close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

критичне мислення

код для вставкиСкачать
Застосування стратегій “Критичного
мислення “ на уроках географії.
Романова Майя Миколаївна
НВО”ЗОШ І –
ІІІ ст. №25, природничо –
математичний ліцей “.
Структура уроку критичного мислення
Розминка
Обґрунтування навчання
Актуалізація –
на цьому етапі відтворюються знання,вміння, встановлюється рівень досягнень з теми.
Основні стратегії:
Мозкова атака;
Гронування;
Кубування;
Запишіть ідею, що виникла під впливом картини або відомої теми;
Таблиця ЗХВ;
Усвідомлення змісту –
учень знайомиться з новою інформацією, аналізує, визначає особисте її розуміння.
Основні стратегії:
Система позначок;
“ Джиг –
соу ” (мозаїка);
Взаємонавчання;
Кероване навчання;
Дискусійна сітка;
Таблиця ЗХВ
.
Рефлексія
Основні стратегії:
Сенкан;
Діаграма “ Вена";
Дискусійна сітка;
10 і 5 –
ти хвилинне “ есе ”
Сенкан (п'ятирядок)
Здатність підсумовувати інформацію, схоплювати складні ідеї, відчуття та уявлення і формувати їх декількома мовами є дуже важливою навичкою. Це вимагає ретельного обміркування на основі глибокого розуміння речей. Сенкан -
це вірш, який синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, яке описує чи віддзеркалює тему. Слово «Сенкан» походить від французького слова «п'ять» і означає вірш, що має п'ять рядків.
Під час складання сенканів необхідно дотримуватися таких правил:
Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (зазвичай це іменник).
Другий рядок -
це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника).
Третій рядок називає дію, пов'язану з темою і складається з трьох слів (зазвичай це дієслова).
Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
Останній рядок складається з одного слова -
синоніма до першого, у ньому висловлюється сутність теми (ніби робить підсумок)
Приклад: Вулкан,
Червоний, неспокійний,
Вирує, гуркоче, викидає.
Це грізне явище природи.
Пекло
.
Дискусійна сітка
Учням пропонується текст.
По закінченню робот з текстом учням пропонується «дискусійна сітка», яка будується на дошці і складається з двох частин:
позитивної та негативної (за; проти).
.
Кожен учень відмічає до якої частини та поділки він схиляється
Чи буде існувати Чорне море в майбутньому?
Так НІ +5 + 4 +3 +2 +1 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5
Дискусія: кожен учень пояснює, чому він зробив такий вибір. Пояснення потрібно розпочинати з найменшої поділки (
-
1) та (+1)
По закінченню дискусії потрібно вияснити, чи є такі учні, які змінили свою думку і чому.
З Х В
На початку уроку невеликі групи або весь клас роблять перелік того, що вони вже знають про тему,
потім формують запитання, на які треба знайти відповіді. На завершенні уроку учні повертаються до схеми
Знаю/Хочу знати/вивчаю і вирішують, що вони вивчили за урок. Можливо, що на деякі запитання вони не отримали відповіді, чи з'явилися нові запитання.
Ці останні можуть стати базисом для подальшої роботи.
“ Діаграма Вена"
Паралелі
Меридіани
«Кутки»
Вид групової діяльності, який сприяє виникненню дебатів, а також використовує групове навчання для пошуку конструктивних аргументів. «Кутки» можуть бути використанні як активний та приємний засіб організації дебатів з приводу проблем, коли наявні дві чи більше позицій. Дебати можуть виникати після прочитання класом якогось тексту, після лекції чи фільму або просто після заохочення учнів до роздумів над певною темою. Презентація, незалежно від застосованих методів, має включати такі види діяльності, як актуалізація та усвідомлення змісту теми. Цей метод спрямований на те, щоб учні висловлювали свої думки стосовно проблеми та були здатні захищати їх.
Вчитель культивує в учнях здатність уважно слухати інших, а також робити акцент на тому, що під впливом переконливих доказів опонентів вони можуть змінити свою думку. Дійсно, ця діяльність заохочує учнів змінювати свою думку, слухаючи аргументи інших.
П'ятихвилинне "Есе"
П'ятихвилинне "Есе" використовують у кінці уроку, щоб допомогти учням краще висловлювати свої думки з вивченої теми і щоб мати можливість учителю краще зрозуміти, що відбувається в класі на інтелектуальному рівні П'ятихвилинне "Есе" ставить перед учнями два завдання: написати про якусь одну річ, про яку вони дізналися з теми, і написати одне запитання, яке у них виникло. Учитель може використати їх при плануванні наступного уроку.
Таблиця «Так -
Ні»
Це багатоцільовий графічний організатор для запису бінарних (так/ні; за /проти; порівняння/контраст) відповідей на дискусію. Наприклад, після читання двох редакторських статей з міркуваннями «за» та «проти» стосовно створення національних парків, пари учнів можуть сконструювати таблицю «Так -
Ні» і за 5 хвилин скласти у новій частині схеми перелік доказів за створення національних парків. Потім за 5 хвилин їм слід записати скільки доказів, скільки вони можуть придумати проти цієї ідеї. У кінці цього уроку протягом ще 5
-
ти хвилин вони можуть порівняти свій матеріал з тим, що склала інша пара. Пізніше учитель може керувати складанням таблиці «Так -
Ні», над якою працює цілий клас.
Приклад:
Чи потрібно створювати національні парки?
Так
Ні
Збереження
ландшафтів
.
Втручання людини у природу
Відновлення
лісів
.
Порушення природних комплексів
Збереження
рослин
і
тварин
у
світі
.
Г
РОНУВАННЯ
Гронування є стратегією навчання, яка спонукає учнів думати вільно та відкрито на певну тему. Воно націлене передусім на стимулювання мислення про зв'язки між окремими поняттями. Це нелінійна форма мислення, яка подібна до принципу роботи нашого мозку. Гронування може бути використане як на стадії актуалізації, так і на стадії рефлексії. Його можна використовувати для стимулювання мислення тоді, коли тема ще недостатньо вивчена. Воно також: може бути використане для підбиття підсумків вивченого, як спосіб побудови нових зв'язків чи як спосіб графічного зображення нових уявлень. Це різновид роботи з письма, який може стати потужним інструментом для залучення до процесу письма учнів, неохочих писати. Гронування -
це стратегія, яка допомагає тому, хто пише зрозуміти самого себе, свої знання, переконання щодо теми. Оскільки асоціювання є письмовим видом діяльності, воно може пояснити авторові поняття та зв'язки, які він до цього міг не усвідомлювати.
Етапи Гронування
:
1. Напишіть центральне слово або фразу посередині аркуша паперу, на слайді, на дошці або на будь
-
якій поверхні для письма.
2.Починайте записувати слова та фрази, які спадають на думку з обраної теми.
Коли всі ідеї записані на папері, починайте встановлювати там, де це можливо зв'язки між поняттями.
Пишіть стільки ідей, скільки дозволить час, або ж доки всі вони будуть вичерпані.
Кубування
Вчителі проводять учнів крізь процес «Кубування» пропонуючи їм викласти на папері власні думки на задану тему протягом короткого періоду часу (2 -
3хв). Спочатку пропонуйте учням поміркувати і описати її, тобто, розглянути уважно об’єкт описати, що вони бачать, включаючи колір, форму та інші ознаки. Зробивши спостереження, учні записують їх на папері протягом визначеного періоду часу. Це повторюють для всіх вказівок, зазначені їх на шести гранях кубу. Вказівки на гранях куба є наступними.
Опишіть це.(розглянути уважно об’єкт, що бачите, визначте колір форми та розміри).
Порівняйте це,(на що це схоже, від чого це відрізняється).
Встановіть асоціації (про що це змушує вас думати? Що спадає вам на думку в зв'язку з цим? Це можуть бути схожі і не схожі речі, місця, чи люди. Звільніть вашу уяву, подивіться, які асоціації у вас виникають у зв’язку з об'єктом).
Проаналізуйте це (скажіть, яким чином це зробити. Вам не обов'язково це знати . Ви можете це вигадати).
Знайдіть застосування цьому (яким чином це може бути застосовано?),
Запропонуйте аргументи ЗА або ПРОТИ цього (займіть певну позицію. Використовуйте повний діапазон аргументів: від логічних до безглуздих).
Після того, як письмове завдання виконано, учні діляться своїми відповідями, спочатку у парі. Кожен обирає з вказівки і зачитує те, що написав з цього приводу, а інші оцінюють кожну відповідь, ставлячи схвалення (с) або питання (п).
Коли вся група розглянула свої відповіді у парах, хтось зачитує свої відповіді всій групі. Як правило один партнер заохочує іншого.
Система позначок:
+ -
те,що я знаю
√ -
нова інформація
? –
те, що мене зацікавило
+
√ ?
Автор
maya_romanova
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
611
Размер файла
416 Кб
Теги
критичні, мислення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа