
Осакаров ауданы
тұрғындарының назарына
К сведению жителей
Осакаровского района
«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу жəне
бəсекелестікті қорғау комитетінің Қарағанды облысы
бойынша департаменті» РММ №114 – НҚ (27.10.2017
ж.) Бұйрығына сəйкес, «Саввиди В.Н.» ЖК таратушы
желілер арқылы суды беру қызметіне, оңайлатылған
тəртіппен тариф жəне тарифтік сметасы бекітілді.
«Саввиди В.Н.» ЖК, 2017 жылғы 15 қарашадан
қолданысқа енгізе отырып, таратушы желілер арқылы
суды беру қызметіне негізгі бұйрықтың 1 м3 үшін ҚҚС –
сыз 122,69 теңге мөлшеріндегі тарифті құрайды.
Приказом РГУ « Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции
и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области» за № 114-ОД от 27.10.2017 г. «Об утверждении
тарифа и тарифной сметы согласно утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке на услуги подачи воды по
распределительным сетям индивидуальному предпринимателю «Саввиди В. Н.», утвержден тариф на услуги
подачи воды по распределительным сетям в размере
122, 69 тенге за куб. м без учета НДС с 15 ноября 2017
года.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
К
10-летию
Уважаемые работники
Центра обслуживания населения!
Сердечно поздравляем вас с 10-летием со дня создания в Республике Казахстан Центров обслуживания населения. С созданием ЦОНов на вас была возложена важная миссия – обеспечение равного доступа к получению
государственных услуг для всех граждан, повышение качества услуг и сокращение сроков по их оказанию. Вы успешно справляетесь с этой задачей и не менее
успешно выполняете новые обязанности, возложенные на вас в связи с созданием Государственной корпорации «Правительство для граждан», значительно
расширившей ваши возможности в оказании государственных услуг.
Новое дело потребовало от вас хорошего знания компьютерных технологий,
высокого профессионализма, умения работать с людьми. Не случайно, в ЦОНы
пришли и работают молодые, образованные и хорошо воспитанные люди, легко
осваивающие все новое, прогрессивное, беспрекословно следующие нормам
этики и поддерживающие на должном уровне имидж своей службы.
Вместе с благодарностью за ваш труд, примите от нас самые теплые пожелания здоровья, личного благополучия и дальнейшего профессионального роста.
Н. КОБЖАНОВ,
аким района
К. САККУЛАКОВ,
секретарь районного маслихата
Моя история:
Марат Торебеков
Еще недавно нас мог удивить, а
кого-то и возмутить тот факт, что на
должность руководителя назначают
человека, которому еще нет и тридцати. Мы привыкли к тому, что руководитель должен быть человеком
солидным, опытным, имеющим за
плечами богатый послужной список. Но время изменило эти требования. Чтобы стать руководителем,
сегодня достаточно проявить себя
инициативным, квалифицированным, умеющим прогрессивно мыслить, организовать работу и
принимать действенные решения.
Возраст не
помешал
стать руководителем Мар а т у
Анарбековичу
Торебекову. В
свои
двадцать девять
лет он возглавил Отдел №
1 Осакаровского района
Департамента «Центр
обслуживания населения». Пришел он работать
в Центр обслуживания населения района по окончании колледжа «Болашак», в 2007 году. Начинал свою
трудовую биографию в качестве инспектора. Несмотря на то, что в тот момент ЦОНы были только созданы, как
говорится, начинали с нуля, Марат
Анарбекович очень быстро постиг все
стороны его деятельности и с первых
дней проявил себя человеком инициативным, упорным. Какие бы задачи
перед ним не ставились, он доходил
до их сути, старательно доводил дело
до логического конца, всю работу выполнял грамотно, тщательно, в соответствии с требованиями. А как
человек доброжелательный, общительный, хорошо воспитанный, легко
находил общий язык с клиентами, в отношении к ним был всегда вниматель-
ным и чутким. С легкостью вписался
Марат Анарбекович и в свой новый, совсем молодой коллектив, и своим уважительным, тактичным отношением к
коллегам быстро завоевал к себе уважение. Новость о том, что спустя четыре года работы в ЦОНе, он получил
повышение по службе и был назначен
начальником оперативного зала, была
воспринята по-доброму, с пониманием
того, что он ее заслужил.
В должности начальника оперативного зала Марат Анарбекович отработал почти пять лет и только
подтвердил свои деловые качества. К
своим обязанностям всегда относился
добросовестно, был примером для
других. Хорошие показатели в труде,
профессионализм, которого он достиг
за достаточно небольшой трудовой
стаж, послужили основанием для на-
5 стр.
ЦОНа
С п о ст а в л е н н ы м и зад ачам и
справ л я ют ся
Центры Обслуживания населения были
созданы в 2007 году для оказания казахстанцам государственных услуг по принципу одного окна, чтобы исключить
бюрократию и устранить административные барьеры. Главными положительными
качествами ЦОН стали обеспечение равного доступа для всех, создание возможности в одном месте получить услуги по
изготовлению документов различных органов, а также исключение непосредственного контакта между исполнителями
документов и гражданами.
Филиал Отдела №1 Осакаровского района
начинал свою деятельность под
руководством Ахметова А. Е. Под
его началом трудились такие сотрудники, как: Усачев Н. Н., Гутшмидт
А.
В.,
Июдина
Н.,
Смыкалова Е. С., Бадер И., Чайка
И., Назымбекова А., Шайкенова
К., Канафина А., Апачиди П. И.,
Зайвая Н., Омарова Г. Б., Смагул
М., Тойкенова Ж. Ж., Задворная
Л. Н., в том числе и я. На тот момент насчитывалось 59 видов государственных
услуг,
оказываемых в центрах обслуживания населения. За 10 лет
своего существования в ЦОНе
произошли большие перемены.
Правительством Республики Казахстан 29 января 2016 года было
принято постановление № 39 «О
создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Оно
предусматривало реорганизацию республиканских государственных предприятий на праве
хозяйственного ведения «Центр обслуживания
населения» Комитета связи, информатизации
и информации Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан, «Центр по
недвижимости» Министерства юстиции Республики Казахстан, «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по
делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами
Министерства
национальной
экономики Республики Казахстан и республиканского государственного казенного предприятия «Государственный центр по выплате
пенсий» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
путем слияния и преобразования в некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
со стопроцентным участием государства в его
уставном капитале. 7 апреля 2016 года на основании этого постановления Правительства
Республики Казахстан путем реорганизации
указанных государственных предприятий было
создано некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство
для
граждан»,
которое
в
установленном законодательством порядке
было зарегистрировано в Департаменте юстиции города Астана.
В целях обеспечения непрерывности процессов оказания государственных услуг, приказом
Уполномоченного
лица
Комитета
государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
от 8 апреля 2016 года №01 в регионах страны
были созданы 70 филиалов и 1 представительство некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство
для граждан». На данный момент ЦОНом оказывается 618 государственных услуг. В Отделе
№1 Осакаровского района также произошли
большие изменения. За это время сменился
многочисленный состав инспекторов. Но среди
них есть те, кого можно считать «ветеранами»
ЦОНа. В их числе: Смыкалова Е. С., Задворная
Л. Н., Тойкенова Ж. Ж.
За годы работы в ЦОНе эти сотрудницы проявили себя только с хорошей стороны. Они
безупречно выполняют свои обязанности, дисциплинированные, ответственные, умеют выслушать и услышать клиентов, в случае
необходимости разрядить напряженную обстановку, щедро делятся своим опытом с новичками.
От всей души поздравляю коллектив ЦОНа
с юбилейной датой – 10-летием создания этой
службы. Крепкого всем вам здоровья, радости,
счастья, плодотворной работы и преданности
своему делу.
М. ТОРЕБЕКОВ,
руководитель Отдела № 1
Осакаровского района Департамента
«Центр обслуживания населения».
Свое дело знает хорошо
значения Марата Анарбековича руководителем Отдела № 1 Осакаровского
района Департамента «Центр обслуживания населения, – филиала НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области. Возглавляет Отдел он в
течение полутора лет. Высокая должность не повлияла на его человеческие
качества. Он остается таким же простым в общении, доброжелательным,
в меру строгим и требовательным, и
что важно, прекрасно знает свое дело
и относится к нему с той же ответственностью, с какой относился с первых дней работы в ЦОНе.
Коллектив Отдела № 1
Осакаровского района
Департамента «Центр
обслуживания населения».
Кроме Отдела № 1 Департамента «Центр
обслуживания населения», действующего в
поселке Осакаровка, в нашем районе работает Отдел № 2, расположенный в поселке
Молодежный. На сотрудников этого отдела
возложены не менее ответственные задачи
по обслуживанию населения поселка и
близлежащих сел.
Несмотря на то, что ЦОН (так его по-прежнему называют в народе) работает шесть дней
в неделю, поток граждан здесь всегда большой. Случается, за день сюда обращается до
ста человек. При этом вопросы самые разные
– по регистрации недвижимости, оформлению
и выплате пенсий и пособий, по оказанию электронных услуг – адресные справки и справки о
несудимости, электронные подписи, документы
по линии ЗАГС (ныне РАГС) и так далее. Так
что в течение дня нужно десятки раз переключаться с одной программы на другую, внимательно выслушать клиента, по необходимости
проконсультировать или оформить для него
нужный документ.
По штату в Отделе № 1 должны работать
шесть человек. Но, к сожалению, сотрудников
здесь постоянно не хватает. В настоящий момент, например, вместо шести человек работают трое, к тому же, только двое из них имеют
опыт работы. Это Диана Сабыргалиевна Бекова, исполняющая обязанности руководителя,
и Айдан Избасарович Даулбеков – специалист
по приему документов. Диана Сабыргалиевна
в ЦОНе работает четыре года – начинала в
Осакаровке, затем переводилась в Караганду,
в Молодежном трудится второй год. Айдан Избасарович пришел в Молодежный ЦОН три
года тому назад. Оба сотрудника совсем молодые, имеют высшее юридическое образова-
ние. Несмотря на небольшой стаж работы успешно справляются с таким, я бы сказала, огромным объемом работы. Сейчас в их
небольшой коллектив добавился еще один сотрудник – Алия Сагатовна Омарова. Она работает здесь два месяца в должности
специалиста по приему документов, и судя по
отзывам коллег, уже неплохо справляется со
своими обязанностями.
Основная масса обращающихся в ЦОН
людей его работой довольна. Особо радует их
то обстоятельство, что многие услуги можно
получить на месте, не выезжая в районный
центр. Часто можно слышать и теплые отзывы
о его сотрудниках, о вежливом и внимательном
отношении к клиентам, о том, насколько профессионально и в то же время доступно они
отвечают на вопросы, разъясняют положения,
насколько быстро и четко выдают нужные документы. Атмосфера в Отделе № 2 всегда доброжелательная, спокойная. Конечно, не без
того – случается, что человек остается неудовлетворенным услугой. Но, во-первых, такое
случается крайне редко, и во-вторых, причиной
тому служат какие-либо непреодолимые препятствия, с которыми клиент не хочет соглашаться. В таких случаях выручает терпение,
сдержанность и грамотные, подробные рекомендации для дальнейших действий. Как правило, это помогает. Ну, а те вопросы, которые
входят в компетенцию ЦОНа, решаются без
проволочек, быстро и грамотно.
В канун 10-летия создания ЦОНов хочется от
имени населения поблагодарить сотрудников
Отдела № 2 за их кропотливый, добросовестный труд и пожелать им дальнейших успехов.
Е. ВРОНА.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
Труженики села
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
¬ ‰ËÌÒڂ ̇¯‡ ÒË·
В основе успеха – трудолюбие
Даже не могу припомнить, когда
в последний раз на страницах районной газеты печатались материалы о доярках. Да и само слово
«доярка» упоминается сейчас
разве что в чьих-то воспоминаниях,
либо в выдержках из газет прошлых
лет. Потому, не скрою, была немного удивлена и обрадована, увидев в списке лучших тружеников
села, чьи имена были поданы с
мест для поощрения к предстоящему Дню работников сельского хозяйства, фамилию доярки из ТОО
«Садовое»
Анны
Богдановны
Гасюк. Мне очень захотелось найти
эту женщину-труженицу, побеседовать и рассказать о ней другим.
Анна Богдановна оказалась на
редкость общительной и добродушной женщиной. И хотя была удивлена вниманию к ее скромной
персоне, но быстро доверилась и
на вопросы отвечала откровенно,
не преукрашивая действительность. Конечно же, будь она чуточку
похитрее, могла бы сказать, что в
доярки пошла по призванию, что в
этой профессии вся ее жизнь. Но
нет, рассказывает, как есть на
самом деле…
Выросла Анна Богдановна в простой сельской семье. Родители ее
были высланы в Казахстан, да так
здесь и остались. Отец всю жизнь
отработал механизатором, мама –
дояркой. Зная не понаслышке, насколько нелегок сельский труд, родителям хотелось, чтоб их дети
пошли по другому пути. Решению
Ани они были рады. Она с раннего
детства увлекалась шитьем, постоянно что-то шила, перешивала, и
после школы, не задумываясь,
пошла учиться швейному делу. Отучившись, Анна Богдановна устроилась на работу на Абайскую
швейную фабрику, затем работала
в швейном ателье города Караганды. Работой своей была очень
довольна, и наверное, никогда б не
рассталась с ней, если б предприятия, в которых она работала, не закрылись. Найти работу в те трудные
девяностые в городе ей не удалось,
и она с семьей, а на тот момент у
нее уже было трое детей, решила
вернуться в родное село.
Работу выбирать не пришлось.
Узнав, что в ТОО «Садовое» требуются доярки, пошла устраиваться
туда. Работа доярки ей была знакома с детства – сколько раз прибегала к маме на ферму, помогала. Да
и дома всегда было свое подсобное
хозяйство, коров доить приходилось часто. К тому же, Анна Богдановна была так воспитана, что к
любой работе, за которую бралась,
относилась с полной ответственностью, добросовестно, а твердость заложенного в ней характера
не позволяла отставать от других,
наоборот, помогала справляться с
обязанностями быстрее и лучше.
Немаловажным, а может, даже
более всего важным обстоятельством был для нее и тот факт, что
от отношения к работе зависела ее
заработная плата. Этот вопрос заботил Анну Богдановну особенно
остро, после того, как рассталась с
мужем и ей пришлось самой поднимать троих детей. Чего ей это
стоило, нетрудно догадаться. Но
она никогда не падала духом, не
жаловалась, одинаково ровной,
спокойной была и дома, и на работе.
Сейчас, когда дети выросли, ей
стало гораздо легче. Однако покой,
видно, не для нее. У одной из дочерей семейная жизнь не сложилась,
и она уехала в город на заработки,
а трехлетняя дочка осталась на попечении Анны Богдановны. Хорошо, что младший сын живет
вместе с ней, и помогает по хозяйству, племянницу в детский сад
отводит. Иначе одной было бы не-
просто. На работу в течение дня
два, а то и три раза нужно бежать,
и на ферме, чтоб все дела как следует выполнить, времени требуется
немало.
За двадцать с лишним лет к работе доярки Анна Богдановна, как
говорится, прикипела всем сердцем. Сейчас она, не задумываясь,
говорит, что работу свою любит, что
ей одинаково дороги все закрепленные за ней тридцать пять коровушек. Каждую из них она знает, как
свою, знает их характер, видит настроение, находит подход. Животных, как и детей, обмануть
невозможно. Они, конечно же, чувствуют, кто их искренне любит. Отнюдь, не случайно, подопечные
Анны Богдановны встречают ее
всегда
мычаньем и на отдачу не скупятся, дают хорошие
удои. Так, за девять месяцев с начала нынешнего года от 35 закрепленных коров она получила
валовой надой молока -63375 литров и 30 голов приплода.
День за днем проходят у Анны
Богдановны в круговороте дел и
забот. На отдых порой остается совсем мало времени. Редко выдается часок-другой на то, чтоб
заняться еще одним любимым
делом – посидеть за швейной машинкой. Чаще к этому вынуждают
обстоятельства, когда что-то нужно
перешить, прострочить, зашить. Но
это такая зарядка для души, что ее
хватает надолго. По большому
счету, она ничуть не жалеет, что
жизнь ее сложилась так, как сложилась. Есть любимая семья, любимая работа, где она себя чувствует
нужной, где ценят и уважают. И
пусть судьба внесла в ее жизнь
свои непредвиденные коррективы,
но Анна Богдановна благодарна ей
за все, что та дала ей взамен.
Е. ВРОНА.
с. Садовое
Быть хлеборобом престижно
√Ë„ÓËÈ ¿ÎÂÍÒ‚˘ À„‡ ÔËÂı‡Î ‚ ÒÂÎÓ —Ó‰ÌËÍÓ‚ÒÍÓ ÒÓ
Ò‚ÓÂÈ ÒÂϸÂÈ Úˉˆ‡Ú¸ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ
ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰ Ë ÛÒÚÓËÎÒˇ ̇ ‡·ÓÚÛ
‚ ˜ÂÚ‚ÂÚÛ˛ ·Ë„‡‰Û ÒÓ‚ıÓÁ‡ ÏÂı‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ. – ÔÂ‚˚ı Ê ‰ÌÂÈ
ÓÌ Ì‡ÒÚÓθÍÓ Ó„‡Ì˘ÌÓ ‚ÔËÒ‡ÎÒˇ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ Ë Ì‡ÒÚÓθÍÓ
·˚ÒÚÓ ÓÒ‚ÓËÎ ÚÓÌÍÓÒÚË Ò‚Ó„Ó
‰Â·, ˜ÚÓ Ë ÍÓÎ΄‡Ï ÔÓ ·Ë„‡‰Â,
Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÒÓ‚ıÓÁ‡ ÒÚ‡ÎÓ
ˇÒÌÓ ñ Ô‡Â̸ ÓÌ Ì‡‰ÂÊÌ˚È, Ò
ÌÂ„Ó ·Û‰ÂÚ ÚÓÎÍ. ŒÌË Ì ӯ˷ÎËÒ¸. Œ˜Â̸ ÒÍÓÓ ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÏ ÏÂı‡ÌËÁ‡ÚÓ ÒÚ‡ÎË ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ
Â˘Â Ë ‰Û„Ë Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚ ͇˜ÂÒÚ‚‡, Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ‚˚ÒÓ͇ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸,
ÛÏÂÌËÂ
ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓ Ï˚ÒÎËÚ¸ Ë ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡ ¢ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÔÓÁ‚ÓΡ˛˘Ë ÒÔÎÓÚËÚ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚, Á‡Ê˜¸
Â„Ó ÌÓ‚˚ÏË Ë‰ÂˇÏË Ë Ô·̇ÏË. –
Û˜ÂÚÓÏ ˝ÚËı ͇˜ÂÒÚ‚ ‚ÒÍÓ ÓÌ
·˚Π̇Á̇˜ÂÌ ·Ë„‡‰ËÓÏ ·Ë„‡‰˚ № 3, ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÓÁ„·‚ΡΠ‚
Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÎÂÚ. » ÌÛÊÌÓ
Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ·Ë„‡‰‡ ÒÚ‡·ËθÌÓ ‚ıӉ˷ ‚ ˜ËÒÎÓ ÎˉËÛ˛˘Ëı ÔÓ
‚ÒÂÏ ÔÓ͇Á‡ÚÂΡÏ.
¬ 1992-Ï „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ‚ÒڇΠ‚ÓÔÓÒ Ó ‡ÒÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÒÓ‚ıÓÁ‡,
√Ë„ÓËÈ
¿ÎÂÍÒ‚˘
Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚˚ı ¯ËÎÒˇ ̇
ÒÓÁ‰‡ÌË ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓ ‚ÓÁ„·‚ΡÂÚ ‰Ó ÒËı
ÔÓ, ‚ÓÚ ÛÊ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ.
–Â„Ó‰Ìˇ ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó
´—ÓÒÚÓͪ - Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÍÂÔÍËı
‚ ÒÂθÒÍÓÏ ÓÍÛ„Â. ≈„Ó ÔÓÙËθ
ñ ÁÂÌÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë Á‡„ÓÚӂ͇ ÍÓÏÓ‚. —‡˜ËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ÁÂÏÂθ, ‚̉ÂÌË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ˜ÂÚ͇ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
ÚÛ‰‡, ·Óθ¯ÓÈ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÓÔ˚Ú Ë ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ, ‚ÂÌÓÒÚ¸
ıηÓÓ·ÒÍÓÏÛ ‰ÂÎÛ ñ ˝ÚÓ ÔÓʇÎÛÈ, „·‚Ì˚ Ò·„‡ÂÏ˚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÏ˚ı ÛÒÔÂıÓ‚.
Õ˚̯ÌËÈ „Ó‰ ÚÓÊ Ì ÒÚ‡Î
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ.
«‡Ò¡ÌÌ˚Â
Ò
‚ÂÒÌ˚ 700 „ÂÍÚ‡Ó‚ Ô¯ÂÌˈ˚ Ë
200 „ÂÍÚ‡Ó‚ ˇ˜ÏÂÌˇ ‰‡ÎË ‚
Ò‰ÌÂÏ ÔÓ 17 ˆÂÌÚÌÂÓ‚ ÁÂ̇
Ò „ÂÍÚ‡‡. ’ÓÓ¯ËÈ ÛÓÊ‡È ‰‡Î
Ë ÊËÚÌˇÍ, ÔÓÒ¡ÌÌ˚È Ì‡ 120 „ÂÍÚ‡‡ı.
–‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ √Ë„ÓËÈ ¿ÎÂÍÒ‚˘ ˘Â‰Ó ‰ÂÎËÚÒˇ Ò Ì‡˜Ë̇˛˘ËÏË ÁÂÏΉÂθˆ‡ÏË. ŒÌ
‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Òӂ¢‡Ìˡı,
ÒÂÏË̇‡ı ÔÓ ‡„ÓÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏ
‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓË
ÏÌÂÌˡ, Ô‰ÎÓÊÂÌˡ, ‚̉ˇÂÚ
‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚Â
ÏÂÚÓ‰˚. «‡ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í Ò‚ÓËÏ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚˇÏ,
‚˚ÒÓÍË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË ‚ ÚÛ‰Â Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚Í·‰ ‚ ‡Á‚ËÚË ‡„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
‡ÈÓ̇ √Ë„ÓËÈ ¿ÎÂÍÒ‚˘ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓÓ˘ˇÎÒˇ ÔÓ˜ÂÚÌ˚ÏË
„‡ÏÓÚ‡ÏË
Ë
·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËҸχÏË.
¬ Ò‚ÓÂÏ ÒÂΠ√Ë„ÓËÈ ¿ÎÂÍÒ‚˘ ÔÓθÁÛÂÚÒˇ ·Óθ¯ËÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Á‡ „Ó
ÚÛ‰Óβ·ËÂ, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë
˘Â‰ÓÒÚ¸ ‰Û¯Ë. ŒÌ Ò „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï Ë
χÎÓËÏÛ˘ËÏ ÒÂϸˇÏ, ‡ÍÚË‚ÌÓ
Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‡ÍˆËˇı ´ƒÓÓ„‡ ‚
¯ÍÓÎÛª, ÔÓÏÓ„‡ˇ ‰ÂÚˇÏ, Ó͇Á˚‚‡ÂÚ ÒÔÓÌÒÓÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ Ôӂ‰ÂÌËË ÒÂθÒÍËı ÏÂÓÔˡÚËÈ.
¬Ó ‚ÒÂı ‰Â·ı Â„Ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ
ÒÛÔÛ„‡ ñ »Ë̇ œ‡‚Îӂ̇, ‡ ‚
ʇÍÛ˛ ÔÓÛ ÒÂθıÓÁ‡·ÓÚ Ó̇
·ÂÂÚ Ì‡ Ò·ˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ‚‡‡ Ë ÍÓÏËÚ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ-‰Óχ¯ÌÂÏÛ ‚ÍÛÒÌ˚ÏË Ó·Â‰‡ÏË.
ÕÛ, Ë Ó Ò‡ÏÓÏ „·‚ÌÓÏ ‰ÓÒÚÓˇÌËË ÒÂÏ¸Ë À„‡ ñ Ëı ‰ÂÚˇı, ıÓ˜ÂÚÒˇ Ò͇Á‡Ú¸ ÓÚ‰ÂθÌÓ. ‡ÍÓÈ
Ê Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚È ÔËÏÂ ·˚Î
ÔÂ‰ Ëı „·Á‡ÏË, ÂÒÎË ÓÌË
ÔÓÒΉӂ‡ÎË ÂÏÛ. œÓÎۘ˂ ‚˚ү ӷ‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÓÌË, ‚Ò ÚÓÂ,
‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‚ Ó‰ÌÓ ÒÂÎÓ Ë ÒÓÁ‰‡ÎË Ò‚Ó ‰ÂÎÓ. –˚Ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó, ¬‡ÎÂÌÚËÌ ñ ÚÓ‚‡ˢÂÒÍÓÂ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ‰Ó˜¸ ≈͇ÚÂË̇ ñ Ë̉˂ˉۇθÌ˚È Ô‰ÔËÌËχÚÂθ,
Û Ì ҂ÓÈ Ï‡„‡ÁËÌ. ‡Ê‰˚È ËÁ
ÌËı ÛÊ ÛÒÔÂÎ ‰Ó͇Á‡Ú¸ Ò‚Ó˛ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË. ¬Ò ÚÓ ÛÊÂ
‰Ó·ËÎËÒ¸ ÌÂÔÎÓıËı ÂÁÛθڇÚÓ‚ ‚
ÚÛ‰Â Ë ÔÓˇ‚ËÎË Ò·ˇ ‚ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌ˚ı ‡ÍˆËˇı.
“‡Í ˜ÚÓ, ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È √Ë„ÓËÂÏ
¿ÎÂÍÒ‚˘ÂÏ ıÛÔÍËÈ ´—ÓÒÚÓͪ,
ÒÓı‡ÌË‚ Ò‚Ó ̇Á‚‡ÌËÂ, ÒÚ‡Î
ÏÓ˘Ì˚Ï ‰Â‚ÓÏ, ÔÛÒÚË‚¯ËÏ ÌÂ
ÚÓθÍÓ ÒËθÌ˚ ÍÓÌË, ÌÓ Ë ‰‡‚¯ËÈ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚ ÔÎÓ‰˚. “ÂÔÂ¸ ‚ —Ó‰ÌËÍÓ‚ÒÍÓÏ ÒÂθÒÍÓÏ
ÓÍÛ„Â ÚÛ‰ËÚÒˇ ˆÂ·ˇ ‰Ë̇ÒÚˡ
ıηÓÓ·Ó‚ ÔÓ Ù‡ÏËÎËË À„‡.
œË ˝ÚÓÏ Ó̇ Á‡ÌˇÚ‡ ‚‡ÊÌ˚Ï Ë
ÌÛÊÌ˚Ï ‰ÂÎÓÏ Ì ÚÓθÍÓ Ò‡Ï‡,
ÌÓ Ë Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‡·ÓÚÓÈ
Ò‚ÓËı Ó‰ÌÓÒÂθ˜‡Ì, ‡ Ò‚ÓËÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ Í ‰ÂÎÛ, Ò‚ÓËÏË ÛÒÔÂı‡ÏË
͇Í
ÌÂθÁˇ
ÎÛ˜¯Â
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓÙÂÒÒˡ ıηÓÓ·‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÔÓ˜ÂÚÌÓÈ Ë
ÔÂÒÚËÊÌÓÈ, ÂÒÎË ‚ Ì ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ ‰Û¯Û.
≈. ¬—ŒÕ¿.
Ò. —Ó‰ÌËÍÓ‚ÒÍÓÂ
Современный Казахстан мало
напоминает страну, которая существовала в ее нынешних границах более 80 лет назад. Сейчас
это независимая республика,
признанная международным сообществом, строящая амбициозные планы как в экономической,
так и социальной сфере.
В грозные же предвоенные годы
наше государство стало вторым
домом для сотен тысяч вынужденных переселенцев, которым был
присвоен ярлык «неблагонадежных». Однако народ Казахстана,
едва оправившийся после страшного голода начала 1930-х годов, гостеприимно распахнул перед ними
двери, дал пищу и крышу над головой... Сухая статистика официальных документов потрясает. В 1937
году в Казахстан и Среднюю Азию
было выслано корейское население, в это же время с южных границ
СССР в нашу страну были высланы
курды, армяне и турки. В 1940-1941
годах – высланы поляки и немцы
Поволжья. В 1943-1944 годах в Казахстан были выселены представители народов Северного Кавказа:
калмыки, балкарцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, турки-месхетинцы. Судьба переселенцев была
трагичной. Немалое их число, особенно женщин, детей и стариков,
погибло еще в пути. Совершенно
иные климатические условия ждали
их и в местах нового расселения —
жаркое сухое лето и морозная зима.
Всего за 1937–1944 годы в Казахстан было депортировано свыше 1
миллиона 200 тысяч человек, а
вместе с эвакуированными – на
полмиллиона больше. По существу,
каждый пятый в республике был
спецпереселенцем. Многие десятки
тысяч человек погибли в первые
месяцы после депортации от голода и болезней, выжившие были
направлены на принудительные работы. Им запрещалось покидать
новое место жительства, это рассматривалось как побег и несло за
собой уголовную ответственность.
Спецпереселенцы были обязаны в
трехдневный срок сообщать в НКВД
обо всех изменениях, произошедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи или
побег). Трудно было бы выжить в
условиях сильнейшего морального
надлома и физических тягот, если
бы не поддержка и сочувствие
местного населения. Казахский
народ тепло и гостеприимно встретил переселенцев. Сулим Исакиев
попал в Караганду в пятилетнем
возрасте. Мало что помнит о том
времени: костры на станциях,
холод, голод, теснота землянки. Но
было и хорошее: взаимопомощь и
взаимовыручка, доброжелательное
отношение коренного населения.
Казахи помогали депортированным
чем могли, несмотря на разные,
специально
распускавшиеся,
страшные слухи о вайнахах. Харону
Кутаеву в год депортации было немногим больше 6 лет. Его за руку
держала тетя, сестра его отца.
Много им пришлось вынести, и за
то, что выжили, Харон бесконечно
благодарен казахскому народу. Он
рассказывал: «В одной квартире
нас жили несколько семей разных
национальностей, в том числе и казахи. Глава этой семьи, уходя на работу, говорил своей жене: «Если
есть у тебя один баурсак - дели его
на четыре части, чтобы всем было
по кусочку». Серик Ильясов, вспоминает, как во дворах его родного
села Майбалык в Петропавловской
области дети разных национальностей мололи зерно каменными ручными жерновами, а потом казахские
бабушки пекли из муки баурсаки,
чеченские женщины - белиш, выносили иримшик и курт и все это раздавали детям. А взрослые работали
в шахтах и на полях. Дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт СССР В.А. Шаталов писал в
своих воспоминаниях: «От чистого
сердца, всю жизнь буду благодарен
земле Казахстана. В трудные военные годы казахский народ заботился обо мне как о родном сыне».
Извечную благодарность к казахстанскому народу питал и ныне из-
вестный писатель Герольд Бельгер,
который жил в немецкой семье в
ауле близ реки Есиль в Северном
Казахстане. Его плодотворная публицистика в основном и посвящена
щедрой и гостеприимной казахской
земле, а также проживающим здесь
людям. В свою очередь, спецпереселенцы также не оставались в
долгу, честно, добросовестно трудились, оказывали значительную помощь в развитии государства. Они
стали инженерами, техниками, медработниками, учителями, агрономами, трудились на заводах и
шахтах, выращивали хлеб. Процесс
реабилитации депортированных народов начался со второй половины
1950-х годов. Чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки и другие народы получили возможность
вернуться на свою историческую
родину. Однако многие из них продолжают проживать в Казахстане и
поныне. Именно поэтому современный Казахстан можно по праву назвать
многонациональным
государством, в настоящее время
здесь отмечено порядка 130 этносов, которые сосуществуют в мире
и согласии. Нашей стране удалось
избежать кровопролитных межэтнических конфликтов, которые раздирали некоторые страны СНГ в
период, наступивший после развала Советского Союза. С момента
провозглашения независимости РК
правовую основу этнонациональной
политики в Казахстане составляет
совокупность
законодательных
норм и актов — прежде всего, Конституция РК, согласно которой неконституционными
признаются
любые действия, способные нарушить межэтническое согласие.
Прежде всего, этнонациональная
политика страны базируется на
принципах верховенства закона и
разумного сочетания коллективных
прав этносов и индивидуальных
прав человека. В Казахстане был
создан уникальный и эффективный
механизм реализации национальной политики и межнационального
диалога в лице Ассамблеи народов
Казахстана, который стал консультативно-совещательным органом
при Главе государства, а позже стал
конституционным органом. Еще
через некоторое время Ассамблея
была переименована в Ассамблею
народа Казахстана, что лишний раз
подчеркнуло общность всего многонационального состава страны.
Благодаря ее деятельности, повсеместно идет процесс культурного
возрождения многонациональности, и Ассамблея обеспечивает их
всеобъемлющий диалог. Сегодня
этот опыт перенимается некоторыми соседними странами. Идет активная работа по возрождению и
развитию культур этнических меньшинств: регулярно проводятся фестивали народного творчества,
языков народов Казахстана, День
единства народов Казахстана, дни
памяти жертв политических репрессий, духовного единства и согласия.
Кроме того, каждый этнос имеет
свои традиционные праздники, возрожденные за годы независимости
страны и отмечаются они обязательно все вместе: за единым столом собираются представители
разных национальностей.
Под эгидой Ассамблеи проводится сбалансированная языковая
политика, и Казахстан, один из немногих, разрешил эти проблемы без
острых конфликтов и потрясений.
Идет естественный процесс овладения государственным языком
гражданами страны, особенно молодежью. Языковое богатство Казахстана
обогащает
общеказахстанскую культуру и выступает важным фактором укрепления
единства.
Более
того,
представители научной и культурной интеллигенции страны поддержали
инициативу
Нурсултана
Назарбаева о переходе на латинский алфавит, что призвано еще
более сблизить наше молодое государство со странами остального
мирового сообщества. Обеспечиваются духовное возрождение
страны и, самое важное, межконфессиональное согласие и толерантность.
Исторически унаследованная нынешним поколением казахстанцев
терпимость в духовной сфере является хорошей основой сохранения
гражданского
и
межконфессионального мира в будущем.
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
7 стр.
´ΔËÁ̸ ̇ۘË· Ì‡Ò ˆÂÌËÚ¸ ͇ʉÓ τÌÓ‚ÂÌ˪
Для многих сейчас непривычно звучит название «Дом
пионеров». Сразу возникает законный вопрос – а кто они, эти
пионеры? Еще более непривычно звучит – имени Надежды
Константиновны Крупской. Тут
приходится углубляться в историю некогда большой и единой
страны. Кто-то удивленно спрашивает : «Кто такой Воронин Николай Федорович?», бронзовый
бюст которого стоит перед входом в здание Центра Дополнительного
образования
школьников. А для кого-то – это
целая жизнь. Жизнь, отданная
любимому делу, воспитанию
детей, незримой нитью связанная с величественным зданием
на краю поселка.
Меня всегда перед приближением Дня пожилых людей мучает
вопрос –нужно ли поздравлять
Нину Максимовну и Германа Яковлевича Шандер с праздником? И
ведь любой, заглянув в их молодые,
искрящиеся глаза, подумает - не
рановато ли включать их в этот список? С другой стороны – 80 лет –
это целая эпоха . И было в ней все.
Война. Насильственный переезд из
центральной России. Восьмой поселок. Осакаровка…
Впервые увидели друг друга
именно на восьмом. Удивительно,
но им до сих пор вспоминается эта
первая встреча – улыбчивая голубоглазая девочка и темноволосый
серьезный не по годам мальчик.
Нина и Гера. Судьба потом несколько раз сталкивала их – в средней школе №1 поселка Осакаровка
(учились в параллельных классах).
И разлучала – Нина училась в
Алма-Атинском кооперативном техникуме, Герман служил в армии. В
семейном архиве до сих пор хранится удостоверение « Занесен в
книгу Почета воинской части за образцовое выполнение воинского
долга». Его судьбу решила совершенно случайная встреча с директором
Дома
пионеров
–
Ворониным. Николай Федорович ( а
для тех, кто его знает – не секрет)
обладал величайшей силой убеждения. Катастрофически не хватало педагогов, а запись в кружки
уже прошла и от желающих заниматься в технических и музыкальных
отбоя
не
было.
Немаловажную роль в таком повороте судьбы Германа сыграл
Шимпф Бруно Александрович – одноклассник, друг, с которым в школе
за одной партой сидели. И впоследствии – рядом, бок о бок жили.
Братьями друг друга считали. Уговорили. Герман вернулся в Осакаровку
уже
в
качестве
преподавателя духового и радиотехнического кружков. Одновременно шоферил. Увидел списанный
автобазой ГАЗ-51. Восстановил. «С
мешком ходил по Осакаровке – собирал запчасти. Тогда ведь никто
не продавал. Лишнее просто отдавали. А вот с мотором повезло –
новый удалось получить. Уже потом
машина мне помогла при строительстве дома. Камни на ней возил.
Доски» - вспоминает Герман Яковлевич. Музыкальные способности
у Германа были изначально – не
зря же он, еще, учась в 10 классе,
поступил в Московское музыкальное училище, закончить которое не
удалось – пришла повестка в
армию. А самые первые уроки музыки он получил, занимаясь у
Кельмана Виктора Владимировича
– учителя детского дома села Литвинское, музыканта с большой
буквы, высланного сюда в годы сталинских репрессий. За музыкальными
знаниями приходилось
ходить пешком с восьмого поселка
на пятый вместе с братом Эвальдом. Зато потом оба они не расставались с баяном на протяжении
всей жизни.
Любовь к радиотехнике он пронес через всю жизнь. Профессия
стала для него главной. Именно поэтому поступил и заочно закончил
физико – математический факультет института. И много лет работал
учителем в школе – сначала в восьмилетней, потом – в СШ №12. « Я
ведь открыл эру телевидения в
Осакаровке,- вспоминает Герман
Яковлевич, - первую антенну в поселке и первый телевизор в Доме
пионеров поставил. А на пробный
сеанс Николай Федорович пригласил все районное начальство – событие-то
не
рядовое,
не
ординарное ».
Третья встреча с Ниной стала
главной в их жизни. Она вернулась
домой с дипломом товароведа и начала работать по специальности.
Но в один прекрасный день на пороге родительского дома возникает
вездесущий Воронин Н.Ф. с абсолютно конкретным предложением.
Он ищет преподавателя хореографического кружка и хорошо знает,
что Нина в течение всех лет учебы
в школе ( семья переехала в Осакаровку в 1946 году) занималась танцами
с профессиональной
московской балериной Павловой
Татьяной Андреевной. Татьяна
Александровна была из числа тех
многих высокообразованных, та-
лантливых
людей,
высланных в Казахстан,
которых мы
вспоминаем
до сих пор с
благодарностью. Огр о м н о е
влияние эти
люди оказали
на развитие
культуры
и
образования
края. Осакаровка
не
стала исключением. Повезло и Нине.
Татьяна Андреевна занималась с девочками дома. Станок
заменяли поставленные в ряд
стулья. Частенько, когда ей приходилось задерживаться на основной
работе, Татьяна Андреевна просила « Ниночку провести занятия».
И Нина никогда не подводила педагога. В 1956 году Павлова получила
разрешение вернуться домой, в
Москву. Но долгие годы отношения
между ученицей и учительницей
продолжались – Татьяна Андреевна в письмах давала профессиональные советы, присылала
книги для работы. Она смогла привить своим воспитанницам азы профессии, любовь к танцу. А для
Нины хореография стал смыслом
всей жизни.
Нина Максимовна начинает работать преподавателем хореографического кружка, который потом
становится составной частью ансамбля песни и пляски.
А рядом – влюбленный Герман,
который заглядывался на нее еще
в 10 классе. Природная сдержанность не позволила ему тогда признаться в своих чувствах. Сейчас он
взрослый, состоявшийся человек. С
серьезными намерениями. Ходили
в кино, потом домой провожал. А на
работе – аккомпанировал на баяне
на занятиях танцевального кружка.
Они уже не представляли жизни
друг без друга.
Поженились в 1959 году. С
жильем в первое время было
трудно. Родились старшие дочери.
Своего жилья не было. Приходилось снимать комнату в бараке. Но
молодость брала свое. Трудности
преодолевали вместе. И все они
делали вместе. Ходили на работу.
Растили дочерей. Участвовали в художественной самодеятельности.
Выступали на сцене Дома культуры. Жизнь в Доме пионеров кипела.
На
заседаниях
художественного совета обсуждались и отбирались лучшие концертные номера. Во время постановки
детского балета встал вопрос об
обуви. «Конечно, про пуанты и речи
не было, но балетные тапочки выписывали из Ленинграда» - вспоминает Нина Максимовна. Она
Саяси партиялардың жəне қоғамдық бірлестіктердің назарына
Осакаров аудандық мəслихатының аудандық сайлау комиссиясына,
аудандық мəслихат депутаттарын сайлау жөніндегі округтік сайлау
комиссияларының жəне учаскелік сайлау комиссияларының
құрамдарына өзгерістер енгізу туралы
ХАБАРЛАМАСЫ
«Қазақстан Республикасының сайлау туралы»
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық заңының 10 бабына сəйкес
жəне аудандық сайлау комиссиясының,
аудандық мəслихат депутаттарын сайлау
жөніндегі округтік сайлау комиссиясының
жəне учаскелік сайлау комиссиясының жеке
мүшелерінің міндеттерінен босатылуына байланысты, Осакаров аудандық мəслихат
аудандық сайлау комиссиясының, аудандық
мəслихат депутаттарын сайлау жөніндегі
округтік сайлау комиссиясының жəне учаскелік сайлау комиссиясының құрамына
өзгерістер енгізу туралы хабарлайды.
Аудандық мəслихатқа белгіленген формада кандидатуралардың тізімдері жіберіледі: атауы, сайлау комиссиясының нөмірі,
комиссияның мекен-жайы, кандидаттың атыжөні, туған күні, айы, жылы, жеке басы
куəлігінің нөмірі, берген мекеме, берілген күні,
ұлты* (кандидаттың еркіне байланысты), білімі, мамандығы, жұмыс орны, лауазымы,
қызмет телефоны, тұратын мекен-жайы,
үйінің телефоны, саяси партия немесе
қоғамдық бірлестіктің мүшесі болып табыла
ма*(кандидаттың еркіне байланысты). Осы
мəліметтерге саяси партия немесе өзге де
қоғамдық бірлестіктердің немесе олардың
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары,
құрылатын сайлау комиссиясына қатысты
жоғары құрылымның төрағасы қол қояды.
Ұсынылған кандидатуралар «Қазақстан
Республикасындағы
сайлау
туралы»
Қазақстан Республикасы Конституциялық
заңының 19 бабының 2-1, 10 тармақтарына,
20 бабының 12 тармағына сəйкес болулары
тиіс.
Жоғарыда аталған формаға қосымша келесі құжаттар тапсырылады:
1. Саяси партияның немесе өзге де
қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық
бөлімшелерінің органы отырысының кандидатты тиісті сайлау комиссиясына ұсыну туралы хаттамасынан үзінді, сондай-ақ жоғары
сайлау комиссия шешімінің үзіндісі;
2. Саяси партия немесе өзге де қоғамдық
бірлестіктің,
олардың
құрылымдық
бөлімшелерінің əділет органдарында тіркелгендігі жөніндегі құжаттың көшірмесі;
3. Кандидаттың сайлау комиссиясының
жұмысына
қатысуына
келісім
берген
аудандық мəслихат хатшысының атына
жазған өтініші жəне белгіленген формада
кандидаттың өмірбаяндық мəліметтері.
Ұсыныстар аудандық мəслихат аппаратыменен бір ай көлемінде (дүйсенбі-жұма сағат
9-00 ден -18-30 дейін) Осакаровка кенті
Достық көшесі, 33 мекен-жайы бойынша
қабылданады.
Аудандық мəслихаттың хатшысы – Қанат
Келгенұлы Саққұлақов.
Материалдарды жинауға жауапты: Сыздыков Чингис Канышевич - аудандық мəслихат
аппаратының іс жүргізу бойынша бас маманы,
жұмыс
тел.
8/2149/42683,
8/72149/42165.
бережно хранит свои первые профессиональные награды – грамоты
участника первого Карагандинского
областного танцевального фестиваля «За исполнение самостоятельно
поставленного
и
исполненного танца ( 1957 г.), и «
За организацию пионерского ансамбля песни и пляски (1957 г.) Показывает фотографии сцен из
драматических произведений Н. В.
Гоголя «Майская ночь» и « Хрустальные башмачки» Т.Таббе. С
гордостью и волнением называет
имена коллег Гроскрейц Эльзы Георгиевны и Вядро Ольги Александровны. Потом коллег , педагогов, с
которыми всю жизнь проработала и
прожила свою жизнь в Доме пионеров, стало так много, что перечислять их можно долго. И Нина
Максимовна рассказывает о каждом.
Обычно немногословный Герман
Яковлевич не может промолчать и
говорит о самых близких своих
друзьях, которые всегда были
рядом – Шимпфе Бруно Александровиче и Сушкове Викторе Арсентьевиче. Их уже нет. Но из
памяти они не уйдут никогда. Вот и
на фотографиях – всегда рядом –
молодые, красивые, улыбающиеся.
Тогда вся жизнь была впереди.
Вместе работали. Вместе и новый
дом построили. « Этот самый, где
мы сейчас и живем». Подрастали
дочери. Определились с профессиями и родители помогли получить
высшее образование – без него никуда. Обзавелись своими семьями.
Но родители – святое. Ежедневное
общение по телефону, письма из
Германии с подробными отчетами и
иллюстрациями – фотографиями.
Сейчас – скайп. Ноутбук постоянно
включен. На связи- Германия, Калининград ( там учится внучка), Темиртау ( семья младшей дочери).
В жизни Нине Максимовне пригодилась и
ее основная специальность – вела всю бухгалтерию
Дома пионеров. Да что говорить –
вся жизнь с ним связана. Вела кукольный кружок, учила вязанию,
была методистом художественного
отдела. Но это все параллельно.
Основное занятие – хореография.
Танцу она посвятила всю свою
жизнь. На многочисленных фотографиях из семейного альбома она
– на сцене. Сначала – сама в различных ролях спектаклей и пьес, в
хореографических композициях.
Потом – с воспитанниками – самого
разного возраста. Танцы « ставила»
для учеников и учителей. Для
участников различных конкурсов
художественной самодеятельности.
Все они до сих пор с удовольствием вспоминают ее занятия и
мастер- классы. Многому научила.
Щедро делилась своими знаниями.
Работала до 1996 года. Ушла на
пенсию. Но вернулась в 2002 году
по приглашению директора. И проработала еще 2 года.
В семейном архиве бережно хранятся многочисленные грамоты за
успехи в работе. Оба награждены
значком « Отличник народного просвещения Казахской ССР», медалью «Ветеран труда». Здесь же –
медаль « За трудовое отличие»
Германа Яковлевича. Имя Нины
Максимовны внесено в книгу Почета района. И за каждой наградой
– своя история, большой труд…
Герман Яковлевич ушел из Дома
пионеров в школу в 1971 году –
сначала в восьмилетнюю, затем,
после реорганизации – в СШ №12.
Учитель физики. Музыкальный руководитель. Скольких учеников он
выучил – помнит всех. А ведь у
каждого своя история. И он их
знает, эти истории. И учеников всех
своих помнит по именам. Я всегда
удивляюсь этой особенности, присущей учителям. Помнить всех
своих учеников и узнавать их, несмотря на долгие разлуки. И искренне радоваться успехам и
огорчаться неудачам. И они, поседевшие уже ученики, с благодарностью вспоминают своего учителя.
Курьезные и счастливые моменты
из своей школьной жизни. Звонят,
приходят в гости. И начинается – а
помните? А вот на уроке в 8
классе…
Обыкновенная семья. Или нет?
Особенная. Семья, куда всегда
можно прийти без приглашения. Где
тебе всегда будут рады. Поддержат
словом, дадут совет. Семья, где по
специально составленному сценарию, с сюрпризами и своими руками приготовленными подарками,
отмечают дни рождения и семейные праздники. По этому случаю
оформляются альбомы с фотографиями и пожеланиями. И почти
каждый год все стараются собираться вместе, несмотря на то, что
две дочери с семьями живут в Германии, а третья – в Темиртау. Это
тоже – традиция.
Нина Максимовна показывает
фотографии, на которых дочери –
участницы художественной самодеятельности. Они на сцене с детства. И до сих пор постоянно
гастролируют по городам с концертами, делая это с большим удовольствием для себя.
Это их
хобби. Увлечение, которому они посвящают свое свободное время.
Вот такая семья живет у нас в
Осакаровке. Для многих, особенно
старожилов – уникальная и неповторимая. Уважаемая, достойная
восхищения. Для кого –то – открытие. Ведь жизнь не стоит на месте.
И история числит себя большими
временными отрезками. Семья, которая внесла большой вклад в становление и развитие культуры и
образования района. И которая не
поменяла бы ни одной строчки в
своей биографии, потому что благодарна каждому мгновению своей
жизни.
В. ВАКСМАН
К сведению политических партий и общественных объединений
СООБЩЕНИЕ
Осакаровского районного маслихата о внесении изменений
в составы районной избирательной комиссии, окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов районного
маслихата и участковых избирательных комиссий
В соответствии со ст. 10 Конституционного
закона Республики Казахстан «О выборах в
Республике Казахстан», в связи с освобождением от обязанностей отдельных членов
районной избирательной комиссии, окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов районного маслихата и участковых избирательных
комиссий,
Осакаровский
районный маслихат сообщает о внесении изменений в составы районной избирательной
комиссии, окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов районного маслихата
и участковых избирательных комиссий.
В районный маслихат политические партии
и общественные объединения направляют
списки кандидатур по установленной форме:
наименование, номер избирательной комиссии, местонахождение комиссии, фамилия,
имя, отчество кандидатуры, число, месяц, год
рождения, номер удостоверения личности,
когда, кем выдано, национальность*(по
усмотрению кандидатуры), образование, специальность, место работы, занимаемая
должность, служебный телефон, домашний
адрес, квартирный телефон, является ли членом политической партии или общественного
объединения* (по усмотрению кандидатуры)
за подписью руководителя политической партии или иного общественного объединения,
или их структурных подразделений.
Представленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 10 статьи 19,
пункту 12 статьи 20 Конституционного закона
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
К вышеуказанной форме прилагаются следующие документы:
1. Выписка из протокола заседания органа
политической партии
или иного общественного объединения, их структурных
подразделений, выписка из решения вышестоящей избирательной комиссии о представлении
кандидата
в
состав
соответствующей избирательной комиссии.
2. Копия документа о регистрации политической партии или иного общественного объединения, их структурных подразделений в
органах юстиции.
3. Заявление кандидата на имя секретаря
Осакаровского районного маслихата о согласии на участие в работе избирательной комиссии и биографические данные о
кандидате по установленной форме.
Предложения принимаются аппаратом
районного маслихата в течение месяца (понедельник-пятница с 9-00 до 18-30) по адресу: поселок Осакаровка, улица Достык, 33.
Секретарь районного маслихата – Саккулаков Канат Келгенович.
Ответственные за сбор материалов: Сыздыков Чингис Канышевич – главный специалист по делопроизводству.
сл. тел.
8/72149/42683, 8/72149/42165.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
8 стр.
“ÂÚ¸ˇ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ‡Á‡ıÒڇ̇ ñ
„ÎÓ·‡Î¸Ì‡ˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
31 октября 2017 года была проведена
встреча с населением Осакаровского района по разъяснению Послания Главы Государства
- Лидера Нации «Третья
модернизация Казахстана – глобальная
конкурентоспособность» и программной
статьи Президента Республики Казахстан
«Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания».
31 января 2017 года вышло ежегодное Послание Президента
народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Мы с большим воодушевлением прослушали Послание Президента и всемерно поддерживаем инициативы нашего Президента,
так как уверены, что мы на правильном пути.
Две предыдущие успешные модернизации
дали бесценный опыт, страна вырвалась из
зоны экономического отставания и вошла в
число 50 конкурентоспособных экономик
мира.
Президент предлагает смело шагнуть вперед и начать третью модернизацию. Для этого
созданы все предпосылки и имеется надежный фундамент. Третья модернизация – это
надежный мост в будущее, навстречу целям
стратегии -2050.
«Глава государства отмечает, что духовное
возрождение Казахстана началось не сегодня. За годы независимости проделана большая
работа.
В
рамках
программы
«Культурное наследие» обновлены историкокультурные памятники, в рамках еще одной
программы - «Народ на волнах истории» - собраны самые важные документы, касающиеся истории нашей страны и народа.
Теперь предстоит еще более масштабная работа. В повестке дня на
ближайшие годы предложен конкретный проект
поэтапный
переход
казахского
языка на латиницу. Это
имеет свою глубокую
историческую логику»,
- такими словами открыла семинар заместитель акима района
Алма Шалабаева.
В наш район с визитом приехал директор
международной Академии компетенции, профессор
КИМЭП,
доктор психологических наук Асылбекова
Лейла Умурзаковна и Кабулова Шахмарал
Майбековна – инспектор информационноаналитического центра Карагандинской области. Лейла Асылбекова в своем выступлении
подчеркнула, что Третья модернизация Казахстана - это взгляд в будущее и начало
больших возможностей для нашей страны.
Также Лейла Асылбекова провела очень интересный тренинг на тему «Ценности в современном мире.
От сознания до
эффективности.»
В ходе семинара-тренинга участники
смогли задать интересующие их вопросы и
прошли анкетирование. На семинаре-тренинге присутствовали руководители и члены
информационных групп, руководители госучреждений. К концу семинара-тренинга активным участникам были вручены памятные
сувениры.
Махаббат МҰХАМЕДҚАЛИ
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
Еңбегі биік қайырымды жандар
Əлеуметтік қызметкер – бүгінгі күні
жəрдем күтетін адамдарға жəне жанұяға
көмек көрсететін адам ғана емес, сонымен
қатар белгілі бір деңгейдегі саясаткер,
барлық
қоғамның
əл
–
ауқатын
өркендетуге
бағытталған,
біздің
республикамыздың
заңдарын
жəне
əлеуметтік
саясатты
реформалауға
қатысушы адам.
2011 жылы 20 қазанда Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен қазан айының
соңғы жексенбісі Əлеуметтік қорғау жүйесі
қызметкерлерінің кəсіби мерекесі болып бекітілген-ді. Осы атаулы күнге орай Осакаров
ауданың тарихи өлкетану Мұражайында салтанатты
шара
өтіп,
бірқатар
сала
қызметкерлері марапаттарға ие болды.
Əлеуметтік сала қызметкерлерін төл мерекесімен құттықтаған аудан əкімінің аппарат басшысы
Абилсеитова
Валентина
Владимировна қоғамның əлсіз өкілдеріне
қолдан келгенше көмектерін, жүрек жылуын
ұсынып отырған жандарға шынайы алғысын
жеткізді.
«Əлеуметтік
сала
қызметкерлерінің
жұмысын ерекше атап өтуге болады. Себебі,
сіздер мейірімділік пен қайырымды істерге
күнделікті араласып, көптің алғысын арқалап
келесіздер. Алдағы уақытта да ел игілігі үшін
атқарып жүрген жұмыстарыңызға сəттілік
серік болсын!» , - деп жүрекжарды тілегін арнады аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары
Бекова Динара Есмұратқызы.
Сондай-ақ
əлеуметтік
қорғау
қызметкерлерінің күніне орай ауданымыздың
əлеуметтік сала қызметінде ерең еңбектері
үшін Альжапарова Ботакөз, Маненкова Марина, Демченко Марина, Земской Наталья,
Хусаян Бұлбұлғайша, Шалабаева Қызжібек
аудан əкімінің Құрмет грамотасы мен Алғыс
хатын иеленді.
Адал еңбек етіп , ауданның əлеуметтікэкономикалық дамуына септігін тигізіп, жəне
Республикалық «Еңбек жолы» байқауына
қатысып «Үздік еңбек əулеті» номинациясын
иеленген үшін аудан əкімінің Құрмет грамотасымен Черковец Наталья Анатольевна марапатталды. Сый-сияпат ұсынылып, құшақтары
гүлге, көңілдері қуанышқа толған сала
қызметкерлері атынан Жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Айгүл Тулеуова сөз алып, еселі
еңбектің қашан да қайтарымы болатынын
айта келе, еңбектерін елеп бағалай отырған
аудан басшысына сала қызметкерлері атынан алғысын білдірді.
Шындығында
əлеуметтік
сала
қызметкерлерінің еңбегі аса ауқымды. Олар
дүниеге келген сəбиден бастап ақылман
қарияларға дейін қамқорлық көрсетіп, өз
қызметтерін адалдықпен атқарып келеді. Осы
орайда айта кету керек, біздің өмір сүруіміздің
сапасы, əлеуметтік тұрақтылық пен қоғамның
молшылығы көп жағдайда əлеуметтік қорғау
саласының даму деңгейіне тікелей байланысты. Бүгінде ауданда бұл бағытта түрлі
салалық бағдарламалар бойынша кең
ауқымдағы жұмыстар жүзеге асырылуда.
Салтанатты
жиын
аудан
көркемөнерпаздарының
концерттік
бағдарламасымен жалғасып, мереке иелеріне ерекше көңіл- күй сыйлады.
Кең жүректі, қайырымды, əрдайым мұқтаж
жандардың бабын таба білетін абыройлы
қызмет иелеріне қызметте толағай табыстар,
жанұяда бақыт, береке-бірлік пен молшылық
тілейміз, – деп шара жүргізушілері осы
саланың ауыр жүгін қиынсынбай, жылдар
бойы жемісті еңбек етіп келе жатқан сала мамандарын шын жүректен құттықтап, мерекелік іс – шараны аяқтады.
Махаббат МҰХАМЕДҚАЛИ
Ұрпақтар с абақтастығ ы
Тоқтар есімі баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейді
Əубəкіров Тоқтар 2002 жылы
04 қыркүйек күні Осакаровка кентінде дүниеге келген.
Ол кішкентай кезінен спортқа, əн
айтуға бейім болды. Кішкентай
Тоқтардың қабілеттілігі шексіз болатын. Жалпы талантты баланың
ұстазы болу əрі бақыт, əрі абырой.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев еліміздің
халқына Жолдауында 2030 жылға
дейін экономикалық, əлеуметтік биіктерге көтерілу үшін рухани
байлықтың, денсаулықтың қажеттігі
атап көрсетіп берсе,
Қазақтың
тұңғыш ғарышкері Тоқтар есімі
баршамызға үлкен жауапкершілік
жүктеп отыр.
Осы қастерлі мамандықтың
қадірін
біліп,
шəкірттерімнің
жүрегіне бар асыл қасиеттерді
ұялатып келемін. Өйткені тұла бойына ұстазға тəн салмақтылық пен
мəдениеттілікті сыйғыза білген жандарды халқымыз əрқашан да
ерекше құрмет тұтады емес пе.
Тоқтар Осакаровка кентіндегі № 1
орта мектебінде оқығанымен, əн
айту шеберлігінен № 9 Гимназияға
келіп, дəріс алатын.
Педагогикалық шеберлік пен
педагогикалық
өнер
–
ол
даналықты жүрекпен ұға білу жəне
шəкірттің жан дүниесін жақсы
қасиеттерімен азықтандыру, - деп
айтар едім. Өйткені екі мектептің
арасы біраз алшақ болғанымен
балаларының болашағынан көп
үміт күткен əке шешесі Нұрлан мен
Саягүл тіптен Тоқтарды үйде
оқытып жүрді.
6 жастан бастап осы Осакаровка
кентінің БҚББО қазақ күресі спорт
үйірмесіне қатыстыра бастады.
Жаттықтырушылары Елшіманов
Ерталап
Жанатұлы
мен
Есмағамбетов Дархан Маратұлы
болды. Жаттықтырушылар көп
үлесін қосып, Тоқтар 26 килі
салмақтан 52 килі салмаққа дейінгі
сайыстарда күресіп, облыстық
жүлделі орындар алып жүрді. Кейіннен Осакаровка кентінен жаңадан
Балалар мен Жасөспірімдерге
арнап, жаңа Дене шынықтыру
сауықтыру кешені ашылды, онда
спорттың 7 түрімен, 6 жастан 18 жас
аралығындағы жасөспірімдерді 12
бапкер саламатты өмір салтына
баулап келеді. Ұжымды 2001 жылдан бастап Елесин Игорь Алексеевич басқарып келеді. Спорт
мектебінде футбол, баскетбол,
қазақ күресі, киокушинкай – кан –
каратэ,
тоғызқұмалақ,
шаңғы
спорты, бокс жəне тағы басқадай
спорт түрімен шынығады. Мұның өзі
Тоқтардай
жасөспірімдердің
спорттағы жетістіктерін ұлғайта
түсті. 2016 жылы Тоқтар Қазақ
күресінен 1 ші санаттағы
палуан атағын қорғады.
Тоқтардың осы спорт
түріне құмарлығы атасы
Əубəкіров
Қайыржан
Мұқатұлынан деп ойлаймын. Өйткені ол кісі
Бұқар жырау ауданының
Ақбел ауылының мектеп
директоры бола тұра,
балаларды осы спортпен айналысуға талаптандырды,
өзі
жаттықтырушы болды.
Қайыржан Мұқатұлы өзі
қазақ күресінің спорт шебері. Түрлі сайыстардан
алған көптеген кубок пен
медальдары
бар.
Аудандық оқу бөліміне
келген 1993 жылғы
кезеңде
бұрынғы
кеңестік жүйе опырылып, жаңа қоғам ескіден
шыға алмаған тоқырау
кезінде Бұқар жырау
ауданында Қазақ күресін дамытты.
Одан кейін де, абыройы асқақтап,
туған жердің ұлықты ұлы екенін
дəлелдеп, Ақбел ауылында екі рет
«Қазақша күрес», Екі мəрте шайбалы хоккейден «Білім үздігі
Ə у б ə к і р о в
Қ а й ы р ж а н
М ұ қ а т ұ л ы
а т ы н д а ғ ы
облыстық кубогін»
өткізді. Кейін осы
дəстүрді
баласы
Н ұ р л а н
«Сарыарқадаға
Қазақ
күресінің
а л ғ а ш қ ы
жаттықтырушысы,
КССРО спорт шеберлігіне кандидат,
Білім
үздігі
Ə у б ə к і р о в
Қайыржан Мұқатұлын еске алуға
арналған
жасөспірімдер
арасындағы Қазақ күресі турнирін» туған ауылы Ақбелде өткізіп
келеді. Енді ата жолын немересі
ұстады.
Тоқтардың
спортқа
деген
сүйіспеншілігін
көріп,
əкесі
Əубəкіров Нұрлан Қайыржанұлы
баласын жоғары кəсіби деңгейде
Қазақ
күресіне
баулитын
Республикадағы таңдаулы спорт
мектебіне беруді ойлады. Сөйтіп,
Тоқтар биыл «Бөгенбай батыр»
атындағы
спорт
мектебінің
барлық нормативті емтиханынан
жоғары деңгейде өтіп, осы спорт
мектебіне қабылданды. "Ақмола
облысы денешынықтыру жəне
спорт басқармасының "Бөгенбай
батыр атындағы спортта дарынды балаларға арналған
облыстық мектеп - интернаты"
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде
өңірдің
əр
түкпірінен
қабылданған спортшылар қатарлы
шеберлігін
шыңдап,
білімін
жалғастыруда.
Жалпы
адамзатты
рухани
байлыққа
жетелейтін,
ұлттық
құндылығымызды
бағалайтын,
өнерімізді асқақтататын жəне елі
мен халқын гүлдентер, мейірін
өсіріп, мəртебесін биіктетер жасампаз жан Қазақ күресі əлемінде
Əубəкіров Тоқтар деген ат тағы жер
жарады деп ойлаймын.
Ауданымыздың атын шығарып,
еліміздің туын көтеріп жүрген
ұ с т а з д а р ы м ы з ғ а ,
жаттықтырушыларымызға,
ата
аналарға,
жастарымызға
алғыстан басқа айтарымыз жоқ.
Жас Тоқтарымыз - бəйгеге қосқан
тұлпардай əрдайым басқалардан
озық болып, қандай өнерде,
спортта болмасын жетістікке
жетіп,
еліміздің
жəне
ауданымыздың
аты
мен
Қазақстан Республикасының мемлекеттік Гимнін əлемдік деңгейде
шырқата берсін деп тілейік.
Сара ТУКАШЕВА,
Осакаровка кентіндегі
№ 9 Гимназия тірек
мектебінің музыка пəні
мұғалімі
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
9 стр.
Аудан əкімінің кубогы
С п о рт ш ыла р ғ а ү лке н т ə жір ибе болды
«Осакаров
ауданының
білім, дене шынықтыру жəне
спорт бөлімі» ММ 2017
жылдың 28 қазан күні Осакаровка кентінің спорт кешенінде
Осакаров
ауданы
əкімінің кубогына арналған
балалар,
қыздар,
кіші
жасөспірімдер
жəне
жасөспірімдер арасында 30
килі салмақ дəрежесі бойынша «Киокушинкай – кан
каратэ»
спорт
түрінен
аудандық ашық турнирін
ұйымдастырды.
Жарысқа
Қарағанды
облысының
қалалары жəне Осакаров
ауданының 154 жас спортшысы
қатысты.
Атап
айтқанда
біріншілікте
Қарағанды,
Сəтпаев,
Жезқазған, Теміртау жəне
Осакаров
ауданы
командаларының жас спортшылары бақтарын сынады.
Жарысқа құрметті қонақ ретінде ауданымыздың тұрғыны,
Самбо спорт түрінен 3 мəрте
əлем чемпионы, Қазақстан
сыйлықпен
марапатталды.
Турнирдің ең үздік спортшысы
болып – Рамазан Рустемұлы
танылды.
Жеңімпаз
спортшылардың барлығы медальдармен,
марапаттау
қағазымен жəне кубоктармен
марапатталды.
Жарыстың
ашылу салтанатында Осакаров
Республикасының халықаралық
дəрежедегі
спорт
шебері
Қанжанов Бейімбет Қайратұлы
қатысты жəне Əлемдік жəне
халықаралық деңгейдегі жарыстарда Осакаров ауданының
туын биікке көтеріп, аудан спортына сіңірген еңбегі үшін Бейімбет Қайратұлына аудан əкімі
Кобжанов
Нұркен
Сайфиддинұлының
арнайы
аудандық маслихатының хатшысы Саккулаков Қанат Келгенович жас спортшыларға арнап
құттықтау сөз сөйледі жəне
турнирдің жас жеңімпаздары
мен жүлдегерлерін марапаттады.
Сержан СМАХАНҰЛЫ
бағалы сыйлығы тапсырылды.
Турнирдің қорытындысы бойынша
жалпыкомандалық
есепте 3 орынды – Сəтпаев
қаласының, 2 орынды –
Жезқазған қаласының жəне 1
орынды - Теміртау қаласының
командалары жеңіп алды.
Жарыстағы ең жылдам жеңісі
үшін – Сергей Жуков марапаттау қағазымен жəне бағалы
С а к р а л ь н а я к а рт а Ка з а хс т а н а
ëÓ ÒÏËÂÌËÂÏ Ë ‚ÂÓÈ: Ú‡ÈÌ˚ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓÈ
ϘÂÚË ÅÂÍÂÚ-ÄÚ‡
Подземная мечеть Бекет-Ата,
расположенная на западе Казахстана, является одной из главных святынь земли Мангистау,
но стремиться попасть туда
стоит не каждому.
Достигнув 40-летнего возраста,
Бекет-Ата стал суфием, начал обучать детей грамоте. Он основал
суфийскую школу при подземной
мечети в Огланды. Впоследствии
эта мечеть, как утверждают архео-
Бывают такие периоды в жизни,
когда все валится из рук, когда мыслимые и немыслимые неприятности одновременно сваливаются на
голову. Ты ищешь и не можешь
найти выход и мучительно нужен
чей-то мудрый совет. Совет этот ты
обязательно получишь, нужно
только с верой и смирением тихо
попросить: "Бекет-Ата, помоги".
Главный наказ – учиться
Бекет-Ата родился в 1750 году
вблизи поселка Кульсары Атырауской области. В 14 лет мальчик пришел
поклониться
праху
почитаемого им мудреца ШопанАта и получить благословение.
Шопан-Ата благословил юношу на
постижение знаний. Бекет поехал в
медресе в Хиву и стал здесь
учиться.
На своем земном пути Бекет-Ата
прошел немало дорог и в конце концов снова прибыл в Мангистау. По
возвращении на родину он построил четыре мечети: первая в
Кульсарах − ее называют Ак-мечеть, вторая − в меловых скалах на
окраине поселка Бейнеу, третья −
на плато Устюрт, четвертая, подземная мечеть − вырублена в скальном
мысе в урочище Огланды.
логи, стала своеобразным научным
центром и даже обсерваторией.
Бекет-Ата прославился также как
целитель, человек, знающий законы физики, математики, астрономии. При решении спорных
вопросов с соседями-туркменами
он проявлял мудрость, которая позволяла приводить стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата
наставлял верующих жить по
правде, быть справедливым и творить добро.
Умер Бекет-Ата в возрасте 63 лет
и похоронен в подземной мечети в
местности Огланды в Мангистау.
Дорога в Бекет-Ата идет через
мечеть Шопан-Ата. До конца своих
дней преклонялся Бекет-Ата перед
своим наставником. И по сей день
для всех верующих посещение
мечети Шопан-Ата на пути к БекетАта стало неписаным правилом.
За помощью к Ата
На протяжении двух столетий к
мечети Бекет-Ата стекаются паломники, чтобы поклониться его могиле
и попросить о милости. Знающие
люди говорят, что он не оставляет в
беде тех, кто искренне обращается
к нему за помощью. На западе Казахстана верят, что одно лишь упоминание в разговоре имени
Бекет-Ата способно отвести беду, а
молитва в мечети способна совершить чудо.
Паломников, которые готовы совершить путешествие к подземной
мечети, предупреждают, что с собой
нужно взять как можно больше еды
– баурсаки, лепешки, чай, конфеты,
сахар. Все это потом выкладывается на общий дастархан, организованный возле мечети Огланды, где
каждого путника обязательно накормят и напоят чаем. Но и сам
гость может проявить инициативу
— помочь разлить чай, приготовить
обед, помыть посуду.
Вот как описывает один из паломников свои впечатления от
мечети в Огланды: "Чем ближе мы
находились, тем поразительнее
становилась картина, разворачивавшаяся перед нами. Надгробие
на возвышении, окруженное огромными валунами, первый объект, которому следует поклониться перед
въездом на территорию святилища
Бекет-Ата. Затем центральная
часть, состоящая из трех огромных
зданий и белокаменной мечети невероятной красоты, расположенные на уровне моря. И, собственно,
сама подземная мечеть Бекет-ата.
Это святое место завораживает,
вдохновляет, восхищает и даже по-
стические маршруты, ездят организованные группы, а "VIP-туристы"
даже прилетают на вертолете.
Местные жители с большой настороженностью относятся к такому
положению дел. К Бекет-ата, считают они, нужно идти в трудные минуты жизни – за советом или
исцелением, а не просто поглазеть
давляет. Вообразите себя на дне
моря – и почувствуете, каково это –
быть великим и ничтожным, быть
обычным человеком перед великолепным творением Создателя".
Мечеть из четырех комнат была
воздвигнута Бекет-Ата как ритуальное помещение. Сам он погребен в
одной из них, в другой находится
прах Аккуаш, сестры святого, в
третьей комнате находится посох
Бекет-Ата, а четвертая – входная
комната с нишей, когда-то служившей ему молельней. В комнату Аккуаш
вход
разрешен
исключительно женщинам, которые
поверяют здесь свои страдания и
потаенные просьбы. Выходить из
помещений следует спиной вперед,
чтобы не оскорбить духов погребенных здесь праведников.
Паломник или турист
Подземные мечети Мангистау
стали в последнее время объектом
туризма, сюда разработаны тури-
на диковинное место и сделать
селфи под землей.
Некоторые мангистаусцы даже
считают, что напрасно проложили
дорогу к мечети и обустроили вдоль
трассы места отдыха. Получить
бата (благословение) Бекет-ата
можно, только проделав трудный
путь к мечети пешком по бездорожью под палящим солнцем. Сегодня же, приехав сюда со всеми
удобствами в кондиционированной
машине, то есть не приложив никаких усилий и не пройдя испытаний,
рассчитывать на бата вряд ли стоит.
Да и делать фотографии в мечети
они также не советуют – в былые
времена, говорят знающие люди,
пленка в фотоаппаратах засвечивалась, и никакие снимки, сделанные
в мечети, не получались. Так это
или нет – судить вам. Но без веры
и смирения все-таки лучше к БекетАта не ходить…
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
10 стр.
168 м и л л и а рд т е ң г е бе р і л д і
Мерейлі отбасы
‡Ê‰˚È ·ÂÌÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÊËÚ¸ ‚ ÒÂϸÂ
–Âϸˇ - ÔÓËÒÚËÌ ‚ÂÎËÍÓ ڂÓÂ̸Â,
ŒÌ‡ Á‡ÒÎÓÌ Ì‡‰ÂÊÌ˚È Ë Ô˘‡Î.
ŒÌ‡ ‰‡ÂÚ ÔËÁÌ‡Ì¸Â Ë ÓʉÂ̸Â.
ŒÌ‡ ‰Îˇ Ì‡Ò ÓÒÌÓ‚‡ ‚ÒÂı ̇˜‡Î.
≈ÒÚ¸ β‰Ë, ÍÓÚÓ˚ ËÁÓ ‰Ìˇ ‚ ‰Â̸, ÓÚ
˜ËÒÚÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡, ‰‡ˇÚ β·Ó‚¸, ÌÂÊÌÓÒÚ¸,
‚ÌËχÌËÂ Ë Á‡·ÓÚÛ Ë ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ
Ò ÊËÁÌÂÌÌ˚ÏË Ì‚Á„Ó‰‡ÏË ‰ÂÚˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â
Ó·ÂÎË ÒÂϸ˛. ŒÔÂÍÛÌ˚ - β‰Ë, Á‡ÏÂÌˇ˛˘Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ƒÎˇ ÌËı ‰ÂÚÒÍÓ Ҙ‡Òڸ ҇ÏÓ ‚‡ÊÌÓÂ. ›Ú‡ ·Î‡„ÓӉ̇ˇ ˆÂθ ‰‚ËÊÂÚ ËÏË, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ·ÂÛÚ ‰ÂÚÂÈ ‚ Ò‚Ó˛
ÒÂϸ˛. »ÏÂÌÌÓ ‚ ÒÂϸ ̇˜Ë̇ÂÚÒˇ ÊËÁ̸
˜ÂÎÓ‚Â͇, ËÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÁ̇ÌË β·‚Ë, Û‚‡ÊÂÌˡ, ‡‰ÓÒÚË Ë
‰Ó·‡. »ÏÂÌÌÓ ‚ ÒÂϸ ۘ‡Ú Ó·˘ÂÌ˲ Ò
ÓÍÛʇ˛˘ËÏ ÏËÓÏ.
¬ ˜ËÒΠÓ‰ËÚÂÎÂÈ Û˜‡˘ËıÒˇ ¯ÍÓÎ˚, „‰Â
ˇ ‡·ÓÚ‡˛, - √” ´ŒÔÓ̇ˇ ¯ÍÓ· (ÂÒÛÒÌ˚È ˆÂÌÚ) ̇ ·‡Á Ò‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ № 26
ÔÓÒÂÎ͇ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Ȫ, 11 ÓÔÂÍÛÌÓ‚: ¿ÍÍÂÏ‡Ì À. ¿., À‡Ú˚¯Â‚‡ À. ¿., ¿ÌËÒÚ˯Ë̇
À. ¬., ◊·ÓÚ‡¸ À. »., —Ë„ÂÚ Œ. ¿., ÿÛ¯Â̸ÍÓ‚‡ Õ. ¬., ‡È‰‡¯ ≈. √., ¬Î‡ÒÓ‚‡ Õ.
Ã., «‚‡ÌÍÓ‚‡ ¬. À., ΔËÎÍË·‡Â‚‡ À. »., ¡ÓˇÒ͇ˇ ≈.Õ. » ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ‚ ͇ÎẨ‡Â
̇¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ƒÂ̸, ÍÓ„‰‡ Ï˚
ÏÓÊÂÏ ‚˚‡ÁËÚ¸ ‚Ò ҂ÓË ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë Ò͇Á‡Ú¸ ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ˝ÚËÏ Á‡Ï˜‡ÚÂθÌ˚Ï Î˛‰ˇÏ, β‰ˇÏ ƒÓ·Ó„Ó ÒÂ‰ˆ‡.
28 ÓÍÚˇ·ˇ, ‚ ͇ÌÛÌ ƒÌˇ ÓÔÂÍÛ̇ ‚
̇¯ÂÈ ¯ÍÓΠÔÓ¯ÂÎ Ô‡Á‰ÌËÍ ƒÓ·Ó„Ó
ÒÂ‰ˆ‡, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ˝ÚÓÈ ‰‡ÚÂ. ¡˚· Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÍÓ̈ÂÚ̇ˇ ÔÓ„‡Ïχ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÓÔÂ͇ÂÏ˚ı Ë Ëı Ó‰ÌÓÍ·ÒÒÌËÍÓ‚,
Í·ÒÒÌ˚ı ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ƒÂÚË ÔÂÎË
ÔÂÒÌË, ˜ËÚ‡ÎË ÒÚËıË, ڇ̈‚‡ÎË, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÓÔÂÍÛ̇ÏË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ Ë„‡ı,
‚ËÍÚÓËÌÂ Ë Ú‡Ìˆ‡ı, ‚ÌËχÌ˲ ‚ÒÂı ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·˚· Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ ´ ‡Ê‰˚È ·ÂÌÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÊËÚ¸ ‚
ÒÂϸª (Ì·Óθ¯ÓÈ Ó·ÁÓ Ó Í‡Ê‰ÓÈ
ÒÂϸÂ).
¬ ıӉ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚ ≈θ¯Ë̇ ¿. . ÔÓÁ‰‡‚Ë· ÓÔÂÍÛÌÓ‚ Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ë ‚ۘ˷ ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÔËҸχ Á‡ ‚ÌËχÌËÂ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë Û˜‡ÒÚË ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚.
œ‡Á‰Ì˘ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ‚
¯ÍÓθÌÓÈ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ Á‡ ˜‡¯ÍÓÈ ˜‡ˇ, „‰Â
ÓÔÂÍÛÌ˚ ‚˚‡ÁËÎË ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË
¯ÍÓÎÂ. ¬ ÚÂÔÎÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í ÓÌË ‰ÂÎËÎËÒ¸
ÙÓχÏË Ë ÏÂÚÓ‰‡ÏË ‚ÓÒÔËÚ‡Ìˡ, ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË Ú‡‰ËˆËˇÏË.
’ÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ò͇Á‡Ú¸ ˝ÚËÏ ‰Ó·˚Ï
β‰ˇÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒÎÓ‚‡: Ñ–Ô‡ÒË·Ó, ˜ÚÓ
‚˚ ‰Â·ÂÚ Ҙ‡ÒÚÎË‚˚ÏË Ò‚ÓËı ÔÓ‰ÓÔ˜Ì˚ı, Ú‚ÓËÚ ‰Ó·˚ ‰Â·, β·ËÚ ‰Û„
‰Û„‡. –˜‡ÒÚ¸ˇ ‚‡Ï Ë ‚‡¯ËÏ ·ÎËÁÍËÏ!
ÃË‡ ̇‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ! Ã˚ Ê·ÂÏ ÒÏÂı‡ ‚‡Ï
Ë ‚ÂÒÂθˇ ‚‡¯ËÏ ÒÂ‰ˆ‡Ï. œÛÒÚ¸ Ò‚ÂÚÎ˚Ï
Ë ‰Ó΄ËÏ ·Û‰ÂÚ ‚‡¯ ÒÂÏÂÈÌ˚È ÔÛÚ¸!î
—. ¿—“¿ÿŒ¬¿,
ÒӈˇθÌ˚È Ô‰‡„Ó„ –ÿ № 26
Ô. ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі
(«Бəйтерек» холдингінің еншілес
ұйымы) салымшыларының депозит
базасы осы жылы 30%-ға артты.
Қазіргі уақытта банкте 477,3 млрд.
теңгенің 988 152 депозиті бар. Осылайша ТҮҚЖЖБ ұзақмерзімді салымдар нарығында 1-орынға ие болып
отыр.
Банк – Қазақстанның ипотекалық
нарығында да көшбасшы. Елдегі
барлық ипотекалық несиелердің 75%ын осы Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі берген. 2017 жылдың 9 айында
қазақстандықтар үйлі болу үшін екінші
деңгейлі банктерден 223 млрд. теңге
алса, оның 168 млрд теңгесін ТҮҚЖБ бөліп
отыр. Жалпы жыл басынан бері 28 990
қазақстандық отбасы ТҮҚЖБ көмегімен
тұрғын үй жағдайын жақсарта алған. Бұл туралы бүкілəлемдік Жинақ күніне орай
ұйымдастырылған, 2017 жылдың 9 айындағы
банк қызметінің қорытындысы бойынша өткен
баспасөз мəслихаты барысында Тұрғын үй
құрылыс жинақ банкінің басқарма төрайымы,
- жылына 450 000 теңгеге дейін ақша жинай
алатын адамдар үшін Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі ең үздік шарт – жылдық
мөлшерлемесі 22%-ға жуық табыстылық
ұсынып отыр, - деп атап өтті Лəззат Ибрагимова.
Салымшылар ашатын шоттың орташа сомасы 5 миллион теңгеге тең. Өткен жылы бұл
көрсеткіш 3,8 млн теңгені көрсеткен болатын.
Келісім-шарт бекіту комиссиясы алынып
тастағалы бері Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкінің клиенттік базасы айтарлықтай артты.
Бір жобада: «Бастау», «Өркен», «Кемел»
жəне «Болашақ» бағдарламаларын «Бас-
пана» бірыңғай тарифтік бағдарламасы ауыстырды. Банк салымшылары қанша уақыт
ақша жинап, қандай пайызбен тұрғын үй заемын алуды өздері шешетін болды. Бұл
жаңалық
банк
қызметтерін
барынша
қарапайым əрі қолжетімді жасап, депозиттен
кейінгі
операцияларды
айтарлықтай
қысқарды.
Сондай-ақ банк қыркүйек айында жаңа онлайн-сервис – Baspana.kz жылжымайтын
мүлік порталын іске қосты. Ол «Нұрлы жер»
бағдарламасының
аясында
баспана
таңдауды ыңғайлы, ал тұрғын үй бөлістіру
процесін айқын ете түсу үшін жасалған
«Нұрлы жер» бағдарламасының аясында
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі тұрғын үй
құрылыс жинақ жүйесі арқылы несиелік
тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй салуға жекеменшік құрылыс жүргізушілерді ынталандыру
жəне жеке тұрғын үй құрылысын дамыту
бағыттарын жүзеге асырады. ТҮҚЖБ желісі
бойынша жыл басынан бері 5400-ден астам
пəтер пайдалануға берілді.
КОГДА ТРЕТИЙ - НЕ ЛИШНИЙ
Вмешательство руководства Карагандинской области позволило
разрешить конфликт между профсоюзами и администрацией АО “АрселорМиттал Темиртау” вокруг
единого коллективного договора.
“ИК” неоднократно информировала
о ситуации, сложившейся в угольном и стальном департаментах АО
“АрселорМиттал Темиртау”. Напомним, камнем преткновения стал
проект единого для всех подразделений компании коллективного договора. Срок действия предыдущих
правовых соглашений, заключенных профсоюзами угольщиков “Коргау” и металлургов “Жактау” с
работодателем, истек весной этого
года. По итогам проведенных переговоров соглашения были пролонгированы до 1 сентября. Но
подошел обозначенный срок, а сторонам так и не удалось прийти к
консенсусу.
Профсоюзы не могли принять
условия, предложенные администрацией АО “АрселорМиттал Темиртау”, которая пыталась навязать
проект договора, не предусматривающий серьезных финансовых нагрузок на предприятие. Все
доплаты, льготы и социальные гарантии работодатель предложил
определять отдельной политикой
компании. В частности, компания
намеревалась отменить надбавки и
доплаты за совмещение должностей, высокое профессиональное
мастерство, руководство бригадой,
время вынужденного пребывания в
шахте и за вредные и тяжелые
условия труда. Также речь шла об
отказе от индексации заработной
платы работникам на уровень инфляции и выплаты 13-й зарплаты.
Кроме того, администрация посчитала необходимым отменить поощрения работников по случаю
юбилея работы на предприятии,
премирование к профессиональным праздникам, награждение
обладателей
званий
«Еңбек
даңқы», «Шахтерская слава», «Трудовая слава», «Құрметті кенші» и
«Құрметті металлург».
И в то же время компания не согласилась с пунктами, предложенными профсоюзами. В их числе выплата пособий по временной нетрудоспособности, оказание стоматологических
услуг,
санаторно-курортное лечение, пре-
доставление путевок в летние детские лагеря, а также оказание материальной
помощи
детям
работников, погибших или получивших увечье на производстве.
В условиях, когда ни одна из сторон не намерена была идти на
уступки, накал страстей вокруг единого коллективного договора возрастал. И даже спустя полгода
работы по обсуждению проекта им
удалось согласовать лишь 70 процентов пунктов.
Недовольство работников подхлестнула трагедия, произошедшая
31 августа на шахте “Казахстанская”, где в результате внезапного
выброса метана погибли три горняка. Шахтеры все чаще стали поднимать вопрос об устаревшем
оборудовании, нехватке персонала
на предприятиях, что приводит к
увеличению нагрузок в условиях повышенной опасности.
Сложно сказать, чем бы закончилось это противостояние, если бы
не вмешательство руководства
области. Решение обратиться за
помощью к главе региона Ерлану
Кошанову было принято на состоявшемся в сентябре заседании
«Таблиги джамагат» - дорога в никуда
В наши дни основной угрозой всему человечеству стали международный терроризм и тесно
связанный с ним религиозный экстремизм.
Предотвращение террористических актов и недопущение образования очагов экстремизма возможно лишь при постоянной работе по их
упреждению.
Показательными являются меры государственных органов по локализации деятельности
одной из наиболее известных международных
религиозно-экстремистских организаций (далее
- МРЭО) «Таблиги джамагат», известной также
как международное исламское миссионерское
движение «Таблиги джамагат».
В Казахстане деятельность последователей
данной организации впервые была зафиксирована в 1998 году.
Широко развернутая активная миссионерская
деятельность ее эмиссаров (из стран Арабского
Востока, Пакистана и Кыргызстана) в 2000-х
годах привела к росту количества сторонников
общины как в карагандинском регионе, так и в
целом по Казахстану.
Уже к началу 2013 года их численность по региону насчитывала более 100 человек, некоторые из которых регулярно выезжали на обучение
в таблиг-центры Кыргызстана, Пакистана, Индии
и Бангладеш.
Более того, отмечались факты участия в деятельности «таблиг» сотрудников государственных органов и правоохранительных структур.
Возрастающая угроза распространения деструктивной идеологии «таблигов» вызвала не-
обходимость принятия экстренных мер реагирования со стороны государственных органов.
В результате в 2013 году принято судебное решение о запрете деятельности МРЭО «Таблиги
джамагат» на территории Казахстана.
Одновременно государственными органами
была организована широкомасштабная профилактическая работа, направленная на разъяснение «таблигам» опасности увлечения данной
идеологией.
Указанные меры способствовали прекращению проведения большинством «таблигов» еженедельных сборов единоверцев («машура») в
условиях мечетей, сокращению выездов в другие
регионы, а также отказу от приглашения сторонников организации из других регионов Казахстана.
Между тем, отдельные жители г. Караганды и
Темиртау продолжали активно пропагандировать
идеологию экстремистской общины, что вызвало
необходимость принятия соответствующих правовых мер реагирования.
Так, за указанную деструктивную деятельность
в феврале 2015 года задержан лидер «темиртауской ячейки» Апакашев, а в мае 2016 года лидеры карагандинской ячейки Шакентаев,
Сериков и Шопенов.
Судебными органами указанные лица были
осуждены к реальным срокам отбывания наказания.
Уже находясь в местах заключения, указанные лица осознали ошибочность идеологии и
деятельности РЭО «Таблиги жамагат».
Нина Крамер
координационного совета территориального объединения профсоюзов
«Профсоюзный
центр
Карагандинской области». Взяв ситуацию в свои руки и усадив стороны за стол переговоров, аким
области выступил в роли медиатора. Первым делом он поручил
областной комиссии по труду в
кратчайшие сроки выработать компромиссное решение, устраивающее и профсоюзы, и компанию.
Специальная комиссия, созданная
для устранения разногласий, работала в напряженном режиме. Ежедневно в областном акимате
проходили рабочие совещания,
длившиеся по 6-8 часов. Каждая из
сторон выдвинула ряд условий. Например, работодатель настаивал на
отзыве из экономического суда исковых заявлений профсоюзов. В
свою очередь, председатели «Коргау» и «Жактау» заверили, что готовы отказаться от судебных тяжб,
но только после подписания нового
коллективного договора, в котором
будут сохранены льготы и социальные гарантии для работников предприятия.
В результате бурных переговоров
администрации и профсоюзам все
же удалось прийти к соглашению.
Было принято решение продлить
действие коллективных договоров
для профсоюзов стального и угольного департаментов до 31 декабря
2017 года. А до этого времени урегулировать взаимные претензии по
проекту единого коллективного договора. В акимате Карагандинской
области отметили, что за отпущенные три месяца сторонам предстоит проделать большую работу,
которая будет строго контролироваться властями. Было также подчеркнуто,
что
справедливое
разрешение возникшего трудового
конфликта будет способствовать
сохранению общественной стабильности в регионе, который продолжает оставаться флагманом
металлургии и угольной добычи в
Казахстане.
А чтобы впредь не возникало
спорных вопросов, работникам
надо не поддаваться эмоциям, а
обращаться в инспекцию по труду государственный орган, который
обладает соответствующими полномочиями.
Экст р ем и зм м ен к үр ес
Б а р а р жол жо қ
Террористік актілердің алдын алу жəне
экстремизм ошақтарының пайда болуына
жол бермеу шаралары олардың алдын
алу жұмыстарын тұрақты жүргізген
жағдайда ғана мүмкін болады. Ең танымал «Таблиғи жамағат» халықаралық
діни экстремистік ұйымдардың (одан əрі
– ХДЭҰ), сонымен қатар «Таблиғи
жамағат» халықаралық исламдық миссионерлік қозғалысы ретінде танымал
ұйымның
қызметіне
мемлекеттік
органдардың шектеу қоюы жөніндегі шаралары көрнекті болып табылады.
Қазақстанда
аталған
ұйымды
қолдаушылардың қызметі алғаш рет 1998
жылы тіркелді. 2000 жылдары оның
эмиссарларының (Шығыс Араб елдері,
Пəкістан жəне Қырғызстан) кеңінен
тараған белсенді миссионерлік қызметі
Қарағанды өңірінде, жалпы Қазақстан бойынша қоғам жақтастарының көбеюіне
əкелді.
2013 жылдың басында олардың
өңірдегі саны 100-ден асты, олардың кейбіреулері тұрақты түрде Қырғызстанның,
Пəкістанның,
Үндістанның
жəне
Бангладештің таблиғи орталықтарына
оқуға аттанды. Одан басқа, «таблиғтың»
қызметіне мемлекеттік органдар мен
құқық
қорғау
құрылымдары
қызметкерлерінің қатысатыны туралы деректер де орын алды. «Таблиғтардың»
деструктивті идеологиясының таралу
қаупінің артуы мемлекеттік органдар тарапынан төтенше əрекет ету шараларын
қабылдау қажеттігін туғызды.
Нəтижесінде 2013 жылы Қазақстанның
аумағында «Таблиғи жамағат» ХДЭҰ
қызметіне тыйым салу туралы сот шешімі
қабылданды. Бір мезгілде «таблиғтарға»
аталған
идеологияның
қауіптілігін
түсіндіруге бағытталған мемлекеттік
органдардың кең ауқымды алдын алу
жұмыстары ұйымдастырылды.
Аталған шаралар «таблиғтардың»
көбінің апта сайын мешітте өткізілетін
діни
жиындарының
(машура)
тоқтатылуына,
басқа
өңірлерге
шығуларын қысқартуға, сонымен қатар
Қазақстанның басқа өңірлерінен ұйымның
жақтастарын шақырудан бас тартуларына ықпал етті.
Дегенмен, Қарағанды мен Теміртау
қалаларының кейбір тұрғындары экстремистік қауымдастықтың идеологиясын
белсенді насихаттауды жалғастырды,
бұл тиісті төтенше əрекет ету шараларын
қабылдау қажеттігін тудырды. Сонымен,
2015 жылғы ақпанда аталған деструктивті
қызметі үшін Теміртау ұйымының
көшбасшысы Апакашев, ал 2016 жылғы
мамырда
Қарағанды
ұйымының
көшбасшылары Шакентаев, Сериков
жəне Шопеновтер ұсталды.
Сот органдарының тарапынан аталған
адамдар жазасын өтеудің нақты шарттарыбойынша сотталды. Олар түрмеде
отырған кезінде ғана «Таблиғи жамағат»
ДЭБ идеологиясының жəне қызметінің
қате екенін түсінді.
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Почему нельзя
отказываться от прививок
Согласно календарю вакцинации Республики Казахстан, прививки детям нужно
ставить с первых дней жизни. Это добавляет изрядную долю переживаний родителям, чья забота о новорожденных
достигает едва ли не параноидального
уровня, и часто они совершают серьезную
ошибку: взволнованные папы и мамы изучают прорву информации о вреде вакцин
и почти ничего – об опасности самих болезней и последствиях отказа от прививок.
Еще сотню лет назад большинство детей,
не дожив до взрослого возраста, погибали от
инфекционных болезней. Сегодня большинство людей умирают от инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний, т. е.
болезней, связанных со старением. А о
страшных эпидемиях холеры, оспы, чумы,
столбняка, которые совсем недавно уносили
тысячи жизней, сейчас помнят в основном
специалисты. Эпидемии инфекционных заболеваний не прекратились сами по себе: потому что им надоело буйствовать или потому
что бактерии, которые их вызывали, дружно
вымерли. Это результат сложной, долгой и
тщательной работы. К примеру, когда люди
стали использовать хлорированную воду, заболеваемость холерой, брюшным тифом и
прочими кишечными инфекциями снизилась
до минимума. Свою лепту, и немалую, в
борьбу с бактериальными инфекциями
внесли антибиотики. Но самую большую роль
в искоренении многих болезней сыграли вакцины. Последний случай заражения оспой (от
которой, между прочим, только в ХХ веке погибло около 500 млн человек) произошел в
1977 году. Эту болезнь человечество полностью искоренило. Полиомиелитом в середине ХХ века в Европе и Северной Америке
заболевало столько людей, что эта болезнь
считалась практически национальным бедствием. Сегодня полиомиелит еще распространен в Нигерии, Афганистане и
Пакистане. Южная и Северная Америки, Европа, Австралия, Китай и многие другие
страны полностью свободны от полиомиелита. Казахстан также сертифицирован Всемирной организацией здравоохранения как
страна, полностью свободная от полиомиелита, с 2002 года. В мире сегодня фиксируются только единичные случаи этой
болезни. Таких успехов в борьбе против этих
и других опасных заболеваний удалось достичь только благодаря массовой вакцинации
человечества. Каждый год плановые прививки от дифтерии, кори, коклюша, паротита
(«свинки»), столбняка, полиомиелита помогают сохранить жизнь и здоровье детей. Казалось бы, факты подтверждают, что
вакцинация – это нужно и важно. Но осознают
это не все. С каждым годом все больше
людей отказываются от вакцинации и запрещают ставить прививки своим детям. Мотивы
этого решения различны. Кто-то убежден, что
из-за вакцин от одних болезней развиваются
другие (например, многие уверены, что комплексная вакцина от кори, «свинки», краснухи
вызывает аутизм). Другие считают, что осложнения от вакцинации более опасны, чем болезни,
против
которых,
собственно,
предлагается прививаться. Третьи вообще отрицают, что между вакцинацией и сокращением заболеваемости корью, краснухой,
полиомиелитом есть связь. Практика вакцинации насчитывает более века. За это время
врачи накопили массу статистических данных, которые помогают выбрать лучший способ вакцинирования. Всемирная организация
здравоохранения и медицинские организации
изучают динамику болезней, собирают сведения о побочном действии прививок, создают
новые и улучшают старые вакцины, учитывая
прошлый опыт. А еще ВОЗ отслеживает последствия вакцинации во всем мире на протяжении многих лет. При таком объеме
данных и длительности наблюдений статистика действительно достоверно показывает,
что с началом вакцинации любая болезнь поражает все меньше и меньше людей во всемирном масштабе. Все данные о негативном
влиянии прививок обязательно изучают специалисты, и их рекомендации фармкомпании
учитывают при создании новых поколений
вакцин. Откуда берутся мифы о вакцинах?
Мифы о вакцинации существуют столько же,
сколько и она сама. И тоже идут в ногу со временем: мифы видоизменяются, устаревшие
исчезают, появляются новые. Раньше противники вакцинации объясняли свою позицию с
точки зрения религиозных догм, сегодня используют для этой цели данные научных ис-
следований. Часто мифы о прививках создают и распространяют люди, которые работают в сфере здравоохранения или в
смежных областях. В любой профессии
встречаются как толковые специалисты, так
и дилетанты. Медицина не исключение. Дилетант от медицины может породить страшную байку, которую общественность охотно
примет на веру: его доводы более красочные,
категоричные и громкие, чем аргументы серьезных ученых. Многие страшилки о вакцинах
создают и поддерживают сами фармкомпании. В этом бизнесе тоже очень жесткая конкуренция.
Что опасней: осложнения от
прививки или болезнь? Все болезни, которые
медики включили в календарь прививок, действительно опасные. И возраст, в котором
надо делать прививки, не случаен. Новорожденных прививают только от тех болезней,
которые им угрожают. Например, против кори
детей прививают в возрасте 12–15 месяцев,
потому что младенцы получают защиту от
этой болезни от матери. А вот туберкулезом
младенец может заразиться легко: на начальные симптомы легочной формы туберкулеза
(усталость, покашливание) обращают внимание только матерые ипохондрики, а значит,
такие больные могут встретиться где угодно,
в том числе и в больнице, на работе, в магазине. При этом у новорожденного болезнь
прогрессирует гораздо быстрее, чем у взрослого. Тому пример, на сегодняшний день в
Карагандинской области заболело туберкулёзом 3 детей в возрасте до года, а причина
тому отказ мам от прививки БЦЖ в роддоме.
Представьте какому интенсивному лечению
химиопрепаратами против туберкулёза сейчас будут подвергаться эти детки. Современные вакцины представляют собой одни из
наиболее безопасных препаратов. Серьезные осложнения после вакцинации возникают крайне редко. Комбинированная
вакцина от кори, краснухи и паротита
(«свинки») вызывает тяжелые осложнения у
одного ребенка из миллиона. Вакцина от дифтерии, коклюша и столбняка не привела ни
к одному смертельному осложнению. Только
у 8 детей из 100 тыс. после нее возникают судороги и анафилактическая реакция (приступ
аллергии), что при своевременной медицинской помощи вовсе не так страшно, особенно
по сравнению с последствиями самих болезней. От дифтерии умирают 3–5 больных из
100, от столбняка — 30–50 из 100, даже несмотря на самые лучшие методы лечения.
Ребенок, заболевший полиомиелитом, легко
может остаться инвалидом с искореженными
параличом конечностями. При краснухе во
время беременности у плода развиваются тяжелые пороки, зачастую не совместимые с
жизнью. Если какую-либо из этих болезней
подхватит не привитый человек, вероятность
успешного выздоровления будет зависеть от
массы нюансов: как быстро больной получил
лечение и насколько оно было грамотным,
насколько силен организм больного и т. д. Бывают случаи, что реабилитация пациента невозможна. И чем больше непривитых детей,
чем больше отказов от прививок, тем выше
риск: если пренебрегать вакцинацией, то единичные заболевания инфекционного характера, которые сегодня встречаются редко,
вновь участятся и могут привести к эпидемии.
В некоторых странах, например, в соседнем
Узбекистане, жители платят за прививки из
своего кармана. Нам, гражданам Казахстана,
очень повезло: вакцинация бесплатна, она
проводится за счет государства. И каждый человек может помочь врачам обезопасить
себя и своих близких от болезней – для этого
необходимо просто не отказываться от прививок. На сегодняшний день в Осакаровском
районе имеет место 9 случаев отказов родителей от прививок, по этическим соображениям я не буду называть их фамилии, часть
из них по религиозным убеждениям (мол, так
угодно Богу), другие по личным, начитавшись
и наслушавшись псевдоинформаций из
прессы. Родители, отказывающиеся от прививки боятся осложнений, которые очень
редко, но случаются. Однако последствия
самой болезни могут привести к инвалидности или смерти. Но агитаторы отказа от прививок не рассказывают про это. А мы видели
за годы своей работы и таких детей и взрослых, но статистика не врёт – от инфекционных
заболеваний умирают и остаются
инвалидами чаще, чем от прививки.
Г. РОЙ,
главный государственный санитарный
врач Осакаровского района
11 стр.
LJ͈Ë̇ ‰Îfl ÔÓÙË·ÍÚËÍË
„ËÔÔ‡
Вакцина для профилактики
гриппа, лекарственный препарат
из группы биологических препаратов,
обеспечивающий формирование краткосрочного иммунитета к вирусу гриппа,
считается одним из самых эффективных
средств профилактики гриппа.
При этом, сразу нужно сказать, что вакцины
против гриппа обеспечивают только временную защиту от заражения, поэтому не стоит
ожидать, что человек после разовой вакцинации больше никогда не заболеет простудой,
ведь это будет ошибочно. Тем не менее, на
сегодняшний день вакцины от гриппа считаются самым действенным методом для его
профилактики.
Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому
каждый год разрабатывается новая вакцина.
После ее введения организм в течение двух
недель вырабатывает защитные антитела,
которые действуют целый год. Если человек
и заболевает после вакцинации, то в этом
случае грипп протекает в более легкой
форме.
Делать ли прививку от гриппа?
Каждый человек сам решает для себя, делать ли прививку от гриппа. Это мероприятие
не является обязательным. Существуют категории людей, которым вакцинацию нужно
провести в первую очередь:
1. Младенцам от шести месяцев, у которых
еще нет никакой защиты по отношению к простудам.
2. Пожилым людям с возрастом старше
шестидесяти пяти лет, защитные силы которых уже не такие сильные, что делает их
более уязвимыми к всевозможным респираторным заболеваниям.
3. Пациентам, страдающим от тяжелых
хронических патологий, которые подавляют
их иммунную систему.
4. Женщинам в период беременности, у которых происходят серьезные физиологические и гормональные изменения. Все это
негативно отображается на иммунитете,
делая будущую маму подверженной разным
типам вирусов, в том числе и гриппу.
5. Работникам медицинских учреждений,
садиков и школ, где обычно наблюдаются
вспышки эпидемий простуды и ОРВИ.
Как достигается безопасность вакцин?
Вакцины безопасны, поскольку проходят
многоступенчатую очистку, в них отсутствуют
консерванты и ртутьсодержащие вещества.
Поэтому вакцинацию можно проводить
детям, начиная с шестимесячного возраста.
Как организм реагирует на прививку?
Побочные реакции крайне редки. У небольшой группы людей может покраснеть и распухнуть место прививки, немного подняться
температура, возникнуть мышечная боль. Неблагоприятные симптомы исчезают сами
(обычно за 1—2 дня).
Иногда у людей, склонных к аллергии, возникают аллергические реакции на отдельные
компоненты вакцины.
Противопоказания для прививки от гриппа
Вакцинацию от гриппа нельзя проводить
при высокой температуре, а также прививку
нельзя делать людям с повышенной чувствительностью к белку куриных яиц или другим
компонентам вакцины. Чтобы избежать анафилактической (аллергической) реакции,
после введения вакцины нужно в течение 30
минут находиться под медицинским наблюдением. Существуют специфические противопоказания для прививки от гриппа.
Споры о пользе и вреде прививок от гриппа
не утихнут до тех пор, пока последний вирус
этого заболевания не исчезнет с лица земли.
Сколько людей, столько и мнений. И только
вам решать – вакцинировать или нет. В
любом случае, приняли ли вы решение «за»
или «против», необходимо учесть все противопоказания. Тем более, когда дело касается
собственнного здоровья и здоровья вашего
ребенка!
Н. АБДУЛЛИНА,
врач общей практики СБ
п. Молодежный
Грипп: профилактика, симптомы
Грипп является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний,
относится
к
группе
острых
респираторных вирусных инфекций.
Многие больные относятся к гриппу достаточно пренебрежительно, считая его обычной
«простудой», в то время как ежегодно от
этого заболевания в мире умирают порядка
250-500 тыс. людей.
К вирусу гриппа восприимчивы люди всех
возрастных категорий, однако наибольшую
опасность данное заболевание представляет
для лиц преклонного возраста, детей, беременных женщин, а также людей, страдающих
болезнями легких и сердца. Источником
гриппа является уже заболевший человек, который в окружающую среду выделяет вирус
посредством кашля, чихания и т. д. Имея
аэрозольный механизм передачи (вдыхание
капель слизи, слюны), грипп распространяется достаточно быстро – больной представляет собой опасность для окружающих в
течение недели, начиная с первых часов заражения.
В случае типичного развития инфекции выделяются следующие симптомы гриппа:
• резкий подъем температуры тела (в течение нескольких часов) до высоких цифр (3840 °С) (достигает своего максимума на
первые-вторые сутки заболевания);
• озноб и слабость;
• головная боль в лобно-височной области,
боль при движении глазных яблок;
• ломота в мышцах и суставах;
• покраснение кожи (в том числе лица, рта,
носа, горла) и красные воспаленные глаза;
• сухой кашель;
• насморк и заложенность носа.
Профилактика гриппа.
Самой лучшей мерой профилактики заболевания гриппом является вакцинация, профилактический
эффект
от
которой
составляет от 70 до 90%. Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпиде-
мического сезона для того, чтобы у человека
сформировался иммунный ответ на введенный препарат. Иммунитет сохраняется в
течение 1 года.
Неспецифическая профилактика – это методы профилактики, направленные на повышение защитных
сил организма для
противодействия проникающим в организм
человека респираторным вирусам. Неспецифическая профилактика гриппа предполагает: проветривание помещения, частое
мытье рук специальными средствами, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Для поддержания иммунитета,
способного противостоять вирусу, необходимо включить в рацион продукты, богатые
витаминами, молочнокислыми бактериями.
Предупреждение эпидемии гриппа во многом
зависит от сознательности уже заболевшего
человека, которому необходимо избегать общественных мест с большим скоплением
людей, для которых больной, особенно кашляющий и чихающий, представляет потенциальную опасность заражения.
При появлении первых признаков заболевания следует оставаться дома и немедленно обратиться за квалифицированной
врачебной помощью. Именно он должен поставить диагноз и назначить необходимое
лечение, соответствующее и вашему состоянию и возрасту.
Необходимо строго выполнять все рекомендации врача: своевременно принимать
лекарства и соблюдать постельный режим во
время болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы.
Помните, самолечение может привести к
осложнениям гриппа! Берегите себя и будьте
здоровы!
М. ПУСТОВИТ,
врач общей практики СБ
п. Молодежный
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
А Қ П А РАТ Т Ы Қ Х А БАРЛ АМ А
«Осакаров ауданының экономика жəне
қаржы бөлімі» ММ - сі ауданның
коммуналдық меншік нысандарын сату
бойынша электрондық тендер өткiзiлуi
туралы хабарлайды..
Ауданның коммуналдық меншік нысандарын сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1174
қаулысына сəйкес, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы «Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту
туралы» № 920 қаулысына (бұдан əрі Қағида) сəйкес жаңа редакцияда жүзеге асырылады.
Тендер 2017 жылғы 21 қараша Астана
қаласының уақыты бойынша сағат 10.00 - да
www.gosreestr.kz
Мемлекеттік мүлік
тізілімінің веб - порталында (бұдан əрі - тізілім) өткізіледі.
Тендерге келесі нысан қойылады:
Ұйымның атауы: «Тазалық» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі.
Ұйымның орналасқан жері: Қарағанды
облысы, Осакаров ауданы, Молодежный
кенті, Ертіс көш.,15.
Қызмет түрі: Қоқыс жəне тұрмыстық
қалдықтарды шығару бойынша халыққа
қызмет көрсету.
Бастапқы бағасы: 2 101 750 ( екі миллион
жүз бір мың жеті жүз елу) теңге.
Кепілдік жарна: 1 261 050 (Бір миллион екі
жүз алпыс бір мың елу) теңге.
Тендер шарттары: Негізгі қызмет бейінін 2
(екі) жыл бойы сақтау
Тендерді өткізу тəртібі
Егер тендерге тiркелген қатысушылардың
саны екеуден аз болса, онда жекешелендiру
нысанын бiр ғана қатысушыға сатылуы
мүмкiн үшiншi сауда- саттықты қоспағанда,
тендер өтпеген деп жарияланады.
Егер тендер өтпеген деп жарияланса, сатушы тендердің өткізілмегені туралы актіге
қол қояды.
Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда саттықты өткізу туралы хабарламада
көрсетілген күн мен уақыт келгенде тізілімнің
веб - порталы арқылы автоматы түрде
жүргізіледі.
Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары
бағаны ұсынған қатысушы тендердiң
жеңiмпазы деп танылады. Егер тендерде екi
жəне одан көп қатысушының ұсынысы бірдей
ең жоғары бағаны қамтитын болса онда осы
қатысушылардың
арасында
қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі
бұрын қабылданған қатысушы тендердің
жеңімпазы болып танылады.
Тендердің жеңімпазы сауда - саттық
нəтижелері туралы электрондық хаттамаға
қол қою үшін электрондық почта арқылы
сауда - саттық нəтижелері туралы хабардар
етіледі.
Сауда- саттық нəтижелері туралы хаттама
тізілімнің
веб
–
порталында
қалыптастырылады, оған сауда - саттық
өткізілетін күні сатушы мен тендердің
жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол
қояды.
Сауда- саттық нəтижелерi туралы хаттама
тендердің нəтижелерi мен жеңiмпаздың жəне
сатушының тендер нəтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн
сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады.
Жеңімпаз бен сатып алу- сату шартына
сауда- саттық нəтижелерi туралы хаттамаға
қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он
күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.
Егер жеңімпаз сауда - саттық нəтижелері
туралы электрондық хаттамаға не сатып алу
– сату шартына көрсетілген мерзімдерде қол
қоймаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ пайдалана
отырып, тізілімнің веб – порталында сауда саттық нəтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды жəне осы жекешелендіру объектісі сауда- саттыққа қайтадан шығарылады.
Тендер қатысушыларын тіркеу хабарлама
жарияланған күннен бастап 2017 жылғы 21
қараша сағат 08.00 - де аяқталады.
Тендерге қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру
нөмірін (бұдан əрі - ЖСН), тегін, атын,
əкесінің атын (бар болса);
2)
заңды
тұлғалар
үшін:
бизнес
сəйкестендіру нөмірін (бұдан əрі - БСН),
толық атауын, бірінші басшының тегін, атын,
əкесінің атын (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының
деректемелерін;
4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail)
көрсете отырып, тізілімнің веб – порталында алдын ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген
кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
тізілімнің веб – порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін
қатысушының ЭЦҚ қойылған нысан бойынша сауда- саттыққа қатысуға өтінімді
тізілімнің веб – порталында тіркеу қажет.
Тендерге қатысушылар:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің
арнайы бөлінген
веб – парақшасында
электрондық конвертке жүктелетін баға
ұсынысының;
2) сауда - саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (сатып
алушыға) қойылатын қосымша талаптарға
сəйкестігін
растайтын
құжаттардың
электрондық (сканерленген) көшірмелерін
қоса бере отырып, сауда – саттық шартымен
келісуді қамтитын өтінімді тіркейді.
Тендердің жеңімпазы сатып алу - сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып
тексеру үшін мынадай құжаттардың:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе
жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын
құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куəліктің не анықтаманың;
заңды
тұлға
өкілінің
өкілеттіктерін
куəландыратын құжаттың, сондай – ақ заңды
тұлғаның өкілі паспортының немесе оның
жеке басын куəландыратын құжаттың
түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат
куəландырған көшірмелерін ұсынады.
Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып алу
- сату шартына қол қойған кезде өтінімге тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын не нотариата
куəландырылған
көшiрмелерін
ұсынады.
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып
тексерілгеннен кейін, бір жұмыс сағаты
ішінде қайтарылады.
Кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке
алу саласындағы бірыңғай оператордың
«Ақпараттықесептеу орталығы» АҚ (бұдан əрі
– Қоғам) деректемелеріне еңгізіледі: БСН
050540004455; ЖСК KZ529261501102032004;
БСК KZKOKZKX; Банк атауы «КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ; ТТК171; БЕК16
Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен
кейін тізілімнің веб - порталы үш минут ішінде
өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы мəліметтердің
тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан
автоматты түрде тексеру жүргізеді.
Қатысушының Қағиданың 28 жəне 29 тармақтарында көрсетілген талаптарды
сақтамауы, сондай – ақ арнайы транзиттік
шотына сауда – саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның
сауда – саттықтар басталғанға дейін екі сағат
бұрын түспеуі тізілім веб – порталының
өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз
болып табылады.
Тізілімнің дерекқорында арнайы транзиттік
шотқа кепілдік жарнаның түскені туралы
мəліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб порталы
өтінімді
қабылдауды
жəне
қатысушыны тендерге жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында бірыңғай
оператордың арнайы транзиттік шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мəлімет
болмаған жағдайда, тізілім веб - порталы
қатысушының өтінімін кері қайтарады.
Тізілімнің веб - порталы автоматты тексеру
нəтижелері бойынша тізілімнің веб – порталында
көрсетілген
қатысушының
электрондық
мекенжайына
өтінімді
қабылдауды не өтінімді қабылдаудан бас
тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.
Осыған байланысты, арнайы транзиттік
шотқа кепілдік жарнаның уақтылы түсуі
мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті өтінім бергенге дейін бір
жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік жарнаны
төлеу ұсынымын жасайды.
Тізілімнің веб - порталы аукционға қатысу
үшін электрондық өтінімді кері қайтарған
қатысушының аукцион нөмірін сауда саттықты өткізу басталғанға дейін кемінде екі
сағат бұрын жояды.
«Осакаров ауданының экономика жəне
қаржы бөлімі» ММ-сі, орналасқан жері:
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаровка кенті, Мостовая көш.,48.
Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты
www.gosreestr.kz сайтынан қарауға болады
немесе 8 (72149) 41805 телефоны арқылы
алуға болады.
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
ИНФОРМА Ц ИОН Н ОЕ СООБЩ ЕН ИЕ
ГУ «Отдел экономики и финансов Осакаровского района» сообщает о проведении электронного тендера по продаже
объектов районной коммунальной собственности.
Продажа объектов районной коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов
приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан
от 9 августа 2011 года № 920, в новой редакции, согласно Постановления Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 2015
года № 1174.
Тендер состоится в 10.00 часов 21 ноября
2017 года по времени города Астаны на вебпортале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz (далее - реестр).
На тендер выставляется следующий объект:
Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие «Тазалык».
Местонахождение организации: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Молодежный, ул. Иртышская, 15.
Вид деятельности: Услуги населению по
вывозке мусора и бытовых отходов.
Стартовая цена Стартовая цена 2 101
750(Два миллиона сто одна тысяча семьсот
пятьдесят) тенге.
Гарантийный взнос – 1 261 050 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча пятьдесят) тенге.
Условие тендера: Сохранение основного
профиля деятельности в течение 2 (двух) лет.
Порядок проведения тендера.
Если количество зарегистрированных
участников тендера менее двух, то тендер
объявляется несостоявшимся, за исключением третьих торгов, на которых объект приватизации может быть продан единственному
участнику.
Если тендер объявляется несостоявшимся,
продавцом подписывается акт о несостоявшемся тендере.
Вскрытие заявок на участие в тендере производится посредством веб-портала реестра
автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в извещении о проведении торгов.
Победителем тендера признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за объект приватизации. В случае, если на
тендере предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену,
то победителем тендера среди данных участников признается участник, заявка которого
принята ранее других заявок участников.
Победитель тендера уведомляется о результатах торгов по электронной почте для
подписания протокола о результатах торгов.
Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра, подписывается с
использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера в день проведения торгов.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты тендера
и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации на условиях, являющихся
результатом тендера. Договор купли-продажи
с победителем подписывается в срок не
более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
В случае не подписания победителем в
установленные сроки протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи, то
продавцом подписывается с использованием
ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра и данный
объект приватизации вновь выставляется на
торги.
Регистрация участников тендера и аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается 21 ноября 2017 года
в 08.00 часов.
Для участия в тендере и аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на
веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального
идентификационного номера (далее - ИИН),
фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного
наименования, фамилии, имени и отчества
(при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного
взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, те-
лефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных
участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника тендера и аукциона необходимо на веб-портале
реестра зарегистрировать заявку на участие
в торгах по форме, подписанную ЭЦП участника.
Участники тендера регистрируют заявку,
содержащую согласие с условиями торгов и
приложением электронных (сканированных)
копий документов:
1) ценового предложения, подписанного
участником тендера, загружаемого в электронный конверт на специально отведенной
веб-странице реестра;
2) подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам, указанным в извещении о проведении торгов.
Победитель тендера или аукциона представляет продавцу при подписании договора
купли-продажи копии следующих документов,
с обязательным предъявлением оригиналов
для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:
1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;
2) для юридических лиц: свидетельства
либо справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица;
документа, удостоверяющего полномочия
представителя юридического лица, а также
паспорта или документа, удостоверяющего
личность представителя юридического лица.
Победитель тендера также представляет
продавцу при подписании договора куплипродажи оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, прикрепленных к
заявке.
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Гарантийный взнос вносится на следующие реквизиты: ИИК KZ529261501102032004
в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX,
КНП 171, Кбе 16, получатель платежа: АО
«Информационно-учетный центр» БИН
050540004455.
После регистрации заявки на участие в
аукционе, тендере веб-порталом реестра в
течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных
реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который
подана заявка.
Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, указанных в
пунктах 28 и 29 Правил, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о
проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.
В случае наличия в базе данных реестра
сведений о поступлении гарантийного взноса
на специальный транзитный счет, веб-портал
реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников тендера. При отсутствии в
базе данных реестра сведений о поступлении
гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал
реестра отклоняет заявку участника.
По результатам автоматической проверки
веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о
принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.
В этой связи, в целях своевременного поступления гарантийного взноса на специальный
транзитный
счет,
Комитет
государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан рекомендует оплатить гарантийный
взнос не позднее одного рабочего дня до подачи заявки.
Веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе не менее
чем за два часа до начала проведения торгов.
Местонахождение ГУ «Отдел экономики и
финансов Осакаровского района»: Карагандинская область, Осакаровский район, п.
Осакаровка, ул. Мостовая, 48.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно посмотреть на сайте
www.gosreestr.kz. или получить по телефону
8 (72149) 41805.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
АНЕКДОТЫ
— Доктор, скажите, у меня грипп?!
— Читать.
— Да!!!
***
— Свиной?!
— Ну что, сын, скоро семьей обзаве-
— Да!!!
дешься?
-Вы уверены?!
-Абсолютно!!! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!
***
Алло! Папа, заберешь меня?
— Нет.
— Ну-у-у почему?
— Ты же вчера купила суперудобные
туфли, за 3 штуки! На каблуках 15 см, которые вообще не чувствуются. Вот и иди теперь пешком... И главное — от бедра,
доченька, от бедра...
***
— Ты что в субботу делаешь?
— Да мы с сыном будем змея воздушного
запускать, а ты?
— Примерно тоже самое: тещу повезу в
— Знаешь, в поиске, хочу найти такую, как
мама.
— Ты бы, сынок, планочку-то понизил.
Сейчас таких больше не делают. Модель
снята с производства. Комплектующие
нынче не те...
***
Ночь. Сидят два киллера. Ждут клиента.
— Слушай, сколько времени?
— Да уже за полночь.
— Я уже волноваться начинаю. Как бы с
ним не случилось чего-нибудь.
***
Весь день искал дома сосиски, но так и не
нашел. Потом посмотрел на довольное лицо
тестя и понял: сосиски в тесте.
***
аэропорт.
Только в русском языке можно из пяти
***
— Я так много читал о вреде алкоголя и
курения, что с Нового года решил бросить.
букв алфавита, стоящих подряд, составить
вопрос: «Где еж?».
— Что именно: пить или курить?
Ответы на сканворд, опубликованный в № 40 от 7 октября
По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. Дорида. Маскарад. Делос. Уха. Рало. Гопак. Калий. Айон.
Юмор. Мшара. Аскет. Арест. Тату. Ауди. Нигилизм. Стая. Сапог. Бандикут. Нога. Гать. Иссоп. Афины.
Треба. Бор. Мини. Обмен. Мгла. Рапира. Грогги. Забег. Нанка. Стек. Грааль. Детина.
По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. Иол. Тип. Трог. Угон. Берег. Мисо. Иго. Онагр. Помысел. Гофер.
Отава. Ива. Мина. Карме. Интеграл. Муму. Штамб. Сыр. Лань. Бахрома. Асс. Еда. Ласа. Радон. Орб.
Гад. Вари. Амур. Пара. Сиг. Ост. Урал. Сетка. Ногти. Дали. Аут. Ген. Удой. Зять. Пика.
13 стр.
Àñòðîïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 íîÿáðÿ
Овен Представители этого знака зодиака в последнее время стали
слишком подозрительными и ревнивыми, в адрес второй половинки. Не
нужно устраивать очную ставку и тем более скандалить, одно неправильно
подобранное слово и время повернуть вспять уже не получится. Овнам
следует отчаянно защищать свою репутацию, не дайте в ней усомниться.
Конец недели благоприятное время для налаживания старых контактов.
Наверняка, есть человек, по которому вы очень скучаете, но боитесь сделать шаг, чтобы наладить отношения.
Телец Вы никак не можете настроиться на рабочую волну, чтобы завершить начатые проекты. Постоянно возникает ряд внешних обстоятельств, которые дезориентируют. Необходимо составить план действий
на ближайшее будущее и выделить для себя основную цель. Если вы сейчас ничего не предпримите, можете совсем запутаться в своих мыслях.
Рождённые под этим знаком зодиака, слишком импульсивно реагируют на
слова окружающих. Не лишним будет сходить к психологу и выговориться,
на данном жизненном этапе это как раз то, что вам нужно.
Близнецы Проблемы с учёбой могут застать вас врасплох, и придётся в срочном порядке импровизировать. Близнецы слишком предвзяты
к близким и родным, позволяют себе отпускать язвительные комментарии
в их адрес. Такое поведение негативно может отразиться на контактах с
людьми, если вы не остановитесь. В какой-то момент может показаться,
что вас никто не понимает и захочется хотя бы на день сбежать от всех.
Не нужно делать поспешные выводы, просто вместо прогулки по вечерам
с друзьями останьтесь дома и для успокоения почитайте книгу.
Рак Финансовые проблемы постигнут вас в начале недели. Лучше попросить у знакомых в долг денег, чем брать кредит в банке. Прежде чем
занимать, стоит провести анализ ситуации выяснить, может, есть возможность обойтись без заимствования? Представителям этого знака зодиака
необходимо научиться рационально распределять свои средства, чтобы
потом не возникло таких непредвиденных ситуаций. В конце недели будьте
морально готовы к домашним заботам и хлопотам. На выходных обязательно стоит организовать культурное мероприятие, можно уехать в другой
город.
Лев В последнее время вы стали слишком нервными и раздражительными. Вспышки агрессии не должны задевать окружающих, постарайтесь
отвлечься от всего происходящего. Работа поможет вам прийти в себя, и
уже в середине недели акценты сместятся в другую сторону. Вы почувствуете себя гораздо лучше, захочется радоваться жизни и появится множество поводов для этого. Главное, не упустить момент и сделать что-то
полезное, новое хобби поможет иначе посмотреть на происходящие вокруг
вещи.
Дева Чувство усталости не будет покидать рождённых под этим знаком зодиака на протяжении всей недели. Вам захочется взять больничный
на работе и просто выспаться, пересмотреть любимые фильмы и не выходить всю неделю на улицу. Постарайтесь не планировать никаких дел, повышенный уровень опасности представляют вирусные заболевания.
Иногда для профилактики даже полезно полежать дома с температурой.
Не стоит пренебрегать помощью родственников, они проявляют свою заботу о вас и относиться к таким эмоциональным проявлениям стоит с благодарностью.
Весы В последнее время вы стали часто посещать увеселительные
мероприятия и на утро состояние оставляет желать лучшего. Весам стоит
отказаться от вредных привычек: алкоголь и сигареты. Последствия дальнейшего употребления могут быть непредсказуемыми, вплоть до провалов
в памяти. Вторая половина недели порадует новыми знакомствами с хорошими людьми, вас обязательно пригласят в гости либо же на какое-то
другое торжество. Не отказывайтесь провести досуг интересно в хорошей
компании.
Скорпион Представители этого знака зодиака умеют поставить перед
собой цель и уверенно двигаться к ней, преодолевая все преграды на
своём пути. У Скорпионов появится желание реализовать личные амбиции,
однако не стоит забывать о семье, которая страдает из-за вашей постоянной занятости на работе. В середине недели могут обостриться отношения с близкими и даже возникнуть скандал, который окажет влияние на
вашу результативную деятельность. В конце рабочей недели смело можете
рассчитывать на достойное вознаграждение в виде премии.
Стрелец Постарайтесь избежать оформления документов на этой
неделе, не стоит также заниматься урегулированием юридических вопросов. На личном фронте у Стрельцов намечаются большие перемены, наверняка захочется кардинально что-то изменить. Не стоит рубить с плеча,
дайте второй половинке шанс, если она в чём-то перед вами провинилась.
Новые контакты принесут только положительные эмоции и яркие впечатления, заряд которых закончится очень быстро и захочется его восполнить.
Шопинг на выходных и встреча с друзьями как раз то, что нужно.
Козерог Вы стали легкомысленно относиться к хранению денежных
средств, половину стоит держать на карточке, а половину хранить в виде
налички дома. Воры и мошенники не дремлют, поэтому следует быть максимально осторожными. Дома не избежать поломки техники и есть риск
получить бытовую травму на кухне. Всё чаще Козероги стали задумываться
о том, что вторая половинка их совершенно не понимает и с этим срочно
нужно что-то делать. Постарайтесь не занимать денег, вряд ли они вернутся к вам в ближайшее время. В конце недели вас посвятят в секрет, который никому нельзя будет рассказывать.
Водолей Семейных Водолеев в начале недели ждут конфликты и
скандалы, сложно будет донести до близкого человека своё мнение. Постарайтесь вести себя максимально сдержанно и тем более не давать повода для ревности. Помните о том, что разговор по душам – это лучшее
средство развеять все сомнения и тревоги, стоит воспользоваться этим
способом. Пауза в отношениях – ещё один вариант, который поможет спасти ситуацию. На работе всё складывается удачно, осталось только закрепить результат.
Рыбы Начало недели сулит Рыбам много работы, и повышенная загруженность может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья.
Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с ними дружить вне
рабочего времени. В самый неожиданный момент вас может подставить
тот самый «друг», которому вы доверили все свои самые сокровенные
мысли и тайны. Необходимо научиться расходовать жизненные силы,
иначе рискуете отправиться на больничный. Воздержитесь от покупок в интернете, они могут не оправдать ваши ожидания.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
Еңбегі бағаланған шаруа
Мадат Төлеубекұлы Исабеков
1959 жылы 26 қазанда Ералы ауылында туған. 1977 жылы Озерный
ОМ ойдағыдай аяқтап, азаматтық
міндеті Отан қорғау жолында əскер
қатарына алынады.
Алғашқы еңбек тəжірибесін
Қарағанды қалалық «Тихонов автобазасында» жүргізуші болып бастайды.
1986 жылдан бастап, өзінің туған
ауылындағы
19
партсьезд
кеңшарында, қазіргі «Тоқсымақ»
өндірістік кооперативінде көлік
жүргізушісі бола жүріп, 1999 жылы
өз алдына Озерный селолық округіне қарасты Ералы ауылында
шаруа қожалығын ашады.
Оның
ұйымдастырушылық
қабілеті мен қарымы, ой - өрісі мен
іскерлігі, еңбекқорлығы мен талант
– талабы қашаннан жоғары
бағаланады. Қай істі болсын
«ұршықша
үйіріп»
əкететін
тындырымдылығы, тиянақтылығы
мен ұқыптылығы өз алдына, жаңа
заманға бейімделгіштігі мен ізденгіштігі де оның ел ортасындағы
қадірін еселей түсердей. «Исабеков» ШҚ ауылдың əлеуметтікэкономикалық дамуына жəне
өркениетті
жаңалықтарды
ауылшаруашылығына енгізу жолында еңбек етіп, сүбелі үлес
қосып жүр.
Биылғы
орақ
науқанында
қожалық 600 га бидай алқабының
əр гектарынан орташа түсіммен
11,5 центнерден өнім жинап алды.
200 га алқапқа егілген арпадан да
мол өнім түсті.
Шағын ғана ауылдан кəсіп көзін
ашып, оны əрі қарай дамытып зор
еңбекпен ел ықыласына бөленіп
отырған Мадат Төлеубекұлы Исабеков қайырымдылық шараларға
қатысып,
жер
үлескерлерін
ауылшаруашылығы өнімдерімен
қамтамасыз етіп келеді. Бүгінде
ауданымызға танымал шаруа
ауылдағы тұрмысы төмен отбасыларына, қарттарға, мүгедектерге,
көп балалы отбасыларына қолдан
келгенше қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, туған ауылын
абаттандыруға белсене қатысуда.
Сержан СМАХАНҰЛЫ
Здоровый гражданин – опора Отечества
Здоровье - бесценное достояние
не только каждого человека, но и
всего общества. При встречах, расставаниях с близкими людьми мы
желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это основное условие
и залог полноценной и счастливой
жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи,
преодолевать трудности, а если
придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно
сохраняемое и укрепляемое самим
человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Научные
данные свидетельствуют о том, что
у большинства людей при соблюдении ими гигиенических правил есть
возможность жить до 100 лет и
более. К сожалению, многие люди
не соблюдают самых простейших,
обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности,
вызывающей
преждевременное
старение, другие излишествуют в
еде с почти неизбежным развитием
ожирения, склероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета,
третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и быто-
СООБЩЕНИЕ
о результатах выборов депутатов маслихатов
вместо выбывших по Осакаровскому району
Карагандинской области
Дата выборов 29 октября 2017 года
Сообщаем сведения о результатах выборов депутатов районного маслихата вместо выбывших:
1. Наименование маслихата Осакаровский районный
2. Общее число избирателей по Октябрьскому округу № 5 1775 100%
3.Число избирателей, получивших избирательные
бюллетени
1420 80,00
4. Число избирателей, принявших участие в голосовании 1420 80,00
5. Номер избирательного округа маслихата № 5
6. Количество кандидатов по избирательному округу
3
7. Фамилия каждого кандидата и число голосов, поданных за него
Ермолаев Александр Викторович
Садвакасов Дулат Кайратович
Шораева Гулдана Муратовна
188
045
187
13,24
73,59
13,17
8. Фамилия, имя, отчество избранного депутата Садвакасов Дулат
Кайратович
9. Кем выдвинут Партия «Нұр Отан»
10. Партийная принадлежность «Нұр Отан»
1. Общее число избирателей по Звездному округу № 6 1623
100%
2. Число избирателей, получивших избирательные
бюллетени
1299 80,03
3. Число избирателей, принявших участие в голосовании 1299 80,03
4. Номер избирательного округа маслихата № 6
5. Количество кандидатов по избирательному округу
3
6. Фамилия каждого кандидата и число голосов, поданных за него
Бекова Динара Есмуратовна
Есембаев Жанат Омыртаевич
Колесникова Татьяна Николаевна
909
192
198
69,98
14,78
15,24
7. Фамилия, имя, отчество избранного депутата Бекова Динара Есмуратовна
8. Кем выдвинут Партия «Нұр Отан»
9. Партийная принадлежность «Нұр Отан»
Председатель Осакаровской районной избирательной комиссии
Д. Мулдагалиева
Председатель окружной избирательной комиссии № 5
Ю. Скворцов
Председатель окружной избирательной комиссии № 6
С. Сырбу
вых забот, вечно беспокойны,
нервны, страдают бессоницей, что
в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди,
поддаваясь пагубному пристрастию
к табаку и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.
Здоровый гражданин – это хорошее настроение, сильный дух, высокая работоспособность, высокий
интеллект, острые чувства и защита
своей страны.
А. ЖАМИЕВА,
председатель ООИ «Сауле»
Проблема
коррупции
Проблема коррупции превратилась в проблему мирового масштаба, поскольку она присуща всем
странам, независимо от их политического устройства и уровня экономического развития, имеет место и
в демократических государствах с
рыночной экономикой. Коррупция
оказывает большое влияние на все
сферы общества: экономику, политику, социальную сферу, а негативные последствия, порождаемые
этим явлением, не только препятствуют прогрессивному развитию
общества, но и представляют реальную угрозу интересам национальной безопасности нашего
государства. О необходимости
борьбы с коррупцией говорят и политики, и высшие государственные
чиновники, также борьба с коррупцией определена в качестве одного
из основных приоритетов и для
Осакаровского районного управления охраны общественного здоровья. В соответствии с этим, была
утверждена «Стратегия борьбы с
коррупцией в органах управления».
А также действует этика сотрудников Управления, которая регулирует
взаимоотношения сотрудников Осакаровского районного УООЗ при исполнении
своих
должностных
обязанностей, формируя в коллективе обстановку нетерпимости к нарушениям
трудовой
и
исполнительской дисциплины. Вместе с тем, помимо стратегических
направлений, Осакаровским районным Управлением охраны общественного здоровья на постоянной
основе проводится комплекс мер по
предупреждению и недопущению
проявлений коррупции при осуществлении своей деятельности
(проверок объектов подлежащих санитарно-эпидемиологическому
контролю, обращений физических и
юридических лиц и при оказании государственных услуг в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения ), а также
в целях недопущения коррупционных правонарушений в управлении
работает телефон доверия 4-19-09.
В. НАЗДРАЧЁВА,
ведущий специалист
управления охраны
общественного здоровья
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
Защита прав предпринимателей
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан запущено мобильное
приложение «Qamqor», которое
служит карманным помощником
для предпринимателя.
Принцип применения данного
приложения прост и удобен в использовании.
Предпринимателю необходимо,
скачать мобильное приложение
можно в Play- market для android и
App Store для ios, и зарегистрироваться в нем.
В случае назначения проверки
его деятельности на мобильный телефон бизнесмена, будет приходить
Puch-уведомление
(сообщение) с текстом «к Вам
придут с проверкой».
Здесь
же
предприниматель
сможет посмотреть сведения о
лицах участвующих в проверке,
срок, период, правовые основания
и предмет проверки.
Далее,
при
необходимости,
пользователю будет дана возмож-
ность направления сообщение о
допускаемых нарушениях, как до
начала проверки, так и в ходе её
проведения.
Указанные сообщения будут поступать напрямую в территориальные Управления Комитета, на
которыми должны быть даны исчерпывающие ответы.
Кроме того, в приложении разработаны вкладка с наиболее
часто задаваемыми вопросами,
войдя в которые можно посмотреть
ответы на них.
В данном приложении также
предусмотрен чат по которому
предприниматель может в онлайн
режиме задать вопрос, на который
ему тут же будет дан ответ (осуществляется сотрудником Комитета).
К. АБДЫГАЛИЕВ,
прокурор Управления
Комитета по правовой
статистике и специальным
учетам ГП РК по Карагандинской
области
Тұрғындар назарына!
«30 - шы қадам - Алимент төлемеуге қарсы» ҚР бас прокуратурасының
жобасын жүзеге асыру мақсатында Сот актілерін орындау бойынша мемлекеттік жəне жеке сот орындаушыларымен Алимент орталығы (əрі қарай
- Орталық) құрылған.
Орталықтың мақсаты - алименттік төлемді төлету мəселесіне қоғам назарын аударту, алиментті өз еркімен, уақытында төлету. Сондай - ақ, ата аналарды ниеттендіру жəне алимент төлету құқына оқыту болып табылады.
Азаматтарды қабылдау əр сəрсенбіде 10:00 - 12:00 сағат: Осакаровка к.,
Пристанционная көшесі 12 үй, 4 кеңседе. (Осакаров аудандық Əділет
басқармасы) ғимаратында жүргізіледі.
Осакаров аудандық Прокуратурасы
К сведению населения!
В рамках реализации проекта Генеральной Прокуратуры РК «Алименты.
30 шагов против неуплаты» прокуратурой района совместно с государственным и частным судебными исполнителями создан Алиментный центр
«Қамқорлық» (далее - Центр).
Основной целью Центра является оказание правовой помощи взыскателям, устранение возникших проблем по взысканию алиментов с должников, с принятием мер, направленных на реальное исполнение судебного
акта указанной категории.
Прием граждан осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 часов по
адресу: п. Осакаровка, ул. Пристанционная, 12, каб.4. (здание Управления
юстиции Осакаровского района).
По всем возникшим вопросам взыскания алиментов просим обращаться
по вышеуказанному адресу.
Прокуратура Осакаровского района
Жұмыс берушілердің назарына!
Халықты жұмыспен қамту орталығы 2018 жылға əлеуметтік жұмыс
орындарын ұйымдастыру үшін өтініштерді қабылдайтындығын хабарлайды.
Əлеуметтік жұмыс орны – бұл жұмыс берушінің жұмыссыздар жалақысын
субсидиялау арқылы оларды жұмысқа орналастыру үшiн халықты
жұмыспен қамту орталығымен шарт негізінде құратын жұмыс орны.
Əлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналасқан жұмыссыздардың
жалақысына берілетін ай сайынғы субсидия мөлшері экологиялық
үстемеақылар бойынша төлемдерді есепке алмағанда, салықтарды, міндетті əлеуметтік аударымдарды жəне пайдаланылмаған еңбек демалысына өтемақыны ескергенде жалақының белгіленген мөлшерінің 35 % - ын
құрайды, бірақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда айқындалған ең төменгі жалақы мөлшерінен аспауға тиіс.
Бір айлық субсидия көлемі 1 адамға 25 927 теңге болған жағдайда
ұсынылатын жалақы - 74 077 теңге болуы мүмкін.
Өтініштер ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін қабылданады.
Өтініш беру үшін: Осакаровка кенті, 1 - я Семилетка көшесі 2, мекен-жайына хабарласу қажет. Анықтама телефондары 8 (72149) 4 11 33.
К сведению работодателей!
Центр занятости населения объявляет прием заявок на организацию социальных рабочих мест на 2018 год.
Социальное рабочее место - это рабочее место, создаваемое работодателем на договорной основе с Центром занятости населения на 1 календарный год, для трудоустройства безработных с субсидированием их
заработной платы.
Ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой
отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35% от
установленного размера заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год.
При размере субсидии 25 927 тенге в месяц на 1 человека, предполагаемая заработная плата - 74 077 тенге.
Заявки принимаются до 1 декабря текущего года.
Для подачи заявки необходимо обратиться по адресу: п. Осакаровка, ул.
1я Семилетка, 2. Справки по телефону 8 /72149/ 4 11 33.
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ҚАРАША – 6 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Жаңалықтар 06.05 « Жить здорова» 08.00 «Доброе утро Казакстан!» 10.00 « Поле чудес» 11.05 «
Басты патруль» 11.15,22.50 « Паутина» 12.00 «
Қалаулым» 15.00 Х/ф «Сваты-5» 15.55 « Я могу» 16.55
«Пусть говорят»18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,
02.40 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости 20.45,
23.50 Т/с «Королева марго» 02.10 «Главный котик
страны» 03.30 Т/с «Алаулаған сезім» 04.15 «Модный
приговор»
ХАБАР
07.02 ««Ауырмайтың жол ізде» 07.30 , 08.10,09,10 «
Жаңа қүн» 08.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00 Т/с
«Вишневый сезон» 11.00 «Мечты сбываються» 11.30
Д/ф «Өмір жолы» 12.10 «Білу маңызды» 12.30
«Сиқырлы ас үй» 13.10 Т/с «Старшая дочь» 14.00 Т
/с «Такая работа» 15.00 « Көрімдік» 15.30 «Сана»
16.10,00.15 «Тағдыр тартысы» 17.00 «Важно знать»
17.15 « Алтын бесік» 18.00 Т/с «Завтрашняя реальность» 19.00, 01.00, 02.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Бетпе-бет» 20.00 «Арнайы хабар» 20.30 «Бюро
расследований» 21.00 Итоги дня 21.30 «Код нации»
22.30 Х/ф «Алмас Қалыш» Қазақ хандығы 00.15 Т/с
«Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 «Білім қуаты» 11.00 «Апта» 12.05 Т/с «Көзайым»
13.00, 17.00, 20.00, 01.35 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəңгілік
махаббат» 15.10 Т/с «Ана» 16.05 «Бірге таңдаймыз!»
17.15 Елден хабар 17.30 «Мінің Қазақстаным!» 18.00
Т/с «Мəңгілік махаббат» 20.30, 01.10 «Басты тақырып»
20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с «Көзайым» 22.45 Т/с «Ана»
23.50 «Түнгі студияда» 00.30 Дабыл 1.30 «Елден
хабар» 01.40 «Hit Qazaqstan» 02.25 «Қарекет» 03.20
«Түнгі стүдияда» 03.55 «Қөніл толқыны» 04.25 «Менің
Қазақстаным!» 04.55 «Мəселе»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
7 ҚАРАША – 7 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 «Жить здорово» 06.45 «Басты жаңалықтар»
07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро Казахстан»
10.00 Х/ф «Фамильные ценности» 11.05, «Басты патруль» 11.15, 22.50, «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Х/ф «Сваты5» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 02.40 «Кеш
Қалмайық» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с «Избранница» 02.10 «Главный котик страны» 03.30 Т/с
«Алаулаған сезім» 4.15 «Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 8.10, 9.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00 13.00
Новости 10.00 Т/с «Вишневый сезон» 11.00 «Ана мен
бала» 12.10 «Біздің назарда» 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/с «Старшая дочь» 14.10,22.30 Т/с «Такая
работа» 15.00 «Тікелей Эфир Лəйла Сұлтанқызымен
16.10,21.30 «Абзал жан»» 17.00 « Народный контроль»
17.15 « Давайте говорить» 18.55 Жаһандық саясат
19.00, 00.40,02.15 «Қорытынды жаңалыктар» 19.30 Т/с
«Мезгілсіз махаббат» 20.00 Т/с «Батыл жүрек» 20.55
Большая политика 21.00 Итоги дня 23.30 «Тағдыр тартысы» 00.00 Т/с «Осколки» 01.45 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 7.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Елвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00 17.00 20.00 00.35
«Ақпрат» 13.15, Т/с «Мəнгілік махаббат» 14.15, Т/с
«Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с «Ана» 16.05 Т/с «Бірге
Тандаймыз» 17.15 Елден хабар 17.30, «Менің
Қазақстаным» 17.45 «100 Бизнес Бастауы» 18.00 Т/с
«Мəнгілік махаббат» 19.00 Т/с «Мəнгілік махаббат»
20.30, 01.10 Басты тақырып 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда»
00.30 Дабыл 01.25 Елден хабар 01.35 «Білім қүаты»
1.45 «Hit Qazaqstan» 02.30 «Қарекет» 03.25 «Түнгі студияда» 04.00 «Көніл толқыны» 04.35 «100 бизнес бастауы» 04.50 «Бірге тандаймыз!»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
8 ҚАРАША-8 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 «Жить здорово» 06.45 «Басты жаңалықтар»
07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро Казахстан»
10.00 Х/ф «Фамильные ценности» 11.05 «Басты патруль» 11.15, 22.50, «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Х/ф «Сваты5» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 02.40 «Пендейміз ғой» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с «Это
наши дети» 02.10 «Главный котик страны» 03.30 Т/с
«Алаулаған сезім» 4.15«Модный приговор»
ХАБАР
07.00, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 8.10, 9.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00 13.00
Новости 10.00 Т/с «Вишневый сезон» 11.00 «Ана мен
бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/С «Старшая доч» 14.10,22.00 Т/с «Такая
работа» 15.00 «Тікілей Эфир Лəйля Сұлтанқызымен»
16.10,21.30 «Абзал жан»» 17.00 «Важно знать»17.15 «
Давайте говорить» 19.00, 00.45,02.15 «Қорытынды
жаңалыктар» 19.30 Т/с «Пəленшеевтер» 20.00 Т/с
«Батыл жүрек» 21.00 Итоги дня 23.30 «Тағдыр тартысы» 00.00 Т/с «Осколки» 01.45 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 7.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Елвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00 17.00 20.00 00.40
«Ақпрат» 13.15, Т/с «Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30, «SILK WAY STAR» 17.45 «Кəсіп пен нəсіп» 18.00
Т/с «Ақ пен қара» 19.00 Т/с «Мəнгілік махаббат» 20.30,
01.15 Басты тақырып 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда»
00.30 Дабыл 01.35 Елден хабар 1.45 «Hit Qazaqstan»
02.30 «Қарекет» 03.25 «Түнгі студияда» 04.00 «Көніл
толқыны» 04.30 «Ақсауыт» 04.50 «Бірге тандаймыз!»
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
9 ҚАРАША – 9 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 «Наедине со всеми» 06.45 «Басты жаңалықтар»
07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро Казахстан»
10.00 Х/ф «Фамильные ценности» 11.05 «Басты патруль» 11.15, 22.50, «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Х/ф «Сваты5» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Заң
сөйлесін» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с «Дело
судьи Карелиной» 02.10 «Главный котик» 03.30 Т/с
«Алаулаған сезім» 4.15«Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 8.10, 9.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00 13.00
Новости 10.00 Т/с «Вишневый сезон» 11.00 «Ана мен
бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/С «Старшая доч» 14.10,22.00 Т/с «Такая
работа» 15.00 «Тікілей Эфир Лəйля Сұлтанқызымен»
16.10,21.30 «Абзал жан»» 17.00 «Важно знать»17.15 «
Давайте говорить» 19.00, 00.45,02.15 «Қорытынды
жаңалыктар» 19.30 Т/с «Мəзгілсіз махаббат» 20.00 Т/с
«Батыл жүрек» 20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня
23.30 «Тағдыр тартысы» 00.00 Т/с «Осколки» 02.15
«Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 7.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Елвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00 17.00 20.00 00.40
«Ақпрат» 13.15, Т/с «Мəңгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30, «Жарқын бейне» 18.00 Т/с «Мəңгілік махаббат»
01.10 Басты тақырып 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда»
00.30 Дабыл 01.35 Елден хабар 1.40 «Hit Qazaqstan»
02.25 «Қарекет» 03.20 «Түнгі студияда» 03.55 «Көніл
толқыны» 04.25 «Жарқын бейне» 04.50 «Бірге тандаймыз!»
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
10 ҚАРАША – 10 НОЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Наедине со всеми 6.45 «Жұма уағызы» 07.00
«Басты жаңалықтар» 07.45 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро Казахстан» 10.00 Х/ф «Фамильные ценности»
11.05 «Басты патруль» 11.15, 23.00, «Паутина» 12.00
«Қалаулым» 15.00 Х/ф «30 Свиданий» 16.45 «Жди
меня» 18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45,02.45
«Қалаулым» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с «Поле
чудес» 22.00 Т/с «Моя революция» 00.30 « М1 CHELLENGE85 »
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 8.10, 9.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00 13.00
Новости 10.00 Т/с «Вишневый сезон» 11.00
,02.00«Тағдыр тартысы» 11.30 «Сана» 12.10 «Біздің назарда» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.10, 18.00 Т/С «Старшая дочь» 14.10 Т/с «Такая работа» 15.00 «Тікілей
Эфир Лəйля Сұлтанқызымен» 16.10,21.30 «Абзал
жан»» 17.00 «Народный контроль» 17.15 « Bilim» 18.55
«Жаһандық саясат» 19.00, 01.00,02.00 «Қорытынды
жаңалыктар» 19.30 Т/с «Мезгілсіз махаббат» 20.00 Т/с
«Батыл жүрек» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги
дня 22.30 Х/ф «Бой с тенью» 00.50
Т/с«Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 7.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Елвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00 17.00 20.00 01.00
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30 «Қазақ театрының Лондонғы қойылымы» 17.55
«EXPO-Ғылым мекені» 18.00 Т/с «Мəнгілік махаббат»
20.35 «САЗГЕР» 22.15 Т/с «Көзайым»» 23.15 Т/с «Ана»
00.20 «Парасат майданы» 00.55 Дабыл 01.35 Т/с «Достар» 02.25 «Hit Qazaqstan» 03.10 «Дара жол» 04.15
«Параса майданы» 04.50 «Бірге тандаймыз!»
СЕНБІ
СУББОТА
11 Қараша – 11 Ноября
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 04.10 «Идеальный ремонт» 06.50 Т/с «20 минут»
07.40, 03.00 «Той заказ» 08.10 «Басты жаңалықтар»
09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «Возраст любви» 11.40 «Фабрика грез» 12.05, 03.25 «Ayel siri...» 13.00, 23.10 «Паутина» 13.30 «Лучше всех!» 14.50 Т/с «Гостиница
«Россия» 19.45 «Добрый вечер, Казахстан!» 21.00
«Басты бағдарлама» 21.45, 04.55 «Кешкі Кездесу»
00.00 Х/ф «Годзилла» 02.20 «Короли фанеры»
ХАБАР
07.00 « Қалжың қоржыны» 08.15 «Əсем əуен» 08.45
«Өзен-өзі тану» 08.55 «Ас арқау» 09.15 «Əңгіменің
ашығы» 10.00 «Я чемпион» 10.30 «Биле, Қазақстан!»
12.15 «Хабарлайым» 12.45 «Қазық times» 13.45, 00.30
Т/с «Ақ қүң» 14.15 Х/ф «Бой с тенью 2: реванш» 17.15
«Өмір жолы» 17.45 «Мечты сбываются» 18.15 «ДуДуман» 19.00 «Жұлдызды жекпежек» 21.00 «7 күн»
22.00 «Кто возьмет миллион?» 23.00 Молодежное юмористическое шоу 01.30 Т/с «Құрбылар»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.25 Т/с «Айналайын» 08.50 «Сəзгер» 10.00
«HIT QAZAQSTAN» 11.05 «Ел ішінде» 11.25 «Не зат?»
Ха-ха шоу 11.50 «Əзіл əлімі» 12.50 М/ф 14.15 Т/с
«Жаңа қоныс» 15.30 «Дала рухы» 17.55 «Жайдарман»
20.00 «Мəселе» 20.35 «Сенбілік шоу» 21.20 «Silk Way
Star» 23.10 Х/ф «Желден жүйрік Индиан» 01.35 Т/с
«Достар» 02.25 «Мəселе» 03.00 «Hit Qazaqstan» 03.50
«Сенбілік шоу» 04.25 «Көңіл толқыны» 05.15 «Ел
ішінде»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 Қараша – 12 Ноября
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 04.10 «Идеальный ремонт» 06.40 Т/с «20 минут»
07.25, 03.00 «Той заказ» 07.55 «Басты бағдарлама»
08.45 «Воскресные беседы» 09.00 Х/ф «Причал любви
и надежды» 12.55, 03.25 «Ayel siri...» 13.55, 20.55 «Паутина» 14.35 «Один на один» 15.40 Т/с «Третья жизнь
Дарьи Кирилловны» 20.00 «Аналитика» 21.45 «Тамаша сити» 22.50, 04.55 «Той базар» 00.00 КВН выс-
шая лига 02.15 «Теория заговора»
ХАБАР
07.00 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00
«Самопознание» 09.10 «Продвопрос» 09.30 «Магия
кухни» 10.00 М/с «Динофроз» 10.30 М/с 11.00 «Менің
арманым» 11.45 «Символы нашей Родины» 12.30
«Тайны. Судьбы. Имена» 13.30 «Кто возьмет миллион?» 14.30 «Жұлдызды жекпежек» 16.30 «Алтын
бесік» 17.15 «Табиғатым – махаббатым» 19.45 «Қызық
таймс» 21.00 «7 күн» 22.00, 23.20, 00.00 «Биле,
Қазақстан!» 00.40 Т/с «Ақ куң» 01.40 Т/с «Құрбылар»
QAZAQSTAN
06.05, 03.20 Қазақстан эстрада жүлдыздарының
қатысумен концерт. 07.15 Т/с «Айналайын» 08.35
«Ақсауыт» 09.00 «Таңшолпан» 11.15 «Дара жол» 12.35
Д/ф «Ұлы дала ұлағаты» 13.05 «Silk wey star» 15.00
«24 сағат табиғат құшағында» 15.35 «Қөңіл тоқыны»
16.05 Х/ф «Аманат» 18.00 «Үмірткер» 19.00 «Апта»
20.00 «1-студия» 20.55 «Мен Қазакпын» 22.15
«Көңелді тапқырлараңы» 00.20 «Ел ардағы» 01.10
«Үміткер» 02.00 «Мен Қазакпын» 04.35 «Ақсауыт»
05.00 «24 сағат табиғат құшағында»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Аким района, секретарь районного маслихата, депутатский
корпус и аппарат районного маслихата поздравляют
Виталия Васильевича ЯМКОВОГО
с днем рождения!
От всей души желаем Вам здоровья, мира, счастья, благополучия, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне.
* * *
Уважаемый
Валерий Николаевич ФЕОФАНОВ!
поздравляем Вас с юбилеем!
65 лет - солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.
Коллектив ГУ «Отдел ветеринарии Осакаровского района»
* * *
Уважаемых
Андрея Михайловича БАКАНОВА,
Куаныша Кусаиновича ДАКУ,
Бекежана Аманжоловича БУЗАИЛОВА
поздравляем с днем рождения!
Желаем радужных минут,
Друзей, которые поймут,
Удачи просто золотой,
Ваш бизнес с прибылью большой,
Талантов в разных областях,
Тонуть в приятных новостях,
Стремиться, всюду продвигаться,
И не хандрить, и не сдаваться,
И быть успешными, без сомненья.
Мы поздравляем с днем рождения!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
Автосервис «Акбозат»
шиномонтаж, электрик, ремонт двигателя, ходовой части, покраска автомобиля. ул. Литвиновская, 167/1, тел. 87785484893,
87012521926, 87753209400.
ИП Аладушкин
ОТКАЧКА септика. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Объем бочки 4 куба. Тел. 87051371243, 42933.
»œ ´AG Exspertª ̇˜Ë̇ÂÚ Ò‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚ¸. ” Ì‡Ò ‚˚
ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË ÔÂÌÒËÈ, ÔÓÒÓ·ËÈ, ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÂ Ë ÓÙÓÏÎÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ̇ ‰‚ËÊËÏÓÂ Ë Ì‰‚ËÊËÏÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ‚
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË Ë ËÒÔ‡‚ÎÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ ÎËÌËË «¿√– (—¿√–),
ÛÒÎÛ„ ˜ÂÂÁ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ Ô‡‚ËÚÂθÒÚ‚Ó (egovkz, ›÷œÖ),
ÓÙÓÏÎÂÌËË ÂÁ˛ÏÂ Ë Ú. ‰.
Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: Ô. ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È, ÛÎ. ÀÂÌË̇, 24¿, ÚÂÎ.
87775755566, 87713366943.
РЕАЛИЗУЕМ высокопитательный комбикорм очень хорошего качества, с большой степенью усвояемости животными и
птицей (в составе: пшеница, ячмень, семена подсолнечника,
зерноотходы). Цена 25 тг за 1 кг. Обращаться: п. Осакаровка,
ул. Элеваторная, 1, тел. 41154, 42189.
ТОО «Осакаровка-нан» (элеватор) ПРИМЕТ НА РАБОТУ: водителя на груз. а/м ГАЗ, электрослесаря, работника по дому. Обращаться по тел. 41154, 42189.
В районном суде № 2 Осакаровского района Карагандинской области
возбуждено гражданское дело по заявлению Мосиной Геновефы Ярославовны о признании гражданина Рыбий Ярослава Теодоровича, 1936 года
рождения, безвестно отсутствующим.
Отсутствующий Рыбий Ярослав Теодорович, 1936 г. р., последнее известное место жительства с. Акбулак, Осакаровского района Карагандинской области.
Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Рыбий Ярослава Теодоровича, 1936 г. р., следует сообщить в районный суд № 2 Осакаровского района Карагандинской области в трехмесячный срок со дня
публикации.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Хабарландыру
2017 жылдың 04 желтоқсанында
сағат 15.00-де Уызбай ауылының
Мəдениет Үйінде Уызбай жəне
Құрқопа ауылдарының көшелерін
қайта атау бойынша жергілікті
қоғамдастық жиналысы өтеді.
Маржанкөл ауылдық округі
əкімінің аппараты
Объявление
04 декабря 2017 года в 15.00
часов в сельском Доме Культуры
с.Уызбай состоится собрание местного сообщества по переименованию улиц села Уызбай и Куркопа.
Аппарат акима
Маржанкольского
сельского округа
2017 жылдың 28 қарашасында
сағат 17.00-де орта мектебінде
көшелерді қайта атау бойынша
Ақбұлақ
ауылының
жергілікті
қоғамдастық жиналысы өтеді.
Ақбұлақ
ауылдық
округі
əкімінің аппараты
28 ноября 2017 года в 17.00
часов в СШ № 28 состоится собрание местного сообщества села Акбулак по переименованию улиц.
Аппарат акима сельского
округа Акбулак.
2017 жылдың 04 желтоқсанында
сағат 16.00-де Садовый ауылының
Мəдениет үйі ғимаратында Ленин
көшесінің атын өзгерту бойынша
ауылдың жергілікті қоғамдастық жиналысы өтеді.
Садовый ауылдық округі
əкімінің аппараты
4 декабря 2017 года в 16.00 часов
в здании СДК села Садовое состоится собрание местного сообщества по переименованию улицы
Ленина.
Аппарат акима Садового
сельского округа.
Уважаемые жители
поселка Осакаровка!
04.12.2017 года, в 15-00 часов
местного времен, в здании ГУ «Аппарат акима поселка Осакаровка»,
расположенного по адресу: п. Осакаровка, ул. Колхозная, д. 4, состоится
сход
жителей
по
переименованию улиц: Октябрьская, Комсомольская, Советская,
переулок Советский.
Просим вас принять активное
участие.
ГУ «Аппарат акима
п. Осакаровка»
№ 44 (7580) 4 ноября 2017 года
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» ММ басшысының
азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау күндері
Дни приема граждан по личным вопросам руководителя
ГУ «Отдел занятости и социальных программ
Осакаровского района»
Тулеуова
Айгүл
Алтынбайқызы
Бөлім басшысы сейсенбі 16.00 сағаттан
18.00 сағатқа дейін
Сенім телефоны
87214941374
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 79-0-97, в корпункт - 4-15-72, в корпункт пос.
Молодежного - 21-3-82.
Телефон доверия
«Осакаров ауданының білім, дене шынықтыру жəне спорт
бөлімі» ММ-нде 41455 сенім телефоны жұмыс істейді.
В ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района» работает телефон доверия 41455.
Нотариус Мудрагель Галина Николаевна (государственная лицензия
№ 0001541 от 05.08.2003 г.) извещает об открытии наследственных дел
после смерти:
1.Полторан Ивана Прохоровича, умершего 4.05.2017 г.;
2. Джанзакова Бакена Кусаиновича, умершего 4.10.2011 г.
Заинтересованным лицам следует обратиться по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Молодежный, ул. Ленина, 24А.
Тел. 8 (72148) 21745, 87773223555.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Савалина Ивана Ивановича, умершего 06.08.2017 года. Заинтересованным
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8
(72148) 30309.
Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная лицензия
№ 17015663 от 08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного
дела после смерти Əйекей Гүлжайна, умершей 01.07.2015 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица
Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8 (72149) 43330.
Нотариус Кулатаева Б. О. (государственная лицензия № 17015663 от
08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного дела после
смерти Гайслер Александра Викторовича, умершего 06.07.2016 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица
Пристанционная, 12, здание ЦОНа. тел. 8 (72149) 43330.
Уважаемые жители поселка Осакаровка!
В соответствии с подпунктом 6 статьи 124-6 Предпринимательского кодекса РК, 06.11.2017 года в 16-00 часов местного времени в здании
Культурно-Досугового Центра, расположенного по адресу: п. Осакаровка,
ул. Достык, 43, состоятся публичные слушания с участием представителей
ТОО «Жезказган энергосбыт» и Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по вопросу предстоящего повышения цены на услуги электроснабжения.
Просим вас принять активное участие.
ГУ «Аппарат акима п. Осакаровка»
ПРОДАЮТСЯ
*база, САГ, КамАЗ-6520, эл.
двигатель, генератор К-700,
трос d14, витрины, паук на кран
6 м. Тел. 87053324777.
*земельный участок, 10
соток, ул. Шахматная, 92а. Тел.
87785479692.
*поросята 1-мес. Тел. 34356,
87752588551.
*бычок и телочка. Тел. 42134.
*кобыла, 1,5 года, черной
масти. Обращаться по тел.
87055421023.
*срочно 2-комн. квартира в
п. Осакаровка, ул. Гагарина, 3
млн.
тг,
ТОРГ.
Тел.
87713125525,
87757663039,
42709.
*кобыла, цена договорная, в
п. Осакаровка, ул. Интернациональная, 50. Тел. 87026720807.
Бағасы келісілген бие сатылады. Осакаровка кенті, Интернациональная көшесі 50 үй
ұялы тел. 87026720807.
Руководитель
Тулеуова
отдела среда
Айгуль
с 16.00 до 18.00
Алтынбайевна часов
*стельные телки. с. Коллективное. Тел. 87775768154.
*больш. благ. сух. шпальн.
дом (пласт. окна, натяжн. потолки, межкомн. двери), баня,
больш. гараж, хозпостр., огород). п. Осакаровка, ул. Шахматная, 139, тел. 41504,
87026238007.
*КУПЛЮ мясо свинины, говядины,
конины.
Тел.
87024990023.
*КУПЛЮ
пшеницу
3-4
класса, ячмень, зерноотходы,
овес.
Тел.
87013775855,
87003754153.
*КУПЛЮ мясо свинины, говядины, конины, тай табун и откорм. Обращаться по тел.
87758445505.
*СДАЕТСЯ в аренду салон
красоты «King» (имеются все
условия). Тел. 87011600127.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 44 Тираж 3925
e-mail: serzhan.24@mail.ru
НЕ ОБИЖАЙТЕ
СТАРИКОВ!
Много лет у меня за плечами,
И все бывало, как у всех,
Но случай тот – не сплю ночами,
Запечатлен во мне на век!
Был ясный, солнечный денек,
Дети бежали толпой,
А впереди шел старичок,
Дорогу прощупывая клюкой.
Вот трое здоровяков
Толкнули деда, как бы нечаянно,
И остался лежать старичок, В глазах боль и отчаянье.
Поспешила на помощь я,
Подставила свое плечо:
«Обопрись, отец, на меня,
Поживем мы с тобой еще».
Запомните как клятву
на сто веков,
Запомните, не забывайте:
«Не обижайте стариков,
Стариков не обижайте!»
Ганюшина Нина Николаевна.
с. Есиль
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа