close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

V15

код для вставкиСкачать
Листинг программы
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void sd1()// Zadacha_1
{
clrscr();
randomize();
int m[10][10],max,min,p=0,s=0,n,m1[10];
cout<<" Rasmer massiva n="; cin>>n;
printf("Isxodnii massiv :\n");
for (int i=0; i<n; i++)
{
for (int j=0; j<n; j++)
{
m[i][j]=random(15)-5;
cout<<setw(5)<<m[i][j];
}
cout<<endl;
}
for (int j=0; j<n; j++)
{
s=0;
for (int i=0; i<n; i++)
{s=s+abs(m[i][j]); m1[j]=s;}
cout<<setw(5)<<"s="<<s;
}
cout<<endl;
max=-999;
for (j=0; j<n; j++)
if (m1[j]>max) {max=m1[j]; p=j;}
cout<<"max="<<max<<" stolbec..."<<p+1;
cout<<endl;
min=999;
for (i=0; i<n; i++)
if (m[i][p]<min) min=m[i][p];
cout<<"v etom stolbce min="<<min<<endl;
getch();
}
void sd2() // Zadacha_2
{
char *str1,*str2=new char,*tmp;
int k=0;
clrscr();
printf("Vvedi stroky ... \n");
fflush(stdin);
gets(str1);
tmp=str2;
while(*str1 != '\0')
{
if(*str1>= '0'&& *str1<='9') {*str2=*str1;str2++;k++;}
str1++;
}
*str2='\0';
str2=tmp;
if (k==0) printf("\nZifr net\n");
else
{printf("\nPolychily stroca ...%s\n",str2);
printf("kolichestvo zifr...%d",k);
}
getch();
}
struct raspis
{
int num;
char p_nasn[20];
char otprav[20];
char vr[20];
int nal;
};
void sd3()// Zadacha_3
{
clrscr();
struct raspis spis[10];
char *gorod=new char[10];
char *ng=new char[10];
char *vg=new char[10];
int d, count=0;
int i;
cout<<"Vvtdi kol-vo poesdov ->"; cin>>d;
cout<<"\nSostavim spisok:\n";
for(i=0;i<d;i++)
{
cout<<i+1<<": \n";
cout<<"Nomer sostava->"; cin>>spis[i].num;
cout<<"Stancia nasnachenia->"; fflush(stdin);gets(spis[i].p_nasn);
cout<<"Vrema otpravlenia v vide XX-XX ->"; fflush(stdin);gets(spis[i].otprav);
cout<<"Vrema v pyti->"; fflush(stdin);gets(spis[i].vr);
cout<<"Nalichie biletov->"; cin>>spis[i].nal;
}
clrscr();
cout<<setw(5)<<"\n# sos."<<setw(18)<<"Punct nasnachenia"<<setw(18)<<"Otpravlenia"<<setw(10)<<"V pyti"<<setw(10)<<"bileti\n";
for(i=0;i<d;i++)
cout<<setw(5)<<spis[i].num<<setw(18)<<spis[i].p_nasn<<setw(18)<<spis[i].otprav<<setw(10)<<spis[i].vr<<setw(10)<<spis[i].nal<<endl;
cout<<"\nKakoi gorod interesen? ->";
fflush(stdin);
gets(gorod);
cout<<"\nInterval vremeni v vide XX-XX ->\n";
cout<<"Nignyi graniza ->\n";
fflush(stdin);
gets(ng);
cout<<"Verchnyi graniza ->\n";
fflush(stdin);
gets(vg);
cout<<"\nSpisok poezdov:\n";
for(i=0;i<d;i++)
{
if(strcmp(spis[i].p_nasn,gorod)==0)
if((strcmp(spis[i].otprav,ng)>=0) & (strcmp(spis[i].otprav,vg)<=0))
{
count++;
cout<<setw(5)<<spis[i].num<<setw(18)<<spis[i].p_nasn<<setw(18)<<spis[i].otprav<<setw(10)<<spis[i].vr<<setw(10)<<spis[i].nal<<endl;
}
}
if(count==0)
cout<<"pust";
getch();
}
void main()
{
int a;
begin:
clrscr();
cout<<"\n\n\n\n\n KURSOVAIA RABOTA";
cout<<"\n\n T e x n i ch e c k i i k o l l e d g";
cout<<"\n\n gruppa TP-33";
cout<<"\n\n\n\nMenu";
cout<<"\n Zadacha 1.";
cout<<"\n Zadacha 2.";
cout<<"\n Zadacha 3.";
cout<<"\n Return 4.";
cout<<"\n\nVvedi nomer zadachi ";
cin>>a;
if(a==1) {sd1(); goto begin;}
if(a==2) {sd2(); goto begin;}
if(a==3) {sd3(); goto begin;}
if(a==4) {clrscr(); exit(0);}
}
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
28
Размер файла
34 Кб
Теги
v15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа