close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ 9

код для вставкиСкачать
Практичне заняття № 9
Анотування і реферування наукових текстів. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
1. Складові частини тексту наукового стилю.
2. Поняття анотування. Типи анотацій за функціональним призначенням (довідкова, рекомендаційна).
3. Поняття реферування, мета реферування.
4. Реферат, його класифікації.
5. Як писати реферат. Структура реферату.
Завдання 1. Продовжіть речення:
1. Анотація - це ... . 2. У ній наводяться ... . 3. Анотація допомагає під час ... . 4. Може бути подана ... . 5. У кінці анотації ... . Завдання 2п. Зредагуйте текст анотації до "Російсько-українського словника морської термінології" Торшиної Л.М., Варинської А.М. та ін.. Запишіть зредагований варіант.
Торшина Л.М. Словник морської термінології : (Рос.-укр. з англ. відповідниками). Близько 600 термінів та 15 000 словосполучень / Торшина Л.М., Полупанова Н.В., Павленко Л.В., Варинська А.М., Гнот В.Г., Корнодудова Н.М. / Наук. ред. Нерівня Н.М. - К. : ВД "КМ Academia", 2000. - 282 С.
В словнику прадставленно самі уживані сучасні російські морскі терміни, їх переклад українскою мовой та англіські вітповідники. Дифиніція термінів пітсилюєця прикладами сполучуванності їх з словами.
Розрахованний на викладачів й слухачів морских учбових закладів, працівників, які мають справу з спеціальною літературой або документації.
Словникові матеріалли - основа для створеня методичних розробок і учбових посібників.
Завдання 3у/п. Доберіть зразок анотації до фахового видання. Визначте її тип за функціональним призначенням. Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 4п. Розмістіть правильно реквізити реферату.
1. Місце і рік написання.
2. Назва виду документа.
3. План.
4. Заголовок (тема реферату).
5. Посада (студент) та номер групи, в якій навчається автор.
6. Назва кафедри, на якій виконано роботу.
7. Назва закладу, в якому навчається автор.
8. Прізвище, ім'я, по батькові автора.
9. Назва дисципліни.
10. Назва міністерства, якому підпорядковується установа.
11. Список використаної літератури.
12. Текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків.
Завдання 5п. Оформіть титульну сторінку реферату на тему "Особливості текстів кадрово-контрактних документів".
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
134
Размер файла
34 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа