close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ВСТУП (2)

код для вставкиСкачать
ВСТУП
Інформаційна технологія описується простою формулою: сучасна техніка + сучасні програми + інформація + інтелектуальні зусилля людини
Однак в цій формулі не враховано дещо важливе, що не піддається формальному опису: здатність інформаційних технологій впливати на формування духу нашої епохи, стиль життя кожного з нас, наші звички та світогляд.
Сьогодні люди самого різного віку, професій та уподобань не уявляють своє повсякденне життя без комп'ютерів та інформаційних технологій. В недалекому майбутньому розвиток Інтернету та безготівкових електронних систем грошового обігу можуть привести до того, що залишати своє житло людина захоче лише для спілкування з природою та заняття спортом - решта, включаючи роботу він зможе робити вдома.
В інформаційних технологіях є все: інформатика, математика, фізика, ремесло дизайнера, тощо. Інформаційні технології є кругом: в лінгвістиці, біології, економіці, медицині, тощо.
Комп'ютер позбавив людину від багатьох рутинних обов'язків та чисто механічних занять, звільнив час для наукових та творчих винаходів. Крім того, перший комп'ютер став тараном для прориву в інформаційній технології - на ньому, а не на логарифмічній лінійці або арифмометрі велися розрахунки для створення наступного покоління обчислювальної техніки. Прогрес в інформаційних технологіях не крокує, а летить стрімголов, випереджаючи всі прогнози. Тобто, і тому, хто забажає працювати і робити кар'єру в сфері інформаційних технологій, прийдеться все життя бігти, якщо не попереду, то в крайньому разі "в ногу з прогресом", хоча в цій самій гонці ноги якраз і не беруть участі, зате голова працює безперервно.
Людині початку ХХІ століття важко спостерігати за розвитком інформаційних технологій з боку - бажаємо ми того, чи ні, ми знаходимося в середині цього процесу. Тому важко відповісти на питання "Хто такий спеціаліст з інформаційних технологій?" Раніше було так: де знаходився комп'ютер, там і працювали ці спеціалісти. Сьогодні розповсюдження нових технологій розмиває границі між професіоналами та людьми, які використовують їх досягнення як інструмент для своєї роботи. Комп'ютерні, офісні та бізнес-технології стають нероздільними. Програміст регулярно переходить в нову версію мови програмування і в той же час є користувачем написаних до нього програм. Крупний бізнесмен для успішного продовження своєї діяльності оволодіває сучасними інформаційно-аналітичними системами та самостійно вносить туди важливі саме для його бізнесу зміни. Навіть скромний секретар діловод невеликої фірми не тільки постійно навчається оволодівати новою оргтехнікою, а й пише макроси для полегшення своєї роботи. Інформаційні технології невпізнанно перетворюють існуючі роками професії верстальника, музиканта, комерсанта. Сьогодні художник, який володіє визначеним набором знань з галузі інформаційних технологій, може зайнятися дизайном інтернет-сайтів або комп'ютерною графікою, а завтра інформаційні технології можуть запропонувати йому зовсім інший вид діяльності.
Навіть такі професії, як програміст, розробник обчислювальної техніки, системний адміністратор, які належать на перший погляд виключно до інформаційних технологій, на практиці тісно пов'язані з некомп'ютерними спеціальностями. В майбутньому, в якому вам прийдеться працювати та робити кар'єру, суспільству знадобляться спеціалісти, які володіють одночасно двома, а то й трьома професіями, в першу чергу на стику інформаційних технологій з економікою, фінансами, менеджментом, безпекою.
Для інформаційних технологій є цілком природним те, що вони застарівають і заміняються новими. Так, наприклад, на зміну технології пакетного опрацювання програм на великий ЕОМ в обчислювальному центрі прийшла технологія роботи на персональному комп'ютері на робочому місці користувача. Телеграф передав усі свої функції телефону. Телефон поступово витісняється службою експресс-доставки. Телекс передав більшість своїх функцій факсу й електронній пошті.
Одним із засобів керування розвитком інтелекту і підвищення його організованості на сучасному етапі є інформатизація суспільства, що ґрунтується насамперед на розвитку інформаційних комп'ютерних технологій. Значення інформаційної технології величезне - вона формує передній край науково-технічного прогресу, створює інформаційний фундамент розвитку науки і всіх інших технологій. Головними, визначальними стимулами розвитку інформаційної технології, є соціально-економічні потреби суспільства, і саме зараз суспільство як ніколи зацікавлене в якомога швидшій інформатизації та комп'ютеризації всіх без винятку сфер діяльності.
Дуже важливою властивістю інформаційної технології є те, що для неї інформація є не тільки продуктом, але і вихідною сировиною. Особлива роль приділяється всьому комплексу інформаційної технології і техніки в структурній перебудові економіки убік наукоємності. Більш того, інформаційна технологія є свого роду перетворювачем всіх інших галузей господарства, як виробничих, так і невиробничих, основним засобом їхньої автоматизації, якісної зміни продукції і, як наслідок, їх переходу частково або цілком у категорію наукомістких. Пов'язаний з цим і працезаощаджувальний характер інформаційної технології, що реалізується, зокрема, у керуванні багатьма видами робіт і технологічних операцій.
Безсумнівною перевагою інформаційної технології є те, що вона сама створює засоби для своєї еволюції. Формування системи, що саморозвивається - найважливіший підсумок, досягнутий у сфері інформаційної технології.
Таким чином, усі вищевикладені риси інформаційної технології вказують на те, що вона й у майбутньому залишиться самим перспективним видом технології, що допомагає людині впевнено крокувати шляхом прогресу.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
56
Размер файла
18 Кб
Теги
вступ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа