close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Запоб гання травматизму та Електробезрека

код для вставкиСкачать
 Додаток В
Заходи по запобіганню виробничого травматизму
Всі заходи по запобіганню виробничому травматизму можна поділити на організаційні та технічні.
Організаційні заходи, які сприяють запобіганню травматизму: якісне про-ведення інструктажу та навчання робітників, залучення їх до роботи за спеціаль-ністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою; організація раціо-нального режиму праці і відпочинку; забезпечення робітників спецодягом, спецвзут-тям, особистими засобами захисту; виконання правил експлуатації обладнання.
Технічні заходи: раціональне архітектурно-планувальне рішення при проек-туванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і проти-пожежних норм і правил; створення безпечного технологічного і допоміжного обладнання; правильний вибір і компонування обладнання у виробничих приміщен-нях відповідно до норм і правил безпеки та виробничої санітарії; проведення комп-лексної механізації і автоматизації виробничих процесів, створення надійних техніч-них засобів запобіганню аваріям, вибухам і пожежам на виробництві; розробка но-вих технологій, що виключають утворення шкідливих і небезпечних факторів та інше.
Важливим у забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму на виробництві є фактори особистого характеру - знання керівником робіт особистості кожного працівника, його психіки і особливостей характеру, медичних показників і їх відповідності параметрам роботи, ставлення до праці, дисциплінованості, задоволеності працею, засвоєння навичок безпечних методів роботи, знання норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки, його ставлення до інших робітників і всього колективу.
Додаток Г
Заходи електробезпеки
ПУЕ - 87 передбачені такі заходи електробезпеки: конструктивні, схемно - конструктивні, експлуатаційні. 1. Конструктивні заходи забезпечують захист від випадкового дотику до струмопровідних частин за допомогою захисних оболонок і ізоляції струмоведучих часин. Ступінь захисту оболонки повинен відповідати класу пожежонебезпечної зони приміщення II-IIа. 2. Схемно - конструктивні заходи призначені для забезпечення захисту від ураження електричним струмом при дотику до металевих оболонок, які можуть опинитися під напругою в результаті аварії. У даному приміщенні в копм'ютерах застосовуються занулення. Біля монітора передбачена подвійна ізоляція.
3...Експлуатаційні заходи - необхідно дотримувати правила техніки безпеки при роботі з високою напругою і наступних запобіжних засобів:
* монтаж, обслуговування, ремонт і наладка ЕОМ, заміна деталей, пристосувань, блоків повинна здійснюватися тільки при повному відключенні живлення;
* заземлені конструкції приміщення мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику.
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
102
Размер файла
31 Кб
Теги
травматизму, гання, електробезрека, запоя
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа