close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду роботи

код для вставкиСкачать

Опис досвіду роботи
вчителя початкових класів
Шевченківського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Звенигородської районної ради Черкаської області
Кулик Людмили Анатоліївни
Тема досвіду :Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі початкової школи
Діти повинні жити у світі
краси,гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.
ВасильСухомлинський
Як створити цікавий урок? Як захопити малюків , створити невичерпне бажання вчитися , бути вихованими учнями, хорошими дітьми? Як ввести маленьких школярів у великий світ суспільства.? Як протоптати стежину до сердець малюків?
"Усталилася думка, щогра й навчання - протилежніречі. Тепервідомеінше. Освітяни й фахівці з дитячоїпедагогікивідкрили, щогра - ценавчання, це одинізнайефективнішихвидівнавчання. Ключ до успіху:перетворіть гру на навчальний досвід і переконайтеся,що навчання - це здебільшого приємність" Джін Марцолло, Дженіс Ллойд, американські педагоги
"Діти повинні жити у світі краси,гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості" .І хто як не ми повинні створити їм цю казку...
Перетворивши урок на казку, або мандрівку, запросив до класу Буратіно чи будь-якого учня Лісової школи в очах у дітей запалюються вогники цікавості. Але через деякий час ці вогники згасають. І ти знову в пошуку... Потім на уроках з`являється лялька-Петрушка, яка хоч і говорить голосом учителя , але оживають в уяві дітей. Потім казкові персонажі з`являються на екрані монітора і цікавість з більшою силою охоплює школярів.
Актуальністьпроблеми
Час невпинно крокує вперед... До школи приходять нові покоління дітей,які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Предметами загального вжитку вже давно стала комп`ютерна та цифрова техніка, наші діти виростають серед сучасних інформаційних та цифрових комунікаційних технологій. Отже ми маємо йти з часом в ногу , тому до традиційних складових навчального процесу-підручника , дошки , крейди має додатися комп'ютер.
Характерна риса сучасних інформаційних технологій полягає у тому, що вони надають необмежені можливості для створення цікавого змістовного уроку, творчої співпраці учителя та учня.Застосування мультимедійних комп'ютерних технологій не лише допомагаєпожвавити навчальний процес, уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, сприяє заохоченню дітей, візуалізації процесів, які не трапляються у повсякденному житті Теоретичну основу дослідження склали роботи з питань сучасних педагогічних технологій (О. Пометун, Л. Пироженко, Л. Масол, Л, Аристова). Дослідження вчених і педагогів-практиків (Л. Масол, І. Красильникова, І. Гутчина, Р. Петеліна, С. Полозова) переконливо свідчать про те, що використання ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги: здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв'язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни.
В учнів початкової ланки освіти переважаючий розвиток наочно-образної пам'яті, осмислене запам'ятовування. Людина запам'ятовує лише:
* 10 % з прочитаного;
* 20 % з почутого;
* 30% з побаченого. * Якщо людина чує та бачить, рівень запам'ятовування підвищується до 50 %.
Якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%.
Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації. Ще Я.А. Коменський у своїй праці "Велика дидактика" писав: "...Усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для сприйманнязором, чутне - слухом, запахи - нюхом, доступнедотикові - через дотик. Якщо будь-якіпредметивідразуможнасприйнятикількомачуттями, нехай вони відразусприймаютьсякількомачуттями..."А застосування мультимедіа дає змогу об'єднати текст, звук, графічнезображення, відеозображення та ще й улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання на уроках мультимедійних технологій допомагає опрацювати більше матеріалу та досягнути на уроці високих результатів. Універсальним інструментом для створення мультимедійних презентацій, відеофільмів є комп'ютер, який виконує декілька функцій
1 . Підбір ілюстративного матеріалу до уроку і для оформлення стендів , класу (сканування , Інтернет; принтер , презентація ) .
2 . Підбір додаткового пізнавального матеріалу до уроку (Інтернет), знайомство зі сценаріями свят та позакласних заходів.
3 . Обмін досвідом , знайомство з періодикою , напрацюваннями інших педагогів України та зарубіжжя.
4 . Оформлення класної документації , звітів . Комп'ютер дозволить не писати звіти і аналізи щоразу , а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни .
5 . Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності уроку .
Таким чином використання комп'ютера суттєво допомагає педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу, створення карток з індивідуальними завданнями і додатковими пізнавальними текстами, систематизація та збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів і т.д
Більше того, презентація дає можливість вчителю самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи їх особливостей конкретного класу, теми, предмета, що дозволяє побудувати урок так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.
Тому проблемним питанням у моїй роботі стало: "Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі"
Поняття "мультимедіа"
Мультиме́діа (лат. Multum-багато + Medium-середовище, носій) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням.
Мультимедія може бути представлена у вигляді основних складових: текст, аудіо, зображення, анімація, відео.
Мультимедійні презентації можуть бути проведені людиною на сцені, показані через проектор, або ж на іншому локальному пристрої відтворення. Широкомовна трансляція презентації може бути як "живою", так і попередньо записаною. Широкомовна трансляція або запис можуть бути засновані на аналогових або ж електронних технологіях зберігання й передачі інформації. Програма Microsoft Power Point призначена для створення та показу мультимедійнихпрезентацій. За допомогоюцихпрезентацій можна демонструвати різноманітні ілюстрації, фото і відеоматеріали, портрети, історичнідокументи, механізми і явища. Microsoft Power Point надає користувачу все потрібне для створенняпрезентації - потужніфункціїроботи з текстом, включаючиокреслення контуру тексту, засоби для малювання, побудови діаграм, широкий набір cтандартних ілюстрацій тощо.
Мультимедійні технології поліпшують процес навчання , дають змогу:
* використовувати передові інформаційні технології;
змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
* полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;
* розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про різні історичні події, звичаї та традиції українського народу тощо;
* реалізувати ігрові методи на уроках;
* працювати в малих групах або індивідуально;
* проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв'язків;
* організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок.
Для себе, як для вчителя початкових класів, у використанні інформаційних технологій я відкрила масу переваг. І хоч, як показала практика, підготовка до самого уроку з використанням мультимедіа, займає багато більше часу, я вжеможусказати з впевненістю - воно цього варте. Також,з часом я переконалася, в тому,що на уроці з використанням проектора, чи лишень комп'ютера за менший час встигаєш розкрити більше матеріалу, при цьому учні активно працюють на уроці і краще розуміють навіть найскладніший матеріал. У своїй роботі я широко використовую електронні підручники,які є самостійним засобом навчання, комп'ютерні тренажери, навчальні фільми, мультимедійні навчальні програми з елементами гри (із серії "Дитяча колекція"), відео демонстрації, та власні мультимедія-презентації. За допомогою презентації стараюсь не тільки продемонструвати матеріал з теми, яка вивчається, а й розвивати у школярів творче, логічне мислення.
Мультимедіа-презентація є одним з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності - наявності не лише тексту і графіки, але йанімації, відео та звуку. Використання мультимедіа-презентацій дозволяє створювати інформаційний і візуальний образ об'єкту, який досліджується, імітувати реальність за допомогою участі в процесах, що відбуваються на екрані .
Мультимедійні презентації просто незамінні на уроках природознавства. З їх допомогою учні віртуально подорожують у будь-який куточок рідного краю і далеко за його межі, можуть спостерігати за обертанням Землі навколо вісі, подорожувати з краплинкою , спостерігаючи кругообіг води в природі, ознайомитись з тваринним і рослинним світом не тільки нашої країни , а , навіть, інших широт, їх основні види занять під час уроку. Діти можуть побачити фрагменти історичних і документальних фільмів, мультфільмів, які допомагають збагатити навчально-виховний процес яскравими враженнями.
Надзвичайно ефективними виявляються уроки математики, забезпечені мультимедійною підтримкою.На уроках математики за допомогою слайдів, створених у програмі PowerPoint, може здійснюватися демонстрація прикладів, завдань на дошці, ланцюжків для усного рахунку, можуть бути організовані математичні розминки і самоперевірка. Особливо ефективними є уроки при знайомстві з цифрами , порівнянні, при вивченні дії додавання і віднімання, де яскраво можна зобразити приліт і відліт птахів, саджання дерев; при розв'язуванні задач на рух, на дві дії та ін. На уроках освітньої галузі "Мова і література" мультимедійні презентації відіграють велику навчальну функцію, де яскравими анімаціями , схемами і таблицями стараюсь легко зобразити найскладніші теми. Незамінними є мультимедійні помічники і на уроках образотворчого мистецтва, де відображаю поетапне створення композиції, пропоную до перегляду полотна відомих художників, маю змогу познайомити авторами творів.
Мультимедійні технології є незамінними помічниками і у виховній роботі.
Громадянин України повинен мати чітке уявлення, в якій країні живе, чиї інтереси представляє, яким духовним спадком володіє. Тож в рамках патріотичного виховання можемо організувати, дослідити та провести проект, КТС , підсумком якої стане мультимедійна презентація , де зафільмовано , або сфотографовано всі етапи дослідницької роботи.
Під моїм керівництвом проведено КТС " Мої земляки. Митці Кобзаревого краю"
Проект реалізувався в чотири етапи.
Першим етапом був збір інформації, визначення кола питань, назви проекту, напрямку роботи.
Другим етапом був розподіл учнів на групи, розробка дослідження за проектом, визначення очікуваних результатів.
Третім етапом було проведення зустрічей учасників груп з людьми , що проживають сьогодні на святій Тарасовій землі , мають творчі досягнення та пов'язали своє життя та творчість зі спадщиною Великого Кобзаря. Це Микола Михайлович Дойнеко, Анатолій Олексійович Савченко, Микола Степанович Терещенко, Іван Андрійович Кириченко, Людмила Михайлівна Шевченко.
Четвертим етапом було створення презентації
Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних етапах уроку:
* під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
* у поясненні нового матеріалу як ілюстрації;
* під час закріплення та узагальнення знань;
* для контролю знань.
Результативність представленого досвіду
При проведенні таких інтерактивних уроків не доводиться довго очікувати від учнів віддачі і результатів роботи. Дітей приваблює новизна проведення таких занять. Створюється позитивна атмосфера в класі і учні при цьому стають більш творчими, наполегливими і трудолюбивими у навчанні. В результаті на 35% підвищилась успішність , на 60% - активність учнів на уроці. Особливо хороші результати спостерігаються на уроках математики, української мови, літературного читання , природознавства. Я покладаю великі сподівання та надіюсь , що ростуть майбутні призери олімпіад. Систематичне використання мультимедійних засобів на уроці призводить до:
* підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;
* підвищення продуктивності уроку;
* установлення міжпредметних зв'язків;
* з'являється можливість організації проектної діяльності учнів;
* спостерігається логіка подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
У процесі застосування мультимедійних технологій відбувається розвиток учня, підготовка учнів до вільної і комфортного життя в умовах інформаційного суспільства , в тому числі:
* Розвиток наочно - образного , наочно - дієвого , теоретичного , інтуїтивного , творчого видів мислення ;
* Естетичне виховання за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки , технології мультимедіа;
* Розвиток комунікативних здібностей;
* Формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішень у складній ситуації (використання ситуаційних тестових завдань , орієнтованих на оптимізацію діяльності з прийняття рішення);
* формування інформаційної культури , умінь здійснювати обробку інформації.
Отже, застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителів, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює засвоєння учнями досить серйозних тем, що, у підсумку, веде до інтенсифікації процесу навчання.
Таким чином, використання мультимедійних технологій у початковій школі - це не просто нове віяння часу , необхідність, яка дозволяє показати будь-який процес , що відбувається в природі , у розвитку , у дії ; наочно відобразити об'єкти , що вивчаються на уроці , показати необхідні географічні координати на картах і багато іншого. У рамках одного уроку вчитель має можливість використовувати відеофрагменти , музичний ряд , ілюстрації та репродукції . Використання інформаційних ресурсів Інтернету вчителем початкової школи в урочній і позаурочній роботі
Сьогодні в інформаційному просторі мережі Інтернет існує велика кількість Web-сайтів, на яких розміщено інформацію, корисну для вчителя початкових класів:
* http://www.mon.gov.ua - сайт Міністерства освіти і науки;
* www.osvita.org.ua - освітній портал * www.nachalka.com.ua-Всеукраїнський Портал "Початкове навчання"
* metodportal.net- Методичний портал
* school.xvatit.com-Гипермаркет знаний
* http://wikipedia.ru - електронна енциклопедія;
* http://smallgames.crimea.ua/kids/kidsua/-Дитячі іграшки українською
* http://educat.at.ua- Презентації для дітей
* http://ditky.at.ua- сайт "Дітки"
* http://www.yrok.net.ua- сайт вчителів початкових класів
* http://perezvin.at.ua - сайт-портфоліо Головач М.В. "Вересневий передзвін"
* http://detsad-kitty.ru
* http://krasotkina.com - Надія Красоткіна. * Використані джерела
1. Садкіна В. І.101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.- Х. : Вид.група "Основа", 2008
2. Бовкун Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історіїhttp://klasnaocinka.com.ua
3. http://uk.wikipedia.org/Мультимедія
4. http://chpal.edukit.ck.ua/FilesКикоть В.П. Методика використання ППЗ.pdf
5. Югова Людмила Борисовна Использование мультимедиатехнологий на уроках математики в начальной школе http://chkolarik.my1.ru
6. Пінчук Галина Геннадіївна, викладач дисциплін професійно-теоретичної підготовки,Титар Ольга Валер'янівна, викладач дисциплін професійно-теоретичної підготовки. Мультимедійні засоби навчання як вирішальний фактор ефективності навчального процесуhttp://osvita.ua/
1
Автор
Lusien1213
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 866
Размер файла
45 Кб
Теги
опис, робота, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа