close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Види нструктажу з ТБ

код для вставкиСкачать
Додаток Б
Види інструктажу по техніці безпеки
Вступний інструктаж повинні проходити працівники, що вперше поступили на підприємство, а також що вчаться, направлені для виробничої практики. Вступний інструктаж знайомить з правилами по техніці безпеки, внутрішнього розпорядку підприємства, основними причинами нещасних випадків і порядком надання першої медичної допомоги при нещасному випадку.
Інструктаж на робочому місці (первинний) повинні пройти працівники, що знов поступили на підприємство або переведені на інше місце роботи, а також що вчаться, проходять виробничу практику. Цей інструктаж покликаний ознайомити з правилами техніку безпеки безпосередньо на робочому місці, а також з індивідуальними засобами захисту.
Періодичний (повторний) інструктаж проводиться з метою перевірки знань і умінь працівників застосовувати навики, отримані ними при перших інструктажах. Проводиться не рідше за один раз на 6 місяців для працівників торгівлі і громадського харчування, не рідше за один раз на 3 місяці - для працівників промислових підприємств.
Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці при заміні устаткування, зміні технологічного процесу або після нещасних випадків із-за недостатності попереднього інструктажу.
Поточний інструктаж проводиться після виявлення порушень правив і інструкцій по техніці безпеки або при виконанні робіт по допуску-наряду.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками під час виконання разових робіт, не передбачених трудовою угодою; під час ліквідації аварій, стихійних лих;під час проведення робіт, на які оформлено наряд - допуск, письмове розпорядження або інші документи.
Проведення інструктажу на робочому місці покладається на керівника ділянки. На підприємстві повинна бути заведена книга обліку проведення інструктажу. Спеціальні курсові заняття по техніці безпеки організовуються для осіб, які за умовами роботи наражаються на підвищену небезпеку.
Розробка конкретних заходів з охорони праці, що покращують умови праці на даному робочому місці
Разом з технічними, організаційними й іншими заходами, що стосуються збереження здоров'я й підвищення працездатності користувачів ВДТ значна увага повинне приділятися медичним профілактичним заходам. До таких заходів ставляться: - медичні огляди; - раціональне й профілактичне харчування; - спеціальні вправи, самомасаж і психофізіологічне розвантаження. Відповідно до "Положення про медичний огляд працівників певних категорій", затвердженим указом Міністерства Охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45 та ДСан ПіН 3.3.2.007-98, що працюють із ВДТ, ЕОМ і ПЕОМ (персональні ЕОМ), підлягають обов'язковим медичним оглядам (попереднім і періодичним). Профілактичні медичні огляди користувачів ПК
Користувачі ПК повинні проходити обов'язкові медичні огляди: попередні - під час оформлення на роботу та періодичні - протягом трудової діяльності. До роботи безпосередньо на ПК допускаються особи, які не мають медичних протипоказань. Періодичні медичні огляди повинні проводитися раз на два роки комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. До складу комісії, що проводить попе-редні та періодичні медичні огляди при необхідності (за наявністю медичних показань) можуть залучатися лікарі інших спеціальностей.
Жінки, що працюють з ВДТ ПЕОМ обов'язково оглядаються лікарем акушером-гінекологом один раз на два роки. Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх робіт, пов'язаних з використання ВДТ ПЕОМ не допускаються. Виконання перерахованих вимог повинно стати нормою в діяльності посадових осіб, відповідаль-них за охорону праці, здоров'я та безпечну роботу користувачів ПК.
Харчування користувачів ВДТ повинне бути не тільки раціональним, але й профілактичним. Основу профілактичного харчування становлять продукти, багаті вітамінами А, В1, В2 і В12. Психофізіологічне розвантаження працівників, які виконують роботи з використанням ВДТ, повинне проводитися в спеціально обладнаних приміщеннях (кімнатах психофізіологічного розвантаження) під час регламентованих перерв або наприкінці робочого дня. Різноманіття факторів діючих на користувача ВДТ, диктує необхідність індивідуального підбора й застосування великої кількості коштів для кожної ситуації окремо.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
221
Размер файла
30 Кб
Теги
нструктажу, види
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа