close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТЗ

код для вставкиСкачать
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Зав. кафедрою КІ
В.А. Святний
"__"________2012р.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
до курсового проекту з дисципліни
"КОМП'ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНИКА"
Студенту гр. КС-10а Фокiну О.О.
Варіант - 58
Термін здачі проекту на перевірку - 27.11.2012 р.
Термін захисту проекту - 04.12.2012р.
Початкові дані до проектування:
1. Виконати синтез операциіїного автомату (ОА):
1.1. Спосіб прийому інформації - послідовно-паралельний по 4біти.
1.2. Операції, що виконуються: - додавання тетрад при умові, що операнди задані в зворотному коді. Додавання виконати з використанням прямого коду. Результат перетворити у формат початкових даних та записати на місце старшої тетради. Прийняти до уваги, що операнди мають одинакові знаки.
1.3. Спосіб видачи інформації - послідовний.
1.4. Елементна база:
серія ІС комбінаційних логічних елементів: - К155
тип тригеру: - КМ555ТМ2
тип регістру: - К155ИР1
тип лічильника: - К155ИЕ6
2. Виконати розрахунок елементу ЕЗЛ з навантаженням
- тип навантаження: ДТЛ ПН-И-НЕ на базе n-p-n -транзистора, режим Б.
- тип елементу ЕЗЛ: на базі p-n-p транзистору без емітерного повторювача;
- коефіцієнт рогалуження навантаження: 6;
- споживана потужність навантаження: 20мВт;
- споживана потужність елементу ЕЗЛ: 100мВт.
Розділи пояснювальної записки, що підлягають розробці:
Вступ
Розробка структурної схеми мікропрограми ОА
1. Синтез операційних елементів ОА
2. Розрахунок швидкодії ОА
3. Розрахунок навантаження елементу ЕЗЛ
4. Розрахунок параметрів навантаження елементу ЕЗЛ
5. Розрахунок елементу ЕЗЛ
6. Розрахунок параметрів елементу ЕЗЛ
7. Дослідження сумісної роботи елементу ЕЗЛ з навантаженням
Висновки
Список літератури.
Додаток А. Схеми та результати моделювання операційних елементів ОА.
Додаток Б. Схеми та результати моделювання ОА.
Додаток В. Схема елементу навантаження зі значенням напруг і струмів в схемі. Передаточна і вхідна характеристики навантаження елементу ЕЗЛ.
Додаток Г. Часові діаграми навантаження елементу ЕЗЛ.
Додаток Д. Схема елементу ЕЗЛ зі значенням напруг і струмів в схемі, передаточна, вхідна характеристики.
Додаток Е. Часові діаграми елементу ЕЗЛ.
Додаток Є. Часові діаграми сумісної роботи елемента ЕЗЛ з навантаженням.
Додаток Ж. Параметри, логічні схеми та описання ІС, що використовуються.
Додаток З. Параметри та принципові схеми базових логічних елементів.
Додаток И. Параметри та характеристики транзисторів, що використовуються.
Додаток І. Параметри та характеристики діодів, що використовуються.
Зміст графічної частини:
1. ОА. Схеми алгоритму.
2. ОА. Схема принципова електрична.
3. Елемент ЕЗЛ з навантаженням. Схема принципова електрична.
Графік виконання курсового проекту
1-2 тижні - аналіз ТЗ та проектування структурної схеми та мікропрограми функціонування ОА
3-4 тижні - синтез операційних елементів ОА, розрахунок швидкодії ОА. Оформлення розділу 1.
5-6 тижні - розрахунок навантаження елементу ЕЗЛ. Оформлення розділів 2,3 та графічного аркуша 1.
7-8 тижні - розрахунок елементу ЕЗЛ. Оформлення розділів 4,5 та графічного аркуша 2.
9 тиждень - оформлення розділів 6,7,8 та графічного аркуша 3.
3-10 тижні - моделювання.
10 тиждень - здача проекту на перевірку.
11 тиждень - захист проекту.
Керівник проекту (підпис) Гусев Б.С
Завдання прийняв до виконання (підпис) Фокін О.О.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
17
Размер файла
39 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа