close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

INFORMATsIYa NA STEND

код для вставкиСкачать
РОЗДІЛИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ВСТУП:
* Розвиток ресторанного господарства.
* Типи підприємств і форм власності п.г.х.
* Особливості української кухні.
1. РОЗРАХУНОК СИРОВИНИ:
* 1.1. План-меню.
* 1.2. Розрахунок сировини на задану кількість страв.
* 1.3. Зведена таблиця. 2. ТОВАРОЗНАВСТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ :
* 2.1. Правила прийому сировини.
* 2.2. "Вимога-накладна".
* 2.3. Якісна характеристика сировини.
* 2.4. Санітарні вимоги до зберігання сировини.
3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ: А) для салатів, перших, других і солодких страв
* 3.1. Обробка сировини. * 3.2. Приготування напівфабрикатів.
* 3.3. Приготування страви.
* 3.4. Правила подавання.
* 3.5. Вимоги до якості.
* 3.6. Санітарні вимоги до теплової кулінарної обробки страв, умови і строки реалізації та зберігання.
В) для мучних і мучних кондитерських виробів
* 3.1. Підготування сировини та приготування тіста.
* 3.2. Підготування сировини та приготування фаршів, кремів, тощо.
* 3.3. Проготування напівфабриката мучного або кондитерського виробу.
* 3.4. Теплова обробка виробу.
* 3.5. Вимоги до якості.
* 3.6. Подавання, умови і строки реалізації та зберігання.
4. УСТАТКУВАННЯ:
* 4.1. Малюнок з вказівкою основних деталей машини..
* 4.2. Назва, літрне позначення машини.
* 4.3 Призначення.
* 4.4. Устрій машини.
* 4.5. Правила експлуатації та принцип роботи устаткування.
* 4.6. Техника беспеки і санітарні вимоги.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕХУ:
* 5.1.Призначення та організація робочих місць.
* 5.2. Устаткування, посуд, інвентар і інструменти.
* 5.3. Охорона праці та санітарні вимоги до цеху. Дезинфекція.
6. ОХОРОНА ПРАЦІ.
* 6.1. Вимоги охорони праці до приміщень п.г.х.
* 6.2. Охорона праці працівників п.г.х.
* 6.3. Види інструктажів для робітників п.г.х.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.
ПАМ'ЯТКА
ПРИ ОФОРМЛЕННІ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ ВИПУСКНИКА СЛІД ДОДЕРЖУВАТИСЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ НМЦ ПТО В ДОНЕЦІКІЙ ОБЛАСТІ
В пояснювальній записці матеріал розміщується в наступному порядку:
1. Тиульний аркуш.
2. Завдання на дипломну роботу. 3. Список літератури.
4. Зміст роботи.
5. Чистий аркуш для рецензії викладача.
6. Розділи згідно завдання.
7. На останній сторінці пояснювальної записки учень підписує і вказує дату виконання роботи. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів - 1999р.
Бутейкіс Н.Г. Організація виробництва п.г.х.: -- М,: Вища школа,1979. - 118 с.
Доцяк В.С. Українська кухня. : -- Львів,: видавництво "Оріяна - нова", 1998.
Матюхіна З.П. Харчові продукти(товарознавство): -- М,: Економіка, 1982. - 232с.
Білоруська Й.С.Основи мікробіології, санітарії та гігієни: Навч. посібник для учнів проф.-техн. навч. закладів. - К.: Техніка, 2003. - 128 с.
Матюхіна З.П. Основи фізіології харчування, санітарії та гігієни: М,: Вища школа, 1984. - 96с.
Мифтахудінова Н.В. Основи калькуляції та обліку на п.г.х. - М,: Вища школа, 1982. - 96с.
Саєнко Н.П. Устаткування п.г.х. - Київ,: "ЛДЛ" 2005.
Осокін В.В. Охорона праці в торгівлі -- Київ-Донецьк, 2000. Зайцева Г.Т. Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів: Піруч. для проф.-техн. навч. закладів. - К.: Вікторія, 2002. - 400 с. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
1. Написання тексту роботи:
1.1. Текст. Ілюстрації, таблиці повинні відповідати формату А-4.
1.2. Текст може бути друкованим чи рукописний написаний на білих листах з одного боку з інтервалом 1,5. 1.3. Поля: ліве - 30
Верхнє - 15
Праве - 10
Нижнє - 20
1.4. Писати чорними чорнилами.
1.5. Кількість листів: 20-30 з однієї професії.
1.6. Імена і назви пишуться мовою орігеналу.
2. Заголовки .розділів: 2.1. Заголовки розділів - симетрично тексту, прописними буквами.
2.2. Заголовки підрозділів - малими літерами з абзацу.
2.3. Переноси букв у заголовку не допускаються.
2.4. Наприкінці заголовка крапка не ставиться. 2.5. Якщо заголовок з двох речень, їх розділяють крапкой.
2.6. Підкреслювати заголовок не можна.
2.7. Відстань між заголовком і текстом має бути 3-4 інтервали.
2.8. Кожний розділ необхідно починати з нового рядка
3. Нумерація:
3.1. Сторінки дипломної роботи, включаючи титульний лист, ілюстрації, таблиці, розташовані на окремих листах, нумерують арабськими цифрами без крапок і тере.
3.2. Номер проставляють на всіх сторінках, крім титульного листа, у правому верхньому куту.
3.3. Розділи, підрозділи, пункти нумеруються арабськими цифрами - 1., 1,1., вступ і висновок не нумерується.
3.4. Ілюстрації, таблиці нумеруються арабськими цифрами у межах розділу, наприклад: 2.1
3.5. Позначення ілюстрації ("Рис.2.1.) розміщають нижче пояснювального напису.
3.6. Таблиці ("Таблиця 3.2.") - у правому верхньому куті.
3.7. Таблиці і ілюстрації можуть бути розташовані в додатках.
4. Таблиці:
4.1. Таблиці мають заголовок.
4.2. Висота рядків в таблиці не менш 8мм.
4.3. Графу "№" в таблицю включати не слід.
4.4 допускається переносити таблицю з великою кількістю рядків на іншу сторінку (заголовок не повторюється).
5. Посилання:
5.1 Посилання на джерела виділяються у тексті двома косими рисками.
5.2. Ілюстрації чи таблиці вказують їх порядковим номером, наприклад: Рис.2.1., табл. 3.2.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
44
Размер файла
52 Кб
Теги
informatsia, stend
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа